<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
10.1
Οὐ
не
 
θέλω
искам
 
δὲ
а
 
ὑμᾶς
вас
 
ἀγνοεῖν
да не-знаете
 
ἀδελφοί
братя
 
ὅτι
че
 
οἱ
-те
 
πατέρες
бащи-
 
ἡμῶν
наши
 
πάντες
всички
 
ὑπὸ
под
 
τὴν
 
νεφέλην
облак-
 
ἦσαν
бяха
 
καὶ
и
 
πάντες
всички
 
διὰ
чрез=през
 
τῆς
-то
 
θαλάσσης
море-
 
διῆλθον
преминаха
 


         1 И не искам да сте в неведение, братя, че бащите ни бяха всички под облака и всички преминаха през морето, 2 и всички бяха потопени в Мосѐс чрез облака и чрез морето, 3 и всички ядоха едно и също ястие, 4 и всички пиха едно и също питие – понеже пиеха от духовната скала, която ги следваше, а тази скала беше помазаникът. 5 Но [въпреки това] в мнозина от тях Бог не благоволи. Понеже бяха повалени [от Бога] в пустинята.
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

 

14 Затова, скъпи мои, бягайте от служенето на изображения. 15 Говоря като на разумни хора. Вие преценете това, което казвам.

 

16 Чашата на благословението, която благославяме, не е ли съприкосновение с кръвта на помазаника? Хлябът, който разчупваме не е ли съприкосновение с тялото на помазаника? 17 Понеже ние мнозината сме един хляб, едно тяло, поради това, че всички получаваме от единия хляб.

 

18 Погледнете Израел що се отнася до плътта. Нали тези, които се хранят с жертвите имат съприкосновение с жертвеника? 19 Тогава какво казвам? Че изображението е нещо ли, или че жертваното на изображения е нещо? 20 Но [всъщност казвам] че това, което народите жертват го жертват на изображенията, а не на Бога. А не искам вие да ставате съучастници на демоните.

 

21 Не можете да пиете чашата на господаря и чашата на демоните! Не можете да вземате от трапезата на господаря и от трапезата на демоните! 22 Или да предизвикваме ревност у господаря?! Нима сме по-силни от него?

 

23 Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, но не всичко служи за изграждане. 24 Никой да не търси своята си полза, а нека всеки търси ползата на другия.

         25 Яжте всичко, което се продава в месарницата, без да разпитвате1. Заради съвестта. 26 Защото “земята и това, което е в нея принадлежат на господаря"2. 27 И ако някой от невярващите ви покани и искате да отидете, всичко, което ви сложат яжте без да разпитвате. Заради съвестта. 28 Но ако някой ви каже: “Това е жертвано на изображенията”, не яжте. Заради този, който ви е казал, и заради съвестта. Защото “земята и това, което е в нея принадлежат на господаря”. 29 А като казвам “съвестта” имам предвид не собствената ни съвест, а на другия. Понеже, защо моята свобода да се преценява от нечия друга съвест? 30 И щом аз с благодарност приемам от храната защо биха ме ругали за това, за което благодаря? 31 И така, било че ядете, било че пиете, било че правите нещо, всичко правете за слава на Бога. 32 Не ставайте препъни-камък нито за иудеи, нито за гърци, нито за Божията общност. 33 Както и аз угаждам във всичко на всички без да търся моята си полза, а ползата на мнозината, за да бъдат спасени.


1 дали е било жертвано на изображения
2 Песни 24.1
10.2
καὶ
и
 
πάντες
всички
 
εἰς
към/за/в
 
τὸν
 
Μωσῆν
Мосес-
 
ἐβαπτίσαντο
бяха потопени
 
ἐν
в/чрез
 
τῇ
 
νεφέλῃ
облак-
 
καὶ
и
 
ἐν
в/чрез
 
τῇ
-то
 
θαλάσσῃ
море-
 
10.3
καὶ
и
 
πάντες
всички
 
τὸ
-то
 
αὐτὸ
само-/също-
 
βρῶμα
ядене
 
πνευματικὸν
духовно
 
ἔφαγον
ядоха
 
10.4
καὶ
и
 
πάντες
всички
 
τὸ
-то
 
αὐτὸ
само-/също-
 
πόμα
питие
 
πνευματικὸν
духовно
 
ἔπιον
пиха
 
ἔπινον
пиеха
 
γὰρ
защото
 
ἐκ
из
 
πνευματικῆς
духовната
 
ἀκολουθούσης
следваща (ги)
 
πέτρας
скала
 
-та
 
δὲ
а
 
πέτρα
скала-
 
ἦν
беше
 
-ът
 
Χριστός
помазаник-
 
10.5
ἀλλ'
 
 
οὐκ
 
 
ἐν
 
 
τοῖς
 
 
πλείοσιν
 
 
αὐτῶν
 
 
εὐδόκησεν
 
 
 
 
θεός
 
 
κατεστρώθησαν
 
 
γὰρ
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
ἐρήμῳ
 
 
10.6
ταῦτα
 
 
δὲ
 
 
τύποι
 
 
ἡμῶν
 
 
ἐγενήθησαν
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
μὴ
 
 
εἶναι
 
 
ἡμᾶς
 
 
ἐπιθυμητὰς
 
 
κακῶν
 
 
καθὼς
 
 
κἀκεῖνοι
 
 
ἐπεθύμησαν
 
 
10.7
μηδὲ
 
 
εἰδωλολάτραι
 
 
γίνεσθε
 
 
καθώς
 
 
τινες
 
 
αὐτῶν
 
 
ὥς
 
 
γέγραπται
 
"гравирам,пиша"
Ἐκάθισεν
 
 
 
 
λαὸς
 
 
φαγεῖν
 
 
καὶ
 
 
πιεῖν
 
 
καὶ
 
 
ἀνέστησαν
 
 
παίζειν
 
 
10.8
μηδὲ
 
 
πορνεύωμεν
 
 
καθώς
 
 
τινες
 
 
αὐτῶν
 
 
ἐπόρνευσαν
 
 
καὶ
 
 
ἔπεσον
 
 
ἕν
 
 
μιᾷ
 
 
ἡμέρᾳ
 
 
εἰκοσιτρεῖς
 
 
χιλιάδες
 
 
10.9
μηδὲ
 
 
ἐκπειράζωμεν
 
 
τὸν
 
 
Χριστόν
 
 
καθὼς
 
 
καί
 
 
τινες
 
 
αὐτῶν
 
 
ἐπείρασαν
 
 
καὶ
 
 
ὑπὸ
 
 
τῶν
 
 
ὄφεων
 
 
ἀπώλοντο
 
 
10.10
μηδὲ
 
 
γογγύζετε
 
 
καθὼς
 
 
καί
 
 
τινες
 
 
αὐτῶν
 
 
ἐγόγγυσαν
 
 
καὶ
 
 
ἀπώλοντο
 
 
ὑπὸ
 
 
τοῦ
 
 
ὀλοθρευτοῦ
 
 
10.11
ταῦτα
 
 
δὲ
 
 
πάντα
 
 
τύποι
 
 
συνέβαινον
 
 
ἐκείνοις
 
 
ἐγράφη
 
"гравирам,пиша"
δὲ
 
 
πρὸς
 
 
νουθεσίαν
 
 
ἡμῶν
 
 
εἰς
 
 
οὓς
 
 
τὰ
 
 
τέλη
 
 
τῶν
 
 
αἰώνων
 
 
κατήντησεν
 
 
10.12
ὥστε
 
 
 
 
δοκῶν
 
 
ἑστάναι
 
 
βλεπέτω
 
 
μὴ
 
 
πέσῃ
 
 
10.13
πειρασμὸς
 
 
ὑμᾶς
 
 
οὐκ
 
 
εἴληφεν
 
 
εἰ
 
 
μὴ
 
 
ἀνθρώπινος·
 
 
πιστὸς
 
 
δὲ
 
 
 
 
θεός
 
 
ὃς
 
 
οὐκ
 
 
ἐάσει
 
 
ὑμᾶς
 
 
πειρασθῆναι
 
 
ὑπὲρ
 
 
 
 
δύνασθε
 
 
ἀλλὰ
 
 
ποιήσει
 
 
σὺν
 
 
τῷ
 
 
πειρασμῷ
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
ἔκβασιν
 
 
τοῦ
 
 
δύνασθαι
 
 
ὑμᾶς
 
 
ὑπενεγκεῖν
 
 
10.14
Διόπερ
затова
 
ἀγαπητοί
обичани
 
μου
мои
 
φεύγετε
бягайте
 
ἀπὸ
от
 
τῆς
-то
 
εἰδωλολατρείας
служене- на изображения
 
10.15
ὡς
като
 
φρονίμοις
на разумни
 
λέγω·
говоря
"излагам"
κρίνατε
съдете
 
ὑμεῖς
вие
 
каквото
 
φημι
казвам
 
10.16
τὸ
-та
 
ποτήριον
чаша-
 
τῆς
-то
 
εὐλογίας
на благословение-
 
която
 
εὐλογοῦμεν
благославяме
 
οὐχὶ
нали
 
κοινωνία
общуване
 
τοῦ
-та
 
αἵματος
на [=с] кръв-
 
τοῦ
 
Χριστοῦ
на помазаник-
 
ἐστιν
е
 
τὸν
-ът
 
ἄρτον
хляб-
 
ὃν
който
 
κλῶμεν
чупим
 
οὐχὶ
нали
 
κοινωνία
общуване
 
τοῦ
-то
 
σώματος
на [=с] тяло-
 
τοῦ
 
Χριστοῦ
на помазаник-
 
ἐστιν
 
 
10.17
ὅτι
защото
 
εἷς
един
 
ἄρτος
хляб
 
ἓν
едно
 
σῶμα
тяло
 
οἱ
-те
 
πολλοί
[ние] всички-
 
ἐσμεν
сме
 
οἱ
-те
 
γὰρ
защото
 
πάντες
всички-
 
ἐκ
из
 
τοῦ
-ия
 
ἑνὸς
един-
 
ἄρτου
хляб
 
μετέχομεν
получаваме дял
 
10.18
βλέπετε
гледайте
 
τὸν
 
Ἰσραὴλ
Израел-
 
κατὰ
след
 
σάρκα·
плът
 
οὐχὶ
не ли
 
οἱ
-те
 
ἐσθίοντες
ядящи-
 
τὰς
-те
 
θυσίας
жертви-
 
κοινωνοὶ
съучастници
 
τοῦ
 
θυσιαστηρίου
на жертвеник-
 
εἰσίν
са
 
10.19
τί
какво
 
οὖν
тогава
 
φημι
казвам
 
ὅτι
че
 
εἴδωλον
изображение
 
τί
нещо
 
ἐστιν
е
 
или
 
ὅτι
че
 
εἰδωλόθυτον
жертвано на изображение
 
τί
нещо
 
ἐστιν;
е
 
10.20
ἀλλ'
но
 
ὅτι
понеже
 
които [неща]
 
θύει
жертва [-т]
 
τά
народите
 
ἔθνη,
на демоните
 
δαιμονίοις
жертва [-т]
 
θύει
а
 
καὶ
не
 
οὐ
на Бог
 
θεῷ
на
 
οὐ
искам
 
θέλω
а
 
δὲ
вие
 
ὑμᾶς
съучастници
 
κοινωνοὺς
-те
 
τῶν
на демони-
 
δαιμονίων
да ставате
 
γίνεσθαι
 
 
10.21
οὐ
 
 
δύνασθε
 
 
ποτήριον
 
 
κυρίου
 
 
πίνειν
 
 
καὶ
 
 
ποτήριον
 
 
δαιμονίων
 
 
οὐ
 
 
δύνασθε
 
 
τραπέζης
 
 
κυρίου
 
 
μετέχειν
 
 
καὶ
 
 
τραπέζης
 
 
δαιμονίων
 
 
10.22
 
 
παραζηλοῦμεν
 
 
τὸν
 
 
κύριον
 
 
μὴ
 
 
ἰσχυρότεροι
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐσμεν
 
 
10.23
Πάντα
 
 
μοι
 
 
ἔξεστιν
 
 
ἀλλ'
 
 
οὐ
 
 
πάντα
 
 
συμφέρει·
 
 
πάντα
 
 
μοί
 
 
ἔξεστιν
 
 
ἀλλ'
 
 
οὐ
 
 
πάντα
 
 
οἰκοδομεῖ
 
 
10.24
μηδεὶς
 
 
τὸ
 
 
ἑαυτοῦ
 
 
ζητείτω
 
 
ἀλλὰ
 
 
τὸ
 
 
τοῦ
 
 
ἑτέρου
 
 
ἕκαστος
 
 
10.25
Πᾶν
 
 
τὸ
 
 
ἐν
 
 
μακέλλῳ
 
 
πωλούμενον
 
 
ἐσθίετε
 
 
μηδὲν
 
 
ἀνακρίνοντες
 
 
διὰ
 
 
τὴν
 
 
συνείδησιν
 
 
10.26
τοῦ
 
 
γὰρ
 
 
κυρίου
 
 
 
 
γῆ
 
 
καὶ
 
 
τὸ
 
 
πλήρωμα
 
 
αὐτῆς
 
 
10.27
εἰ
 
 
δέ
 
 
τις
 
 
καλεῖ
 
 
ὑμᾶς
 
 
τῶν
 
 
ἀπίστων
 
 
καὶ
 
 
θέλετε
 
 
πορεύεσθαι
 
 
πᾶν
 
 
τὸ
 
 
παρατιθέμενον
 
 
ὑμῖν
 
 
ἐσθίετε
 
 
μηδὲν
 
 
ἀνακρίνοντες
 
 
διὰ
 
 
τὴν
 
 
συνείδησιν
 
 
10.28
ἐὰν
 
 
δέ
 
 
τις
 
 
ὑμῖν
 
 
εἴπῃ
 
 
Τοῦτο
 
 
εἰδωλόθυτόν
 
 
ἐστιν
 
 
μὴ
 
 
ἐσθίετε
 
 
δι'
 
 
ἐκεῖνον
 
 
τὸν
 
 
μηνύσαντα
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
συνείδησιν·
 
 
τοῦ
 
 
γὰρ
 
 
κυρίου
 
 
 
 
γῆ
 
 
καὶ
 
 
τὸ
 
 
πλήρωμα
 
 
αὐτῆς
 
 
10.29
συνείδησιν
 
 
δὲ
 
 
λέγω
 
"излагам"
οὐχὶ
 
 
τὴν
 
 
ἑαυτοῦ
 
 
ἀλλὰ
 
 
τὴν
 
 
τοῦ
 
 
ἑτέρου
 
 
ἵνα
 
 
τί
 
 
γὰρ
 
 
 
 
ἐλευθερία
 
 
μου
 
 
κρίνεται
 
 
ὑπὸ
 
 
ἄλλης
 
 
συνειδήσεως
 
 
10.30
εἰ
 
 
δὲ
 
 
ἐγὼ
 
 
χάριτι
 
 
μετέχω
 
 
τί
 
 
βλασφημοῦμαι
 
 
ὑπὲρ
 
 
οὗ
 
 
ἐγὼ
 
 
εὐχαριστῶ
 
 
10.31
εἴτε
 
 
οὖν
 
 
ἐσθίετε
 
 
εἴτε
 
 
πίνετε
 
 
εἴτε
 
 
τι
 
 
ποιεῖτε
 
 
πάντα
 
 
εἰς
 
 
δόξαν
 
"показване"
θεοῦ
 
 
ποιεῖτε
 
 
10.32
ἀπρόσκοποι
 
 
γίνεσθε
 
 
καὶ
 
 
Ἰουδαίοις
 
 
καὶ
 
 
Ἕλλησιν
 
 
καὶ
 
 
τῇ
 
 
ἐκκλησίᾳ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
10.33
καθὼς
 
 
κἀγὼ
 
 
πάντα
 
 
πᾶσιν
 
 
ἀρέσκω
 
 
μὴ
 
 
ζητῶν
 
 
τὸ
 
 
ἐμαυτοῦ
 
 
σύμφερον,
 
 
ἀλλὰ
 
 
τὸ
 
 
τῶν
 
 
πολλῶν
 
 
ἵνα
 
 
σωθῶσιν