Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

армагедон   белези за завръщането на божия син   динко желев   екстрасенси   йешуа от назарет   куо вадис   лесбийство   мозес мордекай леви   педофили   разкр. 11.3  

виж всички тематики

Реплики

 
 
Владо   29.11.20 15:57

Истината за 2СВ, а и не само, ще я разберем, да.

Четох веднъж за лагера на комунистите край Ловеч, от очевидец, комуто Бог спасява живота чудно: буквално се втресох от жестокостта и сатанизма на човеците, които са отговаряли за "затворените и подложени на изправителен труд граждани". Не спах, ужасен от безчовечността и липсата на страх, че ВЕРОЯТНО има Бог, пред който всеки ще отговаря. Безбожието е страшно и води доужасни извращения.

И досега, м-у другото, хората в Ловеч смятат, че в лагера са били затваряни "престъпници и лоши хора"...

 
Владо   29.11.20 15:57
Безспорно в деня, когато народите както водите се стичат в моретата, ще се стекат пред престола на Древния по дни и на Неговия Агнец, ИСТИНАТА ще се чуе из устата Божии и всяко сърце ще я разбере: комуто за съд- съда, комуто за оправдание - оправданието.

Злите империи на САЩ и СССР са вършили и вършат жестокости и несправедливи неща както със своите си граждани, така и с други, че е трудно да се повярва. От гладомора, през разстрели и зверски гаври с телата на хора, до днешните убийства и планирани "ваксини" .
 
Владо   29.11.20 15:56
Има проблем със сайта. :)
 
eureth   29.11.20 14:13
Зная как изглеждат нещата, но имайки предвид, че дори някои плътски израелци не приемат фундаментални точки и догми от официалната проповед и катехизис на победителите-съюзници (болшевишкия СССР, Fed-ския ОАД(“САЩ”) и т.н.)) относно 2СВ, то за мен това е знак, че когато Божият син, помазаник-цар и съдия над всички, Исус от Назарет се върне тук за съд и 1000-год. царуване и в неговото царство насядат онези, които той е избрал, то дори и по тази тема най-вероятно ще има неочаквани Божии разкрития и съдебни решения.

Предпочитам да изчакам до Божия съд, за да науча само истината по различните точки по тези и подобни тежки и болни въпроси. Не пише напразно: "Затова не съдете нищо преждевременно, докато не дойде Господарят, който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата."
 
Владо   29.11.20 09:00
ПП: че то "лъжливи свидетели" винаги има - стига да има значимо събитие. Дори и до сега има хора, твърдящи, че са преживели "лична среща с Исус", които като ги слушам потъвам от срам...

Форуми :: Светите текстове :: Амос << Предишна тема | Следваща тема >>
 
Амос 3:3 - Интимни взаимоотношения и бременност без задължения
Към страница       >>  
    

12.01.09 00:42
изказвания: 4698
Наскоро ми цитираха следното място:

Тръгват ли двама наедно, без да се сговорят помежду си? (Ам.3:3)

като доказателство за това,
че ако мъж и жена (предполагаемо вярваща и невярващ) са приятели в контекста на приятелство, което се предполага, че ще премине в женитба (и с изричното изразено желание на жената да стане майка)
и в един момент са имали сексуални взаимоотношения и жената е забременяла,
и след това, по определени причини (но не прелюбодейство), жената е решила, че не харесва този мъж (понеже напр. е невярващ и имал тези и тези недостатъци и несъвършенства, а и поради проблемите също се е стигнало и до караници),

то Бог, чрез този пасаж (Ам.3гл), й дава право да напусне този мъж, защото примерно те не се разбират (не се "сговорят помежду си"), и съответно не могат да ходят "наедно".


Според позицията, която чух, тези мъж и жена дори и след това, което е станало в съответния контекст, не са мъж и жена пред Бога,
а просто са извършили блудство („блудство“ в случая би трябвало да означава, „секс преди регистрация в държавния регистър/подпис върху държавно брачно удостоверение“),

и съответно след това, жената има поне шанса да направи "житейски избор" – т.е. да реши дали да остане с този мъж или да се разделят, и не е длъжна да остане с този мъж, и не му е жена пред Бога.


И ако се погледнело на случая според това, което Мойсеевият закон казва относно подобни случаи (когато мъж  жена имат доброволни сексуални взаимоотношения) – и това само с цел просто да се разбере дали пред Бога са мъж и жена,

то това било същото като това някой да поставя вярващите в Исус "под хомота на Мойсеевия закон" и да ги задължава да го изпълняват (подобно на фарисеите в Де.15гл).

Т.е. според Мойсеевия закон дори и да трябвало тези мъж и жена от тук нататък да са заедно – женени мъж и жена пред Бога, то все пак Бог в новия завет не налагал такива неща на вярващите в Исус,
и съответно тази жена би могла да се обърне/покае от това блудство (т.е. секс преди/без подпис съвета) и е свободна от този мъж, и може да го остави (и всеки от тях след това може евентуално да се омъжи/ожени).


1. Споменатият пасаж позволява ли на тази жена да остави този мъж или му е жена пред Бога и не трябва да го оставя?
Как е правилно да се интерпретира тази ситуация и какво трябва (или имат възможност) да направят съответните хора?

2. Какво по същество казва цитираното изречение? - Ам.3:3


Моето лично мнение е, че понеже всичко това е станало в контекст на доброволно и съзнателно приятелство, предполагащо женитба, то тези хора дефакто са станали мъж и жена пред Бога и би трябвало да са заедно и занапред („мъж да не напуска жена си и жена да не напуска мъжа си“). А и ако тази жена напусне този мъж, това би било дефакто предпоставка за прелюбодейство ако след това тя се омъжи (повторно) или ако мъжът се ожени (повторно).

А цитираното изречение (Ам.3:3) няма отношение към тази ситуация, а просто показва принципно (без да навлизам в контекста на пасажа), че определени последствия си имат ясна причина
(напр. лъвът реве, защото има плячка, или щом двама вървят заедно, то е ясно, че те са в съгласие, иначе не биха тръгнали заедно)
и не дава основание, ако мъж и жена са женени/вързани пред Бога, да могат да се развързват/оставят, дори когато имат дадени несъгласия и проблеми (с изкл. на изневяра).


Ето го пасажът:

Чуйте това слово, което Господ изрече против вас, синове Израилеви, - против цялото племе, което изведох из земята Египетска, - думайки:
само вас признах Аз от всички земни племена, затова и ще изискам от вас за всички ваши беззакония.
Тръгват ли двама наедно, без да се сговорят помежду си?
Реве ли лъв в гора, когато няма пред него плячка? издава ли гласа си лъвче от леговището си, когато нищо не е уловило?
Улавя ли се птица в примка на земята, когато няма мрежа за нея? Ще се дигне ли от земята примката, когато нищо не се е уловило в нея?
Тръби ли в град тръба, и да се не изплаши народът? Става ли в град злополука, която да не е допуснал Господ?
Защото Господ Бог нищо не прави, без да открие тайната Си на Своите раби - пророците.
Лъв зарика, - кой няма да трепне? Господ Бог каза, - кой няма да пророкува?


Hear this word that the LORD hath spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying,
You only have I known of all the families of the earth: therefore I will punish you for all your iniquities.
Can two walk together, except they be agreed?
Will a lion roar in the forest, when he hath no prey? will a young lion cry out of his den, if he have taken nothing?
Can a bird fall in a snare upon the earth, where no gin is for him? shall one take up a snare from the earth, and have taken nothing at all?
Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? shall there be evil in a city, and the LORD hath not done it?
Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets.
The lion hath roared, who will not fear? the Lord GOD hath spoken, who can but prophesy?

[ Редактирано 12.01.09 01:41 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре
една плът,   женитба,   женитба с невярващ,   развод,   разврат
    
12.01.09 09:28
изказвания: 2099
Цялата дискусия се свежда до много прости изречения-реплики.
****************************
АКО обичам Исуса ПОВЕЧЕ от себе си, тогава моите действия, чувства и мисли, ще са ПОДВЛАСТНИ С РЕШЕНИЕТО НА МОЯТА ВОЛЯ НА УЧЕНИЕТО МУ ("Който Ме люби, той изпълнява думите Ми.").
***********************************
АКО ЗНАЯ КОЙ СЪМ В ИСУС, ако моят имидж е спрямо думите и Самият - Него, аз няма да имам нужда да приемам/търся одобрението/ харесването/ приятелството, на КОЙТО И ДА БИЛО ОТ ЧОВЕШКИЯТ РОД! Ако аз съм се съединил с Господа, то няма да ПОПАДАМ В ГЛУПАВИТЕ КАПАНИ НА ВРАГА.
*******************************
И така, ако аз съм Христово притежание, безценност, за която Той плати с цената на големи мъки и болки, за да ме притежава, то тогава АЗ НЯМАМ НИЩО ОБЩО С НЕВЯРВАЩ/А, ДОРИ И ЧОВЕКА ДА Е "МНОООООГО СВЕСТЕН" - словото ни казва, че сме Христово притежание, светлина, сол на земята- ЗАЩО ДА СИ ТЪРСИМ ВРАТИЧКИ В ЗАКОНА НА СВОБОДАТА ЗА ПРОКАРВАНЕТО НА СВОИТЕ ИДЕИ И ЗА ОДОБРЯВАНЕТО ИМ ПРЕД СВОЯТА СЪВЕСТ?!!!
***********************************
КОЙТО ОТ ХРИСТОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ СЕ РЕШИ ДА СЕ ОЖЕНИ ЗА НЕВЯРВАЩ Е ПРЕЛЮБОДЕЕЦ ПРЕД ГОСПОДА- ТОЙ Е ПРЕСТЪПИЛ ПЪРВАТА ЗАПОВЕД ДА ЛЮБИШ СПАСИТЕЛЯ СЪС ВСИЧКО- СИЛА, УМ, СЪРЦЕ.
**********************************
Мараната. Нашият Господ идва. Бог наш е наблизо- нека живеем свято!!!" Тогава змеят страшно се разгневи на жената и тръгна да воюва с останалите й потомци – онези, които спазват заповедите на Бога и се държат за истината, която Исус разкри. Змеят застана на морския бряг.
!!! Откр-е на Йоан 12
" http://vminev.blog.bg/drugi/2011/02/22/pesenta-na-viatyra.691513

Най-отгоре

    
12.01.09 09:43
изказвания: 2099
Следователно жената, за която говориш, Еурет, е в грях пред Бога, когато взима решение да се отдели от това да е "Христово притежание" и да стане "притежание на езичник", пък после кашата е тотална с напускането му - .... по-добре да не се жени, разбира се, за невярващ- а не да обърква живота си ....
***********************************
"Глупости по евангелски" са това - веднъж : "Това ми говори Бог, словото казва така!" , пък после : "Аме не, то не е баш така, пък и е писано-..." ; затова по- добре въздържай себе си и в доброто воюване за вярата, хвани вечният живот, ходи по тясната пътека, да не се окажеш накрая и обвинител на Бога : "Ама Боже защо така на мене?!!!"
******************************
Бог, Бог Е Свят!!!!" Тогава змеят страшно се разгневи на жената и тръгна да воюва с останалите й потомци – онези, които спазват заповедите на Бога и се държат за истината, която Исус разкри. Змеят застана на морския бряг.
!!! Откр-е на Йоан 12
" http://vminev.blog.bg/drugi/2011/02/22/pesenta-na-viatyra.691513

Най-отгоре

    
12.01.09 10:43
изказвания: 1582
vminev:

КОЙТО ОТ ХРИСТОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ СЕ РЕШИ ДА СЕ ОЖЕНИ ЗА НЕВЯРВАЩ Е ПРЕЛЮБОДЕЕЦ ПРЕД ГОСПОДА- ТОЙ Е ПРЕСТЪПИЛ ПЪРВАТА ЗАПОВЕД ДА ЛЮБИШ СПАСИТЕЛЯ СЪС ВСИЧКО- СИЛА, УМ, СЪРЦЕ.[/u][/B]


Така, така, отрежи й главата на тая гъска. Тя не влиза в категорията на "падналите братя", че да е забранено съденето й, я!

Виж, друго си е да си "паднал брат". Можеш за разведена да се ожениш и да лъжеш раята, че била девствена. Можеш да си прелюбодействаш на воля. Можеш, ако си сестричка и лесбийка да станеш. Всичко можеш. Щото си паднал брат/сестра. И никой нема право да те съди!!! Щото ша яде шамари от където требе!

Да здраствует евангелский суд, саммай гуманнай суд в мире!!!

[ Редактирано 12.01.09 10:45 ]Christus regnat
Най-отгоре

    
12.01.09 10:54
изказвания: 1582
В дадения пасаж от Амос не виждам абсолютно нищо общо с женитби и разводи. И поради туй не мога да схвана цялостния смисъл на изложението на Еурет. Какво общо има конкретната ситуация с пасажа от Амос??? Брех, че евангелистка гатанка, ей!

Ето какво виждам: поредното изнасилване на Словото от евангелистите. Придаване на смисъл на даден пасаж, какъвто този пасаж просто няма. Тотална липса на логика, също доста присъща на тези общества.

Айде една гатанка от мене: що значи "извратени в разума" и как се става такъв?Christus regnat
Най-отгоре

    
12.01.09 11:27
изказвания: 4698
Тигър:

В дадения пасаж от Амос не виждам абсолютно нищо общо с женитби и разводи. И поради туй не мога да схвана цялостния смисъл на изложението на Еурет. Какво общо има конкретната ситуация с пасажа от Амос??? Брех, че евангелистка гатанка, ей!

Ето какво виждам: поредното изнасилване на Словото от евангелистите. Придаване на смисъл на даден пасаж, какъвто този пасаж просто няма. Тотална липса на логика, също доста присъща на тези общества.

Айде една гатанка от мене: що значи "извратени в разума" и как се става такъв?


Тигър, аз също не виждам нищо общо между ситуацията и пасажа
и най-вече между този пасаж и позицията, че след като са направили всичко това в този контекст, те (уж) не са мъж и жна пред Бога и всеки може да прави от тук нататък каквото си иска (за бебето не казаха какво точно да прави де) - т.е. да се жени/омъжва.

Но все пак исках да видя какво мислят и други хора. (М/у другото не съм споменал нищо за евангелисти. Мисля че в случая не е толкова важно кой казва това или онова, а каква е Божията истина относно ситуацията.)

За мен тези хора са се вързали пред Бога и в момента за тях важи казаното "мъж да не напуска жена си и жена - мъжа си", и също това, че ако вярващ и невярващ човек са женени, то ако невярващият иска да живее с вярващия (и в случая е точно така), тогава вярващият да не го напуска.
[ Редактирано 12.01.09 11:57 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
12.01.09 11:56
изказвания: 1582
Еурет, по принцип не виждам никакъв смисъл от дискутирането на нечий чужд личен живот. Тези хора са разумни същества и си отговарят пред Създателя за греховете. Нас какво ни бърка? Техните евентуални грехове не ни засягат, тези хора вредят само на себе си, не на Тялото Христово с някакви ереси като падналите братя.

Виж, друго си е да си паднал брат. Един такъв паднал брат, адвокат, развел вярващо семейство без знанието на мъжа. И всичко, защото мъжът не бил съгласен да се дават неограничени средства от семейния бюджет на "църквата". Хвала на такЪви паднали братя! Те трябва да бъдат хвалени, а не съдени.

Евангелский суд саммай гуманнай суд в мире!
Christus regnat
Най-отгоре

    
12.01.09 12:02
изказвания: 4698
В случая се обсъжда само ситуацията и какво е правилното разбиране, т.е. истината, която Бог казва. Без каквато и де лична информация.

Досега има две позиции.

Едната е, че въпреки всичко това, тези хора (спец. вярващата жена) са свободни да не продължат заедно и да се разделят, и след това евентуално да се оженят/омъжат за други хора.

Другата е, че поради това, което са направили в съответния контекст на приятелство, което предполага женитба, и всичко това доброволно, без някакво насилие и т.н., то те са мъж и жена пред Бога вече и съответно към тях се отнася всичко казано за едни мъж и жена пред Бога.

[ Редактирано 12.01.09 12:05 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
12.01.09 12:08
изказвания: 2099

Тигър....Ето какво виждам: поредното изнасилване на Словото от евангелистите.
Такава е и моята позиция- Тигър, прочети внимателно какво съм написъл и не бъди толкова предубедена към постинга ми- никого не съм обидил (имайки впредвид използваните от тебе епитети-...?????!!!!!!), правиш неправилни аналогии.
****************************
Това, че съм нарекъл неколцина "паднали братя", не значи, че тях оправдавам, а пък друг, "невинен", осъждам, т.е.- че имам неправедно съдене- даже самата ти неправилно ме охарактеризирваш.
******************************
Написаното от мен е в пълно съгласие със словото, като цитата на Павел касае ЗАВАРЕНО ПОЛОЖЕНИЕ, НО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ТОВА НЕ Е ОПРАВДАВАНЕ И ДАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЕ ОТ НЕГОВА СТРАНА ЗА "СМЕСЕНИ БРАКОВЕ" - тук не съм съгласен с Еурет.
***********************************
Т.е. - вярващ може да съществува в брачен завет с невярващ, САМО АКО СЕ Е ОБЪРНАЛ КЪМ БОГА СЛЕД СКЛЮЧВАНЕТО НА БРАЧНИЯТ ДОГОВОР-ЗАВЕТ, НО НЕ И - ВЯРВАЩ ЧОВЕК ДА СЕ ОБВЪРЗВА С НЕВЯРВАЩ В БРАЧНО ПОСВЕЩЕНИЕ, ПЪК "ПОСЛЕ ДА ВЯРВА НА БОГА ЗА ОБРЪЩАНЕТО МУ" - това е небивалица и манипулация на словото. Не че обвинявам в защита на такава позиция Еурет, но мнозина, които през годините са били лековерни да се извинят пед съвестта си и пред Бога за неразумното си решение, пък после- "О, това не беше Бога...", "Да, ама..." и т.н.
*********************************
"Говоренето ви да бъде : "ДА!" ,"Да!" и "Не!", "Не", а другото е от сатана." - ако някой се е посветил на Бога и на учението Му, то влизането в завет с невярващ е прелюбодеяние спрямо Бога.
*****************************************
Бог е Свят. Господа е Мощен. Слава на Името Му!!!" Тогава змеят страшно се разгневи на жената и тръгна да воюва с останалите й потомци – онези, които спазват заповедите на Бога и се държат за истината, която Исус разкри. Змеят застана на морския бряг.
!!! Откр-е на Йоан 12
" http://vminev.blog.bg/drugi/2011/02/22/pesenta-na-viatyra.691513

Най-отгоре

    
12.01.09 12:15
изказвания: 4698
Но в случая не става дума дали вярващ да се жени за невярващ - това аз също, въз основа на казаното в новия завет, смятам, че не е по Божията воля.
А става дума дали те вече са станали мъж и жена пред Бога, и ако са станали, имат ли право да се разделят или трябва да продължат заедно ако невярващият желае да живее с вярваща жена.

И съответно дали  Ам.3:3 им позволява/заповядва/съветва в тази ситуация да се разделят.


[ Редактирано 12.01.09 12:17 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

 
Към страница       >>  
 

Към форум:     Най-отгоре

Публикуване на темата: rss 0.92 Публикуване на темата: rss 2.0 Публикуване на темата: RDF