<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
11.1
Λέγω
казвам
"излагам"
οὖν
прочее
 
μὴ
да не
 
ἀπώσατο
отхвърли
 
-ът
 
θεὸς
Бог-
 
τὸν
 
λαὸν
народ-
 
αὐτοῦ
на същ
 
μὴ
да не
 
γένοιτο·
да бъд(н)е
 
καὶ
и
 
γὰρ
защото
 
ἐγὼ
аз
 
Ἰσραηλίτης
израелец
 
εἰμί
съм
 
ἐκ
из
 
σπέρματος
семе
 
Ἀβραάμ
абраам
 
φυλῆς
род
 
Βενιαμίν
Бениамин
 

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]
25 Защото не искам, братя, да сте в неведение относно тази тайна, за да не се имате себе си за умни. Защото стана частично вкаменяване спрямо Израел, докато не влезе пълнотата на народите. 26 И по този начин целият Израел ще бъде спасен.
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]


11.2
οὐκ
не
 
ἀπώσατο
отхвърли
 
-ът
 
θεὸς
Бог-
 
τὸν
 
λαὸν
народ-
 
αὐτοῦ
на същ
 
ὃν
когото
 
προέγνω
пред-узна
 
или
 
οὐκ
не
 
οἴδατε
знаете
"видял съм"
ἐν
в=чрез
 
Ἠλίᾳ
Елиас
 
τί
как
 
λέγει
казва
"излагам"
-то
 
γραφή
написано-
 
ὡς
 
 
ἐντυγχάνει
 
 
τῷ
 
 
θεῷ
 
 
κατὰ
 
 
τοῦ
 
 
Ἰσραήλ
 
 
λέγων,
 
"излагам"
11.3
Κύριε
 
 
τοὺς
 
 
προφήτας
 
 
σου
 
 
ἀπέκτειναν
 
 
καὶ
 
 
τὰ
 
 
θυσιαστήριά
 
 
σου
 
 
κατέσκαψαν
 
"до долу-копая"
κἀγὼ
 
 
ὑπελείφθην
 
 
μόνος
 
 
καὶ
 
 
ζητοῦσιν
 
 
τὴν
 
 
ψυχήν
 
 
μου
 
 
11.4
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
τί
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
 
 
χρηματισμός
 
 
Κατέλιπον
 
 
ἐμαυτῷ
 
 
ἑπτακισχιλίους
 
 
ἄνδρας
 
 
οἵτινες
 
 
οὐκ
 
 
ἔκαμψαν
 
 
γόνυ
 
 
τῇ
 
 
Βάαλ
 
 
11.5
οὕτως
 
 
οὖν
 
 
καὶ
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
νῦν
 
 
καιρῷ
 
 
λεῖμμα
 
 
κατ'
 
 
ἐκλογὴν
 
"из-излагане"
χάριτος
 
 
γέγονεν·
 
 
11.6
εἰ
 
 
δὲ
 
 
χάριτι
 
 
οὐκέτι
 
 
ἐξ
 
 
ἔργων
 
 
ἐπεὶ
 
 
 
 
χάρις
 
 
οὐκέτι
 
 
γίνεται
 
 
χάρις
 
 
εἰ
 
 
δὲ
 
 
ἐξ
 
 
ἔργων·
 
 
οὐκέτι
 
 
ἐστὶν
 
 
χάρις
 
 
ἐπεὶ
 
 
τὸ
 
 
ἔργον
 
 
οὐκέτι
 
 
ἐστίν
 
 
ἔργον
 
 
11.7
τί
 
 
οὖν
 
 
 
 
ἐπιζητεῖ
 
 
Ἰσραήλ
 
 
τούτου
 
 
οὐκ
 
 
ἐπέτυχεν
 
 
 
 
δὲ
 
 
ἐκλογὴ
 
"из-излагане"
ἐπέτυχεν·
 
 
οἱ
 
 
δὲ
 
 
λοιποὶ
 
 
ἐπωρώθησαν
 
 
11.8
καθὼς
 
 
γέγραπται
 
"гравирам,пиша"
Ἔδωκεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
θεὸς
 
 
πνεῦμα
 
 
κατανύξεως
 
 
ὀφθαλμοὺς
 
 
τοῦ
 
 
μὴ
 
 
βλέπειν
 
 
καὶ
 
 
ὦτα
 
 
τοῦ
 
 
μὴ
 
 
ἀκούειν
 
 
ἕως
 
 
τῆς
 
 
σήμερον
 
 
ἡμέρας
 
 
11.9
καὶ
 
 
Δαβὶδ
 
 
λέγει
 
"излагам"
Γενηθήτω
 
 
 
 
τράπεζα
 
 
αὐτῶν
 
 
εἰς
 
 
παγίδα
 
 
καὶ
 
 
εἰς
 
 
θήραν
 
 
καὶ
 
 
εἰς
 
 
σκάνδαλον
 
 
καὶ
 
 
εἰς
 
 
ἀνταπόδομα
 
 
αὐτοῖς
 
 
11.10
σκοτισθήτωσαν
 
 
οἱ
 
 
ὀφθαλμοὶ
 
 
αὐτῶν
 
 
τοῦ
 
 
μὴ
 
 
βλέπειν
 
 
καὶ
 
 
τὸν
 
 
νῶτον
 
 
αὐτῶν
 
 
διαπαντός
 
"през-винаги"
σύγκαμψον
 
 
11.11
Λέγω
 
"излагам"
οὖν
 
 
μὴ
 
 
ἔπταισαν
 
 
ἵνα
 
 
πέσωσιν
 
 
μὴ
 
 
γένοιτο·
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
τῷ
 
 
αὐτῶν
 
 
παραπτώματι
 
 
 
 
σωτηρία
 
 
τοῖς
 
 
ἔθνεσιν
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
παραζηλῶσαι
 
 
αὐτούς
 
 
11.12
εἰ
 
 
δὲ
 
 
τὸ
 
 
παράπτωμα
 
 
αὐτῶν
 
 
πλοῦτος
 
 
κόσμου
 
 
καὶ
 
 
τὸ
 
 
ἥττημα
 
 
αὐτῶν
 
 
πλοῦτος
 
 
ἐθνῶν
 
 
πόσῳ
 
 
μᾶλλον
 
 
τὸ
 
 
πλήρωμα
 
 
αὐτῶν
 
 
11.13
Ὑμῖν
 
 
γὰρ
 
 
λέγω
 
"излагам"
τοῖς
 
 
ἔθνεσιν·
 
 
ἐφ'
 
 
ὅσον
 
 
μὲν
 
 
εἰμι
 
 
ἐγὼ
 
 
ἐθνῶν
 
 
ἀπόστολος
 
 
τὴν
 
 
διακονίαν
 
 
μου
 
 
δοξάζω
 
 
11.14
εἴ
 
 
πως
 
 
παραζηλώσω
 
 
μου
 
 
τὴν
 
 
σάρκα
 
 
καὶ
 
 
σώσω
 
 
τινὰς
 
 
ἐξ
 
 
αὐτῶν
 
 
11.15
εἰ
 
 
γὰρ
 
 
 
 
ἀποβολὴ
 
 
αὐτῶν
 
 
καταλλαγὴ
 
 
κόσμου
 
 
τίς
 
 
 
 
πρόσληψις
 
 
εἰ
 
 
μὴ
 
 
ζωὴ
 
 
ἐκ
 
 
νεκρῶν
 
 
11.16
εἰ
 
 
δὲ
 
 
 
 
ἀπαρχὴ
 
 
ἁγία
 
 
καὶ
 
 
τὸ
 
 
φύραμα·
 
 
καὶ
 
 
εἰ
 
 
 
 
ῥίζα
 
 
ἁγία
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
κλάδοι
 
 
11.17
Εἰ
 
 
δέ
 
 
τινες
 
 
τῶν
 
 
κλάδων
 
 
ἐξεκλάσθησαν
 
 
σὺ
 
 
δὲ
 
 
ἀγριέλαιος
 
 
ὢν
 
 
ἐνεκεντρίσθης
 
 
ἐν
 
 
αὐτοῖς
 
 
καὶ
 
 
συγκοινωνὸς
 
 
τῆς
 
 
ῥίζης
 
 
καὶ
 
 
τῆς
 
 
πιότητος
 
 
τῆς
 
 
ἐλαίας
 
 
ἐγένου
 
 
11.18
μὴ
 
 
κατακαυχῶ
 
 
τῶν
 
 
κλάδων·
 
 
εἰ
 
 
δὲ
 
 
κατακαυχᾶσαι
 
 
οὐ
 
 
σὺ
 
 
τὴν
 
 
ῥίζαν
 
 
βαστάζεις
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
 
 
ῥίζα
 
 
σέ
 
 
11.19
ἐρεῖς
 
 
οὖν
 
 
Ἐξεκλάσθησαν
 
 
οἵ
 
 
κλάδοι
 
 
ἵνα
 
 
ἐγὼ
 
 
ἐγκεντρισθῶ
 
 
11.20
καλῶς·
 
 
τῇ
 
 
ἀπιστίᾳ
 
 
ἐξεκλάσθησαν
 
 
σὺ
 
 
δὲ
 
 
τῇ
 
 
πίστει
 
 
ἕστηκας
 
 
μὴ
 
 
ὑψηλοφρόνει,
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
φοβοῦ·
 
 
11.21
εἰ
 
 
γὰρ
 
 
 
 
θεὸς
 
 
τῶν
 
 
κατὰ
 
 
φύσιν
 
 
κλάδων
 
 
οὐκ
 
 
ἐφείσατο
 
 
μήπως
 
 
οὐδὲ
 
"не-а"
σοῦ
 
 
φείσηται
 
 
11.22
ἴδε
 
"видял съм"
οὖν
 
 
χρηστότητα
 
 
καὶ
 
 
ἀποτομίαν
 
 
θεοῦ·
 
 
ἐπὶ
 
 
μὲν
 
 
τοὺς
 
 
πεσόντας
 
 
ἀποτομίαν
 
 
ἐπὶ
 
 
δὲ
 
 
σὲ
 
 
χρηστότητα
 
 
ἐὰν
 
 
ἐπιμείνῃς
 
 
τῇ
 
 
χρηστότητι
 
 
ἐπεὶ
 
 
καὶ
 
 
σὺ
 
 
ἐκκοπήσῃ
 
 
11.23
καὶ
 
 
ἐκεῖνοι
 
 
δέ
 
 
ἐὰν
 
 
μὴ
 
 
ἐπιμείνωσιν
 
 
τῇ
 
 
ἀπιστίᾳ
 
 
ἐγκεντρισθήσονται·
 
 
δυνατὸς
 
 
γάρ
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
θεὸς
 
 
πάλιν
 
 
ἐγκεντρίσαι
 
 
αὐτούς
 
 
11.24
εἰ
 
 
γὰρ
 
 
σὺ
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
κατὰ
 
 
φύσιν
 
 
ἐξεκόπης
 
 
ἀγριελαίου
 
 
καὶ
 
 
παρὰ
 
 
φύσιν
 
 
ἐνεκεντρίσθης
 
 
εἰς
 
 
καλλιέλαιον
 
 
πόσῳ
 
 
μᾶλλον
 
 
οὗτοι
 
 
οἱ
 
 
κατὰ
 
 
φύσιν
 
 
ἐγκεντρισθήσονται
 
 
τῇ
 
 
ἰδίᾳ
 
 
ἐλαίᾳ
 
 
11.25
Οὐ
не
 
γὰρ
защото
 
θέλω
(из)воля(вам)
 
ὑμᾶς
вас
 
ἀγνοεῖν
да без-знаете
 
ἀδελφοί
братя
 
τὸ
-та
 
μυστήριον
тайна-
 
τοῦτο
тази
 
ἵνα
та
 
μὴ
да не
 
ἦτε
да сте
 
παῤ
споре'(д)
 
ἑαυτοῖς
спр. вас
 
φρόνιμοι
умни
 
ὅτι
че
 
πώρωσις
вкаменяване
 
ἀπὸ
от
 
μέρους
на мярка
 
τῷ
 
Ἰσραὴλ
спр. Израел-
 
γέγονεν
стана
 
ἄχρις
до
 
οὗ
не
 
τὸ
-та
 
πλήρωμα
пълнота-
 
τῶν
-те
 
ἐθνῶν
на народи-
 
εἰσέλθῃ
към-дойде
 
11.26
καὶ
и
 
οὕτως
така
 
πᾶς
всичкия
 
Ἰσραὴλ
Исраел
 
σωθήσεται·
ще бъде спасен
 
καθὼς
 
 
γέγραπται
 
"гравирам,пиша"
Ἥξει
 
 
ἐκ
 
 
Σιὼν
 
 
 
 
ῥυόμενος
 
 
καὶ
 
 
ἀποστρέψει
 
 
ἀσεβείας
 
 
ἀπὸ
 
 
Ἰακώβ·
 
 
11.27
καὶ
 
 
αὕτη
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
παρ'
 
 
ἐμοῦ
 
 
διαθήκη
 
 
ὅταν
 
 
ἀφέλωμαι
 
 
τὰς
 
 
ἁμαρτίας
 
 
αὐτῶν
 
 
11.28
κατὰ
 
 
μὲν
 
 
τὸ
 
 
εὐαγγέλιον
 
 
ἐχθροὶ
 
 
δι'
 
 
ὑμᾶς
 
 
κατὰ
 
 
δὲ
 
 
τὴν
 
 
ἐκλογὴν
 
"из-излагане"
ἀγαπητοὶ
 
 
διὰ
 
 
τοὺς
 
 
πατέρας·
 
 
11.29
ἀμεταμέλητα
 
 
γὰρ
 
 
τὰ
 
 
χαρίσματα
 
 
καὶ
 
 
 
 
κλῆσις
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
11.30
ὥσπερ
 
"доста-както"
γὰρ
 
 
καὶ
 
 
ὑμεῖς
 
 
ποτε
 
 
ἠπειθήσατε
 
 
τῷ
 
 
θεῷ
 
 
νῦν
 
 
δὲ
 
 
ἠλεήθητε
 
"смилявам се за"
τῇ
 
 
τούτων
 
 
ἀπειθείᾳ
 
 
11.31
οὕτως
 
 
καὶ
 
 
οὗτοι
 
 
νῦν
 
 
ἠπείθησαν
 
 
τῷ
 
 
ὑμετέρῳ
 
 
ἐλέει
 
 
ἵνα
 
 
καὶ
 
 
αὐτοὶ
 
 
ἐλεηθῶσιν·
 
"смилявам се за"
11.32
συνέκλεισεν
 
 
γὰρ
 
 
 
 
θεὸς
 
 
τοὺς
 
 
πάντας
 
 
εἰς
 
 
ἀπείθειαν
 
 
ἵνα
 
 
τοὺς
 
 
πάντας
 
 
ἐλεήσῃ
 
"смилявам се за"
11.33
 
 
βάθος
 
 
πλούτου
 
 
καὶ
 
 
σοφίας
 
 
καὶ
 
 
γνώσεως
 
 
θεοῦ·
 
 
ὡς
 
 
ἀνεξερεύνητα
 
"не-следим"
τὰ
 
 
κρίματα
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
ἀνεξιχνίαστοι
 
 
αἱ
 
 
ὁδοὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
11.34
Τίς
 
 
γὰρ
 
 
ἔγνω
 
 
νοῦν
 
 
κυρίου
 
 
 
 
τίς
 
 
σύμβουλος
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐγένετο
 
 
11.35
 
 
τίς
 
 
προέδωκεν
 
 
αὐτῷ
 
 
καὶ
 
 
ἀνταποδοθήσεται
 
 
αὐτῷ
 
 
11.36
ὅτι
 
 
ἐξ
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
δι'
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
εἰς
 
 
αὐτὸν
 
 
τὰ
 
 
πάντα·
 
 
αὐτῷ
 
 
 
 
δόξα
 
"показване"
εἰς
 
 
τοὺς
 
 
αἰῶνας
 
 
ἀμήν