Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

брайвик   брат юн   втората смърт   грях   даниел 9   куденхов   мт.28:19   ориген   помазани служители   приемственост  

виж всички тематики

RSS Емисии
rss1.0
Краят на епохата


Хилтън СЪТЪН Преглед на авторите
12.01.08 12:09
Коментари: 0
Няма оценки -


Д-р Хилтън СЪТЪН
  В последно време най-много вълнение предизвикват разговорите за бъдещите времена и по-точно тези за Антихриста.
Когато бях 7-годишен за първи път чух думата "Антихрист". Израснал в църква, с дядо и баща проповедници, аз чух много неща за него. По-късно трябваше да науча, че повечето от това, което ми е казано не е библейски здраво, а по-скоро това бяха мнения и идеи на теолозите от това време и от поколението преди тях.

  Сега аз зная, че след много внимателно изучаване на Божието Слово, ние можем да научим абсолютната истина за Антихриста и никога отново да не се поддаваме на спекулации и страхове. Нашият Господ Исус Христос ни заповяда: "Пазете се да ви не заблуди някой" /Матея 24:4/. В съвършена хармония с казаното от Исус, ап. Павел говори за измамата във ІІ Солунци 2:3: "Никой да не ви измами по никой начин…" Тук той има предвид появата на Антихриста и продължава като посочва: "…чието идване се дължи на действието на сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса…" /ІІ Солунци 2:9/ С други думи, делата на Антихриста и на Фалшивия пророк са лъжливи знамения и лъжливи чудеса и затова те са замислени да бъдат крайно измамливи. Така или иначе, Святите Писания, ако се изучават и приемат, служат като ваксина против измамата, така че "никой да не ви измами по никой начин"- нито с персоналност, нито с красноречие, с употреба на писания, изведени от контекста, или със способността си да извършва на глед знамения и чудеса. В Матея 24:5, Исус ни предупреждава: "защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина." Ние знаем, че думата "Христос", преведена от гръцки означава "Помазаникът". Затова Исус казва: "защото ще се появят лъжехристи…" Имали сме примери за това през вековете, а също така и днес. Поради липсата на познаване на Писанието, хората стават лесна плячка на преструвачи или религиозни мъдреци. Особено на такива, които идват с така наречените духовни инициативи /предложения, опити за помирение/. Всичката информация в Божието Слово относно Антихриста трябва да е важна - ако не е така, то тя не би била там. Веднъж слушах някой да прави коментар относно книгата Откровение и Антихриста: "Е, аз просто не се нуждая да разбирам това. То не е важно за мен." Ние обаче трябва да знаем това: Ако е в Библията, то е важно за нас, независимо дали мислим така или не! Нищо между кориците на тази книга не е маловажно. А днес ние живеем в завършека на последните дни, когато древните пророчества от Писанията се изпълняват с абсолютна точност.
Може ли библейски да бъде разпознат Антихриста
  Хора, млади и стари, от всички полета на живота, питат: Кой ще бъде Антихрист? Наскоро стана популярно сред редиците на някои пророчески учители, че испанският крал Хуан Карлос е Антихриста. Не, не е така. Когато изучаваме Писанията ще разберем, че той наистина не съвпада с описанието на Антихриста в Святата Библия . Хенри Кисинджър също имаше тази съмнителна номинация. Някои дори назоваха английския принц Чарз или Бил Гейтс от Майкрософт. Напълно нелепо! Никой от тези мъже не съвпада с библейското описание на Антихрист. Внимателното изучаване на Писанията ни доставя особена информация за Антихриста. Той е библейски идентифициран. Нека започнем с това, което знаем от Библията - Антихристът е човек и то мъж. /Благодаря на Бог, че жените не са под въпрос за тази длъжност./ Научаваме много за него от книгата Данаил и написаното от апостолите Павел и Йоан. Те ни дават повече представа за точната идентичност на Антихриста, отколкото всеки друг текст на Библията.
Малкият рог
  В книгата на Данаил ние откриваме Антихриста идентифициран като "малък рог":
Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як; той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него; и имаше десет рога.

  Като разглеждах роговете, ето, между тях излезе друг рог, малък, пред който три от първите рогове се изкорениха; и ето, в тоя рог имаше очи като човешки очи и уста, които говореха надменно. /Данаил 7:7-8/
Той е наречен малък рог, защото излиза сред 10 рога. Тези 10 рога са преобраз на 10 нации. Знаем, че 10-те рога, от пророчеството на Данаил и писаното от ап. Йоан в Откровение 17, днес се идентифицират с Общия Европейски пазар. Настоящото членство в Европейската икономическа общност говори повече от достатъчно за 10-те нации, които са описани в книгата на Данаил.
Подобно на малкия рог, Антихристът излиза всред 10-те народа, които го подкрепят. Когато разглеждаме и други писания, става очевидно, че в дължимото време, той ще има противопоставяне от три от големите нации, които първоначално са му дали възможност да се издигне на власт. Той, бидейки способен дипломат и оторизиран с власт от другите нации ще победи опозицията - те ще бъдат "изкоренени".
Някои преводи посочват, че той просто ги потъпква. Но като разглеждам този термин и видя обясненията му на еврейски, става ясно, че той ги разгромява абсолютно и придобива пълен контрол над тях. Те вече нямат своя власт над себе си.
И така, ние го познаваме като властния малък рог, излизащ
всред 10-те големи нации, които му доставят базата за опериране в Европа. Цар
  В Данаил 7:24 за него се говори като за цар: "А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство; и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе."
Възможно е той да бъде считан като президент на Европейската икономическа общност. Той ще е мъжът, който ще води общността по време на седемте години скръб /Голямата скръб/.
Човек на греха - син на погибелта
  Като говори за Антихриста, апостол Павел го нарича "човекът на греха": "Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта…" /ІІ Солунци 2:3/.
От казаното тук, ние добавяме още една подробност в идентифицирането на Антихриста - "синът на погибелта". Тъй като е човек на греха, ние разбираме, че неговият план ще бъде напълно нечестив. Речникът дава определение на думата погибел- "разрушение, унищожение".
Него го очаква унищожаване, пропадане без победа и загубване на всичко. Отдавна трябва да сме схванали това от написаното от ап. Павел във ІІ Солунци 2:8: "…и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си."
Антихрист
  Има още едно библейско идентифициране на този мъж. То се намира в І Йоана 2:18: "Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време."
От Йоан ние вземаме термина "Антихрист". От Исус идва терминът "лъжехрист". В Марка 13:22 се казва: "…защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно и избраните." Лъжехристи са всички, които са дошли или ще дойдат, заявявайки за себе си, че са помазаникът.
Когато изучаваме всичко казано в Библията по отношение Антихриста, ние научаваме, че посред скръбта /Голямата скръб/, от центъра на Ерусалим, Антихристът накрая ще се провъзгласи за бог /ІІ Солунци 2:4/.
Божието Слово изявява пълната му идентичност. Той е малкия рог, който излиза всред 10-те големи нации, които създадоха Европейската икономическа общност, за да бъде лидер на тази смесица от европейски народи и затова за него се говори като за "цар". Той е човек на греха. Нищо негово не е от Бога. Той не е Божий агент. Той не е Божий слуга. Бог не върши нищо чрез него или като го употребява. Той е назован синът на погибелта. Павел изявява, че Исус ще го унищожи. Ние знаем какъв ще е краят му, преди още да сме навлезли в подробностите на книгата Откровение.
Ние откриваме, че той е дяволският и беззаконният. Той ще отрече, че Исус е Христос, като по този начин ще отхвърли и Отца /І Йоана 2:22/. Той ще отрече също, че Исус дойде в плът /І Йоана 4:3; ІІ Йоана 7/. Той е Антихриста- обречен на погибел "…заедно с блясъка на появяването си."
http://www.blagovremie.com/proro4estva/pro2004-03.htm
краят на епохата
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: