Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

70 седморки   биене на деца   владо апартамент   дингъл   епископ   каменен дом   константинопол 553г. сп   народи   последни времена   сатана  

виж всички тематики

Реплики

 
 
eureth   07.05.18 15:26
Преместих темата за "генно-модифицирната опозиция в Сирия"

в тема:
"Сирия: Отн.тн. ислямска държава", тук:

http://edinni.com/p/forum/forum_viewtopic.php?17424.post
 
eureth   15.04.18 14:53
Възможно е и до там да се стигне. Но главното, до което пише, че ще се стигне в тези земни военни противопоставяния, е че Бог ще доведе всички народи на битка против Йерусалим и той ще бъде превзет, и ще бъде тъпкан от народите, колкото Бог е определил (3год. и половина).

Тук има доста подробности около сегашната ситуация, в темата "Относно тн. ислямска държава":
http://edinni.com/p/forum/forum_viewtopic.php?17419.post
 
Владо   15.04.18 03:46
Света е пред прага на нова световна война.
 
Владо   15.04.18 03:45
 
Анонимен   13.02.18 09:08
еурет, постовете станаха три, но са един - само последния (нетът понякога е кошмарен тука). Моля те да оставиш само последния, а другите да ги изтриеш, за да не се "разводнява" темата.

RSS Емисии
rss1.0
Започване на нова тема
    

23.03.16 14:58 Цитирай
изказвания: 4367
Когато Божият син дава пророчеството на Йоан, той му се явява и едни от първите думи, които му казва са:

        Откр 1:19
19Напиши това що си видель, и което е, и което има да бъде слѣдъ
Цариградски превод (1912)
Т.е. имаме:

1.
    а) това, което на Йоан му е било дадено да види до тук във видението
        ("седемте звезди, които видя в десницата ми и седемте златни светила")
   
    б) и какво точно в реалността изобразява и означава то
        ("Тайната на седемте звезди, които видя в десницата ми и седемте златни светила [е следната]: Седемте звезди са вестоносци на(или: до) седемте общности. A седемте светила, които видя, са седемте общности.")


2. и какво ще стане след това (т.е. след това горното)
Въпроси:

Кога точно започва времето, което Царят описва като: "СЛЕД ТОВА" (т.е. след 1., вж. по-горе)?

Започнало ли е вече това време?

В бъдеще ли ще започва?


Контекст (с плъзгача се вижда целият текст):
        Откр 1:10-19
10В неделенъ денъ бидохъ въ изъ стѫпление Духомъ; и чухъ задъ себе си гласъ големъ като отъ тръба
11който говореше: Азъ съмъ Алфа и Омега, прьвий и последний; и каквото виждашъ напиши въ книга и проводи на седемте църкви които сѫ въ въ Ефесъ, и въ Смирна, и въ Пергамъ, и въ Тиатиръ, и въ Сардисъ, и въвъ Филаделфия, и въ Лаодикия.
12И обърнахъ се да видя гласа който ми проговори; и въ обръщането си видехъ седемъ светилника златни;
13и въ средъ седемте светилника видехъ едного подобенъ Сину Человеческому, облеченъ съ дълга дрехѫ, и препасанъ до градите съсъ златъ поясъ;
14а главата и космите му бѣхѫ бели като бела вълна, като снегъ, и очите му като пламикъ огненъ;
15и нозете му подобни халколивану, както въ пещъ нажежени; и гласътъ му като гласъ на много води;
16и имаше въ десната си рѫка седемъ звезди, и изъ устата му излезваше мечъ остъръ и отъ двете страни; и лицето му светеше както свети слънцето въ силата си.
17И когато го видехъ паднахъ при нозете му като мъртъвъ; и тури десната си рѫка на мене и казваше ми: Не бой се: азъ съмъ прьвий и последний,
18и живеещий; и мъртъвъ бехъ, и, ето, живея въ веки вековъ, Аминъ; и имамъ ключовете на ада и на смъртта.
19Напиши това що си видель, и което е, и което има да бъде слѣдъ
Цариградски превод (1912)[ Редактирано 23.03.16 15:01 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласуваща хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре
вестоносци до общности,   краят на епохата,   откр.1:19,   разкр.1:19,   седемте звезди,   седемте светила,   след това
    
05.04.16 18:14 Цитирай
изказвания: 604

"Кога точно започва времето, което Царят описва като: "СЛЕД ТОВА" (т.е. след 1., вж. по-горе)?

Започнало ли е вече това време?

В бъдеще ли ще започва?"

------------Според мен, "след това" -визира, след описаното със 7те буквални църкви. Това което е описано за тях вече се е случило, а не трябва да се случва тепърва.

Тези църкви не са 7 периода , както някои уверено разправят. Тези църкви са съществували и казаното за тях е нещо конкретно.Естественото е- "след това", да визира времето след тези събития. Едно е ясно, че това време " след това" е след описаното за църквите. Дали е започнало това време или предстои, текста не ни казва. В 1 ви стих на 4 та глава се казва на Йоан да види какво има да стане подире, или след това..
Въпросът е след кое? След приключването на съществуването на 7 те църкви? Или пък 7 те цуркви съществуват паралелно със описани в следващите глави събития? Или пък описаните събития от 5 глава нататък стартират в определен момент, незнаен за нас? Това са интересни въпроси..
В 5 та глава Йоан гледа неща ставащи на небето. Вижда се че седящият на престола има в дясната си ръка книга, написана отвътре и отвън запечатана със седем печата. Тук е началото на всичко ставащо до самият край!
Казва ни се ясно, че Лъвът от Юдовото племе, коренът на Давид превъзмогна ( вече станало събитие тогава) и разпечатва книгата, която никой не е бил достоен ни да разпечата, нито да гледа..

В 10 стих на 5 та глава се казва, че човеци от всяко племе, език, люде и народ са изкупени за Бога и царуват на земята! ( въпросът е как царуват? Тогава царуват буквално ли и какво означава това - царуват? Дали царуват над греха или под царуват се визира нещо друго тн.. интересни въпроси)

--
Аз смятам засега, че от времето на 7 те църкви, досега, до ден днешен, това което е записано след 4 та глава тече.. В кой точно момент сме от разкритото видение на апостол Йоан сме, незнам със сигурност, но мога да предполагам. Според мен сме в момента много близо преди появата и възцаряването видимо на човека на греха. Който е просто човек, а ще претендира да е Бог, но писанието ясно ни казва и едва ли не натъртва- че той е просто човек и числото му е на човек.. Кое е това число и какво се крие зад него е отделен въпрос. Имам някои сериозни идеи в тази посока, но това не е темата тук..[ Редактирано 05.04.16 18:17 ]

Най-отгоре

    
06.04.16 03:34 Цитирай
изказвания: 4367

И аз горе-долу така ги виждам нещата.Между другото в Разкр.5:9,10, в традиционния гр. текст, представител на който е Textus Receptus, се казва: 
"ЩЕ царуваме на земята", а не "(сега) царуваме на земята".


и пеят нова хвалебствена песен, казвайки:
"Достоен си да вземеш свитъчето и да разчупиш печатите му,
защото си бил заклан и чрез твоята кръв си ни купил за Бога,
от всяко племе, език, народ и нация, 
и си ни направил царе и свещеници на нашия Бог,

и ще царуваме на земята.”
Из Разкр.,5:9

Тук повече подробности по превода на TR:  Разкр.,5:9А относно това, че в момента ние НЕ царуваме, писах тук:
Лопухин, Парусията, Апостасията, и онАзи, която задържа (вж абзац "Разкриване на царството")Освен това, ако приложим теориите на амилениализма и постмилениализма, ще излезе, че господарят Исус по време на земния си живот е царувал и то, естествено, много повече от нас.

Но това, освен на елементарната логика и преки наблюдения, противоречи и пряко на казаното от Исус:
        Лк. 19:12-15
12И рече: Человекъ некой си благороденъ отиде въ страна далечна да приеме за себе си царство и да се върне.
13И повика десеть отъ слугите си, и даде имъ десеть мнаси, и рече имъ: Търгувайте докле дойдѫ.
14А гражданите негови ненавиждахѫ го, и испратихѫ слѣдъ него посланици да кажатъ: Не щемъ тогова да царува надъ насъ.
15И като взѣ царството и се върна, рече да му повикатъ онези слуги на които даде среброто, да узнае кой какво е припечелиль.
Цариградски превод (1912)


т.е.
"отиде въ страна далечна да приеме за себе си царство и да се върне"

(т.е. след като бива убит, но и съжвен от мъртвите, той бива взет в Божиите небеса, за да получи царство и след това да се възцари. Т.е. преди да бъде взет горе (т.е. през първи век, когато е бил тук), той все още не е бил получил царство и съответно тогава - през първи век, на земята - не е царувал в този смисъл...)

"И като взѣ царството и се върна, рече да му повикатъ онези слуги на които даде среброто"
(т.е. когато Божият син получи царство от баща си, след Божия гняв, Божият син се върне и слезе на тази земя, ще съди живите и чак след това ще царува...)Кога, казва Божият син, той ще царува тук на земята?
Чак СЛЕД
1. като бъде взет в Божиите небеса да получи царство от Бога, неговия баща,
2. и се върне тук на тази земя.
Тогава ще царува на земята. И ние, заедно с него, ЩЕ царуваме на земята.


След като е бил взет в Божиите небеса, той върнал ли се е вече на земята? И започнал ли е съда на живите?

Не.


Тогава
1. той не е царувал когато е бил на земята през първи век
2. а и все още не е започнал да царува на тази земя,
понеже все още не се е върнал и съответно не е започнал и провел съда на живите
(независимо от заблудите и бълнуванията на Елън Уайт и повлеклите се след нея т.нар. адвентисти)А и (дори и без помощтта на тази ясна негова съпоставка) преди да бъде взет горе, четем че,
той тук не е царувал,
а е бил безимотен, преследван, хулен, подиграван, плют, бит и накрая убит от иудеите чрез ръцете на римляните с най-жестока и долна смърт за римски роби/не-гражадни.


Както и пише
"...ако  търпимъ (т.е. сега),
то ще и да царуваме съ него..."
(т.е. когато той в бъдеще зацарува тук, на земята, във видимото си присъствие); 
2 до Тим, 2:11


Т.е. сега не царуваме, а търпим.

Иначе царуването не е царуване, и страданието не е страдание.И отново:

и пеят нова хвалебствена песен, казвайки:
"Достоен си да вземеш свитъчето и да разчупиш печатите му,
защото си бил заклан и чрез твоята кръв си ни купил за Бога,
от всяко племе, език, народ и нация, 
и си ни направил царе и свещеници на нашия Бог,

и ще царуваме на земята.”


-----
(понеже стана голямо отклонение, може да го преместя в отделна тема)[ Редактирано 06.04.16 23:40 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласуваща хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
06.04.16 09:05 Цитирай
изказвания: 604
да, това с тези сбъркани преводи е много дразнещо и незнаещите гръцки и нямащи обичай да проверяват обстойно стигат до недоразумения и се чудят как да синхрониИрат ткстове с цялото звучене на писанието по даден въпрос. Та така и аз с това- и те царуват.. Ясно е че не царуваме буквално, както си мислят постмилениалистите, претеристите, реконструкционистите и тн .., но викам може би значи- царуват над греха, не че не може и това да се каже, но не е универсално и не е това идеята. Напълно съм съгласен с тяоите заключения за това- " ще царуват" Ако на гръцки в текста е било така записано, значи идеята е именно в бъдеще врвме, както самото писание ни казва.

Друго интересно по темата е че виждм след 4 глава че не се говори за конкретни църкви. Което е крайно любопитно. Говори се само за Божиите избрани, верни, които пазят вярата в Исуса. Те явно след 7 те описан църкви вече са разпръснати малцинства по земята и не са назовани с конкретни имена като събрания в определена локация. Просто са събрания на светии. А иначе в началото в първите глави виждаме че е упоменато че Исус ходи помежду седемте златни светилника, които са седемте църкви.

Най-отгоре

 
Започване на нова тема
 

Отговор (без HTML оформление):


 

Към форум:     Най-отгоре

Публикуване на темата: rss 0.92 Публикуване на темата: rss 2.0 Публикуване на темата: RDF