Избор на текстове за показване

- Преводи
Новото Божие завещание ,  бълг.
Превод на изд. Верен ,  бълг.
Синодален превод ,  бълг.
Цариградски превод (1912) ,  бълг.
Peshita ,  арам.
King James / Authorized version ,  англ.
Septuaginta/LXX ,  гр.
Septuaginta/LXX (+morph.) ,  гр.
E Lashi Viasta ,  циг.
Kotora anθar o Devlikano Lil ,  циг.
Е Лаши Виаста ,  циг.
Vulgata Clementina ,  лат.
Синодальный перевод ,  рус.
Kutsal Kitap ,  тур.
+ Буквални преводи
+ Оригинални текстове (преписи)

Текстове в разработка:

+ Букв. преводи (паралелни)

       

             

Новото Божие завещание
коментари  абзаци  номерация 


        1А относно идването на нашия господар помазаника и нашето събиране при него, молим ви, братя,
2да не се поклащате лесно от здравия разум, нито да се смущавате от дух или от говорене, или от писмо, уж от нас изпратено, като че ли е дошъл денят на помазаника.
3Никой да не ви мами по никакъв начин! Защото ден няма да ако първо не дойде докато не се отдръпне Онзи, който сега пречи на "човека на греха" да се изяви и да извърши измамите и злодеянията си
4който се противи и се превъзнася над всичко, наричано Бог или обект на благоговеене, така че той като Бог да седне в Божия дом, претендирайки, относно себе си, че е Бог.
5Не помните ли, че ви казах това, още когато бях с вас?
6И сега знаете това, което [го] задържа, за да се разкрие той [чак] на своето си време -
7защото тайната на беззаконието вече би се разкрила още сега
8и тогава ще се разкрие беззаконникът, когото господарят ще погуби с Духа от устата си и ще го премахне при явяването на идването си,
9чието беззаконника
10и с всяка измама на неправедността сред загиващите. Защото не приеха да обичат истината за да се спасят,
11и поради това Бог им праща действие на измамата, за да повярват на лъжата,
12за да бъдат осъдени всички, които не вярват истината, а са благоволили в неправедността.
13Ние пък сме длъжни да благодарим на Бога винаги за вас, скъпи от господаря братя, затова че отначало Бог, чрез освещение от Духа и чрез вяра в истината, ви избра за спасение,
14към което нещо ви и призва чрез нашето благовестие, за да придобиете славата на нашия господар Йесус помазаника.
15И така, братя, стойте и дръжте предадено, които научихте било чрез наше слово, било чрез наше писмо.
16А сам нашият господар наш Йесус помазаникът, и нашият Бог и баща, който ни обикна и чрез благосклонността си ни даде вечна утеха и блага надежда,
17да утеши сърцата ви и да ви утвърди във всяко слово и добро дело.