<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
1.1
Ἐν
в
 
ἀρχῇ
начало
 
ἦν
беше [=имаше го]
 
-то
 
λόγος
слово-
 
καὶ
и
 
-то
 
λόγος
слово-
 
ἦν
беше
 
πρὸς
при
 
τὸν
 
θεόν
Бог-
 
καὶ
и
 
θεὸς
Бог
 
ἦν
беше
 
-то
 
λόγος
слово-
 


         1 В началото Словото1 [на Бога] съществуваше. И Словото [на Бога] беше при2 Бога. И Словото [на Бога] бе Бог. 2 То3 в началото беше при Бога. 3 Всичко е дошло в съществуване чрез него и без него не е дошло в съществуване нищо от това, което е дошло в съществуване. 4 В него имаше живот4 и животът бе светлината за хората. 5 И светлината свети в тъмнината, и тъмнината не я погълна.

         6 Появи се човек, изпратен от Бога. Името му бе Йоа̀нес. 7 Той дойде да свидетелства - да засвидетелства [истината] относно светлината, за да повярват чрез него всички. 8 Той не беше светлината, а [бе там] за да засвидетелства относно светлината. 9 [А] истинската светлина, която осветява всеки човек, идваше в света5.

         10 Той бе в света. И светът чрез него дойде в съществуване. Но светът не го позна. 11 В своето си дойде и своите му не го приеха. 12 А на тези, които го приеха, даде право да станат Божии деца — на тези, които вярват в името му, 13 които бяха родени не от кръв, нито поради желание на плът, нито поради желание на мъж, а — от Бога.

         14 И Словото [на Бога] стана плът6 и живя сред нас. И видяхме славата му — слава като на единствения7 Син на Бащата, пълен с благосклонност и истина. 15 Йоа̀нес свидетелства за него и се провикна: “Този бе, за когото казах: Онзи, който идваше след мен, [ме задмина] и отиде пред мен, понеже съществуваше преди мен.”

         16 И ние всички почерпихме от неговото съвършенство, и също — благосклонност след благосклонност. 17 Защото законът бе даден чрез Мосѐс, но истината и благосклонността са чрез Йесу̀с помазаника-цар. 18 Никой никога не е виждал Бога. Единственият [му] син, който е в обятията на баща [си] — той го описа.

         19 И това е свидетелството на Йоа̀нес, когато иудеите пратиха от Йерусалим свещеници и потомци на Леуѝ, за да го попитат: “Кой си ти?”

 

20 И той заяви, и не отрече. И заяви: “Не съм аз помазаникът-цар.”

 

21 И го попитаха: “Какво, тогава, Елиас ли си?”

 

21 И казва: “Не съм [Елиас].”

 

21 “Пророкът ли си?”

 

21 И отговори: “Не.” 22 Тогава му казаха: “Кой си? – за да дадем отговор на тези, които ни пратиха. Какво казваш за себе си?” 23 Каза: “Аз съм “Глас, който вика в пустинята: Изравнете пътя за господаря8910!”, както е казал пророкът Eса̀яс.”

 

24 А изпратените бяха от фарисеите. 25 И го попитаха: “Тогава защо потапяш11 щом ти не си помазаникът-цар, нито Елuас, нито пророкът?”

 

26 Йоа̀нес им отговори: “Аз потапям във вода, но сред вас има един, когото не познавате – 27 той е онзи, който идва след мен и който мина пред мен, на когото не съм достоен да развържа каишката на сандала му.”

 

28 Това стана в Бет-Абарa, от другата страна на Йордан, където Йоа̀нес потапяше.

 

29 На следващия ден Йоа̀нес вижда Йесу̀с да идва към него и казва: “Ето го Божието агне, което понася греха на света! 30 Този е, за когото аз казах: “След мен идва човек, който мина пред мен, защото съществуваше преди мен.” 31 Аз също не го познавах, но аз затова дойдох да потапям във вода, за да бъде той посочен на Израел.”

 

32 И Йоа̀нес засвидетелства: “Видях Духа да слиза от небето като гълъб. И остана на него. 33 И аз не го познавах, но този, който ме прати да потапям във вода, той ми каза: “Върху когото видиш да слиза Духът и да остава на него, той е онзи, който потапя в светия Дух.” 34 И аз видях, и съм потвърдил, че този е Божият син.”

