<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
15.1
Καὶ
 
 
εἶδον
 
 
ἄλλο
 
 
σημεῖον
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
οὐρανῷ
 
 
μέγα
 
 
καὶ
 
 
θαυμαστόν
 
 
ἀγγέλους
 
 
ἑπτὰ
 
 
ἔχοντας
 
"държа"
πληγὰς
 
 
ἑπτὰ
 
 
τὰς
 
 
ἐσχάτας
 
 
ὅτι
 
 
ἐν
 
 
αὐταῖς
 
 
ἐτελέσθη
 
 
 
 
θυμὸς
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 


         1 И видях друга поличба на небето, голяма и чудна: седем вестоносци, които държаха седемте последни порази, защото с тях се свърши Божият гняв. 2 И видях като че ли стъклено море, смесено с огън; а онези, които победиха звяра и образа му, белега му и числото на името му, стояха на това стъклено море и държаха гусли Божии. 3 И пееха песента на Мосѐс, Божия роб, и песента на агнето, казвайки: велики и чудни са твоите дела, господарю, Боже Вседържителю! Праведни и истинни са твоите пътища, Царю на светите хора! 4 Кой не ще се побои от теб, господарю, и не ще да прослави твоето име? Защото само ти си свят; защото всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред теб; защото твоите присъди станаха явни.

         5 След това видях: ето, на небето се отвори храмът на шатрата на свидетелството. 6 И излязоха от храма седемте вестоносци, които държаха седемте порази, облечени с чисти и светли ленени дрехи и опасани през гърдите със златни пояси. 7 И едно от четирите животни даде на седемте вестоносци седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее за вечни векове. 8 И напълни се храмът с дим от славата на Бога и от силата му, и никой не можеше да влезе в храма, докато не се свършиха седемте порази на седемте вестоносци.

15.2
Καὶ
 
 
εἶδον
 
 
ὡς
 
 
θάλασσαν
 
 
ὑαλίνην
 
 
μεμιγμένην
 
 
πυρί
 
 
καὶ
 
 
τοὺς
 
 
νικῶντας
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
θηρίου
 
 
καὶ
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
εἰκόνος
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
χαράγματος
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
ἀριθμοῦ
 
 
τοῦ
 
 
ὀνόματος
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἑστῶτας
 
 
ἐπὶ
 
 
τὴν
 
 
θάλασσαν
 
 
τὴν
 
 
ὑαλίνην
 
 
ἔχοντας
 
"държа"
κιθάρας
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
15.3
καὶ
 
 
ᾄδουσιν
 
 
τὴν
 
 
ᾠδὴν
 
 
Μωσέως
 
 
δούλου
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
ᾠδὴν
 
 
τοῦ
 
 
ἀρνίου
 
 
λέγοντες
 
"излагам"
Μεγάλα
 
 
καὶ
 
 
θαυμαστὰ
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
σου
 
 
κύριε
 
 
 
 
θεὸς
 
 
 
 
παντοκράτωρ·
 
 
δίκαιαι
 
 
καὶ
 
 
ἀληθιναὶ
 
 
αἱ
 
 
ὁδοί
 
 
σου
 
 
 
 
βασιλεὺς
 
 
τῶν
 
 
ἁγίων
 
 
15.4
τίς
 
 
οὐ
 
 
μὴ
 
 
φοβηθῇ
 
 
σε,
 
 
κύριε
 
 
καὶ
 
 
δοξάσῃ
 
 
τὸ
 
 
ὄνομά
 
 
σου
 
 
ὅτι
 
 
μόνος
 
 
ὅσιος
 
 
ὅτι
 
 
πάντα
 
 
τὰ
 
 
ἔθνη
 
 
ἥξουσιν
 
 
καὶ
 
 
προσκυνήσουσιν
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
ἐνώπιόν
 
"във-визирам се"
σου
 
 
ὅτι
 
 
τὰ
 
 
δικαιώματά
 
 
σου
 
 
ἐφανερώθησαν
 
 
15.5
Καὶ
 
 
μετὰ
 
 
ταῦτα
 
 
εἶδον
 
 
καὶ
 
 
ἰδού,
 
 
ἠνοίγη
 
 
 
 
ναὸς
 
 
τῆς
 
 
σκηνῆς
 
 
τοῦ
 
 
μαρτυρίου
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
οὐρανῷ
 
 
15.6
καὶ
 
 
ἐξῆλθον
 
 
οἱ
 
 
ἑπτὰ
 
 
ἄγγελοι
 
 
ἔχοντες
 
"държа"
τὰς
 
 
ἑπτὰ
 
 
πληγὰς
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
ναοῦ
 
 
ἐνδεδυμένοι
 
 
λίνον
 
 
καθαρὸν
 
 
καὶ
 
 
λαμπρὸν
 
 
καὶ
 
 
περιεζωσμένοι
 
 
περὶ
 
 
τὰ
 
 
στήθη
 
 
ζώνας
 
 
χρυσᾶς
 
 
15.7
καὶ
 
 
ἓν
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
τεσσάρων
 
 
ζῴων
 
 
ἔδωκεν
 
 
τοῖς
 
 
ἑπτὰ
 
 
ἀγγέλοις
 
 
ἑπτὰ
 
 
φιάλας
 
 
χρυσᾶς
 
 
γεμούσας
 
 
τοῦ
 
 
θυμοῦ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
τοῦ
 
 
ζῶντος
 
 
εἰς
 
 
τοὺς
 
 
αἰῶνας
 
 
τῶν
 
 
αἰώνων
 
 
15.8
καὶ
 
 
ἐγεμίσθη
 
 
 
 
ναὸς
 
 
καπνοῦ
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
δόξης
 
"показване"
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
καὶ
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
δυνάμεως
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
οὐδεὶς
 
 
ἠδύνατο
 
 
εἰσελθεῖν
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
ναὸν
 
 
ἄχρι
 
 
τελεσθῶσιν
 
 
αἱ
 
 
ἑπτὰ
 
 
πληγαὶ
 
 
τῶν
 
 
ἑπτὰ
 
 
ἀγγέλων