<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
3.1
Ἐν
 
 
δὲ
 
 
ταῖς
 
 
ἡμέραις
 
 
ἐκείναις
 
 
παραγίνεται
 
 
Ἰωάννης
 
 
 
 
βαπτιστὴς
 
 
κηρύσσων
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
ἐρήμῳ
 
 
τῆς
 
 
Ἰουδαίας
 
 


         1 В онези дни идва Йоа̀нес, Потапящия, оповестявайки в пустинята на Иуда 2 и казвайки: “Елате на друг ум, защото небесното царство наближи.” 3 Защото този е, за когото е казал пророк Есаяс:

 

3 “гласът, който вика в пустинята:

 

3 Пригответе пътя на господаря,

 

3 изравнете пътеките, от където ще мине”. 4 А самият Йоа̀нес носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си. А храната му бе акриди и див мед. 5 Тогава излизаха от Йерусалим и цяла Иуда̀я, и цялата Йорданска околност [да отидат] при него. 6 И биваха потапяни от него в [река] Йордан1, признавайки греховете си.

         7 И като видя Йоа̀нес, че мнозина фарисеи и садукеи идват при него да бъдат потопени, каза им: “Потомство на усойница! Кой ви подсказа да бягате от идещия гняв! 8 И така, давайте плод, който е съответен на това, че сте дошли на друг ум 9 и не си помисляйте да си казвате: “Абраа̀м ни е баща!” Защото, казвам ви, Бог може от тези камъни да въздигне деца на Абраа̀м2 10 И вече брадвата лежи вече при корена на дърветата — и така, всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огъня. 11 Аз ви потапям във вода, за отказването от досегашното ви мислене, но онзи, който идва след мен, е по-силен от мен — аз не съм достоен да му подам сандалите му — той ще ви потопи в светия Дух и в огън. 12 Лопатата му е в ръката му и той ще очисти хармана си, и ще събере житото си в житницата си, а плявата ще я изгори с неугасим огън.

         13 Тогава Йесу̀с идва от Галилеа до [р.] Йордан, при Йоа̀нес, за да бъде потопен от него. 14 А Йоа̀нес го възпираше и казваше: “Аз имам нужда да бъда потопен от теб! И ти идваш при мен?” 15 Но Йесу̀с му отговори и каза: “Остави така да бъде. Защото така ни прилича да изпълним всичко, което е праведно.”

 

15 Тогава Йоан го оставя. 16 И като бе потопен, Йесу̀с веднага излезе от водата, и ето, небесата се отвориха за него, и видя Божият Дух да слиза като гълъб и да се спуска върху него. 17 И ето, глас от небесата, който казваше: “Този е моят скъп син, в когото е моето благоволение.”


1 така, фактически признавайки казаното от Есая (вж. по-горе), те са потвръдили вярата си, че Йоан е пратен пред самия Господар, т.е. те признават, че онзи, който идва след Йоан е Господарят, т.е. косвено вярват, че Йесу̀[с] от Назарѐт е помазаният господар и цар, Божият син
2 т.е. както и от Мойсеевия закон се вижда, принадлежността към Божия народ, Израел — който народ съществува само и единствено по Божие обещание, чрез Абраа̀м, Исак и Иа̀коб[ос]-Израел в началото, и в който народ може да се влезе само и единствено чрез вяра в съответните Божии обещания — всъщност не зависи от плътта (напр. еврейска плът), а зависи от нещо съвсем друго.
Т.е. Бог може да включи в своя народ Изреал (т.е. “да въздигне деца на Абраа̀м”) не само евреи, но и хора от която и да е друга плътска нация.

Понеже Божият народ, Израел — както и царският пратеник Павел учи в п-мото си до римляните — не се състои задължително от плътските потомци на Авраам (евреите), а единствено и само от онези потомци на (повярвалия в Божиите обещания) Авраам, които са/влизат именно чрез вяра в съответните Божии обещания
3.2
καὶ
 
 
λέγων,
 
"излагам"
Μετανοεῖτε·
 
 
ἤγγικεν
 
 
γὰρ
 
 
 
 
βασιλεία
 
 
τῶν
 
 
οὐρανῶν
 
 
3.3
οὗτος
 
 
γάρ
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
ῥηθεὶς
 
 
ὑπὸ
 
 
Ἠσαΐου
 
 
τοῦ
 
 
προφήτου
 
 
λέγοντος
 
"излагам"
Φωνὴ
 
 
βοῶντος
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
ἐρήμῳ·
 
 
Ἑτοιμάσατε
 
 
τὴν
 
 
ὁδὸν
 
 
κυρίου
 
 
εὐθείας
 
"добре-сложено"
ποιεῖτε
 
 
τὰς
 
 
τρίβους
 
 
αὐτοῦ
 
 
3.4
Αὐτὸς
 
 
δὲ
 
 
 
 
Ἰωάννης
 
 
εἶχεν
 
"държа"
τὸ
 
 
ἔνδυμα
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἀπὸ
 
 
τριχῶν
 
 
καμήλου
 
 
καὶ
 
 
ζώνην
 
 
δερματίνην
 
 
περὶ
 
 
τὴν
 
 
ὀσφὺν
 
 
αὐτοῦ
 
 
 
 
δὲ
 
 
τροφὴ
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἦν
 
 
ἀκρίδες
 
 
καὶ
 
 
μέλι
 
 
ἄγριον
 
 
3.5
τότε
 
 
ἐξεπορεύετο
 
 
πρὸς
 
 
αὐτὸν
 
 
Ἱεροσόλυμα
 
 
καὶ
 
 
πᾶσα
 
 
 
 
Ἰουδαία
 
 
καὶ
 
 
πᾶσα
 
 
 
 
περίχωρος
 
 
τοῦ
 
 
Ἰορδάνου
 
 
3.6
καὶ
 
 
ἐβαπτίζοντο
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
Ἰορδάνῃ
 
 
ὑπ'
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐξομολογούμενοι
 
 
τὰς
 
 
ἁμαρτίας
 
 
αὐτῶν
 
 
3.7
Ἰδὼν
 
"видял съм"
δὲ
 
 
πολλοὺς
 
 
τῶν
 
 
Φαρισαίων
 
 
καὶ
 
 
Σαδδουκαίων
 
 
ἐρχομένους
 
 
ἐπὶ
 
 
τὸ
 
 
βάπτισμα
 
 
αὐτοῦ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
Γεννήματα
 
 
ἐχιδνῶν
 
 
τίς
 
 
ὑπέδειξεν
 
 
ὑμῖν
 
 
φυγεῖν
 
 
ἀπὸ
 
 
τῆς
 
 
μελλούσης
 
 
ὀργῆς;
 
 
3.8
ποιήσατε
 
 
οὖν
 
 
καρποὺς
 
 
ἄξιους
 
 
τῆς
 
 
μετανοίας
 
"след-умуване,размисляне,отакзване"
3.9
καὶ
 
 
μὴ
 
 
δόξητε
 
 
λέγειν
 
"излагам"
ἐν
 
 
ἑαυτοῖς
 
 
Πατέρα
 
 
ἔχομεν
 
"държа"
τὸν
 
 
Ἀβραάμ·
 
 
λέγω
 
"излагам"
γὰρ
 
 
ὑμῖν
 
 
ὅτι
 
 
δύναται
 
 
 
 
θεὸς
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
λίθων
 
 
τούτων
 
 
ἐγεῖραι
 
"събирам [способностите си]"
τέκνα
 
 
τῷ
 
 
Ἀβραάμ
 
 
3.10
ἤδη
 
 
δὲ
 
 
καὶ
 
 
 
 
ἀξίνη
 
 
πρὸς
 
 
τὴν
 
 
ῥίζαν
 
 
τῶν
 
 
δένδρων
 
 
κεῖται·
 
"лежа разпрострян"
πᾶν
 
 
οὖν
 
 
δένδρον
 
 
μὴ
 
 
ποιοῦν
 
 
καρπὸν
 
 
καλὸν
 
 
ἐκκόπτεται
 
 
καὶ
 
 
εἰς
 
 
πῦρ
 
 
βάλλεται
 
 
3.11
ἐγὼ
 
 
μὲν
 
 
βαπτίζω
 
 
ὑμᾶς
 
 
ἐν
 
 
ὕδατι
 
 
εἰς
 
 
μετάνοιαν
 
"след-умуване,размисляне,отакзване"
 
 
δὲ
 
 
ὀπίσω
 
 
μου
 
 
ἐρχόμενος
 
 
ἰσχυρότερός
 
 
μου
 
 
ἐστίν,
 
 
οὗ
 
 
οὐκ
 
 
εἰμὶ
 
 
ἱκανὸς
 
 
τὰ
 
 
ὑποδήματα
 
 
βαστάσαι·
 
 
αὐτὸς
 
 
ὑμᾶς
 
 
βαπτίσει
 
 
ἐν
 
 
πνεύματι
 
 
ἁγίῳ
 
 
καὶ
 
 
πυρί·
 
 
3.12
οὗ
 
 
τὸ
 
 
πτύον
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
χειρὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
διακαθαριεῖ
 
 
τὴν
 
 
ἅλωνα
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
συνάξει
 
 
τὸν
 
 
σῖτον
 
 
αὐτοῦ
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
ἀποθήκην
 
 
τὸ
 
 
δὲ
 
 
ἄχυρον
 
 
κατακαύσει
 
 
πυρὶ
 
 
ἀσβέστῳ
 
 
3.13
Τότε
 
 
παραγίνεται
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἀπὸ
 
 
τῆς
 
 
Γαλιλαίας
 
 
ἐπὶ
 
 
τὸν
 
 
Ἰορδάνην
 
 
πρὸς
 
 
τὸν
 
 
Ἰωάννην
 
 
τοῦ
 
 
βαπτισθῆναι
 
 
ὑπ'
 
 
αὐτοῦ
 
 
3.14
 
 
δὲ
 
 
Ἰωάννης
 
 
διεκώλυεν
 
 
αὐτὸν
 
 
λέγων,
 
"излагам"
Ἐγὼ
 
 
χρείαν
 
 
ἔχω
 
"държа"
ὑπὸ
 
 
σοῦ
 
 
βαπτισθῆναι
 
 
καὶ
 
 
σὺ
 
 
ἔρχῃ
 
 
πρός
 
 
με
 
 
3.15
ἀποκριθεὶς
 
 
δὲ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
εἶπεν
 
 
πρὸς
 
 
αὐτόν,
 
 
Ἄφες
 
 
ἄρτι
 
 
οὕτως
 
 
γὰρ
 
 
πρέπον
 
 
ἐστὶν
 
 
ἡμῖν
 
 
πληρῶσαι
 
"изпъл(ня)вам"
πᾶσαν
 
 
δικαιοσύνην
 
 
τότε
 
 
ἀφίησιν
 
 
αὐτόν
 
 
3.16
καὶ
 
 
βαπτισθεὶς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἀνέβη
 
"въз-стъпвам"
εὐθὺς
 
"добре-сложено"
ἀπὸ
 
 
τοῦ
 
 
ὕδατος·
 
 
καὶ
 
 
ἰδού,
 
 
ἀνεῴχθησαν
 
 
αὐτῷ
 
 
οἱ
 
 
οὐρανοί
 
 
καὶ
 
 
εἶδεν
 
"видял съм"
τὸ
 
 
πνεῦμα
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
καταβαῖνον
 
 
ὡσεὶ
 
"като-ако"
περιστερὰν
 
 
καὶ
 
 
ἐρχόμενον
 
 
ἐπ'
 
 
αὐτόν·
 
 
3.17
καὶ
 
 
ἰδού,
 
 
φωνὴ
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
οὐρανῶν
 
 
λέγουσα
 
"излагам"
Οὗτός
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
υἱός
 
 
μου
 
 
 
 
ἀγαπητός,
 
 
ἐν
 
 
 
 
εὐδόκησα