<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
8.1
Καὶ
 
 
ἐγένετο
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
καθεξῆς
 
 
καὶ
 
 
αὐτὸς
 
 
διώδευεν
 
"през-пътувам"
κατὰ
 
 
πόλιν
 
 
καὶ
 
 
κώμην
 
 
κηρύσσων
 
 
καὶ
 
 
εὐαγγελιζόμενος
 
 
τὴν
 
 
βασιλείαν
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
δώδεκα
 
 
σὺν
 
 
αὐτῷ
 
 
1
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]
27 И когато излезе на сушата един човек от града го пресрещна, който имаше демони от доста време и не носеше дрехи, и не живееше в къща, а сред гробниците.

 

27 28 И като видя Йесу̀с и изкрещя, [човекът] падна пред него и каза със силен глас: Какво общо имам с теб, Йесу̀с, сине на всевишния Бог! Моля те да не ме измъчваш!

 

28 29 (Понеже [Йесус] бе заповядал на нечистия дух да излезе от човека ...)

 

30 И Йесу̀с го попита, казвайки: “Какво е името ти?"

 

30 А той каза: “Легион.” Защото много демони бяха влезли в него.

 

31 И [демоните] го молеха да не им заповядва да отидат в бездната. 32 И там имаше голямо стадо прасета, които пасяха по хълма. И [демоните] го помолиха да им позволи да влязат в тях. И той им позволи. 33 И демоните, като излязоха от човека, влязоха в прасетата. И стадото се втурна към езерото по стръмнината, и [прасетата] се издавиха.

 

33

 

34
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]


8.2
καὶ
 
 
γυναῖκές
 
 
τινες
 
 
αἳ
 
 
ἦσαν
 
 
τεθεραπευμέναι
 
 
ἀπὸ
 
 
πνευμάτων
 
 
πονηρῶν
 
 
καὶ
 
 
ἀσθενειῶν
 
 
Μαρία
 
 
 
 
καλουμένη
 
 
Μαγδαληνή
 
 
ἀφ'
 
 
ἡς
 
 
δαιμόνια
 
 
ἑπτὰ
 
 
ἐξεληλύθει
 
 
8.3
καὶ
 
 
Ἰωάννα
 
 
γυνὴ
 
 
Χουζᾶ
 
 
ἐπιτρόπου
 
 
Ἡρῴδου
 
 
καὶ
 
 
Σουσάννα
 
 
καὶ
 
 
ἕτεραι
 
 
πολλαί
 
 
αἵτινες
 
 
διηκόνουν
 
 
αὐτῷ
 
 
ἀπὸ
 
 
τῶν
 
 
ὑπαρχόντων
 
 
αὐταῖς
 
 
8.4
Συνιόντος
 
 
δὲ
 
 
ὄχλου
 
 
πολλοῦ
 
 
καὶ
 
 
τῶν
 
 
κατὰ
 
 
πόλιν
 
 
ἐπιπορευομένων
 
 
πρὸς
 
 
αὐτὸν
 
 
εἶπεν
 
 
διὰ
 
 
παραβολῆς·
 
 
8.5
Ἐξῆλθεν
 
 
 
 
σπείρων
 
 
τοῦ
 
 
σπεῖραι
 
 
τὸν
 
 
σπόρον
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
σπείρειν
 
 
αὐτὸν
 
 
 
 
μὲν
 
 
ἔπεσεν
 
 
παρὰ
 
 
τὴν
 
 
ὁδόν
 
 
καὶ
 
 
κατεπατήθη
 
 
καὶ
 
 
τὰ
 
 
πετεινὰ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
κατέφαγεν
 
 
αὐτό
 
 
8.6
καὶ
 
 
ἕτερον
 
 
ἔπεσεν
 
 
ἐπὶ
 
 
τὴν
 
 
πέτραν
 
 
καὶ
 
 
φυὲν
 
 
ἐξηράνθη
 
 
διὰ
 
 
τὸ
 
 
μὴ
 
 
ἔχειν
 
"държа"
ἰκμάδα
 
 
8.7
καὶ
 
 
ἕτερον
 
 
ἔπεσεν
 
 
ἐν
 
 
μέσῳ
 
 
τῶν
 
 
ἀκανθῶν
 
 
καὶ
 
 
συμφυεῖσαι
 
 
αἱ
 
 
ἄκανθαι
 
 
ἀπέπνιξαν
 
 
αὐτό
 
 
8.8
καὶ
 
 
ἕτερον
 
 
ἔπεσεν
 
 
ἐπὶ
 
 
τὴν
 
 
γῆν
 
 
τὴν
 
 
ἀγαθήν
 
 
καὶ
 
 
φυὲν
 
 
ἐποίησεν
 
 
καρπὸν
 
 
ἑκατονταπλασίονα
 
 
ταῦτα
 
 
λέγων
 
"излагам"
ἐφώνει,
 
 
 
 
ἔχων
 
"държа"
ὦτα
 
 
ἀκούειν
 
 
ἀκουέτω
 
 
8.9
Ἐπηρώτων
 
 
δὲ
 
 
αὐτὸν
 
 
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
λέγοντες,
 
"излагам"
τίς
 
 
εἴη
 
 
 
 
παραβολή
 
 
αὕτη
 
 
8.10
 
 
δὲ
 
 
εἶπεν
 
 
Ὑμῖν
 
 
δέδοται
 
 
γνῶναι
 
 
τὰ
 
 
μυστήρια
 
 
τῆς
 
 
βασιλείας
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
τοῖς
 
 
δὲ
 
 
λοιποῖς
 
 
ἐν
 
 
παραβολαῖς
 
 
ἵνα
 
 
βλέποντες
 
 
μὴ
 
 
βλέπωσιν
 
 
καὶ
 
 
ἀκούοντες
 
 
μὴ
 
 
συνιῶσιν
 
 
8.11
Ἔστιν
 
 
δὲ
 
 
αὕτη
 
 
 
 
παραβολή·
 
 
 
 
σπόρος
 
 
ἐστὶν
 
 
 
 
λόγος
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
8.12
οἱ
 
 
δὲ
 
 
παρὰ
 
 
τὴν
 
 
ὁδόν
 
 
εἰσιν
 
 
οἱ
 
 
ἀκούοντες
 
 
εἶτα
 
 
ἔρχεται
 
 
 
 
διάβολος
 
 
καὶ
 
 
αἴρει
 
 
τὸν
 
 
λόγον
 
 
ἀπὸ
 
 
τῆς
 
 
καρδίας
 
 
αὐτῶν
 
 
ἵνα
 
 
μὴ
 
 
πιστεύσαντες
 
 
σωθῶσιν
 
 
8.13
οἱ
 
 
δὲ
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
πέτρας
 
 
οἳ
 
 
ὅταν
 
 
ἀκούσωσιν
 
 
μετὰ
 
 
χαρᾶς
 
 
δέχονται
 
 
τὸν
 
 
λόγον
 
 
καὶ
 
 
οὗτοι
 
 
ῥίζαν
 
 
οὐκ
 
 
ἔχουσιν
 
"държа"
οἳ
 
 
πρὸς
 
 
καιρὸν
 
 
πιστεύουσιν
 
 
καὶ
 
 
ἐν
 
 
καιρῷ
 
 
πειρασμοῦ
 
 
ἀφίστανται
 
 
8.14
τὸ
 
 
δὲ
 
 
εἰς
 
 
τὰς
 
 
ἀκάνθας
 
 
πεσόν
 
 
οὗτοί
 
 
εἰσιν
 
 
οἱ
 
 
ἀκούσαντες
 
 
καὶ
 
 
ὑπὸ
 
 
μεριμνῶν
 
 
καὶ
 
 
πλούτου
 
 
καὶ
 
 
ἡδονῶν
 
 
τοῦ
 
 
βίου
 
"живот"
πορευόμενοι
 
 
συμπνίγονται
 
 
καὶ
 
 
οὐ
 
 
τελεσφοροῦσιν
 
 
8.15
τὸ
 
 
δὲ
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
καλῇ
 
 
γῇ
 
 
οὗτοί
 
 
εἰσιν
 
 
οἵτινες
 
 
ἐν
 
 
καρδίᾳ
 
 
καλῇ
 
 
καὶ
 
 
ἀγαθῇ
 
 
ἀκούσαντες
 
 
τὸν
 
 
λόγον
 
 
κατέχουσιν
 
 
καὶ
 
 
καρποφοροῦσιν
 
"плодо-нося"
ἐν
 
 
ὑπομονῇ
 
 
8.16
Οὐδεὶς
 
 
δὲ
 
 
λύχνον
 
 
ἅψας
 
 
καλύπτει
 
 
αὐτὸν
 
 
σκεύει
 
 
 
 
ὑποκάτω
 
"под-надолу"
κλίνης
 
 
τίθησιν
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἐπὶ
 
 
λυχνίας
 
 
ἐπιτίθησιν,
 
 
ἵνα
 
 
οἱ
 
 
εἰσπορευόμενοι
 
 
βλέπωσιν
 
 
τὸ
 
 
φῶς
 
 
8.17
οὐ
 
 
γάρ
 
 
ἐστιν
 
 
κρυπτὸν
 
 
 
 
οὐ
 
 
φανερὸν
 
 
γενήσεται
 
 
οὐδὲ
 
"не-а"
ἀπόκρυφον
 
 
 
 
οὐ
 
 
γνωσθήσεται,
 
 
καὶ
 
 
εἰς
 
 
φανερὸν
 
 
ἔλθῃ
 
 
8.18
βλέπετε
 
 
οὖν
 
 
πῶς
 
 
ἀκούετε·
 
 
ὃς
 
 
γὰρ
 
 
ἂν
 
 
ἔχῃ
 
"държа"
δοθήσεται
 
 
αὐτῷ
 
 
καὶ
 
 
ὃς
 
 
ἂν
 
 
μὴ
 
 
ἔχῃ
 
"държа"
καὶ
 
 
 
 
δοκεῖ
 
 
ἔχειν
 
"държа"
ἀρθήσεται
 
 
ἀπ'
 
 
αὐτοῦ
 
 
8.19
Παρεγένοντο
 
 
δὲ
 
 
πρὸς
 
 
αὐτὸν
 
 
 
 
μήτηρ
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
ἀδελφοὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
ἠδύναντο
 
 
συντυχεῖν
 
 
αὐτῷ
 
 
διὰ
 
 
τὸν
 
 
ὄχλον
 
 
8.20
καὶ
 
 
ἀπηγγέλη
 
 
αὐτῷ
 
 
λέγοντων,
 
"излагам"
 
 
μήτηρ
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
ἀδελφοί
 
 
σου
 
 
ἑστήκασιν
 
 
ἔξω
 
 
ἰδεῖν
 
"видял съм"
σε
 
 
θέλοντές
 
 
8.21
 
 
δὲ
 
 
ἀποκριθεὶς
 
 
εἶπεν
 
 
πρὸς
 
 
αὐτούς
 
 
Μήτηρ
 
 
μου
 
 
καὶ
 
 
ἀδελφοί
 
 
μου
 
 
οὗτοί
 
 
εἰσιν
 
 
οἱ
 
 
τὸν
 
 
λόγον
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
ἀκούοντες
 
 
καὶ
 
 
ποιοῦντες
 
 
αὐτὸν
 
 
8.22
καὶ
 
 
Ἐγένετο
 
 
ἐν
 
 
μιᾷ
 
 
τῶν
 
 
ἡμερῶν
 
 
καὶ
 
 
αὐτὸς
 
 
ἐνέβη
 
 
εἰς
 
 
πλοῖον
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
πρὸς
 
 
αὐτούς
 
 
Διέλθωμεν
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
πέραν
 
 
τῆς
 
 
λίμνης
 
 
Καὶ
 
 
ἀνήχθησαν
 
 
8.23
πλεόντων
 
 
δὲ
 
 
αὐτῶν
 
 
ἀφύπνωσεν
 
 
καὶ
 
 
κατέβη
 
 
λαῖλαψ
 
 
ἀνέμου
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
λίμνην
 
 
καὶ
 
 
συνεπληροῦντο
 
 
καὶ
 
 
ἐκινδύνευον
 
 
8.24
προσελθόντες
 
 
δὲ
 
 
διήγειραν
 
 
αὐτὸν
 
 
λέγοντες
 
"излагам"
Ἐπιστάτα
 
 
ἐπιστάτα
 
 
ἀπολλύμεθα
 
 
 
