<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
4.1
Τότε
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἀνήχθη
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
ἔρημον
 
 
ὑπὸ
 
 
τοῦ
 
 
πνεύματος
 
 
πειρασθῆναι
 
 
ὑπὸ
 
 
τοῦ
 
 
διαβόλου
 
 


         1 Тогава Йесу̀с беше отведен от Духа в пустинята, за да бъде изпитан от клеветника. 2 И като не яде четиридесет дни и четиридесет нощи, накрая огладня. 3 И изкусителят се приближи до него и каза: “Щом си синът на Бога, кажи тези камъни да станат на хлябове.”1 4 А той отговори, казвайки: “Пише:

 

4 "не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божията уста"” 2. 5 Тогава3 клеветникът го завежда в светия град и го поставя на стряхата на светилището, 6 и му казва: “Щом си синът на Бога, хвърли се долу, защото пише:

 

6 "на вестоносците си ще заповяда за теб,

 

6 и на ръце ще те понесат,

 

6 да не би да препънеш на камък крака си""4. 7 Йесу̀с му каза: “Пише също:

 

7 "не изпитвай господаря, твоя Бог”.”5 8 Пак го завежда клеветникът на много висока планина и му показва всички царства на света и тяхната слава, 9 и му казва: “Всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.”6 10 Тогава Йесу̀с му казва: “Mахни се от мен, сатана! Защото пише:

 

10 "на господаря, на твоя Бог, ще се покланяш и само на него ще служиш”.” 11 Тогава клеветникът го оставя. И ето, вестоносци дойдоха и му служеха.

         12 А като чу Йесу̀с, че Йоа̀нес е предаден, отиде в Галила̀я. 13 И като напусна Назарѐт, дойде и се засели в Капернаум, който е край морето, в областта на Завулон и Нефталим. 14 За да се изпълни казаното чрез пророк Еса̀яс, който казва: 15 "земята Завулонова и земята Нефталимова,

 

15 на крайморския път, отвъд Йордан,

 

15 Галила̀я [принадлежаща] на [другите] народи - 16 народът, който стоеше в тъмнина, видя голяма светлина,

 

16 и за онези, които седяха в страната на смъртната сянка, изгря светлина”. 17 Оттогава Йесу̀с започна да оповестява и да казва: “Елата на друг ум, защото небесното царство наближи!” 18 И като вървеше покрай Галилейското море, видя двама братя — Симо̀н, наричан “Скалата”, и брат му Андрѐас — да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. 19 И казва им: “Елате да ме следвате, и аз ще ви направя такива рибари, които ловят хора.7" 20 И те веднага оставиха мрежите, и тръгнаха след него. 21 И оттам като отиде по-нататък, видя други двама братя — Якоб, [сина] на Забедайос, и брат му Йоа̀нес — в лодка с баща им, Забедайос, които кърпеха мрежите си. И ги повика. 22 Те веднага оставиха лодката и баща си, и тръгнаха след него. 23 И Йесу̀с обикаляше цялата Галила̀я, като ги учеше в сградите им за събрания, оповестяваше добрата вест за царството и лекуваше всяка болест, и всяка немощ сред народа. 24 И слухът за него се разпространи [и] по цяла Сирия. И доведоха при него всички немощни, боледуващи от всякакви болести и недъзи, и хванати от демони, и лунатици, и парализирани. И той ги излекува. 25 И след него тръгнаха много тълпи народ от Галила̀я и Десетоградието, и от Йерусалим, и от Иуда̀я, и изоттатък Йордан.


1 Ако правилно разбирам, грехът в случая би бил той да не се уповава на Бога, който всъщност го е завел в пустинята (където няма храна), да бъде изпитан. Щом Бог го е завел там, Бог е промислил и с какво да се храни. Подобно на Моисей, когото Бог е повил горе на пл. Синай, където Моисей не е ял и пил 40 дни.
2 Тук Божият син заявява упованието си на казаното от Бога, неговия баща, вероятно свързано с това, че щом Божият Дух го е завел в пустинята, то Бог ще се погрижи и за всичко останало, вкл. и това — да остане жив по плът, ако е нужно
3 В резултат от заявеното от Йесу̀[с] упование на казаното от Бога, сатаната, използвайки това декларирано упование, решава да го атакува чрез манипулативна клевета
4 Тук сатаната коварно атакува заявеното по-горе упование на Божия син в казаното от Бога. Един вид: “Щом уповаваш на казаното, че не само с хляб човек ще бъде жив, но и с всяко слово казано от Бога, тогава трябва да уповаваш и на казаното от Бога, че Божиите вестоносци ще те носят на ръце да не си удариш крака. Хайде да видим сега дали уповаваш и на това Божие слово! Хвърли от храма щом уповаваш на всяко Божие слово, иначе ако не се хвърлиш, значи не уповаваш на всяко Божие слово.”
Съответно ако Йесу̀[с] не се хвърли, едва ли не ще излезе, че не вярва и не уповава на това, което Бог е казал. Това е брутална клеветническа манипулация, целяща погубването на Божия син, както и нашето погубване — понеже единствената ни надежда е спасението от греха и смъртта чрез саможертвата на праведния Божий син.

5 Божият син се позовава на всичко казано от Бога, а не само на изолирани изречения, и не се поддава на сатанинските клеветнически манипулации. Божият син е обещал да ни дава необходимата мъдрост в подобни ситуации, когато се уповаваме на Него.
6 След като не успява да го подмами да извърши грях чрез телесна нужда и недоверие към Бога, сатаната опитва друг начин — временни удоволствия и наслади с цената на вършене на грях и съответно погубление
7 Т.е. оповестители на Божията спасителна вест, чрез която те ще спасяват ("ловят") онези хора, които вярват на Божиите обещания, съдържащи се в тази Божия добра вест
4.2
καὶ
 
 
νηστεύσας
 
 
ἡμέρας
 
 
τεσσαράκοντα
 
 
καὶ
 
 
νύκτας
 
 
τεσσαράκοντα
 
 
ὕστερον
 
 
ἐπείνασεν
 
 
4.3
Καὶ
 
 
προσελθὼν
 
 
αὐτῷ
 
 
 
 
πειράζων
 
 
εἶπεν
 
 
Εἰ
 
 
υἱὸς
 
 
εἶ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
εἰπὲ
 
 
ἵνα
 
 
οἱ
 
 
λίθοι
 
 
οὗτοι
 
 
ἄρτοι
 
 
γένωνται
 
 
4.4
 
 
δὲ
 
 
ἀποκριθεὶς
 
 
εἶπεν
 
 
Γέγραπται
 
"гравирам,пиша"
Οὐκ
 
 
ἐπ'
 
 
ἄρτῳ
 
 
μόνῳ
 
 
ζήσεται
 
 
ἄνθρωπος
 
 
ἀλλ'
 
 
ἐπὶ
 
 
παντὶ
 
 
ῥήματι
 
 
ἐκπορευομένῳ
 
 
διὰ
 
 
στόματος
 
 
θεοῦ
 
 
4.5
Τότε
 
 
παραλαμβάνει
 
 
αὐτὸν
 
 
 
 
διάβολος
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
ἁγίαν
 
 
πόλιν
 
 
καὶ
 
 
ἵστησιν
 
 
αὐτὸν
 
 
ἐπὶ
 
 
τὸ
 
 
πτερύγιον
 
 
τοῦ
 
 
ἱεροῦ
 
 
4.6
καὶ
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
Εἰ
 
 
υἱὸς
 
 
εἶ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
βάλε
 
 
σεαυτὸν
 
 
κάτω·
 
 
γέγραπται
 
"гравирам,пиша"
γὰρ
 
 
ὅτι
 
 
Τοῖς
 
 
ἀγγέλοις
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐντελεῖται
 
 
περὶ
 
 
σοῦ
 
 
καὶ
 
 
ἐπὶ
 
 
χειρῶν
 
 
ἀροῦσίν
 
 
σε
 
 
μήποτε
 
"да не някога"
προσκόψῃς
 
 
πρὸς
 
 
λίθον
 
 
τὸν
 
 
πόδα
 
 
σου
 
 
4.7
ἔφη
 
 
αὐτῷ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Πάλιν
 
 
γέγραπται
 
"гравирам,пиша"
Οὐκ
 
 
ἐκπειράσεις
 
 
κύριον
 
 
τὸν
 
 
θεόν
 
 
σου
 
 
4.8
Πάλιν
 
 
παραλαμβάνει
 
 
αὐτὸν
 
 
 
 
διάβολος
 
 
εἰς
 
 
ὄρος
 
 
ὑψηλὸν
 
 
λίαν
 
 
καὶ
 
 
δείκνυσιν
 
 
αὐτῷ
 
 
πάσας
 
 
τὰς
 
 
βασιλείας
 
 
τοῦ
 
 
κόσμου
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
δόξαν
 
"показване"
αὐτῶν
 
 
4.9
καὶ
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
Ταῦτα
 
 
πάντα
 
 
σοι
 
 
δώσω
 
 
ἐὰν
 
 
πεσὼν
 
 
προσκυνήσῃς
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
μοι
 
 
4.10
τότε
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ὕπαγε
 
 
Σατανᾶ·
 
 
γέγραπται
 
"гравирам,пиша"
γάρ,
 
 
Κύριον
 
 
τὸν
 
 
θεόν
 
 
σου
 
 
προσκυνήσεις
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
καὶ
 
 
αὐτῷ
 
 
μόνῳ
 
 
λατρεύσεις
 
 
4.11
Τότε
 
 
ἀφίησιν
 
 
αὐτὸν
 
 
 
 
διάβολος
 
 
καὶ
 
 
ἰδού,
 
 
ἄγγελοι
 
 
προσῆλθον
 
 
καὶ
 
 
διηκόνουν
 
 
αὐτῷ
 
 
4.12
Ἀκούσας
 
 
δὲ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ὅτι
 
 
Ἰωάννης
 
 
παρεδόθη
 
 
ἀνεχώρησεν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
Γαλιλαίαν
 
 
4.13
καὶ
 
 
καταλιπὼν
 
 
τὴν
 
 
Ναζαρὲτ
 
 
ἐλθὼν
 
 
κατῴκησεν
 
 
εἰς
 
 
Καπερναοὺμ
 
 
τὴν
 
 
παραθαλασσίαν
 
 
ἐν
 
 
ὁρίοις
 
 
Ζαβουλὼν
 
 
καὶ
 
 
Νεφθαλείμ·
 
 
4.14
ἵνα
 
 
πληρωθῇ
 
"изпъл(ня)вам"
τὸ
 
 
ῥηθὲν
 
 
διὰ
 
 
Ἠσαΐου
 
 
τοῦ
 
 
προφήτου
 
 
λέγοντος
 
"излагам"
4.15
Γῆ
 
 
Ζαβουλὼν
 
 
καὶ
 
 
γῆ
 
 
Νεφθαλείμ,
 
 
ὁδὸν
 
 
θαλάσσης
 
 
πέραν
 
 
τοῦ
 
 
Ἰορδάνου
 
 
Γαλιλαία
 
 
τῶν
 
 
ἐθνῶν
 
 
4.16
 
 
λαὸς
 
 
 
 
καθήμενος
 
 
ἐν
 
 
σκότει
 
 
εἶδε
 
 
φῶς
 
 
μέγα
 
 
καὶ
 
 
τοῖς
 
 
καθημένοις
 
 
ἐν
 
 
χώρᾳ
 
 
καὶ
 
 
σκιᾷ
 
 
θανάτου
 
 
φῶς
 
 
ἀνέτειλεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
4.17
Ἀπὸ
 
 
τότε
 
 
ἤρξατο
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
κηρύσσειν
 
 
καὶ
 
 
λέγειν
 
"излагам"
Μετανοεῖτε·
 
 
ἤγγικεν
 
 
γὰρ
 
 
 
 
βασιλεία
 
 
τῶν
 
 
οὐρανῶν
 
 
4.18
Περιπατῶν
 
 
δὲ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
παρὰ
 
 
τὴν
 
 
θάλασσαν
 
 
τῆς
 
 
Γαλιλαίας
 
 
εἶδεν
 
 
δύο
 
 
ἀδελφούς,
 
 
Σίμωνα
 
 
τὸν
 
 
λεγόμενον
 
"излагам"
Πέτρον
 
 
καὶ
 
 
Ἀνδρέαν
 
 
τὸν
 
 
ἀδελφὸν
 
 
αὐτοῦ
 
 
βάλλοντας
 
 
ἀμφίβληστρον
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
θάλασσαν·
 
 
ἦσαν
 
 
γὰρ
 
 
ἁλιεῖς
 
 
4.19
καὶ
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτοῖς
 
 
Δεῦτε
 
 
ὀπίσω
 
 
μου
 
 
καὶ
 
 
ποιήσω
 
 
ὑμᾶς
 
 
ἁλιεῖς
 
 
ἀνθρώπων
 
 
4.20
οἱ
 
 
δὲ
 
 
εὐθέως
 
"направо"
ἀφέντες
 
 
τὰ
 
 
δίκτυα
 
 
ἠκολούθησαν
 
 
αὐτῷ
 
 
4.21
Καὶ
 
 
προβὰς
 
 
ἐκεῖθεν
 
 
εἶδεν
 
 
ἄλλους
 
 
δύο
 
 
ἀδελφούς,
 
 
Ἰάκωβον
 
 
τὸν
 
 
τοῦ
 
 
Ζεβεδαίου
 
 
καὶ
 
 
Ἰωάννην
 
 
τὸν
 
 
ἀδελφὸν
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
πλοίῳ
 
 
μετὰ
 
 
Ζεβεδαίου
 
 
τοῦ
 
 
πατρὸς
 
 
αὐτῶν
 
 
καταρτίζοντας
 
 
τὰ
 
 
δίκτυα
 
 
αὐτῶν
 
 
καὶ
 
 
ἐκάλεσεν
 
 
αὐτούς
 
 
4.22
οἱ
 
 
δὲ
 
 
εὐθέως
 
"направо"
ἀφέντες
 
 
τὸ
 
 
πλοῖον
 
 
καὶ
 
 
τὸν
 
 
πατέρα
 
 
αὐτῶν
 
 
ἠκολούθησαν
 
 
αὐτῷ
 
 
4.23
Καὶ
 
 
περιῆγεν
 
"около-водя"
ὅλην
 
 
τὴν
 
 
Γαλιλαίαν
 
 
 
 
Ἰησοῦς,
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
διδάσκων
 
 
ἐν
 
 
ταῖς
 
 
συναγωγαῖς
 
 
αὐτῶν
 
 
καὶ
 
 
κηρύσσων
 
 
τὸ
 
 
εὐαγγέλιον
 
 
τῆς
 
 
βασιλείας
 
 
καὶ
 
 
θεραπεύων
 
 
πᾶσαν
 
 
νόσον
 
 
καὶ
 
 
πᾶσαν
 
 
μαλακίαν
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
λαῷ
 
 
4.24
καὶ
 
 
ἀπῆλθεν
 
 
 
 
ἀκοὴ
 
 
αὐτοῦ
 
 
εἰς
 
 
ὅλην
 
 
τὴν
 
 
Συρίαν·
 
 
καὶ
 
 
προσήνεγκαν
 
 
αὐτῷ
 
 
πάντας
 
 
τοὺς
 
 
κακῶς
 
 
ἔχοντας
 
"държа"
ποικίλαις
 
 
νόσοις
 
 
καὶ
 
 
βασάνοις
 
 
συνεχομένους
 
 
καὶ
 
 
δαιμονιζομένους
 
 
καὶ
 
 
σεληνιαζομένους
 
 
καὶ
 
 
παραλυτικούς,
 
 
καὶ
 
 
ἐθεράπευσεν
 
 
αὐτούς
 
 
4.25
καὶ
 
 
ἠκολούθησαν
 
 
αὐτῷ
 
 
ὄχλοι
 
 
πολλοὶ
 
 
ἀπὸ
 
 
τῆς
 
 
Γαλιλαίας
 
 
καὶ
 
 
Δεκαπόλεως
 
 
καὶ
 
 
Ἱεροσολύμων
 
 
καὶ
 
 
Ἰουδαίας
 
 
καὶ
 
 
πέραν
 
 
τοῦ
 
 
Ἰορδάνου