<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
9.1
Ἀλήθειαν
 
 
λέγω
 
"излагам"
ἐν
 
 
Χριστῷ
 
 
οὐ
 
 
ψεύδομαι
 
 
συμμαρτυρούσης
 
 
μοι
 
 
τῆς
 
 
συνειδήσεώς
 
 
μου
 
 
ἐν
 
 
πνεύματι
 
 
ἁγίῳ
 
 
1 Истина говоря в помазаника-цар - не лъжа и съвестта ми ми съ-свидетелства в светия Дух - 2 че скръбта ми е голяма и е непрестанна мъката в сърцето ми. 3 Защото бих желал сам аз да съм обречен [на отделяне] от помазаника-цар за моите братя, моите братя по плът, 4 които са израелци, чиито са осиновяването, и славата, и завещанията, и въвеждането на закона, и службата, 5 чиито са бащите и от които е помазаникът-цар що се отнася до плътта, който е над-всички Бог благословен във вековете. Амѐн.

 

6 Но1 не е така, както че е пропаднало Божието слово.


         6 Защото не всички, които са от Израел, са Израел. 7 Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са потомство2 на Авраам [по плът].

 

7 А [както Бог декларира]: “по Исаак3 ще се нарича семето ти. 8 Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца].
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]1 т.е.: Но въпреки положението на плътските израелци, отхвърлили Божия помазаник-цар, Божия единствен син Исус от Назарет, и съответно погубващи душите си чрез оставането в греховете си и, вместо истината, прегръщайки сатанински заблуди относно истинския Божий помазаник-цар,
то това което Бог е казал относно "Израел" не е пропаданало или отпаданало, и остава вярно и в сила, ако и това да изглежда напълно противоречиво твърдение, предвид случилото се в Израел.


2 семе

3 Исаак е обещан на Авраам от Бога - т.е. той е по Божие желание, благоволение и обещание, а не по човешко желание, заслуги, усилия или нещо такова,
т.е. не както е Исмаел, който е само плътски син на Авраам и няма нищо общо с обещанието към Авраам за (Божий) народ от Авраам
Така и онези, които са само по плът потомци на Авраам, не са много по-различни от Исмаел, който (сам евреин от баща евреин - Авраам) е само по плът син на Авраам, но не и част от Божия обещан на Авраам народ.
Понеже Бог не е длъжен на никого за каквото и да е, и е пожелал да прави само онова, което е благоволил да обещае. Това което Бог не е обещал, ние нямаме основание да очакваме - напр. нямаме основание да очакваме, че всички плътски потомци на Авраам (или: евреи) ще бъдат част от Божия народ, Израел.
9.2
ὅτι
 
 
λύπη
 
 
μοί
 
 
ἐστιν
 
 
μεγάλη
 
 
καὶ
 
 
ἀδιάλειπτος
 
 
ὀδύνη
 
 
τῇ
 
 
καρδίᾳ
 
 
μου
 
 
9.3
ηὐχόμην
 
 
γὰρ
 
 
αὐτὸς
 
 
ἐγὼ
 
 
ἀνάθεμα
 
 
εἶναι
 
 
ἀπὸ
 
 
τοῦ
 
 
Χριστοῦ
 
 
ὑπὲρ
 
 
τῶν
 
 
ἀδελφῶν
 
 
μου
 
 
τῶν
 
 
συγγενῶν
 
 
μου
 
 
κατὰ
 
 
σάρκα
 
 
9.4
οἵτινές
 
 
εἰσιν
 
 
Ἰσραηλῖται
 
 
ὧν
 
 
 
 
υἱοθεσία
 
 
καὶ
 
 
 
 
δόξα
 
"показване"
καὶ
 
 
αἱ
 
 
διαθῆκαι
 
 
καὶ
 
 
 
 
νομοθεσία
 
 
καὶ
 
 
 
 
λατρεία
 
 
καὶ
 
 
αἱ
 
 
ἐπαγγελίαι
 
 
9.5
ὧν
 
 
οἱ
 
 
πατέρες
 
 
καὶ
 
 
ἐξ
 
 
ὧν
 
 
 
 
Χριστὸς
 
 
τὸ
 
 
κατὰ
 
 
σάρκα·
 
 
 
 
ὢν
 
 
ἐπὶ
 
 
πάντων
 
 
θεὸς
 
 
εὐλογητὸς
 
 
εἰς
 
 
τοὺς
 
 
αἰῶνας
 
 
ἀμήν
 
 
9.6
Οὐχ
 
 
οἷον
 
 
δὲ
 
 
ὅτι
 
 
ἐκπέπτωκεν
 
"из-падам"
 
 
λόγος
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
οὐ
 
 
γὰρ
 
 
πάντες
 
 
οἱ
 
 
ἐξ
 
 
Ἰσραήλ
 
 
οὗτοι
 
 
Ἰσραήλ·
 
 
9.7
οὐδ
 
"не-а"
ὅτι
 
 
εἰσὶν
 
 
σπέρμα
 
 
Ἀβραάμ
 
 
πάντες
 
 
τέκνα
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
Ἐν
 
 
Ἰσαὰκ
 
 
κληθήσεταί
 
 
σοι
 
 
σπέρμα
 
 
9.8
τοῦτ'
 
 
ἔστιν
 
 
οὐ
 
 
τὰ
 
 
τέκνα
 
 
τῆς
 
 
σαρκὸς
 
 
ταῦτα
 
 
τέκνα
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
τὰ
 
 
τέκνα
 
 
τῆς
 
 
ἐπαγγελίας
 
 
λογίζεται
 
 
εἰς
 
 
σπέρμα
 
 
9.9
ἐπαγγελίας
 
 
γὰρ
 
 
 
 
λόγος
 
 
οὗτος
 
 
Κατὰ
 
 
τὸν
 
 
καιρὸν
 
 
τοῦτον
 
 
ἐλεύσομαι
 
 
καὶ
 
 
ἔσται
 
 
τῇ
 
 
Σάρρᾳ
 
 
υἱός
 
 
9.10
οὐ
 
 
μόνον
 
 
δέ
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
καὶ
 
 
Ῥεβέκκα
 
 
ἐξ
 
 
ἑνὸς
 
 
κοίτην
 
 
ἔχουσα
 
"държа"
Ἰσαὰκ
 
 
τοῦ
 
 
πατρὸς
 
 
ἡμῶν·
 
 
9.11
μήπω
 
 
γὰρ
 
 
γεννηθέντων
 
"правя да стане"
μηδὲ
 
 
πραξάντων
 
 
τι
 
 
ἀγαθὸν
 
 
 
 
κακόν,
 
 
ἵνα
 
 
 
 
κατ'
 
 
ἐκλογὴν
 
"из-излагане"
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
πρόθεσις
 
 
μένῃ
 
 
οὐκ
 
 
ἐξ
 
 
ἔργων
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
καλοῦντος
 
 
9.12
ἐρρήθη
 
 
αὐτῇ
 
 
ὅτι
 
 
 
 
μείζων
 
 
δουλεύσει
 
 
τῷ
 
 
ἐλάσσονι
 
 
9.13
καθὼς
 
 
γέγραπται
 
"гравирам,пиша"
Τὸν
 
 
Ἰακὼβ
 
 
ἠγάπησα
 
 
τὸν
 
 
δὲ
 
 
Ἠσαῦ
 
 
ἐμίσησα
 
 
9.14
Τί
 
 
οὖν
 
 
ἐροῦμεν
 
 
μὴ
 
 
ἀδικία
 
 
παρὰ
 
 
τῷ
 
 
θεῷ
 
 
μὴ
 
 
γένοιτο·
 
 
9.15
τῷ
 
 
γὰρ
 
 
Μωσῇ
 
 
λέγει
 
"излагам"
Ἐλεήσω
 
"смилявам се за"
ὃν
 
 
ἂν
 
 
ἐλεῶ
 
"смилявам се за"
καὶ
 
 
οἰκτειρήσω
 
 
ὃν
 
 
ἂν
 
 
οἰκτείρω
 
 
9.16
ἄρα
 
 
οὖν
 
 
οὐ
 
 
τοῦ
 
 
θέλοντος
 
 
οὐδὲ
 
"не-а"
τοῦ
 
 
τρέχοντος
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
τοῦ
 
 
ἐλεοῦντος
 
"смилявам се за"
θεοῦ
 
 
9.17
λέγει
 
"излагам"
γὰρ
 
 
 
 
γραφὴ
 
 
τῷ
 
 
Φαραὼ
 
 
ὅτι
 
 
Εἰς
 
 
αὐτὸ
 
 
τοῦτο
 
 
ἐξήγειρά
 
 
σε
 
 
ὅπως
 
 
ἐνδείξωμαι
 
 
ἐν
 
 
σοὶ
 
 
τὴν
 
 
δύναμίν
 
 
μου
 
 
καὶ
 
 
ὅπως
 
 
διαγγελῇ
 
 
τὸ
 
 
ὄνομά
 
 
μου
 
 
ἐν
 
 
πάσῃ
 
 
τῇ
 
 
γῇ
 
 
9.18
ἄρα
 
 
οὖν
 
 
ὃν
 
 
θέλει
 
 
ἐλεεῖ
 
"смилявам се за"
ὃν
 
 
δὲ
 
 
θέλει
 
 
σκληρύνει
 
 
9.19
Ἐρεῖς
 
 
οὖν
 
 
μοι
 
 
Τί
 
 
ἔτι
 
 
μέμφεται
 
 
τῷ
 
 
γὰρ
 
 
βουλήματι
 
 
αὐτοῦ
 
 
τίς
 
 
ἀνθέστηκεν
 
 
9.20
μενοῦνγε
 
 
 
 
ἄνθρωπε
 
 
σὺ
 
 
τίς
 
 
εἶ
 
 
 
 
ἀνταποκρινόμενος
 
 
τῷ
 
 
θεῷ
 
 
μὴ
 
 
ἐρεῖ
 
 
τὸ
 
 
πλάσμα
 
 
τῷ
 
 
πλάσαντι
 
 
Τί
 
 
με
 
 
ἐποίησας
 
 
οὕτως
 
 
9.21
 
 
οὐκ
 
 
ἔχει
 
"държа"
ἐξουσίαν
 
 
 
 
κεραμεὺς
 
 
τοῦ
 
 
πηλοῦ
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
αὐτοῦ
 
 
φυράματος
 
 
ποιῆσαι
 
 
 
 
μὲν
 
 
εἰς
 
 
τιμὴν
 
 
σκεῦος
 
 
 
 
δὲ
 
 
εἰς
 
 
ἀτιμίαν
 
 
9.22
εἰ
 
 
δὲ
 
 
θέλων
 
 
 
 
θεὸς
 
 
ἐνδείξασθαι
 
 
τὴν
 
 
ὀργὴν
 
 
καὶ
 
 
γνωρίσαι
 
 
τὸ
 
 
δυνατὸν
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἤνεγκεν
 
 
ἐν
 
 
πολλῇ
 
 
μακροθυμίᾳ
 
 
σκεύη
 
 
ὀργῆς
 
 
κατηρτισμένα
 
 
εἰς
 
 
ἀπώλειαν
 
 
9.23
καὶ
 
 
ἵνα
 
 
γνωρίσῃ
 
 
τὸν
 
 
πλοῦτον
 
 
τῆς
 
 
δόξης
 
"показване"
αὐτοῦ
 
 
ἐπὶ
 
 
σκεύη
 
 
ἐλέους
 
 
 
 
προητοίμασεν
 
 
εἰς
 
 
δόξαν
 
"показване"
9.24
οὓς
 
 
καὶ
 
 
ἐκάλεσεν
 
 
ἡμᾶς
 
 
οὐ
 
 
μόνον
 
 
ἐξ
 
 
Ἰουδαίων
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
καὶ
 
 
ἐξ
 
 
ἐθνῶν
 
 
9.25
ὡς
 
 
καὶ
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
Ὡσηὲ
 
 
λέγει
 
"излагам"
Καλέσω
 
 
τὸν
 
 
οὐ
 
 
λαόν
 
 
μου
 
 
λαόν
 
 
μου
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
οὐκ
 
 
ἠγαπημένην
 
 
ἠγαπημένην·
 
 
9.26
καὶ
 
 
ἔσται
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
τόπῳ
 
 
οὗ
 
 
ἐρρήθη
 
 
αὐτοῖς
 
 
Οὐ
 
 
λαός
 
 
μου
 
 
ὑμεῖς
 
 
ἐκεῖ
 
 
κληθήσονται
 
 
υἱοὶ
 
 
θεοῦ
 
 
ζῶντος
 
 
9.27
Ἠσαΐας
 
 
δὲ
 
 
κράζει
 
 
ὑπὲρ
 
 
τοῦ
 
 
Ἰσραήλ
 
 
Ἐὰν
 
 
 
 
 
 
ἀριθμὸς
 
 
τῶν
 
 
υἱῶν
 
 
Ἰσραὴλ
 
 
ὡς
 
 
 
 
ἄμμος
 
 
τῆς
 
 
θαλάσσης
 
 
τὸ
 
 
κατάλειμμα
 
 
σωθήσεται·
 
 
9.28
λόγον
 
 
γὰρ
 
 
συντελῶν
 
 
καὶ
 
 
συντέμνων
 
 
ἐν
 
 
δικαιοσυνῃ
 
 
ὅτι
 
 
λόγον
 
 
συντετμημένον
 
 
ποιήσει
 
 
κύριος
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
9.29
καὶ
 
 
καθὼς
 
 
προείρηκεν
 
 
Ἠσαΐας
 
 
Εἰ
 
 
μὴ
 
 
κύριος
 
 
Σαβαὼθ
 
 
ἐγκατέλιπεν
 
 
ἡμῖν
 
 
σπέρμα
 
 
ὡς
 
 
Σόδομα
 
 
ἂν
 
 
ἐγενήθημεν
 
 
καὶ
 
 
ὡς
 
 
Γόμορρα
 
 
ἂν
 
 
ὡμοιώθημεν
 
 
9.30
Τί
 
 
οὖν
 
 
ἐροῦμεν
 
 
ὅτι
 
 
ἔθνη
 
 
τὰ
 
 
μὴ
 
 
διώκοντα
 
 
δικαιοσύνην
 
 
κατέλαβεν
 
 
δικαιοσύνην
 
 
δικαιοσύνην
 
 
δὲ
 
 
τὴν
 
 
ἐκ
 
 
πίστεως
 
 
9.31
Ἰσραὴλ
 
 
δὲ
 
 
διώκων
 
 
νόμον
 
 
δικαιοσύνης
 
 
εἰς
 
 
νόμον
 
 
δικαιοσύνης,
 
 
οὐκ
 
 
ἔφθασεν
 
 
9.32
διατί
 
 
ὅτι
 
 
οὐκ
 
 
ἐκ
 
 
πίστεως,
 
 
ἀλλ'
 
 
ὡς
 
"други [неща]"
ἐξ
 
 
ἔργων
 
 
νόμου·
 
 
προσέκοψαν
 
 
γὰρ
 
 
τῷ
 
 
λίθῳ
 
 
τοῦ
 
 
προσκόμματος,
 
 
9.33
καθὼς
 
 
γέγραπται
 
"гравирам,пиша"
Ἰδού,
 
 
τίθημι
 
 
ἐν
 
 
Σιὼν
 
 
λίθον
 
 
προσκόμματος
 
 
καὶ
 
 
πέτραν
 
 
σκανδάλου
 
 
καὶ
 
 
πᾶς
 
 
 
 
πιστεύων
 
 
ἐπ'
 
 
αὐτῷ
 
 
οὐ
 
 
καταισχυνθήσεται