<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
5.1
Μετὰ
 
 
ταῦτα
 
 
ἦν
 
 
ἑορτὴ
 
 
τῶν
 
 
Ἰουδαίων
 
 
καὶ
 
 
ἀνέβη
 
"въз-стъпвам"
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
εἰς
 
 
Ἱεροσόλυμα
 
 


         1 След това иудеите имаха празник и Йесу̀с отиде в Йерусалим. 2 А в Йерусалим до Овчата порта има басейн с пет колонади, наричан на еврейски Бет-Есда. 3 В тях лежаха много болни — слепи, сакати, хора с изсъхнали крайници — и чакаха водата да се раздвижи. 4 Защото от време на време в басейна слизаше [Божий] вестоносец и раздвижваше водата, и който първи влезеше след разклащането на водата оздравяваше, от каквато и болест да беше хванат.

 

5 И там имаше един човек, който беше болен от трийсе и осем години. 6 Йесу̀с като го видя да лежи и като разбра, че от много време вече е така, казва му: “Искаш ли да оздравееш?”

 

7 Болният му отговори: “Господарю, нямам човек, който да ме спусне в басейна, когато водата се раздвижи и докато дойда аз друг слиза преди мен.”

 

8 Йесу̀с му казва: “Стани, вземи си постелката и ходи.”

 

9 И човекът веднага оздравя, взе си постелката и ходеше.

 

9 А онзи ден беше са̀батон1. 10 И така иудеите казваха на излекувания: “Са̀батон е! Не бива да си вдигаш постелката!”

 

11 Отговори им: “Този, който ме излекува, той ми каза: Вземи си постелката и ходи.”

 

12 Тогава го попитаха: “Кой е човека, който ти каза: Вземи си постелката и ходи”? 13 Но излекуваният не знаеше кой е той. Защото Йесу̀с се беше привел и имаше много хора на това място.

 

14 След това Йесу̀с го намира в светилището и му каза: “Ето, ти оздравя. Повече не върши грях, за да не ти дойде нещо по-лошо.”

 

15 Човекът отиде и съобщи на иудеите, че Йесу̀с е този, който го излекува. 16 И заради това иудеите преследваха Йесу̀с и искаха да го убият, защото правеше това по време на сaбатон.

 

17 А Йесу̀с им отговори: “Баща ми и досега работи — аз също работя.” 18 И така, заради това иудеите още повече искаха да го убият, защото не само отменяше са̀батон, но и наричаше Бога свой баща, правейки по този начин себе си равен на Бога.

 

19 Йесу̀с в отговор им каза: “Амѐн, амѐн, казвам ви, синът не може да прави нищо от себе си, освен каквото вижда бащата да прави. Защото каквото прави той, това прави също и сина. 20 Защото бащата обича сина и му показва всичко, което сам прави. И ще му показва още по-велики дела от тези, за да се чудите - 21 защото както бащата вдига мъртвите и ги съживява, така и синът съживява когото иска. 22 Защото бащата даже няма да съди никой, а е дал целия съд на сина, 23 така че всички да почитат сина както почитат бащата. Който не почита сина не почита бащата, който го е пратил.

 

24 Амѐн, амѐн, казвам ви, който слуша словото ми и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и не идва за осъждане, а е преминал от смъртта в живота. 25 Амѐн, амѐн, казвам ви, идва времето и е сега, когато мъртвите ще чуят гласа на сина на Бога, и тези, които го чуят ще живеят. 26 Защото както бащата има в себе си живот така е дал и на сина да има в себе си живот 27 и му е дал власт да извършва и съд, защото той е човешкия син. 28 Не се чудете на това, защото наближава времето, когато всички, които са в гробовете ще чуят гласа му 29 и ще излязат — тези, които са правили добро- за съживяване за живот, а тези, които са правили лошо — за съживяване за осъждане.

 

30 Аз не мога да правя нищо от себе си — отсъждам, както чуя. И моят съд е справедлив, защото не търся да изпълня моята воля, а волята на баща ми, който ме е пратил.

 

31 Ако аз свидетелствам за себе си свидетелството ми не е достоверно. 32 Друг е, който свидетелства за мен, и зная че свидетелството, което той дава за мен е вярно. 33 Вие пратихте хора до Йоа̀нес, и той потвърди истината - 34 и аз не приемам свидетелство от човек, а казвам това за да се спасите - 35 той беше светилото, което гореше и светеше, и вие поискахте да се порадвате за известно време на неговата светлина. 36 Но аз имам свидетелство, което е по-голямо от Йоа̀нес — защото делата, които баща ми ми даде да извърша, самите дела, които върша свидетелстват за мен, че баща ми ме е пратил, 37 и баща ми, който ме прати сам засвидетелства за мен. Нито гласа му сте чули някога, нито образа му сте видели, 38 и словото му не стои във вас, защото вие не вярвате на този, когото той е изпратил. 39 Вие изследвате написаното, понеже смятате, че чрез него ще получите вечен живот — то също свидетелства за мен - 40 но не искате да дойдете при мен за да имате живот. 41 Не приемам слава от хора. 42 Но за вас съм разбрал, че нямате в себе си любов към Бога - 43 аз дойдох от името на баща си и не ме приемате, ако дойде друг, от свое име, него ще приемете. 44 Как бихте могли да повярвате, когато приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от от единствения Бог?

 

45 Не мислете, че аз ще ви обвинявам пред баща ми — Мосѐс, в когото сте поставили надеждата си, е този, който ви обвинява. 46 Защото ако вярвахте на Мосѐс бихте повярвали и на мен, защото той за мен писа. 47 Но ако не вярвате на написаното от него, как ще повярвате на моите думи?”


1 гр. σάββατον[са́батон] – букв. пренос от евр שַׁבָּת[шаба́т] - “почивка”. Употребява се както за обикновена почивка (напр. след умора), така и относно Божията заповед в Мойсеевия закон за неработене в седмия ден на седмицата.
5.2
ἔστιν
 
 
δὲ
 
 
ἐν
 
 
τοῖς
 
 
Ἱεροσολύμοις
 
 
ἐπὶ
 
 
τῇ
 
 
προβατικῇ
 
 
κολυμβήθρα
 
 
 
 
ἐπιλεγομένη
 
 
Ἑβραϊστὶ
 
 
Βηθεσδά,
 
 
πέντε
 
 
στοὰς
 
 
ἔχουσα
 
"държа"
5.3
ἐν
 
 
ταύταις
 
 
κατέκειτο
 
 
πλῆθος
 
 
πολὺ
 
 
τῶν
 
 
ἀσθενούντων
 
 
τυφλῶν
 
 
χωλῶν
 
 
ξηρῶν
 
 
ἐκδεχομένων
 
 
τὴν
 
 
τοῦ
 
 
ὕδατος
 
 
κίνησιν
 
 
5.4
ἄγγελος
 
 
γὰρ
 
 
κατὰ
 
 
καιρὸν
 
 
κατέβαινεν
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
κολυμβήθρᾳ,
 
 
καὶ
 
 
ἐτάρασσεν
 
 
τὸ
 
 
ὕδωρ·
 
 
 
 
οὖν
 
 
πρῶτος
 
 
ἐμβὰς
 
 
μετὰ
 
 
τὴν
 
 
ταραχὴν
 
 
τοῦ
 
 
ὕδατος,
 
 
ὑγιὴς
 
 
ἐγίνετο,
 
 
 
 
δήποτε
 
 
κατειχετο
 
 
νοσήματι
 
 
5.5
ἦν
 
 
δέ
 
 
τις
 
 
ἄνθρωπος
 
 
ἐκεῖ
 
 
τριακονταοκτώ
 
 
ἔτη
 
 
ἔχων
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
"държа"
ἀσθενείᾳ
 
 
5.6
τοῦτον
 
 
ἰδὼν
 
"видял съм"
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
κατακείμενον
 
 
καὶ
 
 
γνοὺς
 
 
ὅτι
 
 
πολὺν
 
 
ἤδη
 
 
χρόνον
 
 
ἔχει
 
"държа"
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
Θέλεις
 
 
ὑγιὴς
 
 
γενέσθαι
 
 
5.7
ἀπεκρίθη
 
 
αὐτῷ
 
 
 
 
ἀσθενῶν
 
 
Κύριε
 
 
ἄνθρωπον
 
 
οὐκ
 
 
ἔχω
 
"държа"
ἵνα
 
 
ὅταν
 
 
ταραχθῇ
 
 
τὸ
 
 
ὕδωρ
 
 
βάλλῃ
 
 
με
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
κολυμβήθραν·
 
 
ἐν
 
 
 
 
δὲ
 
 
ἔρχομαι
 
 
ἐγὼ
 
 
ἄλλος
 
 
πρὸ
 
 
ἐμοῦ
 
 
καταβαίνει
 
 
5.8
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐγεῖραι
 
 
ἆρον
 
 
τὸν
 
 
κράββατον
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
περιπάτει
 
 
5.9
καὶ
 
 
εὐθέως
 
"направо"
ἐγένετο
 
 
ὑγιὴς
 
 
 
 
ἄνθρωπος
 
 
καὶ
 
 
ἦρεν
 
 
τὸν
 
 
κράββατον
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
περιεπάτει
 
 
Ἦν
 
 
δὲ
 
 
σάββατον
 
 
ἐν
 
 
ἐκείνῃ
 
 
τῇ
 
 
ἡμέρᾳ
 
 
5.10
ἔλεγον
 
"излагам"
οὖν
 
 
οἱ
 
 
Ἰουδαῖοι
 
 
τῷ
 
 
τεθεραπευμένῳ
 
 
Σάββατόν
 
 
ἐστιν
 
 
οὐκ
 
 
ἔξεστίν
 
 
σοι
 
 
ἆραι
 
 
τὸν
 
 
κράββατον
 
 
5.11
ἀπεκρίθη
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
ποιήσας
 
 
με
 
 
ὑγιῆ
 
 
ἐκεῖνός
 
 
μοι
 
 
εἰπεν
 
 
Ἆρον
 
 
τὸν
 
 
κράββατον
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
περιπάτει
 
 
5.12
ἠρώτησαν
 
 
οὖν
 
 
αὐτόν
 
 
Τίς
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
ἄνθρωπος
 
 
 
 
εἰπών
 
 
σοι
 
 
Ἆρον
 
 
τὸν
 
 
κράββατον
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
περιπάτει
 
 
5.13
 
 
δὲ
 
 
ἰαθεὶς
 
 
οὐκ
 
 
ᾔδει
 
"видял съм"
τίς
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
γὰρ
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐξένευσεν
 
 
ὄχλου
 
 
ὄντος
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
τόπῳ
 
 
5.14
μετὰ
 
 
ταῦτα
 
 
εὑρίσκει
 
 
αὐτὸν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐν
 
 
τῷ
 
 
ἱερῷ
 
 
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτῷ
 
 
Ἴδε
 
"видял съм"
ὑγιὴς
 
 
γέγονας
 
 
μηκέτι
 
 
ἁμάρτανε
 
 
ἵνα
 
 
μὴ
 
 
χεῖρόν
 
 
τι
 
 
σοί
 
 
γένηται
 
 
5.15
ἀπῆλθεν
 
 
 
 
ἄνθρωπος
 
 
καὶ
 
 
ἀνήγγειλεν
 
 
τοῖς
 
 
Ἰουδαίοις
 
 
ὅτι
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐστιν
 
 
 
 
ποιήσας
 
 
αὐτὸν
 
 
ὑγιῆ
 
 
5.16
καὶ
 
 
διὰ
 
 
τοῦτο
 
 
ἐδίωκον
 
 
τὸν
 
 
Ἰησοῦν
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
οἱ
 
 
Ἰουδαῖοι
 
 
καὶ
 
 
ἐζήτουν
 
 
αὐτὸν
 
 
ἀποκτεῖναι,
 
 
ὅτι
 
 
ταῦτα
 
 
ἐποίει
 
 
ἐν
 
 
σαββάτῳ
 
 
5.17
 
 
δὲ
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἀπεκρίνατο
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
πατήρ
 
 
μου
 
 
ἕως
 
 
ἄρτι
 
 
ἐργάζεται
 
 
κἀγὼ
 
 
ἐργάζομαι
 
 
5.18
διὰ
 
 
τοῦτο
 
 
οὖν
 
 
μᾶλλον
 
 
ἐζήτουν
 
 
αὐτὸν
 
 
οἱ
 
 
Ἰουδαῖοι
 
 
ἀποκτεῖναι
 
 
ὅτι
 
 
οὐ
 
 
μόνον
 
 
ἔλυεν
 
 
τὸ
 
 
σάββατον
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
καὶ
 
 
πατέρα
 
 
ἴδιον
 
 
ἔλεγεν
 
"излагам"
τὸν
 
 
θεόν
 
 
ἴσον
 
 
ἑαυτὸν
 
 
ποιῶν
 
 
τῷ
 
 
θεῷ
 
 
5.19
Ἀπεκρίνατο
 
 
οὖν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
Ἀμὴν
 
 
ἀμὴν
 
 
λέγω
 
"излагам"
ὑμῖν
 
 
οὐ
 
 
δύναται
 
 
 
 
υἱὸς
 
 
ποιεῖν
 
 
ἀφ'
 
 
ἑαυτοῦ
 
 
οὐδὲν
 
 
ἐὰν
 
 
μή
 
 
τι
 
 
βλέπῃ
 
 
τὸν
 
 
πατέρα
 
 
ποιοῦντα·
 
 
 
 
γὰρ
 
 
ἂν
 
 
ἐκεῖνος
 
 
ποιῇ
 
 
ταῦτα
 
 
καὶ
 
 
 
 
υἱὸς
 
 
ὁμοίως
 
 
ποιεῖ
 
 
5.20
 
 
γὰρ
 
 
πατὴρ
 
 
φιλεῖ
 
 
τὸν
 
 
υἱὸν
 
 
καὶ
 
 
πάντα
 
 
δείκνυσιν
 
 
αὐτῷ
 
 
 
 
αὐτὸς
 
 
ποιεῖ
 
 
καὶ
 
 
μείζονα
 
 
τούτων
 
 
δείξει
 
 
αὐτῷ
 
 
ἔργα
 
 
ἵνα
 
 
ὑμεῖς
 
 
θαυμάζητε
 
 
5.21
ὥσπερ
 
"доста-както"
γὰρ
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
ἐγείρει
 
 
τοὺς
 
 
νεκροὺς
 
 
καὶ
 
 
ζῳοποιεῖ
 
 
οὕτως
 
 
καὶ
 
 
 
 
υἱὸς
 
 
οὓς
 
 
θέλει
 
 
ζῳοποιεῖ
 
 
5.22
οὐδὲ
 
"не-а"
γὰρ
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
κρίνει
 
 
οὐδένα
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
τὴν
 
 
κρίσιν
 
 
πᾶσαν
 
 
δέδωκεν
 
 
τῷ
 
 
υἱῷ
 
 
5.23
ἵνα
 
 
πάντες
 
 
τιμῶσίν
 
 
τὸν
 
 
υἱὸν
 
 
καθὼς
 
 
τιμῶσίν
 
 
τὸν
 
 
πατέρα
 
 
 
 
μὴ
 
 
τιμῶν
 
 
τὸν
 
 
υἱὸν
 
 
οὐ
 
 
τιμᾷ
 
 
τὸν
 
 
πατέρα
 
 
τὸν
 
 
πέμψαντα
 
 
αὐτόν
 
 
5.24
Ἀμὴν
 
 
ἀμὴν
 
 
λέγω
 
"излагам"
ὑμῖν
 
 
ὅτι
 
 
 
 
τὸν
 
 
λόγον
 
 
μου
 
 
ἀκούων
 
 
καὶ
 
 
πιστεύων
 
 
τῷ
 
 
πέμψαντί
 
 
με
 
 
ἔχει
 
"държа"
ζωὴν
 
 
αἰώνιον
 
 
καὶ
 
 
εἰς
 
 
κρίσιν
 
 
οὐκ
 
 
ἔρχεται
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
μεταβέβηκεν
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
θανάτου
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
ζωήν
 
 
5.25
ἀμὴν
 
 
ἀμὴν
 
 
λέγω
 
"излагам"
ὑμῖν
 
 
ὅτι
 
 
ἔρχεται
 
 
ὥρα
 
 
καὶ
 
 
νῦν
 
 
ἐστιν
 
 
ὅτε
 
 
οἱ
 
 
νεκροὶ
 
 
ἀκούσονται
 
 
τῆς
 
 
φωνῆς
 
 
τοῦ
 
 
υἱοῦ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
ἀκούσαντες
 
 
ζήσονται
 
 
5.26
ὥσπερ
 
"доста-както"
γὰρ
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
ἔχει
 
"държа"
ζωὴν
 
 
ἐν
 
 
ἑαυτῷ
 
 
οὕτως
 
 
ἔδωκεν
 
 
καὶ
 
 
τῷ
 
 
υἱῷ
 
 
ζωὴν
 
 
ἔχειν
 
"държа"
ἐν
 
 
ἑαυτῷ
 
 
5.27
καὶ
 
 
ἐξουσίαν
 
 
ἔδωκεν
 
 
αὐτῷ
 
 
καὶ
 
 
κρίσιν
 
 
ποιεῖν
 
 
ὅτι
 
 
υἱὸς
 
 
ἀνθρώπου
 
 
ἐστίν
 
 
5.28
μὴ
 
 
θαυμάζετε
 
 
τοῦτο
 
 
ὅτι
 
 
ἔρχεται
 
 
ὥρα
 
 
ἐν
 
 
 
