Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

edinni.com:проблеми   hristiani.com   the last reformation   watchman   william thompson   youtube   белези за завръщане на помазаника   византия   военен чин   възможности за всеки   вяра в божия син   децата и вярата в божия син   джон пайпър   ефесяни   жан калвин   изкупване на творения   източно-римско православие   исая   йахова   калвинизъм   керуб   коледен   лгбт   лейклънд   лъжевидения   манипулации   масонство   надзорник   наказание на деца   невъзможност за отказване от греха   нов световен ред   образът от съня на навуходоносор   овчари   подземно място   постмодернизъм   правомненийност   развод и повторен брак   римл. 7.9   светски празници   свещенство   свободна воля   семейни празници   спин   турция   тъмнина   търговия   увреждане на централната нервна система   украйна   християнски убиец   юдаизъм  

виж всички тематики

 
 
Чудеса и знамения
http://edinni.com/p/forum/forum_viewtopic.php?4494.post
Тигър, 11.09.08 10:48
Марк 7 гл.:
32. И доведоха при Него един глух и заеклив, и Го молеха да възложи на Него ръка.
33. Иисус, като го отведе настрана от народа, вложи пръстите Си в ушите му и, като плюна, до
... [целият текст]
чудеса,  знаменияЙоан 14,15,16 - За кого важат тези думи?
http://edinni.com/p/forum/forum_viewtopic.php?5089.post
Тигър, 10.10.08 10:52
Така стигаме до темата: чудесата, които вършеха Петър и Павел например, можем ли да ги вършим ние. И думите на Исус в Йоан 14,15 и 16 глава важат ли за нас или само за учениците Му, към които конкретно са казани. Оставам с впечатлението, че са казани... [целият текст]
приемственост,  чудесаКрайност
http://edinni.com/p/blogs/index.php?blog.66
Christian, 06.04.07 02:32
Днес погледнах книгата за гости на личния си сайт и видях, че някой ми се е разсърдил, че съм нарекъл крайни определени течения, имащи претенции да са християнски. ... [целият текст]
вярност,  идолопоклонство,  компромис с истината,  компромис с праведността,  крайност,  просперитет,  служене на образи,  чудеса и знамения