Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

божие всезнание   воля   мъжеложник   облекло   отнемане на деца от родителите   правомненийна църква   реформация   роден преди всяко създание   творение   християнско радио  

виж всички тематики

Краят на епохата


Дейвид Уилкерсън Преглед на авторите
17.12.07 22:42
Коментари: 0
Няма оценки -Скъпи читатели,


Като период, през който получих цялата вест за тази книга, трябва да се счита април 1973 г. Много от пророчествата на това видение се изпълниха междувременно, други ще се изпълнят в близко бъдеще, а трети - през годините, които са пред нас. Моля не четете тази книга с очакване, че всички катастрофи посочени в нея, ще настъпят внезапно, в една нощ. Но това, в което вярвам е, че повечето неща от това видение ще настъпят в нашето поколение. С публикуването на това видение нямам за цел да поддържам някакви поучителни становища, свързани с голямата скръб. Аз съм против това да бъда въвлечен в някакви дискусии относно времето, когато Христос ще грабне Своите. Не искам да поставям с това видение някакви научни тези. И ако тук говоря за преследването на църквата, нямам предвид Голямата скръб. Отхвърлям мнението, че това видение ще предизвика ужас и паника. Някои смятат, че то ще допринесе само за предизвикване на тук описаните катастрофи. Ако следвам тази логика, би трябвало да приемем, че Ной е виновен за потопа поради своите предупреждения. С тази книга аз само осведомявам всички хора за видението, което имах, без да защитавам осъждението му. Истината му може да се провери в потока на времето чрез събитията. Бог ще е мой съдия и нищо, което моите приятели или врагове ще кажат, не може да ме спре да предупредя читателите за нещата, които ще настъпят. "Aвакум.2:3 Защото видението се отнася към едно определено бъдеще време, Но бърза към изпълнението си, и няма да излъже; Ако и да се бави, чакай го, Защото непременно ще дойде, няма да закъснее. Д.А26:19 Затова, царю Агрипо, не бях непокорен на небесното видение; От автора!

Увод
През живота си съм имал само две видения. Първия път беше през 1953 г, когато Бог ме заведе от един малак град в Пенсилвания в световния град Ню Йорк, където започнах да работя всред младежки банди и наркомани. И това не беше лъжливо видение. Сега много години след него, много участници в банди и наркомани се обърнаха към Бога, а голям брой от тях проповядват Евангелието като пастори и мисионери. Второто видение ми бе дадено през 1973 г. Това е видение, което говори за пет трагични катастрофи, които ще дойдат върху света. А не видях за следваща светлина и не долових глас, още по-малко чух да ми говори ангел. Но докато една вечер късно все още се молих, това видение дойде с такава сила, че не ми оставаше нищо друго, освен да коленича, като с пресечени нозе и да запечатвам всичко. 0тначало не исках да повярвам на това, което видях и чух. Вестта на видението бе така ужасяваща, така трудно смилаема за моя реалистичен разум. Но видението идваше отново и отново, нощ след нощ. То вече не ме остави. До дълбочината на сърцето си бях убеден, че е истинно и ще се изпълни. Но то ме накара да се изпитам отново и отново. Страхувам се, че повечето хора няма да повярват и ще ме приемат като голям фанатик. Разказах на някои приятели и сътрудници за видението, които ме предупредиха да не го публикувам. Кой ще ме слуша в едно време на излишъци за стопански затруднения? Кой ще ме остави да му говоря за идващия съд, когато не може да се справи с този живот? Кой ще повярва, че религиозните свободи, на които се радваме днес, ще бъдат скоро застрашени, и че християнската революция ще се превърне в движение против Христос? Но въпреки моя страх и всичкото ми обмисляне, не можех повече да противостоя на убеждението, че това видение трябва да се публикува. Бог изискваше да го издам!!! В наше време земята вече трепери под първите удари на Божия гняв. Хората се питат какво всъщност става с природата , с нашето поколение, къде останаха нашите морални принципи. Вярвам, че много неща, които стават в днешно време, се определят от свръх естествени сили и вече не могат да се контролират от човека. Много от тези, които четат тази книга, ще забравят скоро нейната вест, помамени от рекламните обяви за благоденствуващото общество. Не е много приятно да слушаш за предстоящия съд докато лежиш на топлия пясък под галещите лъчи на слънцето. Земетресения, глад, наводнения и други нещастия ни се струват така далечни, както пътуваме по езерото с моторна лодка. Трудно е да си представиш, че могат да дойдат трудни и тежки времена, когато парите така лесно се прахосват, когато нашите свободи изглеждат сигурни и телевизията ни показва винаги свободен и лек живот. Но Бог ни предупреждава, че злото ще се промъкне точно тогава, изведнъж, когато всички хора говорят за мир и сигурност. По време на Ной потопа дойде точно тогава, когато хората благоденстваха, ядяха, пиеха, женеха се и се развеждаха. Човечеството, което се присмиваше на немислимото видение на Ной, застана изведнъж пред ужаса на избухливия Божий гняв. Ако все още отблъсквате това видение като невъзможно, нека ви кажа още това: Приемете, че е вярно! Какво ще е ако наистина Бог ми е говорил? Той би могъл да използва и един човек, за да предупреди този задрямвал свят. Помислете си: ... в последните дни младежите ще виждат видения ... Ако това е така, то тогава, приятелю, трябва да се приготвим! Вече е станало късно за нашия свят и времето е късо!

Съдържание

ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА В СВЕТА

Библейски цитати, които подкрепят главата: Пр.27;1 Недей се хвали с утрешния ден, Защото не знаеш какво ще роди денят. Пс.39;7 И сега, Господи, що чакам? Надеждата ми е на Тебе. Пр.27;23 Обърнете се при изобличението ми. Ето, аз ще излея духа си на вас, Ще ви направя да разберете словата ми. 24 Понеже аз виках, а вие отказахте да слушате, Понеже простирах ръката си, а никой не внимаваше, Пс.52;8 А аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом; Уповавам на Божията милост от века до века. Пс.62;11 Едно нещо каза Бог, да! две неща чух, - Че силата принадлежи на Бога, Пс.73;11 И казват: От где знае Бог? И: Има ли знание у Всевишния? 12 Ето, такива са нечестивите! винаги са благополучни! Умножават богатство! 13 Наистина аз съм напразно очистил сърцето си, И съм измил в невинност ръцете си, 14 Тъй като съм измъчван цял ден, И наказван всяка заран. 15 Ако речех да говоря така, Ето, изневерил бих на поколението на чадата Ти; 16 И мислех как да разбера това, Но ми се виждаше много мъчно, 17 До като влязох в Божието светилище И размишлявах върху сетнината им. 18 Ти наистина си ги турил на плъзгави места, Тръшнал си ги на разорение. 19 Как изведнъж стигат в запустение! Съвършено се довършват от ужаси. Пр.11;4,28 В ден на гняв богатството не ползува, А правдата избавя от смърт. 28 Който уповава на богатството си, ще падне, А праведните ще цъфтят като зелен лист. Пр.23;5 Хвърляш ли на него очите си, - то го няма! Защото наистина богатството си прави крила, Както орел що лети към небето. Еклес.5;12 Сънят на работникът е сладък, малко ли е ял, или много; А пресищането на богатия не го оставя да спи. 13 Има тежко зло, което видях под слънцето, именно, Богатство пазено от притежателя му за собствената му вреда; Езек.28;3 (ето, ти си по-мъдър от Даниила; никаква тайна не се укрива от тебе; 4 с мъдростта и разума си ти си придобил богатство за себе си, и придобил си злато и сребро в съкровищниците си; 5 с голямата си мъдрост ти си придобил богатството си чрез търговията си, и сърцето ти се е надигнало поради богатството ти); 6 затова, така казва Господ Иеова: Понеже си поставил сърцето си, като че е Божие сърце, 7 затова, ето, ще докарам против тебе чужденци, страшните между народите; и ще изтеглят сабите си против красивите произведения на твоята мъдрост, и ще помрачат блясъка ти; 8 ще те смъкнат в ямата; и ще умреш както умират убитите, всред моретата.

ХАОС В ИКОНОМИКАТА
В моето видение ясно видях, че идва икономическо западане. Не посредствено пред нас е икономически хаос от световен мащаб. Това става все по-ясно. Не само американският долар ще има големи затруднения, но и всички други валути в света. Вече се вижда как Европа е обхваната от силна икономическа обърканост, която после ще обхване Япония, САЩ, Канада и малко след това всички нации на земята. Всъщност, това, което видя, не е само икономическа криза, а един икономически упадък с такива размери, които ще повлияят на жизнения стандарт на всички хора,които сега контролират големи количества западна валута, ще изпаднат също в затруднение. Особено това ще засегне арабските страни. Без съмнение пред нас лежат гладни години, изпълнени с финансови нужди и отчаяние. Колко скоро е началото им не е напълно ясно, но те не са много далеч. Най-големите икономисти в света не ще могат да обяснят последвалия голям икономически хаос и в резултат на това, ще се развие голяма интернационална страхува криза. Малко преди същинския икономически упадък още веднъж ще има измамлив икономически напредък, но той ще бъде за много кратко време.

НЯКОЛКО ДОБРИ ГОДИНИ ЗА ПОДГОТОВКА
Въпреки белезите на опасност за предстоящи стопански беди, следващите от 1973 години, ще бъдат едни от най-цветущите в историята на човечеството. Въпреки строгата парична политика на правителствата, хората ще разпиляват парите си повече от всякога в съвременната история. Кредите ще станат почти неподлежащи на контрол. Видях няколко години на растящо благоденствие и по-нататъшен икономически растеж. Приходите на църквата и обществата ще ръстът, заплатите ще се увеличават и жертвите за мисионерска дейност ще се повишават. Промъкващата се инфлация ще повишава все повече цените и заплатите. Ще са на лице тук и там някои опити да се замразят цените, но световното стопанство ще се нажежи до бяло. Когато през април 1973 г. ми се даде това видение, Светия Дух ми даде ясно указание за това, че Бог ще ни даде достатъчно средства, за да можем да покрием всички дългове на нашата организация. Те гласяха така: Ще има голям икономическа криза и скоро ще дойдат гладни години. Но най-напред ще има и няколко цветущи години, които ще позволят да се подготвите за гладните. Работи и се моли, за да можеш да изплатиш всичките си дългове и се подготви за едно време, което идва и през което няма да разполагаш с толкова пари, колкото сега. Ако си свободен от дългове през трудните години, ще бъдеш в състояние да изпълняваш задълженията си и по-нататък. Не се плаши, не ставай страхлив, а се подготви и чакай да дойдат тези времена!

РУХВАНЕ НА ГОЛЕМИ ИНДУСТРИАЛНИ КОМПАНИИ
Вярвам, че ще преживеем рухването на някои от най-големите и известни икономически компании. Виждам, че идват редица големи трудности за голяма част от кредитните институти. Много хора няма да могат да изплатят кредите, които са взели и ще се стигне до финансов хаос. Хиляди от дребните хора на бизнеса ще фалират. Три или четири от най-големите църкви ще бъдат принудени да преустроят своята организация на възможно "най-малка нога", защото ще разполагат с много ограничени средства. Голям брой от църквите и служенията ще банкрутират и мисионерските общества ще се ограничат. Повече християнски програми по телевизията и радиото ще се прекратят. Много пари ще родят вълна от несигурност и ужас и онези, които имат пари, ще опитат да я отблъснат. Правителството на САЩ ще се подведе и поради неикономическия хаос и объркано развитие, ще проведе груби мерки. Различни инстанции на правителството ще издадат голям брой панически разпоредби. Но тези прибързани опити да се хвани здраво икономическото развитие,ще доведат доведат до противното. Президента на САЩ ще се опита, еди-два пъти, да обясни по телевизията и радиото, че всичко върви добре и че най-добрите стопански времена лежат пред нас. Хората обаче, няма да повярват на тези обяснения и страхът им ще предизвика почти революционни промени по време на изборите. Автомобилната индустрия ще бъде въведена най-много в тези трудности.

НАСОЧВАНЕ КЪМ СЕЛОТО
Почти за една нощ много хора ще се опитат да купят селски дворове, парцел, земя или къща на село. Много жители ще се опитат да избягат от градовете с надеждата, че връщането към селото и природата ще им донесе повече сигурност. Много хора ще имат голямо желание да се опазят от всички тези трудности и ще пръскат пари да се осигурят със свои собствени хранителни продукти, да си отглеждат животни и така да бъдат снабдители на себе си. Цената на земята ще расте постоянно. 0бработваемата земя до големите градове ще стани на такава висока цена, че само големите компании ще могат да я купят.

ТРУДНОСТИ ЗА ПРОФСЪУЗИТЕ
Профсъюзите ще бъдат поставени под голям натиск и заставяни да не стачкуват. Работниците и служителите няма да имат повече възможност да остават отдалечени от работата си повече от една седмица. Правителствата ще вземат най-строги мерки срещу стачкуващите и срещу техните водачи, които няма да могат да получат помощ от никъде. Чрез нарастване на инфлацията, ще нарасне напрежението между работниците и работодателите. Така ще се стигне до стачка, а на места и до затваряне на фабрики, ще се появи тотална безработица. Водачите на профсъюзите ще имат големи трудности в този икономически хаос. Много от тях ще станат несигурни как да действат. Ще се намерят пред ситуации, които ще изглеждат неразрешими, защото от една страна, ще бъде трудно да се стачкува, а от страна на действителното положение, стачките ще бъдат неизбежни. Дългите стачки ще парализират индустрията и ще увеличат растящия икономически хаос. Подробностите не са ми ясни, но ясно виждам идващи трудности за профсъюзите. Надеждата за мир остава само мечта, вместо това ще има все по-голямо безпокойство. Възможно е вече да преживеем опустошителната сила на стачките.

ТЕЗИ, КОИТО НЕ СЕ ПОДГОТВЕНИ, ЩЕ ПРЕЖИВЕЯТ ТРУДНОСТИ
Хора, които лекомислено пръскат пари и купуват непотребни материални неща, ще пострадат най-много. Срещу спекулацията идват трудни времена и голям брой фирми ще пострадат, а онези, които се занимават със строителство, ще се разорят. Най-голямо развитие на строителството е още пред нас. Но пастири строящи големи здания в името на Бога, без да имат затова специално нареждане от Него, ще пострадат много при стоежите. Впускащи се в големи проекти за строене на паметници на своя егоизъм, но не вървящи по Божията воля, те ще прижиеят финансова катастрофа. Ако човек има задача, поставена му от Бога, да построи нещо, ще му се помогне. Но той трябва да бъде абсолютно сигурен, че има поръчка от Бога за това, което е предприел. Иначе, няма да има резултат, а сам той ще банкрутира. Живеем в време, когато човек не трябва много да се обвързва. Всеки трябва с всички сили да се бори и освободи от всяка обвързаност. Когато получех това видение, първата ми реакция беше такава, че си казах: Ти не трябва да пречиш на хората, които са получели поръчение от Бога и сега поемат инициативата да правят големи неща в Неговото име, за което им се налага често да инвестират голени суми. Аз сам зная колко голямо удовлетворение доставя построяването на домове за Бога. Винаги съм проповядвал вяра в Бога и позитивно действие във вярата, не бих се осмелил да посъветвам някого да се отдръпне или колебае, когато Бог му е показал недвусмислено да предприеме нещо. Но видението ми изясни: всички Божий работници, всички църкви и общества, занимаващи се с големи експанзионистични планове и други намерения, изискващи големи суми, да се замислят още веднъж върху това. Голям брой строителни проекти трябва да се отложат и дори да се отхвърлят. За християнските организации е крайно време да се погрижат повече за хората, отколкото за строежите. През трудните години нашата активност трябва да се насочи преди всичко трябва да въздейства на душите. Много религиозни организации няма да са в състояние да изплатят големите суми. които са взели, а само лихвите им и така ще страда мисионерската работа.

ПРИТЕЖАНИЕТО НА ЗЛАТОТО НЯМА ДА НОСИ СИГУРНОСТ
Цената на златото ще се покачва непрекъснато. Но всички, които крият златото и така се надяват да намерят малко сигурност, ще преживеят трагична изненада. Цената на златото ще достигне астрономически размери, но за кратко време ще падне. Среброто също също ще стане много ценен метал. Но и златото и среброто ще са безсилни да дадат сигурност на хората. Колебливата цена на тези метали, ще бъдат само една част от общата картина на икономическата безредица, която светът ще бъде обхванат. Златото няма да задържи стойността си. Хора, които трупат много злато, ще преживеят големи трудности и загуби. Това е от най-ясните предсказания на тази книга.

