Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

божий съд сега   братята на исус   ванга   наследство   отнемане на деца от родителите   пламен петров   светица   текстове   частично спасение   чобани  

виж всички тематики

Реплики

 
 
eureth   21.03.20 02:10
готово е...
 
bratoliubie   18.03.20 14:36
Да, благодаря, не бях видял.
 
eureth   18.03.20 14:32
здр. bratoliubie, тъкмо ти писах там:

http://edinni.com/p/forum/forum_viewtopic.php?18009.post
 
bratoliubie   17.03.20 20:35
Погрешка там отворих две теми с едно и също заглавие, би ли ги обединил в една тема и да ми отговориш на въпроса? Благодаря.
 
bratoliubie   17.03.20 20:33
Еурет във темата - "Предложения за подобрения и промени в системата", зададох въпрос, но нещо не излиза тази тема в колонката за последни публикации!

Започване на нова тема
    
03.05.09 17:42 Цитирай
изказвания: 441
(разкл. от: Дървото за разпознаване на добро и зло и грехът на Адам)

Тигър:

eureth:

Между другото, къде пише, че Бог е създал човекът безсмъртен? (Да не се окаже, че и това (т.е. че са били безсмъртни) е чудато учение...)

И във връзка с това: С каква цел Бог е създал дървото на живота в градината, предоставяйки го на Адама и Ева?

Прави впечатление, че Бог не е забранил на човека да яде от дървото на живота, за разлика от другото дърво.  Но така или иначе, Бог би трябвало да има някаква цел, за да създаде дървото на живота. Както е имал и цел, когато е създал дървото за разпознаване добро и зло.

 
Както знаем смъртта и тлението влязоха в света с ГРЕХА. А не преди него. Фразата, която си оцветил в червено сама по себе си е отговор на въпроса ти Всъщност ти изглежда си намерил отговора и искаш да знаеш моето мнение? Затова ли ме питаш?

наистина,никъде не пише,че човекът е създаде безсмъртен

[ Редактирано 04.05.09 23:30 ]

Най-отгоре
градината в еден,   дървото на живота
    
04.05.09 14:33 Цитирай
изказвания: 4518
(разкл. от: Дървото за разпознаване на добро и зло, и грехът на Адам)

Тигър:


Както знаем смъртта и тлението влязоха в света с ГРЕХА. А не преди него. Фразата, която си оцветил в червено сама по себе си е отговор на въпроса ти  Всъщност ти изглежда си намерил отговора и искаш да знаеш моето мнение? Затова ли ме питаш?


Така пише, че смъртта е влязла в света чрез греха на Адам.
Но Бог е създал дървото на живота още преди Адам да е извършил какъвто и да е грях и още тогава Адам е имал достъп до дървото на живота и е можел да яде от него и да живее вечно.

Така, че няма значение, че смъртта е влязла в света чрез греха на Адам,
понеже Адам е можел да яде от дървото на живота преди греха си
и, също, Адам е можел да не извърши грях (и дръвото на живота е създадено и дадено на Адам преди той да извърши грях).


Питах това, понеже ти каза:
Тигър:

това, което знаем със сигурност е, че Бог създаде човека нетленен и безсмъртен.


Както се вижда, Бог е определил, че който яде от дървото на живота такъв ще живее вечно.
Щом Бог е създал дървото на живота и го е дал на Адам, то аз лично не виждам друга Божия цел за това дърво освен тази: Адам да яде от това дърво и да живее вечно.

Но пък това ясно показва, че Адам е нямало да живее вечно ако не яде от дървото на живота.

Което пък очевидно е в противоречие с това, което ти казваш:
Тигър:

това, което знаем със сигурност е, че Бог създаде човека нетленен и безсмъртен.

Понеже ако Бог е бил създал Адам безсмъртен, то Бог не би правил дървото на живота, ако Адам и без това дърво е бил създаден безсмъртен.

Но понеже Бог всъщност създава това дърво на живота,
то от това излиза, че Бог не е създал Адам безсмъртен, а е смятал да го направи безсмъртен чрез това дърво на живота, което специално е създал за тази цел (не че не може да го направи и без дърво, де).


След греха на Адам, Бог му отнема достъпа до дървото на живота.
Това ясно показва, че Бог е предназначил дървото на живота за Адам (да яде от него и да живее вечно), само ако Адам не върши грях.
Което отново показва, че Адам не е бил създаден безсмъртен.

Но също, това показва, че Бог не е предназначил дървото на живота например като някакво спасително средство от евентуален грях на Адам и съответното Божие наказание-смърт спрямо него,

а напротив, когато Адам извършва греха си, Бог всъщност му отнема достъпа от дървото на живота и Адам вече няма как да яде от него.

И Бог е обещал достъп до дървото на живота само на онези хора, които отидат при Него чрез вярата, че Йесус от Назарет е помазаният от Бога цар, неговият единствен син.

Т.е. дървото на живота, освен че е създадено преди Адам да е извършил грях,
не е било преданзначено за някакво евентуално спасение от греха,
но пък изрично се споменава, че който яде от него живее вечно.


[ Редактирано 04.05.09 23:29 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
11.05.09 10:23 Цитирай
изказвания: 1582
съгласна съм с коментара ти.Christus regnat
Най-отгоре

    
18.05.09 09:46 Цитирай
изказвания: 134
Адам не е имал никаква забрана да яде от дървото на живота и никъде не ни се казва че не е ял от него. Щом е дърво и дава непрестанно плод по-вероятно става въпрос за постоянно ядене, а не еднократно. Живота му е бил много мощен(ако мого така да се изразя) щом живее почти хиляда години.
Това добре кореспондира с Откровение, където човек получава достъп да яде от дървото на живота постоянно, а не еднократно.

Затова Бог забранява достъпа до дървото на живота и до градината. Яко ядял постоянно нямало как това тяло да умре.

Това са разсъждения за размисъл, а не доктрина.

Най-отгоре

    
18.05.09 12:35 Цитирай
изказвания: 2090
Мнеее, не съм съгласен с тълкуването на писанията от теб, Еди.

******************0000*****************

Животът в тялото на хората след Адама, допреди Битие 6:3 :
"И тогава рече Господ: Духът който съм му дал не ще владее вечно в човека; в блуждаенето си той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години."


не е "... бил много мощен(ако мого така да се изразя) щом живее почти хиляда години.
" , а е главно поради нетолкова развилият се грях- както в самият човек, така и спрямо творението, като действия- и според мен, като се престъпила дадена граница Бог казва - това е - стига- годините ти ще бъдат- сто и двайсет, защото си просто една блуждаеща плът... .

Паралелните стихове, спрямо които трябва да размишляваме , според мен са стиховете, касаещи спасението, новорождението и изпълването ни с живите води (т.е.- Духа на Бога). Там можем да видим интересни неща. Например - неслучайно Исус Каза : - Аз съм Пътят и Истината и Животът!

Греха носи смърт и това понякога е вярно 1Х1 спрямо физическият живот - редицата болести и бичове, които Бог позволява да "ударят" човешката раса , ни доказва това по блестящ начин.

Бог с теб, Владо." Тогава змеят страшно се разгневи на жената и тръгна да воюва с останалите й потомци – онези, които спазват заповедите на Бога и се държат за истината, която Исус разкри. Змеят застана на морския бряг.
!!! Откр-е на Йоан 12
" http://vminev.blog.bg/drugi/2011/02/22/pesenta-na-viatyra.691513

Най-отгоре

    
19.05.09 03:29 Цитирай
изказвания: 4518
edybot:

Адам не е имал никаква забрана да яде от дървото на живота и никъде не ни се казва че не е ял от него. Щом е дърво и дава непрестанно плод по-вероятно става въпрос за постоянно ядене, а не еднократно. Живота му е бил много мощен(ако мого така да се изразя) щом живее почти хиляда години.
Това добре кореспондира с Откровение, където човек получава достъп да яде от дървото на живота постоянно, а не еднократно.Затова Бог забранява достъпа до дървото на живота и до градината. Яко ядял постоянно нямало как това тяло да умре.Това са разсъждения за размисъл, а не доктрина.Възможно е Бог да е определил човекът да трябва да яде винаги от това дърво, за да живее вечно - имах предвид и този вариант, но това, което се казва там по-скоро говори за еднократно ядене:

И ГОСПОДАРЯТ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да разпознава добро и зло и сега, за да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно -
затова ГОСПОДАРЯТ Бог го изпъди от градината в Еден да обработва земята, от която бе взет.


Но така или иначе излиза, че Адам не е създаден безсмъртен, което беше основната ми мисъл.Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

    
08.11.19 03:30 Цитирай
изказвания: 4518

Относно дървото на живота, което Бог е създал, исках да добавя и това, че изглежда, че

 

това дърво не е някакъв един единствен екземпляр дърво

 

а е вид/сорт дърво, създадено от Бога.

 

Понеже пише, че и на новата земя Бог (очакавано) ще направи да израсте такова дърво,

и то, както разбирам, не едно, а повече (най-малко две, но предполагам много повече).

 

 

Посред главната му улица и от двете страни на реката стои дърво на живота, което дава дванайсет пъти плодове, като всеки месец ражда своя плод; листата на дървото служат за изцеление на народите.

/Разкр., 22.2/


[ Редактирано 09.11.19 12:58 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

 
Започване на нова тема
 

Отговор (без HTML оформление):


 

Към форум:     Най-отгоре

Публикуване на темата: rss 0.92 Публикуване на темата: rss 2.0 Публикуване на темата: RDF