Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

edinni.com:проблеми   harold camping   апокалипсис   верую   врагът на помазаника   демократизъм   малтийски военен орден на приюта на св йоан   назарейство   справедлива война   увреждане на имунната система  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на eureth
 
16.12.07 23:08


Думата “милениум”*1 не се употребява в българските преводи на Св. Писания, затова мисля, че не би било добра отправна точка да използваме такова понятие. Може би не всички знаят английски или латински, a и някак си заедно с това готово понятие понякога следват и разни готови (може би не съвсем верни) учения.

*1
millenium - англ. (от лат.) "хилядолетие"В Разкр. 19, където се описва края на Божия гняв, Йоан вижда небето оворено и Божият син идващ с небесните си войски, да завърши Божият гняв и да "пасе народите с желязна тояга"...
 
И видях небето отворено, и ето, бял кон и седящият на него, се нарича Верен и Истинен, и той съди и воюва в працедност. Очите му - като огнен пламък, а на главата му - много корони. И имаше написано име, което никой не знаеше, освен той, и беше облечен в дреха, обагрена с кръв, и името му e: Словото на Бога.
 
И небесните войски го следваха на бели коне, и бяха облечени в бял и чист висон. И от устата му излизаше остър меч, за да поразява с него народите, и той ще ги пасе с желязна тояга и ще стъпче винения лин на яростта и гнева на всемогъщия Бог. На дрехата и на бедрото му бе написано името: Цар на царете и Господар на господарите.
/Разкр. 19:11/
1. “Звяра” и онзи лъжлив пророк ще бъдат хвърлени живи в езерото, което гори с огън и сяра

Откр 19:20 И уловен биде зверът и с него лъжовният пророк който бе правил знамения пред него, с които прелъсти тези които приеха белега от звера и които се поклониха на неговия образ: двамата живи бидоха хвърлени в езерото огнено което гори със жупел.

Времето*1 през което Бог е позволил на “звяра” да владее над всички народи и езици*2 вече ще е изтекло и Бог заповядва сега “звяра” и лъжепророкът да бъдат хвърлени живи в езерото, което гори с огън и сяра.
  • 1. 42 месеца, т.е. 3.5 години, т.е. половината от последната 70-та 7-ца
  • 2. Откр 13:5, Дан 7:25, Дан 12:7

Забележете, че лъжепророкът е правил големи знамения и чудеса, за да измами живеещите на земята. Невярващите в Исус хора именно затова ще се поклонят на говорещата статуя на “звяра” и ще приемат белега му – те ще бъдат измамени от лъжливите чудеса и знамения, както и Божият пратеник Павел ни учи:

2 п-мо до солунците 2:8 ...беззаконният, когото Господ ще убие с духа на устата си, и ще изтреби с явлението на пришествието си, тогоз на когото идването е по действието на Сатана, с всека сила и знамения и чудеса лъжовни и с всека измама на неправдата, между тези които погинват; защото не приеха любовта на истината за да се спасят. И за това Бог ще им проводи действие на заблуждение за да поверват в лъжата; за да бъдат осъдени всички които не са повервали в истината, но са благоволили в неправдата.

Това не е станало още.

След като “звяра” и онзи лъжепророк бъдат хвърлени живи в езерото, което гори с огън и сяра, тогава...

2. Унищожаването на армиите на земните царе и наказанието на “звяра”, и лъжепророка, които са все още живи

Откр 19:17 И видех едного ангела че стоеше в слънцето; и извика с голем глас и казваше на всичките птици що летят по сред небето: Елате и събирайте се на вечерята на Бога великаго, да ядете плътта на царе, и плътта на тисящници, и плътта на юнаци, и плътта на коне и на тези които седят на тех, и плътта на всички, свободни и роби, и малки и големи. И видех звера и царете земни и войските им събрани да направят бой със седещият на коня и с неговата войска. И уловен биде зверът и с него лъжовният пророк който бе правил знамения пред него, с които прелъсти тези които приеха белега от звера и които се поклониха на неговия образ: двамата живи бидоха хвърлени в езерото огнено което гори със жупел. И останалите бидоха убити със сабята на седещия на коня, която излезваше из устата му; и всичките птици се наситиха от плътта им.

Това е загатнато и в паралелното място (13гл-14гл ) – Откр 14:17-20 – и потече кръв дори до уздите на конете в разстояние на тисяща и шестстотин стадии.

И да, господарят Исус ще стъпче винената преса на Божия гняв. Срещу него са се опълчили да воюват армиите на земните царе, заедно с още живите “звяра” и лъжепророка. Тези безбожни бунтовнически армии биват смазани от Божия син по много страховит начин. Като след това Бог прави така, че птиците да изядат труповете им – “където е мършата там ще се съберат орлите”.

Забележете, че Божият син не избива всички невярващи на земята, а само онези бунтовнически войски. На земята продължават да живеят невярващи.

Това не е станало още.

След като Божият син унищожи армиите на земните царе, тогава...

3. Сатаната ще бъде вързан за определено време, през което няма да може да мами народите и те няма да нападат Божиите хора по време на 1000-та години царуване

Откр. 20 И видех че слезваше от небето вестоносец, който държеше ключа от бездната и голяма верига в ръката си. И улови змея, старовременната змия, който е клеветника и сатаната, и го върза го за хиляда години, и го хвърли го в бездната, и го заключи го, и я запечата над него, за да не мами вече народите докато се свършат хилядата години; и това требва да бъде развързан за малко време.

1И видех че слезваше от небето ангел който имаше ключа от бездната и верига голема в ръката си. 2И улови змея, старовременната змия, който е Дявол и Сатана, и върза го за тисяща години, 3и хвърли го в бездната, и заключи го, и запечата над него, за да не прелъсти вече народите докле се свършат тисящата години; и след това требва да бъде развързан за малко време.

През това определено време сатаната ще бъде вързан и няма да може да мами вече народите.

Забележете, че през това определено време (1000-та години) сатаната няма да може да мами народите.

В контекста народите“ НЕ са „повярвалите в Исус“ (не че тях ще може да ги мами).

Те са тези, които няма да нападат Божиите хора през 1000-та години. Все пак, когато свършат 1000-та години ще ги нападнат. Същите тези народи, които сатаната няма да може да мами през тези 1000 години когато е вързан, по-късно, когато Бог отново освободи сатаната от затвора му, ще бъдат отново измамени от сатаната и отново в греха си ще се втурнат да убиват Божиите хора и Божия помазаник*1.
И тези отново измамени народи*2 ще обградят светия град, където ще е престолът на Божия помазаник, но този път Бог няма да търпи повече – ще ги избие с огън от небето.

*1. Той е на земята, защото пише: “и царуваха с Помазаника хиляда години”, Откр 20:4
*2. които сатаната няма да може да мами когато бъде в затвора


Народите и Божиите хора са различни страни.

Сатаната няма да може да мами народите през 1000-та години, а не - вярващите, Божиите хора. А сега, преди още да е хвърлен в затвора, сатаната всъщност мами невярващите, народите.
Сатаната продължава да мами народите и те убиват Божии хора. Някои отявлено мразят Божието слово и вършат, и учат, и насърчават поклонение на изображения и всякакви други гнусотии пред Бога. А тогава няма да е така.

Някои казват, че тези 1000 години били започнали някак си алегорично около 1 век. Но ако 1000-та години от Откр 20:4 бяха започнали през 1-ви век, то сатаната би трябвало сега да е вързан и да не мами народите, и народите не би трябвало да "нападат" (да кажем, образно -т.е. изтълкувано: "спорят с" ?)- Божиите хора.
Но реалността е друга. Нито сатаната е вързан, нито народите кротуват или приемат Божиите хора.
Затова сатаната още не е окован и това време не е дошло.

Това не е станало още. Сатаната продължава да мами народите.

След като сатаната бъде вързан за определено, време през което време няма да може да мами народите и те няма да нападат Божиите хора през 1000-та години царуване, тогава...

4. Светите съдят

Откр 20:4 И видех престоли, и наседаха на тех, и даде се тем съдба; и видех душите на закланите за свидетелството Исусово и за словото Божие, и които не се поклониха на звера нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и живеха и царуваха с Христа тисящата години.

Лука 22:29 За това аз вам завещавам царство както Отец ми завеща на мене; за да ядете и да пиете на трапезата ми в царството мое, и да седнете на престоли да садите дванадесетте племена Израилеви.

За това аз вам завещавам царство както Отец ми завеща на мене; за да ядете и да пиете на трапезата ми в царството мое, и да седнете на престоли да садите дванадесетте племена Израилеви.


От далечната перспектива на времето, в което е живял Даниел, Бог му дава да види същото в по-едри щрихи по следния начин:

Даниел 7:21 Гледах този рог когато води война със светиите и ги победи, докато дойде Старият по дни, и съдът беше предаден на светиите на Всевишния, и настана времето, когато светиите завладяха царството.

Това не е станало още.

След като на светите хора им е дадено да съдят, тогава...


5. 1000 години царуване на Божия помазаник с неговия народ (на тази земя)

Откр 20:4 И видех престоли, и наседаха на тех, и даде се тем съдба; и видех душите на закланите за свидетелството Исусово и за словото Божие, и които не се поклониха на звера нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и живеха и царуваха с Христа тисящата години. Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение*1. Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт няма да има власт, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него хиляда години.

*1 Очевидно, второто ще бъде за онези, които не са участвали в първото, както преди това пише: Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха хилядата години.

Тук, виждайки съда, където на Божиите свeти [хора] име дадено да съдят, Йоан вижда и душите на онези вярващи, които не са се поклонили на “звяра”, и съответно са били убити. Тъй като Бог позволява на „звяра“ да има има власт 42 месеца (3.5 год.) над всички народи - и през голямата скръб, и след това по времето на Божия гняв*1, то тук възниква въпросът дали тези определени хора са били убити през голямата скръб или по времето на Божия гняв.

*1. периодите на голямата скръб и, след нея, на гнева продължават всичко 42 месеца


Както пише, в Мат 24:29-31, Лука 21гл., Откр. 6гл, 7гл , до солунците ?, 4гл, Иса 26:19-21, Йн 14:1-3 – Веднага след края на голямата скръб, преди Божият гняв да започне, Божият син

а) ще събере от земята своите си и ще ги вземе, за да бъдат и те там където е Той, и където им е приготвил място,

б) както и ще съживи своите мъртви – понеже съживяването на праведните мъртви и грабването им заедно с останалите живи стават в едно и също събитие, описано в писмото до солунците ?, 4 гл.


1. Ако съживяването на тези не-поклонили се на звяра хора, става по времето на този съд, то тогава явно тези хора са повярвали в Исус по времето на Божия гняв (различно от времето на „голямата скръб“, която е преди този гняв) и са били убити от хората на “звяра” в този период. Понеже след края на голямата скръб Божият син ще съживи вярващите в Него и ще ги вземе да бъдат и те там където е той, то след гнева, когато той се върне да царува на земята, би останало да бъдат съживени от мъртвите само една (вероятно малка) част вярващи, които биха повярвали в Божият син по време на Божия гняв. Възможно е в Откр 20:4 да се говори именно за това.


В този смисъл “Това е първото възкресение” би имало смисъл на първото след голямата скръб, понеже ще има и второ, което е възкресението на мъртвите за съда пред големия бял престол (“А другите мъртви не оживеха докато не се свършиха хилядата години.”).


2. Друга възможност за обяснение на Откр 20:4 е, че във връзка с този съд, на който на Божиите свети им е дадено да съдят, може би Бог ретроспективно показва на Йоан как Божиите святи през голямата скръб (различна от времето на Божия гняв, който е след нея) са били мъчени и убити от “звяра”, понеже не са му се поклонили, но как след края на голямата скръб и преди гнева Бог ги е съживил от мъртвите и след края на гнева си, чрез съд, Бог им отрежда царуване и власт над враговете им, над които те ще царуват хиляда години. В този смисъл “Това е първото възкресение” би сочило към съживяването на мъртвите в помазаника (и грабването им в небесата), което ще стане веднага след голямата скръб преди да започне Божият гняв.

Алегории?

Забележете, че тук в Откр 20:4 се говори за хора, които:

1. първоначално са били живи, с тела, и са вярвали в господаря Исус.

2. след това “звяра” и лъжепророкът (или войските им) са ги принуждавали да се поклонят на говорещата статуя/изображение на “звяра”, и на практика да се отрекат от Божия син

3. но те са отказали да се поклонят, и поради това са ги убили – умъртвили са телата им и сега са само души, които Йоан вижда.

4. след това, те отново биват съживени от Бога, и на тези души им се дават нетленни тела, и те царуват с помазаника.

Някои учат, че всъщност тук не се говорело буквално, а алегорично. И всъщност 1000-годишното царуване описано тук в Откр. 20гл представяло епоха с незнайна дължина, която започнала, когато Божият син се въплътил за да понесе греховете на света и бил съживен от мъртвите, и която продължава и до днес (т.е. че от около 2000 години вярващите всъщност уж царували на земята заедно с Божия син),

А това, че тези души тук, уж образно, оживели с нетленни тела всъщност изобразявало
как невярващите повярвали в Бога и били “родени отново” (представено алегорично, чрез съживяване на телата им).

А от друга страна "звярът" от Откр 13гл, 17гл., 20гл пък бил самият римски император Нерон.


Истинно ли е такова обяснение на Разкр.20? Ето една таблица, която проследява последствията от такъв опит да се алегоризира Разкр.20гл:


Записано в Откр. 20:4

Алегорично обяснение на Откр 20:4


Критика на това алегорично тълкуване

Видял е душите на хора, които са били повярвали в Исус и са държели Неговото свидетелство и Божието слово

20.4 ... [Видях] и душите на обезглавените заради свидетелството на Йесус и заради Божието слово,

тези вярващи в Исус хора и живи по дух в реалността би трябвало да са хора, които не вярват в Исус и мъртви по дух
В контекста на това схващане, би трябвало да се разбира, че Бог чрез живите духом вярващи в Исус  от Откр 20:4 всъщност изобразявал тук мъртви духом невярващи в Исус.

Това е нелеп абсурд. Не може невярващите да се представят образно чрез вярващи в Исус. Това е все едно Бог да се представя образно чрез сатаната, или Божият Дух с да се представя образно с нечист дух (Да не бъде!)
След като вече са били повярвали в Исус, „звярът“ е принуждавал тези вярващи в Исус хора да му се поклонят

20.4 ... и видях онези, които не се поклониха на звяра...
в реалността би трябвало Нерон да принуждава тези невярващи в Исус да му се покланят.
(Или да
не му се покланят?? )
В контекста на това схващане, би трябвало да се разбира, че Нерон е започнал да преследва невярващите в Исус и ги е принуждавал да му се покланят. И съответно излиза, че тези невярващи в Исус са изобразени от вярващи, които отказват да се отрекат от Божият син.

Или, ако не се придържаме строго към логическите последствия на това схващане, може за случая да нагодим тълкуването не толкова строго аналогично: Например това, че пише, че вярващите са преследвани и принуждавани да се покланят на "звяра" да изобразява, че преди да дойде господарят Исус е имало вярващи в Исус и името му, които са държели Неговото свидетелство. Но тогава как ще държат Неговото свидетелство, когато Той още не е дошъл и не е дал това свидетелство?!
(А името на Исус му го дава Баща Му, като го казва на Йосеф малко преди раждането Му и юдеите не са знаели това име.)

Освен това,

(тъй като тук в Откр. 20 пише, че ПЪРВО убитите заради Исус са съживени (и съответно царуването*1 все още НЕ е започнало) и ЧАК СЛЕД ТОВА (естествено!) започва това царуване*2, т.е. излиза, че се говори за времето преди помазаникът Исус уж през 1-ви век да започне да царува "1000" образни "години")

*1. което УЖ е започнало още в 1-ви век
*2. защото как ще царуват ако са мъртви?
) ,

та, освен това, ще излезе, че Нерон*1 е преследвал невярващите, и то преди Божието Слово да се въплъти и да умре, и да бъде съживен, и да започне царуването.

*1 нали уж той е “звяра”

Защо Нерон ще преследва невярващи, и то преди 1-ви век*1, когато сам не е съществувал?! Нали пише, че “звяра” преследва тези, които държат свидетелството на Исус, а не, че преследва поклонниците на изображения, каквито на практика са невярващите в Исус?.
*1 или преди 30-та год. на 1-ви век
След това тези вярващи в Исус хора отказват да му се поклонят

20.4 ... и видях онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега [му] на челото си и на ръката си.
в реалността би трябвало съответните невярващи в Исус да са отказали да се покланят на Нерон. (Или са отказали да не се поклонят на Нерон?)В контекста на това схващане, би трябвало да се разбира, че тези невярващи в Исус отказали да се поклонят на Нерон.Но невярващите в Исус не са отказвали да се покланят на римските императори.
След това „звярът“ обезглавява тези вярващи в Исус хора - умъртвили са телата им и са останали само души, които Йоан виждав реалността би трябвало Нерон да е убил тези невярващи в Исус защото са си останали НЕ вярващи в Исус. (Или защото са държели да СЕ покланят на Нерон?)Тук може би някой би предложил, че написаното в Откр 20:4 изобразявало падението на Адам. Но тогава ще излезе, че Адам е бил преследван от Нерон*1...Или пък, че “звяра”всъщност е сатаната...Но и така не става, понеже пише, че Исусовите ученици, вярващите, не се поклонили на “звяра”, а ние знаем, че Адам и жена му всъщност приели лъжите на сатаната. А в Откр 20:4 ясно пише, че тези вярващи са умрели заради вярата си в Бога, а не поради неверието си в Бога. Също така изрично пише, че “звяра” не е сатаната, а че сатаната му дава престола си.
*1. нали Нерон уж бил “звяра”
След това Бог съживява от (телесно-)мъртвите тези вярващи в Исус и родени от Бога хора.


20.4 ... И [те] оживяха  ...
Това уж изобразявало как невярващи в Исус сега вече повярвали в Исус;


Пише, че когато невярващ човек вече повярва в Исус тогава Бог го преселва от царството на сатаната в царството на своя син, от тъмнината в светлината. Но в Откр 20:4 тези вярващи хора не идват от царството на тъмнината, а и преди Бог да ги съживи от мъртвите и да им даде нетленни тела, са си били в Божието царство в царството на Божия син. Тогава как така те хем (според Откр 20:4) идват от светлината, хем*1 идват и от тъмнината. Божието царство, където тези Божии хора са си били преди Бог да ги съживил от мъртвите тъмнина ли е!*1. според това схващане

Според разглежданото тълкуване излиза, че Божието царство е царството на сатаната и тъмнината. Защото истината е, че невярващите идват от царството на сатаната, а това схващане казва, че тези тук в Откр20:4 изобразявали именно невярващи, които ставали вярващи.
И те, заедно с завърналия се Божий помазаник, царуваат на тази земя 1000 години, имайки от Бога власт над останалите живи невярващи.

и царуваха с помазаника през хилядата години.20.5 Останалите от умрелите (т.е. тези, които са не са държели свидетелството на Исус и съответно не са били убити) не оживяха, докато не се свършиха хилядата години. Това е първото съживяване [от мъртвите].

И след това - вече от около 2000 години - тези, сега вярващи в Исус хора и сега вече преселени от сатанинското царство в Божието царство, някак си започнали да царуват алегорично заедно с Исус на тази земя, и в момента продължавали да царуват алегорично, и ще царуват алегорично неопределено много години така.


Не зная тук каква алегория прилагат.

Щом в 20.4 Бог чрез вярващите хора уж е представял алегорично невярващте,

то тогава сега чрез невярващите Той не остана кого да представя алегорично...
Въз основа на това, което пише в Откр 20:4 и ясната позиция на Св. Писание относно това, кои и какви са вярващите и съответно невярващите, излиза, че това схващане е напълно погрешно и заблудително, и граничи с тежка обида против Бога и словото му, когато на практика твърди, че невярващите (които се покланят на изображения) са изобразени чрез вярващи (които се покланят на Бога)."Звяра" от Откр. бил римския император Нерон?


