Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

edinni.com:технически подобрения   monsanto   врагът на помазаника   да нямаш други богове   космическа разходка   надаркани   предателство   синът на бога   спасител   църковен брак  

виж всички тематики

Реплики

 
 
eureth   26.05.20 20:57
Трудна и противоречива тема, понеже не е лесно да се намери надеждна и достоверна информация.

Чакам времето, когато Бог ще седне на престола си за съд и ще извади на показ цялата истина за 2СВ, а и за всичко по тази греховна отиваща си земя.

Попаднах на следната връзка, където например оспорват това, което пропагандната машина на военните победители от 2СВ проповядва:

https://ww2truth.com/

 
Владо   11.05.20 01:34
ПП : филма на Ray има български субтитри! Трябва да се намерят в менюто!
 
Владо   10.05.20 23:30
еурет, с предишният пост тук броят “реплики” бе 666.
 
Владо   10.05.20 23:29
Един разтърсващ съвремието филм на евреина Ray Comfort. За съжаление без субтитри на български. https://youtu.be/7y2KsU_dhwI
 
eureth   21.03.20 02:10
готово е...

Форуми :: Бог - кой е той? :: Помазаникът-цар Исус << Предишна тема | Следваща тема >>
 
Само женско ли трябва да е животното / агнето, принасяно за грях (Лев.4:32)?!
Започване на нова тема
    
07.09.19 16:21 Цитирай
изказвания: 2090

Наскоро, във връзка с един дебат във фейсбуук (и моето бързо блокиране на достъп до групата ), беше поставен следният въпрос : 

"Правило ли ви е впечатление, че приносът за грях, даден от Бог в Тората е женско агне, а Исус беше мъж. Това поставя сериозен проблем" - извинявам се, че цитирам по памет, но така, или иначе основната поставена проблематика е че полът на жертвата за грях не съответства на пола на "претендента" за позицията "Божият помазаник" - Йешуа от Назарет. 

Тук отдолу ще поставя (своите) впоследствие възражения относно основателността на тази платформа / мнение / :

(нека всеки бъде свободен да постави своите виждания, основания и възгледи относно разискваният пасаж) 

 

§ Левит 4:32. Или ако принесе агне в принос за грях, то да принесе женско без недостатък; ..." Тогава змеят страшно се разгневи на жената и тръгна да воюва с останалите й потомци – онези, които спазват заповедите на Бога и се държат за истината, която Исус разкри. Змеят застана на морския бряг.
!!! Откр-е на Йоан 12
" http://vminev.blog.bg/drugi/2011/02/22/pesenta-na-viatyra.691513

Най-отгоре

    
07.09.19 18:35 Цитирай
изказвания: 4572

Надявам се скоро да мога да се включа по-активно в последните теми. Защо са те изгонили от там?

 

 

Тук по-долу цитат, лев. 4, където основно се говори за жертва теле от мъжки род и чак към края се говори и за жертва в женски род - като че ли изключение. От бърз прочит, ако правилно разбирам, Бог е целял минималното материално натоварване на съотв. хора, за които говори към края и за това е допуснал и жертви-животни от женски род.

 

Не съм много запознат с животновъдството и ще ми е интересно дали за едно типично домашно стопанство, отглеждащо и животни за прехрана, е за предпочитане едно агне от женски род да бъде изгубено, отколкото мъжко агне  - в чисто земен, човешки, икономически смисъл.

 

 

Ако правилно разбирам, иудеите които очакват друг техен помазаник-цар, не свързват по никакъв начин този техен очакван цар с това, той да понесе наказнието за техните грехове. Съответно те не виждат никакъв проблем в това, че са греховни и че Бог няма как да ги приеме с греховете им. Ситуацията неизненадващо е подобна на тази с други антихристи, мохамеданите, които също нямат надежда по отношение на техните грехове и съответно наказание.

 

В този смисъл, не съм изненадан, че и днес антихристи старателно търсят доводи да отхвърлят лекомислено Исус от Назарет и неговата декларация, запечатана със собствената му кръв и безброй добрини към страдащи хора в Иудеа тогава, че той е предизвестеният от Бога помазаник-цар, Божият син и спасител на света от греха и смъртта, без да осъзнават, че така отблъскват единствената "Ръка", която може да ги извади от смъртоносното тресавище на греха и смъртта, в което всички се озоваваме по рождение - било авраамови потомци по плът (исмаелци/араби, израелци...), било гърци и други по плът, понеже относно плътта няма разлика пред Бога - и да ги спаси, и да им даде живот.

 

 

        Лев. 4:
1И говори Господъ Мойсею и рече:
2Говори на Израилевите синове и кажи: Ако някой съгреши отъ незнаяне, и направи нещо отъ колкото е заповядаль Господъ да се не
3ако помазаниятъ свещеникъ съгреши, и направи съ това да паднатъ въ пре стѫпление людете, тогазь за грѣхѫ си що е сториль нека принесе отъ говедата юнецъ непороченъ Господу въ приношение за грѣхъ.
4И да приведе юнеца при дверите на скинията на събранието предъ Господа; и да тури рѫката си на главата на юнеца, и да заколи юнеца предъ Господа.
5И да вземе помазаниятъ свещеникъ отъ кръвта на юнеца, и да я принесе въ скинията на събранието.
6И да натопи свещеникътъ пръста си въ кръвта, и да поръси отъ кръвта седемъ пъти предъ Господа, предъ завесата на светилището;
7и да тури свещеникътъ отъ кръвта върхъ роговете на олтаря на благовонното кадене който е предъ Господа въ скинията на събранието; и всичката кръвъ на юнеца да излее въ основанието на олтаря на всесъжението който е при дверите на скинията на събранието.
8И всичката тлъстина на юнеца въ приношение за грѣхъ да отнеме отъ него: тлъстината която покрива вътрешностите, и всичката тлъстина която е върху вътрешностите,
9и двата бъбрека, и тлъстината която е върхъ тяхъ къмъ чреслата, и булото на дроба съ бъбреците да отнеме,
10както се отнема отъ юнеца на примирителната жъртва; и свещеникътъ да ги изгори на олтаря на всесъжението.
11А кожата на юнеца, и всичкото му месо, съ главата му, и съ нозете му, и вътрешностите и лайната му,
12сиречъ; всичкия юнецъ да изнесе вънъ отъ станѫ на чисто мѣсто дето се изсипва пепелътъ, и да го изгори на дървата съ огънъ: дето се изсипва пепелътъ да се изгори.
13И ако всичкото събрание Израилево съгреши отъ незнаяне, и това нещо се укрие отъ очите на събора, и направятъ нещо отколкото е заповядаль Господъ да се не прави, и станатъ повинни;
14когато се познае грѣхътъ който сѫ съгрешили, тогазь да принесе съборътъ юнецъ отъ говедата въ приношение за грѣхъ, и да го приведе предъ скинията на събранието;
15и старейшините на събранието да положатъ ръцете си на главата на юнеца предъ Господа; и да заколятъ юнеца предъ Господа.
16И помазаниятъ свещеникъ да внесе отъ кръвта на юнеца въ скинията на събранието;
17и свещеникътъ да натопи пръста си въ кръвта, и да поръси седемъ пъти предъ Господа, предъ завесата.
18И да тури отъ кръвта върхъ роговете на олтаря който е предъ Господа, въ скинията на събранието; и всичката кръвъ да излее въ основанието на олтаря на всесъжението който е при дверите на скинията на събранието.
19И всичката му тлъстина да отнеме отъ него и да я изгори на олтаря.
20И да направи на юнеца така както направи съ онзи юнецъ който беше приношение за грѣхъ: така да направи и съ този; и да направи свещеникътъ умилостивение за тяхъ; и ще имъ се прости.
21И да изведе юнеца вънъ отъ станѫ, и да го изгори както изгори прьвия юнецъ: това е приношение за грѣхъ за събранието.
22И когато някой князъ съгреши и направи отъ незнаяне нещо отъ колкото е заповядаль Господъ Богъ неговъ да се не прави, и стане повиненъ;
23ако му се обяви за грѣхѫ му що е направиль, то да донесе приношението си, мъжко непорочно, ярецъ отъ козите;
24и да тури рѫката си на главата на яреца, и да го заколи на мѣстото дето колятъ всесъжението предъ Господа: то е приношение за грѣхъ.
25И свещеникътъ да вземе отъ кръвта на приношението за грѣхъ съ пръста си, и да тури върху роговете на олтаря на всесъжението.
26И всичката му тлъстина да изгори на олтаря, както тлъстината на примирителната жъртва: така да направи свещеникътъ умилостивение за него за грѣхѫ му; и ще му се прости.
27И ако някой отъ простия народъ съгреши отъ незнаяне, и направи нещо отъ колкото е заповядаль Господъ да се не прави, и стане повиненъ;
28ако му се обяви за грѣхѫ му който е сториль, то да принесе приношението си коза отъ козите, женско безъ порокъ, за грѣхѫ си който е съгрешиль;
29и да тури рѫката си на главата на приношението за грѣхъ, и да заколи приношението за грѣхъ на мѣстото на всесъжението.
30И да вземе свещеникътъ съ пръста си отъ кръвта му, и да тури върхъ роговете олтаря на всесъжението, и всичката му кръвъ да излее при основанието на олтаря.
31И всичката му тлъстина да отнеме както се отнема тлъстината отъ примирителната жъртва; и свещеникътъ да я изгори на олтаря за ухание благовонно Господу; и да направи свещеникътъ умилостивение за него; и ще му се прости.
32А ако принесе агне въ приношение за грѣхъ, да го принесе женско, безъ порокъ;
33и да тури рѫката си на главата на приношението за грѣхъ, и да го заколи въ приношение за грѣхъ на мѣстото дето колятъ всесъжението.
34И свещеникътъ да вземе отъ кръвта на приношението за грѣхъ съ пръста си, и да тури върхъ роговете на олтаря на всесъжението, и да излее всичката му кръвъ при основанието на олтаря.
35И да отнеме всичката му тлъстина както се отнема тлъстината на агнето отъ примирителната жъртва; и свещеникътъ да ги изгори на олтаря както приношенията Господу; и да направи свещеникътъ умилостивение за грѣхѫ му що е съгрешиль; и ще му се прости.
Цариградски превод (1912)


[ Редактирано 08.09.19 20:42 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
08.09.19 12:03 Цитирай
изказвания: 2090

Привет, еурет. Много правилно си забелязал, относно жертвоприношенията, описани в кн. Левит

(дадените от ЙХВХ / Господарят / заповеди относно принос за грях, но който принос не очиства нито съвестта от чувството за вина, нито сърцето на съгрешилия от вътрешният проблем - по-нататъшно желание да върши още от същият грях, нито пък приносът отмахва причината за греха - нито пък може)

, че се изисква както женско младо агне, така и мъжко теле. По-натам ще постна още стихове относно приноса за грях (който принос не прави човека праведен / свят / пред ЙХВХ /Господарят/, нито пък е даден с тази цел, но целта е върху жертвата да падне ВИНАТА за престъплението - ясно видимо още от градината Едем /наслада/ и стореното от Самият ЙХВХ - как Той лично отне живота на невинно животно /не е описано какво животно е било/ и покри телата на Адам и на Ева, за да не умрат като виновни / престъпници на думите Му / бунтовни спрямо намерението-заповедта-Му, да не падне връз тях директно гнева и справедливото възмездие-наказание-за грях - СМЪРТ). 

 

Относно моето блокиране - . Не бях предупреден, но беше маркирана една предупредителна реплика : "тук вече пишеш лично (репликираш / атакуваш - не си спомням точно, моля за снизхождение) към участник в групата (самият едминистратор и автор на статията), което е нарушение на правилата." Във връзка с поста на администратора горе по кн. Левит и неговото тенденциозно писане относно невъзможността Йешуа да е пратеният пророк, помазаник и Давидов цар, камо ли пък - Син на ЙХВХ / Господарят, се разгоря кратък и бърз дебат, в който

(това бе моето първо и единствено включване в тази група, дотогава не виждах нищо какво публикуват, защото е затворена, но бях поканен да участвам от Ndifi и първата тема, която видях беше тази - Левит 4 и нарочно тенденциозното тълкувание и едностранчиво нарочно изследване на старозаветните текстове с единствена цел - заблуждаване на Божиите хора и скланяне на неукрепналите да се отрекат от Единственият Спасител, даден именно от ЙХВХ и съответно - да се изличат имената им от книгата на живота и да приемат осъждане, заедно с нечестивите, блудните, убийците на майки и на бащи и ...., ...., заедно с всеки един, който обича лъжата и лъже, според както е писано)

аз "притиснах" автора с неудобни и твърде компроментиращи както неговата позиция, така и въобще - "конструкцията на теологичният му възглед" / съжалявам за използваната фраза /, от сорта на 

  • § как може един езичник да проповядва върху Танах - кое ти дава право? 
  • § смяташ ли че изпълняваш като езичник Танах в пълнота и ако не - защо лицемерстваш, като учиш другите да го правят? 
  • § смяташ ли, че като нарушаваш открито Танах (като езичник ти имаш определени задължения и ограничени права) и не изпълняваш написаното, с което лицемерстваш, проповядвайки същият Танах и изисквайки от другите да правят по подобие на твоето лицемерие, ти не предизвикваш Божият гняв?

След тези и подобни въпроси бях моментално блокиран, без уведомление какво, защо и точно съм нарушил. Бях готов да обясня основанието на моето възмущение и точните места от Танах, в които ясно се вижда причината за моето възмущение. 

 

Два примера, ясно показващи различната позиция на чужденеца /другоезичника/  и на евреина :

 

  31. И да вземеш овена на посвещението, и да свариш месото му на свето място. 

  32. И да ядат Аарон и синовете му месото на овена и хляба който е в коша, при дверите на скинията на събранието. 

  33. И да ядат онези приношение с които биде умилостивение за посвещение и освещение на тях; но чужденец да не яде, защото са свети. 

  34. И ако остане от месото на посвещението или от хляба до утрото, тогаз да изгориш остатъка в огън: да се не яде, защото е свят. - Изх.29

--------

12. И дъщерята на свещеника ако е оженена за чужденец мъж да не яде от светите приношения. - Левит 22

 

Отделно стои въпроса със задължителните жертвоприношения/приноси за грях и престъпление, които трябва да се изпълняват чрез свещенник и на определено място. Отделно са въпросите с възвишаемите приноси, приносите от първите плодове на определени години, празниците и тн., които чужденците, пожелали да живеят по правилата на Танах, да пазят.  

 

Тъй че виждайки това голямо лицемерие и изказвайки възмущението си от същото, бях блокиран. Знаейки, че ще бъда блокиран, описах, доколкото мога, бързо своята позиция - както относно темата, така и относно причината да наричам човека "лицемер".

 

Накратко е това. Описах доколкото мога подробно всичко, та да е в помощ на Божиите, когато такива човеци, които са се отрекли от Божието послание за спасение, презряли са проляната кръв и дадената жертва, потъпкали са собственото си спасение и да позволили на сатана да замъгли ума им с т.н. познание, атакуват вярата им в Единственият Спасител, даден на човечеството, Първосвещенника според чина/ позицията на Мелхиседек, човека от племето на Йехоуда/ Иуда, Раби Йешуа, Който на тридесет години влезе в синагогата в Нацарет, където бе отгледан и прочете обещаното пророчество чрез Йешаиа / Исая : 

 

  1. Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните; 

  2. Да проглася годината на благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; 

  3. Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той. 

  4. И ще се съградят отдавна запустелите места, Ще се издигнат досегашните развалини. И ще се обновяват пустите градове Опустошени от много родове. 

  5. Чужденци ще останат и ще пасат стадата ви, И чужденци ще бъдат ваши орачи и ваши лозари. 

  6. А вие ще се казвате свещеници Господни; Ще ви наричат служители на нашия Бог; Ще ядете имота на народите, И ще наследите тяхната слава. 

  7. Вместо срама си ще получите двойно, И вместо посрамянето си те ще се радват в наследството си; Затова в земята си ще притежават двойно, Радостта им ще бъде вечна

  8. Защото Аз Господ обичам правосъдие, Мразя грабителство с неправда; А тях ще възнаградя с вярност, И ще направя с тях вечен завет

 

  8. Защото Аз Господ обичам правосъдие, Мразя грабителство с неправда; А тях ще възнаградя с вярност, И ще направя с тях вечен завет. - Исая 61

 

Поставяйки под съмнение не само основателността на Раби Йешуа да е обещаният помазаник, но и както Той - Самият казва - Сина на Благословения ЙХВХ / Господарят, дал Танах на Моше / Моисей на планината в пустинята Синай, осмивайки персоната на същият Раби и сравнявайки го с езическите божества Митра и Озирис, поставяйки под въпрос дори и самото съществуване на Раби, казвайки, че "църквата е подправила както новият завет, така и историческите сведения относно Йешуа / Исус", те изпълняват в пълнота думите, казани от пратеника на Исус - Йоан, който още тогава изобличи такива човеци, които се противят на ЙХВХ, отричат Сина и навличат на себе си бърза погибел : 

 

  18. Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. 

  19. От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас

  20. А вие сте помазани от Светия и знаете всичко. 

  21. Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината. 

  22. Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Машиях/ Помазаника /Христос? той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина. 

  23. Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца; а който изповядва Сина, има и Отца

защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. 

20. А вие сте помазани от Светия и знаете всичко. 

21. Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината. 

22. Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина. 

23. Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца; а който изповядва Сина, има и Отца. - 1 Йоан 2

 

С бръщолевенията на такива хора, предали себе си на сатана, който откакто свят светува лъже и мами народите, се завличат неутвърдени и неукрепнали във вярата човеци, за да се сбъднат думите на Йешуа : 

 

6. А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини

7. Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда! - Матей 18

 

 

 
" Тогава змеят страшно се разгневи на жената и тръгна да воюва с останалите й потомци – онези, които спазват заповедите на Бога и се държат за истината, която Исус разкри. Змеят застана на морския бряг.
!!! Откр-е на Йоан 12
" http://vminev.blog.bg/drugi/2011/02/22/pesenta-na-viatyra.691513

Най-отгоре

    
08.09.19 13:33 Цитирай
изказвания: 2090

eureth:

1.  Не съм много запознат с животновъдството и ще ми е интересно дали за едно типично домашно стопанство, отглеждащо и животни за прехрана, е за предпочитане едно агне от женски род да бъде изгубено, отколкото мъжко агне  - в чисто земен, човешки, икономически смисъл.

---ХХХ---

2.Ако правилно разбирам, иудеите които очакват друг техен помазаник-цар, не свързват по никакъв начин този техен очакван цар с това, той да понесе наказнието за техните грехове. Съответно те не виждат никакъв проблем в това, че са греховни и че Бог няма как да ги приеме с греховете им. Ситуацията неизненадващо е подобна на тази с други антихристи, мохамеданите, които също нямат надежда по отношение на техните грехове и съответно наказание.

---ХХХ---

3. В този смисъл, не съм изненадан, че и днес антихристи старателно търсят доводи да отхвърлят лекомислено Исус от Назарет и неговата декларация, запечатана със собствената му кръв и безброй добрини към страдащи хора в Иудеа тогава, че той е предизвестеният от Бога помазаник-цар, Божият син и спасител на света от греха и смъртта, без да осъзнават, че така отблъскват единствената "Ръка", която може да ги извади от смъртоносното тресавище на греха и смъртта, в което всички се озоваваме по рождение - било авраамови потомци по плът (израелци, араби...), било гърци по плът, понеже относно плътта няма разлика пред Бога - и да ги спаси, и да им даде живот.

 

 

 

        Лев. 4:
1И говори Господъ Мойсею и рече:
2Говори на Израилевите синове и кажи: Ако някой съгреши отъ незнаяне, и направи нещо отъ колкото е заповядаль Господъ да се не
3ако помазаниятъ свещеникъ съгреши, и направи съ това да паднатъ въ пре стѫпление людете, тогазь за грѣхѫ си що е сториль нека принесе отъ говедата юнецъ непороченъ Господу въ приношение за грѣхъ.
4И да приведе юнеца при дверите на скинията на събранието предъ Господа; и да тури рѫката си на главата на юнеца, и да заколи юнеца предъ Господа.
5И да вземе помазаниятъ свещеникъ отъ кръвта на юнеца, и да я принесе въ скинията на събранието.
6И да натопи свещеникътъ пръста си въ кръвта, и да поръси отъ кръвта седемъ пъти предъ Господа, предъ завесата на светилището;
7и да тури свещеникътъ отъ кръвта върхъ роговете на олтаря на благовонното кадене който е предъ Господа въ скинията на събранието; и всичката кръвъ на юнеца да излее въ основанието на олтаря на всесъжението който е при дверите на скинията на събранието.
8И всичката тлъстина на юнеца въ приношение за грѣхъ да отнеме отъ него: тлъстината която покрива вътрешностите, и всичката тлъстина която е върху вътрешностите,
9и двата бъбрека, и тлъстината която е върхъ тяхъ къмъ чреслата, и булото на дроба съ бъбреците да отнеме,
10както се отнема отъ юнеца на примирителната жъртва; и свещеникътъ да ги изгори на олтаря на всесъжението.
11А кожата на юнеца, и всичкото му месо, съ главата му, и съ нозете му, и вътрешностите и лайната му,
12сиречъ; всичкия юнецъ да изнесе вънъ отъ станѫ на чисто мѣсто дето се изсипва пепелътъ, и да го изгори на дървата съ огънъ: дето се изсипва пепелътъ да се изгори.
13И ако всичкото събрание Израилево съгреши отъ незнаяне, и това нещо се укрие отъ очите на събора, и направятъ нещо отколкото е заповядаль Господъ да се не прави, и станатъ повинни;
14когато се познае грѣхътъ който сѫ съгрешили, тогазь да принесе съборътъ юнецъ отъ говедата въ приношение за грѣхъ, и да го приведе предъ скинията на събранието;
15и старейшините на събранието да положатъ ръцете си на главата на юнеца предъ Господа; и да заколятъ юнеца предъ Господа.
16И помазаниятъ свещеникъ да внесе отъ кръвта на юнеца въ скинията на събранието;
17и свещеникътъ да натопи пръста си въ кръвта, и да поръси седемъ пъти предъ Господа, предъ завесата.
18И да тури отъ кръвта върхъ роговете на олтаря който е предъ Господа, въ скинията на събранието; и всичката кръвъ да излее въ основанието на олтаря на всесъжението който е при дверите на скинията на събранието.
19И всичката му тлъстина да отнеме отъ него и да я изгори на олтаря.
20И да направи на юнеца така както направи съ онзи юнецъ който беше приношение за грѣхъ: така да направи и съ този; и да направи свещеникътъ умилостивение за тяхъ; и ще имъ се прости.
21И да изведе юнеца вънъ отъ станѫ, и да го изгори както изгори прьвия юнецъ: това е приношение за грѣхъ за събранието.
22И когато някой князъ съгреши и направи отъ незнаяне нещо отъ колкото е заповядаль Господъ Богъ неговъ да се не прави, и стане повиненъ;
23ако му се обяви за грѣхѫ му що е направиль, то да донесе приношението си, мъжко непорочно, ярецъ отъ козите;
24и да тури рѫката си на главата на яреца, и да го заколи на мѣстото дето колятъ всесъжението предъ Господа: то е приношение за грѣхъ.
25И свещеникътъ да вземе отъ кръвта на приношението за грѣхъ съ пръста си, и да тури върху роговете на олтаря на всесъжението.
26И всичката му тлъстина да изгори на олтаря, както тлъстината на примирителната жъртва: така да направи свещеникътъ умилостивение за него за грѣхѫ му; и ще му се прости.
27И ако някой отъ простия народъ съгреши отъ незнаяне, и направи нещо отъ колкото е заповядаль Господъ да се не прави, и стане повиненъ;
28ако му се обяви за грѣхѫ му който е сториль, то да принесе приношението си коза отъ козите, женско безъ порокъ, за грѣхѫ си който е съгрешиль;
29и да тури рѫката си на главата на приношението за грѣхъ, и да заколи приношението за грѣхъ на мѣстото на всесъжението.
30И да вземе свещеникътъ съ пръста си отъ кръвта му, и да тури върхъ роговете олтаря на всесъжението, и всичката му кръвъ да излее при основанието на олтаря.
31И всичката му тлъстина да отнеме както се отнема тлъстината отъ примирителната жъртва; и свещеникътъ да я изгори на олтаря за ухание благовонно Господу; и да направи свещеникътъ умилостивение за него; и ще му се прости.
32А ако принесе агне въ приношение за грѣхъ, да го принесе женско, безъ порокъ;
33и да тури рѫката си на главата на приношението за грѣхъ, и да го заколи въ приношение за грѣхъ на мѣстото дето колятъ всесъжението.
34И свещеникътъ да вземе отъ кръвта на приношението за грѣхъ съ пръста си, и да тури върхъ роговете на олтаря на всесъжението, и да излее всичката му кръвъ при основанието на олтаря.
35И да отнеме всичката му тлъстина както се отнема тлъстината на агнето отъ примирителната жъртва; и свещеникътъ да ги изгори на олтаря както приношенията Господу; и да направи свещеникътъ умилостивение за грѣхѫ му що е съгрешиль; и ще му се прости.
Цариградски превод (1912)

 

1. Не съм много запознат с животновъдството и ще ми е интересно дали за едно типично домашно стопанство, отглеждащо и животни за прехрана, е за предпочитане едно агне от женски род да бъде изгубено, отколкото мъжко агне  - в чисто земен, човешки, икономически смисъл.

отг. - Когато "комунизмът падна", дядо и баба взеха от ТКЗС-то от съседното село овце, защото навремето са били отнети от бащите им (разбира се - много по-малко взеха от отнетото, но това е друга тема). Заедно с други хора от нашата част на селото направихме кооператив и се редувахме пролет-лято-есен, да пасем общото стадо, възлизащо на над 120 овце и над 43 кози. Научихме се (аз и татко) на неща като косене, "клепане" (с миниатюрна наковалня, чийто долен разклонен и заострен край се забива в земята и с помощта на специален заострен чук, от друга страна, където е ковалнята, се сплесква внимателно острието на железното косило на косата, след което се заосря с помощта на "острило" - специален продълговат камък, бива два вида - твърд - за основно, първоострене и мек - за вторично, фино острене), "пластене" - обръщане на окосената вече трева, за да просъхне равномерно, да не мухляса и да не се запари и придобие, съответно, неприятен дъх и вкус за стоката, "купене" - събиране на вече сухата трева, вече сено, по специален начин (човек с вила стои в средата и тъпче сеното, което хората му подават и указва къде точно да го подават - дали в средата точно, или вече към края, купата стига височина до шест- осем метра), покриване на купата с найлони или мушама с тежести, събиране на "шума за зимъска" - от дъбаците се отсичат клони, които се поставят на сушина да изсъхнат и зимъс се дават на стоката като допълнителна храна и тнтнтн неща, които вече никой почти не село не прави, защото животни не се гледат. 

 

Мисля че за години работа и гледане на овце и кози, придобих личен опит и приех множество съвети от по-опитни от мен селски хора. Женски агнета НЕ СЕ колят - колят се предимно мъжки овнета, или пръчлета (млади мъжки козички) . Женските се подбират и най-добрите се оставят, другите или се продават, или се заменят, или се колят - след като са проучени, че не стават за друго. Младите женски агнета не се колят, за да заместят по-старите овци, които на свой ред се продават, или колят, или заменят. Мъжките агнета, или пръчлета, които се оставят за разплод се проучват внимателно и се оставят само най-добрите, без недостатък, силни, големи, чиито майки са с доказани добри показатели - хубаво и повече мляко, да не се мушат с другите - да не са агресивни, да не създават други проблеми. Същото важи и за отглеждането на пръчове - оставя се пръчлето, чиято майка е отбрана най-добра коза в стадото. В стадото е добре да има няколко овена и един пръч. В селото може да има много овни и само един пръч. Месото на пръча (мъжката коза) е трудно за готвене и не се предпочита, пред овненското. 

 

Заколването на младо женско агне, без недостатък, ни препраща не само към думата загуба и вреда, но и към способността на същото агне да ражда, да има потомство, което да е добро потомство. И именно тези показатели са в същността на Помазаника, както и описах вече като опровержение на човека, отричащ Исус за Помазаник :

 


1. твърдение : "Много интерсно ,агнето принос за грях трябва да е женско без недостатък ,а Исус бе мъж !!!!"

 

 

- женското агне дава живот, от него се раждат другите - било мъжки, или женски. Линията на следване е  ---даване на живот, възможност за раждане на други като него ---, а не --пол-на съществото, давано за грях-- 

 

основания за твърдението :

 

- И виждаме, че именно Йешуа сам каза "Аз съм животът, никой не идва при Елохиим, освен чрез Мен!". 

 

- Именно Исус може да даде живот и да новороди други, подобни Нему, като сам е "първороден измежду мъртвите".

 

--АНТИТЕЗА--

 

Въприемайки в строго линеално тълкувателна нишка твърдението за женското агне, бих попитал защо Израил (Божи воин) е наречен "жена" в кн. "Плач на Еремия" : 

 

"вдовица", "дъщеря на Сион", "дъщеря на Ерусалим". 


 

Видимо е нелогичното противопоставяне в праволинейно тълкувателна нишка, защото никой "Божи воин" не е редно да бъде наричан "жена", нито пък - "дъщеря на ххх". 


 

 

Поздрави на Божият народ, пазете се от злите поборници, от тези, които могат да завлекат душите ви под Божието вечно осъждение, предвидено за сатана и неговите ангели. 


[ Редактирано 08.09.19 13:35 ]" Тогава змеят страшно се разгневи на жената и тръгна да воюва с останалите й потомци – онези, които спазват заповедите на Бога и се държат за истината, която Исус разкри. Змеят застана на морския бряг.
!!! Откр-е на Йоан 12
" http://vminev.blog.bg/drugi/2011/02/22/pesenta-na-viatyra.691513

Най-отгоре

    
08.09.19 13:57 Цитирай
изказвания: 2090


2.Ако правилно разбирам, иудеите които очакват друг техен помазаник-цар, не свързват по никакъв начин този техен очакван цар с това, той да понесе наказнието за техните грехове. Съответно те не виждат никакъв проблем в това, че са греховни и че Бог няма как да ги приеме с греховете им. Ситуацията неизненадващо е подобна на тази с други антихристи, мохамеданите, които също нямат надежда по отношение на техните грехове и съответно наказание.

 

---ХХХ---

 

3. В този смисъл, не съм изненадан, че и днес антихристи старателно търсят доводи да отхвърлят лекомислено Исус от Назарет и неговата декларация, запечатана със собствената му кръв и безброй добрини към страдащи хора в Иудеа тогава, че той е предизвестеният от Бога помазаник-цар, Божият син и спасител на света от греха и смъртта, без да осъзнават, че така отблъскват единствената "Ръка", която може да ги извади от смъртоносното тресавище на греха и смъртта, в което всички се озоваваме по рождение - било авраамови потомци по плът (израелци, араби...), било гърци по плът, понеже относно плътта няма разлика пред Бога - и да ги спаси, и да им даде живот.

 

 

 

2.Ако правилно разбирам, иудеите които очакват друг техен помазаник-цар, не свързват по никакъв начин този техен очакван цар с това, той да понесе наказнието за техните грехове. Съответно те не виждат никакъв проблем в това, че са греховни и че Бог няма как да ги приеме с греховете им. Ситуацията неизненадващо е подобна на тази с други антихристи, мохамеданите, които също нямат надежда по отношение на техните грехове и съответно наказание.

 

отг. - Да, напълно вярно, евреите очакват друг Машииах, друг цар, който ще се роди(Езек. 37) :


"възкресява израелтяните, прави двата дома един и ги отвежда в земята им,..."
- цитат от дискусия. Ето още няколко щрихи към общият профил на основната смислова концепция за "обещаният Давидов цар" :


"...месията си е земен цар, със земни родители и когато дойде ясно ще се види ! Ще настъпи ера на мир, всички ще познават Бога и няма да се учат вече един друг. Агне и вълк ще пасат заедно и тн... Израел ще е в земята си и няма сто пришествия - има едно идване на Израелев месия, напълно човек и земен цар. (...) Има месии, но има един, който те очакват спезиално - САМО ЧЕ - той ще бъде ЧОВЕК , реално от племето на Юда, със земен баща, защото, защото това е обещано с клетва от Бога - потомство от семето на Давид. И не е спасител, а просто израилев цар. "


Тази втора картина и платформа, представяща кой е очакваният Месия, ме накара да напиша в темата Йесус от Назарет наистина ли е Божият син или това е заблуда? чеПрочитайки горните "характеристики", особености на очакваният от Равините "Помазаник", аз, признавам си, изтръпнах, досещате се (?) защо.

 

 

 

 

 


[ Редактирано 27.09.19 00:47 ]" Тогава змеят страшно се разгневи на жената и тръгна да воюва с останалите й потомци – онези, които спазват заповедите на Бога и се държат за истината, която Исус разкри. Змеят застана на морския бряг.
!!! Откр-е на Йоан 12
" http://vminev.blog.bg/drugi/2011/02/22/pesenta-na-viatyra.691513

Най-отгоре

 
Започване на нова тема
 

Отговор (без HTML оформление):


 

Към форум:     Най-отгоре

Публикуване на темата: rss 0.92 Публикуване на темата: rss 2.0 Публикуване на темата: RDF