Още по темата
Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

david wood   бог баща на всички?   глосолалия   демони   държавата отнема деца от родителите   любов към бога и страх от него   молба   наказание от бога   нечисти духове   частично изкупление  

виж всички тематики

Реплики

 
 
eureth   26.05.20 20:57
Трудна и противоречива тема, понеже не е лесно да се намери надеждна и достоверна информация.

Чакам времето, когато Бог ще седне на престола си за съд и ще извади на показ цялата истина за 2СВ, а и за всичко по тази греховна отиваща си земя.

Попаднах на следната връзка, където например оспорват това, което пропагандната машина на военните победители от 2СВ проповядва:

https://ww2truth.com/

 
Владо   11.05.20 01:34
ПП : филма на Ray има български субтитри! Трябва да се намерят в менюто!
 
Владо   10.05.20 23:30
еурет, с предишният пост тук броят “реплики” бе 666.
 
Владо   10.05.20 23:29
Един разтърсващ съвремието филм на евреина Ray Comfort. За съжаление без субтитри на български. https://youtu.be/7y2KsU_dhwI
 
eureth   21.03.20 02:10
готово е...

Започване на нова тема
    
23.07.10 12:49 Цитирай
изказвания: 3
От известно време размишлявам за Юда, наистина ли на Христос му е трябвал предател. Исус винаги се е движел открито, говорил е публично скрил се е само веднъж и точно когато е трябвало да го хванат. Освен това той не е бил човек, който е могъл да се смеси в тълпата и да не се забелязва. Даже залавянето е било в рамките на града, който се е охранявал много стриктно, и самото присъствие на мястото е ставало след щателен фейс-контрол. Предател е необходим само за тайни дела не за неговата ситуация. Също така неговата жертва е представена чрез преобраза на жертвата на Авел, а Кайн нямаше нужда от предател, за да го намери, Авраам също не се нуждаеше от предател, за да хване Исаак, нито пък свещениците принасящи жертви на животни търсеха предатели, за да хванат пасхалното агне.
Мисля, че драматичния образ на Юда искариотски е ненужна драматизация за святата жертва на Кръста.
Благодаря за отговора.


Soli Deo Glori !
Най-отгоре
предаването на божия син,   предаването на исус от назарет,   предаването на помазаника,   предателят на помазаника исус,   юда ис-кариот,   юда искариот
    
23.07.10 13:11 Цитирай
изказвания: 4611
Всъщност кой точно твърди, че на Царя му е трябвал предател?

Имаш ли предвид конкретна Божия декларация? Или по-скоро става дума за дадни лични мнения на различни хора в хода на историята?Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
23.07.10 13:28 Цитирай
изказвания: 3
Това е личното ми мнение за ситуацията. Самото понятие за предателство никак не се връзва със ситуацията. Предателство е показване на тайни неща и хора със стрити намерения. В случая с Христос нямаме повод за предателство.Soli Deo Glori !
Най-отгоре

    
23.07.10 14:21 Цитирай
изказвания: 4611
Ами по принцип конкретно си пише, че еврейските верски водачи са организирали заговор да убият Исус от Назарет.

Пише също, че обикновените хора също са знаели, че го търсят да го арестуват и убият.
Дори е имало заповед който знае къде е, да го издаде, вж. Йн., 11.57 .

Пише също, че от един момент нататък той се е криел и е избягвал Йерусалим, като са описани и няколко конкретни случая.

Накрая, когато времето е дошло да го убият, той - знаейки добре, какво ще стане, но въпреки това съзнателно отивайки, за да изпълни волята на баща си - се отправя към Йерусалим с учениците си, въпреки че и тогава е продължил да се крие
(тогава е когато, наближавайки Йерусалим, им казва, че ако искат да го следват и да му бъдат ученици, трябва да са готови и тях подобно да ги убият, заради вярата им в него, и в никакъв случай да не се отричат от него, а по-скоро да се отрекат от себе си и да предпочетат да ги убият телесно (ако се наложи), заради вярата в него, понеже ако се отрекат от него (а не от себе си) ще погубят живота си и ще бъдат осъдени на Божия съд, и ще загубят всичко).


Явно мястото на хълма с маслинената гора (гр. "елайон"), където понякога са се събирали - онази градинка, както и времето за събиране, са били в някаква степен тайни - т.е. другите хора не са знаели кога и къде се събират господарят и пратениците му.
И, съответно, е било нужно някой да знае къде точно и кога точно ще се съберат, за да информира еврейските верски водачи и да ги заведе до мястото на точното време.
Вътрешен за групата на пратениците му човек би бил идеалният агент на еврейските водачи антихристи да изпълнят заговора си за убийството му.

А и самият факт, че Юда се е уговорил да го посочи изрично на заговорниците (уговореният знак е бил... целувка, което е особено подло), говори, че те иначе е нямало да могат да го различат сред учениците му - особено на донякъде ограничената светлина от факли, понеже явно, общо погледнато, той е изглеждал като всички тях, по отношение на облекло, вид и т.н. и ако в тъмнината се разбягат на всички посоки, може повече да нямат благоприятен шанс да го похитят.
Мисля, че е ясно, че има най-различни перспективи в случая:

- имаме Бог, който има план за спасение на света, чрез несправедливата смърт на единствения си син, Исус от Назарет. Бог и друг път е използвал злината на дадени хора, за да изпълни даден свой план - например наказание на даден народ. След това Бог съди за греховете им и съответните хора, които е използвал.

- имаме помазания цар, който (бидейки Божието Слово, чрез когото всичко създадено е създадено) е слязъл от Божиите небеса и е станал човек - Исус от Назарет, Божият единствен син - за да изпълни волята на баща си и да бъде несправедливо убит, за да се принесе така в умилостивителна жертва на Бога своя баща, за да понесе греховете на света, така че всеки, който вярва в Него да не се погуби в греховете си, а да има вечен живот - и сега, и с Бога и Агнето на новата земя.

- имаме еврейските верски водачи, които не познават Бога (както пише) и се стремят да си решават проблемите по човешки (както е и днес) и чрез зли методи, допълнително заблудени и от неразбирането си на Писанията (които не са еврейски, а са най-вече Божии), а и лично мразещи помазания цар, Божият син, понеже той ги изобличава безкомпромисно и публично за греховете им и лицемерието им

- имаме Юда ис-Кариот, за когото се свидетелства, че не е вярвал, че Исус то Назарет е помазаният цар, Божият син, и също - че е бил клеветник. Точните му мотиви да предаде Исус от Назарет на еврейските верски водачи да го убият не мисля, че са декларирани, но могат да се правят някои смислени предположения и спекулации.

- имаме останалите пратеници на Царя, които са вярвали в Него

вероятно и още...

Когато всички тези се съчетаят, се получава това, което се е случило...Бог, знаейки много добре още векове преди това, че в групата на 12-те пратеници на помазания цар, Божият син, ще има и невярващ в помазаника човек (както пише за Юда), явно е допуснал всичко това
и е използвал злината и неверието му - както впрочем и злината и неверието на еврейските верски водачи -
за да доведе до край Своя план за обещаното преди хилядолетия спасение на всички народи (вкл. и на евр. народ) чрез несправедливата смърт на безгрешния и праведен свой единствен син, Исус от Назарет,
когато е съживил след това от мъртвите и също го е направил и господар ("господ"), и помазан цар над цялото Божие творение, както пише.
Така той е направил грях онзи, който грях не познава (и който така всъщност се е принесъл в умилоствиителна жертва на Бога своя баща, за да спаси нас, които някога бяхме зли и грешници, които без него сме без каквато и да е надежда в света) - и е вменил неговата праведност, и дори - синовничество, на всички, които вярват в него (Исус от Назарет), като им е дал нов дух и ги е направил нови създания по образа на своя син, в святост, за своя вечна слава и за наше безмерно щастие.


адм.бел.
разкл. в: Как Бог влияе на събитията


[ Редактирано 05.08.10 16:45 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
22.08.10 10:43 Цитирай
изказвания: 9
Който желае да прочете още едно мнение относно Юда Искариотски може да отвори тази страница със статия от Ат. Тихчев:" Предателството на Юда" от в-к "Зорница" бр.4 от мес. април 2010г. http://zornitsa.net/wp-content/uploads/2010/04/zornica-04.pdf

Най-отгоре

    
22.08.10 21:01 Цитирай
изказвания: 2090
Здрасти, Диана.

На мен ето какво не ми харесва и с какво не съм съгласен в тази статия : "ГЛАСЪТ НА АМВОНА" - що за небивалица като заглавка за публикация. Звучи ми толкова схизматично и непотребно като "ГЛАСЪТ НА КУХНЕНСКИЯТ ШКАФФФ".

"Ако не беше Юда, друг щеше да направи същото." - не е така; но точно и именно Юда беше този, който щеше да предаде Спасителят, като сматям, че Бог искаше покаянието, а не смъртта му. Но и така, или иначе Юда е имал шанс за повярване, че именно Исус, Учителят, е Помазаникът на Всевишният.

"Друга много интересна подробност относно Юда е неговият характер, оприличен на непрогледна нощ. Един интересен похват, който използва Евангелист Йоан, е, че когато описва характера на даден герой, той показва и какво е времето. В Йоан 13:30 четем: „И така, като взе залъка, веднага излезе, а беше нощ." - смятам, че авторът на този материал, А. Тихчев, своеволно тълкува и ненужно метафоризира този пасаж. Това, че е било нощ няма никаква връзка със състоянието на Юда. Редица зли неща се вършат и през деня. Друго : характерът на Юда съвсем не е оприличен на "непрогледна нощ" - това е своеволно изопъчаване и преиначаване на пасажа.

"В този жест прозира и едно умоляване от Христова страна да не върши това безумие." - това изобщо не е така, Помазаника никак не е умолявал Юда да не го предава, това е своеволно изопъчаване на пасажа и лично тълкуване, лична интерпретация, която не е истинна.

"Така е с всеки човек. Винаги преди да съгреши, в ума си чува два гласа - на сатана, който подлъгва към грях, но и нежния глас на Святия Дух, умоляващ човека да не съгрешава." - това е поредното неверно нещо. Пише, че човек се подлъгва и измамва от собствената си страст...със съответното продължение до раждането на смърт. Но никак не пише че човек чува два гласа в ума си. Пише, че от сърцето на човека излизат редица зли неща. Но не пише за чуването на два гласа в ума. Пише, че Бог не изкушава, но страстта и плътта - да, подвеждат към грях. Павел пише за "тялото на смъртта", "тялото на греха", като не описва никакви гласове в ума. Това е поредното своеволно извъртане и авторова интерпретация на пасаж от писанията - чудя се колко станаха ?

Съграсен съм за самообвинителните мисли и техният ужасен край. "Ето защо той е заел справедливо своето място в ада, приготвен за дявола и неговите ангели на вечни мъки и завинаги прокълнат." - все пак това не е описано в писанията. Пише така :


16. Братя, трябваше да се изпълни написаното, което Светият Дух предсказа чрез Давидовите уста за Юда, който стана водител на тия, които хванаха Исуса. 17. Защото той се числеше между нас, и получи дял в това служение. 18. Той, прочее, придоби нива от заплатата на своята неправда; и като падна стремглав, пукна се през сред, и всичките му черва изтекоха. 19. И това стана известно на всичките ерусалимски жители, така щото тая нива се наименува по езика им Акелдама, сиреч, Кръвната нива. 20. Защото е писано в книгата на Псалмите: "Жилището му да запустее, И да няма кой да живее в него; и: "Друг нека вземе чина му".
Деяния 1гл. Но за съдбата му, че е осъден във вечният огън не пише никъде в писанията.

Владо." Тогава змеят страшно се разгневи на жената и тръгна да воюва с останалите й потомци – онези, които спазват заповедите на Бога и се държат за истината, която Исус разкри. Змеят застана на морския бряг.
!!! Откр-е на Йоан 12
" http://vminev.blog.bg/drugi/2011/02/22/pesenta-na-viatyra.691513

Най-отгоре

 
Започване на нова тема
 

Отговор (без HTML оформление):


 

Към форум:     Най-отгоре

Публикуване на темата: rss 0.92 Публикуване на темата: rss 2.0 Публикуване на темата: RDF