<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
2.1
Τῷ
 
ἀγγέλῳ
към/чрез вестител-
 
τῆς
-та
 
Ἐφέσίνης
на ефеска-
 
ἐκκλησίας
общност
 
γράψον·
напиши
"гравирам,пиша"
Τάδε
така
 
λέγει
казва
"излагам"
-ият
 
κρατῶν
държащ-
 
τοὺς
-те
 
ἑπτὰ
седем-
 
ἀστέρας
звезди
 
ἐν
в
 
τῇ
-та
 
δεξιᾷ
десница-
 
αὐτοῦ
негова
 
-ият
 
περιπατῶν
ходещ-
 
ἐν
в
 
μέσῳ
среда
 
τῶν
-те
 
ἑπτὰ
на седем-
 
λυχνιῶν
светила
 
τῶν
-те
 
χρυσῶν·
златни-
 


         1 До вестоносеца на1 общността в Ѐфесос напиши:

 

Така казва този, който държи в десницата си седемте звезди и който ходи сред седемте златни светила: 2 Зная делата ти, труда ти и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите и си изпитал онези, които наричат себе си пратеници, а не са, и си разбрал, че са лъжци, 3 и си издържал и имаш търпение, и заради името ми си се трудил и не си се уморил.

 

4 Но имам това против теб, че си оставил първоначалната си любов.

 

5 И така, спомни си откъде си паднал и се откажи от сегашното си мислене, и върши предишните си дела. И ако не [направиш това], скоро ще дойда при теб и ще отместя светилника ти2 от мястото му, ако не се откажеш от сегашното си мислене. 6 Но имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя.

 

7 Който има ухо, нека чуе, какво Духът говори на общностите3. На онзи, който побеждава, ще дам да яде от дървото на живота, което е всред Божията градина.

         8 И на вестоносеца на смирненската общност напиши: Така казва Първият и Последният, който беше мъртъв и оживя: 9 Зная твоите дела, скръб и бедност — но ти си богат — и хулите на онези, които казват за себе си, че са иудеи, но не са, а са сатанинско сборище. 10 Не се страхувай изобщо от онова, което ще преживееш. Ето, клеветникът ще хвърли някои от вас в затвор, за да бъдете изпитани. И ще страдате десет дни. Бъди [ми] верен до смърт и ще ти дам короната на живота.

 

11 Който има ухо, нека чуе, какво Духът говори на общностите: който побеждава, няма да бъде повреден от втората смърт.

         12 И на вестоносеца на пергамската общност напиши: Така казва оня, който държи двуострия меч: 13 Зная делата ти, и къде живееш, там, където е престолът на сатаната, и държиш името ми, и не се отрече от вярата ми дори в дните, когато верният ми свидетел Антипас беше умъртвен сред вас, където живее сатаната. 14 Но имам малко нещо против теб, затова че имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да вкара в грях синовете на Израел, за да ядат жертвано на изображения и да вършат разврат. 15 Така и ти имаш някои, които държат учението на николаитите, което мразя. 16 Откажи се [от този грях]. Ако ли не, скоро ще дойда при теб и ще вляза в бой против тях с меча на устата си.

 

17 Който има ухо, нека чуе, какво Духът говори на общностите: на онзи, който побеждава, ще дам да яде от скритата манна, и ще му дам бяло камъче4, и на камъчето написано ново име, което никой не знае, освен онзи, който го получава.

         18 И на вестоносеца на тиатирската общност напиши: Така казва синът на Бога, Чиито очи са като огнен пламък, и краката му — подобни на лъскава мед: 19 зная твоите дела, и любов, и служба, и вяра, и търпение, и че последните ти дела са по-много от първите. 20 Но имам малко нещо против теб, затова че допускаш жената Иезавѐл, която нарича себе си пророчица, да учи и примамва робите ми да вършат разврат и да ядат жертвано на изображения. 21 И дадох ѝ време да си промени мисленето относно разврата си, но тя не се покая. 22 Ето, нея хвърлям на постелка, а прелюбодействащите с нея — в голяма скръб, ако не се покаят за делата си; 23 и децата ѝ ще поразя със смърт, и всички общности ще узнаят, че аз съм, който изпитвам сърца и вътрешност; и на всеки от вас ще отплатя според делата му.

 

24 А на вас5 и на другите в Туа̀тейра, които не държат това учение и не са узнали така наричаните дълбини сатанински, казвам: няма да ви наложа друго бреме; 25 само това, което имате, дръжте, докато дойда. 26 И който побеждава и пази делата ми докрай, на него ще дам власт над хората от [другите] народи, 27 и ще ги пасе с жезъл железен; като глинени съдове ще се строшат, както и аз получих власт от баща си; 28 и ще му дам утринната звезда.

 

29 Който има ухо, нека чуе, какво Духът говори на общностите.


1 също възм.: “По вестоносеца/куриера [пратен от теб да занасе това слово] до общността в ..."
По същия начин и за другите градове.
вж. 1:20

2 възм. да има предвид самата общност, а не непременно Негов пратеник пребиваващ там
3 т.е. казаното не е предназначено за един човек, а за цялата Божия общност в съответния град
4 т.е. оправдателно решение на съд
5 т.е. даденото Божието слово е предназначено за цялата Божия общност в града
2.2
Οἶδα
 
"видял съм"
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
τὸν
 
 
κόπον
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
ὑπομονήν
 
 
σου,
 
 
καὶ
 
 
ὅτι
 
 
οὐ
 
 
δύνῃ
 
 
βαστάσαι
 
 
κακούς
 
 
καὶ
 
 
ἐπειράσω
 
 
τοὺς
 
 
φάσκοντας
 
 
εἶναι
 
 
ἀποστόλους
 
 
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
εἰσίν
 
 
καὶ
 
 
εὗρες
 
 
αὐτοὺς
 
 
ψευδεῖς
 
 
2.3
καὶ
 
 
ἐβάστασας
 
 
καὶ
 
 
ὑπομονὴν
 
 
ἔχεις
 
"държа"
καὶ
 
 
διὰ
 
 
τὸ
 
 
ὄνομά
 
 
μου
 
 
κεκοπίακας
 
 
καὶ
 
 
οὐ
 
 
κέκμηκας
 
 
2.4
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἔχω
 
"държа"
κατὰ
 
 
σοῦ
 
 
ὅτι
 
 
τὴν
 
 
ἀγάπην
 
 
σου
 
 
τὴν
 
 
πρώτην
 
 
ἀφῆκας
 
 
2.5
μνημόνευε
 
 
οὖν
 
 
πόθεν
 
 
ἐκπέπτωκας,
 
"из-падам"
καὶ
 
 
μετανόησον
 
 
καὶ
 
 
τὰ
 
 
πρῶτα
 
 
ἔργα
 
 
ποίησον·
 
 
εἰ
 
 
δὲ
 
 
μή
 
 
ἔρχομαί
 
 
σοι
 
 
τάχει
 
 
καὶ
 
 
κινήσω
 
 
τὴν
 
 
λυχνίαν
 
 
σου
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
τόπου
 
 
αὐτῆς
 
 
ἐὰν
 
 
μὴ
 
 
μετανοήσῃς
 
 
2.6
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
τοῦτο
 
 
ἔχεις
 
"държа"
ὅτι
 
 
μισεῖς
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
τῶν
 
 
Νικολαϊτῶν
 
 
 
 
κἀγὼ
 
 
μισῶ
 
 
2.7
-ият
 
ἔχων
имащ-
"държа"
οὖς
ухо
 
ἀκουσάτω
да чуе
 
τί
какво
 
τὸ
-ът
 
πνεῦμα
дух-
 
λέγει
говори
"излагам"
ταῖς
-те
 
ἐκκλησίαις
на общности-
 
τῷ
 
νικῶντι
на побеждаващ-
 
δώσω
ще дам
 
αὐτῷ
на него
 
φαγεῖν
да яде
 
ἐκ
из
 
τοῦ
-то
 
ξύλου
(на) дърво-
 
τῆς
 
ζωῆς
на живот-
 
което
 
ἐστιν
е
 
ἐν
в
 
μέσῶ
среда
 
τοῦ
-та
 
παραδείσου
на градина-
 
τοῦ
 
θεοῦ
на Бог-
 
2.8
Καὶ
 
 
τῷ
 
 
ἀγγέλῳ
 
 
τῆς
 
 
ἐκκλησίας
 
 
Σμυρναίων
 
 
γράψον·
 
"гравирам,пиша"
Τάδε
 
 
λέγει
 
"излагам"
 
 
πρῶτος
 
 
καὶ
 
 
 
 
ἔσχατος
 
 
ὃς
 
 
ἐγένετο
 
 
νεκρὸς
 
 
καὶ
 
 
ἔζησεν·
 
 
2.9
Οἶδά
 
"видял съм"
σου
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
θλῖψιν
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
πτωχείαν
 
 
πλούσιος
 
 
δὲ
 
 
εἶ
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
βλασφημίαν
 
 
τῶν
 
 
λεγόντων
 
"излагам"
Ἰουδαίους
 
 
εἶναι
 
 
ἑαυτούς
 
 
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
εἰσὶν
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
συναγωγὴ
 
 
τοῦ
 
 
Σατανᾶ
 
 
2.10
μηδὲν
 
 
φοβοῦ
 
 
 
 
μέλλεις
 
 
πάσχειν
 
 
ἰδού,
 
 
μέλλει
 
 
βάλειν
 
 
ἐξ
 
 
ὑμῶν
 
 
 
 
διάβολος
 
 
εἰς
 
 
φυλακὴν
 
 
ἵνα
 
 
πειρασθῆτε
 
 
καὶ
 
 
ἕξετε
 
"държа"
θλῖψιν
 
 
ἡμερῶν
 
 
δέκα
 
 
γίνου
 
 
πιστὸς
 
 
ἄχρι
 
 
θανάτου
 
 
καὶ
 
 
δώσω
 
 
σοι
 
 
τὸν
 
 
στέφανον
 
 
τῆς
 
 
ζωῆς
 
 
2.11
 
 
ἔχων
 
"държа"
οὖς
 
 
ἀκουσάτω
 
 
τί
 
 
τὸ
 
 
πνεῦμα
 
 
λέγει
 
"излагам"
ταῖς
 
 
ἐκκλησίαις
 
 
 
 
νικῶν
 
 
οὐ
 
 
μὴ
 
 
ἀδικηθῇ
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
θανάτου
 
 
τοῦ
 
 
δευτέρου
 
 
2.12
Καὶ
 
 
τῷ
 
 
ἀγγέλῳ
 
 
τῆς
 
 
ἐν
 
 
Περγάμῳ
 
 
ἐκκλησίας
 
 
γράψον·
 
"гравирам,пиша"
Τάδε
 
 
λέγει
 
"излагам"
 
 
ἔχων
 
"държа"
τὴν
 
 
ῥομφαίαν
 
 
τὴν
 
 
δίστομον
 
 
τὴν
 
 
ὀξεῖαν·
 
 
2.13
Οἶδα
 
"видял съм"
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
σου,
 
 
καὶ
 
 
ποῦ
 
 
κατοικεῖς
 
 
ὅπου
 
"както-къде"
 
 
θρόνος
 
 
τοῦ
 
 
Σατανᾶ
 
 
καὶ
 
 
κρατεῖς
 
 
τὸ
 
 
ὄνομά
 
 
μου
 
 
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
ἠρνήσω
 
 
τὴν
 
 
πίστιν
 
 
μου
 
 
καὶ
 
 
ἐν
 
 
ταῖς
 
 
ἡμέραις
 
 
ἐν
 
 
αἷς
 
 
Ἀντιπᾶς
 
 
 
 
μάρτυς
 
 
μου
 
 
 
 
πιστός
 
 
ὃς
 
 
ἀπεκτάνθη
 
 
παρ'
 
 
ὑμῖν
 
 
ὅπου
 
"както-къде"
κατοικεῖ
 
 
 
 
Σατανᾶς
 
 
2.14
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἔχω
 
"държа"
κατὰ
 
 
σοῦ
 
 
ὀλίγα
 
 
ὅτι
 
 
ἔχεις
 
"държа"
ἐκεῖ
 
 
κρατοῦντας
 
 
τὴν
 
 
διδαχὴν
 
 
Βαλαάμ
 
 
ὃς
 
 
ἐδίδασκεν
 
 
ἕν
 
 
τῷ
 
 
Βαλὰκ
 
 
βαλεῖν
 
 
σκάνδαλον
 
 
ἐνώπιον
 
"във-визирам се"
τῶν
 
 
υἱῶν
 
 
Ἰσραήλ
 
 
φαγεῖν
 
 
εἰδωλόθυτα
 
 
καὶ
 
 
πορνεῦσαι
 
 
2.15
οὕτως
 
 
ἔχεις
 
"държа"
καὶ
 
 
σὺ
 
 
κρατοῦντας
 
 
τὴν
 
 
διδαχὴν
 
 
τῶν
 
 
Νικολαϊτῶν
 
 
 
 
μισῶ
 
 
2.16
μετανόησον
 
 
εἰ
 
 
δὲ
 
 
μή
 
 
ἔρχομαί
 
 
σοι
 
 
ταχύ
 
 
καὶ
 
 
πολεμήσω
 
 
μετ'
 
 
αὐτῶν
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
ῥομφαίᾳ
 
 
τοῦ
 
 
στόματός
 
 
μου
 
 
2.17
 
 
ἔχων
 
"държа"
οὖς
 
 
ἀκουσάτω
 
 
τί
 
 
τὸ
 
 
πνεῦμα
 
 
λέγει
 
"излагам"
ταῖς
 
 
ἐκκλησίαις
 
 
τῷ
 
 
νικῶντι
 
 
δώσω
 
 
αὐτῷ
 
 
φαγεῖν
 
 
ἀπὸ
 
 
τοῦ
 
 
μάννα
 
 
τοῦ
 
 
κεκρυμμένου
 
 
καὶ
 
 
δώσω
 
 
αὐτῷ
 
 
ψῆφον
 
 
λευκὴν
 
 
καὶ
 
 
ἐπὶ
 
 
τὴν
 
 
ψῆφον
 
 
ὄνομα
 
 
καινὸν
 
 
γεγραμμένον
 
"гравирам,пиша"
 
 
οὐδεὶς
 
 
ἔγνω
 
 
εἰ
 
 
μὴ
 
 
 
 
λαμβάνων
 
 
2.18
Καὶ
 
 
τῷ
 
 
ἀγγέλῳ
 
 
τῆς
 
 
ἐν
 
 
Θυατείροις
 
 
ἐκκλησίας
 
 
γράψον·
 
"гравирам,пиша"
Τάδε
 
 
λέγει
 
"излагам"
 
 
υἱὸς
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
 
 
ἔχων
 
"държа"
τοὺς
 
 
ὀφθαλμοὺς
 
 
αὐτοῦ
 
 
ὡς
 
 
φλόγα
 
 
πυρός
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
πόδες
 
 
αὐτοῦ
 
 
ὅμοιοι
 
 
χαλκολιβάνῳ·
 
 
2.19
Οἶδά
 
"видял съм"
σου
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
ἀγάπην
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
διακονίαν
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
πίστιν
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
ὑπομονήν
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
τὰ
 
 
ἔσχατα
 
 
πλείονα
 
 
τῶν
 
 
πρώτων
 
 
2.20
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἔχω
 
"държа"
κατὰ
 
 
σοῦ
 
 
ὀλίγα
 
 
ὅτι
 
 
ἐᾷς
 
 
τὴν
 
 
γυναῖκα
 
 
Ἰεζάβηλ,
 
 
τὴν
 
 
λέγουσαν
 
"излагам"
ἑαυτὴν
 
 
προφῆτιν
 
 
διδάσκειν
 
 
καὶ
 
 
πλανᾶσθαι
 
 
ἐμοὺς
 
 
δούλους
 
 
πορνεῦσαι
 
 
καὶ
 
 
εἰδωλόθυτα
 
 
φαγεῖν
 
 
2.21
καὶ
 
 
ἔδωκα
 
 
αὐτῇ
 
 
χρόνον
 
 
ἵνα
 
 
μετανοήσῃ
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
πορνείας
 
 
αὐτῆς
 
 
καὶ
 
 
οὐ
 
 
μετενόησεν
 
 
2.22
ἰδού,
 
 
ἐγὼ
 
 
βάλλω
 
 
αὐτὴν
 
 
εἰς
 
 
κλίνην
 
 
καὶ
 
 
τοὺς
 
 
μοιχεύοντας
 
 
μετ'
 
 
αὐτῆς
 
 
εἰς
 
 
θλῖψιν
 
 
μεγάλην
 
 
ἐὰν
 
 
μὴ
 
 
μετανοήσωσιν
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
ἔργων
 
 
αὐτῶν
 
 
2.23
καὶ
 
 
τὰ
 
 
τέκνα
 
 
αὐτῆς
 
 
ἀποκτενῶ
 
 
ἐν
 
 
θανάτῳ
 
 
καὶ
 
 
γνώσονται
 
 
πᾶσαι
 
 
αἱ
 
 
ἐκκλησίαι
 
 
ὅτι
 
 
ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
 
 
ἐρευνῶν
 
 
νεφροὺς
 
 
καὶ
 
 
καρδίας
 
 
καὶ
 
 
δώσω
 
 
ὑμῖν
 
 
ἑκάστῳ
 
 
κατὰ
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
ὑμῶν
 
 
2.24
ὑμῖν
 
 
δὲ
 
 
λέγω
 
"излагам"
καὶ
 
 
λοιποῖς
 
 
τοῖς
 
 
ἐν
 
 
Θυατείροις
 
 
ὅσοι
 
 
οὐκ
 
 
ἔχουσιν
 
"държа"
τὴν
 
 
διδαχὴν
 
 
ταύτην
 
 
καὶ
 
 
οἵτινες
 
 
οὐκ
 
 
ἔγνωσαν
 
 
τὰ
 
 
βάθη
 
 
τοῦ
 
 
Σατανᾶ
 
 
ὡς
 
 
λέγουσιν·
 
"излагам"
οὐ
 
 
βάλω
 
 
ἐφ'
 
 
ὑμᾶς
 
 
ἄλλο
 
 
βάρος
 
 
2.25
πλὴν
 
"повече"
 
 
ἔχετε
 
"държа"
κρατήσατε
 
 
ἄχρις
 
 
οὗ
 
 
ἂν
 
 
ἥξω
 
 
2.26
καὶ
 
 
 
 
νικῶν
 
 
καὶ
 
 
 
 
τηρῶν
 
 
ἄχρι
 
 
τέλους
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
μου
 
 
δώσω
 
 
αὐτῷ
 
 
ἐξουσίαν
 
 
ἐπὶ
 
 
τῶν
 
 
ἐθνῶν
 
 
2.27
καὶ
 
 
ποιμανεῖ
 
 
αὐτοὺς
 
 
ἐν
 
 
ῥάβδῳ
 
 
σιδηρᾷ
 
 
ὡς
 
 
τὰ
 
 
σκεύη
 
 
τὰ
 
 
κεραμικὰ
 
 
συντρίβεται
 
 
ὡς
 
 
κἀγώ
 
 
εἴληφα
 
 
παρά
 
 
τοῦ
 
 
πατρός
 
 
μου
 
 
2.28
καὶ
 
 
δώσω
 
 
αὐτῷ
 
 
τὸν
 
 
ἀστέρα
 
 
τὸν
 
 
πρωϊνόν
 
 
2.29
 
 
ἔχων
 
"държа"
οὖς
 
 
ἀκουσάτω
 
 
τί
 
 
τὸ
 
 
πνεῦμα
 
 
λέγει
 
"излагам"
ταῖς
 
 
ἐκκλησίαις