Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

ариани   божиите деца   децата и вярата в божия син   единородният син   еничари   иконобъхтия   късен дъжд   мелхиседек   осуетяване на човешката воля   седемте звезди  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на Christian
 
06.09.08 20:46


Чували сме истинската история за онзи бедуин в Кумран, който си изгубил козата и докато я търсел, попаднал на ръкописи, останали от преди идването на Христа и запазени по удивителен начин през вековете. Всъщност той самият намерил само един свитък. Свитъкът бил от книгата на пророк Исайя. Останалите свитъци били открити после, след като дошли археолозите. Реших се да пиша за пророк Исайя. За него така или иначе много е изписано. Той е евангелистът всред старозаветните пророци, човекът, който говори с изумителни подробности за Исус стотици години преди да дойде Спасителят.Исайя живее във време, когато Израел и Юда са вече две различни царства и докато в Юда все още се намира някой да търси Господа, Израил е паднал в дълбоко идолопоклонство и Бог е забравен.Като резултат от непокорството, Израел пада в плен, но самостоятелното царство на Юда остава все още  независимо. Исайя живял дълго, по време на жизнения му път  Юдовите царе в болшинството си също били нечествиви като тези в Израил, но все пак, се намирали и такива като Езекия, които да търсят сърдечно и да уповават на Бога.Трудно е било да бъдеш пророк в старозаветните времена. Трябвало да говориш не това, което хората искат да слушат, а това, което Бог иска да кажеш. Съвсем трудно пък било да се изправяш пред царе и спрямо тях да не пестиш това, което Бог иска да им каже чрез теб.

Ето, изпрати мене...

Пророците в Стария завет са призовавани по различен начин. Исайя вижда изумително видение на Божия престол, обкръжен от серафими. Вероятно гледката е била страховита:

Тогава рекох: Горко ми, защото загинах; понеже съм човек с нечисти устни, и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на Силите.
Тогава долетя при мене един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, що бе взел с щипци от олтара.И като го допря до устата ми, рече: Ето, това се допря до устните ти; и беззаконието ти се отне, и грехът ти се умилостиви.
После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.
Ис. 6:5-8

Исайя всъщност още не знаеше за какво точно трябва да бъде изпратен, но  искаше безусловно да изпълни Божията Воля.
9 И рече: - Иди кажи на тия люде: С уши непрестанно ще чуете, но няма да схванете, И с очи непрестанно ще видите, но няма да разберете.
10 Направи да затлъстее сърцето на тия люде, И направи да натегнат ушите им, и затвори очите им, Да не би да гледат с очите си, и да слушат с ушите си, И да разберат със сърцето си, и да се обърнат та се изцелят.
По-лесно е да отидеш и да говориш на хората позитивно, но трудно е, когато си изпратен да изобличваш, а на Исайя многократно ще му се налага да го прави.

 Исайя, евангелистът.

Днес ние имаме четири евангелия, които достоверно говорят за Христос и неговото дело на земята. Всъщност, имаме и пето, което е запечатано в книгата на пророк Исайя, писана примерно седем века преди Христовото идване в плът.  

Ето Моят служител, когото подкрепявам, Моят избраник, в когото благоволи душата Ми; Турих Духа Си на него; Той ще постави правосъдие за народите.
Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, Нито ще го направи да се чуе навън.
Смазана тръстика няма да пречупи, И замъждял фитил няма да угаси; Ще постави правосъдие според истината.
Няма да ослабне нито да се съкруши Догдето установи правосъдие на земята; И островите ще очакват неговата поука.
Така казва Бог, Господ, Който е направил небето и го е разпрострял, Който е разстлал земята с произведенията й, Който дава дишане на людете, които са на нея, И дух на тия, които ходят по нея: Аз Господ те призовах в правда, И като хвана ръката ти ще те пазя, И ще те поставя за завет на людете, За светлина на народите,
За да отвориш очите на слепите, Да извадиш запрените от затвор, И седящите в мрак из тъмницата.
Ис. 42:1-7

Този образ на Исус е доста по-различен от онзи, изграждан ни от "модерния" евангелизъм. Исус не е онзи крещящият, Той е този, чиито глас не кънти из площадите. Той има цялата власт на земята, но не крещи. Всъщност, кой ни излъга, че  Исус е крещял като модерен американски проповедник? Такова нещо не се споменава никъде в Словото. Той  има цялата власт и не  е нужно да крещи, за да бъде по-убедителен.
Няколко глави по натам Исайя продължава да говори за Исус, когото всъщност ще се появи векове по-късно.

Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал; И, както човек, от когото отвръщат хората лице, Презрян бе, и за нищо Го не счетохме.   
Той наистина понесе печалта ни, И със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, Поразен от Бога, и наскърбен.   
Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.   
Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.   
Той беше угнетяван, но смири Себе Си, И не отвори устата Си; Както агне водено на клане, И както овца, която пред стригачите си не издава глас, Така Той не отвори устата Си.   
Чрез угнетителен съд биде грабнат; А кой от Неговия род разсъждаваше, Че биде отсечен отсред земята на живите Поради престъплението на Моите люде, върху които трябваше да падне ударът?   
И определиха гроба Му между злодеите, Но по смъртта Му при богатия; Защото не беше извършил неправда, Нито имаше измама в устата Му.   
Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде Го на печал; Когато направиш душата Му принос за грях, Ще види потомството, ще продължи дните Си, И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката Му.   
Ще види плодовете от труда на душата Си и ще се насити; Праведният Ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него, И Той ще се натовари с беззаконията им.   
Затова ще Му определя дял между великите, И Той ще раздели корист със силните, Защото изложи душата Си на смърт И към престъпници биде причислен, И защото взе на Себе Си греховете на мнозина И ходатайствува за престъпниците.
Ис. 53:3-12
Кой е Този Исус според Исайя. Суперзвездата от холивудските филми ли? Не, Той е презряният, човекът, привикнал на печал, такъв, от когото болшинството от хората отвръщат лице. Той не е и Страховитият Месия, който евреите очакват да ги поведе към политическо освобождение. Той е Месията, който става жертва. Жалко е, че преди две хилядолетия евреите не са разбирали това, което им казва Исайя, който, оказва се е познавал по-добре Христос от неговите съвременици.
!...В момента дописвам статията.

божият син,   друг исус,   есайас,   исая,   исус от назарет,   лъже-исус,   спасител
 
Коментари
от eureth в 08.09.08 11:10
Отговори на това
Гост
Това със сигурност ще е полезно да се прочете, особено от търсещите Бога. Без дадените ни чрез Исая пророчества за спасението щяхме да сме малко като сираци...


ПС
Иначе да се нарича Исая "евангелист" е малко хлъзгава стратегия Предполагам също, че ще е по-лесно за възприемане ако не се пише от позицията на свидетел ("...Исайя ... не знаеше , ... но искаше ... " .).


от Тигър в 08.09.08 11:23
Отговори на това
Гост
Целият Стар завет свидетелства за идването на Месията. Не само Исайа, но и другите пророци. За Месия ясно се говори и в изхвърлените от евангелистите книги от Стария завет.

И човекът не е бил евангелист!

А за Исус се свидетелства, че е викал, гневял се е, служил си е с бич от върви... Разбира се, това не е било основното Му поведение
от eureth в 08.09.08 12:54
Отговори на това
Гост
Хайде сега, ти още малко ще го изкараш на сърдит каратист... Добре че не е отбелязано, как е отрязъл със нож или малък меч конците за камшика (използван за животните, предполагам), че тогава можеше да се превърне и на кръстоносен рицар размахващ страшен реконструкционистичен меч от дамаскска стомана.

Бог не напразно е казал тези неща чрез Исая... Ще дойде и Божият гняв, но днес все още е ден за спасение и милост.

