<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
17.1
Καὶ
и
 
ἦλθεν
дойде
 
εἷς
един
 
ἐκ
из
 
τῶν
от -те
 
ἑπτὰ
седем-
 
ἀγγέλων
вестители
 
τῶν
-те
 
ἐχόντων
имащи-
"държа"
τὰς
-те
 
ἑπτὰ
седем-
 
φιάλας
блюда
 
καὶ
и
 
ἐλάλησεν
говори
 
μετ'
с
 
ἐμοῦ
мен
 
λέγων
казващ
"излагам"
μοι,
ми
 
Δεῦρο
ела
"тук"
δείξω
ще покажа
 
σοι
на теб
 
τὸ
-та
 
κρίμα
присъда-
 
τῆς
на -та
 
πόρνης
развратница-
 
τῆς
-та
 
μεγάλης
голяма-
 
τῆς
на -та
 
καθημένης
седяща-
 
ἐπὶ
на
 
τῶν
-те
 
ὑδάτων
води-
 
τῶν
-то
 
πολλῶν
много-
 


         1 След това дойде един от седемте вестители, които държаха седемте чаши, и говори с мен, като ми каза: Ела, ще ти покажа [изпълнението на] присъдата на голямата развратница, която е разположена на многото води, 2 с която земните царе вършеха разврат и земните жители се напиха с виното на разврата ѝ. 3 И ме отнесе в една пустиня чрез Духа. И видях една жена да седи на червено [хищно] животно1, което носеше обидни имена и имаше седем глави, и десет рога, 4 и [носеше] жената, която беше загърната във виолетово и червено, и украсена със злато и скъпоценни камъни и бисери, и държаше в ръката си златна чаша, пълна с гнусотии и мръсотия от разврата ѝ. 5 А на челото ѝ имаше написано име:
5 "Тайна. Големият Вавилон. Майка на развратниците и гнусотиите на земята.” 6 И видях жената, oпила се с кръвта на светите [хора] и с кръвта на свидетелите на Йесу̀с. И като я видях, се учудих твърде много.

 

7 И вестителят ми каза: Защо се чудиш? Аз ще ти обясня тайната на жената и на животното, което я носи и има седем глави и десет рога.

         8 Животното, което видя, го имаше и [сега] го няма, и предстои да излезе от бездната и да отиде на гибел. И онези земни жители, чиито имена не са записани в книгата на живота от създанието на света, ще се почудят, гледайки животното — защото го имаше и [сега] го няма, ако и [всъщност] да го има. 9 Тук е [нужен] умът, който има мъдрост.

 

9 Седемте глави2 са седем планини/хълмове, на които жената седи 10 [те ] са3 [също] и седем царе4. Петте паднаха, единият е [още жив], а другият още не е дошъл, а когато дойде, трябва да остане малко.

 

11 И животното, което го имаше и [сега] го няма — той е осми [-ят цар], и е [един] от седемте [царе], и отива към гибел.

 

12 А десетте рога, които видя, са десет5 царе, които още не са получили царство, но ще получат царска власт в един час с животното. 13 Те имат едно и също мислене и ще предадат своята сила и власт на животното. 14 Те ще воюват срещу Агнето. И Агнето ще ги победи, защото е господар на господарите и цар на царете. И онези, които са с него, са повикани, избрани и верни.

 

15 И ми казва: Водите, които видя, където е разположена развратницата, са народи, множества, племена и езици.

 

16 А десетте рога, които видя на животното, те ще намразят развратницата, ще я опустошат и разголят, и ще изядат места ѝ, и ще я изгорят чрез огън. 17 Защото Бог положи в сърцата им да изпълнят намерението му и да постигнат единомислие, и да дадат царството си на животното, докато се изпълнят Божиите думи.

 

18 И жената, която видя, е големият град6, който царува над земните царе.


1 или: хищник


2 т.е. 7-те глави на животното("звярът"), вж Разкр.,13гл.
3 алт. превод: има [седем царе]
4 тези седем царе — идващи царуващи един след друг, са различни от десетте царе, които царуват заедно и предават властта си на осмия, който е един от седемте (не от десетте)
5 тези 10 царе са различни от горните седем царе
6 т.е. жената-развратница от видението (имаща име: “Тайна. Големият Вавилон. Майка на развратниците..."), в реалността всъщност е един буквален земен град, който (ще) властва над земните царе
17.2
μεθ'
с
 
ἡς
която
 
ἐπόρνευσαν
развратстваха
 
οἱ
-те
 
βασιλεῖς
царе-
 
τῆς
на -та
 
γῆς
земя-
 
καὶ
и
 
ἐμεθύσθησαν
напиха се
 
ἐκ
из
 
τοῦ
от -то
 
οἴνου
вино-
 
τῆς
на -а
 
πορνείας
разврат-
 
αὐτῆς
неин
 
οἱ
-те
 
κατοικοῦντες
обитаващи-
 
τὴν
-та
 
γῆν
земя-
 
17.3
καὶ
и
 
ἀπήνεγκέν
отнесе
 
με
мен
 
εἰς
към/в
 
ἔρημον
пустиня
 
ἐν
в/чрез
 
πνεύματι
дух
 
καὶ
и
 
εἶδον
видях
 
γυναῖκα
жена
 
καθημένην
седяща
 
ἐπὶ
на
 
θηρίον
(хищно) животно
 
κόκκινον
червено
 
γέμον
подуващо се
 
ὀνομάτων
от имена
 
βλασφημίας
на обида
 
ἔχον
имащ
"държа"
κεφαλὰς
глави
 
ἑπτὰ
седем
 
καὶ
и
 
κέρατα
рогове
 
δέκα
десет
 
17.4
καὶ
и
 
-та
 
γυνὴ
жена-
 
-та
 
περιβεβλημένη
загърната-
 
πορφύρᾳ
във виолетово
 
καὶ
и
 
κόκκινῳ,
в червено,
 
καὶ
и
 
κεχρυσωμένη
позлатена
 
χρυσῷ
със злато
 
καὶ
и
 
λίθῳ
камъни
 
τιμίῳ
ценни
 
καὶ
и
 
μαργαρίταις
бисери
 
ἔχουσα
имаща
"държа"
χρυσοῦν
златна
 
ποτήριον
чаша
 
ἐν
в
 
τῇ
-та
 
χειρὶ
ръка-
 
αὐτῆς
нейна
 
γέμον
пълна
 
βδελυγμάτων
на гнусотии
 
καὶ
и
 
ἀκάθαρτητος
на нечистота
 
πορνείας
на
 
αὐτῆς
разврата
 
17.5
καὶ
и
 
ἐπὶ
на
 
τὸ
-то
 
μέτωπον
чело-
 
αὐτῆς
нейно
 
ὄνομα
име
 
γεγραμμένον
написано
"гравирам,пиша"
μυστήριον
тайна
 
Βαβυλὼν
бабилон
 
-ият
 
μεγάλη
велик-
 
-та
 
μήτηρ
майката-
 
τῶν
на -те
 
πορνῶν
развратници-
 
καὶ
и
 
τῶν
на -те
 
βδελυγμάτων
гнусотии-
 
τῆς
на -та
 
γῆς
земя-
 
17.6
καὶ
и
 
εἶδον
видях
 
τὴν
-та
 
γυναῖκα
жена-
 
μεθύουσαν
напита
 
ἐκ
из
 
τοῦ
на -та
 
αἵματος
кръв-
 
τῶν
на -те
 
ἁγίων
свети- [хора]
 
καὶ
и
 
ἐκ
из
 
τοῦ
на -та
 
αἵματος
кръв-
 
τῶν
на -те
 
μαρτύρων
свидетели-
 
Ἰησοῦ
на Йесус
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Καὶ
и
 
ἐθαύμασα
учудих се
 
ἰδὼν
виждайки
 
αὐτὴν
нея
 
θαῦμα
с чудене
 
μέγα
голямо
 
17.7
καὶ
и
 
εἶπέν
каза
 
μοι
ми
 
-ят
 
ἄγγελος
вестител-
 
Διὰτί
поради какво
 
ἐθαύμασας
се учуди
 
ἐγὼ
аз
 
σοι
на теб
 
ἐρῶ
ще покажа
 
τὸ
-та
 
μυστήριον
тайна-
 
τῆς
на -та
 
γυναικὸς
жена-
 
καὶ
и
 
τοῦ
на -то
 
θηρίου
животно-
 
τοῦ
на -то
 
βαστάζοντος
носещо-
 
αὐτήν
нея
 
τοῦ
на -то
 
ἔχοντος
имащо-
 
τὰς
-те
"държа"
ἑπτὰ
седем-
 
κεφαλὰς
глави
 
καὶ
и
 
τὰ
-те
 
δέκα
десет-
 
κέρατα
рога
 
17.8
θηρίον
животно
 
което
 
εἶδες
видя
 
ἦν
беше (имаше го, т.е. преди)
 
καὶ
и
 
οὐκ
не
 
ἔστιν
е (нямаго, т.е. в момента)
 
καὶ
и
 
μέλλει
предстои
 
ἀναβαίνειν
да се възиде
"въз-стъпвам"
ἐκ
из
 
τῆς
-та
 
ἀβύσσου
бездна-
 
καὶ
и
 
εἰς
в/към
 
ἀπώλειαν
гибел
 
ὑπάγειν·
да отиде
 
καὶ
и
 
θαυμάσονται
ще се учудят
 
οἱ
-те
 
κατοικοῦντες
обитаващи-
 
ἐπὶ
на
 
τῆς
-та
 
γῆς
земя-
 
ὧν
чиито
 
οὐ
не
 
γέγραπται
записани
"гравирам,пиша"
τὰ
-та
 
ὀνόματα
имена-
 
ἐπὶ
на
 
τὸ
-то
 
βιβλίον
свитъче-
 
τῆς
на -та
 
ζωῆς
живот-
 
ἀπὸ
от
 
καταβολῆς
създаване
 
κόσμου
на света
 
βλεπόντες
гледащи
 
τὸ
-то
 
θηρίον
животно-
 
ч-
 
τι
е
 
ἦν
беше
 
καὶ
и
 
οὐκ
не
 
ἔστιν
е
 
καὶπερ
ако и да
 
ἔστιν
е
 
17.9
ὧδε
тук
"това-а"
-ът
 
νοῦς
ума-
 
 
ἔχων
имащ-
"държа"
σοφίαν
мъдрост
 
αἱ
-те
 
ἑπτὰ
седем-
 
κεφαλαὶ
глави
 
ὄρη
планини/хълмове
 
εἰσίν
са
 
ἑπτὰ
седем
 
ὅπου
където
"както-къде"
-та
 
γυνὴ
жена-
 
κάθηται
седи
 
ἐπ'
на
 
αὐτῶν
тях
 
17.10
καὶ
и
 
βασιλεῖς
царе
 
ἑπτά
седем
 
εἰσιν
са
 
οἱ
-те
 
πέντε
пет-
 
ἔπεσαν
паднаха
 
καὶ
и
 
-ят
 
εἷς
един-
 
ἔστιν
е
 
-ят
 
ἄλλος
друг-
 
οὔπω
не още
 
ἦλθεν
дойде
 
καὶ,
и
 
ὅταν
когато
 
ἔλθῃ
да дойде
 
ὀλίγον
малко
 
αὐτὸν
той
 
δεῖ
трябва
 
μεῖναι
да остане
 
17.11
καὶ
и
 
τὸ
-то
 
θηρίον
животно-
 
което
 
ἦν
беше
 
καὶ
и
 
οὐκ
не
 
ἔστιν
е
 
καὶ
и
 
αὐτὸς
той
 
ὄγδοός
осми
 
ἐστιν
е
 
καὶ
и
 
ἐκ
из
 
τῶν
-те
 
ἑπτά
седем-
 
ἐστιν
е
 
καὶ
и
 
εἰς
към/в
 
ἀπώλειαν
гибел
 
ὑπάγει
отива
 
17.12
καὶ
и
 
τὰ
-те
 
δέκα
десет-
 
κέρατα
рога
 
които
 
εἶδες
видя
 
δέκα
десет
 
βασιλεῖς
царе
 
εἰσιν
са
 
οἵτινες
които
 
βασιλείαν
царство
 
οὔπω
не още
 
ἔλαβον
получиха
 
ἀλλ'
но
 
ἐξουσίαν
власт
 
ὡς
като
 
βασιλεῖς
царе
 
μίαν
в един
 
ὥραν
час
 
λαμβάνουσιν
получават
 
μετὰ
с
 
τοῦ
-то
 
θηρίου
животно-
 
17.13
οὗτοι
тези
 
μίαν
едно
 
γνώμην
знаене
 
ἔχουσιν
имат
"държа"
καὶ
и
 
τὴν
-та
 
δύναμιν
сила-
 
καὶ
и
 
τὴν
-та
 
ἐξουσίαν
власт-
 
ἑαυτῶν
тяхна
 
τῷ
на -то
 
θηρίῳ
животно-
 
διαδιδώσουσιν
ще предадат
 
17.14
οὗτοι
тези
 
μετὰ
с
 
τοῦ
-то
 
ἀρνίου
агне-
 
πολεμήσουσιν
ще воюват
 
καὶ
и
 
τὸ
-то
 
ἀρνίον
агне-
 
νικήσει
ще победи
 
αὐτούς
тях
 
ὅτι
защото
 
κύριος
господар
 
κυρίων
на господари
 
ἐστὶν
е
 
καὶ
и
 
βασιλεὺς
цар
 
βασιλέων
на царе
 
καὶ
и
 
οἱ
тези
 
μετ'
с
 
αὐτοῦ
него
 
κλητοὶ
[са] повикани
 
καὶ
и
 
ἐκλεκτοὶ
избрани
 
καὶ
и
 
πιστοί
верни
 
17.15
Καὶ
и
 
λέγει
казва
"излагам"
μοι
ми
 
Τὰ
-те
 
ὕδατα
води-
 
които
 
εἶδες
видя
 
οὗ
където
"на който"
-та
 
πόρνη
развратница-
 
κάθηται
седи
 
λαοὶ
народи
 
καὶ
и
 
ὄχλοι
множества
 
εἰσὶν
са
 
καὶ
и
 
ἔθνη
нации
 
καὶ
и
 
γλῶσσαι
езици
 
17.16
καὶ
и
 
τὰ
-те
 
δέκα
десет-
 
κέρατα
рога
 
които
 
εἶδες
видя
 
ἐπὶ
на
 
τὸ
-то
 
θηρίον
животно-
 
οὗτοι
те
 
μισήσουσιν
ще намразят
 
τὴν
-та
 
πόρνην
развратница-
 
καὶ
и
 
ἠρημωμένην
опостошена
 
ποιήσουσιν
ще направят
 
αὐτὴν
нея
 
καὶ
и
 
γυμνήν
гола
 
καὶ
и
 
τὰς
-та
 
σάρκας
меса-
 
αὐτῆς
нейни
 
φάγονται
ще изядат
 
καὶ
и
 
αὐτὴν
нея
 
κατακαύσουσιν
ще изгорят
 
ἐν
в=с
 
πυρί
огън
 
17.17
-ът
 
γὰρ
защото
 
θεὸς
Бог-
 
ἔδωκεν
даде
 
εἰς
към/в
 
τὰς
-та
 
καρδίας
сърца-
 
αὐτῶν
техни
 
ποιῆσαι
да направят
 
τὴν
-то
 
γνώμην
знаене-
 
αὐτοῦ
негово
 
καὶ
и
 
ποιῆσαι
да направят
 
μίαν
едно
 
γνώμην
знаене
 
καὶ
и
 
δοῦναι
да дадат
 
τὴν
-то
 
βασιλείαν
царство-
 
αὐτῶν
тяхно
 
τῷ
на -то
 
θηρίῳ
животно-
 
ἄχρι
докато
 
τελεσθῇ
да свърши
 
τὰ
-та
 
ῥήματά
дума-
 
τοῦ
на -а
 
θεοῦ
Бог-
 
17.18
καὶ
и
 
-та
 
γυνὴ
жена-
 
ἣν
която
 
εἶδες
видя
 
ἔστιν
е
 
-ът
 
πόλις
град-
 
-ият
 
μεγάλη
голям-
 
-ият
 
ἔχουσα
имащ-
"държа"
βασιλείαν
царуване
 
ἐπὶ
на(д)
 
τῶν
-те
 
βασιλέων
царе-
 
τῆς
на -та
 
γῆς
земя-