Помощ:Съдържание

от Уикитека - Единни.com

Направо към: навигация, търсене

Кратко упътване

За да потърсите някаква информация в Уикитека

просто напишете в полето за търсене (горе в ляво) една или няколко думи, които най-точно характеризират информацията, която търсите и натиснете бутон "Търсене"

За да допълните даден материал в Уикитека

заб.: някои от материалите (най-вече авторски статии) са заключени и не могат да се променят

 • влезте с име и парола
 • намерете страницата с материала (напр чрез полето за търсене, горе в ляво)
 • щрканете на бутон "редактиране" , горе над материала
 • внесете допълненията
 • запишете страницата чрез бутон "Съхранение" (Ако при запис системата ви покаже надпис за някакъв проблем опитайте просто отново да запишете материала)


За да създадете нова статия/материал

напишете заглавието, което желаете да поставите на новия материал в полето за търсене (горе в ляво)
и натиснете бутон "Отваряне".
Ако статия с такова име вече съществува, ще се отвори съответната статия, в която (ако е отворена за промени) ще можете да добавите нова информация.
Вж. Етикет при добавяне на нова информация в съществуваща статия.

Ако статия с такова име не съществува, тогава ще се появи надпис, който уведомява, че такава статия не съществува
и същевременно предлага да създадете новата статия, като щракнете на предложената връзка.

При публикуване задължително трябва да се спазват Условията за публикуване


Съдържание


Подробно упътване

Създаване на нов материал

За да се добави например текст на песен:

 1. Трябва да се влезе с име и парола
 2. Отива се в Уикитека
 3. Горе в ляво в полето за търсене се пише името на новата песен
 4. Натиска се бутон "Отваряне", под полето
 5. Ако тази песен вече съществува тя ще се отвори и няма нужда да се добавя още веднъж, но ако вече съществуващата е различна от новата, но със същото име, тогава може да се напише малко по-различно име и да се почне отново от точка (1)
 6. Ако песента не съществува ще се покаже съобщение за това, както и връзка "можете да я създадете", където като се щракне се създава новата страница с избраното име и се отваря текстово поле където да се напише новия текст.
 7. След въвеждане на текста се натиска бутон "Съхранение", най отдолу. Новата страница вече съществува и може да се намира по (част от) името или по думи от съдържането на текста.

Оформление на текста

Средства за оформление на текста:

връзки към други страници

В Уикитека могат да се създават два вида връзки -
към страницици в Уикитека (използват се двойни квадратни скоби: [[ ]])
и към външни страници (използват се единични квадратни скоби: [ ]).


За да се създаде връзка към дадена страница в Уикитека, тряба да се напише:
[[точното име на страницата]]
Например за да се създаден връзка към страница "Ел Шадай" трябва да се напише:
[[Ел Шадай]]
и след записа ще се получи следното:
Ел Шадай

За да сложим различен от името текст на връзката трябва да добавим този текст така:
[[Ел Шадай|Това е връзка към песента Ел Шадай]]
и след записа ще се получи следното:
Това е връзка към песента Ел Шадай


За да се създаде връзка към външна страница, тряба да се напише:
[точния Интернет-адрес на страницата]
Например за да се създаден връзка към http://edinni.com трябва да се напише:
[http://edinni.com]
и след записа ще се получи следното:
[1]

За да обозначим конкретен текст на връзката трябва да добавим този текст след връзката така: [http://edinni.com Връзка към Единни.com]
и след записа ще се получи следното:
Връзка към Единни.com

абзаци

За да се започне нов абзац (със заглавие) тряба да се напише на нов ред:
== име на новия абзац... ==
и след записа ще се получи следното:

име на новия абзац...

нов под-абзац

За да се започне нов под-абзац (със заглавие) тряба да се напише на нов ред:
=== име на новия под-абзац... ===
и ще се получи следното:

име на новия под-абзац...

нов под-под-абзац

За да се започне нов под-абзац (със заглавие) тряба да се напише на нов ред:
==== име на новия под-под-абзац... ==== и ще се получи следното:

име на новия под-под-абзац...

и т.н. с 4, 5, 6 и повече = = = = = =...

Абзаците и тяхната йерархия имат пряка връзка с автоматичното създаването на съдържание на страницата. Вж следващата точка.

автоматично създаване на съдържание на страницата

Уикитека създава автоматично съдържание на всяка страница, като за заглавия на отделните секции в съдържанието се вземат заглавията на отделните абзаци и под-абзаци; подредбата на съдъжанието също зависи от подредбата на абазаците и под-абзаците.

Съдържание се създава автоматично при наличието на най-малко 3 абзаца. То се поставя по подразбиране след първия абзац, който се очаква да е нещо като въведение, но всичко това лесно може да се промени ръчно.

Ако искаме да посочим изрично да се създаде съдържание на дадена страница и къде точно то да се появи, трябва на мястото където искаме то да се появи да напишем (с латински букви):

__TOC__

(което е съкр. от Table-Of-Content, т.е. таблица/списък на съдържанието).

Като пример за това, на тази страница в началото е поставена тази директива (__TOC__) и най-отгоре на страницата може да се види автоматично създадената таблица на съдържанието.

нов ред

За да започне на нов ред даден текст трябва или да се натисне два пъти [Enter] или изрично да се напише:
<br/>
преди новия ред.
Например ако се напише:
един ред <br/> друг ред
ще се получи следното:

един ред
друг ред

удебеляване

За да се удебели даден текст трябва този текст да се обгради с:
<b> и </b>
или с:
''' и ''' (три апострофа)

Например ако се напише:
'''текст текст''' или: <b>текст текст</b>
ще се получи следното:

текст текст

накланяне

За да се наклони даден текст трябва този текст да се обгради с:
'' и '' (два апострофа)
Например ако се напише:
''текст текст''
ще се получи следното:
текст текст

подчертаване

За да се подчертае даден текст трябва този текст да се обгради с
<u> и </u>
Например ако се напише:
<u>текст текст</u>
ще се получи следното:

текст текст


автоматичен и ръчен подпис

За да се създаде автоматично подапис на потребителя, който пише даден текст трябва да се напише:
~~~
(Което би трябвало да напомня на ръкописен подпис). Например ако аз напиша:
~~~
ще се получи следното:

Eureth


За да се добави и час и дата към този подпис към горното трябва да се добави още едно ~, т.е. да станат четири ~:
~~~~
Например ако аз напиша:
~~~~
ще се получи следното:

Eureth 14:26, 5 януари 2008

Това е удобно когато някой пише мнение в дадена дискусия в Уикитека и се подписва като същевременно се отбелязва и часа.


За да се създаде ръчно съставен подпис трябва да се напише:
[[Потребител:име на потребителя|име на потребителя]]
Например ако се напише:
[[Потребител:Eureth|Eureth]]
ще се получи следното:

Eureth

Тематика на материалите

Не е задължителна, но е много полезна за лесно намиране и организация на материалите.

Тематиката може да се добави към вече съществуващ материал. Най-отдолу под текста на въведения материал (напр. текст на песен) може да се добави следното специално указание (вкл. квадратните скоби), което при показване няма да се вижда, но ще си стои там като информация, отнасяща се конкретно за съответната страница и описваща я смислово:

[[Тематика:Песни]]
[[Тематика:Благодарност към Бога]]


Това ще посочва на Уикитека, че този текст е

 1. на тема "Песни"
 2. и също на тема "Благодарност към Бога".

По-късно това ще служи за бързо намиране на всички песни, или по специфично на всички песни, които са на тематика „Благодарност към Бога“, или пък на всички материали (не само песни) в Уикитека, които са на тематика „Благодарност...“.

Такова специално търсене може да се прави

 1. на страница „Смислово търсене“ (т.е. търсене по смисъл, вж. връзка "Смислово търсене" в менюто в ляво)
 2. или директно в текста на дадена страница, като в последния случай на страницата ще се показват направо резултатите от смисловото търсене.

Важно: Преди да въведете дадена тематика погледнете вече съществуващата ("Тематика", менюто в ляво) и ако вече съществува тематика, която съвпада с идеята Ви при категоризирането на съответния материал, то използвайте името на вече съществуващата тематика. По този начин материалите ще са по-добре организирани и няма да са разхвърляни по различни синонимни теми.

Етикет при вмъкване на нова информация

 • Новата информация трябва да се добави без да се изтрива стара информация. Ако новата информация противоречи или отхвърля вече въведената, тогава това може да се отбележи изрично, но без да се изтрива старата информация
 • В самата статия не трябва да се водят дискусии, а само да се излага информация.
  Към всяка статия най-отгоре има бутон "Беседа", където могат да се водят дискусии относно разглеждания въпрос.
  Друг вариант за дискусия е да се открие тема във форума и в статията да се постави връзка към тази тема, и в откритата тема съответна връзка към статията.

Вграждане на видео материал

В материалите на уикитека могат да се вграждат и видеота, публикувана на видео-сайтове като youtube.com vbox7.com и др.

За да се вгради видео в дадена страница тук в Уикитека, трябва да се напише нещо такова в текста на страницата:

{{#ev:<името на видео услуга, напр. youtube>|<идентификация на видео материала там>}}

или

{{#ev:<името на видео услуга>|<идентификация на видео материала там>|<ширина на видео прозорчето>}}


Ето код на истински работещ пример, Ел Шадай от youtube: {{#ev:youtube|UzqwG-ZQDUE|200}}


И също една песен на vbox7: {{#ev:vbox7|3df0a70f|453|403 }}


Обяснение на примера с youtube:

За да вградим в дадена страница видео с песента Ел Шадай от youtube.com:

1. Трябва да се отиде на youtube.com, да се намери песента и да се копира идентификационния код.

В нашия случай песента Ел Шадай се намира на адрес http://www.youtube.com/v/UzqwG-ZQDUE

и нейният идентификационен код съответно е: UzqwG-ZQDUE (вж. края на горния адрес, след /v/ )


2. В страница тук в Уикитека, трябва да се напише съответно:

{{#ev:youtube|UzqwG-ZQDUE}}

или ако искаме прозорчето с видеото да е широко 200 пиксела (точки от екрана), тогава:

{{#ev:youtube|UzqwG-ZQDUE|200}}


И след това, като запишем страницата ще видим следното:

{{#ev:youtube|UzqwG-ZQDUE|200}}


Семантично описване на страници


да се добави...

...