<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
24.1
Καὶ
 
 
ἐξελθὼν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐπορεύετο
 
 
ἀπὸ
 
 
τοῦ
 
 
ἱεροῦ
 
 
καὶ
 
 
προσῆλθον
 
 
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐπιδεῖξαι
 
 
αὐτῷ
 
 
τὰς
 
 
οἰκοδομὰς
 
 
τοῦ
 
 
ἱεροῦ
 
 


         1 И когато Йесу̀с излезе от светилището и си отиваше, последователите му се приближиха да му покажат сградите на светилището. 2 А Йесу̀с им каза: “Виждате ли всичко това? Наистина, казвам ви, няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат.”

 

3 И когато седеше на маслинения хълм, дойдоха последователите му при него насаме и казаха: “Кажи ни, кога ще бъде това, и какъв ще е белегът за твоето идване и за края на епохата?”

 

4 А Йесу̀с им отговори и каза: “Гледайте да не ви заблуди някой. 5 Защото мнозина ще дойдат с моето име1, казвайки: “Аз съм помазаникът-цар” и ще заблудаят мнозина. 6 И ще слушате за войни и вести за войни. Гледайте да не се смущавате [поради тези неща], понеже всичко това трябва да стане.


         6 Но това не е още краят.

         7 Защото2 ще се повдигне народ против народ и царство против царство, и на места ще има недостиг на храна / глад, [смъртоносни] епидемии / зарази и земетресения. 8 И всичко това са начало на страдания3.

         9 Тогава4 ще ви предават на скръб и ще ви убиват. И ще бъдете мразени от всички народи заради моето име5. 10 И тогава6 мнозина7 ще се изкусят към грях и един друг ще се предават, и един друг ще се мразят. 11 И много лъжепророци ще се повдигнат, и ще измамят мнозина. 12 И понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина8 любовта ще изстине. 13 Но който издържи докрай, той ще бъде спасен9.

         14 И тази добра новина на царството ще бъде разгласено по цялия свят, за свидетелство на всички народи.


          И10 тогава ще дойде краят.

         15 И така, когато видите “запустяващата мерзост”, за която е казано чрез пророк Даниел, да стои в свято(то) място - който чете, нека разбира - 16 тогава онези, които се намират в Иуда̀я, да бягат в планините. 17 Който е на покрива, да не слиза да вземе нещо от къщата си. 18 И който е на нивата, да не се връща назад да вземе дрехата си. 19 А горко на бременните и на кърмачките през онези дни. 20 Затова молете се, да не се случи бягството ви зиме или в са̀батон11. 21 Защото тогава ще има голямо страдание, каквото не е имало от началото на света досега, и няма да има. 22 И ако не се съкратяха онези дни, не би се спасила никоя плът. Но заради избраните онези дни ще бъдат съкратени. 23 Тогава, ако някой ви каже: “Ето, тук е помазаникът”, или “там е” — не вярвайте. 24 Защото ще се появят лъже-помазаници и лъжепророци и ще покажат големи знамения и чудеса, за да измамят, ако е възможно, и избраните. 25 Ето, казах ви предварително. 26 И така, ако ви кажат: “Ето, в пустинята е той”, не излизайте, “ето, в скришните стаи е” — не вярвайте. 27 Защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде идването на човешкия син. 28 Защото, където бъде трупът, там ще се съберат орлите.

 

29 И веднага след скръбта на онези дни, слънцето ще потъмнее, и луната не ще даде светлината си, и звездите ще паднат от небето, и силите небесни ще се разклатят. 30 Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. И тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят човешкия син да идва на небесните облаци със сила и слава голяма. 31 И ще изпрати вестоносците си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраните му от четирите [посоки на] вятъра, от единия край на небесата до другия.

         32 А от смокинята научете тази съпоставка: Когато клоните ѝ станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято. 33 Така и вие, когато видите всичко това, знайте, че е близо, до вратите. 34 Наистина, казвам ви, това поколение12 няма да премине, докато всичко това не се изпълни. 35 Небето и земята ще преминат, но думите ми няма да преминат.

         36 А за онзи ден и час никой не знае, дори небесните вестоносци, а само баща ми. 37 И както беше в Ноевите дни, така ще бъде и идването на човешкия син. 38 Защото, както в дните пред потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до онзи ден, в който Ной влезе в ковчега, 39 и не узнаха, докато дойде потопът и изтреби всички, така ще бъде и идването на човешкия син. 40 Тогава двама ще бъдат на нива — единия взимат, другия оставят. 41 Две жени, мелещи на мелница — едната взимат, а другата оставят.

         42 И така, бъдете будни, понеже не знаете, в кой час ще дойде господарят ви. 43 Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. 44 Затова бъдете и вие готови, понеже, в който час не мислите, ще дойде човешкият син. 45 А кой е онзи верен и благоразумен слуга, когото господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава навреме храна? 46 Щастлив е онзи слуга, чийто господар, когато дойде, го намери, че постъпва така. 47 Наистина, казвам ви, че той ще постави него над целия си имот. 48 Ако пък лошият онзи слуга каже в сърцето си: “Няма да си дойде скоро господарят ми” 49 и започне да бие съ-слугите си, и да яде и пие с пияниците, 50 господарят на този слуга ще дойде в ден, в който не очаква, и в час, който не знае, 51 и ще го отдели и подложи на еднаква участ с лицемерите. Там ще бъде плач и скърцане със зъби.


1 т.е. наричайки се като мен - помазаникът-цар, а защо не и “Исус”...т

2 т.е. преди да наближи краят, първо...
3 т.е. това е в навечерието на Голямата скръб
4 т.е. по време на тези страдания, т.е. Голямата скръб.
Т.е. повярвалите в Божия син ЩЕ БЪДАТ НА ЗЕМЯТА ПО ВРЕМЕ НА ГОЛЯМАТА СКРЪБ

5 Възможно е тази омраза към Божия народ, т.е. повярвалите в Божия син и помазаник-цар Исус, да се основава на факта, че Божият народ, вярващите в Исус, няма да приемат и ще отхвърлят лъже-помазаника-цар(anti-christos), на когото целият свят същевремнно ще се покланя, както и на сатаната.
6 т.е. поради гореописаните страдания
7 т.е. мнозина повярвали в Божия син
8 т.е. мнозина повярвали в Божия син
9 т.е. това ще бъде много тежко изпитание и изкушение към грях, поради големите страдания, и последствията ще бъдат съдбоносни, вкл. и фатални при отричане от Божия син. Бог да е на помощ на всеки Божий човек!

10 т.е. чак тогава, след като мине Голямата скърб (а след нея е Божият гняв), чак тогава е краят
11 гр. σάββατον[са́батон] – букв. пренос от евр שַׁבָּת[шаба́т] - “почивка”. Употребява се както за обикновена почивка (напр. след умора), така и относно Божията заповед в Мойсеевия закон за неработене в седмия ден на седмицата.
12 Възм.: Поколението, когато ще се случат всички тези неща. Или: Времето, за което ще се изпълнят всички тези неща няма да бъде повече от времето, за което едно поколение преминава.
24.2
 
 
δὲ
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
εἶπεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
Οὐ
 
 
βλέπετε
 
 
πάντα
 
 
ταῦτα
 
 
ἀμὴν
 
 
λέγω
 
"излагам"
ὑμῖν
 
 
οὐ
 
 
μὴ
 
 
ἀφεθῇ
 
 
ὧδε
 
"това-а"
λίθος
 
 
ἐπὶ
 
 
λίθον
 
 
ὃς
 
 
οὐ
 
 
μὴ
 
 
καταλυθήσεται
 
 
24.3
Καθημένου
 
 
δὲ
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐπὶ
 
 
τοῦ
 
 
Ὄρους
 
 
τῶν
 
 
Ἐλαιῶν
 
 
προσῆλθον
 
 
αὐτῷ
 
 
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
κατ'
 
 
ἰδίαν
 
 
λέγοντες
 
"излагам"
Εἰπὲ
 
 
ἡμῖν
 
 
πότε
 
 
ταῦτα
 
 
ἔσται
 
 
καὶ
 
 
τί
 
 
τὸ
 
 
σημεῖον
 
 
τῆς
 
 
σῆς
 
 
παρουσίας
 
 
καὶ
 
 
τῆς
 
 
συντελείας
 
 
τοῦ
 
 
αἰῶνος
 
 
24.4
καὶ
 
 
ἀποκριθεὶς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
εἶπεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
Βλέπετε
 
 
μή
 
 
τις
 
 
ὑμᾶς
 
 
πλανήσῃ·
 
 
24.5
πολλοὶ
 
 
γὰρ
 
 
ἐλεύσονται
 
 
ἐπὶ
 
 
τῷ
 
 
ὀνόματί
 
 
μου
 
 
λέγοντες,
 
"излагам"
Ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
 
 
Χριστός,
 
 
καὶ
 
 
πολλοὺς
 
 
πλανήσουσιν
 
 
24.6
μελλήσετε
 
 
δὲ
 
 
ἀκούειν
 
 
πολέμους
 
 
καὶ
 
 
ἀκοὰς
 
 
πολέμων·
 
 
ὁρᾶτε
 
 
μὴ
 
 
θροεῖσθε·
 
 
δεῖ
 
 
γὰρ
 
 
πάντα
 
 
γενέσθαι
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
οὔπω
 
 
ἐστὶν
 
 
τὸ
 
 
τέλος
 
 
24.7
ἐγερθήσεται
 
"събирам [способностите си]"
γὰρ
 
 
ἔθνος
 
 
ἐπὶ
 
 
ἔθνος
 
 
καὶ
 
 
βασιλεία
 
 
ἐπὶ
 
 
βασιλείαν
 
 
καὶ
 
 
ἔσονται
 
 
λιμοὶ
 
 
καὶ
 
 
λοιμοί
 
 
καὶ
 
 
σεισμοὶ
 
 
κατὰ
 
 
τόπους·
 
 
24.8
πάντα
 
 
δὲ
 
 
ταῦτα
 
 
ἀρχὴ
 
 
ὠδίνων
 
 
24.9
τότε
 
 
παραδώσουσιν
 
 
ὑμᾶς
 
 
εἰς
 
 
θλῖψιν
 
 
καὶ
 
 
ἀποκτενοῦσιν
 
 
ὑμᾶς
 
 
καὶ
 
 
ἔσεσθε
 
 
μισούμενοι
 
 
ὑπὸ
 
 
πάντων
 
 
τῶν
 
 
ἐθνῶν
 
 
διὰ
 
 
τὸ
 
 
ὄνομά
 
 
μου
 
 
24.10
καὶ
 
 
τότε
 
 
σκανδαλισθήσονται
 
 
πολλοὶ
 
 
καὶ
 
 
ἀλλήλους
 
 
παραδώσουσιν
 
 
καὶ
 
 
μισήσουσιν
 
 
ἀλλήλους·
 
 
24.11
καὶ
 
 
πολλοὶ
 
 
ψευδοπροφῆται
 
 
ἐγερθήσονται
 
"събирам [способностите си]"
καὶ
 
 
πλανήσουσιν
 
 
πολλούς·
 
 
24.12
καὶ
 
 
διὰ
 
 
τὸ
 
 
πληθυνθῆναι
 
 
τὴν
 
 
ἀνομίαν
 
 
ψυγήσεται
 
 
 
 
ἀγάπη
 
 
τῶν
 
 
πολλῶν
 
 
24.13
 
 
δὲ
 
 
ὑπομείνας
 
 
εἰς
 
 
τέλος
 
 
οὗτος
 
 
σωθήσεται
 
 
24.14
καὶ
 
 
κηρυχθήσεται
 
 
τοῦτο
 
 
τὸ
 
 
εὐαγγέλιον
 
 
τῆς
 
 
βασιλείας
 
 
ἐν
 
 
ὅλῃ
 
 
τῇ
 
 
οἰκουμένῃ
 
"обитавана [земя]"
εἰς
 
 
μαρτύριον
 
 
πᾶσιν
 
 
τοῖς
 
 
ἔθνεσιν
 
 
καὶ
 
 
τότε
 
 
ἥξει
 
 
τὸ
 
 
τέλος
 
 
24.15
Ὅταν
 
 
οὖν
 
 
ἴδητε
 
"видял съм"
τὸ
 
 
βδέλυγμα
 
 
τῆς
 
 
ἐρημώσεως
 
 
τὸ
 
 
ῥηθὲν
 
 
διὰ
 
 
Δανιὴλ
 
 
τοῦ
 
 
προφήτου
 
 
ἑστὸς
 
 
ἐν
 
 
τόπῳ
 
 
ἁγίῳ
 
 
 
 
ἀναγινώσκων
 
 
νοείτω
 
 
24.16
τότε
 
 
οἱ
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
Ἰουδαίᾳ
 
 
φευγέτωσαν
 
 
ἐπί
 
 
τὰ
 
 
ὄρη
 
 
24.17
 
 
ἐπὶ
 
 
τοῦ
 
 
δώματος
 
 
μὴ
 
 
καταβαινέτω
 
 
ἆραι
 
 
τι
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
οἰκίας
 
 
αὐτοῦ
 
 
24.18
καὶ
 
 
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
ἀγρῷ
 
 
μὴ
 
 
ἐπιστρεψάτω
 
 
ὀπίσω
 
 
ἆραι
 
 
τὰ
 
 
ἱμάτια
 
 
αὐτοῦ
 
 
24.19
οὐαὶ
 
 
δὲ
 
 
ταῖς
 
 
ἐν
 
 
γαστρὶ
 
 
ἐχούσαις
 
"държа"
καὶ
 
 
ταῖς
 
 
θηλαζούσαις
 
 
ἐν
 
 
ἐκείναις
 
 
ταῖς
 
 
ἡμέραις
 
 
24.20
προσεύχεσθε
 
 
δὲ
 
 
ἵνα
 
 
μὴ
 
 
γένηται
 
 
 
 
φυγὴ
 
 
ὑμῶν
 
 
χειμῶνος
 
 
μηδὲ
 
 
ἐν
 
 
σαββάτῳ
 
 
24.21
ἔσται
 
 
γὰρ
 
 
τότε
 
 
θλῖψις
 
 
μεγάλη
 
 
οἵα
 
 
οὐ
 
 
γέγονεν
 
 
ἀπ'
 
 
ἀρχῆς
 
 
κόσμου
 
 
ἕως
 
 
τοῦ
 
 
νῦν
 
 
οὐδ
 
"не-а"
οὐ
 
 
μὴ
 
 
γένηται
 
 
24.22
καὶ
 
 
εἰ
 
 
μὴ
 
 
ἐκολοβώθησαν
 
 
αἱ
 
 
ἡμέραι
 
 
ἐκεῖναι
 
 
οὐκ
 
 
ἂν
 
 
ἐσώθη
 
 
πᾶσα
 
 
σάρξ·
 
 
διὰ
 
 
δὲ
 
 
τοὺς
 
 
ἐκλεκτοὺς
 
 
κολοβωθήσονται
 
 
αἱ
 
 
ἡμέραι
 
 
ἐκεῖναι
 
 
24.23
τότε
 
 
ἐάν
 
 
τις
 
 
ὑμῖν
 
 
εἴπῃ
 
 
Ἰδού,
 
 
ὧδε
 
"това-а"
 
 
Χριστός,
 
 
ἤ,
 
 
Ὧδε,
 
"това-а"
μὴ
 
 
πιστεύσητε·
 
 
24.24
ἐγερθήσονται
 
"събирам [способностите си]"
γὰρ
 
 
ψευδόχριστοι
 
 
καὶ
 
 
ψευδοπροφῆται
 
 
καὶ
 
 
δώσουσιν
 
 
σημεῖα
 
 
μεγάλα
 
 
καὶ
 
 
τέρατα
 
 
ὥστε
 
 
πλανῆσαι,
 
 
εἰ
 
 
δυνατόν,
 
 
καὶ
 
 
τοὺς
 
 
ἐκλεκτούς·
 
 
24.25
ἰδού,
 
 
προείρηκα
 
 
ὑμῖν
 
 
24.26
ἐὰν
 
 
οὖν
 
 
εἴπωσιν
 
 
ὑμῖν
 
 
Ἰδού,
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
ἐρήμῳ
 
 
ἐστίν,
 
 
μὴ
 
 
ἐξέλθητε·
 
 
Ἰδού,
 
 
ἐν
 
 
τοῖς
 
 
ταμείοις
 
 
μὴ
 
 
πιστεύσητε·
 
 
24.27
ὥσπερ
 
"доста-както"
γὰρ
 
 
 
 
ἀστραπὴ
 
 
ἐξέρχεται
 
 
ἀπὸ
 
 
ἀνατολῶν
 
 
καὶ
 
 
φαίνεται
 
 
ἕως
 
 
δυσμῶν
 
 
οὕτως
 
 
ἔσται
 
 
καὶ
 
 
 
 
παρουσία
 
 
τοῦ
 
 
υἱοῦ
 
 
τοῦ
 
 
ἀνθρώπου·
 
 
24.28
ὅπου
 
"както-къде"
γὰρ
 
 
ἐὰν
 
 
 
 
τὸ
 
 
πτῶμα
 
 
ἐκεῖ
 
 
συναχθήσονται
 
 
οἱ
 
 
ἀετοί
 
 
24.29
Εὐθέως
 
"направо"
δὲ
 
 
μετὰ
 
 
τὴν
 
 
θλῖψιν
 
 
τῶν
 
 
ἡμερῶν
 
 
ἐκείνων
 
 
 
 
ἥλιος
 
 
σκοτισθήσεται
 
 
καὶ
 
 
 
 
σελήνη
 
 
οὐ
 
 
δώσει
 
 
τὸ
 
 
φέγγος
 
 
αὐτῆς
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
ἀστέρες
 
 
πεσοῦνται
 
 
ἀπὸ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
καὶ
 
 
αἱ
 
 
δυνάμεις
 
 
τῶν
 
 
οὐρανῶν
 
 
σαλευθήσονται
 
 
24.30
καὶ
 
 
τότε
 
 
φανήσεται
 
 
τὸ
 
 
σημεῖον
 
 
τοῦ
 
 
υἱοῦ
 
 
τοῦ
 
 
ἀνθρώπου
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
οὐρανῷ
 
 
καὶ
 
 
τότε
 
 
κόψονται
 
 
πᾶσαι
 
 
αἱ
 
 
φυλαὶ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
καὶ
 
 
ὄψονται
 
 
τὸν
 
 
υἱὸν
 
 
τοῦ
 
 
ἀνθρώπου
 
 
ἐρχόμενον
 
 
ἐπὶ
 
 
τῶν
 
 
νεφελῶν
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
μετὰ
 
 
δυνάμεως
 
 
καὶ
 
 
δόξης
 
"показване"
πολλῆς·
 
 
24.31
καὶ
 
 
ἀποστελεῖ
 
 
τοὺς
 
 
ἀγγέλους
 
 
αὐτοῦ
 
 
μετὰ
 
 
σάλπιγγος
 
 
φωνῆς
 
 
μεγάλης
 
 
καὶ
 
 
ἐπισυνάξουσιν
 
 
τοὺς
 
 
ἐκλεκτοὺς
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
τεσσάρων
 
 
ἀνέμων
 
 
ἀπ'
 
 
ἄκρων
 
 
οὐρανῶν
 
 
ἕως
 
 
ἄκρων
 
 
αὐτῶν
 
 
24.32
Ἀπὸ
 
 
δὲ
 
 
τῆς
 
 
συκῆς
 
 
μάθετε
 
 
τὴν
 
 
παραβολήν·
 
 
ὅταν
 
 
ἤδη
 
 
 
 
κλάδος
 
 
αὐτῆς
 
 
γένηται
 
 
ἁπαλὸς
 
 
καὶ
 
 
τὰ
 
 
φύλλα
 
 
ἐκφύῃ
 
 
γινώσκετε
 
 
ὅτι
 
 
ἐγγὺς
 
"свито"
τὸ
 
 
θέρος·
 
 
24.33
οὕτως
 
 
καὶ
 
 
ὑμεῖς
 
 
ὅταν
 
 
ἴδητε
 
"видял съм"
πάντα
 
 
ταῦτα
 
 
γινώσκετε
 
 
ὅτι
 
 
ἐγγύς
 
"свито"
ἐστιν
 
 
ἐπὶ
 
 
θύραις
 
 
24.34
ἀμὴν
 
 
λέγω
 
"излагам"
ὑμῖν
 
 
οὐ
 
 
μὴ
 
 
παρέλθῃ
 
 
 
 
γενεὰ
 
 
αὕτη
 
 
ἕως
 
 
ἂν
 
 
πάντα
 
 
ταῦτα
 
 
γένηται
 
 
24.35
 
 
οὐρανὸς
 
 
καὶ
 
 
 
 
γῆ
 
 
παρελεύσονται,
 
 
οἱ
 
 
δὲ
 
 
λόγοι
 
 
μου
 
 
οὐ
 
 
μὴ
 
 
παρέλθωσιν
 
 
24.36
Περὶ
 
 
δὲ
 
 
τῆς
 
 
ἡμέρας
 
 
ἐκείνης
 
 
καὶ
 
 
τῆς
 
 
ὥρας
 
 
οὐδεὶς
 
 
οἶδεν
 
"видял съм"
οὐδὲ
 
"не-а"
οἱ
 
 
ἄγγελοι
 
 
τῶν
 
 
οὐρανῶν
 
 
εἰ
 
 
μὴ
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
μου
 
 
μόνος
 
 
24.37
ὥσπερ
 
"доста-както"
δὲ
 
 
αἱ
 
 
ἡμέραι
 
 
τοῦ
 
 
Νῶε
 
 
οὕτως
 
 
ἔσται
 
 
καὶ
 
 
 
 
παρουσία
 
 
τοῦ
 
 
υἱοῦ
 
 
τοῦ
 
 
ἀνθρώπου
 
 
24.38
ὥσπερ
 
"доста-както"
γὰρ
 
 
ἦσαν
 
 
ἐν
 
 
ταῖς
 
 
ἡμέραις
 
 
ταῖς
 
 
πρὸ
 
 
τοῦ
 
 
κατακλυσμοῦ
 
 
τρώγοντες
 
 
καὶ
 
 
πίνοντες
 
 
γαμοῦντες
 
 
καὶ
 
 
ἐκγαμίζοντες,
 
 
ἄχρι
 
 
ἧς
 
 
ἡμέρας
 
 
εἰσῆλθεν
 
 
Νῶε
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
κιβωτόν
 
 
24.39
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
ἔγνωσαν
 
 
ἕως
 
 
ἦλθεν
 
 
 
 
κατακλυσμὸς
 
 
καὶ
 
 
ἦρεν
 
 
ἅπαντας
 
 
οὕτως
 
 
ἔσται
 
 
καὶ
 
 
 
 
παρουσία
 
 
τοῦ
 
 
υἱοῦ
 
 
τοῦ
 
 
ἀνθρώπου
 
 
24.40
τότε
 
 
δύο
 
 
ἔσονται
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
ἀγρῷ
 
 
 
 
εἷς
 
 
παραλαμβάνεται
 
 
καὶ
 
 
 
 
εἷς
 
 
ἀφίεται·
 
 
24.41
δύο
 
 
ἀλήθουσαι
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
μύλωνι·
 
 
μία
 
 
παραλαμβάνεται
 
 
καὶ
 
 
μία
 
 
ἀφίεται
 
 
24.42
γρηγορεῖτε
 
 
οὖν
 
 
ὅτι
 
 
οὐκ
 
 
οἴδατε
 
"видял съм"
ποίᾳ
 
 
ὥρᾳ
 
 
 
 
κύριος
 
 
ὑμῶν
 
 
ἔρχεται
 
 
24.43
ἐκεῖνο
 
 
δὲ
 
 
γινώσκετε
 
 
ὅτι
 
 
εἰ
 
 
ᾔδει
 
"видял съм"
 
 
οἰκοδεσπότης
 
 
ποίᾳ
 
 
φυλακῇ
 
 
 
 
κλέπτης
 
 
ἔρχεται
 
 
ἐγρηγόρησεν
 
 
ἂν
 
 
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
ἂν
 
 
εἴασεν
 
 
διορυγῆναι
 
 
τὴν
 
 
οἰκίαν
 
 
αὐτοῦ
 
 
24.44
διὰ
 
 
τοῦτο
 
 
καὶ
 
 
ὑμεῖς
 
 
γίνεσθε
 
 
ἕτοιμοι
 
 
ὅτι
 
 
 
 
ὥρᾳ
 
 
οὐ
 
 
δοκεῖτε
 
 
 
 
υἱὸς
 
 
τοῦ
 
 
ἀνθρώπου
 
 
ἔρχεται
 
 
24.45
Τίς
 
 
ἄρα
 
 
ἐστὶν
 
 
 
 
πιστὸς
 
 
δοῦλος
 
 
καὶ
 
 
φρόνιμος
 
 
ὃν
 
 
κατέστησεν
 
 
 
 
κύριος
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
θεραπείας
 
 
αὐτοῦ
 
 
τοῦ
 
 
διδόναι
 
 
αὐτοῖς
 
 
τὴν
 
 
τροφὴν
 
 
ἐν
 
 
καιρῷ
 
 
24.46
μακάριος
 
 
 
 
δοῦλος
 
 
ἐκεῖνος
 
 
ὃν
 
 
ἐλθὼν
 
 
 
 
κύριος
 
 
αὐτοῦ
 
 
εὑρήσει
 
 
ποιοῦντα
 
 
οὕτως
 
 
24.47
ἀμὴν
 
 
λέγω
 
"излагам"
ὑμῖν
 
 
ὅτι
 
 
ἐπὶ
 
 
πᾶσιν
 
 
τοῖς
 
 
ὑπάρχουσιν
 
 
αὐτοῦ
 
 
καταστήσει
 
 
αὐτόν
 
 
24.48
ἐὰν
 
 
δὲ
 
 
εἴπῃ
 
 
 
 
κακὸς
 
 
δοῦλος
 
 
ἐκεῖνος
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
καρδίᾳ
 
 
αὐτοῦ
 
 
Χρονίζει
 
 
 
 
κύριος
 
 
μου
 
 
ἐλθεῖν,
 
 
24.49
καὶ
 
 
ἄρξηται
 
 
τύπτειν
 
 
τοὺς
 
 
συνδούλους
 
 
ἐσθίειν
 
 
δὲ
 
 
καὶ
 
 
πίνειν
 
 
μετὰ
 
 
τῶν
 
 
μεθυόντων
 
 
24.50
ἥξει
 
 
 
 
κύριος
 
 
τοῦ
 
 
δούλου
 
 
ἐκείνου
 
 
ἐν
 
 
ἡμέρᾳ
 
 
 
 
οὐ
 
 
προσδοκᾷ
 
 
καὶ
 
 
ἐν
 
 
ὥρᾳ
 
 
 
 
οὐ
 
 
γινώσκει
 
 
24.51
καὶ
 
 
διχοτομήσει
 
 
αὐτὸν
 
 
καὶ
 
 
τὸ
 
 
μέρος
 
 
αὐτοῦ
 
 
μετὰ
 
 
τῶν
 
 
ὑποκριτῶν
 
 
θήσει·
 
 
ἐκεῖ
 
 
ἔσται
 
 
 
 
κλαυθμὸς
 
 
καὶ
 
 
 
 
βρυγμὸς
 
 
τῶν
 
 
ὀδόντων