<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
17.1
Ταῦτα
 
 
ἐλάλησεν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
ἐπῆρεν
 
 
τοὺς
 
 
ὀφθαλμοὺς
 
 
αὐτοῦ
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
οὐρανὸν
 
 
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
Πάτερ
 
 
ἐλήλυθεν
 
 
 
 
ὥρα·
 
 
δόξασόν
 
 
σου
 
 
τὸν
 
 
υἱόν
 
 
ἵνα
 
 
καὶ
 
 
 
 
υἱὸς
 
 
σου
 
 
δοξάσῃ
 
 
σέ
 
 


         1 Йесу̀с изговори това, вдигна очите си към небето и каза: "Татко, дойде времето. Прослави сина си, за да те прослави и синът ти, 2 понеже си му дал власт над всяка плът, да даде вечен живот на всички, които си му дал. 3 А вечен живот е това — да познават теб, единствения истински Бог и Йесу̀с помазаника-цар, когото си изпратил.

         4 Аз те прославих на земята — извърших делото, което ми даде да върша. 5 И сега ти ме прослави при себе си със славата, която имах при теб преди светът да дойде в съществуване. 6 Разкрих името ти на хората, които ми даде от света. Те бяха твои и ти ми ги даде, и те запазиха словото ти. 7 Сега разбраха, че всичко, което ми даде е от теб. 8 Защото им предадох думите, които ми даде и те ги приеха, и наистина разбраха, че излязох от твоето присъствие, и повярваха, че ти си ме пратил.

         9 Аз за тях те моля. Не те моля за света, а за тези, които ми даде, защото са твои, 10 и всичко мое е твое, и твоето — мое, и аз се прославям чрез тях. 11 И вече няма да бъда в света, а те са в света, и аз идвам при теб.


         11 Свети татко, пази в името си, тези които ми даде, за да бъдат едно, както ние сме едно. 12 Когато бях с тях в света аз ги пазех в името ти. Опазих тия, които ми даде и от тях никой не загина, освен синът на гибелта, за да се изпълни написаното. 13 И сега идвам при теб, а това го казвам в света, за да имат цялата моя радост в себе си.

         14 Аз им предадох словото ти и светът ги намрази, защото не са от света, както и аз не съм от света. 15 Не те моля да ги вземеш от света, а да ги пазиш от злия. 16 Те не са от света, както и аз не съм от света. 17 Направи ги свети чрез истината ти. Твоето слово е истината.

         18 Както ти ме прати в света така и аз ги пращам в света. 19 и аз се освещавам заради тях, за да бъдат и те направени свети чрез истината. 20 Не само за тях те моля, но и за тия, които повярват в мен чрез тяхното слово - 21 да бъдат всички едно, както ти, татко, си в мен и аз съм в теб, така и те да бъдат едно в нас, за да повярва светът, че ти си ме пратил.

         22 И аз им дадох славата, която ми даде, за да бъдат едно, както ние сме едно. 23 Аз - в тях и ти - в мен, за да бъдат съвършени в едно, за да разбере светът, че ти си ме пратил и си ги обикнал, както си обикнал мен.

         24 Татко, искам тези, които си ми дал да бъдат с мен там, където съм аз, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме обикнал преди да бъде създаден светът. 25 И този свят, татко праведни, не те позна, но аз те познах и те разбраха, че ти си ме пратил. 26 И им изявих името ти, за да бъде в тях любовта, с която си ме обикнал, и аз да съм в тях.


17.2
καθὼς
 
 
ἔδωκας
 
 
αὐτῷ
 
 
ἐξουσίαν
 
 
πάσης
 
 
σαρκός
 
 
ἵνα
 
 
πᾶν
 
 
 
 
δέδωκας
 
 
αὐτῷ
 
 
δώσῃ
 
 
αὐτοῖς
 
 
ζωὴν
 
 
αἰώνιον
 
 
17.3
αὕτη
 
 
δέ
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
αἰώνιος
 
 
ζωή
 
 
ἵνα
 
 
γινώσκωσιν
 
 
σὲ
 
 
τὸν
 
 
μόνον
 
 
ἀληθινὸν
 
 
θεὸν
 
 
καὶ
 
 
ὃν
 
 
ἀπέστειλας
 
 
Ἰησοῦν
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Χριστόν
 
 
17.4
ἐγώ
 
 
σε
 
 
ἐδόξασα
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
τὸ
 
 
ἔργον
 
 
ετελείωσα
 
 
 
 
δέδωκάς
 
 
μοι
 
 
ἵνα
 
 
ποιήσω·
 
 
17.5
καὶ
 
 
νῦν
 
 
δόξασόν
 
 
με
 
 
σύ
 
 
πάτερ
 
 
παρὰ
 
 
σεαυτῷ
 
 
τῇ
 
 
δόξῃ
 
"показване"
 
 
εἶχον
 
"държа"
πρὸ
 
 
τοῦ
 
 
τὸν
 
 
κόσμον
 
 
εἶναι
 
 
παρὰ
 
 
σοί
 
 
17.6
Ἐφανέρωσά
 
 
σου
 
 
τὸ
 
 
ὄνομα
 
 
τοῖς
 
 
ἀνθρώποις
 
 
οὓς
 
 
δέδωκάς
 
 
μοι
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
κόσμου
 
 
σοὶ
 
 
ἦσαν
 
 
καὶ
 
 
ἐμοὶ
 
 
αὐτοὺς
 
 
δέδωκας·
 
 
καὶ
 
 
τὸν
 
 
λόγον
 
 
σου
 
 
τετηρήκασιν
 
 
17.7
νῦν
 
 
ἔγνωκαν
 
 
ὅτι
 
 
πάντα
 
 
ὅσα
 
 
δέδωκάς
 
 
μοι
 
 
παρὰ
 
 
σοῦ
 
 
ἐστιν
 
 
17.8
ὅτι
 
 
τὰ
 
 
ῥήματα
 
 
 
 
δέδωκάς
 
 
μοι
 
 
δέδωκα
 
 
αὐτοῖς
 
 
καὶ
 
 
αὐτοὶ
 
 
ἔλαβον
 
 
καὶ
 
 
ἔγνωσαν
 
 
ἀληθῶς
 
"истинно"
ὅτι
 
 
παρὰ
 
 
σοῦ
 
 
ἐξῆλθον
 
 
καὶ
 
 
ἐπίστευσαν
 
 
ὅτι
 
 
σύ
 
 
με
 
 
ἀπέστειλας
 
 
17.9
ἐγὼ
 
 
περὶ
 
 
αὐτῶν
 
 
ἐρωτῶ
 
 
οὐ
 
 
περὶ
 
 
τοῦ
 
 
κόσμου
 
 
ἐρωτῶ
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
περὶ
 
 
ὧν
 
 
δέδωκάς
 
 
μοι
 
 
ὅτι
 
 
σοί
 
 
εἰσιν
 
 
17.10
καὶ
 
 
τὰ
 
 
ἐμὰ
 
 
πάντα
 
 
σά
 
 
ἐστιν
 
 
καὶ
 
 
τὰ
 
 
σὰ
 
 
ἐμά
 
 
καὶ
 
 
δεδόξασμαι
 
 
ἐν
 
 
αὐτοῖς
 
 
17.11
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
ἔτι
 
 
εἰμὶ
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
κόσμῳ
 
 
καὶ
 
 
οὗτοι
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
κόσμῳ
 
 
εἰσίν
 
 
καὶ
 
 
ἐγὼ
 
 
πρὸς
 
 
σὲ
 
 
ἔρχομαι
 
 
Πάτερ
 
 
ἅγιε
 
 
τήρησον
 
 
αὐτοὺς
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
ὀνόματί
 
 
σου
 
 
οὕς
 
 
δέδωκάς
 
 
μοι
 
 
ἵνα
 
 
ὦσιν
 
 
ἓν
 
 
καθὼς
 
 
ἡμεῖς
 
 
17.12
ὅτε
 
 
ἤμην
 
 
μετ'
 
 
αὐτῶν
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
κόσμῳ,
 
 
ἐγὼ
 
 
ἐτήρουν
 
 
αὐτοὺς
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
ὀνόματί
 
 
σου
 
 
οὓς
 
 
δέδωκάς
 
 
μοι
 
 
ἐφύλαξα
 
 
καὶ
 
 
οὐδεὶς
 
 
ἐξ
 
 
αὐτῶν
 
 
ἀπώλετο
 
 
εἰ
 
 
μὴ
 
 
 
 
υἱὸς
 
 
τῆς
 
 
ἀπωλείας
 
 
ἵνα
 
 
 
 
γραφὴ
 
 
πληρωθῇ
 
"изпъл(ня)вам"
17.13
νῦν
 
 
δὲ
 
 
πρὸς
 
 
σὲ
 
 
ἔρχομαι
 
 
καὶ
 
 
ταῦτα
 
 
λαλῶ
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
κόσμῳ
 
 
ἵνα
 
 
ἔχωσιν
 
"държа"
τὴν
 
 
χαρὰν
 
 
τὴν
 
 
ἐμὴν
 
 
πεπληρωμένην
 
"изпъл(ня)вам"
ἐν
 
 
αὐτοῖς
 
 
17.14
ἐγὼ
 
 
δέδωκα
 
 
αὐτοῖς
 
 
τὸν
 
 
λόγον
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
 
 
κόσμος
 
 
ἐμίσησεν
 
 
αὐτούς
 
 
ὅτι
 
 
οὐκ
 
 
εἰσὶν
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
κόσμου
 
 
καθὼς
 
 
ἐγὼ
 
 
οὐκ
 
 
εἰμὶ
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
κόσμου
 
 
17.15
οὐκ
 
 
ἐρωτῶ
 
 
ἵνα
 
 
ἄρῃς
 
 
αὐτοὺς
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
κόσμου
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἵνα
 
