<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
13.1
Πρὸ
δὲ
τῆς
ἑορτῆς
τοῦ
πάσχα
εἰδὼς
Ἰησοῦς
ὅτι
ἐλήλυθεν
αὐτοῦ
ὥρα
ἵνα
μεταβῇ
ἐκ
τοῦ
κόσμου
τούτου
πρὸς
τὸν
πατέρα
ἀγαπήσας
τοὺς
ἰδίους
τοὺς
ἐν
τῷ
κόσμῳ
εἰς
τέλος
ἠγάπησεν
αὐτούς


         1 А преди празника “Пасха”, Йесу̀с, знаейки, че е дошло времето му да премине от този свят при своя баща, като беше обикнал своите си, които бяха в света, обикна ги докрай. 2 И като дойде време за яденето — и клеветника вече беше сложил в сърцето на Иуда̀с Симоновия син, Ис-Кариотес, да го предаде - 3 Йесу̀с, знаейки, че баща му е предал всичко в ръцете му, и че от присъствието на Бога е излязъл, и при Бога отива, 4 става от яденето, съблича дрехите си, взима ленено платно и се препаса. 5 След това налива вода в един съд и започна да мие краката на учениците си, и да ги изтрива с лененото платно, с което беше препасан.

 

6 И така, идва до Симо̀н Скалата и той му казва: Господарю, ти ли ще ми миеш краката?!

 

7 Йесу̀с му отговори: Ти сега не разбираш това, което аз правя, но след това ще разбереш.

 

8 Симо̀н Скалата му казва: По никакъв начин няма да ми измиеш краката, когато и да било!

 

8 Йесу̀с му отговори: Ако не те измия нямаш нищо общо с мен.

 

9 Симо̀н Скалата му казва: Господарю, не само краката ми, но и ръцете и главата!

 

10 Йесу̀с му казва: Който е изкъпан, няма нужда друго да мие, освен краката си — целият си е чист. И вие сте чисти, но далеч не всички. 11 Защото знаеше кой го предава. Заради това каза “Далеч не всички сте чисти". 12 И така, когато им изми краката и взе дрехите си, отново легна край масичката и им каза: Разбирате ли какво направих за вас? 13 Вие ме наричате господар и учител, и правилно казвате, защото съм такъв. 14 Тогава щом аз, вашият учител и господар, ви измих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката, 15 защото ви дадох пример — за да правите и вие това, което и аз направих за вас. 16 Амѐн, амѐн, слугата не е по-голям от господаря си, нито пратеника от този, който го е пратил. 17 Знаейки това, щастливци сте ако го правите.

 

18 Не говоря за всички (вас), аз зная кои съм избрал. Но за да се изпълни, както пише: “Този, който ядеше хляб заедно с мен, вдигна петата си срещу мен”, 19 от сега ви казвам, преди да е станало, така че когато стане да повярвате, че съм аз. 20 Амѐн, амѐн, казвам ви, който приема този, когото аз съм пратил мен приема. А който приема мен приема този, който ме е пратил.

         21

 

Като каза това Йесу̀с се развълнува в духа си, и засвидетелства, и каза: Амѐн, амѐн, казвам ви, един от вас ще ме предаде!

 

22 Тогава учениците се спогледаха, недоумяващи за кого говори. 23 А един от учениците, когото Йесу̀с обичаше, лежеше на гърдите на Йесу̀с. 24 И така, Симо̀н Скалата му прави знак да пита кой ще да е този, за когото говори. 25 А той, лежейки на гърдите на Йесу̀с, му казва1: Господарю, кой е той?

 

26 Йесу̀с отговаря: Той е този, на когото ще дам залъка, който ще натопя.

 

26 И като натопи залъка дава го на Иуда̀ Симоновия син, Ис-Кариотес. 27 И след залъка, сатаната влезе в него. Тогава Йесу̀с му казва: Побързай да направиш, това, което ще правиш. 28 А никой от лежащите не разбра защо му каза това. 29 Защото, някои помислиха, че му казва: “Купи това, което ни трябва за празника” или “Дай нещо на бедните” — понеже кесията беше в Иуда̀.

 

30 Тогава, той като взе залъка веднага излезе. А беше нощ.

         31 И така, след като той излезе, Йесу̀с казва: Сега синът на човека се прослави и Бог се прослави чрез него. 32 Щом Бог се е прославил чрез него и Бог ще го прослави чрез себе си, и скоро ще го прослави. 33 Дечица, още малко съм с вас. Ще ме търсите и както казах на иудеите: “Където отивам аз вие не можете да дойдете”, така и на вас го казвам. 34 Нова заповед ви давам: Обичайте се един друг, както и аз ви обикнах. Обичайте се и вие един друг. 35 По това ще разберат всички че сте мои ученици, ако имате любов един към друг.

 

36 Симо̀н Скалата му казва: Господарю, къде отиваш? Йесу̀с му отговори: Сега не можеш да ме последваш там където отивам, но по-нататък ще ме последваш.

 

37 Скалата му казва: Господарю, защо да не мога да те последвам сега? Душата си давам за тебе!

 

38 Йесу̀с му отговори: Душата си ли даваш за мен? Амѐн, амѐн, казвам ти, петлите още няма да са пропели преди да се отречеш три пъти от мен.


1 тихо
13.2
καὶ
δείπνου
γενομένου,
τοῦ
διαβόλου
ἤδη
βεβληκότος
εἰς
τὴν
καρδίαν
Ἰούδα
Σίμωνος
Ἰσκαριώτου
ἵνα
αὐτὸν
παραδῷ,
13.3
εἰδὼς
Ἰησοῦς
ὅτι
πάντα
δἔδωκεν
αὐτῷ
πατὴρ
εἰς
τὰς
χεῖρας
καὶ
ὅτι
ἀπὸ
θεοῦ
ἐξῆλθεν
καὶ
πρὸς
τὸν
θεὸν
ὑπάγει
13.4
ἐγείρεται
ἐκ
τοῦ
δείπνου
καὶ
τίθησιν
τὰ
ἱμάτια
καὶ
λαβὼν
λέντιον
διέζωσεν
ἑαυτόν·
13.5
εἶτα
βάλλει
ὕδωρ
εἰς
τὸν
νιπτῆρα
καὶ
ἤρξατο
νίπτειν
τοὺς
πόδας
τῶν
μαθητῶν
καὶ
ἐκμάσσειν
τῷ
λεντίῳ
ἦν
διεζωσμένος
13.6
ἔρχεται
οὖν
πρὸς
Σίμωνα
Πέτρον·
καὶ
λέγει
αὐτῷ
ἐκεῖνος,
Κύριε
σύ
μου
νίπτεις
τοὺς
πόδας
13.7
ἀπεκρίθη
Ἰησοῦς
καὶ
εἶπεν
αὐτῷ
ἐγὼ
ποιῶ
σὺ
οὐκ
οἶδας
ἄρτι
γνώσῃ
δὲ
μετὰ
ταῦτα
13.8
λέγει
αὐτῷ
Πέτρος
Οὐ
μὴ
νίψῃς
τοὺς
πόδας
μου
εἰς
τὸν
αἰῶνα
ἀπεκρίθη
αὐτῷ
Ἰησοῦς
Ἐὰν
μὴ
νίψω
σε
οὐκ
ἔχεις
μέρος
μετ'
ἐμοῦ
13.9
λέγει
αὐτῷ
Σίμων
Πέτρος
Κύριε
μὴ
τοὺς
πόδας
μου
μόνον
ἀλλὰ
καὶ
τὰς
χεῖρας
καὶ
τὴν
κεφαλήν
13.10
λέγει
αὐτῷ
Ἰησοῦς
λελουμένος
οὐ
χρείαν
ἔχει
τοὺς
πόδας
νίψασθαι
ἀλλ'
ἔστιν
καθαρὸς
ὅλος·
καὶ
ὑμεῖς
καθαροί
ἐστε
ἀλλ'
οὐχὶ
πάντες
13.11
ᾔδει
γὰρ
τὸν
παραδιδόντα
αὐτόν·
διὰ
τοῦτο
εἶπεν
Οὐχὶ
πάντες
καθαροί
ἐστε
13.12
Ὅτε
οὖν
ἔνιψεν
τοὺς
πόδας
αὐτῶν
καὶ
ἔλαβεν
τὰ
ἱμάτια
αὐτοῦ
ἀναπεσών
πάλιν
εἶπεν
αὐτοῖς
Γινώσκετε
τί
πεποίηκα
ὑμῖν
13.13
ὑμεῖς
φωνεῖτέ
με
διδάσκαλος
καὶ
κύριος
καὶ
καλῶς
λέγετε
εἰμὶ
γάρ
13.14
εἰ
οὖν
ἐγὼ
ἔνιψα
ὑμῶν
τοὺς
πόδας
κύριος
καὶ
διδάσκαλος
καὶ
ὑμεῖς
ὀφείλετε
ἀλλήλων
νίπτειν
τοὺς
πόδας·
13.15
ὑπόδειγμα
γὰρ
ἔδωκα
ὑμῖν
ἵνα
καθὼς
ἐγὼ
ἐποίησα
ὑμῖν
καὶ
ὑμεῖς
ποιῆτε
13.16
ἀμὴν
ἀμὴν
λέγω
ὑμῖν
οὐκ
ἔστιν
δοῦλος
μείζων
τοῦ
κυρίου
αὐτοῦ
οὐδὲ
ἀπόστολος
μείζων
τοῦ
πέμψαντος
αὐτόν
13.17
εἰ
ταῦτα
οἴδατε
μακάριοί
ἐστε
ἐὰν
ποιῆτε
αὐτά
13.18
οὐ
περὶ
πάντων
ὑμῶν
λέγω·
ἐγὼ
οἶδα
οὕς
ἐξελεξάμην·
ἀλλ'
ἵνα
γραφὴ
πληρωθῇ
τρώγων
μετ'
ἐμοῦ
τὸν
ἄρτον
ἐπῆρεν
ἐπ'
ἐμὲ
τὴν
πτέρναν
αὐτοῦ
13.19
ἀπ'
ἄρτι
λέγω
ὑμῖν
πρὸ
τοῦ
γενέσθαι
ἵνα
ὅταν
γένηται
πιστεύσητε
ὅτι
ἐγώ
εἰμι
13.20
ἀμὴν
ἀμὴν
λέγω
ὑμῖν
λαμβάνων
ἐάν
τινα
πέμψω
ἐμὲ
λαμβάνει
δὲ
ἐμὲ
λαμβάνων
λαμβάνει
τὸν
πέμψαντά
με
13.21
Ταῦτα
εἰπὼν
Ἰησοῦς
ἐταράχθη
τῷ
πνεύματι
καὶ
ἐμαρτύρησεν
καὶ
εἶπεν
Ἀμὴν
ἀμὴν
λέγω
ὑμῖν
ὅτι
εἷς
ἐξ
ὑμῶν
παραδώσει
με
13.22
ἔβλεπον
οὖν
εἰς
ἀλλήλους
οἱ
μαθηταὶ
ἀπορούμενοι
περὶ
τίνος
λέγει
13.23
ἦν
δέ
ἀνακείμενος
εἷς
τῶν
μαθητῶν
αὐτοῦ
ἐν
τῷ
κόλπῳ
τοῦ
Ἰησοῦ
ὃν
ἠγάπα
Ἰησοῦς·
13.24
νεύει
οὖν
τούτῳ
Σίμων
Πέτρος
πυθέσθαι
τίς
ἂν
εἴη
περὶ
οὗ
λέγει
13.25
ἐπιπεσὼν
δὲ
ἐκεῖνος
ἐπὶ
τὸ
στῆθος
τοῦ
Ἰησοῦ
λέγει
αὐτῷ
Κύριε
τίς
ἐστιν
13.26
ἀποκρίνεται
Ἰησοῦς
Ἐκεῖνός
ἐστιν
ἐγὼ
βάψας
τὸ
ψωμίον
ἐπιδώσω
καὶ
ἐμβάψας
τὸ
ψωμίον
δίδωσιν
Ἰούδᾳ
Σίμωνος
Ἰσκαριώτη
13.27
καὶ
μετὰ
τὸ
ψωμίον
τότε
εἰσῆλθεν
εἰς
ἐκεῖνον
Σατανᾶς
λέγει
οὖν
αὐτῷ
Ἰησοῦς
ποιεῖς
ποίησον
τάχιον
13.28
τοῦτο
δὲ
οὐδεὶς
ἔγνω
τῶν
ἀνακειμένων
πρὸς
τί
εἶπεν
αὐτῷ·
13.29
τινὲς
γὰρ
ἐδόκουν
ἐπεὶ
τὸ
γλωσσόκομον
εἶχεν
Ἰούδας
ὅτι
λέγει
αὐτῷ
Ἰησοῦς
Ἀγόρασον
ὧν
χρείαν
ἔχομεν
εἰς
τὴν
ἑορτήν
τοῖς
πτωχοῖς
ἵνα
τι
δῷ
13.30
λαβὼν
οὖν
τὸ
ψωμίον
ἐκεῖνος
εὐθέως
ἐξῆλθεν
ἦν
δὲ
νύξ
13.31
Ὅτε
ἐξῆλθεν
λέγει
Ἰησοῦς
Νῦν
ἐδοξάσθη
υἱὸς
τοῦ
ἀνθρώπου
καὶ
θεὸς
ἐδοξάσθη
ἐν
αὐτῷ·
13.32
εἰ
θεὸς
ἐδοξάσθη
ἐν
αὐτῷ
καὶ
θεὸς
δοξάσει
αὐτὸν
ἐν
ἑαυτῷ,
καὶ
εὐθὺς
δοξάσει
αὐτόν
13.33
τεκνία
ἔτι
μικρὸν
μεθ'
ὑμῶν
εἰμι·
ζητήσετέ
με
καὶ
καθὼς
εἶπον
τοῖς
Ἰουδαίοις
ὅτι
Ὅπου
ὑπάγω
ἐγὼ
ὑμεῖς
οὐ
δύνασθε
ἐλθεῖν
καὶ
ὑμῖν
λέγω
ἄρτι
13.34
ἐντολὴν
καινὴν
δίδωμι
ὑμῖν
ἵνα
ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους
καθὼς
ἠγάπησα
ὑμᾶς
ἵνα
καὶ
ὑμεῖς
ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους
13.35
ἐν
τούτῳ
γνώσονται
πάντες
ὅτι
ἐμοὶ
μαθηταί
ἐστε
ἐὰν
ἀγάπην
ἔχητε
ἐν
ἀλλήλοις
13.36
Λέγει
αὐτῷ
Σίμων
Πέτρος
Κύριε
ποῦ
ὑπάγεις
ἀπεκρίθη
αὐτῷ
Ἰησοῦς
Ὅπου
ὑπάγω
οὐ
δύνασαί
μοι
νῦν
ἀκολουθῆσαι
ὕστερον
δὲ
ἀκολουθήσεις
μοι
13.37
λέγει
αὐτῷ
Πέτρος
Κύριε
διατί
οὐ
δύναμαί
σοι
ἀκολουθῆσαι
ἄρτι
τὴν
ψυχήν
μου
ὑπὲρ
σοῦ
θήσω
13.38
ἀπεκρίθη
αὐτῷ
Ἰησοῦς
Τὴν
ψυχήν
σου
ὑπὲρ
ἐμοῦ
θήσεις
ἀμὴν
ἀμὴν
λέγω
σοι
οὐ
μὴ
ἀλέκτωρ
φωνήσει
ἕως
οὗ
ἀπαρνήσῃ
με
τρίς