 
δὲ
 
 
ἐγερθεὶς
 
 
ἐπετίμησεν
 
 
τῷ
 
 
ἀνέμῳ
 
 
καὶ
 
 
τῷ
 
 
κλύδωνι
 
 
τοῦ
 
 
ὕδατος·
 
 
καὶ
 
 
ἐπαύσαντο
 
 
καὶ
 
 
ἐγένετο
 
 
γαλήνη
 
 
8.25
εἶπεν
 
 
δὲ
 
 
αὐτοῖς
 
 
Ποῦ
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
πίστις
 
 
ὑμῶν
 
 
φοβηθέντες
 
 
δὲ
 
 
ἐθαύμασαν
 
 
λέγοντες
 
"излагам"
πρὸς
 
 
ἀλλήλους
 
 
Τίς
 
 
ἄρα
 
 
οὗτός
 
 
ἐστιν
 
 
ὅτι
 
 
καὶ
 
 
τοῖς
 
 
ἀνέμοις
 
 
ἐπιτάσσει
 
 
καὶ
 
 
τῷ
 
 
ὕδατι
 
 
καὶ
 
 
ὑπακούουσιν
 
 
αὐτῷ
 
 
8.26
Καὶ
 
 
κατέπλευσαν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
χώραν
 
 
τῶν
 
 
Γαδαρηνῶν,
 
 
ἥτις
 
 
ἐστὶν
 
 
ἀντιπέραν
 
 
τῆς
 
 
Γαλιλαίας
 
 
8.27
ἐξελθόντι
излязъл
 
δὲ
а
 
αὐτῷ
той
 
ἐπὶ
на
 
τὴν
-та
 
γῆν
земя-
 
ὑπήντησεν
под-срещна
 
αὐτῷ
го
 
ἀνήρ
мъж
 
τις
някой
 
ἐκ
из
 
τῆς
 
πόλεως
град-
 
ὅς
който
 
εἶχέν
имаше
"държа"
δαιμόνια
орисници/демони
 
ἐκ
из
 
χρόνων
времена
 
ἱκανῶν
доста
 
καὶ
и
 
ἱμάτιον
дреха
 
οὐκ
не
 
ἐνεδιδύσκετο,
носеше
 
καὶ
и
 
ἐν
в
 
οἰκίᾳ
жилище
 
οὐκ
не
 
ἔμενεν
стоеше
 
ἀλλ'
но
"други [неща]"
ἐν
в
 
τοῖς
-те
 
μνήμασιν
[погребални] памети-
 
8.28
ἰδὼν
видял
"видял съм"
δὲ
а
 
τὸν
 
Ἰησοῦν
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
и
 
ἀνακράξας
изкрещял
 
προσέπεσεν
при-падна
 
αὐτῷ
му
 
καὶ
и
 
φωνῇ
чрез глас
 
μεγάλῃ
голям
 
εἶπεν
каза
 
Τί
какво [е]
 
ἐμοὶ
относно мен
 
καὶ
и
 
σοί
относно теб [заедно]
 
Ἰησοῦ
Йесус
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
υἱὲ
сине
 
τοῦ
на -а
 
θεοῦ
Бог-
 
τοῦ
-ия
 
ὑψίστου
най-висок-
 
δέομαί
моля
 
σου
на теб
 
μή
да не
 
με
ме
 
βασανίσῃς
измъчваш
 
8.29
Παρήγγελλεν
заповяда
 
γὰρ
защото
 
τῷ
на -а
 
πνεύματι
дух-
 
τῷ
-ия
 
ἀκαθάρτῳ
нечист-
 
ἐξελθεῖν
да излезе
 
ἀπὸ
от
 
τοῦ
 
ἀνθρώπου
човек-
 
πολλοῖς
...
 
γὰρ
 
 
χρόνοις
 
 
συνηρπάκει
 
 
αὐτόν
 
 
καὶ
 
 
ἐδεσμεῖτο
 
 
ἁλύσεσιν
 
 
καὶ
 
 
πέδαις
 
 
φυλασσόμενος
 
 
καὶ
 
 
διαρρήσσων
 
 
τὰ
 
 
δεσμὰ
 
 
ἠλαύνετο
 
 
ὑπὸ
 
 
τοῦ
 
 
δαίμονος
 
 
εἰς
 
 
τὰς
 
 
ἐρήμους
 
 
8.30
ἐπηρώτησεν
попита
 
δὲ
а
 
αὐτὸν
него
 
-ът
 
Ἰησοῦς
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
λέγων,
казващ
"излагам"
Τί
какво
 
σοι
спрямо теб
 
ἐστιν
е
 
ὄνομά
име
 
той
 
δὲ
а
 
εἶπεν
каза
 
Λεγεών·
Легион
 
ὅτι
защото
 
δαιμόνια
демони
 
πολλὰ
много
 
εἰσῆλθεν
влязоха
 
εἰς
в
 
αὐτόν
него
 
8.31
καὶ
и
 
παρεκάλει
молеше
 
αὐτὸν
него
 
ἵνα
та
 
μὴ
да не
 
ἐπιτάξῃ
нареди
 
αὐτοῖς
спрямо тях
 
εἰς
в
 
τὴν
-та
 
ἄβυσσον
бездна-
 
ἀπελθεῖν
да отидат
 
8.32
Ἦν
беше
 
δὲ
а
 
ἐκεῖ
там
 
ἀγέλη
стадо
 
χοίρων
от прасета
 
ἱκανῶν
голямо
 
βοσκομένων
пасящи
 
ἐν
в
 
τῷ
 
ὄρει·
хълм-
 
καὶ
и
 
παρεκάλουν
молеха
 
αὐτὸν
го
 
ἵνα
та
 
ἐπιτρέψῃ
да позволи
 
αὐτοῖς
им
 
εἰς
в
 
ἐκείνους
онези [прасета]
 
εἰσελθεῖν·
да влязат
 
καὶ
и
 
ἐπέτρεψεν
позволи
 
αὐτοῖς
им
 
8.33
ἐξελθόντα
 
 
δὲ
 
 
τὰ
 
 
δαιμόνια
 
 
ἀπὸ
 
 
τοῦ
 
 
ἀνθρώπου
 
 
εἰσῆλθεν
 
 
εἰς
 
 
τοὺς
 
 
χοίρους
 
 
καὶ
 
 
ὥρμησεν
 
 
 
 
ἀγέλη
 
 
κατὰ
 
 
τοῦ
 
 
κρημνοῦ
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
λίμνην
 
 
καὶ
 
 
ἀπεπνίγη
 
 
8.34
ἰδόντες
 
"видял съм"
δὲ
 
 
οἱ
 
 
βόσκοντες
 
 
τὸ
 
 
γεγενημένον
 
 
ἔφυγον
 
 
καὶ
 
 
ἀπελθόντες
 
 
ἀπήγγειλαν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
πόλιν
 
 
καὶ
 
 
εἰς
 
 
τοὺς
 
 
ἀγρούς
 
 
8.35
ἐξῆλθον
 
 
δὲ
 
 
ἰδεῖν
 
"видял съм"
τὸ
 
 
γεγονὸς
 
 
καὶ
 
 
ἦλθον
 
 
πρὸς
 
 
τὸν
 
 
Ἰησοῦν
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
εὗρον
 
 
καθήμενον
 
 
τὸν
 
 
ἄνθρωπον
 
 
ἀφ'
 
 
οὗ
 
 
τὰ
 
 
δαιμόνια
 
 
ἐξεληλύθει,
 
 
ἱματισμένον
 
 
καὶ
 
 
σωφρονοῦντα
 
 
παρὰ
 
 
τοὺς
 
 
πόδας
 
 
τοῦ
 
 
Ἰησοῦ
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
ἐφοβήθησαν
 
 
8.36
ἀπήγγειλαν
 
 
δὲ
 
 
αὐτοῖς
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
ἰδόντες
 
"видял съм"
πῶς
 
 
ἐσώθη
 
 
 
 
δαιμονισθείς
 
 
8.37
καὶ
 
 
ἠρώτησαν
 
 
αὐτὸν
 
 
ἅπαν
 
 
τὸ
 
 
πλῆθος
 
 
τῆς
 
 
περιχώρου
 
 
τῶν
 
 
Γαδαρηνῶν
 
 
ἀπελθεῖν
 
 
ἀπ'
 
 
αὐτῶν
 
 
ὅτι
 
 
φόβῳ
 
 
μεγάλῳ
 
 
συνείχοντο·
 
 
αὐτὸς
 
 
δὲ
 
 
ἐμβὰς
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
πλοῖον
 
 
ὑπέστρεψεν
 
 
8.38
ἐδέετο
 
 
δὲ
 
 
αὐτοῦ
 
 
 
 
ἀνὴρ
 
 
ἀφ'
 
 
οὗ
 
 
ἐξεληλύθει
 
 
τὰ
 
 
δαιμόνια
 
 
εἶναι
 
 
σὺν
 
 
αὐτῷ·
 
 
ἀπέλυσεν
 
 
δὲ
 
 
αὐτὸν
 
 
 
 
Ἰησοῦς,
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
λέγων
 
"излагам"
8.39
Ὑπόστρεφε
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
οἶκόν
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
διηγοῦ
 
 
ὅσα
 
 
ἐποίησεν
 
 
σοι
 
 
 
 
θεός
 
 
καὶ
 
 
ἀπῆλθεν
 
 
καθ'
 
 
ὅλην
 
 
τὴν
 
 
πόλιν
 
 
κηρύσσων
 
 
ὅσα
 
 
ἐποίησεν
 
 
αὐτῷ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
8.40
Ἐγένετο
 
 
δὲ
 
 
Ἐν
 
 
τῷ
 
 
ὑποστρέψαι
 
 
τὸν
 
 
Ἰησοῦν
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἀπεδέξατο
 
 
αὐτὸν
 
 
 
 
ὄχλος
 
 
ἦσαν
 
 
γὰρ
 
 
πάντες
 
 
προσδοκῶντες
 
 
αὐτόν
 
 
8.41
καὶ
 
 
ἰδού,
 
 
ἦλθεν
 
 
ἀνὴρ
 
 
 
 
ὄνομα
 
 
Ἰάειρος,
 
 
καὶ
 
 
αὐτὸς
 
 
ἄρχων
 
 
τῆς
 
 
συναγωγῆς
 
 
ὑπῆρχεν
 
 
καὶ
 
 
πεσὼν
 
 
παρὰ
 
 
τοὺς
 
 
πόδας
 
 
τοῦ
 
 
Ἰησοῦ
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
παρεκάλει
 
 
αὐτὸν
 
 
εἰσελθεῖν
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
οἶκον
 
 
αὐτοῦ
 
 
8.42
ὅτι
 
 
θυγάτηρ
 
 
μονογενὴς
 
 
ἦν
 
 
αὐτῷ
 
 
ὡς
 
 
ἐτῶν
 
 
δώδεκα
 
 
καὶ
 
 
αὐτὴ
 
 
ἀπέθνῃσκεν
 
 
Ἐν
 
 
δὲ
 
 
τῷ
 
 
ὑπάγειν
 
 
αὐτὸν
 
 
οἱ
 
 
ὄχλοι
 
 
συνέπνιγον
 
 
αὐτόν
 
 
8.43
καὶ
 
 
γυνὴ
 
 
οὖσα
 
 
ἐν
 
 
ῥύσει
 
 
αἵματος
 
 
ἀπὸ
 
 
ἐτῶν
 
 
δώδεκα
 
 
ἥτις
 
 
εἰς
 
 
ἰατρούς
 
 
προσαναλώσασα
 
 
ὅλον
 
 
τὸν
 
 
βίον
 
"живот"
οὐκ
 
 
ἴσχυσεν
 
 
ὑπ'
 
 
οὐδενὸς
 
 
θεραπευθῆναι
 
 
8.44
προσελθοῦσα
 
 
ὄπισθεν
 
 
ἥψατο
 
 
τοῦ
 
 
κρασπέδου
 
 
τοῦ
 
 
ἱματίου
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
παραχρῆμα
 
"на-място"
ἔστη
 
 
 
 
ῥύσις
 
 
τοῦ
 
 
αἵματος
 
 
αὐτῆς
 
 
8.45
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Τίς
 
 
 
 
ἁψάμενός
 
 
μου
 
 
ἀρνουμένων
 
 
δὲ
 
 
πάντων
 
 
εἶπεν
 
 
 
 
Πέτρος
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
μετ'
 
 
αὐτοῦ,
 
 
Ἐπιστάτα
 
 
οἱ
 
 
ὄχλοι
 
 
συνέχουσίν
 
 
σε
 
 
καὶ
 
 
ἀποθλίβουσιν
 
 
καὶ
 
 
λέγεις,
 
"излагам"
Τίς
 
 
 
 
ἁψάμενός
 
 
μου
 
 
8.46
 
 
δὲ
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
εἶπεν
 
 
Ἥψατό
 
 
μού
 
 
τις
 
 
ἐγὼ
 
 
γὰρ
 
 
ἔγνων
 
 
δύναμιν
 
 
ἐξελθοῦσαν
 
 
ἀπ'
 