НОВА СВЕТОВНА ВАЛУТНА СИСТЕМА
Все по-мощен ще става призивът да се засилят всички финансови система в света, чрез включването им в една обща валутна система. Въпреки, че малко преди голямото фиаско ще изглежда така, като че ли доларът се съвзема и стабилизира, ще избухни нова криза, която ще разтърси общите световни финанси. След това ще са необходими години, докато отново се създаде доверие в долара. Допускам, че един могъщ световен фюрер във възкръсналата римска ще изнамери мощен фактор, чрез който ще създаде отново икономическа система. Без съмнение ще бъде създадена нова система "жива кредитна система". Всички хора ще получават на челата и ръцете си невидими номера и само специални антени работещи на базата на фотографията, ще могат да откриват и разчитат тези знаци. Това ще са вероятно номера от три редици с по шест места и сигурно ще се изисква всеки човек да ги носи. Никой не ще може да купува или продава без този невидим татуиран белег. Ще се развие един вид световна кредитна система и участващите в нея държави ще могат да внасят кредити и да ги използват. Въпреки, че една световна кредитна система е все още е въпрос на бъдещето, но между отделните нации ще се създават въпреки от кредитен характер, което ще очертаят рамките на бъдещата световна търговска и финансова система. Затова не трябва да се изненадваме ако скоро чуем за световното търговско споразумение, за спазването на което ще се следи специално създаден международен комитет. Интернационалната търговия ще се развива по стриктно. начертани линии и развитието на световния пазар ще е продиктувано от интересите на Великите сили надзиравано от тях. Да кажем ясно: Скоро ще преживеем развитието на световна търговска политика, контролирана от световен сектор, комуто всички, участници в световната търговия нации, ще представят пълномощия от небивал мащаб.

САМОУБИЙСТВА ЧРЕЗ ПРЕДОЗИРАНЕ
Много хора ще бъдат неподготвени за рухването и икономическия хаос и ще престъпят към самоубийство. Но станалите така познати сцени от икономическата криза в края на 20-те и началото на 30-те години, когато търговците се хвърляха от горните етажи на високите згради, няма да се повтарят. И методът да се допре револвера до слепоочието и да се стреля, рядко ще се използва. Новият начин за самоубийства ще е прекомерни дози сънотворни лекарства и други упоителни средства. Началото вече е поставено, но ще става все по-лошо. Някой много известни личности от търговския свят ще се самоубият чрез предозиране на опиати. Тъй като много от богатите предприемачи частни лекари, обществеността няма да бъде информирана за причините за изненадващата им смърт. Но тези самоубийства ще станат толкова чести, че ще бъде невъзможно да се прикриват.

НЕУСПЕХИ ЗА ЗАЩИТНИЦИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕКОЛОЗИТЕ
Идващият икономически упадък ще доведе до противопоставянето на индустриалците срещу исканията, поставени им от защитниците на околната среда. Те биха хвалени и аплодирани, докато се ограничаваха само с общи тези. Но когато започнат да натежават на портфейлите на търговците и индустриалците със своите искания, те ще изпаднат в неблагоприятно положение. Предвиждам неуспех за исканията и кампанията на еколозите. Чрез експерти ще се поставят под съмнения техните тези. Чрез обществени дискусии и разговори, събрания, вестникарски статии и други, ще расте опозиционното настроение срещу тези, които говорят за замърсяването на въздуха и искат да се надзирава опазването на околната среда и природа. Ще стане популярно да се омаловажават знанията и защитниците на околната среда и ще се противостои на заплануваните от държавата разпоредби за нейното опазване. Обединения и комитети за опазване на околната среда ще бъдат подложени на сериозна критика. Ще бъдат обвинявани, че пречат на развитието на изворите на икономическата помощ и ще им се прикачва вината на икономическия хаос. Те ще бъдат направени "умилостивителни козли' за енергийната криза, за оскъдицата от хранителни продукти и безработицата. Влиятелните кръгове дори още сега ще опитат да насочат общественото мнение против предложенията на защитниците на околната среда.

ПОЗИТИВНО МИСЛЕЩИТЕ ПРОПОВЕДНИЦИ ЩЕ ИЗПАДНАТ В СМУТ
Онези, които проповядват, че напредъкът е резултат е резултат на позитивно мислене, ще узнаят, че този медал има и обратна страна. Големи загуби, неуспехи и объркване ще срутят илюзорната кула на много добри хора, които вярват, че техният успех и икономическо развитие са плод на собственото им позитивно убеждение. Исус сам беше защитник на праведното мислене. Във второ послание на Тимотей, апостол Павел каза, че Бог ни е дал Дух на сила, любов и себевладене. Но много иначе умни хора са станали проповедници на позитивно логично мислене (поклонници на разума). Всички, които проповядват идеите идеите на Библията и във връзка с това проповядват позитивно мислене, ще могат да предложат на хората истини, които да им помогнат да преживеят идващата криза. 0нези, които намаляват суверенитета на Бога и заместват Истината с обновяване на сърцето само с духовни познания, ще се открият с духовни познания, ще се открият като лъжливи учители. Разумът позитивното мислене без живот в Спасителя не дават никаква надежда в едно време на лична и световна криза. Всеки може да се постави за защитник на позитивното мислене в едно време, когато икономическите условия са благоприятни и всичко върви добре. Но когато всичко започва да се руши и всеки започва да получава удари, но когато вече може да помогне свръх естествената намеса, чак тогава истината изплува на повратността. А тя е, че всичко позитивно мислене на света не може да промени нищо във факта, че се движим към една голяма катастрофа. Никой проповедник, философ, писател, никой не е в състояние да промени насоката, дадена и определена от Бога.

ПОВЕЧЕ ПРОТЕСТИ И ДЕМОНСТРАЦИИ
Размириците и демонстрациите, както и плячкосването на 60-те години вече са история. Но не са отминали. Ще дойде нова по-голяма вълна предвиждам, че следващия път порториканците, кубинците и мексиканците ще се включат най-активно. 0т настъпващата икономическа криза и хаос ще се подпалят нови демонстрации, размирици и беззакония. Социалните програми за подпомагане ще се ограничат. Преди всичко малцинствата ще страдат от това. Тези ограничения ще донесат безработица на групи хора. Никога не съм вярвал, че сме видели вече краят на насилието, проливането на кръв и размириците по нашите улици. Презирам тези неща и моля Бог да ни запази от повечето от тях, но съм повече от уверен, че най-лошото още не е дошло. Видях да идват големи размирици в много от големите градове на Южна Америка. През идващите десетилетия тя ще е барутно море, което ще експлодира във всички посоки.

САЩ ЩЕ БЪДАТ ОБВИНЯВАНИ
Въпреки, че икономическата акция в Европа ще доведат до идването на голям упадък, повечето нации ще обикалят САЩ за всичко, което ще се случи. Франция ще бъде една от най-антиамерикански настроените страни в света. Политическите и икономическите водачи в Европа и Япония ще хвърлят вината върху американските банки и Вашингтон. Драстично оттегляне на американските войски от Европа ще увеличат още повече объркването. Водачите на европейските страни ще се опитат да спечелят от това антиамериканско вдигане и да вземат в свои ръце световната търговия, икономика и търговия, икономика и политика. Световна икономическа тежест ще премести в Европа.

ИКОНОМИЧЕСКИ ОТДИХ
Mоже би ще има още веднъж пълен отдих от двадесетия удар и може би това ще бъде един или два рунда гладни и сити години. Само Бог знае бъдещето. Аз самият хвърлех кратък поглед върху идващото десетилетия. Но състоянието на световната икономика ще остане объркано до идването на антихриста. От следващия упадък в целия свят ще се установи чувство на страх и несигурност за икономическото развитие. До края на историята няма да има вече отдих, доверие и спокойствие. Всеки период на малък икономически отдих, ще бъде засенчван от заплахата на нови сгромолясвания. Сърцата на хората ще бъдат обхванати винаги от стрес и ужас, след като са видели опустошителните резултати от парализата в икономиката. Ще дойде време, когато хората буквално ще са побеснели от купуване, продаване, съдене, женене и развеждане. Но ще дойде време и на лъжлив просперитет. Библията предсказва, че точно в това време на лъжливо процъфтяване Исус ще дойде, за да вземе Своите Си! ВНИМАНИЕ ТРУПАНЕТО НА ПАРИ НЯМА ДА ПОЛЗВА! Трупането на пари няма да даде истинска сигурност. Напълно е възможно да преживеем времето, когато държавните парични институти ще фалират. Истинска сигурност предлагат селските имоти и владения. Събраните пари ще изчезнат като от съдран чувал. Всеки християнин трябва да помисли сериозно какво дава за Божието дело. Всяка монета, която е жертвана за Бога, трябва да бъде дадена наистина за правилни неща. Безразборното даване само за успокояване на съвестта, вече няма да бъде угодно на Бога. Но тези, които дават изобилно за Божието дело през добрите години, няма да ходят гладни през гладните. Тези, които виждат идването на тежките времена и се подготвят за тях са наистина мъдри. Имам няколко съвета към хората, които вярват във вестта на тази глава. Убеден съм, че те са от Бога. 1. Не купувайте нищо от което нямате нужда. 2. 0тбягвайте на всяка цена да правите дългове. 3. Платете дълговете си, без значение какви жертви ще ви струват и поддържайте текущите си разходи колкото може по-ниски. 4. Не купувайте на кредит в никакъв случай! Това е опасно!!! 5. Не изпадайте в паника. Достатъчно е да бъдете внимателни. 6. Гледайте да имате добра и надеждна кола и не я продавайте бързо за друга. 7. Не се опитвайте по някакъв начин да мамите Бога. 8. Продължавайте отношенията си с Небето в добро състояние. Вашата сигурност в бъдеще зависи от това. 9. Давайте и ще ви се дава. Давайте колкото си може повече за поддържане на църквата. "Пр.27:12 Благоразумният предвижда злото и се укрива, А неразумните вървят напред - и страдат."ДРАСТИЧНИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И ЗЕМЕТРЪСИ

Библейски цитати, подкрепящи главата: Мат.24:7 Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове. 8 Но всичко това ще бъде само начало на страдания, Лука21:11,12,26 и ще има големи трусове, и в разни места глад и мор; ще има и ужаси и големи знамения от небето. 12 А преди да стане всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради Моето име.26 Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят. 0ткр.8:7 Като затръби първият ангел, настана град и огън, размесени с кръв, които бидоха хвърлени на земята; и третата част на земята изгоря, също и третата част от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева. 0ткр.11:19 И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет; и настанаха светкавици и гласове, гръмове и трус и силен град 0ткр.16:21 И едър град, тежък около един талант, падаше от небето върху човеците; и човеците похулиха Бога поради язвата от града, защото язвата от него беше твърде голяма. Пс.93:3 Господи, пороите издигнаха, Пороите издигнаха гласа си; Пороите издигнаха бученето си. Лука.17:27 ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът и ги погуби всички. Мат.8:27 А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Тоя, че и ветровете и вълните Му се покоряват? Дан.7:2 Даниил проговаряйки рече: Видях в нощното си видение, и ето, четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море. Пс.107:25 Защото, когато заповядва и дига бурния вятър, Който повдига морските вълни, Пс.133:7 Повдига пари от краищата на земята, Прави светкавици за дъжда, Изважда ветрове из съкровищниците Си. Пс.148:8 Огън и град, сняг и пара, Бурен вятър, който изпълнява словото Му, Пр.30:4 Кой е възлязъл на небето и слязъл? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е вързал водите в дрехата си? Кой е утвърдил всичките земни краища? Как е името му, и как е името на сина му? Кажи, ако го знаеш! Йов.38:22,23 Влизал ли си в съкровищниците за снега, Или виждал ли си съкровищниците за градушката, 23 Които пазя за време на скръб, За ден на бой и на война?

НЕНОРМАЛНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ВРЕМЕТО
Промените във времето счупват всички рекорди в света. Някои експерти мислят, че те се предизвикват от големите количества пепел, изхвърлени във въздуха изхвърлени от вулканичните изригвания в Исландия и други вулкани, носени в атмосферата от въздуха. Но в края на дните видях, че при досегашните природни бедствия малка е била свръх естествената намеса, докато идващите драстични катастрофи ще бъдат предизвикани от Божия гняв. Това аз видях много ясно. Светът би направел добре, ако се подготви да приеме промените във времето само като проява на свръхестествена Божия сила. В в не много далечно бъдеще светът ще приживе огромни нещастия от земетръси, наводнения и други ужасни катастрофи, надхвърлящи всичко до сега.

ЗЕМЕТРЪСИ В САЩ
САЩ ще преживеят след не много дълго време най-трагичния трус в историята си. Съединените щати ще "потреперят и ще залитат като пияни" от силата на това ужасно бедствие на нашето време. Вестниците ще са пълни с ужасите, които е причинило това най-ужасно земетресение в човешката история. Тази катастрофа ще предизвика навсякъде паника и ужас. Телевизиите, радиото и печата ще преустановят подготвените си програми и ще предават само за катастрофата. Друг земетръс, вероятно в Япония, ще предхожда може би, споменатия. Аз ни най-малко не се съмнявам, че земетръсът в САЩ ще дойде. Мисля, че той ще е няколко пътя по-силен от този в Санн Франциско. Аз съм убеден, че земетръса ще стане в Калифорния. Той ще засегне САЩ точно в тази част, където най-малко се очаква земетръс, в не земетръсен район. Показателят по скалата на Рихтер ще скочи по-високо от всякога и ще се предизвикат още два земетръса, които ще бъдат също така силни. Смятам, че след това ще има още един силен земетръс в островите Алейтен, който ще предизвика отново по-слаби земетръси по западните брегове на САЩ. Без съмнение, земетресението в САЩ ще разтърси и други части на света с растяща интензивност. Стремежите за спасяване от земетръсните катастрофи ще бъдат по-големи от страха при другите проблеми. Новости за правителствени скандали, икономически трудности и дори и за войни ще бъдат засечени от съобщенията за земетресенията. Само минути след като станат, всички страни ще се научат и милиони хора ще бъдат парализирани от страх. Хиляди ще са засегнати лично или като загубят живота си, или като загубят имоти на стойност милиони долари. По-слаби земетръси ще има на различни места на земята и ще се съобщават всеки ден от информационните предавания. Земетръсите ще станат главната причина за ужасите на населението. Самата земя ще трепери във всички части на света. Това ще е една от съдбите, които науката не ще може да обясни. Тя е свръхестествена намеса в земните неща. Всичко е дело на Бога, носещо опустошение и съд, призоваващо хората на покаяние и път към Бога. Това ще се случи и няма да можем да го предотвратим, защото човечеството трябва да преживее проявата на Божията сила чрез тези земетресения. Смятам, че скорошните земетръси в Мексико и Никарагуа бяха небесни предупреждения, че това е само началото.

ИДВА ГРАД
В нашето поколение ще дойде още по-голям град и милиони ще измрат от него. Години, изпълнени с нещастие лежат пред нас. Големи количества от хранителни продукти на света ще се разрушат чрез суши, наводнения и други природни бедствия. Зими без снегове ще донесат бедни житни запаси и глад за Централна и Западна Русия, Индия и Пакистан, цяла Южна Африка и Азия, които ще бъдат много засегнати и ще гладуват. Дългата суша в Африка и продължителния сух период в Бразилия временно ще се прекратят. Ще има кратки от време,когато всичко пак ще се нормализира. Но впоследствие, ще става по-лошо. В Африка милиони ще умират от гладна смърт. Запасите от храна в САЩ ще изчезнат и то главно по време на сушите и наводненията там. Запасите от пшеница, ориз, соя ще се свършат и търсенето им не ще бъде вече задоволено. Светът през нашето поколение стои пред ужасяващия факт, че населението на света расте много по-бързо от получаващите хранителни продукти и вече сме много изостанали за да можем да наваксаме. Човечеството и по-рано е преживявало глад и суша, но този път ще има значителна разлика. В предишните години всичко може да се оправи чрез последвали по-добри реколти, но в бъдеще няма да е така. До сега имахме много лоши години, но най-лошите идват в бъдеще. Ситуацията ще се влоши... Без съмнения пред нас лежи голям глад на последните времена, който в Божието Слово се подсказва от пророк Йоил.1:15 Уви за оня ден! Защото денят Господен наближи, И ще дойде като гибел от Всесилния. 16 Не отне ли се храната пред очите ни, Веселието и радостта от дома на нашия Бог? 17 Семената изсъхнаха под буците си, Житниците запустяха, Хранилищата се съсипаха, Защото житото изсъхна. 18 Как пъшка добитъкът! Скитат се чердите говеда Защото нямат пасбище; Да! изгинаха стадата овце 19 Господи, към Тебе викам; Защото огънят изпояде пасбищата на целината, И пламъкът изпогори всичките полски дървета. 20 Даже и полските животни задъхвайки поглеждат към Тебе; Защото пресъхнаха водните потоци, И огън изпояде пасбищата на целината.

НАЧАЛО НА БЕДСТВИЯТА
Все по-често ще има наводнения, глад вихри, урагани. Повече от една трета от Съединените щати ще бъдат обвинени за катастрофални области. Хората ще говорят, че природата е излязла от равновесие и контрол. Учудващи явления в природата ще удивляват учените. Изригвания, оцветени като кръв и воал върху луната, чудни белези в космоса, като космически бури и други, никога небивали неща, ще накарат много хора да се замислят. Парата в космоса ще направи луната да изглежда червена; над земята ще дойде период на мрак. Понякога ще бъде така, като че ли слънцето няма да изгрей

ПРИРОДАТА ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ
През следващото десетилетие силите на природата ще се освобождават с все по-голяма сила. Между това ще има все пак къси периоди на нормализиране, но всеки ден хората ще преживяват яростта на природата. Наводнения, урагани, бури ще унищожават дърветата и плодовете. Ще избият добитъка и дивите животни, а от това ще се покачат ужасно много цените на всичко необходимо. Природата ще излезе от релси. Ще е много по-трудно да се предскаже времето. Без предупреждения и съвсем неочаквано ще започнат бури и смерчове. Южни области ще бъдат обхванати от студени вълни, а северни области ще показват рекорди на топлина. Между това пак ще има малък период на нормализиране, така че хората ще кажат: "Нещата вървят както от създанието от създанието на света. Няма нищо невероятно в това, това което става. Успокойте се!" Но разумните хора ще разбират, че Бог стои зад всичко това и Той е освободил природните сили, за да застави хората да се замислят! Тези могъщи избухвания в природата са предизвикани от Бога, Които иска да предупреди хората за идващия съд и дните на гнева. Ще бъде така, като че небесата искат да кажат: 0, земя, внимавай в Божия повик! Той държи стълбовете на земята в ръката Си разтърси до толкова, докато всички чуят гласа Му. Той ръководи всичко като Цар на стихиите, ветровете и дъжда. Човечеството ще копнее да се върнат нормалните условия, но идва време, когато няма да има връщане на нормалното. Бог сам се е вдигнал като Един,който се е вдигнал от сън и гневът му е против твърдоглавите и грешни човеци. Той може дори да остави елементите да се стопят в ужасна горещина и няма да спре да излива чашата на Гнева Си до последния час, когато земята трябва да изчезне. Твореца използва Своите съдби, за да покаже на хората Своята сила и да предупреди човечеството да избегне Неговия гняв!

КРАТКИ ПЕРИОДИ НА ОБЛЕКЧЕНИЕ
По време на ужасните наказания чрез природните сили, ще изглежда, кат че ли много хора се покайват и обръщат към Бога, но в късите промеждутъци на нормализиране, ще се създаде впечатление, че ужасът е отминал, че всичко идва на мястото си и хората отново ще се успокоят под топлината на слънцето и светлината му и нормалния за сезона климат. Но все по-големи беди и усложнения ще последват скоро. Пилотите ще летят при невъображаемо тежки условия, ще се появяват, ще се появяват неописуеми бури. Европа ще преживее такива тежки зими, каквито по-рано никъде не е имало.

ИЗТОЩАВАНЕ НА ПОМОЩНИТЕ ФОНДОВЕ
Помощните фондове ще бъдат изчерпани. Застрахователните институти ще понесат огромни загуби и много земеделци ще стоят пред финансов грах. Само от разрушените причини от земетръсите, всички фондове ще се изчерпят. За всеки го на света скоро ще стане ясно, че няма друга помощ, освен да се обърнат към Бога. За всички нации ще дойде едно страшно събуждане. Не зависимо от това, малко хора ще повярват истински. Молете се да устоите до край!

ИЗБУХВАНЕ НА ЕПИДЕМИИ
Като последствие от глада, наводненията и земетръсите, човечеството ще се замърси и ще избухнат нови епидемии. Голяма холерна епидемия ще премине през слабо развитите страни. Индия и Пакистан ще преживеят измирането на милиони хора от чума и глад. Не виждан глад и епидемии ще бъдат проблем за много нации. Много хора ще умират без указвана на медицинска помощ. Медицинската помощ ще е съвсем не достатъчна. Ще стани ясно, че това е най-голямата война, която човечеството е водило - войната на природата против човека. И въпреки, че Бог е обещал никога да не остави човека, ще изглежда така, като че ли го е направил.

ГРАДУШКА
В следващите десетилетия идващите драстични събития и промени във времето ще донесат големи градушки с невероятна големина, които ще причинят огромни загуби. Този град ще унищожи реколтата, ще разрушава коли и ще убие много хора. Внимавайте за бъдещите съобщения за градушки! Пригответе се за най-лютите зимни времена! В последните години съобщенията говорят за все по-големи зърна на градушката, но в бъдеще те ще станат невероятни.

СТРАНИ БЕЛЕЗИ ПО НЕБЕТО
Библията предсказва, че в последните времена ще има необикновени белези на небето - кръв, огън, пара и дим. Аз не зная пълното значение на това, което Йоил е видял във видението си. Но аз знам, че онова, което аз видях, подчертава всички тези предсказания. Ще се появят страни и объркващи белези по небето и звездите. Преди много столетия, пророци са виждали, че голяма комета се заблъсква със земята и разпръсква един вид кървавочервено замърсяване в моретата, реките и езерата. Появяват се необикновени знаци по небето. 0тносно това, нямам откровение и не мога да намеря в Библията потвърждение за това изблъскване на земята с друго космическо тяло, но точно, което видях и за, което мога смело да говоря е, че Светия Дух потвърди в сърцето ми предсказанието на Йоил и то за нашите времена!... Мисля, че пророците са виждали космически бури в такъв мащаб, че са изглеждали на хората от земята като огнени кълба, влачещи след себе си по небето опашки, приличащи на дим или на голям дъжд от падащи звезди и комети движещи се бързо.

ДЕСЕТИЛЕТИЕТО НА СКРЪБТА
Кога ще се случи това и ще станат тези неща? Могат ли разумните хора да приемат идеята за разгневения Бог, изливащ яростта си поради греховете и пороците на човеците? Ще преживеем ли действително времето, което цивилизовани хора ще седят пред телевизорите си и ще гледат снимки от земетръси, убиващи хиляди хора или ще има едно връщане към нормалното? Въпреки всичко, учените могат да посочат, че преди 200 или 300 години е имало катастрофи, подобни на тези описания в книгата. Но мнението ми е, че точката, от която е възможно връщане към нормалното е преминала. Почти всички предсказващи времето, са прибавели към речника си думи, като: "не мислим, биещ всички рекорди, фаталистичен, рядък, необясним, неочакван, противно на годишното време..." Навсякъде, справедливите хора имат растящо чувство, че Някой някъде променя природата макар, че повечето "разумни" хора очакват нормалните условия да се върнат скоро други, като мен, са твърдо уверени, ние сме само в началото на не преживяването досега чудновато време и идващи катастрофи.

КОГА И ЗАЩО?
Не знам кога ще се случат всички тези неща. Те няма да настанат едновременно. Чашите на гнева, които Бог ще излее на земята се, ръководят от могъщата Божии десница. Но знам със сигурност, че Светия Дух ме кара да предупредя всички, които искат да чуят, че тези неща ще дойдат, и че условията все повече ще се влошават. Някои от предсказанията на тази част от моето видение ще започнат да се изпълняват още в идващите години, други катастрофи се отнасят за бъдещето, но ще настъпят. В едно можите да сте сигурни - по целия свят ще настъпят: влошаване на времето, много и силни земетръси, необясними катастрофи и къси, по-добри периоди между тях. сигурен съм, че това е истина! Затова още сега повярвайте в Исуса и се предайте изцяло на Него, Който ви люби истински, за да не стане късно за вас и си отидете на съд и вечни мъки! Побързайте да дойдете при Исуса!


ГРЕХЪТ ВЗЕМА СВОЯ ВРЪХ

Библейски цитати, подкрепящи главата: 0ъкр.12:5 И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я завлече реката. 16 Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си та погълна реката, която змеят беше изпуснал из устата си. Наум.2:5 Той си припомнюва за юнаците си; но те се подплъзват в пътя си; Тичат към стените му, и покривалото се приготвя. 6 Речните порти се отварят, И палата се разрушава. 7 Решено е да се плени Ниневия И да се пресели; И слугините й стенат като с гласа на гълъбите, Когато се бият по гърдите. Притчи 30;12 Има поколение, което е чисто пред своите си очи, Обаче не е измито от нечистотата си. Исая 28;7 Но и тия се 47побъркаха от виното И се заблудиха от спиртното питие; Свещеник и пророк се побъркаха от спиртно питие, Обладаха се от вино, заблудиха се от спиртно питие, Побъркаха се във видението, спъват се в съденето, 8 Защото всичките трапези са пълни с бълвоч и нечистота, Така щото няма чисто място Откровение 17:4 Жената бе облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудствуване. 5 И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята. Псалми 53; 2 Бог надникна от небето над човешките чада, За да види, има ли някой разумен, Който да търси Бога. 3 Всеки един от тях се обърна надире; всички заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един. 4 Без разум ли са ония, които беззаконствуват. Които изпояждат людете ми както ядат хляб, И не призовават Бога? 2 Петрово 2:7 но избави праведния Лот, комуто бе досадил развратния живот на нечестивите' Юда 1:8 При все това, по същия начин и тия с бълнуванията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества. Откровение 22;11 Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и който е нечист, нека бъде и за напред нечист; и праведният нека върши и за напред правда, и светият нека бъде и за напред свет.11 Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и който е нечист, нека бъде и за напред нечист; и праведният нека върши и за напред правда, и светият нека бъде и за напред свет.

ИДВА МОРАЛНО РУХВАНЕ
Тежко на всички жители на земята и морето, защото дяволът е слязъл при тях с голям гняв, ако е възможно да подведе дори и избраните от Бога. И как ще подходи сатана, за да измами, подведе и подлъжи избраните от Бога? Той ще се опита да постигне целта си, като предизвика морален упадък. Той ще отвори вратите на ада и ще се опита да удави света с вълна от еротични мръсотии похот. Това морално падение ще надхвърли всичко, което хората сами биха могли да измислят. 0ще сега един демоничен дух на похот пронизва много нации и носи голота, перверзия (извратена психика), вълна от мръсотия.

БАНЯ ОТ КАЛ
Този свят се види изложен на такава баня от кал, че дори и душата на повечето убедени християни ще бъдат обезпокоени. Библията казва,че душата на Лот е била ден и нощ смущавана от нещата, които чувал и виждал в Содом. Християните скоро ще се видят изложени на такава могъща мръсотия и похот, че ще трябва здраво да се вкопчат в Бога, за да я преодолеят! Всички онези, които се държат уж неутрално не ще успеят да устоят! Всички, онези, които веднага не прибягнат до Божието спасително прибежище, ще бъдат винаги отвлечени от вълната на порока към адското наказание!

"ГОЛИ" ПРОГРАМИ
Най-големите телевизионни предавания ще бъдат въвлечени в тази морална разруха. Предричам, че скоро в телевизионните предавания ще бъдат въведени "голи" програми. Това ще бъде големия хит на тези, които се опитват да "либерализират" масите още повече. И когато първата възбуда от това предаване уталожи , ще последва пълна голота!! 0тначало ще се започне внимателно, но когато много хора на изкуството се присъединят и хвалебствие, че е пробив за свобода на масите, вече няма да има спиране и всичко ще стане достъпно. Дори някои духовници ще намерят добра дума за голите снимки по телевизията и ще се опитат да обяснят това, като "здраво развитие". Много малко ще се предупреждава да се спрат тези предавания. Изненадващо ще е , че малко духовници и убедени християни ще се изказват против, а повечето противници на тези "голи" програми ще бъдат хора от филмовите и телевизионните кръгове.

ПОРНО ФИЛМИ СЛЕД ПОЛУНОЩ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА
Предупреждавам, че в близко време ще се показват порнографски филми след полунощ по кабелната телевизия. Кабелната е вече най-любимата цел на продавачи и на порнографски филми. В най-големите градове на САЩ, Канада и Европа и сега се показват порнографски филми Тези филми идват директно от порнографските продуцентите в Швеция, Дания и САЩ. Тези срамни филми показват пълна голота , сексуални актове, хомосексуализъм, сексуални извратености с животни и садизъм. Много хора ще дават пари, за да имат тези еротични филми директно чрез кабел в стаята си. И когато децата си останат сами у дома, ще е необходимо само да натиснат копчето и вече са ще са изложени на влиянието на тези покваряващи сексуални извратености. Порнографиите ще станат така нагли, че дори и най-либералните атеисти ще се срамуват и ще започнат да се оплакват от тях. заедно с показването на всевъзможен секс, ще се постави особено ударение на проливането на кръв, насилието и окултизма. Демони,дяволи и магьосници ще се превъзнасят в тях. Най-новият еротичен начин на полови връзки ще е между демон и човек. Тези възбудителни представления ще показват дявола като баща на сексуалността. 0свен това ще се представят филми хвалещи грабежите, самоубийствата, насилствения масов секс, който като последица в кулминацията ще завършват със смърт. Новото в порнографски филмите ще бъде, така наречените "документални филми", с масово представяне. на хомосексуализъм и еротични убийства. Те се бъдат провъзгласявани за правдиво представяне на действителността. Но истината е, че те няма да бъдат нищо друго освен пълна мръсотия, секс и смърт; секс и кръв; секс и насилие - това ще са темите на всички порнографски филми. Не сме много далеч от времето, когато "нормалните" секс филми ще бъдат излъчени в нормално време чрез обикновена телевизия. Ще дойде време, когато порно филмите чрез кабелната телевизия ще са така популярни, че най-големите телевизионни компании ще се конкурират, като излъчват секс в нормалните телевизионни предавания.

УВЕСЕЛИТЕЛНИ КЪЩИ
Растящия брой хотели и мотели ще работят под името "увеселителни къщи". Хиляди павилиони за вестници ще продават порнографски списания, които ще бъдат купувани дори и от деца в много страни. Ще се обяснява на неженените, че е нормално да имат сексуална любов преди брака. Малко преди пълното морално рухване, ще извърши кратък похот срещу мръсотията и порнографията. Ще изглежда, че той ще стане национално движение, щом като съдилищата , граждански инициативи и правителствени служби ще се обединят с желание да спрат моралния упадък. Ще бъдат въведени наредби , с цел да спре мръсотията . На някои места ще изглежда, като че ли временно имат успех . Някои духовници ще имат смелостта да говорят открито по радиото и телевизията срещу мръсотията , но усърдието скоро ще спре. Походът срещу мръсотията няма да успее в никоя страна, а ще остане само като едно кратко движение, последвано от нова вълна от похот. Някои хора казват: "Човече много е омръзнало да се говори за порнография и всичко скоро ще се оправи", но това не е истина. Аз бих искал от цялото си сърце, това да е така, но съм твърде убеден, че вълната мръсотия, която видях да идва е от вида, за който говори пророк Наум.3: 5 Ето, Аз съм против тебе, казва Господ на Силите; Ще издигна полите ти върху лицето ти, И ще покажа на народите голотата ти, И на царствата срама ти. 6 Ще хвърля върху тебе гнусна нечистота и ще те омърся, И ще те поставя като позори ще.

ИДВА ГРЕХЪТ НА СОДОМ
Грехът на Содом ще се повтори и в нашето време. 0т всичките грехове, с които съгрешиха содомците, хомосексуалните нападения над невинни хора бяха най-страшните. Масовите убийства не са нещо изключително. 0ргиите на масовите убийства са са толкова чести, че ние свикнахме с тях. Библията казва: "Както беше в Лотовите дни, така ще бъде и в дните, когато ще дойде Човешкия Син" В моето видение видях неща, които ме уплашиха за бъдещето на децата ни! Ще има банди от хомосексуалисти, които ще нападат открито в парковите, по улиците и тихите места невинни хора. Тези нападения от Содом ски характер сигурно ще настъпят, макар че ще има старание да се скрият тези неща, но общественото мнение ще узнае всичко

ХОМОСЕКСУАЛНАТА ЕПИДЕМИЯ
Има две причини, които спират хомосексуалистите да се отдадат открито на греха си: 0отблъскващото им общество и отхвърлящото ги учение на църквата. Но когато обществото не ги отхвърля, а напълно ги приема и дори окуражава аморалността им, когато църквата не нарича хомосексуализма грях, а ги утешава, тогава вече няма да има пречещи сили. Вратите за тях ще са широко отворени и те ще бъдат окуражени да продължават греха си. В моето видение видях как пречките за тях се отстраниха и последва хаос. Вярвайте ми, не е далече времето когато ще прочетете във вестника си мрачната история за хомосексуалистите, нападнали в парка или на улицата невинни деца!... Ще стават масови изнасилвания, които са предречени от Евангелието. Виждам ги да настъпват още в нашата генерация. В ГРАД Хюстън, Тексас, 27 млади мъже са били убити от една малка банда хомосексуалисти. Тази страшна новост е само начало. Ще последват много други трагични случаи. Във висшите кръгове ще има хомосексуални скандали. В не много далечно време хомосексуалните общества ще станат така нагли, че ще показват открито своя грях по телевизията. Виждам ясно, че те ще се впускат в обществения живот и ужасните им престъпления ще стават все по-многобройни.

УПАДЪК
Моралния стандарт на много хора ще се разруши. Ще се увеличат размяната на партньори в семействата. Много млади хора ще живеят заедно, без да са женени. Продължителното наводнение със секс , голота и безсрамие от всякъде, ще обезпокоят духа и душата на много верни християни. Любовта на много от тях ще охладнее и те ще станат слаби във вярата. Тук е главната причина за големия упадък. Много малко ще са ония, които ще застанат открито и ще се противопоставят на мръсотията. "Просветеното" общество и "нагаждащата се" църква ще нарича тези хора "демони " и "изостанали".

НЕМОРАЛНОСТ У ДУХОВНИТЕ
Неморалност и разводи ще се разпространяват все повече и сред вярващите. Растящо число духовници ще са оплетени в аморални афери и тайни отношения Някои "църкви " ще преминат скоро към модата да поставят за проповедници разведени хора. Повечето деноминации ще продължават да резервират отношението си към разводите и от конференция на конференция ще се намира за тях все повече снизхождение. 0отношенията на духовните работници към разводите ще е основано на лъжливата търпимост. В моето видение видях една отдръпната завеса, зад която видях какво става при много хиляди духовници на скришно, както и при много "усърдни и верни християни". Зад всяка набожност и фалшива фасада те ще живеят в тайни отношения, скрити от очите на другите. Сред тях видях някои от най-отдадените мъже на вярата. някои " много религиозни" на дума мъже и жени живеят в постоянните грехове на секса. Те пъшкат под тях, знаят че не ще бъдат отминати, но безсилни да противостоят на собственото си рухване. Ако тези хора не бъдат освободени от свръхестествена сила, те ще докарат беди и крушения в много семейства и ще бъдат подложени на най-големи изкушения. Виждам да идва деня в, които всички истински християни ще бъдат подложени на най-голямо изпитание. 0онези, които мислят, че са се издигнали над тези неща, ще бъдат най-много изкушени. БОГ ЩЕ ОСВОБОДИ И ЗАПАЗИ ТЕЗИ, КОИТО СЕ ДЪРЖАТ ЗА НЕГО С ЦЯЛО СЪРЦЕ! Но онези, които продължат да са снизходителни към себе си, ще стигнат до голямо падение и отчаяние. Бог скоро ще започне да се разправя с такава сила с тайните грехове, че върху всички, които живеят в тях, ще падне цялата сила на присъдата Му! А всички, които се отвърнат от греха и секса, ще познаят ОБНОВЛЕНИЕ и СИЛА!... Това, което чух е настоятелният призив от БОЖИЯТА ТРОННА ЗАЛА:
"Има грях в стана и той трябва да се очисти! Дошъл е часа, когато Бог слага брадвата при корените на дърветата! Той иска да почисти къщата Си и да освети съдовете Си за служене в полунощ!"


ГОЛЯМ ПОСЛЕДЕН ОПИТ ДА СЕ ИЗМАМЯТ БОЖИТЕ ИЗБРАНИ
Видях християните от това поколение като "ПОСЛЕДНИ ХРИСТИЯНИ". Сатана се явява пред тях като светъл ангел и то така хитро, така безобидно и незабелязано, че те много малко разбират какво става с тях. Той ще скрива опитите си да измами християните, като ги изкушава с неща, които само по себе си не са лоши, но са опорочаващи , ако се злоупотребява с тях! Изкушение N 1 за християните ще е благосъстоянието . Библията сочи, че в последното време християните ще станат богати, равнодушни и че външно не ще им липсва нищо, Няма нищо лошо в това да си състоятелен. Повечето патриарси в Библията бяха богати хора: Аврам беше много богат на добитък, сребро и злато; Йов беше необикновено богат - имаше 7000 овце, 300 камили, 500 впряга волове, 500 благородни нобили, много слуги и голям дом. Бог няма нищо против богатството в успех. "Бог желае благоденствие на слугите Си". Но аз видях много християни да се отдават да бъдат завладени от богатството. ПОСЛЕДНИТЕ ХРИСТИЯНИ ще бъдат изкушени от това и ще страдат повече от него, отколкото от бедност. В моето видение видях как сатана се яви за последен път при Бога точно както Библията описва това при Йов. Но този път той дойде да поиска позволение да изкушава последните християни. Тук описвам какво видях: Бог каза на Сатана: "От каде идеш?" Сатана отвърна: "0бикалям земята и наблюдавам последните християни". Бог каза: "забеляза ли как са отдадени на правдата? Имат страх от Мен, любят Христа! Забелязал ли си как се опитват да отбягнат ударите ти?!" Сатана отговори: "Да, Но махни оградата , която си издигнал около тях . Йов не искаше да те по хули в мъките си, но благослови тези хора със земно блага. Увеличи богатството им повече от колкото на Йов и те ще те забравят! Построй им хубави къщи, дай им хубави коли, много пари, хубави лодки , много хубави и скъпи дрехи, околосветски пътешествия, избрани избрани ястия, имоти и спестявания. Виж тогава какво ще стане с тея Твои избрани! забогатели, нуждата, те ще забравят Бога и ще се грижат само за себе си!" ... Виждам автомобили, дрехи и всякакви материални неща да стават по-голяма пречка за Христа отколкото хапчетата, секса или алкохола. Видях хиляди християни, привързани към тези неща и натоварвани с тях. Те са така уловени от материализма, че са хладки и слепи, слаби и духовно бедни! Но с всичките си притежания те са нещастни и напълно недоволни! В своето видение видях сатана да стои и да им се смее!... "Погледни всички тези алчни християни! Те винаги се стремят към нови дрехи. Виж как трупат планини от пари, постоянно купуват, продават, женят се и се развеждат. Заради това Лотовото поколение бе разрушено. И с тях ще стане така! Погледни тези отлично платени, удобно живеещи, добре хранещи се християни, които стават мързеливи и блудкави и са лесна плячка за мен! Господи,дай им изобилие от тези неща! Повечето от тях ще те оставят и ще улеснят моята работа". настояваше сатана. Бог Който има цялата вселена с всичките и изброени богатства, не се нуждаят от богатствата на човека. Бог иска само първото място в сърцето на този, които се наричат с пресветото Му име и за които Той проля кръвта Си от любов"....

ТЕЗИ, КОИТО СА НЕСЕРИОЗНИ СЪС СВЕТИЯ ДУХ
Виж много от последните християни, които обичат Бога, да претърпяват крушение защото любовта им към удоволствията на този, свят ги е пленила! ХОРА, КОИТО ОБИЧАТ БОГА, НЕ МОГАТ, да намират удоволствие в наркотиците, секса извън брака, алкохола, цигарите или красотата на светските компании, естрадните концерти, ресторанти, кина и театри. И дяволът знаел това! Повечето от тези плътски удоволствия възмущават християните и ги отблъскват. Но аз виждам много хора да седят на естрадни концерти и театри, кадато се излагат на деградиращото им влияние! Сигурно в техния живот няма специален грях, но те се чувстват добре при двусмислените филми, обществените празници, наздравиците и алкохола. Те мислят едновременно с това, че обичат Бога , в действителност обичат плътта си и своеволията. Те са се отчуждили от Бога! Тези само на име християни, така усърдно се занимават със своите развлечения и с опитите си да водят "либерален" с греха християнски живот, че силно са се променили без дори и да знаят това! Внезапното грабване на вярващите от земята ще намери много от тях неподготвени. Те ще бъдат обществено заети, без да имат нито час свободно време за лична молитва. Виждам греха на бъдещето във злоупотребата със свободното време за лична молитва. Това няма нищо общо с отпуската или пътуванията. Това не са часовете, за ядене, пътешествия, риболов. Става дума за прахосаното време, за времето, което всеки има за себе си и с което може да прави каквото си иска; за това време през, което християните би трябвало да четат Божието Слово или да говорят сами със своя небесен Баща! Виждам сатана отново да обвинява последните християни: "Виж християните за последното време, тези ЛЮБИТЕЛИ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА, ЕСТРАДАТА, ИГРАТА, КИНОТО, ВСИЧКО СУЕТНО И ВРЕДНО!! Забележи, колко време имат за сладникави естрадни концерти, оперети и комар, за спорт, но не намират никакво време да са насаме с Бога и да Му говорят, а само служат на своите идоли. За Бога остават кратки думи за накрая и все отлагат да поправят отношението си с Него, макар че именно Той им е нужен най-много, за да постигнат безсмъртието! Те плуват, играят тенис и всевъзможни игри, ядът дълго и пият с компании,съмняват се в съветите и предупрежденията на Словото, посещават кина и забави навсякъде можеш да ги намериш, но време да четат Божието Слово нямат, а желание и сили да го изпълнят - въобще им липсват!... За молитва също нямат време! А това са християните на последните дни, от които се очаква да живеят с вяра! Това ли са тези, които трябва да се приготвят за идващия ден на преследване и световна криза? Тези ли, недоносчета-християни с пигмейски духовен ръст в Христа ще преживеят последните дни на смърт?!". Най-големият грях на последните дни ще злоупотребата със себе си, със собствения си живот, Развлеченията на плътта и дори проклятие срещу Божието име. Казано накратко и ясно, най-големия грях на последното време , през последните дни срещу Бога ще бъде, че в наше време, в което Той така ясно дава да се чуе за Него., Той ще бъде подценен!...два иронично отношение към вярата. Последните християни, които са много близо до идването на Христа, много по-близо от първите християни минимални време да пребъдват в Неговото благославящо присъствие! Вестта за идването на Христа и за наближаващия съд се приема от много християни несериозно, поради охладняването им спрямо Христа . Както през времето на Ной, не приеха вестта за предстоящата катастрофа, защото бяха безкрайно "заети" с купуване и продаване, садене и градене, влюбване и всякакви измамни осъдителни удоволствия и пренебрежения към Божия зов. Затова ги постигна гибел!

НАСТЪПЛЕНИЕ НА КЛЕВЕТАТА
Сега знаем, че сатана е обявил война на всички верни християни и на всеки верен пастор, проповедник на Исус Хорист. Той ще ползва всяка една най-малка възможност да наложи всеки Божи човек, който е решил да остане верен и да направи невъзможното служенето му. Всички духовни хора, които се противопоставят и не искат да мамят жените си, които не искат да се противопоставят "новия морал", ще бъдат цел на най-злобно оклеветяване през цялото време. Сатана ще намери клеветници, които ще настрои, за да омърси, оклевети и разпространи лъжи против тях. Знам, че Били Греъм и други служители на Евангелието, са преследвани в целия свят от присмех, клевети и лъжи от страна на пресата , радиото и телевизията. Всички добри подбуди на тези хора, ще бъдат поставени под въпрос и подозрение. Всички техни обяснения ще бъдат точно проверени и подложени на кръстосан разпит. Духовници, които са на мнение, че в този свят няма врагове, ще трябва да разберат, че някой говори против тях . Пастири на отделни общества ще бъдат най-много оклеветени. Скрити лъжи и лъжливи доклади, ще идват направо от ада в оборот. Ще се касае за една свръх естествена деноминация на демоничните сили. Нито един верен служител на Евангелието няма да бъде пощаден! При женените духовници също ще стане и с жените им. Милиони лъжливи слухове и духове ще са пуснати на този свят с единствената цел да оклеветят истинските християни с лъжи. И този поход на клеветата няма да е само срещу верните пастири и духовници, но и срещу всички верни християни, служещи на Исус. 0т всички раси, възраст пол и професия.

ГОЛЯМ ПОРОЙ ЛЪЖЛИВИ УЧИТЕЛИ
Хората ще предпочитат лъжливи учения и така наречените "нови идеи" пред истините на Божието Слово. Те ще тичат след учители, които им носят "нови учения и пророчества" . Мъже и жени ще се интересуват повече от човешки пророчества, отколкото от истината. Те ще се обърнат към подмамващи духове и дяволски учения. Ние отиваме към време, в което ще се разпространяват екстремистките учения и хората, които ги следват, ще мислят, че имат пред себе си свети ангели. Всъщност, това ще са измамителни духове и измамни учения. Тези нови учители ще проповядват в името на Исуса Христа и ще говорят много за човешката воля и аскетизъм. Ужас от демонично обладаване ще обхване много честни християни, затова те ще се прилепят към учители, които повече ще им говорят за силата, отколкото за силата на Бога. Но аз виждам, че този страх от сатана ще трае кратко време. Някои ще се уловят на Стария Завет и формалните дела на закона, а други ще продадат имотите си и ще се присъединят към християнски комуни, ще водят монашески живот и чрез редица предписания ще се опитат да достигнат близост на Бога.

ЕДНО ЛЪЖЛИВО ХРИСТОВО ДВИЖЕНИЕ
Ще има лъжливи учение за Хориста, при което ще се поставя особено ударение върху изгонването на демони (дяволи). Тези християни ще се занимават с добри дела, но между тях ще има лъжливи пророци, които никога не са предавали живота си на Исуса Христа. Те са тези, които проповядват в името на Бога любов, но остават в своето непокорство и в старите си грехове. Те са работници на тъмните сили и оръжие в ръцете на сатана, който иска чрез тях да разстрои истинското Христово движение. НО ВСЕ ПАК , ЩЕ ИМА ЕДНА АРМИЯ ОТ ХРИСТИЯНИ, КОИТО СА НАЯСНО КАКВО ОЗНАЧАВАТ БЕЛЕЗИТЕ НА ВРЕМЕТО И КОИ СА ГОТОВИ ДА ИЗДЪРЖАТ ПРЕСЛЕДВАНИЯ. Те ще образуват една нелегална църква, която продължава до идването Христово и края на този век. Те ще бъдат като трън в плътта на отпадналата църква чрез своя Бого-посветен живот и духовната си сила, ще бодът и жегнат съвестта на хората. Поклонниците на дявола ще бъдат в открита борба с последователите на Христа. Само тези, които живеят с истинска вяра ще могат да устоят на тъмните сили и да ги разпознаят.


ПРОБЛЕМЪТ ЗА МЛАДЕЖТА - ПРОБЛЕ N 1 НА БЪДЕЩЕТО

Библейски цитати подкрепящи глава четвърта: Матей 10:34 Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож. 35 Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й 36 и неприятели на човека ще бъдат домашните му. 37 Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене; Матей 15:4 Защото Бог каза: "Почитай баща си и майка си"; и - "Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви". Матей.24 :10 И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. Пс.27:10 Защото баща ми и майка ми са ме оставили; Господ, обаче, ще ме прибере. Пс.36:3 Думите на устата му са беззаконие и измама; Той не иска да бъде разумен за да прави добро. Пр.9:8 Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази. Изобличавай мъдрия и той ще те обикне. 9 Давай наставление на мъдрия и той ще стане по-мъдър; Учи праведния и ще стане по-учен. Пр.15:20 Мъдър син радва баща си, А безумен човек презира майка си. Пр.19:15 Леността хвърля в дълбок сън, И бездейна душа ще гладува Пр.30:11 Има поколение, което кълне баща си, И не благославя майка си. 12 Има поколение, което е чисто пред своите си очи, Обаче не е измито от нечистотата си. 13 Има поколение - колко високо са очите им И колко са надигнати клепачите им! 14 Има поколение, чиито зъби са мечове, и челюстните му зъби ножове, За да изпояжда от земята сиромасите, И немотните сред човеците. 15 Пиявицата има две дъщери, които викат: Дай, дай! Три неща има, които са ненаситни, - Дори четири, които не казват: Стига! 16 Адът и неплодната утроба, Земята, която не се насища с вода, И огънят, който не казва: Стига; 17 Окото, което се присмива на баща си, И презира покорност към майка си, Гарвани от долината ще го изкълват, И орлови пилци ще го изядат. Ефес.6:4 И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно. 2.Тим.4:3 Благодаря Богу, Комуто още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си, Бит.3:3 но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.

МРАЗЯ РОДИТЕЛИТЕ СИ
Проблем N 1 на бъдещето ще бъде омразата към родителите. Светът скоро ще се разтърси от признанието на хиляди, хиляди младежи, които казват: "Аз мразя родителите си!" Влизаме в едно време, когато най-големите врагове на всеки ще е семейството му. Баща ще е против сина, майка против дъщерята, снахи и свекърви ще се мразят. Най-големите проблеми на младежта ще са как да живеят с родителите си. 0ще сега тази омраза се разпростира и се разпространява, като злокачествен рак, навсякъде. Младежи, които трябва да съжителстват със своите родители, започват да ги мразят. И при това, не става въпрос за някакъв временен яд срещу тях, който ще изживее, но това е истинска омаза между кръвни роднини, които стават смъртни врагове.

НОВИ ХАПЧЕТА ЗА СЕКС
Мисля скоро ще бъде произведено ново възбудително средство. То ще бъде продавано между младежи и студенти. Тези хапчета ще разрушат всички морални норми и ще доведат младежите до безразборна сексуална активност. Независимо от това хапче, младежи ще започнат да употребяват по-малко и от опиатите. Употребата на марихуана ще се разшири. Всичко, с което не можем да се преборим ще се легализира. Но марихуаната, която ще бъде разрешена, ще стане скучна и безинтересна за младежта. Скоро, повече възрастни ще вземат марихуана, отколкото младежи, търсещи силни усещания. Марихуаната ще стане за в бъдеще проблем за възрастните. LSD, хашиш и други отрови ще се търсят все по-малко. Ние винаги ще имаме проблеми, но те ще бъдат все по-малки, отколкото проблемите в семейството.

ЩЕ РАСТЕ АЛКОХОЛИЗМЪТ СРЕД МЛАДЕЖТА
Понеже все повече ще се обръща внимание на злоупотребата с дражета, все повече младежи ще се обръщат към пиенето. Ще има критичен проблем с алкохола сред младежите между 13-16 години. Лекциите в училищата против употреба на наркотиците, постепенно ще дават резултати., Но ще се забравя да се дава борба против алкохола и все по-често младежите ще се обръщат към него. Въпреки, че алкохолизма ще е много страшен бич, все пак най-страшен ще остане проблемът за омразата към родителите. Ожесточението към родителите ще бъде една от най-важните причини за посягането към алкохола.

ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ДРАЗНЕНИ
Библията предупреждава родителите да не дразнят децата си. Когато в миналото децата или предизвиквани от обществото или правителството, те излизаха на улицата и протестираха. Вследствие на своето недоволство, младежта искаше да се промени правителството и обществеността . Но внимавайте! Яростта, която изпращаше младежите на улицата, ври и сега . Тя се насочва срещу родители, които дават добри съвети на децата си, но сами живеят по друг начин. Така се ражда омразата, която все повече ще се разраства. Децата ще напускат домовете си и ще търсят другаде разбиране Дори проповедници на Евангелието не ще могат да избегнат този проблем.

РАЗДОРИ ЗАРАДИ МОДАТА
Постоянно променящата се мода, ще е една от причините за скарванията между родители и деца. Родители, които са объркани от бързата промяна в модата, ще реагират с голяма строгост , но без любов и разбиране. Новият начин на подреждане на косите, неморалното облекло, глупавата музика, небрежният начин на обличане - всичко то ще води до все нови заблъсквания. МЛАДИТЕ ЗА В БЪДЕЩЕ НЯМА НИТО ЕДИН ПЪТ ДА СЕ ОПИТАТ ДА РАЗБЕРАТ РОДИТЕЛИТЕ СИ, а просто ще ги игнорират. Това ще доведе до катастрофи в в много семейства. Родителите, които са най-строги, ще бъдат най-много засегнати. В своето желание да запазят своите стари норми тези родители, ще смятат за правено да държат децата си строго, за да наложат своите разбирания в облеклото и държанието. Но точно това ще доведе децата до решението да приемат разбиранията на приятелите си, а да отхвърлят тези на родителите си, които дават голяма свобода на децата си, да определят сами облеклото и поведението си, скоро ще установят, че младежите не могат правилно да използват такава свобода още толкова още толкова млади. Младите ще отидат твърде далеч о при това, ще се сърдят на родителите си, че не са се погрижели достатъчно за възпитанието им. И така ще бъде трудно на родителите да разбират как да се държат в това ново време на мода и настроение. Само тези, които имат водене от Бога ще могат да намерят път в това объркано поколение.

РЕАКЦИЯ СРЕЩУ ДУХОВНАТА ПУСТОТА
Горчивината и протеста на младите, които видях да приближават, ще се дължи до голяма степен на духовната пустота в много семейства. Духовно бедните родители често предупреждават в последните години децата си да не се движат особено много с християните. Много родители ще се грижат повече за социалния стандарт, отколкото за духовното възпитание на децата си. В следващите десетилетия младежите ще преживеят апокалиптична криза. Ще живеят в свят, разтърсен до основите си. Ще има войни и военни слухове и още уплахи от войни. Ще има ката строфи, земетресения,епидемии и драстични промени в света, от които младежите и неукрепените още лиричности ще бъдат разтърсени и уплашени. Родителите, които са пропуснали да дадат на децата си духовно направление в живота и надежда за вечен живот, ще заплатят скъпо за това. Младите ще съдят родителите си, че не са им дали тези познания. Семействата, които имат Бога, имат духовно водене, имат духовно обобщение с Библията, ще преживеят катастрофа. Сега не проповядвам, а пророкувам, че семействата, които са възпитали така децата си,ще спечелят омразата им.

ЩЕ СЕ ПОЯВЯТ МЛАДИ РАДИКАЛИ
Радикалите на бъдещето ще са много по-млади от сегашните, ще са по-добре образовани и напълно отчуждени от родителите си. Ще преживеем едно трагично развитие. То ще е резултат на това, че много родители са за намерели децата си в последно време, били са безразлични кум тях, много са им позволявали позволявали или са бели много строги към тях и най-вече, защото много семейства са разделени чрез разводи. Много от тези млади родители ще са още в детската си възраст. В своите нелегални вестници те ще се изказват открито срещу лицемерието на своите родители. Участващи в банди младежи в нощи градове ще бъдат в бъдеще още по-млади от сега. Насилието сред тях ще расте, а пропастта между тях и родителите им ще става все по-голяма. Тези детски банди, разглезени и закърмени с телевизионните криминални филми, ще се обърнат срещу родителите си. Много от тези деца още днес се отнасят към родителите си като към чужди, За тях ще е много лесно да се научат да мразят, защото не са срещали никога истинска ЛЮБОВ

ДЕНЯТ ЗА ОТПЛАТАТА НА МНОГО НАРОДИ
Решителна битка за щастието или нещастието на милиони деца ще бъде загубена, защото родителите се развеждат. САЩ един от два и половина брака завършва с развод и деня за отплатата затова наближава. Разводите са се превърнали в епидемия и резултатът от това е, че все повече деца получават душевни и болестни увреждания. Дори идеални на вид бракове завършват с развод и децата стоят между двамата родители, като в капан. Представете си една армия от милиони малки деца, които са пострадали психически и духовно от раздялата и развода на родителите си и те са готови да поискат отплата за тази сметка. Те са научени да мразят да мразят единия или другия родител, или и двамата, защото свързващото звено е разрушено. Така революцията напуска улицата и влиза в домовете.

СМЪРТ НА РОДИТЕЛИТЕ
Библията предсказва, че ще дойде един ден когато синовете и дъщерите ще предават родителите си и дори понякога ще се погрижат да бъдат умъртвени Преди никога не съм разбирал това пророчество правено, но то всъщност означава, в нашите семейства ще избухне война, в която най-страшните врагове ще са децата ни - баща ще стои срещу сина, майка срещу дъщеря и всички семейни връзки ще бъдат прекъснати. Много родители ще умират по хиляди пъти, поради председателството на децата си. Но тези деца са станали предатели на родителите си , защото смятат , че има причина затова. Тези родители никога не се опитаха да разберат децата си. Те са били винаги толкова заети със себе си , със своите проблеми, че са оставали децата си да се оправят сами с всичко, а те не са дорасли за това. 0свен това те са преживели, как се карат помежду си и как всеки родител върви по своя път.

И ДЕЦАТА НА ВЯРВАЩИТЕ ЩЕ СЕ ОПЛАЧАТ
Между този, които ще се противопоставят на родителите си, ще са децата на вярващите. Един ден те ще се изправят един срещу друг и ще казват: "Ти си лицемер! Това, което проповядваш и това, което вършиш в семейството ни, са две различни неща. Ти казваш, че не можеш да се справяш с този несполучлив брак, но искаш от мен да се справя с непрестанните проблеми. 0стави ме намира, стари господине и не ми дръж повече проповеди. Ти не си се справил с проблема на живота си и затова не ми давай съвети!" Библията казва, че ще има много майки, които ще живеят богобоязлив живот и ще бъдат наричани от дъщерите си "благословени". Но през следващите десетилетия, ще има много майки, които ще бъдат прокълнати от дъщерите си. Едно поколение момичета ще проклинат майките си , защото в нашия свят те не намират време, освен за карти, пиене, пушене, лъжи и разводи. Има и изключителни случаи, когато разводът е може да се избегне. Но в повечето случаи Бог има възможност да оправи нещата и да свърже разбитото семейство. Тогава децата ще могат да живеят без огорчения, без объркване в сърцата и ще могат да обичат и двамата си родители, защото със силата на Бога могат да се оправят всички ситуации.

ПО-МАЛКО МЛАДЕЖИ ЩЕ БЯГАТ ОТ ВКЪЩИ
През следващите 10 г по-малко младежи ще бягат от вкъщи. Затова пък, повечето ще останат по домовете си с твърдото решение да направят живота на родителите си по-тежък. Много деца ще живеят по домовете си напълно пренебрегвайки родителите си, без ни най-малко връзка с тях. Родители и деца ще живеят в една военна зона и много трудно ще могат да спазват примирието.

ЕДНА НЕСРЕЩАНА РЕВОЛЮЦИЯ НА ЛЮБОВТА
Библията предсказва, че когато силата на вярата тече като вода (река) Божия Дух ще направи стена срещу нря. Сред тези семейства, в които има такава революция, ще се повдигне едно ново движение. Аз чух алкохолизираните и разбитите сърца на хиляди младежи, които се стремят да живеят в семейство, в което да има мир, уважение и любов. И Бог ще се намеси още веднъж. Това ще е едно свръхестествено събуждане в това грозно време. Светия Дух ще излекува и обнови мнозина. Той ще върне сърцата на децата към родителите им и много семейства ще се съберат в истински живот. Това ще стане при онези, които се оставят в ръцете Му. И аз видях надежда и чудно обновление сред хаоса и отчаянието.ЯРОСТНИ ПРЕСЛЕДВАНИЯ

Библейски цитати, които подкрепят глава пета: Мат.5;10 Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. 11 Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; 12 радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Мат.10;21 Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се подигат против родителите си и ще ги умъртвят. 22 Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде спасен. 23 А когато ви гонят от тоя град, бягайте в другия; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове докле дойде Човешкият Син. Мат.3;12 Лопатата е в ръката Му, и Той здраво ще очисти гумното Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън. Йоан.15;19 Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. 20 Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят. 2.Кор.4;8 Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние; 9 гонени сме, но не оставени; повалени сме, но не погубени. 10 Всякога носим на тялото си убиваното на [Господа] Исуса, за да се яви на тялото ни и живота на Исуса. 11 Защото ние живите винаги сме предавани на смърт за Исуса, за да се яви и живота на Исуса в нашата смъртна плът. Гал.4;20 желал бих да съм сега при вас и да променя гласа си, защото съм в недоумение за вас. 2.Тим.3;12 Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. 1.Петр.4;12 Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно; 13 но радвайте се за гдето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. 14 Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива на вас [откъм тях се хули, а откъм вас се прославя]. 15 Никой от вас да не страда като убиец, или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи.

ИДВА ДУХ НА ПРЕСЛЕДВАНЕ
Видях, че идва час на преследване с такива размери каквито човечеството не е виждало до сега. Всички истински вярващи ще пострадат при това преследване и то ще се надигне скоро, като глава на чудовище, излизащо от морето. То ще се промъква бавно и то в едно време, когато религиозните свободи ще изглеждат най-големи. Преследването ще е разпространено е САЩ и Канада, и от там в целия свят. Накрая то ще се превърне в някаква лудост. Антихристи дух ще обладае сърцата на хората, които заемат високи постове в правителствата и юриспруденцията ще го подтикне да започнат определени легални ходове, чрез които независимите църкви, общества, мисионери и духовници ще бъдат притеснявани. Има голям брой белези, които сочат, че опитите са вече започнали. Виждам да идва време, което мисионерските предприятия на евангелизацията , всяко радио и телевизия за мисионерски цели, ще се контролират строго и така ще се пречи, че трябва да бъдат много внимателни, ако искат да започнат нещо ново.

ЩЕ СЕ ПОЯВИ СВЕТОВНА СУПЕР ЦЪРКВА
Аз видях как от обединяване на либерални, верски настроени, протестанти и римо-католици, ще се образува една световно супер-църква, която ще има общи политически възгледи и ще бъде една от най-големите религиозни сили в света. Тя ще бъде духовна само на име,ще се ползва много от името Христос, а в действителност нейните активисти ще са антихристи настроени. Те ще бъдат ангажирани в социални акции, големи помощни програми за нуждаещите се и в дела на състрадание. Те ще дават обяснение, че трябва да се грижат за нуждите на човеците ,като засилват социалните и политически акции и така ще окажат влияние върху човека и върху всичко, което става в света.

ЕДНА ИЗНЕНАДВАЩА ТАЙНСТВЕНА ВЕРИГА ОТ СЪБИТИЯ
Точно тогава, когато ще изглежда, че верското движение е почти мъртво, ще се случат редица тайнствени сбития, чрез, които ще се постави скелята на това църковно общество. Рим ще поиска много концесии от протестантските версии църкви и ще ги получава. Протестантските водачи пък от своя страна ще искат концепции от капиталистическата църква и ще ги получават. Папата ще бъде възприеман повече като политически, а не като духовен водач на това обединение. 0т протестантите няма да се изисква да правят папата като духовен баща, като глава на църквата, а само като политически водач, без да бъде приет, че е приемник на Петър. Нямам за цел да давам мнение дали папата или друг водач на тази църква ще е действителния Антихрист. Библията говори много по тоя въпрос, така, че не е нужно аз да спекулирам по това време с този въпрос . Но аз видях неща, които ме уплашиха. Видях армия от хора, които искат сами да направят кариера, да заемат най-високото място в тази организация. Много от тях ще са безбожници, антихристи настроени, обладани от мисълта, че тази супер-църква трябва да стане толкова силна, че да може да потисне всички, които са против нея. Докато онези, които вземат ръководни места ще говорят за чудеса, любов и прилежание, всички наемни работници под тяхното ръководство, които не са съгласни с водачите си, ще бъдат страшно подтискани и преследвани. Началото на тази църква ще започне на дребно . Ще се започне от това да се провеждат заедно студии и изследвания,. Ще се провеждат обществени програми, без да се стига до формално споразумение, но либералните верски теолози в САЩ и Англия ще се обединят с подобни теолози от Европа, за да постигнат велики чудеса. 0фицияално сливане е още далеч, но рамките се започват вече да се оформят в нашия свят.

ХОМОСЕКСУАЛИСТИ И ЛЕСБИЙКИ, ПООЩРЯВАНИ ОТ СУПЕР-ЦЪРКВАТА
Видях как супер-църквата приема хомосексуалисти и лесбийки, под предлог на разбиране. Те ще бъдат не само оправдани от ръководителите на супер-църквата, но дори и ще бъдат поощрявани. Ще се съобщава, че това е една нова група пионери, внасящи внасящи нова концепция на любов и евангелизация. Видях как във всички градове ще се създават такива църкви. Ще бъде разпространявана църковна литература, чрез която ще се изяснява на младите, че хомосексуалността е нещо съвсем нормално и в християнския живот. Супер-църквата ще се нагажда към слабостите на човешката плът и ще се опита да оправдава и оправдава хората в техните слабости, както и да разпространява нови учения, които да учат човеците как да живеят със своите слабости и грехове, вместо да ги учат как да се освобождават от тях. Ще се говори, че човеците трябва да живеят със своите слабости и пороци, като дадености от Бога и да благодарят за това.

ГОЛИ ТАНЦИ В ЦЪРКВАТА
В някои от тези църкви ще се приемат и побесняват голи танци като художествена форма на богослужение. Човеците ще славят повечето творенията, отколкото Създателя. Така те ще накарат Бога да ги остави в греховете им. Като резултат от това, много хора ще изпаднат в едно греховно състояние, от което ще се развие духовна болест, за която няма лечение. Явната голота означава болест за, която няма лек. Явната голота означава култ към творението. Голотата в църквите на това предизвикателство Бог няма да остане безмълвен. Библията казва, че този вид богослужения води до сериозни проблеми на човешкия дух. Тези танци ще бъдат наричани "признание на красотата на душата чрез признание на човешкото тяло."

ОКУЛТИЗЪМ В ЦЪРКВИТЕ
Разбрах, че супер-църквата ще оправдае окултизма. 0ще сега някои църковни групировки в Хаити приемат определени форми на Буда-култа. Образуват се студентски комитети, които да обезвреждат дявола, да го представят, като не страшен, за да не предизвиква повече ужас. В някои от най-уважаваните и богати църква, молитвените събрания са заменени със спиритически сеанси. Растящото мнозинство вярващи ще се интересува от спиритически и сатанински групи. Виждам да идва ден когато тези вярващи, никога на приближили се при Бога, да стоят много близо до стана. Той ще се появи като светъл ангел, ако е възможно да съблазни Божите избрани Слугите на дявола също ще се появяват като светли ангели и ще разпространяват в църквите идеята, че сатана не ние враг, а приятел. Супер-църквата няма да оправдава явно окултизма, но ще одобрява френологията (наука за гадаене на човешкия характер и съдба чрез особеностите на черепа), хиромантията и съставянето на хороскопи.

НАРАСТВАНЕ НА СВРЪХЕСТЕСТВЕНАТА СБОРНА ЦЪРКВА
Видях голямо извършено по чуден начин обединение на всички истински последователи на Христа, обединени от Светия Дух и общата вяра в Божието Слово. Тази църква ще бъде нов вид нелегална църква и ще обединява протестантите и католиците от всички направления. В тази общност ще се съберат млади и стари, черни,бели от всички националности, докато супер-църквата ще печели все повече власт и политически живот. в тази невидима по чуден начин основана църква, ще се умножава духовната сила. Тази духовна сила ще нараства с преследванията. Най -ожесточените преследвания ще тласнат тези християни все по-близо до Христа. Всички ще се съсредоточат не толкова върху преследването на отделната личност, а ще насочат вниманието си към Христа. Светия Дух ще обеднени хората от всички деноминации и всички класи и соева на населението. Въпреки, че тази църква още се съществува, а в бъдеще стане все по невидима, поради политическите преследвания. Когато те станат по-ожесточени,това огромно множество от вярващи ще стане почти съвсем радикално в своите евангелски успехи. Тази невидима църква ще получи едно Божествено показание, ще приеме силата на Светия Дух ,за да има смелост да продължава да проповядва и живее Евангелието.

ОСОБЕНО ГОЛЕМИ ПРЕСЛЕДВАНИЯ НА КАТОЛИЧЕСКИТЕ ХАРИЗМАТИЦИ
Католическите харизматици, ще се числят към невидимата църква, вървят към часове от най-жестоки преследвания. Вижте папата! Той ще заеме негативно отношение към това движение. Католическите вестници ще започнат да вият срещу петдесятното движение и ще викат за очистване. Това движение отначало ще започне бавно, но после ще набере сила докато всички католици, принадлежащи към харизматично движение, бъдат подложени на преследване. Харизматичното движение в католическата църква толкова ще се разгърне и ще стане така силно, че за някои водачи, които не го разбират, ще изглежда заплашително. За късо време, повече от 500 000 католици ще се присъединят към това харизматично движение. 0т страна на другите католици , те ще бъдат обвинявани, че не се грижат за социалните проблеми и че са забравели всички традиции на църквата. Ще бъдат набеждавани , че са се отвърнали от своята Света Мария и че са пренебрегнали авторитета на папата. Всеки католик, които обявява, че е преживял кръщение със Светия Дух, трябва да се приготви за преследвания. Това преследване няма да започне за една нощ, но със сигурност ще дойде денят, когато всеки католик преживял лична Петдесятница, ще бъде принуден да докаже колко скъпо и ценно му е това кръщение с Духа. Някои ще бъдат застрашени, заставени да се върнат към традициите и да оставят своята опитност да бъде забравена. Много други обаче, ще открият, че намират повече християнска любов в общуването и духовната връзка с други протестанти и католици, които са свързали живота си с Христа и Светия Дух. Може би няма да ми повярвате, видях да идва деня, когато протестанти и католици ще трябва да излязат от своята среда. Тези нови християни няма да се наричат вече католици и протестанти, а обновени християни. Тяхната общност няма да се базира вече върху говоренето на чужди езици , а върху 0тца и Сина Му Исуса Христа. Преследването на католическите харизматици няма да спре обновяването на църквата. Вместо това, ще се случат големи чудеса чрез сятия Дух и броят на католиците, присъединяващ се към "обновените", ще расте. Говоренето на езици няма да се изтъква така силно, но вместо това ще се развие служенето в "братство и любов на Духа", основно върху солидна Библейска основа, взаимна любов и разбирателство приемници на Исуса Христа. Ще се основе един вид "духовно свещенство", което ще събира хора, носещи един на други товара си.

ПРЕСЛЕДВАНИЯ ЧРЕЗ БОРБА ПО РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА
Сега има необикновена свобода за проповядване на Евангелието по радиото и телевизията. Никога досега вратата на тези средства за масова информация не са биле така широко отворени за служителите на Христа. Църкви и общества дори имат тук-там свое радио и телевизионни станции и имат право да се молят за болни и събират средства за делото Божие и така имат възможността да по тикнат Евангелизма чрез всяка форма, която им се струва подходяща. Но отбележете си: Идват преследвания и затруднения Вълна от промени се чувства във въздуха. Християнски радио и телевизионни програми, които са наистина Христо-центрични, ще станат прицелна точка на сатанински сили, решили да изблъскат тези предавания от света. Още сега има задкулисна борба за изтласкването на религиозните предавания и програми. Либерални църковни водачи ще опитат да усилят влиянието си върху радиото и телевизията, така, че никаква програма неодобрена от тях, да не може да бъде излъчена. Резултатът от това ще е , че ще бъде проповядвано празно и лишено от Христа Евангелие. Вратите, които са широко отворени с предавания по радиото и телевизията ще трябва да са подготвени, че ги чака преследвания и трудности. Атеистични и Антихристки сили още сега, тайно подготвят процеси срещу някои религиозни станции и евангелисти по радиото. Видях как сатана ще се опита да спре предаванията чрез бюрократични мерки, наредби, закони, трудности и данъци. Сатана ще използва всяка възможност и тактика да изтласка Христо-центричните предавания по радиото и телевизията. Вестта, която получих за всички те я вярващи, които работят чрез те я средства е следната: "Работете докато е ден, защото идва нощ, когато никои няма да може да работи. Сега е ден на свобода и възможност, но нощта на трудностите и преследванията идва и вече не е денят"

ПРЕСЛЕДВАНИЯ ОТ ХОЛИВУД
Ще преживеем как Холивуд ще започне да напада истинското християнство, като там ще се прожектират филми с един вид евангелски характер. Филмът "Гонителят на зли духове" беше опит на сатанински сили да осмеят и унизят религията, свързана с Христовата кръв. Ще се продължава и за в бъдеще да се показват вярващи и евангелски духовници, като шарлатани, измамници и печалбари - комедианти. Все повече и повече режисьори ще се опитват да показват като съмнителни ценности на пуританския морал. 0бщества, които проповядват Евангелието ще бъдат най-ожесточено нападнати, докато от друга страна окултизмът и магьосничеството ще станат сензационни и ще бъдат хвалени. Един нов род атеистични сноби ще застави новата филмова генерация да се обърне почти в бесни нападки срещу всяка религия, която се противопоставя на сластолюбивите желания на човека.

ПРЕСЛЕДВАНИЯ ЧРЕЗ ТЕЛЕВИЗИОННИ КОМЕДИИ
Телевизионни комедии ще проиграват все по-надоло Христос и истинските християни. Комедийните писатели ще носят удар след удар срещу християнските обичаи и традиции. Ще има телевизионни програми, които ще са толкова безбожни и милиони невярващи ще имат възможност да ги гледат, седейки пред телевизорите си, и да се присмиват на неща, които доскоро са били святи. 0тделни писатели ще се надпреварват да усмиват сватите предавания. Това ще е един скрит опит за нападение срещу учението на Христа. 0ще сега писаха комедии, с които се осмиват Кетрин Кулман /известна евангелизаторка/, Били Греъм, 0рал робъртс и съвсем скоро дорои и папата. Но най-лошото идва тепърва. По телевизията ще се показват комедии от този род, които дори няма да бъдат оспорени.

ПРЕСЛЕДВАНИЯ ЧРЕЗ ОБЛЯГАНЕ НА ЦЪРКВАТА С ДАНЪЦИ
Ще дойде време когато ще се опитат да се облагат с големи данъци църквата и други подобни организации. Антихристски сили ще донесат този въпрос до най-висши инстанции. И въпреки, че в началото ще преживеят неуспех, ще продължават да настояват дори пред парламента да гласуват подобен закон. Съдебните присъди, насочени против тях няма да ги спрат. Въпреки, че в САЩ ще е гласувано против облагането, ще преживеем как църквите ще бъдат натоварени с данъци. 9тначало ще се касае за малки нищожни дарения, но скоро те ще се превърнат в грамадни данъци , които ще доводът много църкви и свободни общества до банкрут. 0тначало ще се обложат с данъци всички предприятия, свързани по един или друг начин с църквите, а скоро след това всички земи и имоти, включително и къщите на пастирите, притежание на религиозни общества. 0благането на църквите и общинските земи няма да стане така скоро, но ще дойде със сигурност. Така данъчните служби ще станат един ден от най-страшните оръжия за борба с вярата. Така ще стане възможно и за правителствата да държат в ръцете си църквите. Службите за данъци ще проверяват книжата на църквите и ако някъде се окаже неточност и несъгласуваност с разпоредбите, които ще са така много, църквите ще бъдат принудени да се затворят. И след това вече няма да има изход.

ХРИСТИЯНСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ ЩЕ СЕ ЗАНЕМАРИ
Видях три ясни пътя, по които сатана ще се опита да попречи на християнските училища, гимназии и университети да възпитават така, както трябва, защото лисват час на преследвания. Най-напред трябва да се очакват политически безпокойства, бюрократични пречки, много наболели финансови проблеми. После , трябва да се очаква, че учениците и студентите ще бъдат обхванати почти от необяснимо настроение на безразличие, безпокойство и неуважение към учителите. Трето учителският сатана ще бъде не добре проверен и ще бъде оръдие в ръцете на стана, подкопавайки, подкопавайки авторитета на Бога и на вярата. Сатана ще се опита да вземе воденето на тези училища и институти от ръцете на вярващите хора и да ги даде на хора с високи постове, готови на компромиси, и либерално настроени, които дори няма да се и питат да противостоят на наплива от безбожие. Но то ще е само краткотрайно и не ще повлияе на студентите. Ръководството на християнските училища и университети трябва да е подготвено за трудни времена и то в две насоки: духовна и финансова. Тези, които се доверяват на силата на молитвата, ще имат повече успех. Всички, които търсят преди всичко духовното, ще успеят, ще усетят свръх естествена намеса в живота си. За някои ще има трудности със студентите. Финансовите трудности ще са големи и само чудеса ще спасяват някои институти, а други ще бъдат разпуснати.

ХРИСТИЯНСКА РЕВОЛЮЦИЯ ЩЕ СПРЕ
Християнската революция ще се прекрати и непостоянните последователи на Исуса ще се върнат към своите хапчета, към своя стар живот. Преследвания ще разлъчат овцете от козите. Когато мъглата се вдигне ще са останали само верните последователи на Христа. Скоро ще дойде време, когато няма да е популярно да принадлежим към християните. В хит парадите, по филмите и в музиката вече няма да се чуват имената на Христовите последователи. Същият свят, който така безразборно използваше името на Исус Христос, сега ще се опълчи срещу Него и ще се опита да го унищожи. Видях едно повторение на историята на първото движение за Христа в света Исус яздеше на осела, влизайки в Ерусалим и виковете "Ура!" и 0санна!" се обединяваха в едно ново движение за Христа. Млади и стари късаха клонки от палмите и постилаха дрехите си по улиците , за да стъпва по тях оселът. Те викаха: "Исус! Исус! 0санна на Царя!" ,. Но това първо движение в полза на Христа рухна. Много кратко време след това същия Този Христос стоеше пред едно разярено множество, което крещеше: "Разпъни Го!" Множеството се опълчи срещу Христа. Модерното Христово движение имаше своя апогей. То пя хвалебни песни за Него. Христос беше наистина модерен.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ИЗГОНВАНЕ НА ИСУС ХРИСТОС
Но забележете какво става сега! Много, само външно ентусиазирани, се връщат към своите хапчета и ще започне едно движение , което се отвръща от Христа. Млади почитатели на сатана и окултисти и ще образуват ядро на едно движение, което ще има за цел да притеснява християните и да отблъсква гласа на Христа От Християнското движение ще се отдели едно друго здраво ядро, което ще остани напълно вярно и предадено на Христа и живота в Него. Тези хора са отхвърлели завинаги своя стар живот и са заживели един нов живот в служба на Спасителя. Моята вест за верните християни е ясна: Противете се за следващото преследване! Укрепете се, за да можете да посрещаните това движение срещу Христос в училищата. На много места верни на Исус млади хора, ще бъдат замерени с думи от други младежи. Това движение против Исус Христос се води лично от сатана и в началото той ще постави хората напълно предадени на окултизма. Християните ще бъдат наречени не само "луди", но ще ги заклимват и с всички други епитети, дори ще бъдат заплювани по коридорите на университетите и училищата. Идва денят . когато тълпи присмивачи ще им издърпат от ръцете Библията и ще я разкъса. Трудностите ще бъдат така ужасни, че младите хора християни или ще станат твърди като стомана и, или ще се откажат от вярата си.

СЛУГИ НА САТАНА
Ще има "евангелисти" на сатана, повече млади хора проповядващи властта на сатана и опитващи се се всички сили да обърнат мнозина. Карти, хороскопи и окултни книги ще бъдат раздавани и млади хора търсещи истината, ще ги преглъщат. Ние ще трябва да платим скъпа цена затова в което вярваме. Никой не трябва да се заблуждава, че поне един християнин ще е настрана от преследването. Нашето устояване и търпение ще бъде проверявано. Ще се започне така неусетно и така леко, че дори отначало няма да бъде забелязано, но след това ще ни нападне като буря. като светкавица и мълния. Светът не предполага какво го очаква , защото това, което ще го сполети, ще е като някаква лудост.

ДУХОВНО СЪБУЖДАНЕ В СТРАНИТЕ НА ИЗТОК
Докато на Запад ще започне затварянето на картите за благовестие, на Изток ще започне започне голямо събуждане, след което вратите ще се затворят и там.


БОЖИЯТА ВЕСТ ЗА НЕПОДГОТВЕНИТЕ

Ние сме на прага на едно време, за което Библията говори като за "Денят на скръбта". Исус сам казва, че идва една голяма скръб - такава каквато никога не е имало на земята.

ПРЕДСКАЗАНИЯ НА ИСУС
Мат.24:4-8, 12,14 Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой; 5 защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. 6 И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът. 7 Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове. 8 Но всичко това ще бъде само начало на страдания, 12 Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. 14 И това благовестиe на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.

ИДВА ПЕЧАЛ, ВОЙНА И ТЕРОР
В речника думата "печал" е обяснена като скръб, страдание и нещастие. И Голямата скръб, която идва че е време на особени страдания и кризи. Бог позволява на природата да изяви кризи една след друга, за да предупреди човеците, че денят на съда и гнева наближава. Можем ли да вярваме на пророчеството на Христа? Можем ли, в един век, когато науката и знанието непрекъснато растат да прием мисълта, че светът ще се сгромоляса в един хаос? Трябва ли Библейските пророчества да се приемат буквално? Ще има ли, както описва божието слово, още една, последна световна война, в която да участват всички нации? Ще има ли както говори Библията, още по-тежки гладни години, земетресения, мъки, наводнения и други критични световни промени? Ще преживеем ли войни, терор и насилие? Ще се срутят ли всички морални норми и ценности? Ще има ли световна икономическа криза, голяма инфлация и опустошена икономика? Ще дойде ли един период на мир в този свят, където всички хора жадуват за спокойствие и връщане към нормалния живот? И дали този мир ще предхожда последните големи катастрофа, за която Библията говори, че е надвисна над нас? Можем ли да вярваме на Библията, когато казва, че хората един ден: "Ще преживеем тази криза и пак ще имаме мир и благоденствие". Но светът ще бъде въвлечен внезапно в една война. - последна и разрушителна. Наистина, ще дойде ли предсказаната битка на Армагедон?

НАД ДВА МИЛИАРДА УБИТИ
Човешкият разум е се ужаси, ако приеме буквално Библейските пророчества.. Ако вярваме на Библията , идва последна война и голяма скръб, през която ще загинат над два милиарда човека. смъртта ще жъне в целия свят богата жътва чрез глад, мъчение, земетресения, епидемии, наводнения и други катастрофи. Библията казва, обаче ясно, че такива хора които разпространяват такива пророчества ще бъдат, умивани.

НОЕВОТО ПРОРОЧЕСТВО СЪЩО БЕШЕ УСМИВАНО
Ноевото пророчество също беше умивано Хората в Ноевите дни също не вярваха в потопа, който трябваше да дойде като съд. Вместо това те прекарваха времето си шумни веселби и се присмиваха на побъркания пророк, който проповядваше своето видение. Библията казва: "Те не повярваха, докато не дойде потопа и повлече всички." Христос също казва , че мъжете и жените на последното време също така ще продължават да живеят в своите сексуални грехове, непокорство, насилие и неморалност, докато дойде краят. Хората няма да приемат виденията и пророчествата за една, заплашваща света катастрофа и идващ съд. Но въпреки такива предсказания винаги са усмихвани и подигравани от интелектуалците и църковните водачи, множество млади хора днес са заитерисувани от апокалиптичното пророчество. В днешни дни не само християните, който очакват изпълнението на предсказанията на Библията за края на света, но дори и американското списание "Таймс" излезе с много сериозна статия по този въпрос. Вече има голям брой учени интелектуалци и други специалисти, които се замислят над тази тема и също така предупреждават, че световната история , вероятно в близко бъдеще ще завърши с голяма катастрофа. Тази вест на много места ще бъде наречена "опит да се всели страха у необвързаните към Христа души", и то фантастичен опит. Критикуват тази тема защото в нея се говори за гняв и за съд. Хората винаги са предпочитали да виждат само едната страна на Бога - любовта Му и Неговата милост. Но в Божието същество има и друга страна. Дори само едно повърхностно преглеждане на С.Б ще го докаже. Затова апостол Павел каза във 2.Кор.5;11 "11. И тъй, като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците; а на Бога сме познати, - надявам се още, че и на вашите съвести сме познати." а в Евр.19;31 четем : "Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог."

СВЕТЪТ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ РЕЛСИ
Ако вие мислите,че моето видение предизвиква прекалено много страх или е много чуждо на действителността то аз бих искал да ви изброя просто всички тези неща, който Библията пророкува, че ще настъпят. Библията ясно предсказва,че светът ще излезе от релси. Вече ще стане невъзможно да се управляват градовете и да се ръководят отделните държави. Хората ще започнат да отхвърлят Бога и светът ще стане алчен и материалистичен. Метежници, които винаги са носели трудности, ще поемат управлението на много заведения, които са обществени. И в тази криза хората ще се наслаждават в най-грозни развлечения. Много християни ще отстъпят от вярата и ще започнат да предават приятелите си. Те ще станат гневливи и горди и ще предпочитат развлеченията пред Бога. Ще отминат нормалните времена, а вместо тава ще се разпространяват проститутките, хомосексуалисте, крадците, джебчиите и убийците. Въпреки, че знанието на хората ще се увеличава, хората ще станат роби на неморалността, насилието и бунтовете. Библията предрича , че идва денят на големия терор и насилие. Неморалност ще обвие в огромни размери истинските християни и до смърт ще измъчва душите им. Сатана ще се опита да накара хората да не вярват в Светия Дух, да Го направят съмнителен и да разроши делото Му. Цели нации ще следват философията на безбожния бунт и на фалшивия религиозен култ. Човечеството ще навлезе в такова положение на беззаконие и безогледност,че само един световен диктатор ще може да съумее със свръхестествените сили да въведе ред.

ИЗРАЕЛ ЩЕ СТАНЕ НЕПОБЕДИМ
Библията предсказва, че в последните дни Израел ще се роди отново. След почти около 2000 години, които еврейският народ беше гонен по-земното кълбо, потискан , преследван и убиван от враговете на Бога, той ще се върне отново в Палестина и ще завладее земите си. В точно изпълнение на Библейското пророчество, израелската нация се роди отново през 1948 г. и започна да "цъфти като роза в пустинята" - точно като е писано в Библията. Библията също пророкува, че много врагове ще се вдигнат срещу Израел и ще се опитат да ограбят страната. Но всички врагове ще побягнат победени и сърцата им ще се стопят от ужас. Библията сочи, че един евреин ще обърне в бягство повече от хиляда врагове, и че десет от тях ще гонят десет хиляди от враговете си. Израел е непобедим, той плува върху вълните на Божието пророчество. Няма на земята нация, която да е достатъчно силна да разруши Израел. И само в определено от Бога време, враговете на Юда ще минат по улиците на Ерусалим.

ОБЕДИНЕНА СВЕТОВНА ДЪРЖАВА
Библията предсказва обединението на европейските страни. То започва през 1957г., при подписването на договора от Рим за икономическа общественост на 6 нации. Когато това стана, много библейски учители се питаха дали това е библейското пророчество за възобновяването на римската империя. Това пророчество обяснява, че в последно време десет нации ще станат основа на идващата анти християнска империя. От 1957г. още три страни влязоха в това обединение. Водят се преговори да се разшири тази общност в " 0бидинени щати на Европа". 0бидинени щати на света - това пък отстои на разстоянието на една световна криза. Едно рухване на световната финансова система би могло да доведе до едно световно правителство, водно от световния диктатор. Примират на Белгия каза : "Това от което се нуждаем , е една личност с голям опит, авторитет, световно влияние и голяма енергия, без значение цивилен или военен, не играе роля от каква националност, който да премахне бюрокрацията, да разтърси световното население и да подтикне всички правителства. Дано този човек дойде скоро!" - цитирано от "Вечер". Световната анархия и хаос могат да направят света да узрее за идването на един световен диктатор, който ще дойде в името на мира, да сложи край на все по-увеличаващата се безизходица и без законност.

СУПЕР ЗВЕЗДАТА АНТИХРИСТ
Като се остави "тайнството" в пророчествата на Библията настрана, ще стане ясно,че Божите пророци предричаха идването на супер-звездата Антихрист, който ще се появи в последно време и ще преследва вярващите. Той ще дойде в името на мира, законността, реда и ще промени всички досегашни системи - правни и законни. Той ще бъде разпознат като лъжлив и измамлив - син на сатана. Библията прорококува, че времето на неговото и терор ще е късо, но тотално унищожително. Този измамлив диктатор ще се представи, като ангел на светлината и ще измами целия свят. Помислете само за злостта, която е присвоил президента на САЩ. Хора на високи постове все повечето се стараят да завземат властта в свои ръце. В светлината на сегашното време не е трудно да разбере,че Антихрист ще седне като бог на трон и ще иска признание и поклонение от населението на целия свят.

ПОСЛЕДНА СВЕТОВНА ВОЙНА
Библията описва във всички подробности как в последните дни Антихрист и нациите ще се срещнат в Израел за последна голяма война. Това ще е война на войните. Поводът за тази война ще е без съмнение енергийната криза. Това ще е войната за нефт и други енергийни запаси. Може би ще се касае за химическите запаси, които са така много в мъртво море, защото от тях може да се приготвят експлозиви и много други неща. И заради световния глад ще има нужда от тези химикали, като торове. По време на втората световна война загинаха повече от 54 милиона души и още повече бяха ранени и осакатени. В последно време махнахме Виетнам, Биафра, Бангаледеш. Нашата генерация преживя как в ужасите на войната загинаха повече от 65 милиона души и над 100 милиона души бяха ранени. Но Словото Божие предрича една последна война, която ще намери своя апогей при Армагедон и ще надхвърли всички човешки очаквания и представи. В подробности Библията описва това така: "2 Петрово.3:10 А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат." Ние всички сме наясно, че оръжията в наше време са в състояние да предизвикат такива разрушения, каквито Библията описва, като например, масово унищожение от небето, което ще унищожи една трета от растенията на земята. 0ще днес Израел и нациите около него са станали оръжейни арсенали. Големи запаси от оръдия, бомби, ракети и дори биологично оръжие, а може би и атомно, са складирани там в големи количества. Човечеството днес има в запас толкова много унищожителни оръдия, че цялото човечество може да бъде унищожено. Библията пророкува, че по време на Голямата скръб сатанински сили заедно с двеста милионна армии ще унищожи една трета от световното човечество. Ако това стане днес, то би означавало, че повече от един милиард човека ще загинат. Тъй като световното население расте много бързо, загиналите ще бъдат по онова време много повече. Най-ужасната война до сега за нас, Втора световна, струва на човечеството повече от 54 милиона убити. Тази последна война 30-40 пъти повече. Това е така ужасно, дори е трудно да се мисли за него.

ПОЧИТАНЕТО НА ДЯВОЛА СТАВА ВСЕ ПО-ГОЛЯМ
Библията предсказва, че човечеството въпреки, че се намира пред една страшна война и ужасно разрушение, все повече се обръща към поклонение на сатана, сатанински духове, идоли от камък, метал и дърво. Все по-растящо практикуване на окултизма е пророкувано в Библията като белег на последното време. Много млади хора днес се задължават да служат на сатана или пък да се кланят на боговете техника и наука. След последната голяма война, която ще отнеми живота на повече от една трета от населението на земята., ще има един свят обзет от демони, който ще се върне към старият си начин на живот и отново ще изпадне в бунтарство и неморалност.

НЕОБИКНОВЕНИ И НЕПОЗНАТИ ЯВЛЕНИЯ
Библията предсказва, че необикновени и непознати явления ще се появят на земята и небето. Пророците на Стария Завет ги наричаха "горко" и те ще предизвикат болка и скръб. Това са описания на глада и мъките, които се очакват и то в близко бъдеще. И сега най-страшната смърт е глада. В Биафра и Бангладеш безброй много страдаха и умираха от глад. В Индия ежедневно умират хиляди от глад. Милиони хора от целия свят живеят в мръсни дупки на бедните квартали, без вода,храна и покрив. Милиони се улавят за последната сламка надежда и се опитват всеки ден да се задържат на повърхността. Дори в нашите цивилизовани страни и развити нации, проблемите всеки ден ръстът.

СМЪРТОНОСНИ БОЛЕСТИ, ПЛЪХОВЕ, НАСЕКОМИ
Исус казва за тези дни на скръб: "Сърцата на хората ще спират от страх и очакване на нещата, които идват на земята." САЩ още сега умират повече хора от спиране на сърцето, отколкото от каквато и да е друга болест. Медицинските авторитети казват, че болестите от венерически характер не са само случайно явление, но са станали неукротима епидемия в ужасяващи размери. Учените предупреждават за нови видове бактерии, вируси и чудовища, които имат имунитет срещу всички средства и отвори и превръщат в хаос равновесието в природата. Плъхове с невиждана големина, които също са устойчиви на утроява, нападат пшеничени запаси и унищожават много от тях, освен това разпространяват ужасни болести, заразяващи хората. Така наречените смъртоносни мухи, идващи от Южна Америка, са нападнали вече много страни. Те се спускат със стремителни нападения върху хората и техните нападения в повечето случай са смъртоносни. Необикновени лета с дъждовни дни предизвикаха рояци папатаци. В някои места те станаха толкова страшни, че се превърнаха в голяма напаст за животните и хората. В Америка милиони говеда и други животни са измрели следствие суша и глад, а в Тексас и Мексико са измръзнали хиляди. Тези трудности и катастрофи ще станат през следващите години по-големи.

ОСКЪДИЦА ОТ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Друго указание за идващия глад, е нарастването на световното население. Това води до все по-голяма опасност от оскъдицата на хранителни добавки. Слаби и унищожени от болести реколти ще предизвикат през следващите десетилетия все по-голям страх. Сериозни оскъдици на хранителни продукти и енергийни запаси са предсказани в Библията и още сега има кризи. И колкото повече расте нарастването на нуждите от хранителни продукти, толкова бързо расте и населението. Ситуацията се влошава.

СЕДЕМТЕ ПОСЛЕДНИ СЪДБИ
Библията описва в откровение седем последни мъки, които ще дойдат на земята - мъки които ще бъдат по-лоши от всичко дошло преди това.

ОТКРОВЕНИЯ И ПРОРОЧЕСТВА НА БИБЛЕЙСКИ ПРОРОЦИ

Откровение на ап. Петър 2 Петрово 3:3-4, 8-10, 12-13ст. Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подигравателни, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: Где е обещаното Му пришествие? защото, откак са се поминали бащите ни всичко си стои така както от началото на създанието. Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат! А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.

* 0ткровението на ап.Павел: 2 Тимотей 3:1 А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. 2 Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, 3 без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, 4 предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, 5 имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни.
* 0ткровението на Юда: Юда.1:17 Но, вие, възлюбени, помнете думите изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Исус Христос, как ви казваха: 18 В последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите нечестиви страсти.
* 0ткровението на Соломон: Притчи 1:24 Понеже аз виках, а вие отказахте да слушате, Понеже простирах ръката си, а никой не внимаваше, 25 Но отхвърлихте съвета ми, И не приехте изобличението ми, - 26 То и аз ще се смея на вашето бедствие, Ще се присмея, когато ви нападне страхът, 27 Когато ви нападне страхът, като опустошителна буря, И бедствието ви се устреми като вихрушка, Когато скръб и мъка ви нападнат, 28 Тогава те ще призоват, но аз няма да отговоря, Ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят. 29 Понеже намразиха знанието, И не разбраха страха от Господа, 30 Не приеха съвета ми, И презряха всичкото ми изобличение, 31 Затова, ще ядат от плодовете на своя си път, И ще се наситят от своите си измислици. 32 Защото глупавите ще бъдат умъртвени от своето си отстъпване, И безумните ще бъдат погубени от своето си безгрижие, 33 Но всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност, И ще бъде спокоен без да се бои от зло. Притчи 3:23 Тогава ще ходиш безопасно по пътя си, И ногата ти не ще се спъне. 24 Когато лягаш не ще се страхуваш; Да! ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък. 25 Не ще се боиш от внезапен страх, Нито от бурята, когато нападне нечестивите, 26 Защото Господ ще бъде твое упование, И ще опази ногата ти да се не хване. 27 Не въздържай доброто от ония, на които се дължи, Когато ти дава ръка да им го направиш. 28 Не казвай на ближния си: Иди върни се пак, И ще ти дам утре, Когато имаш при себе си това, което му се пада.
Страшни язви и рак по кожата 0ткр.16:2 И първият отиде та изля чашата си на земята; и появи се лоша и люта рана на ония човеци, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ."
При първото мъчение се касае за грозни язви и кожен рак, които ще се проявяват по тези, които по един или друг начин са се повлияли от режима на антихриста. Библията не казва от където точно ще дойдат тези ужаси, но може да се приеме, че с тях е свързан един принцип, който намираме в Свещеното писание. Библията казва, че ние жънем това, което сеем /Гал.6:7/ Човечеството е посяло еротичност, голота и сексуална разпуснатост. Днес венерически болести са станали проблем за много народи и хора. Може би ще се появи нова венерическа болест, която скоро ще стани бич за мнозина. Друго едно възможно възможно обяснение би могло да се корени в предупреждението, което наскоро публикуваха американските учени. Те считат, че горивото на съвременните пътнически самолети ще окаже известно влияние върху земната атмосфера. САЩ са забранили полетите на тези самолети над своя територия, но в много страни на Европа тези самолети се използват. Някои критици се насочват против шума от тях, други се тревожат за атмосфера. Учените смятат, че ако се променят земната атмосфера, по-точно намалят озона с 5 %, това би означавало голяма опасност за атмосферата и човечеството, тъй като слънчевите лъчи ще стигнат до земята с много по-голяма сила отколкото до сега. Ако това стане ще се увеличат язвите и другите кожни заболявания.
< 2 > замърсяване на моретата 0ткр.16;3 Вторият ангел изля чашата си в морето; и то стана кръв като на мъртвец, и всяка жива твар в морето умря.
Втора от последните съдби е замърсяването на моретата и океаните. Библията пророкува, че морската вода ще стане като мъртвешка кръв и също така обяснява, че всичко живо в морето ще измре.
Замърсяване на реките.
0ткр.16:4 Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори; и водата им стана кръв. Третата съдба е замърсяването на вътрешните водни басейни на земята. Сегашният интерес към запазването на природната среда не е случайно. 0травянето на пресните питейни води на Земята е предсказано от Библията. Ако тя казва, че водата ще стане като мъртвешка кръв, това значи, че се говори за смъртта на замърсяването, което което срещаме на всяка крачка и ще става все по-лошо и по-лошо.
< 4 > Смъртоносна рана. Откр.16:8 Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се позволи да гори човеците с огън.
Библията предсказва,че в тези времена слънцето ще изгаря със своите лъчи човеците. Възможно е Бог да допусне такива слънчеви изригвания, че земята да пострада. Но може да се случи човек да приведе в безпорядък природата чрез своите технологии така, че да настъпят големи промени във времето, които от своя страна ще причинят тези слънчеви изригвания. През май 1972 г. повече от 500 души загинаха от слънчев удар. 0свен това , поради енергийната криза,ще е трудно хората да се погрижат за охлаждането на жилищата си и така достигаме до възможно разбиране на проблема. Чрез тази интензивна горещина, ще бъдат предизвикани вероятно горски пожари. Само в Калифорния хората са нарушили равновесието на природата, като са насъдили огромни количества евкалиптови дървета, от които няма никаква полза. Големите горещини могат да ги накарат буквално да експлодират. Сухото стебло на тези дървета се запалва много бързо и всяко от тях може да се превърне в грамада пламтящи факли. Ако тези пожари се предизвикат по цялата земя и пушекът и саждите им се издигат в атмосферата, вероятно ще затъмнят слънцето и ще предизвикат нови тежи промени на времето.
< 5 > Мрак над цялата земя. 0ткр.16;10 Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра; и царството му потъмня, и човеците хапеха езиците си от болки,
петата съдба означава като тотален мрак, всред който човеците от мъки ще прехапят езиците си и ще прокълнат Бога. Жителите на Ню Йорк, Лондон и други големи градове могат да разберат до известна степен това, което се нарича мрак. Библията предсказва, че по целият свят ще настъпи нечувано смрачаване. Нещо трябва да се случи, което ще доведе до изчезването на светлината на слънцето, луната и звездите. Сигурно става дума за някаква свръх естествена мрачина, каквато се появи над Египет и при разпъването на Христа. Или пък тя ще бъде причинена от големи промени в атмосферата, или времето предизвикано от замърсяването на въздуха, природни катастрофи и други неща. Например годината 1916 в САЩ е наречена "Година без слънце", защото то при всеки месец на тази година в различни части на Северна Америка е имало постоянен мрак и мраз. През юни са паднали 30 сантиметра снегове. Загубите в реколтата били много големи. Тази катастрофа с времето били предизвикани от огромни количества пепел, изхвърлени във въздуха от вулкана Таамборо. Ако през 1916 година климата е бил повлиян от замърсяването на въздуха, какво да се кажи за растящата активност на вулканите? Да помислим само за вулканичните изригвания в Исландия, които станаха преди няколко години. Колко изригнали вулкана ще са необходими, за да се затъмни слънцето?
< 6 > Кървава баня под Израелската земя 0ткр16';12 Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, които идат от изток
Шестата съдба описва кървавата баня от битката при Армагедон. Последната битка, която ще се води на земята. Тя ще носи толкова смърт и развала, че кръвта на убитите ще протече на потоци от една област отколкото 300 километра. Въпреки, че в нашето време на танкове и самолети, войници на коне ни изглеждат много старомодни, трябва да вземем под внимание, че ще се появи кавалерия, която видяхме наскоро по филмите, че такава е изрязала в Китай, Израел, арабските страни и Русия, която може би ще бъде използвана в битката на Армагедон. Едно е сигурно, Библията пророкува за тази кървава битка.
< 7 > Тежки късове градушка, като камъни, разтърсващи цялата земя.
0ткр.16;17 И седмият ангел изля чашата си върху въздуха; и из храма излезе силен глас от престола и каза: Сбъдна се. 18 И произлязоха светкавици и гласове и гърмове, и стана силен трус, небивал откак съществуват човеци на земята, такъв трус, толкоз силен. Седмата и последна съдба ще е земетръси и безкрайни мащаби, заедно с градушка, чиято зърно ще достигне 50 килограма. Тази градушка ще разроши много градове и от земетръсите ще изчезват цели острови, ще бъдат опустошени платнени. Някои смутът, че описанието и Библията за тези 50 килограмови зърна се отнася за големи метеоритни дъждове, които ще бъдат на земята. Но това далеч не е всичко. Христос идва да създаде свое царство! Хитлеровите Концлагери, газовите камери, Сталинските акции за очистване , Никарагуа, Пакистан, Бангладеш, Виетнам и като прибавим като допълнение голям терор; умножете всичко това 1000 пъти и се опитайте и се опитайте да съберете всичко това за няколко години. Когато направите това , ще добиете представа какво представлява Голямата Скръб за онези, които продължават да отхвърлят Бога. Времето за това наближи, но това далеч не е всичко . Много по-страшно, тъжно и ужасно ще е времето когато, както Библията казва, грешникът ще трябва да падне на колене пред Христа дошъл на земята. Библията говори, че грешниците ще опитат да се скрият в планините и ще и ще викат на планините и хълмовете: "Паднете отгоре и ни скрийте!" Библията говори, че ще бъде създадена една нова земя и едно ново небе, обновени чрез сятия Дух. Христос ще управлява като един световен монарх и ще премахне всички войни, болести и мъки. Може да се присмивате на това пророчество, да не го приемате, да го отхвърляте като глупава фантазия, но така, както евреите са в своята родина, така и християните ще стоят заедно с Христа на трона Му, когато Той издигне царството Си. Вярно е, че това е едно страшно пророчество, но няма никаква полза да бъде подслаждано и игнорирано. Ако сега пренебрегнете Божията любов и я отхвърлите, противопоставяйки се на неговия глас, то ще дойде ден, когато буквално ще треперите в дрехите си, защото ще трябва да преживеете едно огромно земетресение и ще видим пак после как ще се смиете. Следете последните събития с отворени очи и обърнете внимание на развитието на нещата и ще видим после дали ще кажете, че съм се отдал на илюзии. Видях във видение идващия съд. Библията потвърждава всички тия неща. Вестта на Бога към всички онези, които не са готови, е ясна и силна: "Събудете се!" - това, което става в света е под влияние на свръхестествени сили и никой не е в състояние да върне колелото на развитието. Ако не си последовател на Христос, идващия съд се отнася и до теб! Всички, които живеят само за себе си, живеят без Бога и ги чака ужасът и отчаяние.

Глава седма
БОЖИЯТА ВЕСТ КЪМ ОНИЯ, КОИТО СА ГОТОВИ Стихове за тяхно насърчение:
1.Петр.1;3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, 4 за наследство нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за вас, Пс.4:7 Турил си в сърцето ми радост. По-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното. 8 Спокойно ще легна и ще спя, Защото Ти, Господи, в самотия ме правиш да живея в безопасност. Пс.34;20 Той пази всичките му кости; Ни една от тях не се строшава. Пс.33;12 Блажен оня народ, на когото Бог е Господ, Людете, които е изброил за Свое наследство. Пс.32;7 Ти си прибежище мое; Ти ще ме пазиш от скръб; С песни на избавление ще ме окръжаваш. Втор.32;11 Както орел разбутва гнездото си. Трепери над пилетата си, Разпростира крилата си Та ги подема, и вдига ги на крилата си, 12 Така Господ сам го води, И нямаше с него чужд бог. Втор.33;10 Ще учат Якова на съдбите Ти, И Израиля на закона Ти; Ще турят темян пред Тебе, И всеизгаряния на олтара Ти. 1.Петр.3;13 И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто? 14 Но даже, ако пострадате за правдата, блажени сте; а "от тяхното застрашаване не се бойте, нито се смущавайте". Ис.43;2 Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, И през реките, те не ще те потопят; Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, И пламъкът не ще те опали. Пр.1;33 Но всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност, И ще бъде спокоен без да се бои от зло. Пр.18;10 Името Господно е яка кула; Праведният прибягва в нея и е поставен на високо. Пс.46;2 Затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила, И планините се преместили всред моретата,

Ние преживяваме много "благодатни времена" за лошите новини. Често ежедневниците се четат като романи на ужаса, не като реална действителност. Всеки ден получаваме своята порция новини за повишаване на цените на хранителните продукти, по причина на щетите от природните бедствия, енергийни кризи и страшни бури, наводнения и други катастрофи сполетяващи света. Думи като "силен, счупващ рекордите, необикновен" , все по-често се чуват при прогнозите за времето. Когато то трябва да е хубаво и слънчево, вместо тогава има дъждовни периоди или бури. Ако ли пък е време за студ и сняг се удивляваме на необикновени високи температури и сухо време. Много хора са на мнение, че светът е излязъл от релси. Наредби за които винаги сме разчитали. сега се изменят. Правителствата на много страни не намират вече разрешение на появилите се проблеми и най-далновидните политици, са често безпомощни. Нашето доверие бива смазано, когато хората на всички позиции вдигат рамене и заявяват, че както останалите и те са в невъзможност да разберат какво става днес. Няма вече прост отговор на обърканата ситуация днес. Помислете, колко много насилие, аморалност, беззаконие и трагедии са достигнали до вас през последните 5 г. 0питайте се сега да си представите през следващите години земята. Тя ще бъде толкова често сполетявана от трагедии и катастрофи, че би трябвало да се приеме, че е започнала скръбта. Библията казва, че Бог ще създаде една нова земя и едно ново небе. Тази земя ще премине и ще се стопи в ужасна горещина. Вследствие на високите температура елементите ще се разложат. Това, което преживяваме не е само смъртта на една стара земя, но и раждане на един нов свят. Нашето време е наистина заинтригуващо и интересно, но и същевременно трудно за истинския християнин. В своята любов и милосърдие Бог допуска все повече и повече нещастия, но така Той иска да напомни на всички, които са чули, че Христос ще дойде пак, че е време да се приготвят. Той ще издигне ново царство без да ни предупреди, Бог знае, че хората трудно слушат гласъ Му и че са необходими катастрофи от величина и земетръс, за да се събуди тяхното внимание. Нещастие, което отново и отново се повтаря, е един вид новия довод на последното време - твърде болезнен за хора, за да го отминат без да го чуят. Бог приготвя по този начин световната сцена за последните моменти на това поколение. Болките и страхът ще стават все по-големи и по-чести, докато се приближаваме до последния час. Ще има все повече глад, все повече епидемии и все по-силни земетръси отколкото до сега. И всичко, което сега става, е само начало на скръбта. Но вестта на Библията към всички истински християни е: "Luka.21:28 А когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава." Сърцата на човеците ще побелеят пред ужасите на тези събития, които има да се случат още на земята. Хората ще започнат да трупат стоки, пари и да се приготвят за идващата световна криза. Дори истинските християни ще бъдат обхванати от тази вълна на страх и загриженост за бъдещето. Човеците ще се стремят към сигурност и това ще ги накара да търсят къщи, земя, пари и сигурен поминък. Звучи ли това ужасяващо? Ужасяваща ли е истината? Истина ли е действително, че краят на света е в наше време? Наистина, сега ли е момента, за който всички пророци на Словото предричаха, че непременно ще дойде? вярно ли е , че живеем във време, когато всички тези пророчества ще се изпълнят? Могат ли поне верните Християни да схванат, до колко близо е нощния час на света? Едно е сигурно: До колкото е възможно да се види с просто око, светът е излязъл от релси. Дори и най-големият оптимист признава в момент на откровение, че в света назрява нещо, което заплашва да вземе апокалиптични форми. Във връзка с ужасите, Бог ми даде ОСОБЕНА ВЕСТ НА НАДЕЖДА за истинските християни. Поставих въпроси на Бог за неща, които видях да идват. Аз Го попитах: Как е възможно за християните в такова време, което е така кратко на разположение, да направят необходимото, което още може да се направи, като толкова много ще го изоставят и още много други ще крият своето християнство. Как ще успеят християните да запазят сърцата си свободни от страха? Как ще могат да понесат всички тези трудности и цялото нещастие и да очакват катастрофите без да се страхуват за своите близки, деца и къщи. Просто ще си подадат оставката ли? Ще предадат този свят на дявола и ще го оставят да си прави каквото си иска или ще си изплатят сметките, ще спестяват пари за черни дни? Ще се крият ли в надеждата да дойдат по-добри дни? Дали ще си купят земя на село и ще избягат там с надеждата, че така злото ще ги избегне? Дали ще могат да преживеят всичко това, като знаят, че смъртта е над главите им? Или пък ще захвърлят всичко , което досега им е давало сила, всички задачи и поръчки дадени им от Светия Дух и ще станат отшелници, които ще се занимават само със себе си? Мили читателю, чуй какво ми каза Светия Дух. Това бяха 5 малки думи, но бяха така силни и мощни, че възбудиха у мен нова силна вяра и надежда. Тези пет малки думи баха: "БОГ ДЪРЖИ ВСИЧКО ПОД КОНТРОЛ". Това е чудно: Всичко под контрол, въпреки земетръсите, глад, епидемии, градушка, наводнения, бури, чума, природата не е извън контрол. Всичко което става в наши дни, е предсказано в Словото Божие. Нищо не може да стане в природата и с природата и което става, става, защото Бог го е допуснал. Библията казва, че Божият гняв ще се се излее над земята чрез една освободена природа и така хората ще бъдат предупредени за идващия гняв н съд. Природата се контролира от Бога и е държана в определени рамки, които ще прескочи само ако Той допусне това. Бог обясни на Йов, че Той е, Който поставя граници на морето дава пречки и врати, които да спират гордите вълни Йов.38;11 Чадо Божие ти не трябва да се страхуваш от разбунтувалата се природа. Бог предупреждава и възпитава Своите чада да внимават в белезите на времето. Но за всички истински вярващи има едно място на прибежище и сигурност. Библията казва: "Амгелат на Господа се опълчва около ония, които Му се боят и ги избавя" Пс.34;7 Akо сте положели упованието си в Бога, можете да гледате всяко нещастие спокойно и с пълна увереност да кажете: "Моя Бог говори чрез творенията и демонстрира Своята помощ. Аз трябва да стоя тихо и да очаквам спасението, което ще извърши Той". Дори и сатана е под Негов контрол. Може да стане като при Йов. Бог може да допусне сатана да вреди на материалното ви състояние, на материалните придобивки и телесното ви здраве, но сатана никога няма да ви притежава, нито ще успее да ограби доверието ви в Бога. Властта на сатана е ограничена и дори децата в Бога могат да го накарат да побегне, като му се противопоставят с думи на Словото и Кръвта на Христа. Библията казва: "Противете се на дявола и той ще побегне от вас!" Звучи ли това като поражение? Може ли да допуснем от това слово, че новородени християни могат да бъдат обладани от демони? Никога! Бог държи всичко под контрол и нас също. Не се страхувай от сатана! Имайте преди всичко страх от Бога, Който е начало на всяка мъдрост. От каквото и да се о плашите, знайте, че страхът не е от Бога. Тогава защо да го задържате? 0свободете се от него, защото Божията вест за тази чат гласи: "Бог ни е дал Дух не на страх, но на сила, любов и себевладяване". 2.Тим.1;7 Сатана може да се опита да ви завладее със страх, срам и мръсотия и да ви смущава душата с най-различни лоши неща. Той може да ви преследва и да прави всичко, за да ви завладее. Може да се случи да остените без пари, да се молите за следващото си ядене. Вашите семейства може да ви мразят и презират и приятелите ви да се отвърнат от вас. Но окото на Бога е отворено за праведните и ухото за молитвата им. Ние не трябва да се страхуваме от никого, който може да ни навреди телесно, а трябва да уважаваме и почитаме 0нзи, който може да вземе душата ни. Никакъв демон, дявол или човешка сила не може да разреши душата ви, ако се държите за Христа. Вие, аз и всичко, което е около нас е под Неговия контрол. Няма значение какво развитие вземат нещата в нашия свят, златото все още всичко може да способства за доброто на онези, които любят Бога и са избрани по Неговата воля. Може валутата да девалвира и да настъпят кризи, с тях и рухване на предприятия, безработица. ужаси и смут. Може околната среда да се замърси напълно и инфлацията да расте. Може да се умножат войните и военните слухове, може обществото все повече да се разпада, но истинското чадо Божие за него все още всичко е в могъщата ръка на Бога. Всичко това не може да го засегне, защото и нищо не може да навреди на онзи, който е под могъщата Му ръка. Сянката на Всемогъщия е по-голяма от всяка сянка на ужасът, която това време може да донесе. Божите чада не трябва да се боят от нищо, защото Бог ще снабдява всяка тяхна нужда до последната минута преди Своето идване. Бог не е обещал да пази Своите чада от скръб. Той ни е обещал да ни скрие във време на нужда. Нямаме обещания за постоянен земен мир, спокойни времена, сигурност и материално благополучие на таз земя, но имаме обещание за мир и сигурност на душата и духът ни, за свръх естествена намеса и помощ във време на всяка истинска нужда, обещание, че никога няма да просим хляб. Божията воля е по-скоро да стигне до там, че и ние да кажем като ап Павел с готовност: "Щом имаме храна и облекло, достатъчно ни е". Бъдещето изглежда лошо и страшно и пълно с нещастие, но Давид казва в Псалмите: "Въпреки това аз не се страхувам от лошото". Това е вестта на всички, които истински вярват в Христа. Бъдните дни са също под контрола на Бога, затова не трябва да се страхуваме. Бог е предвидил всичко. Той знае точно времето на идването на Сина Му на земята, последното време на скръб, битката на Армагедон и съдния ден са точно записани в Неговия календар. Бог Който държи всички неща в небето и на земята в ръката Си, каза: Исая.42;15,17 " Ето, народите са като капка от ведро, И се считат като ситен прашец на везните; Ето, островите са като ситен прах що се дига. 17 Всичките народи са като нищо пред Него, Считат се пред Него за по-малко от нищо, да! за празнота. " Бог иска да работим до самото идване на Христа. Това означава, че ние трябва да работим така, като, че ли ще дойде утре. Ние трябва да живеем като Божии чада, да съдим Божите семена и да се трудим за делото Божие. Когато Хистос дойде да ни намери, че вършите волята Му. Бог все още брои космите на главата ни, все още внимава на врабците, които падат от покрива. Той все още чува молитвите ни, преди още да сме ги изговорели. Той все още дава от това, което сме просели и помислели. Мисля, че всички истински християни, които очакват идването на Христа ще преживеят едно вре на скръб и мъка. Те ще бъдат проверявани, изпитани, изкушавани. Мисля, че много християни ще преживеят ужасите описани в тази книга. Но аз съм обеден, и имам за това дълбоко уверение в сърцето си от Светия Дух, че Бог ще спаси внезапно и неочаквано Своите Си от последния и най-страшен гняв, които ще излее над земята. Той ще спаси Своите чада от най-страшните часове на скръб, за които Библията казва, че идват. християни вие, които искате да сте готови, бъдете будни! Всичко е под Божия контрол и Той все още работи. Той спасява, лекува кръщава със Светия Дух и приготвя Своя дом. Страхът не е от Бога, не по волята Му. Заповядано ни е да се укрепяваме в Бога и да бъдем смели, да се радваме и пеем защото виждаме, че последния час е наближава. Може би тук или там някой все още пита: "Но как мога да се радвам, когато виждам, че този свят, пъшкащ под греха се разпада?" Бих искал да отговоря с думи на Библията: "Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи до сега. Рим.8;22 " Една жена, която ражда може да крещи от болки, но в сърцето си тя се радва, защото знае, че на света ще се роди дете. Царството на Бога все повече се приближава, а царството на сатана се разпада и скоро ще изчезне. Затова всеки истински християнин може да каже с увереност: "Бог държи всичко под контрол".

Глава осем
СЕГА ВИЕ СТЕ НА ХОД
Йов казва: "Йов.7;20 Ако съм съгрешил, що правя с това на Тебе, о Наблюдателю на човеците? Защо си ме поставил за Своя прицел, Така щото станах тегота на себе си?" Това видение може да ви е изкарало от равновесие. Възможно е да ви е подразнело, да да е предизвикало у вас скептицизъм или дори да му се надсмивате. Но възможно е сега у вас да е събудело, съзнанието, че може би е вече време да погледнете на бъдещето, поне веднъж честно. Ако имате открито сърце, вие не сте далеч от Бога. И ако нямате какво повече да му дадете от това сърце, Той пак ще ви приеме. Може би вие не искате да промените сегашния си живот, може би вие обичате своите стари привички и грехове? Може би не сте никак загрижени за своето бъдеще и сте доволен от своя начин на живот? Но ако в момента на че .3сно размишление със самия себе си и почуствате вътре в душата си едно пробождащо безпокойство за бъдещето, тогава трябва да предприемате нещо. Ако честно кажете пред себе си: "Животът ми не е както трябва, но аз не съм в състояние да се променя сам, затова искам да помоля Бога за намеса в живота ми и за помощ!" - тогава това е една добра стартова позиция. Бъдете поне веднъж честни! Вече е крайно време да непрестанните да си изтраем с живота си. Време е да престанем със само извиненията си, покълнали от нечии философски възгледи. Време е да признаем, че това, което скрито и дълбоко чувстваме вътре в себе си , в сърцето си, то е истина. И във вас има нещо скрито, което ,копнее за Бога. Нещо у вас се стреми към реалност, към истина и твърда основа, на която да застанете. Бог говори в Словото Си: "Eрeм29;13 Ако Ме търсите, ще Ме намерите, ако носите в себе си желание , копнеж за Мен , тогава, ще ви се открия." Ерм.29;13Исус Христос иска да ви приеме такива, каквито сте. Но Той иска вие да отидете при Него. Ако вие искате да престанете да бъдете лицемер. Той е готов да ви приеме и да промени целия ви живот. Слезте от високото място, стоите и се смирете пред Бога. Така ще преживеете чудеса. Чрез вяра ще можете да станете жител на бъдещето Христово царство. Тук има указание за една истинска молитва. Защо не го използвате, така че да стане ваша лична молитва?!... Започнете тук и сега:
"Господи Исусе Христе, признавам, че не зная до колко се нуждая от промяна. Но знам, че моят живот се нуждае от промяна. Аз сам не мога да извърша това, затова идвам при Теб и Те моля: Стори това чудо в моя живот. Чуй зова на сърцето ми и не гледай на прегрешенията ми, а на това от което се нуждая. Прости ми и ме обнови и спаси душата ми. Признавам, че не съм следвал заповедите Ти и не съм живял живота си по Твоето Слово. Но приеми ме такъв какъвто съм и направи с мен както Ти е угодно. Аз отварям вратата на сърцето си за Теб и Те каня да влезеш в моя живот. АМИН!"

краят на епохата
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: