Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

1 кор. 11   2 кор   edinni.com:решени проблеми   watchman   англиканска църква   вечен съд   колосяни   лидер   търговия с вярата   царуване  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на eureth
 
24.03.21 01:55


По-долу превод на (по-голямата част от) следната статия:


Makia Freeman, globalresearch.ca, 29.01.2021
Ten Reasons Why SARS-CoV-2 Is an “Imaginary” and “Theoretical Virus”. “They Never Isolated the Virus”

10 причини защо SARS-CoV-2 е само един "въображаем" и "теоретичен" "вирус".

"Те никога не са изолирали "вируса""


Целта на тази публикацията е даде по-широк кръгозор на хората, които наблюдават историческите събития и сравняват с това, което Бог е казал относно последните дни преди Края на сегашната греховна епоха

-------------------"... Въображаемият и теоретичен вирус, известен като SARS-CoV-2, концепция, използвана от контролиращите НСР (Нов световен ред), за да бъде затворен/спрян света, бива все повече разобличаван ...Въпреки че онези, които вярват в култа COVID-19 - както и онези, които организират измамата, така и онези, които следват сляпо - ще настояват, че вирусът е действителен,

истината е, че все още няма убедителни и обосновани доказателства, че "вирус SARS-CoV-2" е действителен.


Само-признанията (относно това) от държавни научни работници и организации по целия свят, както и пропуски и замъглени обяснения от същите тези хора и агенции, разкриват ужасяващата истина. Колкото и да е трудно на членовете на култа COVID да признаят това, наистина "царят е гол".Няма вирус, освен една цифрова, теоретична абстракция, направена на компютър от геномна база данни. Вирусът никога не е бил изолиран, пречистен, секвениран, характеризиран и доказан 100%.


Не вярвате това? Това е добре - добре е човек да е скептичен. Проверете доказателствата по-долу сами и решете сами.# 1

SARS-CoV-2 Теоретичен вирус: Вирусът никога не е бил изолиран съгласно Постулатите на Кох или Постулатите на Ривър (допълнен вариант на постулатите на Кох) .

Ще започнем с това, защото това е крайъгълният камък на цялата измама. Цялата информация и доказателства по-долу произлизат от от факта, че т.нар. "експерти"
никога не са изолирали и пречистили вируса в съответствие със златния стандарт на Постулатите на Кох или дори допълващите  Постулати на Ривър.

 

Постулатите на Кох са:

 - Микроорганизмът трябва да бъде идентифициран при всички индивиди, засегнати от болестта, но не и при здрави индивиди.

 - Микроорганизмът може да бъде изолиран от болния индивид и отглеждан в култура.

 - Когато се въведе в здрав индивид, култивираният микроорганизъм трябва да причини заболяване.

 - След това микроорганизмът трябва да бъде повторно изолиран от експерименталния гостоприемник и да се установи, че е идентичен с оригиналния микроорганизъм.Постулатите на Ривър са предложени от Томас М. Ривър през 1973 г., за да се установи ролята на специфичен вирус като причина за конкретно заболяване. Те са модификации на постулатите на Кох. Те са както следва:

 - Вирусният агент трябва да се намира или в телесните течности на гостоприемника (животни или растения) по време на заболяването, или в клетки, показващи лезии, специфични за това заболяване.

 - Материалът гостоприемник с вирусния агент, използван за инокулиране на здравия гостоприемник (тестван организъм), не трябва да съдържа други микроорганизми.

 - Вирусният агент, получен от заразения гостоприемник, трябва да предизвика специфичното заболяване при подходящ здрав гостоприемник и / или да предостави доказателства за инфекция чрез индуциране на образуването на антитела, специфични за този агент.

 - Подобен материал (вирусна частица) от новоинфектирания гостоприемник (тестван организъм) трябва да бъде изолиран и способен да предаде специфичното заболяване на други здрави гостоприемници.

 


Който и набор от двете групи постулати да се използва,
[кандидат-вирусът] "SARS-CoV-2" не минава тази проверка.

Д-р Андрю Кауфман много добре обяснява защо това е така, в
това видео (https://www.bitchute.com/video/eOGvhrGTVq6N/).


Не е демонстрирано короновият вирус SARS-CoV-2 (за който се твърди, че причинява болестта COVID-19) да присъства само при болни хора и да не присъстава при здрави.

Вирусът никога не е бил изолиран, което трябва да се направи с подходящо оборудване като електронни микроскопи и което не може да бъде постигнато чрез CT-сканиране (което са използвали китайците) и чрез негодния тест RT-PCR.

 

Изследването от 24 януари 2020 г., публикувано в “New England Journal of Medicine”, озаглавено „Нов коронов вирус от пациенти с пневмония в Китай“, описва как научните работници стигнали до идеята за COVID-19:

Те взели проби от белодробна течност и извлекли РНК от тях с помощта на тест PCR. То потвърждава, че короновият вирус не изпълнява изискванията на постулатите на Кох:

„Все още е необходимо по-нататъшно разработване на точни и бързи методи за идентифициране на неизвестни респираторни патогени ... нашето проучване не изпълнява изискванията на постулатите на Кох.“# 2
SARS-CoV-2 теоретичният вирус:
Висш китайски учен призна, че никога не се изолирали вируса

Всички твърдения, че вирусът SARS-CoV-2 е бил изолиран, се оказаха необосновани.
А междувременно има текущи признания от официални длъжностни лица, че не са го изолирали.

Главният епидемиолог на китайския CDC (Център за контрол на заболяванията) признава,
че те „не са изолирали вируса“, в това видео.

 


# 3
SARS-CoV-2 Теоретичният вирус: (американският) CDC заяви, че няма наличен количествено определен изолиран вирус

Американският CDC (Центрове за контрол и предптвратяване на заболяванията) в своя доклад от юли 2020 г., "Диагностичен Панел на CDC 2019 - Тест (в реално време) RT-PCR за Новия Коронов Вирус (2019-nCoV)",

признава, че са провеждали PCR тестове, базирани не на действителен изолиран вирус (действителна проба или образец, взети от заразен човек), а по-скоро „наличности“ от „преписана РНК“, взети от генна банка, за да „имитират (действителен) медицински образец“:

(цитат от официалния документ на CDC, стр.43)
Тъй като по време на разработването на теста и провеждането на това изследване, за CDC не бяха налични количествено определени изолирани вируси 2019-nCoV,

пробите, предназначени за откриване на РНК на (“вирус”) 2019-nCoV, бяха тествани с характерни наличности на ин-витро преписана/транскрибирана РНК с пълна дължина (N ген; присъединяване към GenBank: MN908947.2) с известен титър (РНК копия / μL), добавен в разредител, състоящ се от суспензия от човешки клетки A549 и вирусно-транспортна среда (VTM), за да се имитира (действителен) медицински образец. " (стр.43)

 

 

 

# 4

SARS-CoV-2 - теоретичният вирус:
CDC признаха, че са направили цифров вирус от 30 000 базови двойки, използвайки 37 действителни примерни базови двойки


Както е описано в предишната ми статия
SARS-CoV-2: The Stitched Together, Frankenstein Virus, CDC вече признаха, че SARS-CoV-2 е един (чисто) цифров вирус, моделиран на компютър, а не истински жив вирус.

 

Както писах:

С други думи, това е един Франкенщайн-ски “вирус”, който е измислен и съшит с помощта на (цифрови компютърно-моделирани /а не действителни/ генни) поредици/последователности, взети от (компютърна) база от данни с геноми (някои вирусни, други не). Той никога не е бил пречистен и изолиран добре, за да може да бъде секвениран от край до край, отделен от жива тъкан. Вместо това, той просто е сглобен цифрово (в компютъра) от части взети от компютърна база от данни/информация.

В тази статия научните работници от CDC заявяват, че са взели само 37 базови двойки от един/
някакъв геном, съдържащ 30 000 базови двойки, което означава, че около 0,001% от вирусната поредица е получена от действителни живи проби или действителна телесна тъкан. С други думи, те са взели тези 37 сегмента и са ги сложили в компютърна програма, която след това сама (автоматично) е попълнила/”измислила” останалите двойки бази.

 

Тази стъпка, в която се използва компютър за (автоматично, изкуствено) “създаване”/цифрово моделиране (на тези двойки), представлява

научна измама.
"

 В тази статия,
В проучване от юни научни работници от CDC правят признания, свързани с COVID, които съсипват официалната позиция (на CDC)“,
показвам как CDC признава в своя доклад, че те са създали техния измислен “вирус” чрез
екстраполация [несигурен, спекулиращ метод за попълване на липсващи елементи в дадена система, въз основа на предположения, свързани с наличните елементи].

 

Ето цитата:
Подреждане на целия геном

Проектирахме 37 двойки от вложени PCR-и, обхващащи генома въз основа на референтната (компютърно моделирана) поредица на коронов вирус (GenBank accession no. NC045512).

Извлякохме нуклеинова/ядрена киселина от изолати и увеличихме [броя им] с помощта на тези 37 отделни вложени PCR-и.

Друг начин да се каже това е, че „вирусът“ е
(изкуствено) построен с помощта на техника, наречена de novo assembly, която е метод за (изкуствено) построяване/синтезиране на геноми от голям брой (къси или дълги) части на ДНК, без предварително да се знае правилната/истинната последователност или ред на тези части.

Повече за това можете да прочетете
тук.

# 5
SARS-CoV-2 - Теоретичният вирус:
Европейският научен доклад на Corman-Drosten е използвал компютърно-създаден/“In Silico”
(цифров, а не действителен) геном от компютърно-създаден/“In Silico” (цифров, а не действителен) вирус

Оригиналната статия на Corman-Drosten
признава, че те са зползвали теоретична (а не действителна) вирусна последователност за цялата си работа и изчисления. Те, подобно на CDC и и всички правителства и агенции, твърдят, че това е така просто защото никога не е имало на разположение изолиран вирус.

Чудя се дали някой от тези научни работници се запитал, ЗАЩО изолиран вирус никога е е бил на разположение?В настоящия случай, 2019-nCoV, изолирани вируси или проби от заразени пациенти до сега не са били/станали на разпоожение на международната общност по обществено здраве.


Последващо проучване, подчертаващо
пагубните некомпетентности/дефекти/слабости в статията на Corman-Drosten, беше публикувано, озаглавено

Външна партньорска научна рецензия на "теста RT-PCR за откриване на SARS-CoV-2" разкрива 10 важни научни дефекта на молекулярно и методологично ниво: Последици, отговорни за фалшиви положителни резултати.

То подчертава как авторите са използвали компютърно-създаден/“In -
Silico” (цифрови, недействителни) или - теоретични, последователности взети от компютърни бази от данни, а не действителни изолирани проби от заразени хора.

________
In silico“ е псевдо-латинско словосъчетание, означаващо:теоретичен(недействителен). Казано разбираемо, синонимите на теоретичен” са: „въображаем“ и „измислен“.


„Първият и основен проблем е, че новият коронов вирус SARS-CoV-2 в публикацията - с име 2019-nCoV и през февруари 2020 г. наречен ARS-CoV-2 от международен консорциум от вирусни експерти) се основава на in-silico (теоретични /недействителни/) поредици, предоставени от лаборатория в Китай, тъй като по онова време
нито контролен материал от инфекциозен („жив“) или деактивиран SARS-CoV-2,
нито изолирана геномна РНК на вируса са били на разположение на авторите.

Към днешна дата не е извършена проверка от авторството въз основа на изолирани вируси SARS-CoV-2 или негова РНК с пълна дължина.

...

 

Въпреки това,
тези in-silico (недействителни) последователности бяха използвани за разработване на методология за RT-PCR тест за идентифициране на гореспоменатия вирус.

Този модел се основава на предположението, че новият вирус е много подобен на SARS-CoV от 2003 г.
(наричан по-долу SARS-CoV-1), тъй като и двата са бета-коронови вируси ...


Накратко,
дизайн, разчитащ само на близки генетични роднини, не отговаря на целта за „надежден диагностичен тест“, тъй като неизбежно ще се получат кръстосана реактивност и, следователно, фалшиви положителни резултати.

Проверка беше направена само по отношение на in-silico (теоретичните) поредици и то в лабораторни условия,
а не  - както се изисква за in-vitro диагностика - с изолирана геномна вирусна РНК.

