Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

edinni.com:мобилни устройства   буквален превод   гностици   защо бе изпратен исус   изповядване   илчо ефтимов   марко джоенсу   многоженство   неправедното богатство   правителство в сянка  

виж всички тематики

Реплики

 
 
eureth   26.05.20 20:57
Трудна и противоречива тема, понеже не е лесно да се намери надеждна и достоверна информация.

Чакам времето, когато Бог ще седне на престола си за съд и ще извади на показ цялата истина за 2СВ, а и за всичко по тази греховна отиваща си земя.

Попаднах на следната връзка, където например оспорват това, което пропагандната машина на военните победители от 2СВ проповядва:

https://ww2truth.com/

 
Владо   11.05.20 01:34
ПП : филма на Ray има български субтитри! Трябва да се намерят в менюто!
 
Владо   10.05.20 23:30
еурет, с предишният пост тук броят “реплики” бе 666.
 
Владо   10.05.20 23:29
Един разтърсващ съвремието филм на евреина Ray Comfort. За съжаление без субтитри на български. https://youtu.be/7y2KsU_dhwI
 
eureth   21.03.20 02:10
готово е...

Към страница       >>  
Започване на нова тема
    
06.07.19 23:57 Цитирай
изказвания: 2090

Здравейте. Във връзка с последните спорове относно едно появило се пророчество искам да поставя темата за отсъждане тук, където пиша от години. Причината е че разчитам на безпристрастно отсъждане и търсене на Божията истина и правда - неща, към които всеки вярващ човек би трябвало не само да се стреми, но и да почита, да пази. Това е. Ето пророчеството (кандидат - пророчество) :

 


 Църквата е минала през много етапи на развитие. През годините Бог я е водил от слава в слава. Преходът обаче е бил съпроводен с упадък и винаги е бил болезнен за тези, които са дръзвали да последват Святия Дух в неизвестното. А тези, които са решавали да останат в установеното статукво, са се превръщали в поредната религия.

Бог придвижва своята църква в нова слава и тя излиза от „пасторалния модел“ и „неделното християнство“ и влиза в армията на Христос. Армия, предвождана лично от Исус, без човешки наместници. Армия, в която всеки е служител и служи всеки ден, а не само в неделя. Пророк Йоил е видял тази армия още в своите дни.

Преди да се появи армията на Бог пророкът описва една апокалиптична картина на земята.

„Каквото остави гъсеницата, изяде го скакалецът; и каквото остави скакалецът, изяде го червеят; и каквото остави червеят, изяде го бръмбарът.“(Йоил 1:4)

Във време на безнадежност и отчаяни времена Бог ще издигне своята армия.

„Ден тъмен и мъглив, ден облачен и мрачен, като зората, която се разпростира върху планините; народ многоброен и силен, подобен на който не е имало отвека, нито след него ще има до годините на много поколения. Огън изгаря пред тях и пламък опустошава след тях; земята пред тях е като Едемската градина, а зад тях е гола пустиня. Да! Нищо не се е отървало от тях.“(Йоил 2:2)

Тази армия плаши народите (света) и дори ги кара да се гърчат пред вида ѝ. Тя идва да разруши „едемските градини“ на света, да ги изравни със земята и да направи от тях гола пустиня. Но това е нужно. Нужно е да бъдат съборени и разрушени всички капища, идоли, заместители преди да бъде съграден Божият дом. 

„Те тичат като юнаци, като военни мъже се качват на стената и маршируват всеки в пътя си, без да развалят редовете си. Не се тласкат един друг; маршируват всеки в своя път; и даже като падат около оръжията, не спират вървежа си.“(Йоил 2:7)

„И Господ издава гласа Си пред тази Си войска“,продължава в следващите стихове пророк Йоил.

Армията на Бог е в пълен синхрон, защото не е водена от хора, които я разделят на фракции, а лично от Исус чрез Святия Дух, който е достъпен за всеки. Това е армията на последното време. Армията, която Бог вече издига. 

 

Тук помествам и връзка към друго пророчество, или видение, което брата смята, че му е дадено от Бога и касае напълно горното пророчество  https://www.youtube.com/watch?v=IRV07cRAmvk 

 

Моята позиция е следната : 

[quote] 

Коя е армията, описана в кн. на пророк Йоил, 2 ?

 

Тъй като се разпространява едно погрешно виждане като тълкувание на текста от кн. на пророк Йоил, 2 гл, излагам своята позиция тук. Слагам текста, който написах като забележка към видеото на познат, с изличени имена :

“Здравей, ХХХ. 

Имам някои забележки относно поучението ти. Тъй като ти казваш, че изрично Бог ти е показал и че от Бога си приел някои неща, аз реших да ги сверя с писанията и да ги изпитам. 

Ето накратко грешките ти :

1. "Предстои излизане от този момент, в който се намираме в момента. Това е неделното християнство" 

- заб. - редно е да се посочи, че има редица ГРУПИ от вярващи, които смятат определени неща за правилни (за част от учението на Исус, Божият Син) и да конкретизираш забележките си към тези учения-лъжи-заблуди и да отделиш определените заблуди от учението на Исус. Но ако това е слово/ думи от Бога, то аз се запитвам "защо пък лично аз и мнозина други ще излизаме от нещо, от което вече сме излезнали?"

Звучи ми странно. Отделно от това, аз лично не се причислявам към редица други групи "християни", поради редица техни отклонения от писанията и погрешни разбирания на същите писания.

2. Поучението за "Армията на последното време" и цитата от книгата на пророк Йоил 

 

- заб. - тълкуването на пророческите книги е определено отговорна работа и трябва да сме внимателни как тълкуваме думите, предадени от пророка на народа Израил. 

2.а.  "Това е една апокалиптична картина, в която ние днес се намираме и живеем"

-заб.- "апокалуфис" /Αποκάλυψις/- "смъкване на завесата", "разкриване на нещо тайно, скрито, неразбираемо", "откровение".

Вероятно се бъркаш с "Божият ден", "деня на Господаря", "великият и страшен ден на съд", за който както Йоил и други пророци, така и Господарят Исус, говорят. 

Или пък искаш да кажеш, че живеем в дни на умножено знание-разкриване- откровение, за Господа? При толкова заблуди и лъжеучения...съмнявам се! Истината за учението отдавна е покрита и презирана. 

2.б. "

  2. Ден тъмен и мъглив, Ден облачен и мрачен, Бързащ като зората, която се разпростира върху планините; Идат люде много и силни, Подобни, на които не е имало от века, Нито подир тях ще има до годините на много поколения. 

  3. Огън пояжда пред тях, И пламък опаля подир тях; Земята пред тях е като Едемската градина, А зад тях гола пустиня; Да! нищо не е избегнало от тях. "

 

Твое тълкувание : "Интересно е че тази армия идва да разруши "Едемските градини" 

- заб.- не, тази армия НЕ идва, за да разруши някакви своеобразно сътворени от човеците "Едемски градини" (градини за наслада), но пророка ясно казва, че "Земята пред тях е като Едемската градина, А зад тях гола пустиня" - текста "говори" за опустошаване на земята, а не на някакви градини, било то Едемски, или не.

2.в. "Докато живеем в тази апокалиптична картина, има малцина, които изпояждат всичко"

- заб. - вече установил идеята / разбирането, че някаква "Божия армия"  унищожава всичко, сега тук пък правиш/ поставяш противоречиво разбиране за някакви други, които допълнително "изпояждат всичко". Ами ако веднъж нещо (независимо какво) е унищожено от някой/и (независимо кой/и), то какво място има пък за трета/и личност/и, която/ито да изпояждат?

Не е логично.

 

2.г. "Бог издига армия, която да разруши "Едемската градина"

-заб.- Не, категорично съм против, текста е съвсем ясен, че в ден, който пророка определя като "тъмен и мъглив, ден облачен и мрачен", ще бъде изпратена армия от "люде много и силни", които ще донесат разруха ВЪРХУ ЗЕМЯТА "чрез огън...ЗЕМЯТА (!!) пред тях е като Едемската градина, А зад тях гола пустиня..", но текста не е "Едемската градина (или "Едемските градини") пред тях е красива/ са красиви, А зад тях гола пустиня" - не, текста не е такъв. 

2.д. "Всички тези, които са изпояли благата, те са си направили техните "Едемски градини"

-заб.- все пак текста от пророк Йоил НЕ ПОСОЧВА такава идея- картина- разбиране.

Безспорно благовестието чрез слугите на Господаря, които са и Неговите пастири/ овчари, е донасяло и донася често "разруха" на обществени концепции, установени образци и порядки, но текста говори за съвсем друго нещо, Асен. 

--- Мое предложение за текста от Йоил, 2 глава : ---

 

- Бог призовава за почит и страх към Себе си (ст1), защото иде Неговият ден на съд (ст2). Пророка внезапно вижда (във връзка с последният ден на Господаря, преди Той да се завърне и съди народите и племената според думите, които е изговорил вече) една "АРМИЯ", която унищожава земята. 

Тази "армия" е изпратена от ЙХВХ, Господаря, Той я нарича "Моята голяма войска" /חַיִל - khah-yil/(ст25), която е унищожила посевите - житото и лозята, плодните дървета и тревата за добитъка (ст22 и 24).

 

!!! ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ АРМИЯТА /חַיִל/ ПОГУБВА ПОСЕВИТЕ !!!

 

Всичко това (идването на тази "Божия армия" от "много и силни люде" ст2, които изглеждат като " Видът им е като вида на коне; И тичат като конници. " ст4), е поради греха на Неговият народ и за да ги върне към Себе Си, ЙХВХ призовава :

 

  12. Но, казва Господ, даже и сега се обърнете към Мене С цялото си сърце, С пост, с плач, и с ридание; 

  13. И раздерете сърцето си, а не дрехите си, Та се обърнете към Господа вашия Бог; Защото е милостив и щедър, Дълготърпелив и многомилостив, И разкайва се за злото. 

  14. Кой знае дали Той не ще се повърне и разкае, Та остави благословение след Себе Си, Колкото за хлебен принос и възлияние на Господа вашия Бог? 

  15. Затръбете в Сион, Осветете пост, свикайте тържествено събрание; 

  16. Съберете людете, осветете събранието, Свикайте старейшините, Съберете младенците и сучещите; Нека излезе младоженецът из спалнята си, И невестата из стаята си; 

  17. Нека плачат свещениците, Служителите Господни, Между предхрамието и олтара, И нека рекат: Пощади, Господи, людете Си, И не предавай наследството Си на позор, Та да ги владеят народите. Защо да рекат между племената: Где е техният Бог? 

  18. Тогава Господ поревнува за земята Си, И смили се за людете Си. 

 

 

- тоест, ясно е че !!! НЕ АРМИЯТА, ДОШЛА ДА УНИЩОЖАВА Е БОЖИЯТА АРМИЯ ИЗРИЛ, А ЧЕ ТЯ Е ИЗПОЛЗВАНА ОТ БОГА, ЗА ДА НАКАЖЕ НЕГОВИЯТ НАРОД 

 ИЗРАИЛ. 

 

И след като Той види "16. Събиране на людете, освещаване на събранието, Свикване на старейшините, Събиране на младенците и сучещите;", Бог ще се смили и 

18. Тогава Господ поревнува за земята Си, И смили се за людете Си. " - ЦЕЛТА НА ВСЯКО ЕДНО НАКАЗАНИЕ ОТ ЙХВХ, винаги. 

 

След като Той се смилява над народа Си, който народ се е покаял, свикал е събрание свята и се е осветил за това събрание, след като в това събрание са изявили желание да присъстват старейшините, младенците и дори сучещите, Бог обещава :

 

"  19. И Господ рече в отговор на людете Си: Ето, Аз ще ви пратя житото, Виното и маслото, та ще се наситите от тях, И няма вече да ви направя за позор между народите; " -именно това са културите, посевите, засаденото, което е било унищожено от “армията”(рояка, ятото), от народа, споменати вече. 

- именно - възстановяване на предишното състояние преди да дойде тази "армия" (прев.עַם - народ, тълпа, много хора, също и ято-рояк). Именно този рояк / пълчища от вредители, покриват небето (ст10), покриват и се изкачват по стени, къщи, влизат дори през прозорци - съвсем ясно и нормално явление при нашествие на дребни крилати насекоми - различни видове бръмбари, скакалци, подобни.

 

Ето ясният текст от самият Бог :

 

25. И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът, Изедникът, пръгът, и лапачът, Моята голяма войска, която пратих между вас. 

 

- именно, този рояк от вредители, които Бог нарича още "многочислен и силен рояк/ято", 

"4. Видът им е като вида на коне; И тичат като конници. ", 

"4. Видът им е като вида на коне; И тичат като конници. ". 

 

Този именно рояк от скакалци, и вредители, които Бог изпраща срещу посевите на Своят Народ, за да ги смири и те да се покаят и да Го потърсят, Синодалният превод превежда така :

 

 25.И ще ви отщетя за ония години, които изпоядоха скакалци, червеи, бръмбари и гъсеници - голямата Ми войска, която пратих върху вас.

 

------------------

 

 

[ Редактирано 07.07.19 00:21 ]" Тогава змеят страшно се разгневи на жената и тръгна да воюва с останалите й потомци – онези, които спазват заповедите на Бога и се държат за истината, която Исус разкри. Змеят застана на морския бряг.
!!! Откр-е на Йоан 12
" http://vminev.blog.bg/drugi/2011/02/22/pesenta-na-viatyra.691513

Най-отгоре

    
07.07.19 00:12 Цитирай
изказвания: 2090
На горното бе даден следният отговор :

В повечето преводи "Моята голяма войска" е разделена със запетая от останалите неща. Което се разбира като изброяване, а не обощаване.

"И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът, изедникът, пръгът, и лапачът, Моята голяма войска, която пратих между вас."

В първа глава това става ясно, защото се вижда, че всички тези бедствия идват едно след друго. "Каквото остави лапачът, изпояде го скакалецът; И каквото остави скакалецът, изпояде го изедникът; И каквото остави изедникът, изпояде го пръгът." И на края идва армията на Бог.

" Тогава змеят страшно се разгневи на жената и тръгна да воюва с останалите й потомци – онези, които спазват заповедите на Бога и се държат за истината, която Исус разкри. Змеят застана на морския бряг.
!!! Откр-е на Йоан 12
" http://vminev.blog.bg/drugi/2011/02/22/pesenta-na-viatyra.691513

Най-отгоре

    
07.07.19 00:17 Цитирай
изказвания: 2090
И последва мое разяснение :

-отг.- Иврид, както и старият еврейски, нямат главни букви, нито точки и оттам превода на смисъла в дадени текстове е на места труден. Доколкото зная, че не използват нашите знаци за разделяне и смислово обозначение на текст посредством запетая, тире, двуеточие и точка-запетая.

С две думи, Асен, текста, който обсъждаме в оригинал е БЕЗ запетаи и точки.

Но нека погледнем натам.

Ти искаш да посочиш, че някаква армия, която ти наричаш (вероятно повлиян от нечии "пророчески напъни") "армия на ЙХВХ", която разрушава "Едемските градини", които мнозина нечестиви са си направили посредством трупането на нечестиво благосъстояние, но дори и в категорията "Едемски градини" ти включваш не само благосъстоянието на някои нечестиви хора, но и редица нечестиви проекти, които други хора, в управлението на нациите (свързани с редица политически и надполитически организации и обединения), искат да създадат, за да умножат и без това съществуващото зло на този свят.

Хубаво, разбирам идеята ти, но тя е несъвместима с този библейски пасаж, ето защо :

1. Започва с обръщение към Божият народ (1:2) - пророка ги съветва да разкажат на следващите поколения относно идващо наказание от Бога, възмездие върху посевите и нивята (1:4), тъй като са изпратени :

ст4 каквото остана от гъсеници, изядоха скакалци; каквото остана от скакалци, изядоха червеи; а що остана от червеи, доядоха бръмбари.


Значи имаме вероятно НАШЕСТВИЕ от много вредители : гъсеници, скакалци, червеи, бръмбари. При евентуална справка със снимки на тези вредители, човек вижда ясно изявени "ЗЪБИ" за гризане у скакалците, гъсениците и бръмбарите.


2. Бог призовава Своят народ към покаяние, тъй като въпросната армия (независимо каква и коя специфично е тя), ще унищожи :

- виното (1:5)/ лозята (1:7), смокините (1:7) - букв. опустошени, изгризани стъбла и обелени пръчки (1:7), житото, от което се прави и хлебният принос (1:9,10) е така унищожено, че полето е пусто, не се прави вино (1:10), нито зехтин/маслинено масло (1:10).

- Бог дори по-подробно призовава за скръб и ридание лозарите, тъй като пшеницата и ечемика "загина" (1:11).

- продължава се с трагичната картина, като Бог описва и поражението върху наровете, палмите и ябълките - плодовете са унищожени, вероятно и самите дървета - поразени от "нещо" - ще видим какво.


3. Бог призовава СВОЯТ НАРОД, по-точно - свещенниците, към покаяние, пост и освещаване на събранието (1:13, 14), защото денят, в който Той е решил да изпрати тази проклетия върху СВЯТ НАРОД, върху нивите и дърветата, лозите и палмите, ИДВА СКОРО (1:15)


4. Следва ясен реторичен въпрос "Не се ли отне храната пред очите ни, радостта и веселието - от дома на нашия Бог?" и следва продължение на трагичната картина от горе - семената са изгнили, житниците са пусти, хамбарите са се срутили (1:17)

5. Поради липсата на паша (трева) и зърно (жито и ечемик) добитъка започва да гладува и стене - говедата се скитат, овцете умират (1:18)

6. Пророкът вика за милост към Бога, ТЪЙ КАТО ЗЕМЯТА НА ИЗРАИЛ Е ПОРАЗЕНА И НЕ ДАВА НИТО ПЛОДОВЕ, НИТО ЖЕТВА. Дори и полските животни (зайци, яребици и пъдпъдъци,...) са пострадали, защото нямат храна и вода (1:20)


7. Обръщам внимание на описанието на упоменатата "армия", която ОПУСТОШАВА ЗЕМЯТА НА БОЖИЯТ НАРОД : въпросната армия има "Зъбите му са зъби на лъв и има челюсти на лъвица. " (1:6).

Някак си не си представям БОЖИИТЕ ХОРА да са описани така от Сам Бог : "Зъбите му са зъби на лъв и има челюсти на лъвица. "

И някак си като разгреждам снимки, увеличени, на горните вредители (гъсеници, скакалци, червеи, бръмбари) ВИЖДАМ ИМЕННО ТАЗИ "АРМИЯ".


ЗВУЧИ НЕЛЕПО, НЕЛОГИЧНО И СТРАННА КАРТИНАТА, която Асен представя, а именно : БОЖИЯТА АРМИЯ ДА НАПАДА НИВИТЕ, ДЪРВЕТАТА, ЛОЗИТЕ И ПАЛМИТЕ НА БОЖИЯТ НАРОД И ДА ГИ УНИЩОЖИ ДО ПЪЛНО СЪСИПВАНЕ.

НО ЗВУЧИ ЛОГИЧНО И ЯСНО КАРТИНАТА, КОЯТО БОГ ОПИСВ, а именно : ПОРАДИ СЪГРЕШАВАНЕ КЪМ НЕГО, БОГ ИЗПРАЩА ВЪЗМЕЗДИЕ ОТ ВРЕДИТЕЛИ, КОИТО ОПУСТОШАВАТ ПОСЕВИТЕ, МАСЛИНИТЕ, ЛОЗИТЕ И ДОРИ ПАЛМИТЕ, ДО ПЪЛНО СЪСИПВАНЕ.

И именно тези облаци от скакалци, пълчища от гъсеници, червеи, бръмбари, Бог нарича "Моя армия".

-!!- Използваните думи в иврид. Докато в началото на повествованието си пророка използва за идващият народ / армия, които ще опустошат ниви и лозя, маслинени дървета и палми думата "am", то по-натам е ясно употребена думата "goy" - дума, която, се употребява единствено и само за ЕЗИЧНИЦИ И НАРОДИ - ИДОЛОПОКЛОННИЦИ.

И не е логично Бог да нарича своя армия "Моите езичници", с която армия да напада Своят народ и по-конкретно - посевите, нивите, лозята, маслинените дървета, палмите, нали?

ЗВУЧИ НАПЪЛНО АБСУРДНО.


ПП : Картината и образите се повтаря и в гл.2., напълно ясно, ако е нужно мога да направя анализ на цялата книга, въпреки трудностите от страна на време и сили.

Поздрави на Божиите хора.


След което човека намери за правилно да напише това :


Ако това пророчество беше само за еврейския народ и то за конкретно време на наказание, което явно е било отминало, то Петър нямаше да се върне към думите на същото това пророчество говорейки последните времена: "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища..." /Деяния 2:17/

Да, този забележка за езическия народ е много интересна. Това само потвърждава, че тази армията на Бог не се състои от насекоми и скакалци, а от "всяка нация", което в случая е реалното значение и смъсъл на думата (גוֹי֙ - goy). Значи, че армията не се състои само от евреи, но и от всикчи езически народи.

" Тогава змеят страшно се разгневи на жената и тръгна да воюва с останалите й потомци – онези, които спазват заповедите на Бога и се държат за истината, която Исус разкри. Змеят застана на морския бряг.
!!! Откр-е на Йоан 12
" http://vminev.blog.bg/drugi/2011/02/22/pesenta-na-viatyra.691513

Най-отгоре

    
09.07.19 01:58 Цитирай
изказвания: 4607

Не съм разгледал цялото послание - само прочетох и чух малко от началото - но бързо ми направи впечатление следното:

 

Както в цитата, така и във видеото се вижда, че много важен и ключов момент от тази "...пророческа картина, която Бог рисува в сърцето ми..." на този човек (евентуално - Божий пророк) е,

 

че Бог е направил така, че т.нар. "църква" да преминава  "... от слава в слава, както пише в Словото ...",

т.е. да преминава от един период на слава в друг период на слава,

в процеса на човешката история на земята,

 

и че Бог е постигнал горното действие, като е "трансформирал" и "развивал" т.нар. "църква", "надгражда[йки] знание над знание, откровение на откровение".

 

 

 

Тук и цитат от видеото:

"Искам да споделя една пророческа картина, която Бог рисува в сърцето ми за църквата, за предстоящите дни, през какво предстои да премине църквата, с какво ще се сблъскаме.

 

В историята църквата е минала през много, много трансформации и развития. Бог е надграждал знание над знание, откровение на откровение. Църквата е преминавала от слава в слава, както пише в Словото.

 

Това не значи, че постоянно е ходила в слава. Църкавата, всички знаем, че е имала лоши моменти. Имало е дегарадация, оттегляне на Божия Дух от църквата, когато е влизала в религия или е излизала тя от Божия път. И в тези моменти на дегарадация църквата е почвала да търси Бог отново и отново. Обръщала е лицето си към него. В трудните времена църквата се е обръщатала към Бог и Бог отново е идвал с нова слава, ново откровение, ново ниво, в което е издигал църквата."

 

 

 

 

 

"От слава в слава, както пише в Словото" - Всъщност къде точно пише такова нещо, и то именно в смисъла, в който го употребява този човек?

 

Преди време работих по превода на II п-мо до кор., 3 гл. Там има едно място, което на пръв поглед съвпада с горните думи.

 

Но това ли точно се има предвид там, каквото този човек описва? 

 

"трансформиране" и "развиване" на  т.нар. "църква", "надгражда[йки] знание над знание, откровение на откровение", в процеса на историята?

 


Аз поне не виждам подобно нещо написано в текста. Т.е. за мен Божиите свети писания съвсем не потвърждават конкретно това, което този човек твърди, че уж там пишело.

 

 

 

И тъй като това е ключов момент от цялата т.нар. от него  "пророческа картина, която Бог рисува в сърцето ми"

 - очевидно подготвяйки "сцената" за някакъв евентуален нов славен исторически период за т.нар. "църква" -

за мен това е сериозен основополагащ проблем още от самото начало на това пророчество.

Когато имам време може да го разгледам и нататък.

 

 

 

 

Тук отворих отделна тема за разглеждане на израза: "От слава в слава"

 

 

 

 

 


[ Редактирано 14.07.19 19:24 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
09.07.19 13:48 Цитирай
изказвания: 2090

Eureth, благодаря за труда. Но се опасявам, че ако така детайлно изследваш казаните думи (видение), които човека претендира, че е получил от Бога, няма да се стигне до основният проблем - виждането за Божия народ, че е “ Армия на Бога, от която народите на този свят треперят”. Всъщност...добре правиш. Продължи натам, когато можеш. Поздрави.


[ Редактирано 09.07.19 13:50 ]" Тогава змеят страшно се разгневи на жената и тръгна да воюва с останалите й потомци – онези, които спазват заповедите на Бога и се държат за истината, която Исус разкри. Змеят застана на морския бряг.
!!! Откр-е на Йоан 12
" http://vminev.blog.bg/drugi/2011/02/22/pesenta-na-viatyra.691513

Най-отгоре

    
12.07.19 17:57 Цитирай
изказвания: 4607

началото на цитираното пророчество:

Църквата е минала през много етапи на развитие. През годините Бог я е водил от слава в слава. Преходът обаче е бил съпроводен с упадък и винаги е бил болезнен за тези, които са дръзвали да последват Святия Дух в неизвестното. А тези, които са решавали да останат в установеното статукво, са се превръщали в поредната религия.

Бог придвижва своята църква в нова слава и тя излиза от „пасторалния модел“ и „неделното християнство“ и влиза в армията на Христос. Армия, предвождана лично от Исус, без човешки наместници. Армия, в която всеки е служител и служи всеки ден, а не само в неделя.

 

 

 

Според логиката на пророчеството (+ видеото от youtube)

("В историята църквата е минала през много, много трансформации и развития. Бог е надгрждал знание над знание, откровение на откровение. Църквата е преминавала от слава в слава, както пише в Словото")

както се вижда, горното описва как т.нар. "църква"
в момента излизала от предишната си слава, в която слава Бог преди това я е бил издигнал и въвел,
и отива в една нова по-голяма слава, която Бог е приготвил и определил.Тогава излиза, че предишната "слава" (в която Бог евентуално е въвел т.нар. "църква") е била именно:
т.нар. пасторалния модел“ и „неделното християнство - !?

(Досега не ми е идвало на ум, че т.нар. „пасторалния модел“ и „неделното християнство“ може да бъдат наречени "слава" и то - по-голяма от славата на Божията общност през 1-ви век,

и то "слава", в която самият Бог бил въвел т.нар. "църква"...)

 

 Ако пък кажем, че т.нар. „пасторалния модел“ и „неделното християнство“ всъщност не са били слава на т.нар. "църква",

а са били всъщност някакво падение на  т.нар. църква,

то тогава пък излиза, че  "в историята" Бог всъщност съвсем не е водил т.нар. "църква" "от слава в слава, както [НЕ!] пише в Словото" – както твърди пророкът –

а всъщност Бог е водил/води т.нар. "църква": "от падение в слава".Но тогава пък ще излезе, че цитатът от из II п-мо до кор, 3гл

който (цитат) този пророк изрично посочва и на който цитат той се опира
(очевидно за да покаже, че неговото пророчество е в съгласие с истинското Божие слово и така да претендира за Божий авторитет относно своето пророчество),

всъщност (този цитат) няма нищо общо с идеята на неговото пророчество

и съответно този цитат не може да бъде посочван в подкрепа на това пророчество и като претенция за Божий авторитет относно това пророчество.

 

(А всички ние, с лице, от което е вдигнато покривалото, отразявайки славата на Господаря, се преобразяваме в същото [отразявано] подобие, [т.е.] от [Божията] слава [съответно] в слава, също както от Господаря, Духа [, чиято слава отразяваме]
/из II п-мо до кор, 3гл
Пише: "от слава в слава", а не "от падение в слава")

Понеже ако цитираме "от слава в слава",

тогава показваме себе си, че сме (най-малко) неадекватно цитиращи в заблудата си (или още по-лошо, ако е умишлено...),

понеже след това описваме как т.нар. "църква" преминава всъщност
"от падение в слава" (а съвсем не "от слава в слава"). 

 Ако пък вземем да настояваме, че „пасторалния модел“ и „неделното християнство“ всъщност не са падение,

а са слава и то – още по-голяма слава от тази през 1-ви век (понеже според пророчеството "от слава в слава" – все повече и повече, в историята...),


тогава показваме за себе си, че не можем да направим (или не искаме да направим?)  елементарно сравнение между слава и "слава",

т.е. между

действително славната Божия общност от 1-ви век, пълна с Божия истина и слава, както писмено е засвидетелствано чрез Божия Дух в Писанията,

и

безочливо-отхвърлилия записаните Божии думи, свидетелства и наредби относно уредбата на земната Божия общност,
човешка протестантско-евангелистка папистко-фирмаджийска система

(т.е.

пастор /нещо като собственик-цар-Божий наместник ("тати/papas")/

+ неговата фирма или корпорация (иронично - често цялото това, управлявано [и] от жена му)

+ неговите подчинени поданици,
данъкоплатци на лъжлив човешки църковен данък 10%, десятъкЪТ)

/ т.е. друга "по-славна" уродлива трансформация на предшино-"по-славната" централизирана римо-имперската-държавна институция от 4в. насам (която институция, като "достоен" предшественик, също отхвърля съществени неща от Божието свидетелство в Писанията относно земната уредба и взаимоотношенията сред Божията обност) /


настоявайки (без всякаква връзка с реалността), че текущата "слава" (т.е. т.нар. „пасторалния модел“ и „неделното християнство“)  уж била "по-славна"  от първата слава от 1-ви век!... 

 

Или не, а т.нар. „пасторалния модел“ и „неделното християнство“ е (било) падение,
но точно преди това падение все пак е имало период на "слава" за т.нар. църква, т.е. период на по-голяма слава от периода през 1-ви век.

 

Тогава кой и кога точно би бил този конкретен по-славен период -

т.е. по-славен Божията общност през 1ви век

и по-малко славен от периода, нар. „пасторалния модел“??

 

 

 

 

Отделно от това, както стана дума в темата "От слава в слава", когато царският пратеник Павел споменава, в контекста на горния пасаж: "от слава в слава",

 

той съвсем няма предвид:

 

"преминаваме времево, в контекста на земната история,

от предишен исторически период на слава

в следващ исторически период на по-голяма слава",

както човекът, разпространяващ тази "пророческа картина, която Бог рисува в сърцето ми" твърди,

 

а, както контекста ясно показва, Павел всъщност има предвид,

че Бог, чрез своя Дух, който живее [само] у хората от Божия народ

 

(т.е. живее само в родените от Бога и (плътски)иудеи, и гръци, които вярват и признават, че Исус от Назарет е помазаникът-цар, Божият единствен син

и така, според Божието обещание и милост, са получили след жертвената смърт на Божия син,

Новото Божие завещание, което е много по-велико от старото Божие Синайско завещание с Моисеевия закон,

и чрез което (т.е. новото, за разлика от старото) Бог ни е измил от греховете ни и ще ни спаси и от тленната смърт,
и също благосконно и милостиво е благоволил да ни даде неговият Дух да живее у всеки човек от Божия народ, и чрез който Дух Бог и ни преобразява, както ясно пише)

 

(та Бог чрез Духа си) преобразява духовно всеки един роден от Бога човек от Божия слава в подобна на Божията слава.

 

Т.е. не става дума за някакви исторически периоди - от славен период в по-славен период,

а става дума за преобразяване,

където Бог от неговата слава духовно ни преобразява да сме като него, т.е. в подобна слава,

 

подобно на това, както едно огледало може да отрази светлината на слънцето,
и в някакъв смисъл бива преобразено от "славната" светлина на слънцето също в подобна "славна светлина".

 

 

И в това наше отразяване на Божията слава и преобразяване в подобие на Божията слава,

 

нашата отразена слава никога няма да стане по-голяма слава от Божията слава,

 

както човекът, разпространяващ "тази пророческа картина, която Бог рисува в сърцето ми"

(предполагам)неволно и неразумно на практика твърди,

отивайки в много опасни територии (понеже както Бог изрично е заявил, той е ревнив за своята слава във вечна истина и праведност).

 

 

 

Понеже без да разбира, че там се говори не за исторически периоди, той, цитирайки този цитат и, според мен не разбирайки го,

непряко (неволно) окачествява Божията слава (която отразяваме и в чието подобие Бог ни преобразява)
като по-малко славна (!!!) от онази (т.е. получената от нас) слава, която е нейно отражение
(мислейки, че ставало дума за преминаване от по-малко славен исторически период, в по-славен исторически период)

говорейки за това, че уж пишело, че Бог водел т.нар. "църква" от исторически перод на по-малка слава в исторически период на по-голяма слава

("В историята църквата е минала през много, много трансформации и развития",
"Бог е надграждал знание над знание, откровение на откровение",
"етапи на развитие",
"тези, които са решавали да останат в установеното статукво (= предишният по-малко славен исторически период), са се превръщали в поредната религия",
"Бог придвижва своята църква в нова слава",
"Църквата е преминавала от слава в слава, както пише в Словото")

 

 

 

Божията слава винаги ще остане по-голямата слава,
а ние ще я отразяваме, преобразявайки се от нея в подобие на Божията слава,
и то само ако стоим във вярата в истината относно помазаника-цар, Божия единствен син Исус от Назарет,
както едно огледало може да отразява слънчевата светлина, само ако е насочено към слънцето, а не към тъмнината.

 

Т.е. съвсем не става дума за някакви исторически периоди,
за преминаване от по-малко славен период в още по-славен период,

а става дума за постоянно духовно преобразяване на всеки роден от Бога човек,
където Бог от неговата по-голяма слава
ни преобразява да сме като него, т.е. в подобна (a не по-голяма!) слава.

 

 

 

 


Освен това, къде останаха повече от 1 милиард души
от (зависимите и независими клонове на)
"Все-цялостна-та (καθολικὴ)" (най-права) "църква" (от западната римска империя),
които не се черкуват при пастор (понеже нали свършва „пасторалния модел“)?

 

И къде останаха 200-250 милиона
от (зависимите и независими клонове на)
"Право-мненийна-та Все-цялостна (ορθόδοξη καθολική)" (най-права) "църква"  (на източната римска империя),
които също не се черкуват при пастор (понеже нали свършва „пасторалния модел“)?

 

И разни други, също.


Всички тези милиард и милиони няма ли и тях Бог да ги повишава в следваща по-голяма "слава" ("от слава в слава") ? Или само протестанто-евангелистите (в падението, нар. „пасторалния модел“) са т.нар. църква?...


 

 

 

Всичко това показва, че засега това пророчество не се съвместява нито с Божието слово, нито с някаква логическа последователност.

 

 

 

 

ПП

И също, много е заблуждаващо да наричаме „пасторален модел“ гореописаното падение.

Понеже – ако и това да е вече малко остаряло понятие в бълг. език ("пасторален") – всъщност то реално няма нищо общо с протестанстко-евангелисткото лъжеучение "пастор"*1  и съотв. дума
(напр. казва се: "пасторски процеси на ДС", а не "пасторални процеси на ДС").

---
(*1 вж и това,
и Говедари и добитък)
---


Напр., за сравнение, тук в Wikipedia, пише за една симфония от Бетховен, наречена  именно "Пасторална". (За всеки случай, ако има нужда, да уточня: тя, разбира се, няма нищо общо с пастори, фирмите им, т.нар. "неделно християнство", и т.н. )

И дори бих казал, че, иронично, остарялото понятие "пасторален" (за разлика от "пастор") смислово донякъде има нещо общо с Божието слово (но не и с пастори, "неделно християнство" и каквото там). А за т.нар "армия на Христос на последното време" (която би трябвало евентуално да е една "по-голяма слава" от „пасторалния модел“ и „неделното християнство“) ще продължа отделно.

 

 


[ Редактирано 07.08.19 21:32 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
19.07.19 02:00 Цитирай
изказвания: 12

Благодаря ,еурет, вярно написахте ,че

не става дума за някакви исторически периоди - от славен период в по-славен период,

а става дума за преобразяване

 
словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила (1Коринт.1:18)
Най-отгоре

    
24.07.19 02:12 Цитирай
изказвания: 4607

Владо, започнах да разглеждам кн. на пр. Йоел и да сравнявам написаното, с представената т.нар. "пророческа картина, която Бог рисува в сърцето  ми".

 

От всичко, което прочетох до сега, (поне засега) смятам, че този човек не знае какво говори...

 

Като гледам видеото, не ми изглежда умишлено да преследва някакви лоши цели, дори (на мен ми) изглежда човек ревностен за Бога и вероятно наистина е, в някакъв смисъл. Но въпреки това т.нар. "пророческа картина, която Бог рисува в сърцето ми" съвсем не е в съгласие, с това, което истинският Бог е казал в свидетелствата си в Писанията и с "картината", която истинският Бог е "нарисувал" там.

 

Надявам се скоро да мога да изложа нещата подред.


[ Редактирано 27.07.19 08:55 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
26.07.19 21:18 Цитирай
изказвания: 2090
Човека от видео-канала YouTube го познавам лично и е чудесен баща и съпруг. Жената, дала пророчеството, я познавам бегло от интернетпространството - има страница, на която публикува множество свои пророчества, за които се опитах да я предупредя, че са измишления на собственото ‘и сърце (а в някои случаи и друго нещо, но тя отказа да размисли над доводите ми, като каза, че Бог я води и това са Неговите думи.

Специално за Йоил и написаното от него ще ми е интересна твоята теза.

Поздрави." Тогава змеят страшно се разгневи на жената и тръгна да воюва с останалите й потомци – онези, които спазват заповедите на Бога и се държат за истината, която Исус разкри. Змеят застана на морския бряг.
!!! Откр-е на Йоан 12
" http://vminev.blog.bg/drugi/2011/02/22/pesenta-na-viatyra.691513

Най-отгоре

    
06.08.19 04:12 Цитирай
изказвания: 4607

Очевидно, за да се преценят отделни твърдения, свързани с текста на кн. на Божия пророк Йоел, трябва добре и цялостно да се разбира самата книга. Поради това отварям отделна тема за това.

 

 

 

 

 

адм.бел.
разкл. в: Йоел

 

 

 

 

 

 


[ Редактирано 06.08.19 04:33 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

 
Започване на нова тема
Към страница       >>  
 

Отговор (без HTML оформление):


 

Към форум:     Най-отгоре

Публикуване на темата: rss 0.92 Публикуване на темата: rss 2.0 Публикуване на темата: RDF