Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

адам   богат в света- беден в бог   божият народ   вселената и човек- божии   глобус   добитък   палестинци   пророкуване   свидетелства   танкери  

виж всички тематики

Реплики

 
 
eureth   26.05.20 20:57
Трудна и противоречива тема, понеже не е лесно да се намери надеждна и достоверна информация.

Чакам времето, когато Бог ще седне на престола си за съд и ще извади на показ цялата истина за 2СВ, а и за всичко по тази греховна отиваща си земя.

Попаднах на следната връзка, където например оспорват това, което пропагандната машина на военните победители от 2СВ проповядва:

https://ww2truth.com/

 
Владо   11.05.20 01:34
ПП : филма на Ray има български субтитри! Трябва да се намерят в менюто!
 
Владо   10.05.20 23:30
еурет, с предишният пост тук броят “реплики” бе 666.
 
Владо   10.05.20 23:29
Един разтърсващ съвремието филм на евреина Ray Comfort. За съжаление без субтитри на български. https://youtu.be/7y2KsU_dhwI
 
eureth   21.03.20 02:10
готово е...

Започване на нова тема
    

09.10.08 14:01 Цитирай
изказвания: 4561

(разкл. от: Един Бог в три лица - заблуда?)


Процедурен въпрос - думата "ипостас", която е оставена без превод в синодалното издание на Библията как според знаещите тук гръцки е най-правилно да се преведе? Какво е значението й и защо според вас е оставена без превод?
В евангелисткото издание е, доколкото си спомням, преведена като "отпечатък" на Неговото същество. Това правилно ли е? Благодаря за отговорите.ὑπόστασις [(h)упостасис]  букв.  „под - стояние“ („под-ставка“); „субстанция“;
нещо, което се намира "под" друго, така че, второто да може да "стои", да "съществува"; от там, също: "имущество, имот, състояние";
също, образно: нещо, което е „основа(ние)“ за нещо друго; от там, също „увереност“.

Вж. и примерите на употребата й в книгите на новия Божий завет, които съм дал в секция Превод, п-мо до евр 1:3.
(срв. Евр. 11 А вярата е hupostasis(т.е. "основание") за надяваните [неща], убеденост за нещата, които не виждаме.)

Ако се предположи евр. й "прототип" (въпр, че не съм убеден, че в случая авторът превежда мисълта си от еврейски на гръцки, понеже не съм сигурен дали това е Павел), в Септуагинта има пасажи изпозващи тази дума отново със значение на нещо, което стои като основа под друго нещо, а също и на "имущество", но и други.T.e. ὑπόστασις  не означава "лице" или "личност".Разбира се, аз мога да кажа, че от днес ὑπόστασις ще означава примерно "самолет" или "телефон", но това няма да промени истините, които Бог е направил да се запишат в Божиите свети книги, където ὑπόστασις  се употребява истинно, според нормалната ѝ и тривиална употреба в гръцкия език.

По същия начин това, че разни хора са изопачили до неузнаваемост значението на тази дума и я употребяват според собствените си фантазии (или нечии други по-лоши такива),  съвсем няма да промени истините записани в Писанията, където ὑπόστασις  се употребява истинно,  според нормалната ѝ и тривиална употребата в гръцкия език.
Т.е. в прав текст: Тяхната лъжа съвсем няма да промени истините, които Бог е казал.

Както и пише: "Не можем да направим нищо против истината, но за истината можем."
Не зная кой точно превод наричаш "евангелистко издание", но в други преводи думата, (въпреки че е превеждана на съответния език) е превеждана по различни начини, а съвсем не по един начин.

Както разбирам, преводачите от синодалния не са я превели, тъй като върху тази дума са се водили дълги дискусии, като са й приписвани не винаги еднакви значения.
Накрая тя от нормална и тривиална гр. дума (като напр „хляб“ или „пратеник“) се е превърнала за някои хора  в „термин“ неоснован задължително на езика, т.е. на практика - на истината (и така е натрапвана от мнозина), като на един от световните съвети са наложили дадено терминологично значение, което да подкрепя атанасиянството/никеянството и по принцип новоопределените схващания на новата имперска религия.

Съответно, изглежда че синодалните преводачи, верни на идеологическия си background (а не непременно - на истината), "не могат" да си позволят да я преведат за българския читател, основавайки се на езика (т.е. на това, което ясно пише в оригинала, т.е. на истината),
а предпочитат да сложат в „превода“ си по-скоро един новоскроен гръцки „богословски термин“, на който след това могат да припсват каквото значение си решат или каквото вече са си решили (не непременно имащо нещо общо с истината).
Подобно е положението с гр. дума-термин „апостол(ос)“, както и с нелепицата „църква“ например (що басни и суеверия се носят какво било означавало „църква“ -  много удобно за определени страни, спрямо които истината има разрушителен ефект).
Т.е. за мен синодалният превод на това място (а и не само на това) е една "добра" предпоставка за заблуда.

Но Бог, за разлика от т.нар измислени „богослови“/“теолози“ за каквито Бог никога не е говорил, не си служи с термини, а говори на разбираем нормален език. Според мен е жалко, че в първите векове след Исус някои хора са се обърнали към гръцките философи и философии да черпят от там представи и словесни „патерици“, за да обяснят и терминологизират живия Бог и неговото Слово. Мисля, че резултатът е плачевен.

[ Редактирано 31.01.13 13:39 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре
υποστασις,   гръцки речник,   ипостас,   ипостасис,   превод,   хупостас,   хупостасис
    
09.10.08 14:09 Цитирай
изказвания: 78
Но Бог, за разлика от т.нар измислени „богослови“/“теолози“ за каквито Бог никога не е говорил, не си служи с термини, а говори на разбираем нормален език. Според мен е жалко, че в първите векове след Исус някои хора са се обърнали към гръцките философи и философии да черпят от там представи и словесни „патерици“, за да обяснят и терминологизират живия Бог и неговото Слово. Мисля, че резултатът е плачевен.
   
добавка...

/Колосяни 2:4-8/
    
    4. Това ви казвам, за да не ви измами някой с убедителни думи.
    5. Защото, ако и да не съм с вас телом, пак духом съм с вас и се радвам, като гледам вашата уредба и постоянството на вашата вяра спрямо Христос.
     6. И така, както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него,
     7. вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.
     8. Внимавайте да не ви заплени някой с философстването си и с празна измама, по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос.
 Умът е не само в знанието, но и умението то да се прилага...
Най-отгоре

    
09.10.08 15:18 Цитирай
изказвания: 1024
eureth:


Тигър, букв. означава нещо като „под - ставка“ , нещо което е „основа(ние)“ за нещо друго. От там, също „увереност“. Вж. и примерите на употребата й в книгите на новия Божий завет, които съм дал в секция Превод в до евр 1:3.
(срв. Евр. 11 А вярата е hupostasis за надяваните [неща], убеденост за нещата, които не виждаме.)

Ако се предположи евр. й "прототип" (въпр, че не съм убеден, че в случая авторът превежда мисълта си от еврейски на гръцки, понеже не съм сигурен дали това е Павел), в Септуагинта има пасажи изпозващи тази дума отново със значение на нещо, което стои като основа под друго нещо, а също и на "имущество", но и други.

Не зная кой точно превод наричаш "евангелистко издание", но в други преводи думата, (въпреки че е превеждана на съответния език) е превеждана по различни начини, а не по един.

Както разбирам, преводачите от синодалния не са я превели, тъй като върху тази дума са се водили дълги дискусии, като са й приписвани не винаги еднакви значения. Накрая тя от нормална гр. дума (като напр „хляб“ или „пратеник“) се е превърнала за някои хора  в „термин“ неоснован задължително на езика (и така е натрапвана от мнозина), като на един от световните съвети са наложили дадено терминологично значение, което да подкрепя атанасиянството/никеянството.