Този факт не се е променил дори след 10 месеца от въвеждането на теста в рутинната диагностика. "

(подчертаването е добавено)

# 6
SARS-CoV-2 - Теоретичният вирус:
Правителството на Обединеното царство
("Велика Британия") не може да предостави доказателства


Правителствата на много народи по света не изглежда да биха могли да представят истински вирус, дори и когато са били конкретно предизвикани да го направят.

Допълнително доказателство, показаващо че „вирусът“ е изграден на основата на компютърна база данни от цифрова генно хринилище, идва от Frances Leader,

който се усъмни относно британската MHRA (Агенция за регулиране на лекарствата и здравните продукти),
дали е използван истински изолиран вирус за направата на ваксината “против COVID”.

Leader установи, че протоколите на СЗО, използвани от Pfizer за производството на иРНК, не изглежда да откриват каквито и да е нуклеотидни поредици, уникални за вируса SARS-CoV-2.

Leader попита дали „вирусът“ всъщност не представлява компютърно-образувана геномна последователност

и в крайна сметка MHRA
pотвърди, че те нямат истински образец (на “вирус”):

 

(цитат)
Шаблонът за ДНК не идва пряко от изолиран вирус от заразен човек.През юли 2020 г. група загрижени научни работници написаха писмо до министър-председателя на Обединеното Царство (Велика Британия), Борис Джонсън, в което го помолиха да представи научни доказателство, подложено на независима експертна рецензия, доказващо, че „вирусът“ SARS-CoV-2 е бил изолиран.

Към днешна дата не са получили отговор.

По същия начин британският изследовател Андрю Джонсън отправи искане, свързано със Свободата на Информацията, до Public Health England (PHE). Той ги помоли да му предоставят своите данни, описващи изолирането на вирус SARS-COV-2,

на което те отговориха:


PHE потвърждава, че не притежава информация по начина, изискван във вашата молба.“

# 7

SARS-CoV-2 - Теоретичният вирус:
Австралийското правителство не можа да представи доказателства

В други държави от Британската общност е същата история. В Австралия научни работници от Института Doherty лъжливо обявиха, че са изолирали вируса SARS-CoV-2.


На въпрос за изясняване научните работници казаха:

„Имаме кратки (RNA) последователности от диагностичния тест, които могат да бъдат използвани в диагностични тестове.“


Може би това е причината за следното отказване/себе-освобождаване от отговорност от страна на австралийското правителство:

Надеждността на тестовете за COVID-19 е несигурна, поради ограничената база от доказателства ...
Количеството доказателства е (твърде) ограничено, за да може да се оцени
точността и медицинската
използваемост на наличните тестове за COVID-19.

# 8

SARS-CoV-2 Теоретичният вирус: Канадското правителство не може да представи доказателства

Изследователят Кристин Маси направи подобно искане във връзка със Свободата на Информацията в Канада, на което канадското правителство отговори:

След като извършихме щателно търсене, със съжаление Ви съобщаваме, че не успяхме да намерим никаква информация, отговарящи на Вашето запитване.

[Пълното писмо от Health Canada / Santé Canada се пази]

 
# 9

SARS-Cov-2 Теоретичният вирус: Над 40 институции по света не могат да отговорят на основния въпрос

Всъщност Кристин Маси и нейната колежка в Нова Зеландия

„Са подали искания, във връзка със Свободата на Информацията, до различни институции в Канада, Нова Зеландия, Австралия, Германия, Обединеното кралство, САЩ и др.,

търсейки каквато и да било информация, която описва изолирането на „вируса на COVID-19“ (известен още като „SARS-COV- 2 ”) от неподправена проба, взета от болен човек ...

Към 16 декември 2020 г. повече от 40 институции в Канада, САЩ, Нова Зеландия, Австралия, Великобритания, Англия, Шотландия, Уелс, Ирландия, Дания и Европейския CDC предоставиха своите отговори

и никой не можа да намери никаква информация, описваща изолирането на който и да е „вирус COVID-19“, известен още като „SARS-COV-2“ директно от болен пациент. “


Massey публикува отговорите си тук и тук.

 

# 10
SARS-Cov-2 - Теоретичният вирус:
Предишни коронови вируси не са били изолирани


Испанското здравно списание Salud публикува забележителна статия през ноември 2020 г.,

озаглавена „Измами и лъжи в медицинската област“, ​​

където разобличава липсата на доказателства не само относно изолирането на SARS-CoV-2,

но и отосно изолирането на други минали коронови вируси (неофициален превод тук).Измамата отива още по-надълбоко.


Jon Rappoport е свършил внушителна работа, разкривайки как е бил изигран същият план за измама през 80-те години (под ръководството на д-р Fauci*, който е ръководил измамата),

когато научните работници ни уверяваха, че (уж) се е появил нов вирус, наречен HIV/ХИВ, и че той бил причинявал СПИН.

Пандемията-Измамна-Схема “COVID” до голяма степен имитира други исторически фалшиви “пандемии”, като пандемията на "свинския грип" от 1976 г.


__________
* д-р Fauci е главният медицински екперт на американското правителство по въпросите, свързани с т.нар. "коронов вирус"/"Covid-19" и налаганите от властите ограничителни мерки върху обществотоСтатията е Salud гласи:

Същите генетичните поредици, използвани в PCR-ите за откриване на евентуален SARS-CoV-2 (вирус) и за диагностициране на случаи на заболяване и на смърт, приписвани на Covid-19,

(така или иначе)
присъстват и в десетки поредици на самия човешки геном

и в поредиците на около стотина микроба
.


И това присъствие включва (дори) инициаторите или прайм-ите, най-обширните фрагменти, взети на случаен принцип от предполагаемия им „геном“

и дори - т.нар. „целеви гени“, за които се твърди, че (уж) са специфични за „новия коронов вирус“.

 

(М.Б.,  т.е. изкуствено, компютърно-генерираните генни поредици, които използват като уж-уникален образец за сравнение при търсенето на "коронови вируси",

се срещат и в самата ДНК на човека
(!).


По този начин тестващите с PCR ВИНАГИ могат да "намират" "коронов вирус", когато "тестват" хората)

 

Тестът е безполезен

и всички получени до момента „положителни“ резултати трябва да бъдат обявени за научно нищожни/невалидни

и това да бъде съобщено на засегнатите хора;
а ако са починали - на техните роднини.


Стивън Бъстин, един от водещите световни експерти по технологията
PCR, всъщност казва, че при определени условия всеки може да даде положителен тест!

...


Предупреждаваме ви от март:
не можете да провеждате конкретни тестове за вирус, без да знаете компонентите на вируса, които се опитвате да откриете.

И компонентите не могат да бъдат известни, без предварително да са изолирани / пречистили този вирус.

Оттогава продължаваме да натрупваме доказателства, че
никой не е изолирал SARS-CoV-2 и по-важното е, че той никога не може да бъде изолиран ...

В този доклад ще добавим резултатите от конкретно изследване, което сме направили, от публикуваните данни относно предполагаемия SARS-CoV-2 и за протоколите, одобрени от СЗО за използването на тест RT-PCR, както и данните, съответстващи на останалите „човешки коронови вируси“.И заключенията са изключително сериозни:
Нито един от седемте „човешки коронавируса“ всъщност не е изолиран


и
всички последователности на прайм-ите на съответните им PCR-и, както и тези на голям брой фрагменти от предполагаемите им геноми,


се намират в различни области на човешкия геном и в геномите на бактериите и археите ... "
Техният доклад анализира човешки коронови вируси 229E (за които се твърди, че са били изолирани през 1965 г.), OC43 (през 1967 г.), SARS-CoV (през 2003 г.), NL63 (през 2004 г.), HKU1 (през 2005 г.) и MERS-CoV (през 2012 г.).


И само да повторя, в случай че сте го пропуснали: Те откриха, че предполагаемите последователности на SARS-CoV-2 се намират както при хора, така и при бактерии!

Това означава, че всички различни in-silico/компютърно моделирани (недействителни) модели на SARS-CoV-2 съдържат съществуващи човешки генетични последователности,

така че не е чудно, че хората са положителни, когато грундът или стандартът, който се тества, съдържа човешки последователности.

 
covid-19,   коронавирус
 
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: