<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
17.1
Διοδεύσαντες
 
"през-пътувам"
δὲ
 
 
τὴν
 
"на-викам"
Ἀμφίπολιν
 
 
καὶ
 
 
Ἀπολλωνίαν
 
 
ἦλθον
 
 
εἰς
 
 
Θεσσαλονίκην
 
 
ὅπου
 
"както-къде"
ἦν
 
 
 
"на-викам"
συναγωγὴ
 
 
τῶν
 
"на-викам"
Ἰουδαίων
 
 

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]
26 Направил е всички човешки народи от една кръв, да живеят по цялото лице на земята, като е очертал предопределени времена и границите на местоживеенето им.
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]


17.2
κατὰ
 
 
δὲ
 
 
τὸ
 
"на-викам"
εἰωθὸς
 
 
τῷ
 
"на-викам"
Παύλῳ
 
 
εἰσῆλθεν
 
 
πρὸς
 
 
αὐτοὺς
 
 
καὶ
 
 
ἐπὶ
 
 
σάββατα
 
 
τρία
 
 
διελέγετο
 
 
αὐτοῖς
 
 
ἀπὸ
 
 
τῶν
 
"на-викам"
γραφῶν
 
 
17.3
διανοίγων
 
 
καὶ
 
 
παρατιθέμενος
 
 
ὅτι
 
 
τὸν
 
"на-викам"
Χριστὸν
 
 
ἔδει
 
 
παθεῖν
 
 
καὶ
 
 
ἀναστῆναι
 
 
ἐκ
 
 
νεκρῶν
 
 
καὶ
 
 
ὅτι
 
 
οὗτός
 
 
ἐστιν
 
 
 
"на-викам"
Χριστός
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ὃν
 
 
ἐγὼ
 
 
καταγγέλλω
 
 
ὑμῖν
 
 
17.4
καί
 
 
τινες
 
 
ἐξ
 
 
αὐτῶν
 
 
ἐπείσθησαν
 
 
καὶ
 
 
προσεκληρώθησαν
 
 
τῷ
 
"на-викам"
Παύλῳ
 
 
καὶ
 
 
τῷ
 
"на-викам"
Σιλᾷ
 
 
τῶν
 
"на-викам"
τε
 
 
σεβομένων
 
 
Ἑλλήνων
 
 
πολὺ
 
 
πλῆθος
 
 
γυναικῶν
 
 
τε
 
 
τῶν
 
"на-викам"
πρώτων
 
 
οὐκ
 
 
ὀλίγαι
 
 
17.5
Ζηλώσαντες
 
 
δὲ
 
 
οἱ
 
"на-викам"
ἀπειθοῦντες
 
 
Ἰουδαῖοι
 
 
καὶ
 
 
προσλαβόμενοι
 
 
τῶν
 
"на-викам"
ἀγοραίων
 
 
τινὰς
 
 
ἄνδρας
 
 
πονηροὺς
 
 
καὶ
 
 
ὀχλοποιήσαντες
 
 
ἐθορύβουν
 
 
τὴν
 
"на-викам"
πόλιν
 
 
ἐπιστάντες
 
 
τε
 
 
τῇ
 
"на-викам"
οἰκίᾳ
 
 
Ἰάσονος
 
 
ἐζήτουν
 
 
αὐτοὺς
 
 
ἀγαγεῖν
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
"на-викам"
δῆμον·
 
 
17.6
μὴ
 
 
εὑρόντες
 
 
δὲ
 
 
αὐτοὺς
 
 
ἔσυρον
 
 
τὸν
 
"на-викам"
Ἰάσονα
 
 
καί
 
 
τινας
 
 
ἀδελφοὺς
 
 
ἐπὶ
 
 
τοὺς
 
"на-викам"
πολιτάρχας
 
 
βοῶντες
 
 
ὅτι
 
 
Οἱ
 
"на-викам"
τὴν
 
"на-викам"
οἰκουμένην
 
"обитавана [земя]"
ἀναστατώσαντες
 
 
οὗτοι
 
 
καὶ
 
 
ἐνθάδε
 
 
πάρεισιν
 
 
17.7
οὓς
 
 
ὑποδέδεκται
 
 
Ἰάσων·
 
 
καὶ
 
 
οὗτοι
 
 
πάντες
 
 
ἀπέναντι
 
 
τῶν
 
"на-викам"
δογμάτων
 
 
Καίσαρος
 
 
πράττουσιν
 
 
βασιλέα
 
 
λέγοντες
 
"излагам"
ἕτερον
 
 
εἶναι
 
 
Ἰησοῦν
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
17.8
ἐτάραξαν
 
 
δὲ
 
 
τὸν
 
"на-викам"
ὄχλον
 
 
καὶ
 
 
τοὺς
 
"на-викам"
πολιτάρχας
 
 
ἀκούοντας
 
 
ταῦτα
 
 
17.9
καὶ
 
 
λαβόντες
 
 
τὸ
 
"на-викам"
ἱκανὸν
 
 
παρὰ
 
 
τοῦ
 
"на-викам"
Ἰάσονος
 
 
καὶ
 
 
τῶν
 
"на-викам"
λοιπῶν
 
 
ἀπέλυσαν
 
 
αὐτούς
 
 
17.10
Οἱ
 
"на-викам"
δὲ
 
 
ἀδελφοὶ
 
 
εὐθέως
 
"направо"
διὰ
 
 
τῆς
 
"на-викам"
νυκτὸς
 
 
ἐξέπεμψαν
 
 
τόν
 
"на-викам"
τε
 
 
Παῦλον
 
 
καὶ
 
 
τὸν
 
"на-викам"
Σιλᾶν
 
 
εἰς
 
 
Βέροιαν
 
 
οἵτινες
 
 
παραγενόμενοι
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
"на-викам"
συναγωγὴν
 
 
τῶν
 
"на-викам"
Ἰουδαίων
 
 
ἀπῄεσαν
 
 
17.11
οὗτοι
 
 
δὲ
 
 
ἦσαν
 
 
εὐγενέστεροι
 
 
τῶν
 
"на-викам"
ἐν
 
 
Θεσσαλονίκῃ
 
 
οἵτινες
 
 
ἐδέξαντο
 
 
τὸν
 
"на-викам"
λόγον
 
 
μετὰ
 
 
πάσης
 
 
προθυμίας
 
 
τὸ
 
"на-викам"
καθ'
 
 
ἡμέραν
 
 
ἀνακρίνοντες
 
 
τὰς
 
"на-викам"
γραφὰς
 
 
εἰ
 
 
ἔχοι
 
"държа"
ταῦτα
 
 
οὕτως
 
 
17.12
πολλοὶ
 
 
μὲν
 
 
οὖν
 
 
ἐξ
 
 
αὐτῶν
 
 
ἐπίστευσαν
 
 
καὶ
 
 
τῶν
 
"на-викам"
Ἑλληνίδων
 
 
γυναικῶν
 
 
τῶν
 
"на-викам"
εὐσχημόνων
 
 
καὶ
 
 
ἀνδρῶν
 
 
οὐκ
 
 
ὀλίγοι
 
 
17.13
Ὡς
 
 
δὲ
 
 
ἔγνωσαν
 
 
οἱ
 
"на-викам"
ἀπὸ
 
 
τῆς
 
"на-викам"
Θεσσαλονίκης
 
 
Ἰουδαῖοι
 
 
ὅτι
 
 
καὶ
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
"на-викам"
Βεροίᾳ
 
 
κατηγγέλη
 
 
ὑπὸ
 
 
τοῦ
 
"на-викам"
Παύλου
 
 
 
"на-викам"
λόγος
 
 
τοῦ
 
"на-викам"
θεοῦ
 
 
ἦλθον
 
 
κἀκεῖ
 
 
σαλεύοντες
 
 
τοὺς
 
"на-викам"
ὄχλους
 
 
17.14
εὐθέως
 
"направо"
δὲ
 
 
τότε
 
 
τὸν
 
"на-викам"
Παῦλον
 
 
ἐξαπέστειλαν
 
 
οἱ
 
"на-викам"
ἀδελφοὶ
 
 
πορεύεσθαι
 
 
ὡς
 
 
ἐπὶ
 
 
τὴν
 
"на-викам"
θάλασσαν
 
 
ὑπέμενον
 
 
δὲ
 
 
 
"на-викам"
τε
 
 
Σιλᾶς
 
 
καὶ
 
 
 
"на-викам"
Τιμόθεος
 
 
ἐκεῖ
 
 
17.15
οἱ
 
"на-викам"
δὲ
 
 
καθιστῶντες
 
 
τὸν
 
"на-викам"
Παῦλον
 
 
ἤγαγον
 
 
αὐτὸν
 
 
ἕως
 
 
Ἀθηνῶν
 
 
καὶ
 
 
λαβόντες
 
 
ἐντολὴν
 
 
πρὸς
 
 
τὸν
 
"на-викам"
Σιλᾶν
 
 
καὶ
 
 
Τιμόθεον
 
 
ἵνα
 
 
ὡς
 
 
τάχιστα
 
 
ἔλθωσιν
 
 
πρὸς
 
 
αὐτὸν
 
 
ἐξῄεσαν
 
 
17.16
Ἐν
 
 
δὲ
 
 
ταῖς
 
"на-викам"
Ἀθήναις
 
 
ἐκδεχομένου
 
 
αὐτοὺς
 
 
τοῦ
 
"на-викам"
Παύλου
 
 
παρωξύνετο
 
 
τὸ
 
"на-викам"
πνεῦμα
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐν
 
 
αὐτῷ
 
 
θεωροῦντι
 
 
κατείδωλον
 
 
οὖσαν
 
 
τὴν
 
"на-викам"
πόλιν
 
 
17.17
διελέγετο
 
 
μὲν
 
 
οὖν
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
"на-викам"
συναγωγῇ
 
 
τοῖς
 
"на-викам"
Ἰουδαίοις
 
 
καὶ
 
 
τοῖς
 
"на-викам"
σεβομένοις
 
 
καὶ
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
"на-викам"
ἀγορᾷ
 
 
κατὰ
 
 
πᾶσαν
 
 
ἡμέραν
 
 
πρὸς
 
 
τοὺς
 
"на-викам"
παρατυγχάνοντας
 
 
17.18
τινὲς
 
 
δὲ
 
 
τῶν
 
"на-викам"
Ἐπικουρείων
 
 
καὶ
 
 
τῶν
 
"на-викам"
Στωϊκῶν
 
 
φιλοσόφων
 
 
συνέβαλλον
 
 
αὐτῷ
 
 
καὶ
 
 
τινες
 
 
ἔλεγον
 
"излагам"
Τί
 
 
ἂν
 
 
θέλοι
 
 
 
"на-викам"
σπερμολόγος
 
 
οὗτος
 
 
λέγειν
 
"излагам"
οἱ
 
"на-викам"
δέ
 
 
Ξένων
 
 
δαιμονίων
 
 
δοκεῖ
 
 
καταγγελεὺς
 
 
εἶναι
 
 
ὅτι
 
 
τὸν
 
"на-викам"
Ἰησοῦν
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καί
 
 
τὴν
 
"на-викам"
ἀνάστασιν
 
 
αὐτοῖς
 
 
εὐηγγελίζετο
 
 
17.19
ἐπιλαβόμενοί
 
 
τε
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐπὶ
 
 
τὸν
 
"на-викам"
Ἄρειον
 
 
Πάγον
 
 
ἤγαγον
 
 
λέγοντες
 
"излагам"
Δυνάμεθα
 
 
γνῶναι
 
 
τίς
 
 
 
"на-викам"
καινὴ
 
 
αὕτη
 
 
 
"на-викам"
ὑπὸ
 
 
σοῦ
 
 
λαλουμένη
 
 
διδαχή
 
 
17.20
ξενίζοντα
 
 
γάρ
 
 
τινα
 
 
εἰσφέρεις
 
 
εἰς
 
 
τὰς
 
"на-викам"
ἀκοὰς
 
 
ἡμῶν·
 
 
βουλόμεθα
 
 
οὖν
 
 
γνῶναι
 
 
τί
 
 
ἂν
 
 
θέλοι
 
 
ταῦτα
 
 
εἶναι
 
 
17.21
Ἀθηναῖοι
 
 
δὲ
 
 
πάντες
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
"на-викам"
ἐπιδημοῦντες
 
 
ξένοι
 
 
εἰς
 
 
οὐδὲν
 
 
ἕτερον
 
 
εὐκαίρουν,
 
 
 
 
λέγειν
 
"излагам"
τι
 
 
καὶ
 
 
ἀκούειν
 
 
καινότερον
 
 
17.22
Σταθεὶς
 
 
δὲ
 
 
 
"на-викам"
Παῦλος
 
 
ἐν
 
 
μέσῳ
 
 
τοῦ
 
"на-викам"
Ἀρείου
 
 
Πάγου
 
 
ἔφη
 
 
Ἄνδρες
 
 
Ἀθηναῖοι
 
 
κατὰ
 
 
πάντα
 
 
ὡς
 
 
δεισιδαιμονεστέρους
 
 
ὑμᾶς
 
 
θεωρῶ
 
 
17.23
διερχόμενος
 
 
γὰρ
 
 
καὶ
 
 
ἀναθεωρῶν
 
 
τὰ
 
"на-викам"
σεβάσματα
 
 
ὑμῶν
 
 
εὗρον
 
 
καὶ
 
 
βωμὸν
 
 
ἐν
 
 
 
 
ἐπεγέγραπτο
 
 
Ἀγνώστῳ
 
 
θεῷ
 
 
ὃν
 
 
οὖν
 
 
ἀγνοοῦντες
 
"без-зная"
εὐσεβεῖτε
 
 
τοῦτον
 
 
ἐγὼ
 
 
καταγγέλλω
 
 
ὑμῖν
 
 
17.24
 
"на-викам"
θεὸς
 
 
 
"на-викам"
ποιήσας
 
 
τὸν
 
"на-викам"
κόσμον
 
 
καὶ
 
 
πάντα
 
 
τὰ
 
"на-викам"
ἐν
 
 
αὐτῷ
 
 
οὗτος
 
 
οὐρανοῦ
 
 
καὶ
 
 
γῆς
 
 
κύριος
 
 
ὑπάρχων
 
 
οὐκ
 
 
ἐν
 
 
χειροποιήτοις
 
 
ναοῖς
 
 
κατοικεῖ
 
 
17.25
οὐδὲ
 
"не-а"
ὑπὸ
 
 
χειρῶν
 
 
ἀνθρώπων
 
 
θεραπεύεται
 
 
προσδεόμενός
 
 
τινος
 
 
αὐτὸς
 
 
διδοὺς
 
 
πάσιν
 
 
ζωὴν
 
 
καὶ
 
 
πνοὴν
 
 
κατὰ
 
 
πάντα·
 
"на-викам"
17.26
ἐποίησέν
направи
 
τε
а
 
ἐξ
из
 
ἑνὸς
една
 
αἵματός
кръв
 
πᾶν
всички
 
ἔθνος
народи
 
ἀνθρώπων
човешки
 
κατοικεῖν
да обитават
 
ἐπὶ
върху
 
πᾶν
всичко
 
τὸ
-то
"на-викам"
προσώπον
лице-
 
τῆς
-та
"на-викам"
γῆς
на земя-
 
ὁρίσας
ограничил
 
προτεταγμένους
предопределени
 
καιροὺς
времена
 
καὶ
и
 
τὰς
-та
"на-викам"
ὁροθεσίας
границо-положения-
 
τῆς
-та
"на-викам"
κατοικίας
на обиталища-
 
αὐτῶν
техни
 
17.27
ζητεῖν
 
 
τὸν
 
"на-викам"
Κύριον,
 
 
εἰ
 
 
ἄρα
 
 
γε
 
 
ψηλαφήσειαν
 
 
αὐτὸν
 
 
καὶ
 
 
εὕροιεν
 
 
καίτοιγε
 
 
οὐ
 
 
μακρὰν
 
 
ἀπὸ
 
 
ἑνὸς
 
 
ἑκάστου
 
 
ἡμῶν
 
 
ὑπάρχοντα
 
 
17.28
Ἐν
 
 
αὐτῷ
 
 
γὰρ
 
 
ζῶμεν
 
 
καὶ
 
 
κινούμεθα
 
 
καὶ
 
 
ἐσμέν
 
 
ὡς
 
 
καί
 
 
τινες
 
 
τῶν
 
"на-викам"
καθ'
 
 
ὑμᾶς
 
 
ποιητῶν
 
 
εἰρήκασιν
 
 
Τοῦ
 
"на-викам"
γὰρ
 
 
καὶ
 
 
γένος
 
 
ἐσμέν
 
 
17.29
γένος
 
 
οὖν
 
 
ὑπάρχοντες
 
 
τοῦ
 
"на-викам"
θεοῦ
 
 
οὐκ
 
 
ὀφείλομεν
 
 
νομίζειν
 
 
χρυσῷ
 
 
 
 
ἀργύρῳ
 
 
 
 
λίθῳ
 
 
χαράγματι
 
 
τέχνης
 
 
καὶ
 
 
ἐνθυμήσεως
 
 
ἀνθρώπου
 
 
τὸ
 
"на-викам"
θεῖον
 
 
εἶναι
 
 
ὅμοιον
 
 
17.30
τοὺς
 
"на-викам"
μὲν
 
 
οὖν
 
 
χρόνους
 
 
τῆς
 
"на-викам"
ἀγνοίας
 
 
ὑπεριδὼν
 
 
 
"на-викам"
θεὸς
 
 
τὰ
 
"на-викам"
νῦν
 
 
παραγγέλλει
 
 
τοῖς
 
"на-викам"
ἀνθρώποις
 
 
πάσιν
 
 
πανταχοῦ
 
 
μετανοεῖν
 
 
17.31
διότι
 
 
ἔστησεν
 
 
ἡμέραν
 
 
ἐν
 
 
 
 
μέλλει
 
 
κρίνειν
 
 
τὴν
 
"на-викам"
οἰκουμένην
 
"обитавана [земя]"
ἐν
 
 
δικαιοσύνῃ
 
 
ἐν
 
 
ἀνδρὶ
 
 
 
 
ὥρισεν
 
 
πίστιν
 
 
παρασχὼν
 
"до-имам"
πᾶσιν
 
 
ἀναστήσας
 
 
αὐτὸν
 
 
ἐκ
 
 
νεκρῶν
 
 
17.32
Ἀκούσαντες
 
 
δὲ
 
 
ἀνάστασιν
 
 
νεκρῶν
 
 
οἱ
 
"на-викам"
μὲν
 
 
ἐχλεύαζον
 
 
οἱ
 
"на-викам"
δὲ
 
 
εἶπον,
 
 
Ἀκουσόμεθά
 
 
σου
 
 
πάλιν
 
 
περὶ
 
 
τούτου
 
 
17.33
καὶ
 
 
οὕτως
 
 
 
"на-викам"
Παῦλος
 
 
ἐξῆλθεν
 
 
ἐκ
 
 
μέσου
 
 
αὐτῶν
 
 
17.34
τινὲς
 
 
δὲ
 
 
ἄνδρες
 
 
κολληθέντες
 
 
αὐτῷ
 
 
ἐπίστευσαν
 
 
ἐν
 
 
οἷς
 
 
καὶ
 
 
Διονύσιος
 
 
 
"на-викам"
Ἀρεοπαγίτης
 
 
καὶ
 
 
γυνὴ
 
 
ὀνόματι
 
 
Δάμαρις
 
 
καὶ
 
 
ἕτεροι
 
 
σὺν
 
 
αὐτοῖς