         35 На следващия ден Йоа̀нес отново беше там и също — двама от учениците му. 36 И като погледна към Йесу̀с, който вървеше наблизо, казва: “Ето го Божието агне.” 37 И двамата ученици го чуха, когато казваше това и тръгнаха след Йесу̀с.

 

38 А Йесу̀с като се обърна и ги видя, че вървят след него, им казва: “Какво искате?”

 

38 А те му казаха: “Рабѝ — което преведено означава “учителю” — къде си отседнал?”

 

39 Казва им: “Елате и вижте.”

 

39 Дойдоха и видяха къде пребивава, и този ден останаха при него. А беше около десетия час.

         40 Един от двамата, които чуха от Йоа̀нес и отидоха след него беше Андрeас, братът на Симо̀н Скалата. 41 Той първо намира брат си Сuмон и му казва: “Намерихме месѝас!” (което преведено12 означава: “помазаник-цар”13). 42 И го заведе при Йесу̀с.

 

42 А Йесу̀с, като го погледна, каза: “Ти си Сuмон, синът на Йонaс. Теб ще те наричат “Кефaс14, което се превежда “Скала”15.”

         43 На следващия ден Йесу̀с пожела да тръгне към Галила̀я. Намира Фѝлипос и му казва: “Ела да ме следваш.”

 

44 А Фѝлипос беше от Бeт-Саидa, от града на Андрeас и Скалата. 45 Фѝлипос намира Натанаѐл и му казва: “Намерихме този, за когото писа Мосeс в закона, също и пророците — Йесу̀с, синът на Йосeф, от Назарeт.”

 

46 А Натанаѐл му казва: “Че може ли нещо от Назарeт да е добро?”

 

46 Фѝлипос му казва: “Ела и виж.”

 

47 Йесу̀с видя, че Натанаѐл идва към него и казва за него: “Ето един наистина израелец, у когото няма измама.”

 

48 Натанаѐл му казва: “Откъде ме познаваш?”

 

48 Йесу̀с му отговори: “Видях те, когато беше под смокинята, преди да те повика Фѝлипос.”

 

49 Натанаѐл му казва: “Рабѝ, ти си Божият син, ти си царят на Израел!”

 

50 Йесу̀с в отговор му каза: “Понеже ти казах: Видях те под смокинята, затова ли вярваш? По-големи неща от това ще видиш.” 51 И му казва: “Амeн, амeн, казвам ви, от тук нататък ще виждате небето отворено и Божиите вестоносци да се качват и да слизат над16 човешкия син.”


1 вж Разкр.19:13
2 вж ориг. 1Йн2.1, 1.2; Йн1.47
3 или: Той
4 вж Йн 5.26
5 вж. 3.19
6 т.е. човек, заченат в Мариа̀м от Божия Дух и роден от нея - поради това е и син на Бога, вж Лк,1.35
7 букв: “единствен станал”. вж Лк.7.12
8 евр. цитат: YHWH
9  т.е. Божият помазаник-цар, Исус от Назарет, е наречен YHWH
10  евр. дума "YHWH" я превеждат "господар"
11 или: “умиваш”; гр. букв.: Потапям, накисвам в течност
12 от еврейски
13 т.е. определен от Бога (и посочен чрез помазване с благоуханно миро) да бъде цар (над Божия народ)
14 евр.: скала, пещерна скала
15 гр.: скала, скален отломък
16 възм.: “по”.
1.2
οὗτος
това/този
 
ἦν
беше
 
ἐν
в
 
ἀρχῇ
начало
 
πρὸς
при
 
τὸν
 
θεόν
Бог-
 
1.3
πάντα
всички [неща]
 
δι'
чрез
 
αὐτοῦ
него
 
ἐγένετο
стана [ха]
 
καὶ
и
 
χωρὶς
без
"на разстояние"
αὐτοῦ
него
 
ἐγένετο
[не] стана
 
οὐδὲ
нито
"не-а"
ἕν
едно [нещо],
 
което
 
γέγονεν
стана
 
1.4
ἐν
в
 
αὐτῷ
него
 
ζωὴ
живот
 
ἦν
беше [=имаше]
 
καὶ
и
 
-ът
 
ζωὴ
живот-
 
ἦν
беше
 
τὸ
-та
 
φῶς
светлина-
 
τῶν
на -та
 
ἀνθρώπων·
хора-
 
1.5
καὶ
и
 
τὸ
-та
 
φῶς
светлина-
 
ἐν
в
 
τῇ
-та
 
σκοτίᾳ
тъмнина-
 
φαίνει
свети
 
καὶ
и
 
-та
 
σκοτία
тъмнина-
 
αὐτὸ
нея
 
οὐ
не
 
κατέλαβεν
хвана
 
1.6
Ἐγένετο
породи се
 
ἄνθρωπος
човек
 
ἀπεσταλμένος
изпратен
 
παρὰ
от
 
θεοῦ
Бог
 
ὄνομα
име
 
αὐτῷ
нему
 
Ἰωάννης·
[беше] Йоаннес
 
1.7
οὗτος
този
 
ἦλθεν
дойде
 
εἰς
за
 
μαρτυρίαν
свидетелство
 
ἵνα
та
 
μαρτυρήσῃ
да засвидетелства
 
περὶ
относно
 
τοῦ
-та
 
φωτός
светлина-
 
ἵνα
та
 
πάντες
всички
 
πιστεύσωσιν
да повярват
 
δι'
чрез
 
αὐτοῦ
него.
 
1.8
οὐκ
не
 
ἦν
беше
 
ἐκεῖνος
онзи
 
τὸ
-та
 
φῶς
светлина-
 
ἀλλ'
а
"други [неща]"
ἵνα
та
 
μαρτυρήσῃ
да засвидетелства
 
περὶ
относно
 
τοῦ
-та
 
φωτός
светлина-
 
1.9
Ἦν
беше
 
τὸ
-та
 
φῶς
светлина-
 
τὸ
-та
 
ἀληθινόν
истинска-
 
която
 
φωτίζει
осветява
 
πάντα
всеки
 
ἄνθρωπον
човек
 
ἐρχόμενον
идващ/а
 
εἰς
в
 
τὸν
 
κόσμον
свят-
 
1.10
ἐν
в
 
τῷ
 
κόσμῳ
свят-
 
ἦν
беше
 
καὶ
и
 
-ът
 
κόσμος
свят-
 
δι'
чрез
 
αὐτοῦ
него
 
ἐγένετο
се породи
 
καὶ
и
 
-ът
 
κόσμος
свят-
 
αὐτὸν
него
 
οὐκ
не
 
ἔγνω
позна.
 
1.11
εἰς
в
 
τὰ
-те
 
ἴδια
собствени- [си] [неща]
 
ἦλθεν
дойде
 
καὶ
и
 
οἱ
-те
 
ἴδιοι
собствени- [му] [хора]
 
αὐτὸν
него
 
οὐ
не
 
παρέλαβον
приеха
 
1.12
ὅσοι
които
 
δὲ
а
 
ἔλαβον
приеха
 
αὐτόν
него
 
ἔδωκεν
даде
 
αὐτοῖς
на тях
 
ἐξουσίαν
право
 
τέκνα
деца
 
θεοῦ
на Бог
 
γενέσθαι
да станат
 
τοῖς
на -те
 
πιστεύουσιν
вярващи-
 
εἰς
в
 
τὸ
-то
 
ὄνομα
име-
 
αὐτοῦ
му
 
1.13
οἳ
които
 
οὐκ
не
 
ἐξ
из
 
αἱμάτων
кръви
 
οὐδὲ
нито
"не-а"
ἐκ
из
 
θελήματος
желание
 
σαρκὸς
на плът
 
οὐδὲ
нито
"не-а"
ἐκ
из
 
θελήματος
желание
 
ἀνδρὸς
на мъж
 
ἀλλ'
но
"други [неща]"
ἐκ
из
 
θεοῦ
Бог
 
ἐγεννήθησαν
бяха родени
"добивам"
1.14
Καὶ
и
 
-то
 
λόγος
слово-
 
σὰρξ
плът
 
ἐγένετο
стана
 
καὶ
и
 
ἐσκήνωσεν
живя
 
ἐν
в [-сред]
 
ἡμῖν
нас
 
καὶ
и
 
ἐθεασάμεθα
погледнахме
 
τὴν
-та
 
δόξαν
слава-
"показване"
αὐτοῦ
негова
 
δόξαν
слава
"показване"
ὡς
като
 
μονογενοῦς
на единствен
 
παρὰ
от
 
πατρός
баща
 
πλήρης
пълен
 
χάριτος
с благосклонност
 
καὶ
и
 
ἀληθείας
истина
 
1.15
Ἰωάννης
Йоаннес
 
μαρτυρεῖ
свидетелства
 
περὶ
относно
 
αὐτοῦ
него
 
καὶ
и
 
κέκραγεν
извика
 
λέγων,
казвайки
"излагам"
Οὗτος
този
 
ἦν
беше
 
ὃν
когото
 
εἶπον
казах
 
-ият
 
ὀπίσω
зад
 
μου
на мен
 
ἐρχόμενος
идващ-
 
ἔμπροσθέν
пред
 
μου
на мен
 
γέγονεν
стана
 
ὅτι
защото
 
πρῶτός
пръв
 
μου
на мен
 
ἦν
беше
 
1.16
καὶ
и
 
ἐκ
от
 
τοῦ
-та
 
πληρώματος
пълнота-
 
αὐτοῦ
негова
 
ἡμεῖς
ние
 
πάντες
всички
 
ἐλάβομεν
приехме
 
καὶ
и
 
χάριν
благосклонност
 
ἀντὶ
срещу
 
χάριτος·
благосклонност
 
1.17
ὅτι
защото
 
-ът
 
νόμος
закон-
 
διὰ
чрез
 
Μωσέως
Мосес
 
ἐδόθη
бе даден
 
-та
 
χάρις
благосклонност-
 
καὶ
и
 
-та
 
ἀλήθεια
истина-
 
διὰ
чрез
 
Ἰησοῦ
Йесус
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Χριστοῦ
помазаник
 
ἐγένετο
стана
 
1.18
θεὸν
Бог
 
οὐδεὶς
никой
 
ἑώρακεν
е видял
 
πώποτε·
някога
"още-някога"
-ият
 
μονογενὴς
единствен-
 
υἱός,
син
 
-ият
 
ὢν
бидещ-
 
εἰς
в
 
τὸν
-та
 
κόλπον
прегръдка-
 
τοῦ
на -та
 
πατρὸς
баща-
 
ἐκεῖνος
онзи
 
ἐξηγήσατο
изведе/изложи [него]
 
1.19
Καὶ
и
 
αὕτη
това
 
ἐστὶν
е
 
-то
 
μαρτυρία
свидетелство-
 
τοῦ
на -а
 
Ἰωάννου
Йоаннес-
 
ὅτε
когато
 
ἀπέστειλαν
изпратиха
 
οἱ
-те
 
Ἰουδαῖοι
иудеи-
 
ἐξ
из
 
Ἱεροσολύμων
Йерусалимите
 
ἱερεῖς
жертвоприносите
 
καὶ
и
 
Λευίτας
потомци на Леви
 
ἵνα
та
 
ἐρωτήσωσιν
да питат
 
αὐτὸν
него
 
Σὺ
ти
 
τίς
кой
 
εἶ
си
 
1.20
καὶ
и
 
ὡμολόγησεν
призна
"също-излагам/-говоря"
καὶ
и
 
οὐκ
не
 
ἠρνήσατο
отрече
 
καὶ
и
 
ὡμολόγησεν
призна
"също-излагам/-говоря"
ὅτι
че
 
οὐκ
не
 
εἰμὶ
съм
 
Ἐγὼ
аз
 
-ът
 
Χριστός
помазаник-
 
1.21
καὶ
и
 
ἠρώτησαν
питаха
 
αὐτόν
ги
 
Τί
какво
 
οὖν
прочее
 
Ἠλίας
Елиас
 
εἶ
си
 
Σύ
ти
 
καὶ
и
 
λέγει
казва
"излагам"
Οὐκ
не
 
εἰμί
съм
 
-ът
 
προφήτης
пророк-
 
εἶ
[ли] си
 
σύ
ти
 
καὶ
и
 
ἀπεκρίθη
отговори
 
Οὔ
не
 
1.22
εἶπον
казаха
 
οὖν
прочее
 
αὐτῷ
на него
 
Τίς
кой
 
εἶ
си
 
ἵνα
та
 
ἀπόκρισιν
отговор
 
δῶμεν
да дадем
 
τοῖς
на -те
 
πέμψασιν
изпратили-
 
ἡμᾶς·
нас
 
τί
какво
 
λέγεις
казваш
"излагам"
περὶ
относно
 
σεαυτοῦ
себе си
 
1.23
ἔφη
каза
 
Ἐγὼ
аз
 
φωνὴ
глас
 
βοῶντος
викащ
 
ἐν
в
 
τῇ
-тя
 
ἐρήμῳ
пустиня-
 
Εὐθύνατε
изравенете
 
τὴν
 
ὁδὸν
път-
 
κυρίου
на господар
 
καθὼς
както
 
εἶπεν
каза
 
Ἠσαΐας
Есайас
 
-ът
 
προφήτης
пророк-
 
1.24
Καὶ
и
 
οἱ
-те
 
ἀπεσταλμένοι
изпратени-
 
ἦσαν
бяха
 
ἐκ
из
 
τῶν
-те
 
Φαρισαίων
фарисеи-
 
1.25
καὶ
и
 
ἠρώτησαν
питаха
 
αὐτὸν
го
 
καὶ
и
 
εἶπον
казаха
 
αὐτῷ
на него
 
Τί
защо
 
οὖν
прочее
 
βαπτίζεις
потапяш
 
εἰ
ако
 
σὺ
ти
 
οὐκ
не
 
εἶ
си
 
-ът
 
Χριστὸς
помазаник-
 
οὔτε
нито
 
Ἠλίας
Елиас
 
οὔτε
нито
 
-ът
 
προφήτης
пророк-
 
1.26
ἀπεκρίθη
отговори
 
αὐτοῖς
на тях
 
-ът
 
Ἰωάννης
Йоаннес-
 
λέγων,
казващ
"излагам"
Ἐγὼ
аз
 
βαπτίζω
потапям
 
ἐν
във
 
ὕδατι·
вода
 
μέσος
всред
 
δὲ
а
 
ὑμῶν
вас
 
ἕστηκεν
стои
 
ὃν
този
 
ὑμεῖς
вие
 
οὐκ
не
 
οἴδατε
знаете
"видял съм"
1.27
αὐτός
той
 
ἐστιν
е
 
-ят
 
ὀπίσω
зад
 
μου
мен
 
ἐρχόμενος
идващ-
 
ὃς
който
 
ἔμπροσθέν
пред
 
μου
мен
 
γέγονεν·
стана
 
οὗ
когото
 
ἐγὼ
аз
 
οὐκ
не
 
εἰμὶ
съм
 
ἄξιος
достоен
 
ἵνα
та
 
λύσω
да отвържа
 
αὐτοῦ
негова
 
τὸν
-та
 
ἱμάντα
каишка-
 
τοῦ
на -те
 
ὑποδήματος
сандали-
 
1.28
Ταῦτα
тези [неща]
 
ἐν
в
 
Βηθαβαρᾶ
Бет-Абара
 
ἐγένετο
стана
 
πέραν
отвъд
 
τοῦ
 
Ἰορδάνου
Йордан-
 
ὅπου
където
"както-къде"
ἦν
беше
 
Ἰωάννης
Йоаннес
 
βαπτίζων
потапящ
 
1.29
Τῇ
на -та
 
ἐπαύριον
стурин-
 
βλέπει
гледа
 
-ът
 
Ἰωάννης
Йоаннес-
 
τὸν
 
Ἰησοῦν
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐρχόμενον
идващ
 
πρὸς
при
 
αὐτόν
него
 
καὶ
и
 
λέγει
казва
"излагам"
Ἴδε
виж
"видял съм"
-то
 
ἀμνὸς
агне-
 
τοῦ
 
θεοῦ
на Бог-
 
-ият
 
αἴρων
понасящ-
 
τὴν
 
ἁμαρτίαν
грях-
 
τοῦ
 
κόσμου
на свят-
 
1.30
οὗτός
този
 
ἐστιν
е
 
περὶ
относно
 
οὗ
когото
 
ἐγὼ
аз
 
εἶπον
казах
 
Ὀπίσω
зад
 
μου
мен
 
ἔρχεται
идва
 
ἀνὴρ
мъж
 
ὃς
който
 
ἔμπροσθέν
пред
 
μου
мен
 
γέγονεν
стана
 
ὅτι
защото
 
πρῶτός
първи
 
μου
на мен
 
ἦν
беше
 
1.31
κἀγὼ
и`аз
 
οὐκ
не
 
ᾔδειν
знаех
"видял съм"
αὐτόν
него
 
ἀλλ'
но
"други [неща]"
ἵνα
та
 
φανερωθῇ
да стане явен
 
τῷ
 
Ἰσραὴλ
на Изарел-
 
διὰ
заради
 
τοῦτο
това
 
ἦλθον
дойдох
 
ἐγὼ
аз
 
ἐν
във
 
τῷ
вода
 
ὕδατι
потапящ
 
βαπτίζων
 
 
1.32
Καὶ
и
 
ἐμαρτύρησεν
засвидетелства
 
Ἰωάννης
Йоаннес
 
λέγων
казващ
"излагам"
ὅτι
че
 
Τεθέαμαι
гледах
 
τὸ
 
πνεῦμα
дух-
 
καταβαῖνον
слизащ
 
ὡσεὶ
ка(к)то че
"като-ако"
περιστερὰν
гълъб
 
ἐξ
из
 
οὐρανοῦ
небе
 
καὶ
и
 
ἔμεινεν
остана
 
ἐπ'
на
 
αὐτόν
него
 
1.33
κἀγὼ
и`аз
 
οὐκ
не
 
ᾔδειν
знаех
"видял съм"
αὐτόν
него
 
ἀλλ'
но
"други [неща]"
-ият
 
πέμψας
пратил-
 
με
ме
 
βαπτίζειν
да потапям
 
ἐν
във
 
ὕδατι
вода
 
ἐκεῖνός
онзи
 
μοι
ми
 
εἶπεν
каза
 
Ἐφ
на(д)
 
ὃν
когото
 
ἂν
би
 
ἴδῃς
да видиш
"видял съм"
τὸ
 
πνεῦμα
дух-
 
καταβαῖνον
слизащ
 
καὶ
и
 
μένον
оставащ
 
ἐπ'
на
 
αὐτόν
него
 
οὗτός
той
 
ἐστιν
е
 
-ият
 
βαπτίζων
потапащ-
 
ἐν
в
 
πνεύματι
дух
 
ἁγίῳ
свят
 
1.34
κἀγὼ
и`аз
 
ἑώρακα
видях
 
καὶ
и
 
μεμαρτύρηκα
засвидетелствах
 
ὅτι
че
 
οὗτός
този
 
ἐστιν
е
 
-ът
 
υἱὸς
син-
 
τοῦ
на -а
 
θεοῦ
Бог-
 
1.35
Τῇ
на -та
 
ἐπαύριον
сутрин-
 
πάλιν
отново
 
εἱστήκει
стоеше
 
-ът
 
Ἰωάννης
Йоаннес-
 
καὶ
и
 
ἐκ
из
 
τῶν
-те
 
μαθητῶν
ученици-
 
αὐτοῦ
негови
 
δύο
двама
 
1.36
καὶ
и
 
ἐμβλέψας
вгледал се
 
τῷ
 
Ἰησοῦ
в Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
περιπατοῦντι
ходещ
 
λέγει
казва
"излагам"
Ἴδε
виж
"видял съм"
-то
 
ἀμνὸς
агне-
 
τοῦ
на -а
 
θεοῦ
Бог-
 
1.37
καὶ
и
 
ἤκουσαν
чуха
 
αὐτοῦ
него
 
οἱ
-та
 
δύο
двама-
 
μαθηταὶ
ученици
 
λαλοῦντος
говорещ
 
καὶ
и
 
ἠκολούθησαν
последваха
 
τῷ
 
Ἰησοῦ
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
1.38
στραφεὶς
обърнал се
 
δὲ
а
 
-ът
 
Ἰησοῦς
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
и
 
θεασάμενος
погледнал
 
αὐτοὺς
тях
 
ἀκολουθοῦντας
следващи
 
λέγει
казва
"излагам"
αὐτοῖς
им
 
Τί
какво
 
ζητεῖτε
търсите [=искате]
 
οἱ
те
 
δὲ
а
 
εἶπον
казаха
 
αὐτῷ
му
 
Ῥαββί
рабби
 
което
 
λέγεται
казва
"излагам"
ἑρμηνευόμενον,
преведено
 
Διδάσκαλε
учителю
 
ποῦ
къде
 
μένεις
продължаваш да стоиш
 
1.39
λέγει
казва
"излагам"
αὐτοῖς
им
 
Ἔρχεσθε
елате
 
καὶ
и
 
ἴδετε
вижте
"видял съм"
ἦλθον
дойдоха
 
καὶ
и
 
εἶδον
видяха
"видял съм"
ποῦ
къде
 
μένει
продължава дастои
 
καὶ
и
 
παρ'
при
 
αὐτῷ
него
 
ἔμειναν
останаха
 
τὴν
-ят
 
ἡμέραν
ден-
 
ἐκείνην·
онзи
 
ὥρα
час
 
δέ
а
 
ἦν
беше
 
ὡς
като
 
δεκάτη
десети
 
1.40
Ἦν
беше
 
Ἀνδρέας
Андреас
 
-ът
 
ἀδελφὸς
брат-
 
Σίμωνος
на Симон
 
Πέτρου
скала
 
εἷς
един
 
ἐκ
из
 
τῶν
-та
 
δύο
двама-
 
τῶν
-те
 
ἀκουσάντων
чули-
 
παρὰ
до [=от]
 
Ἰωάννου
и
 
καὶ
последвали-
 
ἀκολουθησάντων
го
 
αὐτῷ·
 
 
1.41
εὑρίσκει
намира
 
οὗτος
онзи
 
πρῶτος
първо
 
τὸν
 
ἀδελφὸν
брат-
 
τὸν
 
ἴδιον
свой-
 
Σίμωνα
Симон
 
καὶ
и
 
λέγει
казва
"излагам"
αὐτῷ
му
 
Εὑρήκαμεν
намерихме
 
τὸν
 
Μεσσίαν
мессиас-
 
което
 
ἐστιν
е
 
μεθερμηνευόμενον
преведено
 
 
Χριστός·
помазаник-
 
1.42
καὶ
и
 
ἤγαγεν
заведе
 
αὐτὸν
го
 
πρὸς
при
 
τὸν
 
Ἰησοῦν
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐμβλέψας
погледнал
 
δὲ
а
 
αὐτῷ
него
 
-ът
 
Ἰησοῦς
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
εἶπεν
казва
 
Σὺ
ти
 
εἶ
си
 
Σίμων
Симон
 
-ът
 
υἱὸς
син-
 
Ἰωνᾶ·
на Йона
 
σὺ
ти
 
κληθήσῃ
ще се наричаш
 
Κηφᾶς
Кефас
 
което
 
ἑρμηνεύεται
се превежда
 
Πέτρος
скала
 
1.43
Τῇ
на -та
 
ἐπαύριον
стурин-
 
ἠθέλησεν
искаше
 
-ът
 
Ἰησοῦς
Исус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐξελθεῖν
да излезе
 
εἰς
към
 
τὴν
-та
 
Γαλιλαίαν
Галилая-
 
καὶ
и
 
εὑρίσκει
намира
 
Φίλιππον
Филиппос
 
καὶ
и
 
λέγει
казва
"излагам"
αὐτῷ
му
 
Ἀκολούθει
следвай
 
μοι
ме
 
1.44
ἦν
беше
 
δὲ
а
 
-ът
 
Φίλιππος
Филиппос-
 
ἀπὸ
от
 
Βηθσαϊδά
Бет-Саида
 
ἐκ
из
 
τῆς
 
πόλεως
град-
 
Ἀνδρέου
на Андреас
 
καὶ
и
 
Πέτρου
на Скала
 
1.45
εὑρίσκει
намира
 
Φίλιππος
Филиппос
 
τὸν
 
Ναθαναὴλ
Натанаел-
 
καὶ
и
 
λέγει
казва
"излагам"
αὐτῷ
му
 
Ὃν
когото
 
ἔγραψεν
писаха
"гравирам,пиша"
Μωσῆς
Мосес
 
ἐν
в
 
τῷ
 
νόμῳ
закон-
 
καὶ
и
 
οἱ
-те
 
προφῆται
пророци-
 
εὑρήκαμεν
намерихме
 
Ἰησοῦν
Йесус
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
τὸν
 
υἱὸν
син-
 
τοῦ
на -а
 
Ἰωσὴφ
Йосеф-
 
τὸν
този
 
ἀπὸ
от
 
Ναζαρέτ
Назарет
 
1.46
καὶ
и
 
εἶπεν
каза
 
αὐτῷ
му
 
Ναθαναήλ
Натанел
 
Ἐκ
из
 
Ναζαρὲτ
Назарет
 
δύναταί
може [ли]
 
τι
нещо
 
ἀγαθὸν
добро
 
εἶναι
да е
 
λέγει
казва
"излагам"
αὐτῷ
му
 
Φίλιππος
Филиппос
 
Ἔρχου
ела
 
καὶ
и
 
ἴδε
виж
"видял съм"
1.47
εἶδεν
видя
"видял съм"
-ът
 
Ἰησοῦς
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
τὸν
 
Ναθαναὴλ
Натанаел-
 
ἐρχόμενον
идващ
 
πρὸς
при
 
αὐτὸν
него
 
καὶ
и
 
λέγει
казва
"излагам"
περὶ
относно
 
αὐτοῦ
него
 
Ἴδε
виж
"видял съм"
ἀληθῶς
наистина
"истинно"
Ἰσραηλίτης
израелец
 
ἐν
в
 
когото
 
δόλος
измама
 
οὐκ
не
 
ἔστιν
е(=има)
 
1.48
λέγει
казва
"излагам"
αὐτῷ
му
 
Ναθαναήλ
Натанаел
 
Πόθεν
откъде
 
με
ме
 
γινώσκεις
знаеш
 
ἀπεκρίθη
отговори
 
-ът
 
Ἰησοῦς
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
и
 
εἶπεν
казва
 
αὐτῷ
му
 
Πρὸ
преди
 
τοῦ
-нето
 
σε
теб
 
Φίλιππον
Филлипос
 
φωνῆσαι
повиква-
 
ὄντα
бидейки
 
ὑπὸ
под
 
τὴν
-та
 
συκῆν
смокиня-
 
εἶδόν
видях
"видял съм"
σε
те
 
1.49
ἀπεκρίθη
отговори
 
Ναθαναήλ
Натанел
 
καὶ
и
 
λέγει
казва
"излагам"
αὐτῷ
му
 
Ῥαββί
рабби
 
σὺ
ти
 
εἶ
си
 
-ът
 
υἱὸς
син-
 
τοῦ
на -а
 
θεοῦ
Бог-
 
σὺ
ти
 
εἶ
си
 
-ят
 
βασιλεὺς
цар-
 
τοῦ
на -а
 
Ἰσραήλ
Израел-
 
1.50
ἀπεκρίθη
отсъди
 
Ἰησοῦς
Йесус
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
и
 
εἶπεν
каза
 
αὐτῷ
му
 
Ὅτι
защото
 
εἶπόν
казах
 
σοι
ти
 
εἶδόν
видях
"видял съм"
σε
те
 
ὑποκάτω
под
"под-надолу"
τῆς
-та
 
συκῆς
смокиня-
 
πιστεύεις
вярваш
 
μείζω
повече
 
τούτων
от тези
 
ὄψει
ще видиш
 
1.51
καὶ
и
 
λέγει
казва
"излагам"
αὐτῷ
му
 
Ἀμὴν
амен
 
ἀμὴν
амен
 
λέγω
казвам
"излагам"
ὑμῖν
ви
 
ἀπ'
от
 
ἄρτι
сега
 
ὄψεσθε
ще виждате
 
τὸν
-то
 
οὐρανὸν
небе-
 
ἀνεῳγότα
отворено
 
καὶ
и
 
τοὺς
-те
 
ἀγγέλους
вестоносци-
 
τοῦ
на -а
 
θεοῦ
Бог-
 
ἀναβαίνοντας
качващи се
"въз-стъпвам"
καὶ
и
 
καταβαίνοντας
слизащи
 
ἐπὶ
над
 
τὸν
 
υἱὸν
син-
 
τοῦ
на -а
 
ἀνθρώπου
човек-