 
ἐμοῦ
 
 
8.47
ἰδοῦσα
 
"видял съм"
δὲ
 
 
 
 
γυνὴ
 
 
ὅτι
 
 
οὐκ
 
 
ἔλαθεν
 
 
τρέμουσα
 
 
ἦλθεν
 
 
καὶ
 
 
προσπεσοῦσα
 
 
αὐτῷ
 
 
δι'
 
 
ἣν
 
 
αἰτίαν
 
 
ἥψατο
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἀπήγγειλεν
 
 
αὐτῷ,
 
 
ἐνώπιον
 
"във-визирам се"
παντὸς
 
 
τοῦ
 
 
λαοῦ
 
 
καὶ
 
 
ὡς
 
 
ἰάθη
 
 
παραχρῆμα
 
"на-място"
8.48
 
 
δὲ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτῇ
 
 
Θάρσει,
 
 
θύγατερ
 
 
 
 
πίστις
 
 
σου
 
 
σέσωκέν
 
 
σε·
 
 
πορεύου
 
 
εἰς
 
 
εἰρήνην
 
 
8.49
Ἔτι
 
 
αὐτοῦ
 
 
λαλοῦντος
 
 
ἔρχεταί
 
 
τις
 
 
παρὰ
 
 
τοῦ
 
 
ἀρχισυναγώγου
 
 
λέγων
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
ὅτι
 
 
Τέθνηκεν
 
 
 
 
θυγάτηρ
 
 
σου·
 
 
μὴ
 
 
σκύλλε
 
 
τὸν
 
 
διδάσκαλον
 
 
8.50
 
 
δὲ
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἀκούσας
 
 
ἀπεκρίθη
 
 
αὐτῷ
 
 
λέγων,
 
"излагам"
Μὴ
 
 
φοβοῦ
 
 
μόνον
 
 
πίστευε,
 
 
καὶ
 
 
σωθήσεται
 
 
8.51
εἰσελθὼν
 
 
δὲ
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
οἰκίαν
 
 
οὐκ
 
 
ἀφῆκεν
 
 
εἰσελθεῖν
 
 
οὐδένα
 
 
εἰ
 
 
μὴ
 
 
Πέτρον
 
 
καὶ
 
 
Ἰάκωβον
 
 
καὶ
 
 
Ἰωάννην
 
 
καὶ
 
 
τὸν
 
 
πατέρα
 
 
τῆς
 
 
παιδὸς
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
μητέρα
 
 
8.52
ἔκλαιον
 
 
δὲ
 
 
πάντες
 
 
καὶ
 
 
ἐκόπτοντο
 
 
αὐτήν
 
 
 
 
δὲ
 
 
εἶπεν
 
 
Μὴ
 
 
κλαίετε
 
 
οὐκ
 
 
ἀπέθανεν
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
καθεύδει
 
 
8.53
καὶ
 
 
κατεγέλων
 
 
αὐτοῦ
 
 
εἰδότες
 
"видял съм"
ὅτι
 
 
ἀπέθανεν
 
 
8.54
αὐτὸς
 
 
δὲ
 
 
ἐκβαλὼν
 
 
ἔξω
 
 
πάντας,
 
 
καὶ
 
 
κρατήσας
 
 
τῆς
 
 
χειρὸς
 
 
αὐτῆς
 
 
ἐφώνησεν
 
 
λέγων,
 
"излагам"
 
 
παῖς
 
 
ἔγειρου
 
 
8.55
καὶ
 
 
ἐπέστρεψεν
 
 
τὸ
 
 
πνεῦμα
 
 
αὐτῆς
 
 
καὶ
 
 
ἀνέστη
 
 
παραχρῆμα
 
"на-място"
καὶ
 
 
διέταξεν
 
 
αὐτῇ
 
 
δοθῆναι
 
 
φαγεῖν
 
 
8.56
καὶ
 
 
ἐξέστησαν
 
 
οἱ
 
 
γονεῖς
 
 
αὐτῆς·
 
 
 
 
δὲ
 
 
παρήγγειλεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
μηδενὶ
 
 
εἰπεῖν
 
 
τὸ
 
 
γεγονός