 
πάντες
 
 
οἱ
 
 
ἐν
 
 
τοῖς
 
 
μνημείοις
 
 
ἀκούσονται
 
 
τῆς
 
 
φωνῆς
 
 
αὐτοῦ
 
 
5.29
καὶ
 
 
ἐκπορεύσονται
 
 
οἱ
 
 
τὰ
 
 
ἀγαθὰ
 
 
ποιήσαντες
 
 
εἰς
 
 
ἀνάστασιν
 
 
ζωῆς
 
 
οἱ
 
 
δὲ
 
 
τὰ
 
 
φαῦλα
 
 
πράξαντες
 
 
εἰς
 
 
ἀνάστασιν
 
 
κρίσεως
 
 
5.30
Οὐ
 
 
δύναμαι
 
 
ἐγὼ
 
 
ποιεῖν
 
 
ἀπ'
 
 
ἐμαυτοῦ
 
 
οὐδέν·
 
 
καθὼς
 
 
ἀκούω
 
 
κρίνω
 
 
καὶ
 
 
 
 
κρίσις
 
 
 
 
ἐμὴ
 
 
δικαία
 
 
ἐστίν
 
 
ὅτι
 
 
οὐ
 
 
ζητῶ
 
 
τὸ
 
 
θέλημα
 
 
τὸ
 
 
ἐμὸν
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
τὸ
 
 
θέλημα
 
 
τοῦ
 
 
πέμψαντός
 
 
με
 
 
πατρός
 
 
5.31
ἐὰν
 
 
ἐγὼ
 
 
μαρτυρῶ
 
 
περὶ
 
 
ἐμαυτοῦ
 
 
 
 
μαρτυρία
 
 
μου
 
 
οὐκ
 
 
ἔστιν
 
 
ἀληθής·
 
 
5.32
ἄλλος
 
 
ἐστὶν
 
 
 
 
μαρτυρῶν
 
 
περὶ
 
 
ἐμοῦ
 
 
καὶ
 
 
οἶδα
 
"видял съм"
ὅτι
 
 
ἀληθής
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
μαρτυρία
 
 
ἣν
 
 
μαρτυρεῖ
 
 
περὶ
 
 
ἐμοῦ
 
 
5.33
ὑμεῖς
 
 
ἀπεστάλκατε
 
 
πρὸς
 
 
Ἰωάννην
 
 
καὶ
 
 
μεμαρτύρηκεν
 
 
τῇ
 
 
ἀληθείᾳ·
 
 
5.34
ἐγὼ
 
 
δὲ
 
 
οὐ
 
 
παρὰ
 
 
ἀνθρώπου
 
 
τὴν
 
 
μαρτυρίαν
 
 
λαμβάνω
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
ταῦτα
 
 
λέγω
 
"излагам"
ἵνα
 
 
ὑμεῖς
 
 
σωθῆτε
 
 
5.35
ἐκεῖνος
 
 
ἦν
 
 
 
 
λύχνος
 
 
 
 
καιόμενος
 
 
καὶ
 
 
φαίνων
 
 
ὑμεῖς
 
 
δὲ
 
 
ἠθελήσατε
 
 
αγαλλιασθῆναι
 
 
πρὸς
 
 
ὥραν
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
φωτὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
5.36
ἐγὼ
 
 
δὲ
 
 
ἔχω
 
"държа"
τὴν
 
 
μαρτυρίαν
 
 
μείζω
 
 
τοῦ
 
 
Ἰωάννου·
 
 
τὰ
 
 
γὰρ
 
 
ἔργα
 
 
 
 
ἔδωκεν
 
 
μοι
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
ἵνα
 
 
τελειώσω
 
 
αὐτά
 
 
αὐτὰ
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
 
 
ἐγὼ
 
 
ποιῶ
 
 
μαρτυρεῖ
 
 
περὶ
 
 
ἐμοῦ
 
 
ὅτι
 
 
 
 
πατήρ
 
 
με
 
 
ἀπέσταλκεν·
 
 
5.37
καὶ
 
 
 
 
πέμψας
 
 
με
 
 
πατὴρ
 
 
αὐτὸς
 
 
μεμαρτύρηκεν
 
 
περὶ
 
 
ἐμοῦ
 
 
οὔτε
 
 
φωνὴν
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἀκηκόατε
 
 
πώποτε
 
"още-някога"
οὔτε
 
 
εἶδος
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἑωράκατε
 
 
5.38
καὶ
 
 
τὸν
 
 
λόγον
 
 
αὐτοῦ
 
 
οὐκ
 
 
ἔχετε
 
"държа"
μένοντα
 
 
ἐν
 
 
ὑμῖν
 
 
ὅτι
 
 
ὃν
 
 
ἀπέστειλεν
 
 
ἐκεῖνος
 
 
τούτῳ
 
 
ὑμεῖς
 
 
οὐ
 
 
πιστεύετε
 
 
5.39
ἐρευνᾶτε
 
 
τὰς
 
 
γραφάς
 
 
ὅτι
 
 
ὑμεῖς
 
 
δοκεῖτε
 
 
ἐν
 
 
αὐταῖς
 
 
ζωὴν
 
 
αἰώνιον
 
 
ἔχειν·
 
"държа"
καὶ
 
 
ἐκεῖναί
 
 
εἰσιν
 
 
αἱ
 
 
μαρτυροῦσαι
 
 
περὶ
 
 
ἐμοῦ·
 
 
5.40
καὶ
 
 
οὐ
 
 
θέλετε
 
 
ἐλθεῖν
 
 
πρός
 
 
με
 
 
ἵνα
 
 
ζωὴν
 
 
ἔχητε
 
"държа"
5.41
Δόξαν
 
"показване"
παρὰ
 
 
ἀνθρώπων
 
 
οὐ
 
 
λαμβάνω
 
 
5.42
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἔγνωκα
 
 
ὑμᾶς
 
 
ὅτι
 
 
τὴν
 
 
ἀγάπην
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
οὐκ
 
 
ἔχετε
 
"държа"
ἐν
 
 
ἑαυτοῖς
 
 
5.43
ἐγὼ
 
 
ἐλήλυθα
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
ὀνόματι
 
 
τοῦ
 
 
πατρός
 
 
μου
 
 
καὶ
 
 
οὐ
 
 
λαμβάνετέ
 
 
με·
 
 
ἐὰν
 
 
ἄλλος
 
 
ἔλθῃ
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
ὀνόματι
 
 
τῷ
 
 
ἰδίῳ
 
 
ἐκεῖνον
 
 
λήψεσθε
 
 
5.44
πῶς
 
 
δύνασθε
 
 
ὑμεῖς
 
 
πιστεῦσαι
 
 
δόξαν
 
"показване"
παρὰ
 
 
ἀλλήλων
 
 
λαμβάνοντες
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
δόξαν
 
"показване"
τὴν
 
 
παρὰ
 
 
τοῦ
 
 
μόνου
 
 
θεοῦ
 
 
οὐ
 
 
ζητεῖτε
 
 
5.45
μὴ
 
 
δοκεῖτε
 
 
ὅτι
 
 
ἐγὼ
 
 
κατηγορήσω
 
 
ὑμῶν
 
 
πρὸς
 
 
τὸν
 
 
πατέρα·
 
 
ἔστιν
 
 
 
 
κατηγορῶν
 
 
ὑμῶν
 
 
Μωσῆς,
 
 
εἰς
 
 
ὃν
 
 
ὑμεῖς
 
 
ἠλπίκατε
 
 
5.46
εἰ
 
 
γὰρ
 
 
ἐπιστεύετε
 
 
Μωσῇ,
 
 
ἐπιστεύετε
 
 
ἂν
 
 
ἐμοί·
 
 
περὶ
 
 
γὰρ
 
 
ἐμοῦ
 
 
ἐκεῖνος
 
 
ἔγραψεν
 
"гравирам,пиша"
5.47
εἰ
 
 
δὲ
 
 
τοῖς
 
 
ἐκείνου
 
 
γράμμασιν
 
 
οὐ
 
 
πιστεύετε
 
 
πῶς
 
 
τοῖς
 
 
ἐμοῖς
 
 
ῥήμασιν
 
 
πιστεύσετε