Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

алегорични хиляда години   вяра в еволюция   еап   еклесия   изгонване на демони   лъжеучители   мат. 24:21   покаяние от греха   разболяване   чувства и покорство  

виж всички тематики

Реплики

 
 
eureth   26.05.20 20:57
Трудна и противоречива тема, понеже не е лесно да се намери надеждна и достоверна информация.

Чакам времето, когато Бог ще седне на престола си за съд и ще извади на показ цялата истина за 2СВ, а и за всичко по тази греховна отиваща си земя.

Попаднах на следната връзка, където например оспорват това, което пропагандната машина на военните победители от 2СВ проповядва:

https://ww2truth.com/

 
Владо   11.05.20 01:34
ПП : филма на Ray има български субтитри! Трябва да се намерят в менюто!
 
Владо   10.05.20 23:30
еурет, с предишният пост тук броят “реплики” бе 666.
 
Владо   10.05.20 23:29
Един разтърсващ съвремието филм на евреина Ray Comfort. За съжаление без субтитри на български. https://youtu.be/7y2KsU_dhwI
 
eureth   21.03.20 02:10
готово е...

Започване на нова тема
    

23.03.16 14:58 Цитирай
изказвания: 4642
Когато Божият син дава пророчеството на Йоан, той му се явява и едни от първите думи, които му казва са:

        Откр 1:19
19Напиши това що си видель, и което е, и което има да бъде слѣдъ
Цариградски превод (1912)
Т.е. имаме:

1.
    а) това, което на Йоан му е било дадено да види до тук във видението
        ("седемте звезди, които видя в десницата ми и седемте златни светила")
   
    б) и какво точно в реалността изобразява и означава то
        ("Тайната на седемте звезди, които видя в десницата ми и седемте златни светила [е следната]: Седемте звезди са вестоносци на(или: до) седемте общности. A седемте светила, които видя, са седемте общности.")


2. и какво ще стане след това (т.е. след това горното)
Въпроси:

Кога точно започва времето, което Царят описва като: "СЛЕД ТОВА" (т.е. след 1., вж. по-горе)?

Започнало ли е вече това време?

В бъдеще ли ще започва?


Контекст (с плъзгача се вижда целият текст):
        Откр 1:10-19
10В неделенъ денъ бидохъ въ изъ стѫпление Духомъ; и чухъ задъ себе си гласъ големъ като отъ тръба
11който говореше: Азъ съмъ Алфа и Омега, прьвий и последний; и каквото виждашъ напиши въ книга и проводи на седемте църкви които сѫ въ въ Ефесъ, и въ Смирна, и въ Пергамъ, и въ Тиатиръ, и въ Сардисъ, и въвъ Филаделфия, и въ Лаодикия.
12И обърнахъ се да видя гласа който ми проговори; и въ обръщането си видехъ седемъ светилника златни;
13и въ средъ седемте светилника видехъ едного подобенъ Сину Человеческому, облеченъ съ дълга дрехѫ, и препасанъ до градите съсъ златъ поясъ;
14а главата и космите му бѣхѫ бели като бела вълна, като снегъ, и очите му като пламикъ огненъ;
15и нозете му подобни халколивану, както въ пещъ нажежени; и гласътъ му като гласъ на много води;
16и имаше въ десната си рѫка седемъ звезди, и изъ устата му излезваше мечъ остъръ и отъ двете страни; и лицето му светеше както свети слънцето въ силата си.
17И когато го видехъ паднахъ при нозете му като мъртъвъ; и тури десната си рѫка на мене и казваше ми: Не бой се: азъ съмъ прьвий и последний,
18и живеещий; и мъртъвъ бехъ, и, ето, живея въ веки вековъ, Аминъ; и имамъ ключовете на ада и на смъртта.
19Напиши това що си видель, и което е, и което има да бъде слѣдъ
Цариградски превод (1912)[ Редактирано 23.03.16 15:01 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре
вестоносци до общности,   краят на епохата,   откр.1:19,   разкр.1:19,   седемте звезди,   седемте светила,   след това
    
05.04.16 18:14 Цитирай
изказвания: 605

"Кога точно започва времето, което Царят описва като: "СЛЕД ТОВА" (т.е. след 1., вж. по-горе)?

Започнало ли е вече това време?

В бъдеще ли ще започва?"

------------Според мен, "след това" -визира, след описаното със 7те буквални църкви. Това което е описано за тях вече се е случило, а не трябва да се случва тепърва.

Тези църкви не са 7 периода , както някои уверено разправят. Тези църкви са съществували и казаното за тях е нещо конкретно.Естественото е- "след това", да визира времето след тези събития. Едно е ясно, че това време " след това" е след описаното за църквите. Дали е започнало това време или предстои, текста не ни казва. В 1 ви стих на 4 та глава се казва на Йоан да види какво има да стане подире, или след това..
Въпросът е след кое? След приключването на съществуването на 7 те църкви? Или пък 7 те цуркви съществуват паралелно със описани в следващите глави събития? Или пък описаните събития от 5 глава нататък стартират в определен момент, незнаен за нас? Това са интересни въпроси..
В 5 та глава Йоан гледа неща ставащи на небето. Вижда се че седящият на престола има в дясната си ръка книга, написана отвътре и отвън запечатана със седем печата. Тук е началото на всичко ставащо до самият край!
Казва ни се ясно, че Лъвът от Юдовото племе, коренът на Давид превъзмогна ( вече станало събитие тогава) и разпечатва книгата, която никой не е бил достоен ни да разпечата, нито да гледа..

В 10 стих на 5 та глава се казва, че човеци от всяко племе, език, люде и народ са изкупени за Бога и царуват на земята! ( въпросът е как царуват? Тогава царуват буквално ли и какво означава това - царуват? Дали царуват над греха или под царуват се визира нещо друго тн.. интересни въпроси)

--
Аз смятам засега, че от времето на 7 те църкви, досега, до ден днешен, това което е записано след 4 та глава тече.. В кой точно момент сме от разкритото видение на апостол Йоан сме, незнам със сигурност, но мога да предполагам. Според мен сме в момента много близо преди появата и възцаряването видимо на човека на греха. Който е просто човек, а ще претендира да е Бог, но писанието ясно ни казва и едва ли не натъртва- че той е просто човек и числото му е на човек.. Кое е това число и какво се крие зад него е отделен въпрос. Имам някои сериозни идеи в тази посока, но това не е темата тук..[ Редактирано 05.04.16 18:17 ]

Най-отгоре

    
06.04.16 03:34 Цитирай
изказвания: 4642

И аз горе-долу така ги виждам нещата.Между другото в Разкр.5:9,10, в традиционния гр. текст, представител на който е Textus Receptus, се казва: 
"ЩЕ царуваме на земята", а не "(сега) царуваме на земята".


и пеят нова хвалебствена песен, казвайки:
"Достоен си да вземеш свитъчето и да разчупиш печатите му,
защото си бил заклан и чрез твоята кръв си ни купил за Бога,
от всяко племе, език, народ и нация, 
и си ни направил царе и свещеници на нашия Бог,

и ще царуваме на земята.”
Из Разкр.,5:9

Тук повече подробности по превода на TR:  Разкр.,5:9А относно това, че в момента ние НЕ царуваме, писах тук:
Лопухин, Парусията, Апостасията, и онАзи, която задържа (вж абзац "Разкриване на царството")Освен това, ако приложим теориите на амилениализма и постмилениализма, ще излезе, че господарят Исус по време на земния си живот е царувал и то, естествено, много повече от нас.

Но това, освен на елементарната логика и преки наблюдения, противоречи и пряко на казаното от Исус:
        Лк. 19:12-15
12И рече: Человекъ некой си благороденъ отиде въ страна далечна да приеме за себе си царство и да се върне.
13И повика десеть отъ слугите си, и даде имъ десеть мнаси, и рече имъ: Търгувайте докле дойдѫ.
14А гражданите негови ненавиждахѫ го, и испратихѫ слѣдъ него посланици да кажатъ: Не щемъ тогова да царува надъ насъ.
15И като взѣ царството и се върна, рече да му повикатъ онези слуги на които даде среброто, да узнае кой какво е припечелиль.
Цариградски превод (1912)


т.е.
"отиде въ страна далечна да приеме за себе си царство и да се върне"

(т.е. след като бива убит, но и съжвен от мъртвите, той бива взет в Божиите небеса, за да получи царство и след това да се възцари. Т.е. преди да бъде взет горе (т.е. през първи век, когато е бил тук), той все още не е бил получил царство и съответно тогава - през първи век, на земята - не е царувал в този смисъл...)

"И като взѣ царството и се върна, рече да му повикатъ онези слуги на които даде среброто"
(т.е. когато Божият син получи царство от баща си, след Божия гняв, Божият син се върне и слезе на тази земя, ще съди живите и чак след това ще царува...)Кога, казва Божият син, той ще царува тук на земята?
Чак СЛЕД
1. като бъде взет в Божиите небеса да получи царство от Бога, неговия баща,
2. и се върне тук на тази земя.
Тогава ще царува на земята. И ние, заедно с него, ЩЕ царуваме на земята.


След като е бил взет в Божиите небеса, той върнал ли се е вече на земята? И започнал ли е съда на живите?

Не.


Тогава
1. той не е царувал когато е бил на земята през първи век
2. а и все още не е започнал да царува на тази земя,
понеже все още не се е върнал и съответно не е започнал и провел съда на живите
(независимо от заблудите и бълнуванията на Елън Уайт и повлеклите се след нея т.нар. адвентисти)А и (дори и без помощтта на тази ясна негова съпоставка) преди да бъде взет горе, четем че,
той тук не е царувал,
а е бил безимотен, преследван, хулен, подиграван, плют, бит и накрая убит от иудеите чрез ръцете на римляните с най-жестока и долна смърт за римски роби/не-гражадни.


Както и пише
"...ако  търпимъ (т.е. сега),
то ще и да царуваме съ него..."
(т.е. когато той в бъдеще зацарува тук, на земята, във видимото си присъствие); 
2 до Тим, 2:11


Т.е. сега не царуваме, а търпим.

Иначе царуването не е царуване, и страданието не е страдание.И отново:

и пеят нова хвалебствена песен, казвайки:
"Достоен си да вземеш свитъчето и да разчупиш печатите му,
защото си бил заклан и чрез твоята кръв си ни купил за Бога,
от всяко племе, език, народ и нация, 
и си ни направил царе и свещеници на нашия Бог,

и ще царуваме на земята.”


-----
(понеже стана голямо отклонение, може да го преместя в отделна тема)[ Редактирано 06.04.16 23:40 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
06.04.16 09:05 Цитирай
изказвания: 605
да, това с тези сбъркани преводи е много дразнещо и незнаещите гръцки и нямащи обичай да проверяват обстойно стигат до недоразумения и се чудят как да синхрониИрат ткстове с цялото звучене на писанието по даден въпрос. Та така и аз с това- и те царуват.. Ясно е че не царуваме буквално, както си мислят постмилениалистите, претеристите, реконструкционистите и тн .., но викам може би значи- царуват над греха, не че не може и това да се каже, но не е универсално и не е това идеята. Напълно съм съгласен с тяоите заключения за това- " ще царуват" Ако на гръцки в текста е било така записано, значи идеята е именно в бъдеще врвме, както самото писание ни казва.

Друго интересно по темата е че виждм след 4 глава че не се говори за конкретни църкви. Което е крайно любопитно. Говори се само за Божиите избрани, верни, които пазят вярата в Исуса. Те явно след 7 те описан църкви вече са разпръснати малцинства по земята и не са назовани с конкретни имена като събрания в определена локация. Просто са събрания на светии. А иначе в началото в първите глави виждаме че е упоменато че Исус ходи помежду седемте златни светилника, които са седемте църкви.

Най-отгоре

 
Започване на нова тема
 

Отговор (без HTML оформление):


 

Към форум:     Най-отгоре

Публикуване на темата: rss 0.92 Публикуване на темата: rss 2.0 Публикуване на темата: RDF