Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

антитела   арц   видове езици   въплъщение   гледачки   единствен роден   зах. 14   контрол на мисленето   милениализъм   отмъщение  

виж всички тематики

Реплики

 
 
Владо   31.10.19 11:45
Изключително интерес дебат между лъжеучителя рави Товия Зингер и друг евреин, доктор Браун : https://youtu.be/gYfZxkrqS_E
 
eureth   06.10.19 14:21
(Като изключа нумерологията/gematria) бих казал, че размислите му относно Ис.53 са чудесно и животоспасяващо свидетелство за плътските му сънародници (дано го чуят!) - понеже, както изглежда, този човек сега вече е станал син на Абраам.
 
Владо   06.10.19 13:17
“Скритият” Помазаник в писанията - раби Яков Рамбзел казва “Святият Дух ми откри!” : https://youtu.be/4KSIBFWQqsE
 
eureth   06.10.19 13:00
Относно подобни практики (според мен имащи връзка и с иудейските практики/учения "кабала", пък били те и адаптирани от разни хора и наречени "християнски"...) аз лично съм скептичен (и бих казал дори подозрителен), понеже Бог не е говорил относно такива неща, и че е имал предвид подобни цифрови комбинации и (за мен произволни) изводи. Бих очаквал, че с подобни цифрови еквилибристики би могло да се достигне до какви ли не уж "Божии" "истини" на базата на произволен текст, независимо от използвания език.
 
eureth   06.10.19 10:54
относно "Богове сте вие" също стана дума тук, надолу в изказването:

http://edinni.com/p/forum/forum_viewtopic.php?1662.post


RSS Емисии
rss1.0
Форуми :: Бог - кой е той? << Предишна тема | Следваща тема >>
 
Един Бог в три лица - заблуда?
Към страница   <<        >>  
Започване на нова тема
    
24.01.08 03:35 Цитирай
изказвания: 4481

добре, най-напред на въпросите ти по-горе:
1. под божественост на тези богове имам превдид онова, заради което те са наречени от самия отец богове


Но това е донякъде обяснение със самото себе си. В какво конкретно и точно се изразява това „онова, заради което те са наречени от самия отец богове“? Ако някое хипотетично друго същество не е бог, защо то не е бог, а тези са?

Тези богове в небесата ли живеят или на земята, или и на двете места, или и на някакви други места?

Освен богове има ли някакви други същества? Ако да, каква точно е разликата между тези богове и някакви евентуални други същества. Защо те са богове а евентуалните други - не са?

Имало ли е време когато тези богове не са съществували? Ако да, този специален „бог отец“ ли ги е създал, или как точно са се появили?2. този един измежду тези богове е богът отец. той има божествеността си от самия себе си. НЕ е имало някога време, когато той да не е съществувал и да не е бил бог.


Божествеността на този „бог отец“ същата ли е като божествеността на другите богове или различна. Ако е различна с какво точно се различава?

На кого точно е баща този „бог отец“? (Под „отец“ имаш предвиди „баща“ нали?)
И винаги ли е бил баща на този/тези, на когото/които е баща,
или е имало някога, когато не е бил баща на този/тези на когото/които е баща.
Ако е имало такова време, тогава какъв точно му/им е бил по това време, ако онзи/онези изобщо е/са съществувал/и?

Специално за Исус той един от тези богове ли е? Имало ли е някога, когато той не е съществувал? Ако да, тогава този „бог отец“ ли го е създал?

Ако Исус също е от тези богове, тогава все пак има ли някаква принципна разлика между Исус и останалите богове (с изключение на „бог отец“). Ако да, каква точно?
Защо точно Исус идва на земята?

Има ли някаква принципна разлика между Исус и този „бог отец“. Ако да, каква точно?

(Ако живеят в небесата) други богове слизали ли са на земята? Кои точно и защо?


Да, дори и след съживяването му от мъртвите Исус нарича баща си „моят Бог и баща“.
Но все пак какво точно означава това? Как точно му е Бог и как му е баща?

[ Редактирано 24.01.08 11:03 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
24.01.08 13:35 Цитирай
изказвания: 1024
еурет, въпросите ти са основателни– но на част от твоите въпроси и аз не знам пълния отговор. най-напред, тези богове са наречени богове, защото са синове на всевишния и като такива са подобни на него в редица отношения – било реално, било потенциално. поне една част от тези богове е съществувала още преди създаването на света (йов 38:7). животните на земята не са богове. земните смъртни човеци също не са богове – освен ако бог не им даде правото да се нарекат така. тези богове живеят на различни места, включително и на небето. имало е време когато тези богове не са съществували – с изключение МОЖЕ БИ на първородния син, но досегашните ми изследвания на писанията ме карат да мисля, че е по-вероятно той също да е бил сътворен от отца, но още преди да бъде сътворено каквото и да е друго нещо. по този последен въпрос мога да ти посоча местата в писанията, които ме карат да мисля така. божествеността на бога отец е различна от божествеността на тези богове, защото всички те, включително и първородния имат своя живот от него. в този смисъл богът отец е единственият истински бог, който е едничък безсмъртен (1 тим. 6:16), защото той има живота си от самия себе си. освен това, богът отец е богът на всички тези богове. ще ти дам едно земно сравнение с думата “началник”. “началникът” е човек, който началства над определена група хора. спрямо тези хора той е началник, а те са му подчинени, но спрямо по-горния си началник той е подчинен, а не началник. най-горният началник е началник на началниците. той е единственият истински началник, защото няма друг на когото да е подчинен, няма взаимоотношение, в което той да е подчинен на някого, докато останалите началници са началници спрямо някого, а подчинени спрямо някой друг, т.е. те са хем началници, хем подчинени. те не са само и единствено началници за разлика от върховния началник. този бог отец е баща на всички други богове, но той е непосредствен баща само на своя първороден, чрез когото е създал всичко видимо и невидимо. в този смисъл непосредственият баща и създател на всички богове (с изключение на отца) е първородният син на отца. това е причината той да е наречен отец в исаия 9:6. първородният божий син, божията мемра, е непосредственият баща на всички богове освен на бога отец и на самия себе си. божията мемра е още от начало онзи бог, чрез когото богът отец върши каквото върши. божията мемра е не само бог, но има правото да носи и самото лично и вечно име на бога отец, което е йе-ха-уá. този отец е отец (чрез своята мемра) на духовете (евр. 12:9). той става баща като дава живот на своя първороден преди вечни векове. йешуа е копие на отца в телесна и видима за човека форма. той е равен на отца, но това равенство е нещо, което му е било дадено от отца. това, което той казва и върши, е съвършено отражение на волята и намерението на отца. синът има своя воля, която той обаче съвършено е подчинил на волята на отца още от начало. затова волята на отца и волята на сина са една и съща воля.

[ Редактирано 14.02.09 23:43 ]

Най-отгоре

    
24.01.08 17:02 Цитирай
изказвания: 4481най-напред, тези богове са наречени богове, защото са синове на всевишния и като такива са подобни на него в редица отношения – било реално, било потенциално.Т.е. тяхната божественост се изразява в това, че те са синове на специалния „бог отец“.
Но тъй като казваш, че те са създадени от този „бог отец“ то тяхната божественост се свежда до това, че те са създадени от този „бог отец“ и са подобни на него. (Създадени от него чрез някакво специално раждане/(излизане? как точно?) или по друг начин?)
Т.е. всяко създание, което е създадено от този „бог отец“ и е подобно на него, е бог и има божественост.

Тогава щом според теб божествеността на тези богове се изразява в това да са създадени от този „бог отец“ и да са подобни на него защо тогава този „бог отец“ да е бог?

Ако бог означава да си създаден от този „бог отец“ и да си подобен на него
тогава излиза, че този „бог отец“ не е бог и няма божественост, понеже казваш, че той не е създаден от себе си, понеже не е имало някога, когато той не е съществувал.

Тогава излиза, че тези богове са богове, но този „бог отец“ не е бог.
Ако не е така, защо не е така?поне една част от тези богове е съществувала още преди създаването на света (йов 38:7).

Но там пише „Божии синове“, а не богове. Какво имаш предвид? Пише ли някъде, че всички, които са наречени „Божии синове“ са иманите предвид от теб „богове“?земните смъртни човеци също не са богове


Но ако е вярно, че всеки, който е създаден от този „бог отец“ и е подобен на него е бог, тогава защо "земните смъртни човеци" да не са иманите предвид от теб богове?


А има ли земни _безсмъртни_ човеци? Те богове ли са? И как са станали (или останали?) безсмъртни?– освен ако бог не им даде правото да се нарекат така.


Т.е. тези „земни човеци“ всъщност не са никакви богове, но ако този „бог отец“ им даде правото да се нарекат така те стават на богове? Само се наричат богове и всъщност не са? Или се и наричат, и стават действително богове?

Т.е. „богове“ е само едно условно _наименование_, което не означава нищо съществено и в никакъв случай не определя същността на съществото, което наричаш така? Например ако тази „бог отец“ даде правото на един папагал да се нарече „бог“ той ще стане на бог, защото този „бог отец“ му е дал право да се нарече така?

Ако не е условно тогава как точно е? Т.е. какво се променя у тях, след като станат на „богове“? Или същността им остава същата, но нещо външно спрямо тях се променя?тези богове живеят на различни места, включително и на небето.


Освен на небето и на земята живеят ли някъде другаде? Къде например?

А специално на земята, къде точно живеят тези имани предвид от теб богове?
имало е време когато тези богове не са съществували – с изключение МОЖЕ БИ на първородния син, но досегашните ми изследвания на писанията ме карат да мисля, че е по-вероятно той също да е бил сътворен от отца, но още преди да бъде сътворено каквото и да е друго нещо. по този последен въпрос мога да ти посоча местата в писанията, които ме карат да мисля така.


Т.е. Исус е първородният бог между всички тези богове, създадени от този „бог отец“?
Ако е така, то излиза, че той е същият като тях – създаден от този „бог отец“ по подобие на този „бог отец“, или ?
Да, какви места имаш предвид?
божествеността на бога отец е различна от божествеността на тези богове, защото всички те, включително и първородния имат своя живот от него.


Т.е. всички, включително Исус, са създадени от този „бог отец“ и преди той да ги създаде те не са съществували. И както казваш, те не са истински богове, само този „бог отец“ е истински бог – каквото и да означава това (защото засега не мисля, че е съвсем ясно какво точно означава).
Т.е. имаме един истински бог, т.е. „бог отец“, но всички други богове, които той е създал не са истински богове, включително Исус не е истински бог.в този смисъл богът отец е единственият истински бог, който е едничък безсмъртен (1 тим. 6:16), защото той има живота си от самия себе си.


Т.е. той е истински бог, защото никой не го е създал?

Какво точно имаш предвид под „безсмъртен“? Че няма начало? Или че няма край? Или и двете?


(Не мисля, че е възможно логически да кажеш: „ той има живота си от самия себе си“ ,
защото ако той има живот „...от...“ някого, тогава преди да има живот от този някого той е нямал живот (т.е. не е съществувал, в контекста, или?).
Но тъй като ти казваш, че този някого (от когото той има живот ) е самият той, то се получава, невъзможна ситуация.
Т.е. или той има живот винаги, без да го има ОТ някого,
или иначе той е нямал живот винаги, и го е получил от някой съвсем друг.)


освен това, богът отец е богът на всички тези богове.


Какво точно означава това? Какво означава този „бог отец“ да е бог на някого?
Че той ги е създал?
Че той ги е направил по свое подобие?
Нещо друго?
ще ти дам едно земно сравнение с думата “началник”. “началникът” е човек, който началства над определена група хора. спрямо тези хора той е началник, а те са му подчинени, но спрямо по-горния си началник той е подчинен, а не началник. най-горният началник е началник на началниците. той е единственият истински началник, защото няма друг на когото да е подчинен, няма взаимоотношение, в което той да е подчинен на някого, докато останалите началници са началници спрямо някого, а подчинени спрямо някой друг, т.е. те са хем началници, хем подчинени. те не са само и единствено началници за разлика от върховния началник.Т.е. за теб „бог“ би могло да се замени с „началник“?този бог отец е баща на всички други боговеКакво конкретно означава това? Например когато хората говорят за баща и син, те имат предвид онзи, който е заченал в жена си сина си, и който син жена му след това е родила.

Какво конкретно имаш предвид под „този бог отец е баща на всички други богове“ ? Как точно и конкретно им е баща?този бог отец е баща на всички други богове, но той е непосредствен баща само на своя първороден, чрез когото е създал всичко видимо и невидимо. в този смисъл непосредственият баща и създател на всички богове (с изключение на отца) е първородният син на отца. това е причината той да е наречен отец в исаия 9:6.


Какво имаш предвид под „непосредствен“?

Искаш ли да кажеш, че само Исус ги е създал тези богове, а например този „бог отец“ само е наредил на Исус да ги създаде?
(употребявам „Исус“ условно, имайки предвид Онзи, който след раждането си е станал Исус от градчето Назарет в Израел)

Или искаш да кажеш, че този „бог отец“ е участвал в сътворението им също, но не просто нареждайки какво Исус да създаде, а ефективно създавайки заедно с Исус? Ако е последното, какво точно имаш предвид под „непосредствено“ тогава? Защо да е непосредствено?това е причината той да е наречен отец в исаия 9:6.


Но там той е наречен „баща на вечността“, а не „баща на богове“.
?

първородният божий син, божията мемра, е непосредственият баща на всички богове освен на бога отец и на самия себе си. божията мемра е още от начало онзи бог, чрез когото богът отец върши каквото върши.


Какво точно имаш предвид под „още отначало“? Тъй като на практика смяташ, че Исус е създаден, това би трябвало да е след като Исус е създаден (преди да стане плът), нали?
божията мемра е не само бог, но има правото да носи и самото лично и вечно име на бога отец, което е йе-ху-уá.


Защо смяташ, че това е лично име, а не нарицателно име?


Какво точно означава това? Например ако аз започна да нося името „Иван“, но всъщност не съм Иван тогава излизам лъжец, защото се наричам Иван, когато не съм Иван?

Как така Исус ще се нарича יהוה , ако всъщност той не е יהוה ?този отец е отец (чрез своята мемра) на духовете (евр. 12:9). той става баща като дава живот на своя първороден преди вечни векове.В гръцкия текст понякога се изпуска притежателното, когато се разбира от контекста. Например се казва буквално:

τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα· καί· ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω.
Почитай бащата и майката и който обижда бащата или майаката със смърт да се довърши.

Но всъщност се има предвид “майка си” и “баща си”

Така и в п-мото до евр. 12:9, доир още по-конкретно, първо се споменава бащите на башата плът, и веднага след това се съпоставят с бащата на духовете (т.е. духовете наши).
9 εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδευτὰς καὶ ἐνετρεπόμεθα· οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων καὶ ζήσομεν;
Още повече на плътта наша бащите имахме възпитатели и уважавахме. Не много повече ще бъдем подчинени на бащата на духовете [наши] и живеем?

Понеже Бог не е баща на всички хора, а само на онези, които са повярвали, че Исус помазаникът, и са били повторно родени, т.е. на които Божият Дух им е създал нови духове (затова и Бог им е баща, наистина, а не алегорично) и те ще влязат в Божието царство. Затова се казва бащата на духовете ни, противопоставен на бащите на плътта ни.

йешуа е копие на отца в телесна и видима за човека форма. той е равен на отца, но това равенство е нещо, което му е било дадено от отца. това, което той казва и върши, е съвършено отражение на волята и намерението на отца. синът има своя воля, която той обаче съвършено е подчинил на волята на отца още от начало. затова волята на отца и волята на сина са една и съща воля.


Какво тогава точно значи, че Исус е равен на този „бог отец“ (който на практика според теб го е създал)?
Например (ако е вярно това за волята, което пишеш) можел ли е Исус всъщност да не подчини волята си на този „бог отец“ и да прави противното на този „бог отец“ без да последва наказание върху него от този „бог отец“?
Какво имаш предвид под „равен“?А има ли Божий Дух?
Ако да, той личностен ли е (условно употребявам „личност“)?
Той може ли да прославя Исус, понеже взема от неговото и го дава на Божиите хора?
Той има ли своя воля, казва ли „аз“ за себе си?
Той създаден ли е от този „бог отец“ или няма начало?
Той участва ли в създанието на небето, земята и всичко което е в тях или не?


[ Редактирано 24.01.08 17:18 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
24.01.08 17:32 Цитирай
изказвания: 1024
да, еурет,
както вече стана дума, тази тема е доста дълбока и това се вижда от множеството въпроси, които задаваш.

от кой въпрос да започна? защото са твърде много въпросите и съществува възможността на всеки един мой отговор да последват от тебе експоненциално по няколко въпроса.

така че избери един-два от най-важните според тебе въпроси, които си задал, за да се опитаме да се съсредоточим върху тях. или, ако предпочиташ, остави на мен да избера един-два въпроса, на които да ти дам отговор или най-малкото, да се опитам да ти дам отговор.

освен това, някои от умозаключенията, до които стигаш, тръгвайки от моите твърдения, не са умозаключенията, до които аз бих стигнал.

[ Редактирано 24.01.08 17:35 ]

Най-отгоре

    
24.01.08 17:49 Цитирай
изказвания: 4481
ами подред...
може да се отворят и други темиКраят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
24.01.08 19:25 Цитирай
изказвания: 1024
eureth:Т.е. тяхната божественост се изразява в това, че те са синове на специалния „бог отец“.
Но тъй като казваш, че те са създадени от този „бог отец“ то тяхната божественост се свежда до това, че те са създадени от този „бог отец“ и са подобни на него. (Създадени от него чрез някакво специално раждане/(излизане? как точно?) или по друг начин?)
Т.е. всяко създание, което е създадено от този „бог отец“ и е подобно на него, е бог и има божественост.

Тогава щом според теб божествеността на тези богове се изразява в това да са създадени от този „бог отец“ и да са подобни на него защо тогава този „бог отец“ да е бог?

Ако бог означава да си създаден от този „бог отец“ и да си подобен на него
тогава излиза, че този „бог отец“ не е бог и няма божественост, понеже казваш, че той не е създаден от себе си, понеже не е имало някога, когато той не е съществувал.

Тогава излиза, че тези богове са богове, но този „бог отец“ не е бог.
Ако не е така, защо не е така?


най-напред,
божиите синове, за които говоря, са два вида:
1.      такива, за които се знае, че са съществували още преди създаването на земята.
2.      такива, за които се знае, че са станали божии синове докато са били на земята като смъртни човеци. 

на второ място,
това че да си бог (теос) е тъждествено на това да си син на всевишния (о теос) се разбира от факта, че ако родителят е човек, и детето му ще е човек, ако родителят е животно, и детето му ще е животно, а ако родителят е бог, то и детето му ще бъде бог— най-малкото като потенциал.   

това, че да си бог (теос) и да си син на бога (о теос) са равнозначни се разбира и от текста на известния псалм 82:6: “аз казах, богове сте вие, вие всички сте СИНОВЕ НА ВСЕВИШНИЯ”.
 

трето,
умозаключението ти, че тяхната божественост се изразява в това, че са създадени, е твърде прибързано – подобно на умозаключението ти за това, че роденото от вода трябвало непременно да е вода. фактът на създаването им сам по себе си не ги прави богове, защото далеч не всичко създадено от бога отец има правото да се нарече негов син и бог. това, което ги прави богове е приликата им с всевишния, а не това, че са създадени. ето защо, погрешно е да се твърди, че от моите твърдения излизало, че богът отец не е бог, защото не бил създаден. не създаването на тези богове е съществената им характеристика, поради която се наричат богове. 

що се отнася до това как са създадени, то според мен те са създадени чрез някакво раждане—иначе защо ще се наричат синове на всевишния, ако не са “родени” от него. но какъв е точно конкретният механизм на това раждане аз не знам. даже и когато говорим за онези синове на бога отец, които се раждат от него докато са на земята като смъртни човеци, даже и за тях не знам и не разбирам напълно механизма на раждането им. само знам, че те се раждат от бога чрез вяра, но само бог знае как точно да направи това нещо. ние можем само да го преживеем или да бъдем свидетели и донякъде съучастници с бога когато се ражда от бога даден човек, но какъв е точният механизъм ние можем да знаем само приблизително.

[ Редактирано 24.01.08 19:30 ]

Най-отгоре

    
25.01.08 00:49 Цитирай
изказвания: 4481


най-напред,божиите синове, за които говоря, са два вида:
1. такива, за които се знае, че са съществували още преди създаването на земята.
2. такива, за които се знае, че са станали божии синове докато са били на земята като смъртни човеци.


Има ли някаква разлика между тях?на второ място, това че да си бог (теос) е тъждествено на това да си син на всевишния (о теос) се разбира от факта, че ако родителят е човек, и детето му ще е човек, ако родителят е животно, и детето му ще е животно, а ако родителят е бог, то и детето му ще бъде бог— най-малкото като потенциал.


Ние знаем какво е човек или животно, но ти все още не си посочил ясно защо точно смяташ, че този „бог отец“ е бог.

Ако аз примерно кажа, че не е бог ти с какви доводи ще ми докажеш, че е бог (изключвам това да кажеш: понеже той казва, че е бог)?

В такъв смисъл подобни на горните ти заключения могат да бъдат погрешни и неправилни, въпреки че на пръв поглед има логика в тях.

Защо смяташ, че този „бог отец“ е бог?
И защо според теб не е вярно, че той не е бог?
Какво различава бог от не-бог?
Какво означава "бог" ?това, че да си бог (теос) и да си син на бога (о теос) са равнозначни се разбира и от текста на известния псалм 82:6: “аз казах, богове сте вие, вие всички сте СИНОВЕ НА ВСЕВИШНИЯ”.


По-долу сложих малко коментари на Пс.82
трето,умозаключението ти, че тяхната божественост се изразява в това, че са създадени, е твърде прибързано – подобно на умозаключението ти за това, че роденото от вода трябвало непременно да е вода.

фактът на създаването им сам по себе си не ги прави богове, защото далеч не всичко, създадено от бога отец, има правото да се нарече негов син и бог.

това, което ги прави богове е приликата им с всевишния, а не това, че са създадени.

ето защо, погрешно е да се твърди, че от моите твърдения излизало, че богът отец не е бог защото не бил създаден. не създаването на тези богове е съществената им характеристика, поради която се наричат богове.


Изхождайки от това, което си написал, написах създаване и подобие, а не само създаване, както тук пишеш. Но явно, че ти държиш на подобие само.

Тогава все пак защо този „бог отец“ да е бог?
що се отнася до това как са създадени, то според мен те са създадени чрез някакво раждане—иначе защо ще се наричат синове на всевишния, ако не са “родени” от него. но какъв е точно конкретният механизм на това раждане аз не знам. даже и когато говорим за онези синове на бога отец, които се раждат от него докато са на земята като смъртни човеци, даже и за тях не знам и неразбирам напълно механизма на раждането им. само знам, че те се раждат от духа на първо място и после от вода, но само бог знае как точно да направи това нещо. ние можем само да го преживеем или да съучастваме с бога когато се ражда от духа и вода някой човек.


(Между другото, пише: „от вода и Духа“, а не: „от Духа и вода“.)

Защо според теб Бог е нарекъл Израел „моят първороден“? Как точно му е било „раждането“ от Бога?

И защо Бог казва за Израел: „Чуйте, небеса, и дай ухо, земьо. Защото Господ е говорил, казвайки: Чада отхраних и възпитах; Но те се разбунтуваха против Мене.”

Ние знаем как се е появил Израел -
а той е първородният Божий син,
а отделно хората в този народ също са наречени Божии синове.От всичко дотук мисля, че се появява един важен въпрос:

Като четем Писанието виждаме, че подобни сравнения се употребяват изключително рядко и то в ситуации именно на сравнения, на образно говорене, а не на буквално говорене.


Например никой не нарича настоятелно и константно Божиите вестоносци „богове“ (визирам кн.Йов началото).

Например никой не нарича настоятелно и константно водачите на Израел „богове“.

Например никой не нарича настоятелно и константно Израел „бог“, въпреки, че Изарел е наречен „първородния син на Бога“.


Ти обаче настояваш на всичко това и то съвсем не в ситуации на сравнение и на образно говорене, а съвсем буквално.


Защо така се различаваш от Писанието?


Харесва ти да си бог буквално, каквото и да означава това (понеже засега не е много ясно какво означава това)?
Или искаш хората да осъзнаят, че са богове (каквото и да означава това)?
Или един вид да изявиш непризнавана (според теб) истина ?
Или да унищожиш някакви обвинения и отхвърляне, насочени към теб, но в същото време „безсилни и погрешни“ ?
Нещо друго?...


Но защо е всичко това?
В твоите представи „бог“ на практика е: Божие създание по образ и подобие на Бога.
А това Божие създание Бог константно и буквално го нарича „човек“, а подобните небесни същества - „вестоносци“ (те явно също са създадени по Божие подобие, понеже са на външен вид като хората, когато са се явявали и са били виждани.)

Но ти държиш на „бог“, и то буквално (каквото и да означава бог) - защо?

Какво точно и конкретно ти би спечелил ако примерно всички вярващи в Божия син Исус започнат да казват, че са богове (буквално, каквото и да означава това), включително признават и теб за бог?

Какво би се променило?
Просто такава е истината?
Но тогава защо никой в Писанието не го прави – имам предвид буквално, настоятелно, константно, буквално, не в ситуации на образно говорене?


Не мислиш ли, че в цялата тази работа има нещо, което е много гнило и носещо много сериозни последствия?

Някои мисли за Пс.82:

Асафов псалом.
1: Бог стои в Божия събор, съди всред боговете:
"До кога ще съдите несправедливо,
И ще лицеприятелствувате към нечестивите? (Села.)
Съдете справедливо сиромаха и сирачето;
Отдавайте правото на оскърбения и бедния.
Избавяйте сиромаха и немотния,
Отървавайте ги от ръката на нечестивите.
Те не знаят нито разбират,
Ходят насам натам в тъмнина;
Всичките основи на земята се разклащат.
6: Аз рекох: богове сте вие - ВСИЧКИ СТЕ СИНОВЕ НА ВСЕВИШНИЯ.
А при все това вие ще умрете като човеци,
И ще паднете като един от князете."
Стани, Боже, съди земята;
Защото Ти имаш наследство всред всичките народи.


Виждаме, че Бог съди тези "богове", което показва, че Той е по-голям от тях и може да им държи сметка и да ги наказва. Ясно се вижда , че има голяма разлика между Бога и тези "богове", които Бог ги съди и определя каква ще бъде тяхната смърт или живот, т.е. те напълно зависят от Него. Тези "богове" отговарят пред Бога и ако не слушат думите му и не изпълняват това, което Той заповядва Той ги наказва дори със смърт.
Разликата между Бога и тези "богове" е от земята до небето, и дори повече, защото Бог е безначален и безкраен (но май че нямам предвид точно този твой "бог отец", за когото говориш).


Бог им казва:
До кога ще съдите несправедливо, И ще лицеприятелствувате към нечестивите? (Села.)
Съдете справедливо сиромаха и сирачето;Отдавайте правото на оскърбения и бедния.
Избавяйте сиромаха и немотния,Отървавайте ги от ръката на нечестивите.
Те не знаят нито разбират,Ходят насам натам в тъмнина

Виждаме, че тези "богове" са отговорни пред Бога да съдят справедливо, но същевременно имат проблем със спазването на справедливостта, че са пристрастни към нечестивите, и не съдят праведно бедните и сираците и не отдават правото когато е на бедният. Ясно им се казва: "Те не знаят нито разбират, ходят насам натам в тъмнина".

Въобще, "богове" с професионални проблеми...

И Бог, техният съдия, владетел и баща, ги предупреждава:
6: Аз (наистина, м.б.) казах, богове сте (т.е. в 1-ви ст.) - (т.е.) всички сте синове на всевишния,
но при все това вие ще умрете като човеци,
и ще паднете като един от князете.

Както и песента завършва:
Стани, Боже, съди земята;
Защото Ти имаш наследство всред всичките народи.

Кои са тези, които Бог тук нарича "богове" и ги заплашва със смърт ако продължават да съдят несправедливо? Към кого всъщност се обръща тук Бог?

Това слово е дадено на Израел и както се вижда – по точно е дадено на водачите на Израел (на ония, които трябва да съдят справедливо), които пък на други места са наречени „говедари“, както и Бог сам нарича себе си „говедар“, а народа си – „стадо“.

Разбира се Бог не е говедар буквално, нито пък съдиите на Израел са богове буквално – това са само сравнения и оприличавания.

Бог е дал закон на Израел и държи сметка на водачите на Израел (в случая оприличени на богове, но понякога и на говедари) дали изпълняват този закон. Бог е обещал да издигне Израел над всички народи на света (а това е твърде голяма привилегия) ако спазват целия закон, който им е дал, но ако не спазват всички думи на закона, който им е дал, Бог ги предупреждава, че тогава ще ги пръсне по целият свят и ще им прави много зло, както и е станало, защото Бог го казва:


Ето и някои откъси от закона да ден чрез Моисей:

Изх 23:3 нито да показваш пристрастие към сиромаха в делото му.
Лев. 19:15 Да не извършиш неправда в съд; да не покажеш лицеприятие към сиромаха, нито да се стесниш от личността на големеца; но по правда да съдиш ближния си.
Втор. 24:17 Да не изкривяваш съдбата на чужденеца, нито на сирачето, и да не вземаш дрехата на вдовицата в залог;

Но понеже хората (но в тукашното образно говорене, отречено да са хора), които съдят в Израел не са спазвали закона, който Бог им е дал, Бог разбира се им държи сметка защо правят противното на това, което им е казал, и ги заплашва със смърт:


Пс 82:
До кога ще съдите несправедливо, и ще лицеприятелствувате към нечестивите? (Села.)
Съдете справедливо сиромаха и сирачето, отдавайте правото на оскърбения и бедния.
Избавяйте сиромаха и немотния, отървавайте ги от ръката на нечестивите.
Те не знаят нито разбират, ходят насам натам в тъмнина6: Аз (наистина, м.б.) казах, богове сте (т.е. в 1-ви ст.)

и доуточнява, понеже това е само едно сравнение:

всички сте синове на всевишния, (в случая, хора в завет с Бога, за разлика от другите народи)

но при все това вие ще умрете като човеци,
и ще паднете като един от князете.

Ако водачите/съдиите на Изарел са сравнени с богове, тогава кои са тези обикновени "човеци" и тези обикновени други, различни от "боговете", "князе", които визира Бог тук?

Явно те са тези, които не са Израел и нямат Божиите обещания и завещанието от Синай, т.е. това са другите народи.

Но ако в случая само водачите на Израел са сравнени с богове, то явно останалите дори и от Израел също не са сравнени с богове.


Освен това ако погледнем буквално, също излиза, че водачите на Израел не са хора/човеци, защото им е казва, че въпреки, че са „богове“, ще умрат като „човеци“...Другите народи по това време не са били със завещание от Бога (Божието завещание от Синай със закона), а Израел е със завещание от Бога и негови обещания към Авраам за Божий народ и затова Бог нарича (т.е. сравнява) водачите на Израел "богове" , т.е. "синове на Всевишния" за разлика от останалите народи, които не са били синове на Всевишния и са били просто "човеци", и князете им са обикновени "князе", т.е. нямали са привилегиите пред Бога, които народа на Израел е имал пред Бога, заради завещанието на Бога.


На друго място виждаме друго сравнение, напомнящо на това:


Мат 15:21
И, като излезе оттам, Исус се оттегли в тирските и сидонските страни. И, ето, една ханаанка излезе от ония места и извика, казвайки: Смили се за мене Господи, Сине Давидов; дъщеря ми зле се мъчи от бяс.
Но Той не й отговори ни дума. Учениците дойдоха и Му се молеха, като рекоха: Отпрати я, защото вика подире ни.
А Той в отговор каза: Аз съм пратен, само до загубените овце от Израилевия дом.
А тя дойде, кланяше Му се и казваше: Господи помогни ми.
Той в отговор рече: Не е прилично да се вземе хляба на децата (т.е. Израел, със завещание от Бога) и да се хвърли на кученцата (т.е. другите народи, нямащи
завещание от Бога).
А тя рече: Така, Господи; но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им.
Тогава Исус в отговор й рече: О жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието. И дъщеря й оздравя в същия час.


Ето ги отново онези, чиито водачи са "боговете" от пс.82 и обикновените "човеци" (напр. ханаанците, а и останалите народи). Сега обаче Израел са "деца", а другите народи - "кученца". Разбира се това е сравнение, другите народи, които не са със завещание от Бога не са кученца, но ако сравним превъзходството да си със завещание от Бога пред това да не си, би било като да си човек и да си кученце.

Но това образно изразяване, това сравнение, не означава, че водачите на Израелците са наистина Богове, безначални както единственият истинен Бог, чието слово е впълътено в Исус, Божия син и помазаник. Те просто са сравнени с Богове.

Израел са си хора, както всички останали хора - наследници на Адам и жена му, които Бог е сътворил от пръстта и им е вдъхнал жизнено дихание, за да станат живи.

Но има огромна разлика между това някой да е със завещание от Бога и да няма завещание от Бога.


[ Редактирано 06.10.19 11:09 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре
богове,   богове сте вие
    
25.01.08 01:30 Цитирай
изказвания: 1024
еурет,
аз само започнах да ти отговарям на по-предишния ти постинг по ред (както ти самият предложи), а ето, твоят отговор на частта от моя отговор е толкова дълъг, че в края почти забравих началото.

боя се, че ако направя коментар само на една част от този последен дълъг твой постинг, отговорът ти може да се окаже така зашеметяващо дълъг, че безнадеждно да се загубя в неговите дебри.

а да не говорим за това, че въобще няма да ми остане възможност да продължа отговора си на по-предишния ти постинг.

моля те, ако е възможно, да ми дадеш съкратена версия на твоя отговор, която да е по съществото на въпросите.

[ Редактирано 25.01.08 01:46 ]

Най-отгоре

    
25.01.08 01:43 Цитирай
изказвания: 4481
По-дългата част е разсъжденията върху Пс.82, започва с "Някои мисли за Пс.82:..." - просто ги пропусни. Също така има цитати от твоето мнение, което допълнително скъсява написаното. А  и по принцп можеш винаги да оставиш за когато имаш повече време.Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
25.01.08 01:54 Цитирай
изказвания: 1024
еурет,
дори и да последвам инструкциите ти да отрежа това или онова от твоя постинг, опасността следващият ти отговор да е прекалено дълъг остава за мен съвсем реална опасност.

и тъй като темата я започнахме с това дали е вярно учението, че има само един бог и той е три лица (една усия с три ипостаса), а аз не видях досега ти да оспорваш твърдението ми, че няма такова учение за три ипостаса на една усия в библията, на мен ми остава само това да те попитам дали ти споделяш това класическо учение на православието и католицизма или не.
ако да, на какво основание от писанията?
ако не, имаш ли ти свое разбиране за отношението между сина и отца, основано на писанията и какво е то?

Най-отгоре

 
Започване на нова тема
Към страница   <<        >>  
 

Отговор (без HTML оформление):


 

Към форум:     Най-отгоре

Публикуване на темата: rss 0.92 Публикуване на темата: rss 2.0 Публикуване на темата: RDF