Съответно изглежда че синодалните преводачи, верни на идеологическия си background, "не могат" да си позволят да я преведат за българския читател, основавайки се на езика, а предпочитат да сложат в „превода“ си по-скоро един гръцки „богословски термин“, тръгнал от една дума на гръцки език, на който след това могат да дават каквото значение решат или каквото вече са решили. Подобно е положението с гр. дума-термин „апостол(ос)“, както и с нелепицата „църква“ например (що басни и суеверия се носят какво било означавало „църква“ -  много удобно за определени страни, спрямо които истината има разрушителен ефект).
Т.е. за мен синодалният превод на това място (а и не само на това) е една "добра" предпоставка за заблуда.

Но Бог, за разлика от т.нар измислени „богослови“/“теолози“ за каквито Бог никога не е говорил, не си служи с термини, а говори на разбираем нормален език. Според мен е жалко, че в първите векове след Исус някои хора са се обърнали към гръцките философи и философии да черпят от там представи и словесни „патерици“, за да обяснят и терминологизират живия Бог и неговото Слово. Мисля, че резултатът е плачевен. 


ето случай, при който аз и еурет сме на едно и също мнение.

Най-отгоре

    
09.10.08 15:26 Цитирай
изказвания: 1582
Благодаря за отговорите. Значи ипостас не значи лице, личност?Christus regnat
Най-отгоре

    
09.10.08 16:19 Цитирай
изказвания: 4561


Със сигурност не означава "лице".

Не виждам и големи основания да означава конкретно "личност".

Може би "същество/-уване" е донякъде удачен превод на някои места, в смисъл на "нещо, което го има/съществува".


[ Редактирано 31.01.13 13:33 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
09.10.08 18:01 Цитирай
изказвания: 1024
Тигър:

Благодаря за отговорите. Значи ипостас не значи лице, личност?


там, където тази дума е употребена на гръцки в септуагинтата или в новия завет, тя не означава нито лице, нито личност. но тъй като на някои велики отци от никейския събор нататък много им трябвала дума, която да значи нещо като "личност", затова си избрали няколко века след апостолите думата "ипостас(ис)" като удобна за целите им. и така се появил един бог, който има три ипостаса, като единият ипостас е "единосъщен" на другия и така нататък -- историята продължава и до днес. а освен това решили, че който не вярва в бога, съставен от три ипстаса, който те така изобретателно си издялали с помащта на византийски термини, не е християнин, а е обречен на вечни мъки в пъкъла. има само един малък проблем обаче -- че такова учение го няма никъде в боговдъхновените писания. те обаче си намерили оправдание твърдейки, че техните събори били боговдъхновени като апостолския събор в йерусалим (деяния 15), въпреки че на тези техни събори не е имало нито пророци, нито апостоли на помазаника за разлика от събора в йерусалим, с който се оправдават.

адм.бел.
разкл. в: Един Бог в три лица - заблуда?
[ Редактирано 10.09.09 13:26 ]

Най-отгоре

    
10.09.09 13:23 Цитирай
изказвания: 4561
(разкл. от: Опити за обяснение на Бога)Анонимен:


 превода от гръцки език на думата ипостатос(υποστατοσ) " е реален [...]

... славаСлава, какво искаш да кажеш?

1. За кой точно превод на гр. дума υποστασις говориш?

2. Какво искаш да кажеш с това, че някой си превод бил "реален"? По принцип би могла да кажеш, че даден превод е правилен, а друг погрешен. Но да класифицираш превод на дадена чуждоезична дума като "реален" и, примерно, "нереален", е доста, доста странно...
[ Редактирано 18.09.09 12:44 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
18.09.09 12:43 Цитирай
изказвания: 4561
Та за кой точно превод става дума, Слава?

И какво ще да рече този конкретен превод да е "реален" (а не примерно "не-реален")?

[ Редактирано 18.09.09 12:44 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

 
Започване на нова тема
 

Отговор (без HTML оформление):


 

Към форум:     Най-отгоре

Публикуване на темата: rss 0.92 Публикуване на темата: rss 2.0 Публикуване на темата: RDF