 
τηρήσῃς
 
 
αὐτοὺς
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
πονηροῦ
 
 
17.16
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
κόσμου
 
 
οὐκ
 
 
εἰσὶν
 
 
καθὼς
 
 
ἐγὼ
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
κόσμου
 
 
οὐκ
 
 
εἰμὶ
 
 
17.17
ἁγίασον
 
 
αὐτοὺς
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
ἀληθείᾳ
 
 
σου·
 
 
 
 
λόγος
 
 
 
 
σὸς
 
 
ἀλήθειά
 
 
ἐστιν
 
 
17.18
καθὼς
 
 
ἐμὲ
 
 
ἀπέστειλας
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
κόσμον
 
 
κἀγὼ
 
 
ἀπέστειλα
 
 
αὐτοὺς
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
κόσμον·
 
 
17.19
καὶ
 
 
ὑπὲρ
 
 
αὐτῶν
 
 
ἐγὼ
 
 
ἁγιάζω
 
 
ἐμαυτόν
 
 
ἵνα
 
 
καὶ
 
 
αὐτοὶ
 
 
ὦσιν
 
 
ἡγιασμένοι
 
 
ἐν
 
 
ἀληθείᾳ
 
 
17.20
Οὐ
 
 
περὶ
 
 
τούτων
 
 
δὲ
 
 
ἐρωτῶ
 
 
μόνον
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
καὶ
 
 
περὶ
 
 
τῶν
 
 
πιστευσόντων
 
 
διὰ
 
 
τοῦ
 
 
λόγου
 
 
αὐτῶν
 
 
εἰς
 
 
ἐμέ
 
 
17.21
ἵνα
 
 
πάντες
 
 
ἓν
 
 
ὦσιν
 
 
καθὼς
 
 
σύ
 
 
πάτερ
 
 
ἐν
 
 
ἐμοὶ
 
 
κἀγὼ
 
 
ἐν
 
 
σοί
 
 
ἵνα
 
 
καὶ
 
 
αὐτοὶ
 
 
ἐν
 
 
ἡμῖν
 
 
ἓν
 
 
ὦσιν
 
 
ἵνα
 
 
 
 
κόσμος
 
 
πιστεύσῃ
 
 
ὅτι
 
 
σύ
 
 
με
 
 
ἀπέστειλας
 
 
17.22
καὶ
 
 
ἐγὼ
 
 
τὴν
 
 
δόξαν
 
"показване"
ἣν
 
 
δέδωκάς
 
 
μοι
 
 
δέδωκα
 
 
αὐτοῖς
 
 
ἵνα
 
 
ὦσιν
 
 
ἓν
 
 
καθὼς
 
 
ἡμεῖς
 
 
ἕν
 
 
ἐσμεν
 
 
17.23
ἐγὼ
 
 
ἐν
 
 
αὐτοῖς
 
 
καὶ
 
 
σὺ
 
 
ἐν
 
 
ἐμοί
 
 
ἵνα
 
 
ὦσιν
 
 
τετελειωμένοι
 
 
εἰς
 
 
ἕν
 
 
καὶ
 
 
ἵνα
 
 
γινώσκῃ
 
 
 
 
κόσμος
 
 
ὅτι
 
 
σύ
 
 
με
 
 
ἀπέστειλας
 
 
καὶ
 
 
ἠγάπησας
 
 
αὐτοὺς
 
 
καθὼς
 
 
ἐμὲ
 
 
ἠγάπησας
 
 
17.24
Πάτερ
 
 
οὕς
 
 
δέδωκάς
 
 
μοι
 
 
θέλω
 
 
ἵνα
 
 
ὅπου
 
"както-къде"
εἰμὶ
 
 
ἐγὼ
 
 
κἀκεῖνοι
 
 
ὦσιν
 
 
μετ'
 
 
ἐμοῦ
 
 
ἵνα
 
 
θεωρῶσιν
 
 
τὴν
 
 
δόξαν
 
"показване"
τὴν
 
 
ἐμὴν
 
 
ἣν
 
 
ἔδωκάς
 
 
μοι
 
 
ὅτι
 
 
ἠγάπησάς
 
 
με
 
 
πρὸ
 
 
καταβολῆς
 
 
κόσμου
 
 
17.25
πάτερ
татко
 
δίκαιε
праведен
 
καὶ
и
 
-ът
 
κόσμος
свят-
 
σε
те
 
οὐκ
не
 
ἔγνω
позна
 
ἐγὼ
аз
 
δέ
но
 
σε
те
 
ἔγνων
познах
 
καὶ
и
 
οὗτοι
тези
 
ἔγνωσαν
познаха,
 
ὅτι
че
 
σύ
ти
 
με
ме
 
ἀπέστειλας·
прати
 
17.26
καὶ
 
 
ἐγνώρισα
 
 
αὐτοῖς
 
 
τὸ
 
 
ὄνομά
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
γνωρίσω
 
 
ἵνα
 
 
 
 
ἀγάπη
 
 
ἣν
 
 
ἠγάπησάς
 
 
με
 
 
ἐν
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
κἀγὼ
 
 
ἐν
 
 
αὐτοῖς