Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

гомора   контрол   примамки   раждане на божия син   стефан георгиев гайдарски   стефан главчев   стивън гайд   съпоставка   тимотей митев   фиат  

виж всички тематики

Реплики

 
 
eureth   26.05.20 20:57
Трудна и противоречива тема, понеже не е лесно да се намери надеждна и достоверна информация.

Чакам времето, когато Бог ще седне на престола си за съд и ще извади на показ цялата истина за 2СВ, а и за всичко по тази греховна отиваща си земя.

Попаднах на следната връзка, където например оспорват това, което пропагандната машина на военните победители от 2СВ проповядва:

https://ww2truth.com/

 
Владо   11.05.20 01:34
ПП : филма на Ray има български субтитри! Трябва да се намерят в менюто!
 
Владо   10.05.20 23:30
еурет, с предишният пост тук броят “реплики” бе 666.
 
Владо   10.05.20 23:29
Един разтърсващ съвремието филм на евреина Ray Comfort. За съжаление без субтитри на български. https://youtu.be/7y2KsU_dhwI
 
eureth   21.03.20 02:10
готово е...

Започване на нова тема
    

12.03.13 20:16 Цитирай
изказвания: 181
4 и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос), 

Контекста е:
 
1 Коринтяни 10 глава

1 Защото, братя, желая да знаете, че, макар да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето,
2 и в облака и в морето всички да са били кръстени от Моисея,
3 и всички да са яли от същата духовна храна,
4 и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос),
5 пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги измори в пустинята.
6 А в тия неща те ни станаха примери, та да не похотствуваме за злото, както и те похотствуваха.
7 Нито бивайте идолопоклонници, както някои от тях според писаното: "Людете седнаха да ядат и да пият, и станаха да играят".
8 Нито да блудствуваме, както блудствуваха някои от тях, и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души.
9 Нито да изпитваме Господа, както някои от тях Го изпитаха, и погинаха от змиите.
10 Нито роптайте, както възроптаха някои от тях, и погинаха от изтребителя.
11 А всичко това им се случи за примери, и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена.
12 Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.
Най-отгоре
духовна канара,   помазаник,   помазаникът
    
12.03.13 20:22 Цитирай
изказвания: 181

καὶ
πάντες
τὸ
αὐτὸ
πόμα
πνευματικὸν
ἔπιον
ἔπινον
γὰρ
ἐκ
πνευματικῆς
ἀκολουθούσης
πέτρας
δὲ
πέτρα
ἦν
Χριστός


и всички пиха едно и също духовно питие; защото пиеха от духовния камък, който идеше подире им; а камъкът беше Христос.

Духовния камък който идваше след тях в смисъл когато се изяви в плът. А пиеха от Него в смисъл вярваха че ще дойде и ще се издигне между братята пророк, който те да слушат??

Или канарата, която дава вода символизира Помазания, тогава как следваше...във времето или образно или буквално, някои дори тълкуват, че реката от канарата ги следвала...

[ Редактирано 17.03.13 08:34 ]

Най-отгоре

    
13.03.13 00:53 Цитирай
изказвания: 4605

И не искам да сте в неведение, братя, че бащите ни бяха всички под облака и всички преминаха през морето, и всички бяха потопени в Мосес чрез облака и чрез морето, и всички ядоха едно и също ястие, и всички пиха едно и също питие – защото пиеха от духовната скала, която ги следваше, а тази скала беше помазаникът. Но [въпреки това] в мнозина от тях Бог не благоволи. Понеже бяха повалени [от Бога] в пустинята.

/из 1-во п-мо до кор/Според мен е напълно ясно от Писанието, че преди Божието слово да слезе на земята и, чрез Божието чудо в девствената Мариам от Назарет, съответно да бъде заченат, а после и да бъде роден Божият син, и Йосиф да го нарече "Йесус" (евр. "Йешуа", транслит. към гр.: "Йесус"),

този уникален субект, който
1. очевидно е Божието Слово, чрез което/когото Бог е създадал всичко създадено,
2. но същевеременно вече е станал и човек, a и Божий син ("Аз ще му бъда баща, и той ще ми бъде син." /до евр., 1/)

не е съществувал (в смисъл на това уникално "съчетание"),

ако и Божието Слово, разбира се, да е съществувало винаги
("В началото Словото съществуваше. И словото беше при Бога. И Словото бе Бог." /св. на Йоан/).Също, изрично пише, че
"и така, нека твърдо е знайно на целия дом на Израел, че този Йесус, когото вие приковахте на [мъченически] стълб, него Бог го е направил и господар* и помазаник." /Де. 2/

(* в много преводи, погрешно или остаряло: "господ".  Вж и Κυριος = Господ?)

Което очевидно означава, че преди Бог да го направи господар и помазаник, Исус от Назарет не е бил такъв, понеже иначе Бог не би го правил такъв.

А Исус от Назарет е направен от Бога господар и помазаник очевидно след като се е родил.
И съответно по времето на Моисей все още не е било така.
Всичко това според мен показва, че

когато Павел споменава помазаника в 1 п-мо до кор., той няма предвид, че по времето на Моисей е съществувал този уникален субект - Исус от Назарет, помазаникът, Божият син - (ако и Божието Слово, разбира се, винаги да е съществувал(о)),

а има предвид, че Божието Слово е бил(о) тогава с онези хора,
като Павел го нарича "(Божият) помазаник", понеже той е известен най-вече с това наименование, което се употребява за Него, когато по-късно той става човек и Божий син, и бива направен от Бога именно Божий помазаник/цар.[ Редактирано 13.03.13 01:31 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

братолюбие
    
13.03.13 16:23 Цитирай
Гост
Което очевидно означава, че преди Бог да го направи господар и помазаник, Исус от Назарет не е бил такъв, понеже иначе Бог не би го правил такъв.

А Исус от Назарет е направен от Бога господар и помазаник очевидно след като се е родил.
И съответно по времето на Моисей все още не е било така.


Исус Христос, Който е и Господ и Бог, също така е и Алфа и Омега! И макар и да се е родил в определен момент в човешка плът, Той е съществувал винаги до този момент, и като Господ и като Господар, защото е писано "И Господ, Когото търсите, Неочаквано ще дойде", както и "у своите Си дойде".
Той е Ангелът на Завета, за Когото говори Малахия. Вярвам също, че Той Е и Военачалника на Господното войнство, Който се яви на Исус Навин.

Най-отгоре

    
13.03.13 17:05 Цитирай
изказвания: 4605
И аз общо взето го разбирам по подобен начин,

с уточнението, че все пак по онова време той все още не е бил Божий син, нито пък съответно е бил направен господар и помазан от Бога за цар, Божий помазаник/цар (гр. "christos"),
а това става чак след като той, като човек, бива заченат от Бога и роден, и така съответно става син на Бога /Лк.,1.35/
и след това бива направен от Бога и господар, и помазаник/цар (гр. "christos"), както пише.


Съответно по времето на Моисей не е съществувал човекът Исус от градчето Назарет, за когото (т.е. за Исус) пише, че Бог го е направил и господар, и помазаник/цар,

а с онези хора е бил Онзи (Божието Слово), който по-късно е станал човекът Исус от Назарет, и съответно единственият Божий син, който е направен след това от Бога и господар и помазаник/цар (гр. "christos").Получава се така, тъй като Исус от Назарет е уникално Божие "съчетание"

на Божието Слово (който е Бог, без начало или край, и в началото (на Божието творение, предполагам се има предвид) е бил при Бога, както пише /Йн.1/), чрез когото Бог е създал всичко създадено,

и на сътворен човек.

И конкретно като такова "съчетание" той не е съществувал по времето на Моисей, защото човешката му "страна" е била създадена хиляди години по-късно. (Разбира се, Божието Слово е съществувал(о) винаги.)Съответно няма как човекът Исус от Назарет (който е бил направен господар и Божий помазаник(гр. "christos") след като е бил роден) да е съществувал по времето на Моисей,

а Онзи, който е бил с онези хора, е бил Божието Слово,
който чак по-късно става и човек, Исус от Назарет, и бива направен господар и помазаник.Но понеже ние знаем, че Божието Слово е станало човекът Исус от Назарет, помазаникът, Божият син,

то Павел, царският пратеник, за по-лесно изразяване, нарича Божието Слово, дори в случая, когато бил с онези хора по времето на Моисей:  "помазаникът".

Но Павел няма предвид, че човекът Исус от Назарет, помазаникът, Божият син, е съществувал по времето на Моисей,

а просто използва това понятие ("помазаник/цар"), с което по-късно човекът Исус от Назарет (вече въплътилото се Божие Слово) бива наречен,

понеже, след като е бил заченат от Божия дух в Мариам от Назарет и е бил роден, и съответно е станал син на Бога, Бог действително го е направил такъв, т.е. господар и Божий помазаник/цар над всичко
(а преди Бог да го направи такъв, Исус от Назарет очевидно не е бил такъв, понеже иначе нямаше да има нужда Бог изрично да го направи такъв, както изрично пише, че го е направил такъв /Де.,2.36/).


[ Редактирано 13.03.13 17:27 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
13.03.13 21:49 Цитирай
изказвания: 181
Благодаря за споделянето. И аз го разбирам по този начин. Много е важно да се разграничи, че с името Исус не се е наименувал Господаря докато не се е родил на земята. Има хора в момента учат, че ако следваш Исус трябва да изпълняваш всичко казано на Израел, защото Исус е същия вчера днес и завинаги...и започва обрязване, празници и закон морален, диетичен...само свещенството и жертвата е Новия завет...Страшно е!

[ Редактирано 13.03.13 21:50 ]

Най-отгоре

 
Започване на нова тема
 

Отговор (без HTML оформление):


 

Към форум:     Най-отгоре

Публикуване на темата: rss 0.92 Публикуване на темата: rss 2.0 Публикуване на темата: RDF