Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

100 палатки за евразия   божието агне   ванга   да да - не не   делото с белият папа   джон пайпър   земно служение   монсанто   примамката на богатството   стихове  

виж всички тематики

Реплики

 
 
Владо   03.01.20 15:34
Интересно разяснение относно числата в писанието (кратко) : https://youtu.be/XlyGvmUhjzA
 
Владо   31.10.19 11:45
Изключително интерес дебат между лъжеучителя рави Товия Зингер и друг евреин, доктор Браун : https://youtu.be/gYfZxkrqS_E
 
eureth   06.10.19 14:21
(Като изключа нумерологията/gematria) бих казал, че размислите му относно Ис.53 са чудесно и животоспасяващо свидетелство за плътските му сънародници (дано го чуят!) - понеже, както изглежда, този човек сега вече е станал син на Абраам.
 
Владо   06.10.19 13:17
“Скритият” Помазаник в писанията - раби Яков Рамбзел казва “Святият Дух ми откри!” : https://youtu.be/4KSIBFWQqsE
 
eureth   06.10.19 13:00
Относно подобни практики (според мен имащи връзка и с иудейските практики/учения "кабала", пък били те и адаптирани от разни хора и наречени "християнски"...) аз лично съм скептичен (и бих казал дори подозрителен), понеже Бог не е говорил относно такива неща, и че е имал предвид подобни цифрови комбинации и (за мен произволни) изводи. Бих очаквал, че с подобни цифрови еквилибристики би могло да се достигне до какви ли не уж "Божии" "истини" на базата на произволен текст, независимо от използвания език.

Форуми :: תורה נביאימ כתובמ • η καινη διαθηκη :: Κολοσσαεις << Предишна тема | Следваща тема >>
 
до кол., 2.14 - "написаното с ръка", "разписка за дългове", ... ?
Започване на нова тема
    

16.11.09 02:31 Цитирай
изказвания: 4492
разкл. от: Въпрос - до еф., 2:15, до кол., 2:14


Тук сложих превод на п-мото до кол., 2:8-17 .


Засега не ми е много ясно, какво има предвид пратеника Павел под "написано с ръка" / "разписка за дългове" (букв. "ръко-пис") в 2:14. 

Доколкото разбирам (имайки предвид и п-мото до еф. 2гл), най-вероятно става дума за Мойсеевия закон, но може и да не е така.


Ако е Мойсеевият закон, тогава Павел иска да подчертае, че Бог е написал с ръката си онези първи заповеди от закона?


Но пък от друга страна, когато Павел говори за нещо направено с ръка, той обикновено има предвид "човешка ръка",
например "обрязване направено с (човешка) ръка"  (противопоставено на "обрязване, направено от Божия син, в сърцето")
или пък "дом направен с ръка" (противоп. на "дом направен не с (човешка) ръка, т.е. направен от Бога").

А в случая, ако е Мойсеевия закон, тогава би трябвало да става дума за Божията ръка, а не за човешка ръка.


И тъй като там не пише изрично "Божията ръка", а се говори за нещо написано с ръка, което според речника може да означава и "разписка за дългове",

то може и да е нещо в тази посока - т.е. че Бог е унищожил нашия грховен дълг, представен образно с "разписка за дългове" тук (?)


[ Редактирано 17.11.09 15:41 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре
кол. 2.14,   кол. 2:14,   колосяни,   превод
Никодим
    
10.10.14 06:02 Цитирай
Гост
Второзаконие 31
24 А когато Моисей написа на книга думите на тоя закон дори до край,
25 тогава Моисей заповяда на левитите, които носеха ковчега за плочите на Господния завет, като каза:
26 Вземете тая книга на закона и турете я край ковчега за плочите на завета на Господа вашия Бог; и там ще бъде за свидетелство против тебе.

Исус Навин 8:34
И след това прочете всичките думи на закона, благословенията и проклетиите, според всичко каквото бе написано в книгата на закона.

Даниил 9:11
Да! Целият Израил престъпи закона Ти, като се отклони та не послуша гласа Ти; за която причина се изля върху нас проклетията и клетвата написана в закона на Божия слуга Моисей; защото Му съгрешихме.

Гал 3
10 Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под клетва, понеже е писано: "Проклет всеки, който не постоянствува да изпълнява всичко писано в книгата на закона".
13 Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: "Проклет всеки, който виси на дърво";
14 така щото благословението, дадено на Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.

Мисля че тези стихове отговарят на въпроса кое "написано с ръка" е противно, против нас.
Ако не изпълняваме всичко написано в книгата на закона, то клетвата и проклетията написани в книгата падат върху нас.
А в Христос получаваме благословение независимо от дела, благодат чрез вяра.

Най-отгоре

    
13.10.14 19:39 Цитирай
изказвания: 4492

Т.е. според теб под χειρόγραφον (букв. "ръко-написно") се има предвид Мойсевия закон. Добре звучи, но как обясняваш следните неща:


- Защо се уточнява, че е написано с ръка, дори това да е Мойсеевата ръка (което не е изрично потвърдено - напр. може да е написаното на плочите, пряко с Божията ръка)? Защо не просто "написаното" или директно - "закона"? Защо е важно да се спомене, че е написано с ръка?- Като се казва, че някой е прикован на стълб("кръст"), се има предвид, че е убит за наказание, екзекутиран, по този начин. Съответно излиза, че Бог е "убил", наказал, унищожил това "ръко-написано".

Ако това "ръко-написано" е Мойсеевият закон, то ще значи, че Бог е унищожил Мойсеевия закон. А самият Исус казва, че дори йота няма да премине от Мойсеевия закон, докато всичко не се изпълни (очевидно вкл. жертви, смъртни наказания, обрязване, празници, почивки("сабат[он]и"), десети("десятъци") от животни и плодове за потомците на Леви,  и прочее, и прочее - нито йота).

Поради това  (независимо дали повярвалите в Исус са под Мойсеевия закон или не (смятам, че пише ясно, че не са)), самият закон не ми изглежда да е бил унищожен, "убит за наказание", от Бога.
А и защо Бог да "убива", унищожава закона? Защо не - престъпника на закона? А допълнително, изрично знаем Кого Бог е убил, жертвал вместо (т.е. - за да спаси) престъпниците на Мойсеевия закон, което, мисля, внася допълнително объркване.
Съответно, тези два довода ми се струва, че подкопават разбирането, че става дума за Мойсеевия закон.


[ Редактирано 13.10.14 21:12 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

Никодим
    
14.10.14 04:55 Цитирай
Гост
Моисей нали написал с ръката си думите на целия закон, което включва и десетте заповеди, защото никой не е чел плочите, но знаем какво е пишело на тях от книгата на закона.
Обрязването направено с ръка също е от Бога, а не от човеците.

В библията единственото нещо което е казано че обвинява, че е свидетелство против вярващите е закона, който е важал за тези които са сключили завет и имало и клетва в закона какво да сполети този който не го спазва.
Закона прави греха още по-грешен.

"Проклет всеки, който не постоянствува да изпълнява всичко писано в книгата на закона".
Исус ни е изкупил от проклетията на закона и няма никакво осъждане на тези които са в Христос.
Греха ни прави задлъжнели към закона, който е свидетелство против нас.
Написан е точно с тази цел.

Обвиненията на закона са приковани на кръста с Христос. Там е прикован и плътския човек който сме съблекли.
Кол. 2
12 погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.
13 И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления;

Плътския човек е убит на кръста, наказан е и също така там на кръста са и обвиненията на написаното с ръка свидетелство против нас.
Марк 15:26
А надписът на обвинението Му бе написан така: Юдейският Цар.

Новият човек, възкресеният от мъртвите не е под закон, той е оправдан.
Римляни 6:7
Защото, който е умрял, той е оправдан от греха.
Римляни 7:1
Или не знаете, братя, (защото говоря на човеци, които знаят що е закон), че законът владее над човека само, докогато той е жив?

Най-отгоре

 
Започване на нова тема
 

Отговор (без HTML оформление):


 

Към форум:     Най-отгоре

Публикуване на темата: rss 0.92 Публикуване на темата: rss 2.0 Публикуване на темата: RDF