<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
20.1
Καὶ
 
 
εἶδον
 
 
ἄγγελον
 
 
καταβαίνοντα
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
ἔχοντα
 
"държа"
τὴν
 
 
κλεῖδα
 
 
τῆς
 
 
ἀβύσσου
 
 
καὶ
 
 
ἅλυσιν
 
 
μεγάλην
 
 
ἐπὶ
 
 
τὴν
 
 
χεῖρα
 
 
αὐτοῦ
 
 


         1 Видях, че от небето слизаше вестоносец, който имаше ключа от бездната и голяма верига в ръката си. 2 И хвана змея, древната змия, която е клеветник и сатана1, и го върза за хиляда години, 3 и го хвърли в бездната, и го заключи, и запечата над него, за да не примамва вече народите, докато се свършат хилядата години. И след това той трябва да бъде пуснат за малко време.

 

4 И видях престоли, и [някои] насядаха на тях, и на тях бе даден съд2. [Видях] и душите на обезглавените заради свидетелството на Йесу̀с и заради Божието слово, и видях онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега [му] на челото си и на ръката си. И [те] оживяха и царуваха с помазаника през хилядата години. 5 Останалите от мъртвите не оживяха, докато не се свършиха хилядата години. Това е първото съживяване [от мъртвите]. 6 Щастливец и свят е онзи, който има дял в първото съживяване: Над тях втората смърт няма власт, а те ще бъдат свещеници на Бога и на помазаника, и ще царуват с него хиляда години.

 

7 А когато се свършат хилядата години, сатаната ще бъде пуснат от затвора си. 8 И ще излезе да примамва народите, които са по четирите краища на земята, Гог и Магог, за да ги събере за война. Броят им е колкото морския пясък. 9 И се изкачиха по ширината земна, и заобиколиха лагера на светите [хора] и скъпия град. И падна от Бога огън от небето и ги погълна. 10 А клеветникът, който ги подмамваше, беше хвърлен в езерото от огън и сяра, където са хищното животно и лъжепророка. И ще бъдат мъчени денем и нощем във вечните векове. 11 И видях голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побегнаха земята и небето, и не се намери място за тях. 12 И видях мъртвите, малки и велики3, да стоят пред Бога. И отвориха се свитъци. И друг свитък бе отворен, който е [свитъкът] на живота. И мъртвите бяха съдени по записаното в свитъците, според делата им. 13 И морето предаде мъртвите, които бяха в него. И смъртта и подземното място предадоха мъртвите, които бяха в тях. И всички бяха съдени според делата си. 14 И смъртта, и подземното място бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. 15 И ако някой не бе намерен записан в свитъка на живота, бе хвърлен в огненото езеро.


1 от евр.: “враг”, “противник"
2 или: да съдят
3 или: големи
20.2
καὶ
 
 
ἐκράτησεν
 
 
τὸν
 
 
δράκοντα
 
 
τὸν
 
 
ὄφιν
 
 
τὸν
 
 
ἀρχαῖον,
 
 
ὅς
 
 
ἐστιν
 
 
Διάβολος
 
 
καὶ
 
 
Σατανᾶς
 
 
καὶ
 
 
ἔδησεν
 
 
αὐτὸν
 
 
χίλια
 
 
ἔτη
 
 
20.3
καὶ
 
 
ἔβαλεν
 
 
αὐτὸν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
ἄβυσσον
 
 
καὶ
 
 
ἔκλεισεν
 
 
αὐτὸν
 
 
καὶ
 
 
ἐσφράγισεν
 
 
ἐπάνω
 
"върху/на горе"
αὐτοῦ
 
 
ἵνα
 
 
μὴ
 
 
πλανήσῃ
 
 
τὰ
 
 
ἔθνη
 
 
ἔτι
 
 
ἄχρι
 
 
τελεσθῇ
 
 
τὰ
 
 
χίλια
 
 
ἔτη
 
 
καὶ
 
 
μετὰ
 
 
ταῦτα
 
 
δεῖ
 
 
αὐτὸν
 
 
λυθῆναι
 
 
μικρὸν
 
 
χρόνον
 
 
20.4
Καὶ
 
 
εἶδον
 
 
θρόνους
 
 
καὶ
 
 
ἐκάθισαν
 
 
ἐπ'
 
 
αὐτούς
 
 
καὶ
 
 
κρίμα
 
 
ἐδόθη
 
 
αὐτοῖς
 
 
καὶ
 
 
τὰς
 
 
ψυχὰς
 
 
τῶν
 
 
πεπελεκισμένων
 
 
διὰ
 
 
τὴν
 
 
μαρτυρίαν
 
 
Ἰησοῦ
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
διὰ
 
 
τὸν
 
 
λόγον
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
καὶ
 
 
οἵτινες
 
 
οὐ
 
 
προσεκύνησαν
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
τῷ
 
 
θηριῷ,
 
 
οὐτὲ
 
 
τὴν
 
 
εἰκόνα
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
ἔλαβον
 
 
τὸ
 
 
χάραγμα
 
 
ἐπὶ
 
 
τὸ
 
 
μέτωπον
 
 
αὐτῶν
 
 
καὶ
 
 
ἐπὶ
 
 
τὴν
 
 
χεῖρα
 
 
αὐτῶν,
 
 
καὶ
 
 
ἔζησαν
 
 
καὶ
 
 
ἐβασίλευσαν
 
 
μετὰ
 
 
Χριστοῦ
 
 
τά
 
 
χίλια
 
 
ἔτη
 
__ETYM__7____
20.5
οἱ
 
 
δὲ
 
 
λοιποὶ
 
 
τῶν
 
 
νεκρῶν
 
 
οὐκ
 
 
ἀνἔζησαν
 
 
ἕως
 
 
τελεσθῇ
 
 
τὰ
 
 
χίλια
 
 
ἔτη
 
 
αὕτη
 
 
 
 
ἀνάστασις
 
 
 
 
πρώτη
 
 
20.6
μακάριος
 
 
καὶ
 
 
ἅγιος
 
 
 
 
ἔχων
 
"държа"
μέρος
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
ἀναστάσει
 
 
τῇ
 
 
πρώτῃ·
 
 
ἐπὶ
 
 
τούτων
 
 
 
 
θάνατος
 
 
 
 
δεύτερος
 
 
οὐκ
 
 
ἔχει
 
"държа"
ἐξουσίαν
 
 
ἀλλ'
 
 
ἔσονται
 
 
ἱερεῖς
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
καὶ
 
 
τοῦ
 
 
Χριστοῦ
 
 
καὶ
 
 
βασιλεύσουσιν
 
 
μετ'
 
 
αὐτοῦ
 
 
χίλια
 
 
ἔτη
 
 
20.7
Καὶ
 
 
ὅταν
 
 
τελεσθῇ
 
 
τὰ
 
 
χίλια
 
 
ἔτη
 
 
λυθήσεται
 
 
 
 
Σατανᾶς
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
φυλακῆς
 
 
αὐτοῦ
 
 
20.8
καὶ
 
 
ἐξελεύσεται
 
 
πλανῆσαι
 
 
τὰ
 
 
ἔθνη
 
 
τὰ
 
 
ἐν
 
 
ταῖς
 
 
τέσσαρσιν
 
 
γωνίαις
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
τὸν
 
 
Γὼγ
 
 
καὶ
 
 
τὸν
 
 
Μαγώγ
 
 
συναγαγεῖν
 
 
αὐτοὺς
 
 
εἰς
 
 
πόλεμον
 
 
ὧν
 
 
 
 
ἀριθμὸς
 
 
ὡς
 
 
 
 
ἄμμος
 
 
τῆς
 
 
θαλάσσης
 
 
20.9
καὶ
 
 
ἀνέβησαν
 
"въз-стъпвам"
ἐπὶ
 
 
τὸ
 
 
πλάτος
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
καὶ
 
 
ἐκύκλωσαν
 
 
τὴν
 
 
παρεμβολὴν
 
 
τῶν
 
 
ἁγίων
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
πόλιν
 
 
τὴν
 
 
ἠγαπημένην
 
 
καὶ
 
 
κατέβη
 
 
πῦρ
 
 
ἀπὸ
 
 
τοῦ
 
 
Θεοῦ
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
καὶ
 
 
κατέφαγεν
 
 
αὐτούς
 
 
20.10
καὶ
 
 
 
 
διάβολος
 
 
 
 
πλανῶν
 
 
αὐτοὺς
 
 
ἐβλήθη
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
λίμνην
 
 
τοῦ
 
 
πυρὸς
 
 
καὶ
 
 
θείου
 
 
ὅπου
 
"както-къде"
τὸ
 
 
θηρίον
 
 
καὶ
 
 
 
 
ψευδοπροφήτης
 
 
καὶ
 
 
βασανισθήσονται
 
 
ἡμέρας
 
 
καὶ
 
 
νυκτὸς
 
 
εἰς
 
 
τοὺς
 
 
αἰῶνας
 
 
τῶν
 
 
αἰώνων
 
 
20.11
Καὶ
 
 
εἶδον
 
 
θρόνον
 
 
λευκὸν
 
 
μέγαν
 
 
καὶ
 
 
τὸν
 
 
καθήμενον
 
 
ἐπ'
 
 
αὐτοῦ,
 
 
οὗ
 
 
ἀπὸ
 
 
προσώπου
 
 
ἔφυγεν
 
 
 
 
γῆ
 
 
καὶ
 
 
 
 
οὐρανός
 
 
καὶ
 
 
τόπος
 
 
οὐχ
 
 
εὑρέθη
 
 
αὐτοῖς
 
 
20.12
καὶ
 
 
εἶδον
 
 
τοὺς
 
 
νεκρούς
 
 
μικρούς
 
 
καὶ
 
 
μεγάλους
 
 
ἑστῶτας
 
 
ἐνώπιον
 
"във-визирам се"
τοῦ
 
 
θεοῦ,
 
 
καὶ
 
 
βιβλία
 
 
ἠνεῳχθησαν·
 
 
καὶ
 
 
βιβλίον
 
 
ἄλλο
 
 
ἠνεῳχθη,
 
 
 
 
ἐστιν
 
 
τῆς
 
 
ζωῆς
 
 
καὶ
 
 
ἐκρίθησαν
 
 
οἱ
 
 
νεκροὶ
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
γεγραμμένων
 
"гравирам,пиша"
ἐν
 
 
τοῖς
 
 
βιβλίοις
 
 
κατὰ
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
αὐτῶν
 
 
20.13
καὶ
 
 
ἔδωκεν
 
 
 
 
θάλασσα
 
 
τοὺς
 
 
ἐν
 
 
αὐτῇ
 
 
νεκροὺς
 
 
καὶ
 
 
 
 
θάνατος
 
 
καὶ
 
 
 
 
ᾅδης
 
 
ἔδωκαν
 
 
τοὺς
 
 
ἐν
 
 
αὐτοῖς
 
 
νεκροὺς
 
 
καὶ
 
 
ἐκρίθησαν
 
 
ἕκαστος
 
 
κατὰ
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
αὐτῶν
 
 
20.14
καὶ
 
 
 
 
θάνατος
 
 
καὶ
 
 
 
 
ᾅδης
 
 
ἐβλήθησαν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
λίμνην
 
 
τοῦ
 
 
πυρός
 
 
οὗτος
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
δεύτερός
 
 
θάνατος
 
 
20.15
καὶ
 
 
εἴ
 
 
τις
 
 
οὐχ
 
 
εὑρέθη
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
βίβλῳ
 
 
τῆς
 
 
ζωῆς
 
 
γεγραμμένος
 
"гравирам,пиша"
ἐβλήθη
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
λίμνην
 
 
τοῦ
 
 
πυρός