Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

апостасия   блаженият августин   виссарион-лъжехристът   дякон цачев   истината   кенет копланд   нео-харизматици   помазаник   смит уигълсуърт   хилиазъм  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на Владо
 
11.12.19 11:04


 

 

ДЕНЯТ НА ЙХВХ, ГОСПОДАРЯТ  

---------------------------

 

Когато говорим за нашата вяра има много теми, по които да спорим, теми, по които да се съгласим, теми, по които можем заедно да пеем псалми и да се радваме, но има теми, по които има наложено табу (устна възбрана поради страх от всевишна сила). Една от тези теми е темата за "ДЕНЯТ", или "ДЕНЯТ НА ГОСПОДАРЯ", както го описват пророците. Това е денят, в който Господарят, за който ние всички пишем, молим се в Името Му, надяваме се на спасението Му, преобразяваме се по образа Му, приели сме от Духа Му и следваме пътеките Му, ЩЕ ДОЙДЕ НА ТАЗИ ЗЕМЯ. 

 

Още от древни дни пророците пишат за този ден, треперейки от УЖАС и ГОЛЯМ СТРАХ - вълнения, непознати на съвременното модерно "християнство". Именно този ДЪЛБОК УЖАС и този разтърсващ ДЪЛБОК СТРАХ са подготвяли хората в древни дни да срещнат ГОСПОДАРЯ, ВСЕМОГЪЩИЯ, ПРЕВЪЗВИШЕНИЯ, ДРЕВНИЯТ ПО ДНИ, очи в очи. Всеки, който го е видял, почти е припадал от УЖАС, разтърсващ съществото му до микромолекулярно ниво, до неутроните в атомите в молекулите на тялото и душата му. 

 

ДЕНЯТ, В КОЙТО САМИЯТ ЙХВХ, ГОСПОДАРЯТ, ЩЕ ДОЙДЕ 

--------------------------------------------------------------------

 

Ето ни и нас - езичниците, кой от кой по-странен, с почти луди идеи за Бога, четейки писанията, разбирайки отчасти записаното, ние се радваме за нашето спасение, за което пророци и древните се надяваха да видят, но пророкувайки, разбраха, че не за техните дни говори Бог, а за ЕДНО ДАЛЕЧНО БЪДЕЩЕ. 

 

В денят, в който Бог определи, ЙХВХ, ГОСПОДАРЯТ, зададе въпрос на небесата : "КОЙ ЩЕ ОТИДЕ В НАШЕТО ИМЕ?" и само ЕДИН можеше да отговори : "ЕТО МЕ, ИЗПРАТИ МЕН!", защото ТОЙ БЕШЕ определен за това и ЕДИНСТВЕН достоен да извърши ИЗКУПЛЕНИЕТО на рода на Адам. 

 

Исая 6:8. После чух гласа на ГОСПОДАРЯ, КОЙТО казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето МЕ, изпрати МЕНЕ! 

 

МАСЛИНАТА И НЕЙНИЯТ КОРЕН 

--------------------------

Проповядвайки за езическият свят и причината за НАШЕТО СПАСЕНИЕ - моето и твоето, Шаул - Савел - Павел, пише, че причината за спасяването на езичниците е една : ДА ВЪЗБУДИ РЕВНОСТ ЙХВХ У СВОЯТ НАРОД И ТАКА ДА ОБЪРНЕ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА СПАСЕНИЕ КЪМ СЕБЕ СИ. 

 

После ще има какво да се случи и ще настъпи ДЕНЯТ - моментът, в който ВСИЧКО ЩЕ СПРЕ ДА СЪЩЕСТВУВА, защото Създателят ще сложи край на всичко!! Той ще сложи край на земята и делата, които се вършат тук. Ще дойде НЕГОВИЯТ СЪД. 

 

Надявам се да ме разбирате и при това - да ме разбирате правилно. ДЕНЯТ, В КОЙТО ГОСПОДАРЯТ ЩЕ ДОЙДЕ НИЕ ЩЕ ЗАСТАНЕМ С ОТКРИТИ ЛИЦА ПРЕД СЪДИЛИЩЕТО МУ. Всеки от нас ще отговаря за делата си. Както аз, така и ти.

 

И тук са моите съвети към вас, моите братя и сестри в Исус, Божият Единствен, Божията Вечна жертва, Изкупителят на Яков, НАДЕЖДАТА на Йезраил : БЪДЕТЕ МЪДРИ! ОЧИСТЕТЕ ДРЕХИТЕ СИ ОТ МЪРСОТИЯТА НА ТОЗИ СВЯТ! БЪДЕТЕ СВЯТО СВЕЩЕНСТВО НА ЦАРЯ НА ЦАРЕТЕ, ЗНАЕЙКИ, ЧЕ ВЛИЗАМЕ НЕ В ЗЕМНО СВЕТИЛИЩЕ И НЕ ПРИСТЪПВАМЕ КЪМ ЗЕМЕН ОЛТАР, НО ПРИСТЪПВАМЕ КЪМ НЕБЕСНИЯТ ОЛТАР, ПРОПРЪСКАНИ С КРЪВТА НА ЕДИНОРОДНИЯ, ВЛИЗАЙКИ В НЕБЕСНОТО СВЕТИЛИЩЕ...

 

Надявам се да съм ясен, въпреки че често съм тежкоезичен и неразбрано говоря. 

 

Люде, които Бог придоби, за да възвести ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА ТОЗИ, КОЙТО СЪДИ И ВОЮВА ПРАВЕДНО, чуйте ме! Има мнозина от нас, които живеят в грях и търпят зло в сърцата си, които обичат прелъстителността на този свят и губят с всеки ден спасението на душите си, изпитвайки дълготърпението на нашият БОГ! Спрете се, покайте се! Знайте, че е страшно човек да падне в ръцете на Бога! Нашият БОГ извърши велико и страшно спасение за нас - КОЙ ЩЕ ПОМРАЧИ ВСЕВИШНИЯТ В СЪВЕТИТЕ МУ?! Кой е този от нас, който би защитил греха си и злините си, заставайки пред лицето на ТОЗИ, от КОГОТО ще побегнат слънце, луна и звездите ще падат в НЕГОВИЯТ ДЕН, когато той дойде?!

 

Братя и сестри, не смейте да думате : "НО ЩЕ СЕ ПОКАЯ, АЗ ЗНАЯ, ЧЕ ТОЙ Е ЛЮБОВ!" Не пише ли, че БОГ И ДО ЗАВИСТ РЕВНУВА ЗА ДУХА, Който ни е дал? Не погуби ли Бог Единственият Си Син като жертва за греховете ни? ДОКОГА ЩЕ РАЗПВАМЕ ОЩИ И ОЩЕ Сина вътре в нас?

 

Народе на ГОСПОДАРЯ, призовавам ви към очистване и молитва за прошка на греховете ни!

 

ЗАЩОТО ДЕНЯТ НАИСТИНА ИДЕ! Чуйте ме! Има един лъжлив дух, който Бог е позволил да замъгли умовете на мнозина, говорейки, че Бог още дълго ще се бави!! И ще имаме време да се покаем за това, що вършим в тайно!

 

НЕ СИ ИГРАЙТЕ С БОГА! НЕ ПРЕЗИРАЙТЕ ДЪЛГОТЪРПЕНИЕТО НА ВСЕВИШНИЯ И НЕ СЧИТАЙТЕ ДАДЕНАТА НИ БЛАГОДАТ КАТО СРЕДСТВО ДА ПРОКРИЕТЕ ГРЕХОВЕТЕ СИ!

 

Сами себе си погубваме в нашето безумие....

 

СКЪПИ МОИ, ПОРАДИ НАС, НАРОДА НА ГОСПОДАРЯ, ДОЙДЕ ТОВА ЗЛО НАД СТРАНАТА НИ - УПРАВНИКА БОРИСОВ, КОЙТО ДОНЕСЕ РАЗРУХА НАВСЯКЪДЕ!! НЕКА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ БОГА, ДА ИЗПОВЯДАМЕ ГРЕХОВЕТЕ СИ, НЕКА ДА ПОТЪРСИМ ВСЕВИШНИЯ, ДОКАТО Е БЛИЗО, ДА СЕ ХВАНЕМ ЗА ПОЛИТЕ МУ И ДА ПЛАЧЕМ ЗА ГРЕХОВЕТЕ СИ!

 

НАШИЯТ БОГ ИДЕ! КАКТО Е ПИСАНО : "ПРОКЛЕТ, КОЙТО НЕ ЛЮБИ ГОСПОДАРЯ!" И ПОСТОЯНСТВА ВЪВ ВЪРШЕНЕТО НА ЗЛО! МАРАНАТА! 
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: