Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

божиите дарове   български сестри в либия   вързване на демони   екстрасенс   заблуди на народите   коледуване   мт.28:19   психиатрии   роден преди всички векове   халкедон 451г. сп  

виж всички тематики

Реплики

 
 
Владо   03.01.20 15:34
Интересно разяснение относно числата в писанието (кратко) : https://youtu.be/XlyGvmUhjzA
 
Владо   31.10.19 11:45
Изключително интерес дебат между лъжеучителя рави Товия Зингер и друг евреин, доктор Браун : https://youtu.be/gYfZxkrqS_E
 
eureth   06.10.19 14:21
(Като изключа нумерологията/gematria) бих казал, че размислите му относно Ис.53 са чудесно и животоспасяващо свидетелство за плътските му сънародници (дано го чуят!) - понеже, както изглежда, този човек сега вече е станал син на Абраам.
 
Владо   06.10.19 13:17
“Скритият” Помазаник в писанията - раби Яков Рамбзел казва “Святият Дух ми откри!” : https://youtu.be/4KSIBFWQqsE
 
eureth   06.10.19 13:00
Относно подобни практики (според мен имащи връзка и с иудейските практики/учения "кабала", пък били те и адаптирани от разни хора и наречени "християнски"...) аз лично съм скептичен (и бих казал дори подозрителен), понеже Бог не е говорил относно такива неща, и че е имал предвид подобни цифрови комбинации и (за мен произволни) изводи. Бих очаквал, че с подобни цифрови еквилибристики би могло да се достигне до какви ли не уж "Божии" "истини" на базата на произволен текст, независимо от използвания език.

RSS Емисии
rss1.0
Форуми :: Общи теми за вярата << Предишна тема | Следваща тема >>
 
Новото небе и новата земя
Започване на нова тема
    

09.08.14 23:44 Цитирай
изказвания: 605
Въпроси за размисъл:
Какво е новото небе и новата земя?
Кои ще бъдат в новото небе и новата земя? /родени от Бога, неродени../
Ще има ли възможност за появата в новото небе и новата земя на греха?
-----------------
 
интересно ми е какво мислят тук пишещите, за да сравня с моите лични убеждения, понеже наскоро в един интерент християнски форум обсъждахме това и не само не достигнахме до единомислие, но дори и до сериозен разнобой във вижданията. Нещо което не ме учудва с оглед на днешните измами..









адм.бел.
разкл. в: Бен









Най-отгоре

    
10.08.14 22:52 Цитирай
изказвания: 4488
Сещам се за тези места от Писанията по-долу. Не виждам кой знае какви възможности за еквилибристики, ако се вземе предвид цялостното говорене там:



Понеже, ето, нови небеса създавамъ, и нова земя; И предишните няма да се поменатъ, Нито ще дойдатъ на умъ.
/Ис. 65.17/


Кои са тези „предишните“? От тях добиваме представа и за новите.




Защото както новите небеса И новата земя които азъ ще направя Ще пребъдатъ предъ мене, говори Господъ, Така ще пребъде семето ви и името ви.
/Ис. 66.22/

Щом има „нови“, то кои са „старите“/„предишните“?

Предполагам, че е важно да се подчертае, че Бог изрично посочва, че споменатите хора („семе“, т.е. потомство в случая) са обекти, които са различни от новите небеса и земя. Т.е. новите небеса и земя в никакъв случай не са (примерно) Божии хора, а са отделни и различни обекти.




А денътъ Господенъ ще дойде като крадецъ ноще, въ който небесата ще прейдатъ съ бучение, а стихиите разгорявани ще се стопятъ, земята и делата по нея ще изгорятъ. И тъй, понеже всичко това ще се стопи, какви требва да сте вие въ света обхода и въ благочестие, като чакате и бързате за идването на Божия денъ, въ който небесата възпламенявани ще се развалятъ, и стихиите разгорявани ще се стопятъ!

А споредъ обещанието му очакваме нови небеса и нова земя въ които живее правда.

/2 п-мо Симон, 3.10/

Контекстът доста ясно дава представа за тези „нови небеса и нова земя, в които цари праведност“, говорейки за сегашните (старите) небеса и земя, които – както добре знаем и сме изпитали на собствен гръб – са пълни с грях и тъмнина. И ако разбираме кои са сегашните (старите) небеса и земя, пълни с грях, то добиваме представа и за новите.




И видехъ ново небе и нова земя; защото прьвото небе и прьвата земя преидохѫ: и море немаше вече. /Разкр. 21:1../

Кои са небето и земята, които ще преминат? Както и Господарят казва „Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат“. Сегашните небеса и земя - тези, които виждаме и на която (земя) живеем.





И небето се оттегли като книга която се свива, и всека планина и островъ повдигнахѫ се отъ местото си. /Разкр. 6.14/
Тук се вижда фрагмент от унищожаването на сегашните (старите, предишните) небеса. Описаното по-горе ще се случи след края на голямата скръб, точно преди началото на Божия гняв.




Както и по-горе споменах, не виждам големи възможности за еквилибристики, ако се вземе предвид цялостното говорене в местата, където са говори за тези неща. 

Бог ще унищожи сегашните (старите) небеса, които виждаме над нас и земята, на която живеем - пълна с грях и тъмнина, и безсмислие -  и ще предостави (само) на своя народ съответни нови небеса и земя, където ще има праведност и няма да има грях
(теоретично може и да може там да възникнe грях, но това, което реално ще се случи е, че там няма да има грях, съответно - и смърт, болести, проклятия, ...)
в които само Божият народ ще живее, заедно с Бога и Агнето, а който не е от Божия народ няма да бъде допуснат от Бога там:

И видехъ ново небе и нова земя; защото прьвото небе и прьвата земя преидохѫ: и море немаше вече.
И азъ Иоаннъ видехъ светия градъ, Ерусалимъ новий, че слезваше отъ Бога изъ небето приготвенъ както невеста украсена за мъжа си.
И чухъ гласъ големъ отъ небето който казваше: Ето скинията Божия съ человеците, и ще се засели съ тѣхъ; и те ще бъдатъ люде негови, и самъ Богъ ще бъде съ тѣхъ, техенъ Богъ.
И ще обърше Богъ всека сълза отъ очите имъ, и смъртта не ще я има вече, нито жалеяне нито писъкъ ни болестъ ще има вече, защото прьвото се мина.
...
А страхливите и неверните (или: невярващите [в Божия син]) и мръсните и убийците и блудните (развратните) и чародейците (магьосници и деривати /екстрасенси, врачки, гледачки, баячи, .../ ) и идолопоклонниците (служители на изображения, статуи) и всичкитѣ лъжци ще иматъ своята частъ въ езерото което гори съ огънъ и жупель (сяра): това е втората смъртъ.
...
И храмъ не видехъ въ него; защото храмъ неговъ е Господъ Богъ Вседържитель и Агнето.
/Разкр. 21.1-8,22/

А вънъ сѫ псетата, и чародейците (магьосници и деривати /екстрасенси, врачки, гледачки, баячи, .../ ), и блудниците (развратниците), и убийците, и идолопоклонниците (служители на изображения, статуи), и всеки който обича и прави лъжа. /Разкр 22.15/



---
Следното може да представлява интерес за някои: 1000 години царуване



[ Редактирано 15.08.14 15:05 ]



Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
11.08.14 14:15 Цитирай
изказвания: 4488

small axe:

Здрасти, радвам се че писа така бързо.
Ами нашият разнобой по същество е следният с въпросните братя:
Те смятат, че в Божието царство могат да влязат неродени от Бога хора.  И когато им посочих думите на Господа казани директно в евангелие от Йоан- "Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство / Като визирах освет станът на светиите в Милениума , така и новото небе и земя след второто възкресение, те не се съгласиха и според тях не съм бил наясно какво означава терминът Божието царство.
 
Сетне второто нещо по което не можахме да се разберем е че аз твърдя, според казаното от апостол Йоан в първото му послание глава 5,
че - " Всеки който вярва, че Исус е месията е роден от Бога" , а те твърдят, че не бил всеки.. Като посочват мъгьосникът симон, който бил повярвал но не бил роден.
На това отговорих, че Симон си пише че е вързан в неправда, а никой вързан в неправда човек не е родено от Бога. Също така посланието на апостол Йоан до тази пета глава ясно посочва КАКВИ са родените от Бога, какво ги характеризира и чак тогава заключава в пета глава с думите, че ВСЕКИ който вярва/ истински/ че Исус е месият е роден от Бога.
 
Те не се съгласиха и казват, че щяло да има някакви повярвали, простени чрез кръвта на Месията, вярващи в Христос, но НЕРОДЕНИ хора, които щяли да бъдат в царството Божие, като се позовават на текста че щяло да има хора на които работата да изгори, но те да се спасяли като през огън. И те били именно тези за които те говорят и били неродени и нямало да участват в първото възкресение / където според тях мнозина вярващи нямало да участват, но само някакви най най добри, а другите неродените, според тях вярващи , щяли да оживеят при второто възкресение и понеже имената им щяли да са записани в книгата на живота, щяли да влязат в царството....
 
Това не го приех и според мен тия дето работата им ще изгори, но ще се спасят, пак са родени, но трудът им е бил , както пише с нетрайни материяли и те изгарят и не издържат изпитанието, тоест животът им не е бил подчинен на Божиите цели по Божия начин, и за това не издържа проверката, това може да са обикновени вярващи, може и да са разни ръководители на общности, които следват човешки учения и доктрини и трудът им изгаря , но те ако са Христови ще се спасят. За мен и тези са родени и ще участват в Първото възкресение и според мен тези братя разделят тялото Христово по начин неприемлив и не описан в писанията..
 
Не се съгласиха на думите ми и решиха че съм заблуден от незнам какви учение и тн. квалификации и не се разбрахме.. За мен са искрени хора , но смятам учението им за заблуда и затова го споделям тук, за дискусия, а и за да се чете от други хора, които могат да попаднат на това виждане..
 
ето цялата тема във този форум, заглавието не е по обсъжданата тема, понеже прерастна в офтопик накрая / написах им че ще я пусна на друго място, така че ене зад гърба на никой/
http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=775.msg109061;topicseen#msg109061

[ Редактирано 05.02.15 06:47 ]



Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
14.08.14 14:12 Цитирай
изказвания: 4488
Анонимен:

МОРЕТО Е СИМВОЛ НА БОЖИЯ ГНЯВ


Преди време тук пишеше един "lllus / Людмил", който се опита да прокара разни заблуди - вкл. и относно водата, морето и прочее -  чрез неговите несъстоятелни алегорични и образни схемни, чиято несъстоятелност беше изявена и изобличена:

вж. 
Водата ,

Морето предаде мъртвите, които бяха в него - Разкр. 20:13 ,

Бог е праведен съдия (показва до какви хулещи Бога лъже-учения водят несъстоятелните символни модели и бъртвежи на lllus/Людмил) ,

Притчи ,

Разбиране на Написаното - Illus и неговите символни модели


Същият съвсем не можа да покаже от писанията, че морето уж било универсален символ на Божия гняв, използван от Бога в Писанията.

Ако случайно ти си същият онзи "lllus" и смяташ да развиваш тук същата дейност, както преди, по-добре потърси друго място.




------------
small axe:

Горното изказване на Еурет е във връзка с изтритите коментари на Илус, та вероятно и то ще бъде или изтрито, или преместено..

Да, ОК, ще го преместя в Без тема, само да мине малко време, докато новата "офанзива" на lllus се поуталожи.


[ Редактирано 17.08.14 02:12 ]



Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре
lllus,   trias,   людмил
    
15.08.14 13:33 Цитирай
изказвания: 605

адм.бел.:


Премахнах коментарите на Illus, поради липсата им на връзка с темата. Темата е за новото небе и земя и нека се пише по нея. Горното изказване на Еурет е във връзка с изтритите коментари на Илус, та вероятно и то ще бъде или изтрито, или преместено..

[ Редактирано 15.08.14 15:45 ]

Най-отгоре

 
Започване на нова тема
 

Отговор (без HTML оформление):


 

Към форум:     Най-отгоре

Публикуване на темата: rss 0.92 Публикуване на темата: rss 2.0 Публикуване на темата: RDF