Някои учат, че понеже пишело, че звярът бил ранен смъртоносно с меч и след това чудотворно оздравял, то това било доказателство, че това бил Нерон.

И защо това бил Нерон? Защото Нерон се е самоубил с меч и също Римската империя при смъртта му била в пълен упадък – борби за власт, гражданска война – и пред разпадане (“ранена смъртоносно”). Но ето, сравнително скоро след това следващите императори, Веспасиан, Тит, стабилизирали (“възкресили”) империята и тя достигнала до небивал разцвет.
И уж именно това се било имало предвид в Откр.

Но какво всъщност пише в Откр.?

Откр 13:1 И застанах на песъка морски, и видех звер който възлезваше от морето, който имаше седем глави и десет рога; и на роговете му десет корони, и на главите му имена богохулни. И зверът когото видех приличаше на рис, и краката му беха като на мечка, и устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, и престола си, и власт голема.

И видех една от главите му като ранена смъртно; и смъртоносната негова рана оздраве; и почуди се всичката земя на след звера, и поклониха се на змея който даде на звера власт; и поклониха се на звера и думаха: Кой е подобен на звера? Кой може да се бори с него?

И дадоха му се уста да говорят горделиво и богохулно: даде му се още власт да направи каквото ще четиридесет и два месеца. И отвори устата си на хули върх Бога, да хули името му, и жилището му, и тези които живеят на небеса. И даде му се да направи бой със светиите и да ги победи; и даде му се власт над всеко племе и език и народ. И ще му се поклонят всички що живеят на земята, на които имената не са написани от създание мира в книгата на живота на закланото Агне.

Който има ухо нека слуша.


Както и

Откр 17:8 Зверът когото си видел беше, и нема го; и ще възлезе из бездната и отиде в погибел*1; и ще се почудят жителите на земята на които имената не са написани в книгата на живота от създание мира, кога видят звера който беше, и го нема вече, ако и да го има.

*1. “ще отиде в погибел” – явно се има предвид, че “звяра” ще отиде в гибел, чак когато Бог го хвърли жив в огненото езеро, Откр 19гл, а не веднага след като излезе от бездната.

Излизането на онази планина и цар*1 от бездната е чудото, което ще измами целия свят да се заблуди след „звяра“ и Бог ще позволи на „звяра“ 42 месеца да властва над всички народи и да мами целия свят, за да повярват заблудата и да бъдат осъдени от Бога всички, които не са приели истината и са имали благоволение към неправедността

1* смъртоносно ранен, и такъв който уж го няма, но всъщност го има

Т.е. пише, че:
1. първо звярът бива /1./ ранен смъртоносно (т.е. би трябвало да умре).
2. следо това /2./ (явно чудотворно) той се възстановява
3. и поради това чудо целият свят се заблуждава и отива след него, и му се покланят – и на него и на сатаната.
4. и чак тогава /4./ на звяра му се дава власт над всички народи за 42 месеца (3.5 год, половин 7-ца)
5. и тогава той /5./ преследва вярващите и ги убива понеже те не му се покланят, нито се покланят на изображението му.


А ето какво всъщност става с Нерон:
1. Нерон първо /5./ преследва вярващите,
2. след това това /1./ Нерон се самоубива с меч (“ранява смъртоносно”),
3. след това /2./ римската империя - а не Нерон! - "чудотворно" процъфтяла (“възкръснала“)


Т.е. това тълкуване няма нищо общо със Св. Писание и е напълно своеволно и погрешно.


Затова и римският император Нерон не е “звяра” от Откр.


Не виждам смисъл да навлизам в подробности относно явно заблудителното им твърдение, че Веспасиан и Тит уж представяли лъжепророка, който правил знамения и мамел хората да се покланят на звяра. „Великите“ техни „лъжливи знамения и чудеса“, с които уж измамили целия свят да се покланя на самоубилия се Нерон (т.е. на римската империя??), били, че... спомогнали римската империя да не се разпадне след смъртта на Нерон...

Нека не забравяме и това, че през цялото време докато сатаната бъде окован във вериги (и няма да може да мами народите и те няма да нападат Божиите хора), през цялото това време (1000 години) в езерото с огъня ще се мъчат "звяра" и лъжепророка, които са били хвърлени там живи в края на Божия гняв. Когато по-късно, след края на 1000-та години, сатаната също бъде хвърлен в езерото с огън "звярът" и лъжепророкът ще са още там, в езерото с огън, и ще продължават да бъдат мъчени.
Според споменатото заблудително образно тълкуване на Откр 20:4 (според което 1000-та години царуване, Откр 20:4, били започнали през 1-ви век и продължавали и сега) излиза, че Нерон*1 е бил хвърлен в езерото с огън преди Исус да извърши спасителното си дело през 1-ви век*2, и дори преди самия Нерон да е съществувал.

Да не говорим, че пише, че не само "звяра", а "звяра" и лъжепророкът са били хвърлени живи в езерото с огън при слизането на Божият син на земята в края на Божия гняв.

Да не говорим и че според това заблудително образно тълкуване излиза, че Божият гняв е бил излят преди Божието слово да слезе на земята и да се въплъти.

*1 понеже нали уж Нерон бил "звяра". А пише, че звяра с лъжепророка са хвърлени живи в езерото с огън в края на Божия гняв, преди 1000-та години царуване

*2 понеже нали 1000-та год (Откр 20:4) уж започвали през 1век., когато Исус слязъл от небето, въплатил се и понесъл греховете на света.
1000-та години:


Някои казват, че въпреки, че пише:

(2.) И улови змея, старовременната змия, който е Дявол и Сатана, и върза го за хиляда години,
(3.) и хвърли го в бездната, и заключи го, и запечата над него, за да не прелъсти вече народите докле се свършат хилядата години; и след това требва да бъде развързан за малко време.
(4.) и живеха и царуваха с Христа хиляда години.
(5.) А другите мъртви не оживеха докле се свършат хилядата години.
(6.) но ще бъдат свещеници Богу и Христу, и ще царуват с него хиляда години.
(7.) И когато се свършат хилядата години ще бъде развързан Сатана от тъмницата си,


...то всъщност това нямало да бъдат 1000 години.


Не виждам причина тези хиляда години да не са хиляда години, щом като така конкретно и последователно са описани събитията тук, повтаряйки методично “хиляда години”, “хилядата години”,... и прилагайки ги към отделните събития конкретно: вързан за хиляда години, преди да се свършат хилядата години, докато се свършат хилядата години, и когато се свършат хилядата години, и т.н.

Причината да се търси неистово начин тези 1000 години да не са 1000 години е, че някои искат да нагодят текста от Откр. 20 към идеята, че текста „и те царуваха с помазаника 1000 години“ говорело уж алегорично за това как още от 1-ви век господарят Исус от небето царувал на земята чрез своя народ.


Важно е да се отбележи, че не пише „царство“, а „царуване“. Също така не пише, че преди това Божият син, Исус, не е бил цар, нито пише, че след това Исус няма да бъде цар. Явно периода служи не за да укаже кога започва и свършва по принцип царството на Исус (то е вечно и няма да свърши), а показва колко дълго ще продължи това конкретно царуване на земята, което ще започне скоро след вързването на сатаната (когато той вече няма да може да мами невярващите и те няма да нападат вярващите) и ще приключи малко преди сатаната да бъде пуснат от затвора си за малко, и след последния бунт на земята да бъде хвърлен в огъня при „звяра“ и лъжливия пророк, които от хиляда години се мъчат в пламъците на езерото, което гори с огъни сяра и съвсем не изчезват в небитието, както заблудително учат някои.


Поради всичко това, Откр 20 не е станало още. Това конкретно царуване на помазаника с неговите свети на тази земя, описано в Откр 20:4, още не се е случило,

защото Бог още не е съживил от мъртвите онези
вярващи в Исус (които не са невярващи!), които ще откажат да се поклонят на звяра (който не е Нерон) и ще бъдат убити от него,

и защото сатаната все още не е окован и хвърлен в подземния му затвор, откъдето няма вече да може да мами невярващите да нападат Божиите хора, както те днес правят,

и защото логиката на самия текст в Разкр.20 отхвърля органически подобно изсмукано от пръсти алегорично натъкмяване и водещо до абсрудни и хулни постановки и резултати.


След като се свършат 1000-та години царуване на Божият помазаник с неговия народ (на тази земя), тогава...

6. След 1000-та години Бог отново ще освободи сатаната, но само за малко

Откр 20: 7 И когато се свършат тисящата години ще бъде развързан Сатана от тъмницата си, и ще излезе да прелъсти народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере на бой, на които числото е както песъка на морето. И възлезоха по всичката ширина на земята, и обиколиха стана на светиите и възлюбления град; и падна огън от Бога из небето та ги изпояде.

Това не е станало още.


След като Бог отново освободи сатаната след 1000-та години, тогава...

7. Сатаната, клеветникът бива хвърлен в огъня

Откр 20:10 И дяволът който ги лъстеше хвърлен биде в езерото огнено и жупелно дето е зверът и лъжовният пророк; и ще бъдат мъчени ден и нощ във веки веков.

(вж Мат 25:41)

Някои заблудително си мислят и учат другите, че сатаната и неправедните, и непримирими бунтовници против Бога ще изгорят в онова езеро и ще изчезнат от битието като изгоряла плът на мъртвец, че дори повече. Но Бог свидетелства чрез Писанието съвсем друго.

Сатаната е хвърлен в езерото с огън, където от много много време (1000 години) продължават да бъдат мъчени “звяра” и онзи лъжепророк, и ще бъдат мъчени ден и нощ „во веки веков“, както пише.
Някои твърде неразумно наричат Бога „садист“, когато стане дума за неописуемото страшно Божие наказание на непримиримите бунтовници против Бога във вечния огън.

Примирете се с Бога докато има възможност... Освен че говори за вечни мъки, Божият син Исус е заявил ясно:  Който вярва в мен има вечен живот.

Оспорвайки Божието вечно наказание, оспорвате и вечния живот даден от вечния Бог на избраните му. Не е никак несвойствено за вечния Бог да се занимава с вечни неща.

Това не е станало още. Сатаната още не е хвърлен във вечния огън, приготвен за него и за неговите вестоносци.


След като сатаната, клеветникът (diabolos), е хвърлен в огъня, тогава...

8. Унищожаването на тези земя и небе

Откр 20:11 И видех един бел престол голем и тогози който седеше на него, от лицето на когото побегна земята и небето, и не се намери место за тех.

Мат 24:35 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

Симон говорейки в по-едри щрихи споменава също това унищожаване на тази земя и небе:
2 п-мо от Симон 3:10 А денът Господен ще дойде като крадец ноще, в който небесата ще прейдат с бучение, а стихиите разгорявани ще се стопят, и земята и делата по нея ще изгорят. И тъй, понеже всичко това ще се стопи, какви требва да сте вие в света обхода и в благочестие, като чакате и бързате за идването на Божия ден, в който небесата възпламенявани ще се развалят, и стихиите разгорявани ще се стопят! А според обещанието му очакваме нови небеса и нова земя в които живее правда. За това, възлюблени, тези неща като очаквате, прилежавайте да се намерите чисти и непорочни пред него миром;

Това не е станало още.


След като Бог унищожи тези земя и небе, тогава...

9. Съд на мъртвите (земята и небето вече ги няма)

Откр 20:12 И видех мъртвите, малки и големи, че стоеха пред Бога; и книгите се разгънаха; и друга книга се отвори която е на живота; и съдени бидоха мъртвите според делата си от писаното в книгите. И даде морето мъртвите що беха в него; и смъртта и ад дадоха мъртвите що беха в тех; и съдени бидоха всеки според делата си. И смъртта и ад хвърлени бидоха в езерото огнено. Това е втората смърт. Който не се намери записан в книгата на живота хвърлен биде в езерото огнено.

Това не е станало още.


След като свърши съдът на мъртвите, тогава...

10. Ново небе и нова земя

Откр 21 И видех ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преидоха: и море немаше вече.

Това не е станало още.1000-годишно царство,   1000-годишно царуване,   милениум
 
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: