<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
20.1
Τῇ
 
 
δὲ
 
 
μιᾷ
 
 
τῶν
 
 
σαββάτων
 
 
Μαρία
 
 
 
 
Μαγδαληνὴ
 
 
ἔρχεται
 
 
πρωῒ
 
 
σκοτίας
 
 
ἔτι
 
 
οὔσης
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
μνημεῖον
 
 
καὶ
 
 
βλέπει
 
 
τὸν
 
 
λίθον
 
 
ἠρμένον
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
μνημείου
 
 


         1 А в първия ден на седмицата Мариа̀м от Магдалà идва на гробницата сутринта, като беше още тъмно и вижда, че камъкът е махнат от гробницата. 2 Затова се затичва и идва при Симо̀н Скалата, и при другия ученик, когото Йесу̀с обичаше, и им казва: Изнесли са господаря от гробницата и не знаем1 къде са го сложили.

 

3 Тогава Скалата и другият ученик излязоха и отиваха към гробницата. 4 И двамата бягаха заедно, но другият ученик изпревари Скалата и стигна пръв на гробницата. 5 И като се наведе, гледа, че ленените повивки стоят, но не влезе вътре. 6 Тогава идва Симо̀н Скалата след него и влезе в гробницата, и вижда, че ленените повивки стоят, 7 а кърпата, която беше на главата му, не лежи заедно с ленените повивки, а отделно, навита на едно място. 8 Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна до гробницата. И видя, и повярва. 9 Защото още не бяха разбрали написаното относно това, че той трябваше да стане от мъртвите.

         10 И така, учениците се върнаха пак у тях си. 11 А Мариа̀м стоеше на гробницата отвън и плачеше. И така, като плачеше надникна в гробницата. 12 И вижда двама вестоносци в бели дрехи да седят там, където беше лежало тялото на Йесу̀с, единият — откъм главата, а другият — откъм краката. 13 И те ѝ казват: Жено, защо плачеш?

 

13 Казва им: Защото са изнесли моя господар и не зная къде са го сложили.

 

14 Като каза това, тя се обърна назад и вижда Йесу̀с да стои, но не знаеше, че беше Йесу̀с. 15 Йесу̀с и казва: Жено, защо плачеш? Кого търсиш?

 

15 Тя, мислейки, че е градинарят, му казва: Господарю, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си го сложил и аз ще го взема. 16 Йесу̀с и казва: Мариа̀м!

 

16 Тя се обърна и му каза: Рабунѝ! — което значи “учителю”.

 

17 Йесу̀с и казва: Не се допирай до мен, защото още не съм се възкачил при баща ми, а иди при братята ми и им кажи: Възкачвам се при моя баща и вашия баща, при моя Бог и вашия Бог.

 

18 Мариа̀м от Магдалà идва и съобщава на учениците, че видяла господаря, и че той и казал това. 19 А вечерта на същия ден, първия на седмицата, както вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена — понеже се страхуваха от иудеите — Йесу̀с дойде, застана сред тях и им каза: Мир на вас! 20 И като каза това, показа им ръцете си и ребрата си. И учениците се зарадваха, като видяха господаря. 21 И Йесу̀с пак им каза: Мир на вас! Както баща ми ме прати, така и аз ви пращам. 22 И като каза това, духна върху тях и им каза: Приемете светия Дух. 23 На тези, на които простите греховете, простени им са, на които задържите, задържани са.

 

24 А Тома̀с, един от дванадесетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дойде Йесу̀с. 25 Затова другите ученици му казаха: Видяхме господаря.

 

25 А той им каза: Ако не видя на ръцете му раните от гвоздеите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам. 26 И след осем дни учениците му пак бяха вътре, и Тома̀с с тях. Йесу̀с идва, както вратата беше заключена, застана сред тях и каза: Мир на вас! 27 Тогава каза на Тома̀с: Дай си пръста тук и виж ръцете ми, и си дай ръката, и я сложи в ребрата ми, и не бъди невярващ, а вярващ.

 

28 Тома̀с му отговори: Господар мой и Бог мой!

 

29 Йесу̀с му каза: Понеже ме видя, Тома̀с, ти повярва — щастливи са онези, които са повярвали без да видят.

         30 А Йесу̀с извърши пред учениците си още много други знамения, които не са записани в тази книга. 31 А тези са записани, за да повярвате, че Йесу̀с е помазаникът, Божият син, и като вярвате да имате живот в2 неговото име.


1 т.е. и други са били с Мариа̀м
2 или: чрез
20.2
τρέχει
 
 
οὖν
 
 
καὶ
 
 
ἔρχεται
 
 
πρὸς
 
 
Σίμωνα
 
 
Πέτρον
 
 
καὶ
 
 
πρὸς
 
 
τὸν
 
 
ἄλλον
 
 
μαθητὴν
 
 
ὃν
 
 
ἐφίλει
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτοῖς
 
 
Ἦραν
 
 
τὸν
 
 
κύριον
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
μνημείου
 
 
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
οἴδαμεν
 
"видял съм"
ποῦ
 
 
ἔθηκαν
 
 
αὐτόν
 
 
20.3
Ἐξῆλθεν
 
 
οὖν
 
 
 
 
Πέτρος
 
 
καὶ
 
 
 
 
ἄλλος
 
 
μαθητής
 
 
καὶ
 
 
ἤρχοντο
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
μνημεῖον
 
 
20.4
ἔτρεχον
 
 
δὲ
 
 
οἱ
 
 
δύο
 
 
ὁμοῦ·
 
 
καὶ
 
 
 
 
ἄλλος
 
 
μαθητὴς
 
 
προέδραμεν
 
 
τάχιον
 
 
τοῦ
 
 
Πέτρου
 
 
καὶ
 
 
ἦλθεν
 
 
πρῶτος
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
μνημεῖον
 
 
20.5
καὶ
 
 
παρακύψας
 
 
βλέπει
 
 
κείμενα
 
"лежа разпрострян"
τὰ
 
 
ὀθόνια
 
 
οὐ
 
 
μέντοι
 
 
εἰσῆλθεν
 
 
20.6
ἔρχεται
 
 
οὖν
 
 
Σίμων
 
 
Πέτρος
 
 
ἀκολουθῶν
 
 
αὐτῷ
 
 
καὶ
 
 
εἰσῆλθεν
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
μνημεῖον
 
 
καὶ
 
 
θεωρεῖ
 
 
τὰ
 
 
ὀθόνια
 
 
κείμενα
 
"лежа разпрострян"
20.7
καὶ
 
 
τὸ
 
 
σουδάριον
 
 
 
 
ἦν
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
κεφαλῆς
 
 
αὐτοῦ
 
 
οὐ
 
 
μετὰ
 
 
τῶν
 
 
ὀθονίων
 
 
κείμενον
 
"лежа разпрострян"
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
χωρὶς
 
"на разстояние"
ἐντετυλιγμένον
 
 
εἰς
 
 
ἕνα
 
 
τόπον
 
 
20.8
τότε
 
 
οὖν
 
 
εἰσῆλθεν
 
 
καὶ
 
 
 
 
ἄλλος
 
 
μαθητὴς
 
 
 
 
ἐλθὼν
 
 
πρῶτος
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
μνημεῖον
 
 
καὶ
 
 
εἶδεν
 
"видял съм"
καὶ
 
 
ἐπίστευσεν·
 
 
20.9
οὐδέπω
 
 
γὰρ
 
 
ᾔδεισαν
 
"видял съм"
τὴν
 
 
γραφὴν
 
 
ὅτι
 
 
δεῖ
 
 
αὐτὸν
 
 
ἐκ
 
 
νεκρῶν
 
 
ἀναστῆναι
 
 
20.10
ἀπῆλθον
 
 
οὖν
 
 
πάλιν
 
 
πρὸς
 
 
ἑαυτοὺς
 
 
οἱ
 
 
μαθηταί
 
 
20.11
Μαρία
 
 
δὲ
 
 
εἱστήκει
 
 
πρὸς
 
 
τὸ
 
 
μνημεῖον
 
 
κλαίουσα
 
 
ἔξω
 
 
ὡς
 
 
οὖν
 
 
ἔκλαιεν
 
 
παρέκυψεν
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
μνημεῖον
 
 
20.12
καὶ
 
 
θεωρεῖ
 
 
δύο
 
 
ἀγγέλους
 
 
ἐν
 
 
λευκοῖς
 
 
καθεζομένους
 
 
ἕνα
 
 
πρὸς
 
 
τῇ
 
 
κεφαλῇ
 
 
καὶ
 
 
ἕνα
 
 
πρὸς
 
 
τοῖς
 
 
ποσίν
 
 
ὅπου
 
"както-къде"
ἔκειτο
 
"лежа разпрострян"
τὸ
 
 
σῶμα
 
 
τοῦ
 
 
Ἰησοῦ
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
20.13
καὶ
 
 
λέγουσιν
 
"излагам"
αὐτῇ
 
 
ἐκεῖνοι
 
 
Γύναι
 
 
τί
 
 
κλαίεις
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτοῖς
 
 
ὅτι
 
 
Ἦραν
 
 
τὸν
 
 
κύριόν
 
 
μου
 
 
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
οἶδα
 
"видял съм"
ποῦ
 
 
ἔθηκαν
 
 
αὐτόν
 
 
20.14
καὶ
 
 
ταῦτα
 
 
εἰποῦσα
 
 
ἐστράφη
 
 
εἰς
 
 
τὰ
 
 
ὀπίσω
 
 
καὶ
 
 
θεωρεῖ
 
 
τὸν
 
 
Ἰησοῦν
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἑστῶτα
 
 
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
ᾔδει
 
"видял съм"
ὅτι
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐστιν
 
 
20.15
λέγει
 
"излагам"
αὐτῇ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Γύναι
 
 
τί
 
 
κλαίεις
 
 
τίνα
 
 
ζητεῖς
 
 
ἐκείνη
 
 
δοκοῦσα
 
 
ὅτι
 
 
 
 
κηπουρός
 
 
ἐστιν
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
Κύριε
 
 
εἰ
 
 
σὺ
 
 
ἐβάστασας
 
 
αὐτόν
 
 
εἰπέ
 
 
μοι
 
 
ποῦ
 
 
αὐτόν
 
 
ἔθηκας
 
 
κἀγὼ
 
 
αὐτὸν
 
 
ἀρῶ
 
 
20.16
λέγει
 
"излагам"
αὐτῇ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Μαρία
 
 
στραφεῖσα
 
 
ἐκείνη
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
Ῥαββουνι
 
 
 
 
λέγεται
 
"излагам"
Διδάσκαλε
 
 
20.17
λέγει
 
"излагам"
αὐτῇ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Μή
 
 
μου
 
 
ἅπτου
 
 
οὔπω
 
 
γὰρ
 
 
ἀναβέβηκα
 
"въз-стъпвам"
πρὸς
 
 
τὸν
 
 
πατέρα·
 
 
μου
 
 
πορεύου
 
 
δὲ
 
 
πρὸς
 
 
τοὺς
 
 
ἀδελφούς
 
 
μου
 
 
καὶ
 
 
εἰπὲ
 
 
αὐτοῖς
 
 
Ἀναβαίνω
 
"въз-стъпвам"
πρὸς
 
 
τὸν
 
 
πατέρα
 
 
μου
 
 
καὶ
 
 
πατέρα
 
 
ὑμῶν
 
 
καὶ
 
 
θεόν
 
 
μου
 
 
καὶ
 
 
θεὸν
 
 
ὑμῶν
 
 
20.18
ἔρχεται
 
 
Μαρία
 
 
 
 
Μαγδαληνὴ
 
 
ἀπαγγέλλουσα
 
 
τοῖς
 
 
μαθηταῖς
 
 
ὅτι
 
 
ἑώρακεν
 
 
τὸν
 
 
κύριον
 
 
καὶ
 
 
ταῦτα
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτῇ
 
 
20.19
Οὔσης
 
 
οὖν
 
 
ὀψίας
 
 
τῇ
 
 
ἡμέρᾳ
 
 
ἐκείνῃ
 
 
τῇ
 
 
μιᾷ
 
 
τῶν
 
 
σαββάτων
 
 
καὶ
 
 
τῶν
 
 
θυρῶν
 
 
κεκλεισμένων
 
 
ὅπου
 
"както-къде"
ἦσαν
 
 
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
συνηγμένοι
 
 
διὰ
 
 
τὸν
 
 
φόβον
 
 
τῶν
 
 
Ἰουδαίων
 
 
ἦλθεν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
ἔστη
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
μέσον
 
 
καὶ
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτοῖς
 
 
Εἰρήνη
 
 
ὑμῖν
 
 
20.20
καὶ
 
 
τοῦτο
 
 
εἰπὼν
 
 
ἔδειξεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
τὰς
 
 
χεῖρας
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
πλευρὰν
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐχάρησαν
 
 
οὖν
 
 
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
ἰδόντες
 
"видял съм"
τὸν
 
 
κύριον
 
 
20.21
εἶπεν
 
 
οὖν
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
πάλιν
 
 
Εἰρήνη
 
 
ὑμῖν·
 
 
καθὼς
 
 
ἀπέσταλκέν
 
 
με
 
 
 
 
πατήρ
 
 
κἀγὼ
 
 
πέμπω
 
 
ὑμᾶς
 
 
20.22
καὶ
 
 
τοῦτο
 
 
εἰπὼν
 
 
ἐνεφύσησεν
 
 
καὶ
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτοῖς
 
 
Λάβετε
 
 
πνεῦμα
 
 
ἅγιον·
 
 
20.23
ἄν
 
 
τινων
 
 
ἀφῆτε
 
 
τὰς
 
 
ἁμαρτίας
 
 
ἀφιένται
 
 
αὐτοῖς
 
 
ἄν
 
 
τινων
 
 
κρατῆτε
 
 
κεκράτηνται
 
 
20.24
Θωμᾶς
 
 
δὲ
 
 
εἷς
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
δώδεκα
 
 
 
 
λεγόμενος
 
"излагам"
Δίδυμος
 
 
οὐκ
 
 
ἦν
 
 
μετ'
 
 
αὐτῶν
 
 
ὅτε
 
 
ἦλθεν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
20.25
ἔλεγον
 
"излагам"
οὖν
 
 
αὐτῷ
 
 
οἱ
 
 
ἄλλοι
 
 
μαθηταί
 
 
Ἑωράκαμεν
 
 
τὸν
 
 
κύριον
 
 
 
 
δὲ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
Ἐὰν
 
 
μὴ
 
 
ἴδω
 
"видял съм"
ἐν
 
 
ταῖς
 
 
χερσὶν
 
 
αὐτοῦ
 
 
τὸν
 
 
τύπον
 
 
τῶν
 
 
ἥλων
 
 
καὶ
 
 
βάλω
 
 
τὸν
 
 
δάκτυλόν
 
 
μου
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
τύπον
 
 
τῶν
 
 
ἥλων
 
 
καὶ
 
 
βάλω
 
 
τὴν
 
 
χεῖρα
 
 
μου
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
πλευρὰν
 
 
αὐτοῦ
 
 
οὐ
 
 
μὴ
 
 
πιστεύσω
 
 
20.26
Καὶ
 
 
μεθ'
 
 
ἡμέρας
 
 
ὀκτὼ
 
 
πάλιν
 
 
ἦσαν
 
 
ἔσω
 
 
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
Θωμᾶς
 
 
μετ'
 
 
αὐτῶν
 
 
ἔρχεται
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
τῶν
 
 
θυρῶν
 
 
κεκλεισμένων
 
 
καὶ
 
 
ἔστη
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
μέσον
 
 
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
Εἰρήνη
 
 
ὑμῖν
 
 
20.27
εἶτα
 
 
λέγει
 
"излагам"
τῷ
 
 
Θωμᾷ
 
 
Φέρε
 
 
τὸν
 
 
δάκτυλόν
 
 
σου
 
 
ὧδε
 
"това-а"
καὶ
 
 
ἴδε
 
"видял съм"
τὰς
 
 
χεῖράς
 
 
μου
 
 
καὶ
 
 
φέρε
 
 
τὴν
 
 
χεῖρά
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
βάλε
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
πλευράν
 
 
μου
 
 
καὶ
 
 
μὴ
 
 
γίνου
 
 
ἄπιστος
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
πιστός
 
 
20.28
καὶ
 
 
ἀπεκρίθη
 
 
 
 
Θωμᾶς
 
 
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτῷ
 
 
 
 
κύριός
 
 
μου
 
 
καὶ
 
 
 
 
θεός
 
 
μου
 
 
20.29
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ὅτι
 
 
ἑώρακάς
 
 
με
 
 
Θωμᾷ
 
 
πεπίστευκας
 
 
μακάριοι
 
 
οἱ
 
 
μὴ
 
 
ἰδόντες
 
"видял съм"
καὶ
 
 
πιστεύσαντες
 
 
20.30
Πολλὰ
 
 
μὲν
 
 
οὖν
 
 
καὶ
 
 
ἄλλα
 
 
σημεῖα
 
 
ἐποίησεν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐνώπιον
 
"във-визирам се"
τῶν
 
 
μαθητῶν
 
 
αὐτοῦ
 
 
 
 
οὐκ
 
 
ἔστιν
 
 
γεγραμμένα
 
"гравирам,пиша"
ἐν
 
 
τῷ
 
 
βιβλίῳ
 
 
τούτῳ·
 
 
20.31
ταῦτα
 
 
δὲ
 
 
γέγραπται
 
"гравирам,пиша"
ἵνα
 
 
πιστεύσητε
 
 
ὅτι
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐστιν
 
 
 
 
Χριστὸς
 
 
 
 
υἱὸς
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
καὶ
 
 
ἵνα
 
 
πιστεύοντες
 
 
ζωὴν
 
 
ἔχητε
 
"държа"
ἐν
 
 
τῷ
 
 
ὀνόματι
 
 
αὐτοῦ