Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

asah   апостолос   държавен контрол   дядо мраз   норвегия   овертон   предупреждения относно забогатяването и па   преследвания заради вярата   харвард   хронология на края на епохата  

виж всички тематики

Реплики

 
 
eureth   07.05.18 15:26
Преместих темата за "генно-модифицирната опозиция в Сирия"

в тема:
"Сирия: Отн.тн. ислямска държава", тук:

http://edinni.com/p/forum/forum_viewtopic.php?17424.post
 
eureth   15.04.18 14:53
Възможно е и до там да се стигне. Но главното, до което пише, че ще се стигне в тези земни военни противопоставяния, е че Бог ще доведе всички народи на битка против Йерусалим и той ще бъде превзет, и ще бъде тъпкан от народите, колкото Бог е определил (3год. и половина).

Тук има доста подробности около сегашната ситуация, в темата "Относно тн. ислямска държава":
http://edinni.com/p/forum/forum_viewtopic.php?17419.post
 
Владо   15.04.18 03:46
Света е пред прага на нова световна война.
 
Владо   15.04.18 03:45
 
Анонимен   13.02.18 09:08
еурет, постовете станаха три, но са един - само последния (нетът понякога е кошмарен тука). Моля те да оставиш само последния, а другите да ги изтриеш, за да не се "разводнява" темата.

RSS Емисии
rss1.0
Започване на нова тема
    
24.02.18 17:44 Цитирай
bratoliubie
изказвания: 121

Псалом 25Давидов псалом. По Еврейски, азбучен псалом.

1 Към Тебе, Господи, издигам душата си.
2 Боже мой, на Тебе съм уповал; Да се не посрамя, Да не тържествуват неприятелите ми над мене.
3 Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами; Ония ще се посрамят, които, без причина, постъпват коварно.
4 Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти, Научи ме на пътеките Си.
5 Води ме в истината Си и учи ме; Защото Ти си Бог на Спасението ми; Тебе чакам цял ден.
6 Помни, Господи, благите Си милости И милосърдията Си, защото са от века.
7 Недей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми; Помни ме, Господи, според милосърдието Си и заради благостта Си.
8 Господ е благ и праведен, Затова ще научи грешните на пътя Си.
9 Ще води кротките с правда, И ще научи кротките на пътя Си.
10 Всичките пътеки на Господа са милосърдие и вярност Към ония, които пазят завета Му и изявлението Му.
11 Заради името Си, Господи, Прости моето беззаконие, защото е голямо.
12 Бои ли се човек от Господа? - Него Той ще настави кой път да избере.
13 Душата му ще живее в спокойствие, И потомството му ще наследи земята.
14 Интимното благоволение на Господа е с ония, които Му се боят, И ще им покаже завета Си.
15 Моите очи са винаги към Господа, Защото Той ще измъкне из мрежата нозете ми.
16 Обърни се към мене и смили се за мене, Защото съм усамотен и наскърбен.
17 Олекчи скърбите на сърцето ми, Извади ме из утесненията ми.
18 Вгледай се в угнетението ми и теготата ми. И прости всичките ми грехове.
19 Виж неприятелите ми, защото са много, И с люта ненавист ме мразят.
20 Пази душата ми и избави ме; Да се не посрамя, защото на Тебе уповавам.
21 Незлобие и правота нека ме пазят, Защото Тебе чакам.
22 Боже, избави Израиля От всичките му беди.Възлюбени, да се любим един друг, защото любовта е от Бога и всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога.
/1 Йоаново 4:7/
Най-отгоре

Анонимен
    
25.02.18 22:52 Цитирай
Гост
Псалом 25 - Давидов псалом. По еврейски, азбучен псалом.

Към тебе, Господарю, издигам душата си.
Боже мой, на тебе съм уповал; да се не посрамя,
да не тържествуват неприятелите ми над мене.
Наистина, никой, който чака тебе, няма да се посрами.
Ония ще се посрамят, които без причина постъпват коварно.
Направи ме, Господарю, да позная пътищата ти,
научи ме на пътеките си.
Води ме в истината си и учи ме;
защото ти си Бог на спасението ми;
тебе чакам цял ден.
Помни, Господарю, благите си милости и милосърдията си,
защото са от века.
Недей помни греховете на младостта ми,
нито престъпленията ми.
Помни ме, Господарю,
според милосърдието си и заради благостта си.
Господарят е благ и праведен,
затова ще научи грешните на пътя си.
Ще води кротките с правда,
и ще научи кротките на пътя си.
Всичките пътеки на Господаря са милосърдие и вярност
към ония, които пазят завета му и изявлението му.
Заради името си, Господарю,
прости моето беззаконие, защото е голямо.
Бои ли се човек от Господаря,
него той ще настави кой път да избере.
Душата му ще живее в спокойствие
и потомството му ще наследи земята.
Интимното благоволение на Господаря е с ония,
които му се боят и ще им покаже завета Си.
Моите очи са винаги към Господаря,
защото той ще измъкне из мрежата краката ми.
Обърни се към мене и смили се за мене,
защото съм усамотен и наскърбен.
Олекчи скърбите на сърцето ми,
извади ме из утесненията ми.
Вгледай се в угнетението ми и теготата ми,
и прости всичките ми грехове.
Виж неприятелите ми, защото са много,
и с люта ненавист ме мразят.
Пази душата ми и избави ме;
да се не посрамя, защото на тебе уповавам.
Незлобие и правота нека ме пазят, защото тебе чакам.
Боже, избави Израиля от всичките му беди.

(по скоро така си го представям записан)

Най-отгоре

Анонимен
    
25.02.18 22:54 Цитирай
Гост
Иначе е страхотно божието слово! Има голяма сила в него!

Най-отгоре

    
26.02.18 11:34 Цитирай
изказвания: 121
bratoliubie

Псалом 13

За първия певец. Давидов псалом.

До кога щеш, Господи, съвсем да ме забравиш?
До кога ще криеш лицето Си от мене?
До кога ще имам борба в душата си, Болки в сърцето си всеки ден?
До кога ще се превъзнася неприятелят ми над мене?
Погледни, послушай ме, Господи Боже мой;
Просвети очите ми да не би да заспя в смърт;
Да не би да рече неприятелят ми: Надвих му,
И да се зарадват противниците ми, когато се поклатя.
Но аз уповавам на Твоята милост;
Сърцето ми ще се радва в спасението Ти.
Ще пея Господу, Защото се е показал щедър към мене.Възлюбени, да се любим един друг, защото любовта е от Бога и всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога.
/1 Йоаново 4:7/
Най-отгоре

    
26.02.18 22:36 Цитирай
изказвания: 4366

bratoliubie, благодаря ти за хубавата "тема" - както обикновено...

 

 

Славъ. Прьвому Певцу, на Аиелеть Шахаръ. Псаломъ Давидовъ.

Боже мой, Боже мой, защо си ме оставиль? Защо стоишъ далечъ отъ спасението ми И отъ думите на стенанието ми?
Боже мой, викамъ дене, и не отговаряшъ, И ноще, и не премлъкнувамъ.

 

Но ти си Светь, Ти който обитавашъ между Израилевите хвали.
На тебе се надеехѫ отците ни: Надеехѫ се, и ти ги освободи:
Къмъ тебе извикахѫ, и избавени бидохѫ: На тебе се надеехѫ, и не се посрамихѫ.

 

 

 

А азъ съмъ червей, а не человекъ, Укоръ на человеците, и презрянъ отъ народа.
Ругаятъ ми се всички които ме гледатъ: Отварятъ устните си, киватъ съ глава, и казватъ:
Упова на Господа, нека го избави: Нека го спаси понеже благоволи за него.

 

Но ти си който си ме извадиль изъ утробата: Ти ми даде упование като бяхъ на гръдите на майка си.
На тебе бихъ оставенъ отъ рождението си: Отъ утробата на майка ми ти си Богъ мой.
Да се не отдалечишъ отъ мене; Защото скърбта е близу, Защото няма помощникъ.

 

Юнци много ме обиколихѫ: Бикове силни отъ Васанъ ме окружихѫ.
Отворихѫ върхъ мене устата си Като лъвъ който граби и рикае.
Изляхъ се като вода, И разглобихѫ се всичкитѣ ми кости: Сърдцето ми станѫ като восъкъ, Разтопява се всредъ вътрешностите ми.

 

Силата ми изсъхна като черепъ, И езикътъ ми прилепна за гъртана ми; И ти си ме свель въ пръстта на смъртта.
Защото псета ме обиколихѫ: Събрание на лукави ме окружи: Продупчихѫ ръцете ми и нозете ми
Мога да изброя всичкитѣ си кости; Те се взиратъ въ мене и ме гледатъ.
Разделихѫ си дрехите ми; И за одеждата ми хвьрлихѫ жребие.

 

 

 

 

Но ти, Господи, да се не отдалечишъ: Ти, сило моя, поспеши на помощъ мене.
Освободи отъ мечъ душата ми, Живота ми отъ силата на псето.
Спаси ме отъ устата на лъва, И послушай ме, и избави ме отъ роговете на единорогите.

 

Ще про повѣдвамъ името ти на братията си: Всредъ събрание ще те хваля.
Вие които се боите отъ Господа, хвалете го: Всичко семе Яковово, славете го; И бойте му се, все семе Израилево.
Защото не презре, и не се отвърна отъ скърбта на оскърбения, И не скри лицето си отъ него; Но послуша когато извика той къмъ него.

 

За тебе ще е хвалата ми въ голѣмо събрание. Ще изпълня обещанията си предъ онези които му се боятъ.
Ще ядатъ бедните и ще се наситятъ: Ще хвалятъ Господа онези които го търсятъ. Сърдцето ви ще живее вечно.

 

 

 

Ще си напомнятъ и ще се обърнатъ къмъ Господа Всичкитѣ краища на земята; И ще се поклонятъ предъ тебе Всичкитѣ племена на народите;

 

Защото на Господа е царството, И той владее надъ народите.
Ще ядатъ и ще се поклонятъ всичкитѣ богати на земята Предъ него ще се преклонятъ всичкитѣ които слязватъ въ пръстта; И никой не може да упази живота си.
Потомството ще му слугува: Ще се приказва за Господа на бъдещия родъ.
Ще дойдатъ и ще извѣстятъ правдата му На люде които ще се родятъ, Че той е направиль това.

 


[ Редактирано 26.02.18 22:38 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласуваща хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
27.02.18 18:40 Цитирай
изказвания: 121
bratoliubie
Псалом 27:7-9

Слушай, Господи, гласа ми, когато викам; Смили се тоже за мене, и отговори ми.
Когато Ти рече: Търсете лицето Ми, Моето сърце Ти каза: Лицето Ти ще търся, Господи.
Да не скриеш от мене лицето Си; Да не отхвърлиш с гняв слугата Си; Ти ми стана помощ; недей ме отхвърля, И недей ме оставя, Боже, Спасителю мой;
Възлюбени, да се любим един друг, защото любовта е от Бога и всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога.
/1 Йоаново 4:7/
Най-отгоре

    
01.03.18 03:06 Цитирай
изказвания: 4366

bratoliubie, правилно ли ми е предположението, че има нужда да се помолим за нещо конкретно в случая? Ако да, пиши - няма нужда от каквито и да е специфични подробности, тъй като Бог така или иначе знае всичко.
Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласуваща хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
02.03.18 18:46 Цитирай
изказвания: 121
bratoliubie
Псалом 127
 
Соломонова песен на възкачванията.
Ако Господ не съгради дома, Напразно се трудят зидарите;
Ако Господ не опази града, Напразно бди стражарят.
Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкоз късно, И да ядете хляба на труда,
Тъй като и в сън Господ дава на Възлюбения Си.
Ето, наследство от Господа са чадата, И награда от него е плодът на утробата.
Както са стрелите в ръката на силния, Така са чадата на младостта.
Блазе на оня човек, Който е напълнил тула си с тях!
Такива няма да се посрамят, Когато говорят с неприятелите си в градската порта.
...
 
Еурет, това е нуждата, която представям!
Молете Господ да съгради дома Си, защото напразен би бил всичкия труд на зидарите.
Молете и Господ да опази града Си, защото напразно би било всичкото бдене на стражарите.Възлюбени, да се любим един друг, защото любовта е от Бога и всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога.
/1 Йоаново 4:7/
Най-отгоре

    
02.03.18 20:16 Цитирай
изказвания: 4366

Така е...

 

... Като чухѫ учениците му, твърде се удивихѫ, и думахѫ: Като е тъй, кой може спасенъ да бъде?

А Иисусъ ги погледна и рече имъ: У человеците това е невъзможно, но у Бога всичко е възможно.

 

Хубаво напомняне.

 

 

Бог ще съгради дома си и ще събере при себе си всичките си деца, пръснати по целия свят, както Йоан ни е написал.

 

И това също:

"... понеже вкусихте "че Господъ е благъ."  При когото идвайте като при камикъ живъ, отъ человеците отхвърленъ, а отъ Бога избранъ и драгоцененъ и вие като живи камене зидете се на домъ духовенъ, на свещенство свето, да принесете жертви духовни благоприятни Богу чрѣзъ Иисуса Христа.

За това е и писано въ писанието: "Ето полагамъ въвъ Сионъ камикъ краеъгъленъ, избранъ, драгоцененъ, и който верва въ него, нема да се посрами." На васъ прочее които вервате е драгоцененъ; а на тѣзи които се противятъ "камикътъ когото пренебрегнахѫ зидарите, той биде глава на ъгъл", ..."

 
Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласуваща хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

Анонимен
    
26.04.18 08:07 Цитирай
Гост
Псалом 80

1 (по Слав. 79)
Първому Певцу, върху Шошаним – Едут,
Псалом Асафов.

Пастирю Израилев, послушай,
Ти който водиш като стадо Иосифа,
Който седиш на херувимите, възсияй.
2 Пред Ефрема, и Вениамина, и Манасия
Въздигни силата си, и дойди на спасение нам.
3 Върни ни, Боже, и направи да просветне лицето ти;
И ще се избавим.
4 Господи Боже на Силите,
До кога ще се гневиш против молитвата на людете си?
5 Храниш ги с хляб от сълзи,
И поиш ги изобилно съ сълзи.
6 Направил си ни предмет за прение на съседите ни;
И неприятелите ни се смеят помежду си.
7 Върни ни, Боже на Силите,
И направи да просветне лицето ти; и ще се избавим.
8 Пренесъл си лоза из Египет:
Изгонил си езичниците, и насадил си я.
9 Приготвил си място пред нея,
И дълбоко си я вкоренил;
И изпълни земята.
10 Покриха се горите съ сянката й;
И ветвите й станаха като високите кедри.
11 Простря вейките си до морето
И пръчките си до реката.
12 Защо си съборил плетищата й,
Та я берат всичките които минуват през пътя?
13 Запустява я глиган от дъбравата,
И полски звяр я пояжда.
14 Върни се, молим се, Боже на Силите:
Погледни от небето, и виж, и посети тази лоза,
15 И насаждението който е насадила твоята десница,
И отрасъла който си направил силен за себе си.
16 Изгорена биде с огън: отсечена биде:
Погинаха от пръщението на лицето ти.
17 Нека бъде ръката ти върх мъжа на твоята десница,
Върх человеческия син когото си направил силен за себе си.
18 И ние не ще се уклоним от тебе:
Съживи ни; и името ти ще призовем.
19 Върни ни, Господи Боже на Силите:
Направи да просветне лицето ти; и ще се избавим.

Най-отгоре

 
Започване на нова тема
 

Отговор (без HTML оформление):


 

Към форум:     Най-отгоре

Публикуване на темата: rss 0.92 Публикуване на темата: rss 2.0 Публикуване на темата: RDF