от BELIATPAPA в 08.09.08 12:56
Отговори на това
Гост
целият стар завет е пълен с пророчества за Исус но и с пророчества за края на света.
Господ изпълни всичко което беше пророкувано за него замене няма значение кои за какъв се има наи важното е човек да следва и да изпълнява това което Исус поучаваше.
от eureth в 08.09.08 13:04
Отговори на това
Гост

изхвърлените от евангелистите книги от Стария завет


Засега обаче не си доказала, че онези книги са канонични.
Аз, без да съм евангелист, не виждам причина те да се приравняват към каноничните книги, като че ли са част от тях и така хората да се подвеждат, понеже ги виждат всичките заедно в една книга/колекиця.

И ако няма такова основание, тогава източно-римските "православни", както и посестрините им римо-католически "православни", са направили нещо, каквото мормоните са направили.

от Тигър в 08.09.08 13:56
Отговори на това
Гост
Православните и католиците до схизмата през 1054 г. са били ЕДНА Църква. Църковният канон е определен от тази Църква.
Протестанството се появява доста по-късно. Как мислиш, може ли нещо, което се е появило едва в късното средновековие, да претендира, че има пълното Писание? И да твърди, че много по-старите християни са добавяли книги към Писанието? Когато се вижда, че тези книги са махнати? И то да бяха само книгите... Цели пасажи от налични старозаветни книги липсват в библията на евангелистите.
от eureth в 08.09.08 14:16
Отговори на това
Гост
И дори според този католическо-източно-православен т.нар. "Църковен канон" тези книги канонични ли са?
от Тигър в 08.09.08 15:44
Отговори на това
Гост
Тук има информация как се е формирала библията:

http://www.pravoslavieto.com/bible/docs/bible_canon/1.htm

от eureth в 08.09.08 16:31
Отговори на това
Гост

Да, и не само там има инфомрация,
и те сами принзават, че това са неканонически книги, които те са сложили в една колекция заедно с каноническите книги,
подобно на това, което правят мормоните с басните на Джозеф Смит,
и така различни хора се подвеждат да вярват, че тези допълнително прибавнеи книги са канонически.


от Тигър в 08.09.08 16:42
Отговори на това
Гост
Сравнението на въпросните библейски книги с пълните ереси на Дж.Смит е некоректно.
от eureth в 08.09.08 16:49
Отговори на това
Гост
Говоря за подобие и в такъв смисъл е напълно коректно.

Това, което всъщност не е коректно е да казваш, че дадени хора уж са махнали канонически книги от колекцията на Св. Писания, когато те всъщност не са махали канонически книги от там.


от Тигър в 08.09.08 17:18
Отговори на това
Гост
Само че са влезли в състава на Свещеното Писание, защото в тях няма НИЩО противоречащо на цялостния дух на Писанието, а дори напротив - изграждат вярата.
от eureth в 08.09.08 17:42
Отговори на това
Гост
Тъй като те не са канонически, то тези книги не са влизали никога в Св. Писания.

Дали нямат нищо противоречащо на Св. Писания е съвсем друг въпрос и неговият отговор по никакъв начин не променя факта, че тези книги не са канонически книги.
А и мнозина биха могли да твърдят (и изглежда го правят), че и техните книги не противоречат на Св. Писания и че изводът от това е, че и те трябвало да бъдат и добавени там...

Това, което е станало е, че тези книги са били подвеждащо вмъкнати сред книгите на Св. Писанията в съответните специфични католическо-източно-"православни" сборници от книги, наричани "Библия".

Така че (пак казвам, без да съм евангелист) явно евангелистите не са махали канонически книги от Св. Писания,

а напротив, други хора са вмъкнали чужди на Св.Писания неканонически книги в своите специфични за сектите им сборници.

от Тигър в 09.09.08 10:17
Отговори на това
Гост
Ти чел ли си въпросните 11 книги?
от eureth в 11.09.08 03:23
Отговори на това
Гост
Christian, във връзка с каквото казах по-горе, само искам да отбележа,
че специално за онези, които четат основно синодалния превод, всъщност няма да изглежда странно да наричаш Исая - "евангелист",
защото в този превод тази дума се използва напр. в п-мото до ефесяните 4:11, където според същия превод, Божият син е дал някои хора в неговата общност да са "евангелисти".


Тигър, отговорът на въпроса ти не променя нищо, независимо какъв е. Отделно от това мисля, че въпросът относно тези добавени неканонически книги в някои колекции, би трябвало да се обсъжда отделно, за да се върнат коментарите към темата за Исая.

от Тигър в 11.09.08 09:50
Отговори на това
Гост
Просто те питам съвсем човешки дали си ги чел или не. И очаквах обикновен отговор - да или не. Четенето на нещо не означава, че трябва на всяка цена да сме компетентни да даваме оценки.
Иначе си прав, че темата е за пророк Исай, да не я разводняваме.
от eureth в 11.09.08 10:30
Отговори на това
Гост
Оценките за неканоничността на тези книги отдавна са дадени, и то не само от източно-римските "православни", а и от мнозина други. Не е добре, че мнозина (вкл. и те) заблуждаващо вмъкват тези неканонически книги сред книгите на Св. Писания в своите си специфични сборници.
Ако желаеш можеш да отвориш тема за това ... (тъй като това, дали съм ги чел, не променя нищо от горното, не желая да го коментирам тук.)

от vminev в 12.09.08 08:58
Отговори на това
Гост
Относно книгата на Исайа и презентираният от него образ на идващият Спасител- Господ Е Славен!
Дискутирането на Неговият характер и Личност, поне за мен, трябва да става с дух на смирение и страхопочитание (нека да не пренебрегваме факта, че Бог Е Славен и всяващ ужас всред Своите врагове; няма човек, който да не е паднал в присъствието Му...та такаа), защото за всяка празна дума ще бъдем отговорни- никого не изобличавам, просто излагам мнението си.
хххххххххххххххххххх

Относно облика и поведенческата специфика на Божият Син...ние просто сме хора, които трябва да се учим от Него (в пълно смирение пиша...доколкото мога), не да дискутираме какъв Е Бил и Е...НИКОГА НЕ МОЖЕМ ДА ГО ОПИШЕМ ОТ НАША ПОЗИЦИЯ- някой от достойните мъже и жени, гонени и убивани заради Агнето да е успял? Не мисля. ГОВОРИМ ЗА Б О Г - Този, Който чрез силата на думите Си създаде световете, животът, времето, материята, ....Който прати Сина Си, когато се изпълниха времената, Който и идва, за да съди вселената по словото на Сина....нека Го почитаме с обожание и в страх. Говоря за правилният страх. Начало на мъдростта. Страх, който запазва животите ни. Страх, който ни прави покорни синове и мъдри слуги. Страх, чрез който разбираме всичко...страха на / от Бог, Якововият Бог.
хххххххххххххххххххх

Извинявайте, отплеснах се. Всъщност, искам да кажа, че Божият син Е НЕОПИСУЕМ. Ние можем само да Богоговеем пред нозете Му, не да дискутираме Личността и поведението Му (моя позиция, не смятам, че съм единствено прав ). Писанието казва, че Бог Е Достоен за хвала. Че всява ужас сред враговете Си. Това е Създателят на торнадото, циклона, тайфуна, цунамито, вулканите, землетресенията, гръмотевиците, светкавиците,.....и на тихото поточе, нежната водна лилия, прекрасният славей, чиято песен се разлива невъобразимо красиво в небето...нощното небе.. Бог, нашият Бог Е .... Неописуем, пълен с противоположности, които, докато сме в тази телесна скиния не можем напълно да обясним и разнищим.
Никой не е бил достоен да отвори книгата на живота от "Откровение", но е пристъпило Агнето, закланото за нас Агне, Лъвът от Юдовото племе....кой може да го обясни?!!!
ххххххххххххххххххххххххх

Благословен да Си Господи наш и Боже наш, който Си ни спасил чрез Своята кръв и Си ни направил Свой народ и царе; хора от всяко племе, народност, език и потекло.... Достоен Си, Жив Господарю! Слава на Тебе, Спасителю Исусе!
хххххххххххххххххххххххххх

Мир на всички ви !!!!
Ваш: Владо.
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: