Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

благовест белев   изповедник   кол. 1.15   мат.25   мпр   обожествяване на писанията   развратница   хилиазъм   хипократова клетва   шабат  

виж всички тематики

Краят на епохата


Хилтън СЪТЪН Преглед на авторите
12.01.08 12:09
Коментари: 0
Няма оценки -

 

Д-р Хилтън СЪТЪН

 

В последно време най-много вълнение предизвикват разговорите за бъдещите времена и по-точно тези за Антихриста. Когато бях 7-годишен за първи път чух думата "Антихрист". Израснал в църква, с дядо и баща проповедници, аз чух много неща за него. По-късно трябваше да науча, че повечето от това, което ми е казано не е библейски здраво, а по-скоро това бяха мнения и идеи на теолозите от това време и от поколението преди тях.


Сега аз зная, че след много внимателно изучаване на Божието Слово, ние можем да научим абсолютната истина за Антихриста и никога отново да не се поддаваме на спекулации и страхове. Нашият Господ Исус Христос ни заповяда: "Пазете се да ви не заблуди някой" /Матея 24:4/. В съвършена хармония с казаното от Исус, ап. Павел говори за измамата във ІІ Солунци 2:3: "Никой да не ви измами по никой начин…" Тук той има предвид появата на Антихриста и продължава като посочва: "…чието идване се дължи на действието на сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса…" /ІІ Солунци 2:9/ С други думи, делата на Антихриста и на Фалшивия пророк са лъжливи знамения и лъжливи чудеса и затова те са замислени да бъдат крайно измамливи. Така или иначе, Святите Писания, ако се изучават и приемат, служат като ваксина против измамата, така че "никой да не ви измами по никой начин"- нито с персоналност, нито с красноречие, с употреба на писания, изведени от контекста, или със способността си да извършва на глед знамения и чудеса. В Матея 24:5, Исус ни предупреждава: "защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина." Ние знаем, че думата "Христос", преведена от гръцки означава "Помазаникът". Затова Исус казва: "защото ще се появят лъжехристи…" Имали сме примери за това през вековете, а също така и днес. Поради липсата на познаване на Писанието, хората стават лесна плячка на преструвачи или религиозни мъдреци. Особено на такива, които идват с така наречените духовни инициативи /предложения, опити за помирение/. Всичката информация в Божието Слово относно Антихриста трябва да е важна - ако не е така, то тя не би била там. Веднъж слушах някой да прави коментар относно книгата Откровение и Антихриста: "Е, аз просто не се нуждая да разбирам това. То не е важно за мен." Ние обаче трябва да знаем това: Ако е в Библията, то е важно за нас, независимо дали мислим така или не! Нищо между кориците на тази книга не е маловажно. А днес ние живеем в завършека на последните дни, когато древните пророчества от Писанията се изпълняват с абсолютна точност.

 
 
Може ли библейски да бъде разпознат Антихриста

 

Хора, млади и стари, от всички полета на живота, питат: Кой ще бъде Антихрист? Наскоро стана популярно сред редиците на някои пророчески учители, че испанският крал Хуан Карлос е Антихриста. Не, не е така. Когато изучаваме Писанията ще разберем, че той наистина не съвпада с описанието на Антихриста в Святата Библия . Хенри Кисинджър също имаше тази съмнителна номинация. Някои дори назоваха английския принц Чарз или Бил Гейтс от Майкрософт. Напълно нелепо! Никой от тези мъже не съвпада с библейското описание на Антихрист. Внимателното изучаване на Писанията ни доставя особена информация за Антихриста. Той е библейски идентифициран. Нека започнем с това, което знаем от Библията - Антихристът е човек и то мъж. /Благодаря на Бог, че жените не са под въпрос за тази длъжност./ Научаваме много за него от книгата Данаил и написаното от апостолите Павел и Йоан. Те ни дават повече представа за точната идентичност на Антихриста, отколкото всеки друг текст на Библията.

 
 
Малкият рог

 

В книгата на Данаил ние откриваме Антихриста идентифициран като "малък рог": Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як; той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него; и имаше десет рога.


Като разглеждах роговете, ето, между тях излезе друг рог, малък, пред който три от първите рогове се изкорениха; и ето, в тоя рог имаше очи като човешки очи и уста, които говореха надменно. /Данаил 7:7-8/ Той е наречен малък рог, защото излиза сред 10 рога. Тези 10 рога са преобраз на 10 нации. Знаем, че 10-те рога, от пророчеството на Данаил и писаното от ап. Йоан в Откровение 17, днес се идентифицират с Общия Европейски пазар. Настоящото членство в Европейската икономическа общност говори повече от достатъчно за 10-те нации, които са описани в книгата на Данаил. Подобно на малкия рог, Антихристът излиза всред 10-те народа, които го подкрепят. Когато разглеждаме и други писания, става очевидно, че в дължимото време, той ще има противопоставяне от три от големите нации, които първоначално са му дали възможност да се издигне на власт. Той, бидейки способен дипломат и оторизиран с власт от другите нации ще победи опозицията - те ще бъдат "изкоренени". Някои преводи посочват, че той просто ги потъпква. Но като разглеждам този термин и видя обясненията му на еврейски, става ясно, че той ги разгромява абсолютно и придобива пълен контрол над тях. Те вече нямат своя власт над себе си. И така, ние го познаваме като властния малък рог, излизащ

всред 10-те големи нации, които му доставят базата за опериране в Европа.
 
 
Цар

 

В Данаил 7:24 за него се говори като за цар: "А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство; и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе." Възможно е той да бъде считан като президент на Европейската икономическа общност. Той ще е мъжът, който ще води общността по време на седемте години скръб /Голямата скръб/.

 
 
Човек на греха - син на погибелта

 

Като говори за Антихриста, апостол Павел го нарича "човекът на греха": "Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта…" /ІІ Солунци 2:3/. От казаното тук, ние добавяме още една подробност в идентифицирането на Антихриста - "синът на погибелта". Тъй като е човек на греха, ние разбираме, че неговият план ще бъде напълно нечестив. Речникът дава определение на думата погибел- "разрушение, унищожение". Него го очаква унищожаване, пропадане без победа и загубване на всичко. Отдавна трябва да сме схванали това от написаното от ап. Павел във ІІ Солунци 2:8: "…и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си."

 
 
Антихрист

 

Има още едно библейско идентифициране на този мъж. То се намира в І Йоана 2:18: "Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време." От Йоан ние вземаме термина "Антихрист". От Исус идва терминът "лъжехрист". В Марка 13:22 се казва: "…защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно и избраните." Лъжехристи са всички, които са дошли или ще дойдат, заявявайки за себе си, че са помазаникът. Когато изучаваме всичко казано в Библията по отношение Антихриста, ние научаваме, че посред скръбта /Голямата скръб/, от центъра на Ерусалим, Антихристът накрая ще се провъзгласи за бог /ІІ Солунци 2:4/. Божието Слово изявява пълната му идентичност. Той е малкия рог, който излиза всред 10-те големи нации, които създадоха Европейската икономическа общност, за да бъде лидер на тази смесица от европейски народи и затова за него се говори като за "цар". Той е човек на греха. Нищо негово не е от Бога. Той не е Божий агент. Той не е Божий слуга. Бог не върши нищо чрез него или като го употребява. Той е назован синът на погибелта. Павел изявява, че Исус ще го унищожи. Ние знаем какъв ще е краят му, преди още да сме навлезли в подробностите на книгата Откровение. Ние откриваме, че той е дяволският и беззаконният. Той ще отрече, че Исус е Христос, като по този начин ще отхвърли и Отца /І Йоана 2:22/. Той ще отрече също, че Исус дойде в плът /І Йоана 4:3; ІІ Йоана 7/. Той е Антихриста- обречен на погибел "…заедно с блясъка на появяването си."

 

http://www.blagovremie.com/proro4estva/pro2004-03.htm
 
 

 

краят на епохата
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: