Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

6 епохи   гайдарити   есхатология   закон за вероизповеданията   медии   отклоняване от вярата заради парите   плоска земя   прозорецът на овертон   тод бентли   човешка воля  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на eureth
 
29.10.07 18:32От форума, тук: http://edinni.com/p/forum/forum_viewtopic.php?85.0#post_1043


Извода е само един. Християните ще си управляват държавата а в управлението и ще приложат Божиите принципи.

Не съм сигурен, че Спасителят е учил подобно нещо. А отделно от това, това словосъчетание („Божиите принципи“) е съвсем неясно и нерегламентирано в Писанието и може да му се придава произволно значение, в зависимост от заинтересованата страна. Основно съм го чувал от про калвинистки и реконструкционистски гласове, за да оправдаят определени свои позиции.


Ето някои заповеди и изказвания на господаря и след това на пратениците му:

Никак не се кълнете, а говоренето ви да бъде да-то „да“, не-то - „не“, а каквото е повече е от злия.

Не се противи на злия, а ако някой те удари по едната буза обърни му и другата. Ако някои ти вземе ризата, дай му и горната си дреха. Ако някой те принуди да идеш с него една миля, иди две.

Даже, преди всичко, е голям недостатък у вас гдето имате тъжби помежду си. Защо по-добре не оставате онеправдани? защо по-добре да не бъдете ограбени?

На една прелюбодейка хваната в самата изневяра Исус казва “И аз не те осъждам”.

И т.н.


Лично аз ако някой партиен водач в предизборната си кампания каже, че тези неща ще залегнат в основата на неговото законодателство, нямам нищо против да гласувам за него.

Но ако се кълне, и то дори не в Бога,
или ако учи хората да се противят на злия и сам се противи на злия
или ако учи прелюбодейците да бъдат убивани справедливо с камъни (най-добре с кръгли)

тогава не бих могъл да гласувам за такъв, той е от света в най-лошия случай.

Когато преди Бог е заповядал обществото на Израел да убива с камъни всеки, който работи в деня за почивка или пък прелюбодейства, тогава който е следвал Бога и е вършел Божията заповед, такъв не е бил от света, а от Бога.

Но когато сега Бог е пратил сина си да умре за нас грешниците и за момента не е изправил необърналите се грешници на съд, а с голямото си търпение и добротата си ги води към това да променят мисленето си и да повярват в Божия син и да бъдат спасени, за какъв ще се счете човек, който продължава да убива с камъни онези, които работят в деня за почивка или прелюбодействат?


“И видях, и същия рог воюваше срещу святите и надви над тях. Докато не дойде Старият по дни и на святите на Всевишния бе дадено да съдят и дойде времето, когато святите притежаваха царството.”

Ето, ще дойде време, когото Бог ще даде на своите си да съдят света, но това време не е сега, а когато дойде Стария на дни, Исус от Назарет.„Не можете да служите на двама господари.“ , казва Исус.

Или ще служим на онзи, който учи да не се противим на злия човек (понеже днес е ден за спасение), или на онзи, който учи точно обратното, т.е всички известни ми политици. Аз светските хора с власт ги разбирам, понеже те нямат надежда за живот (дори много от тях вярват, че са потомци на маймуни и амеби) и единственото, което им остава е в най-добрия случай безуспешно да се борят за по-добро общество, или много често да използват властта, която имат, за да се облагодетелстват със земни тленни блага и да убиват враговете си.

Не мисля, че Божият син е заповядал на учениците си да се занимават с наказание на грешните хора.

И ако той не е осъдил прелюбодейката (за момента), а чрез вярата й в него й е подарил вечен живот, понеже той обича хората,
а след това сам е отишъл да бъде смазан и убит, и да „стане грях“ както пише, за да стане умилостивение за греха на тази грешница (а и за всички грешници, т.е. за нас и за целия свят)
тогава и онези, които също по милост са им опростени злините (и не са били справедливо убити от Бога поради греховете си, а Исус е бил убит вместо тях) нямат право да осъждат и екзекутират грешниците.
Понеже ако те постъпват с другите не както Бог е постъпил със самите тях, тогава и Бог ще постъпи със самите тях, както те са постъпили с другите.

За това, който няма грях нека пръв да хвърли камъка по грешника, нека пръв да изправи бесилото за грешника, нека пръв да включи електрическия стол за грешника, нека пръв пусне бомбата върху грешниците, нека пръв изстреля ракетите върху грешниците...

Ако Той не беше дошъл и не ни е показал с Духа си неща, които око не видяло, нито ухо е чуло, нито на сърцето на някого са му дошли – т.е. спасението от греха и смъртта, което той дава - тогава не виждам никакъв проблем да се екзекутират прелюбодейците, убийците, крадците и т.н.

Но ако той е идвал и сега, в това благоприятно за спасение време, преди съда, се смилява за грешниците (преди да ни потърси и ние сме били точно същите) и ги спасява, понеже е понесъл греховете им, то ние ще правим ли точно обратното?

Не мисля, че е възможно човек да следва Божия син Исус и да върши точно обратното на това, което Исус е казал. Мисля, че това, което трябва да правят последователите на Божия помазаник е да го следват, а не да се опитват да си доказват, че са му последователи, когато вършат точно обратното на това, което той е казал.

В края на краищата е по-важно да следваш помазаника Исус отколкото да се опитваш безуспешно да строиш къща с изгнили дъски, проядени от червеи, с разтрошени тухли, с изпочупени стъкла. Няма да стане. Подобно начинание няма да успее. Първо Бог трябва да възстанови всички тези неща и тогава Бог ще си построи къщата. Но ако Бог възстановява с чудо строшените греди и изпочупените стъкла и ги прави чисто нови (понеже Той може да прави тези чудеса) тогава за какъв ще счете някой, който обратно на това троши още повече и изхвърля строшените неща на боклука вместо да остави Бог да ги възстанови, както и самият той е бил възстановен от руините?

Ако се перифразира изявлението на Исус, което той казва (след като Симон се опитва да го мъмри и да му противоречи) учейки, че скоро ще бъде убит
(аз нямам правото да го препоръчам, само го преписвам и перифразирам):

Тогава Исус каза на учениците Си: Ако някой иска да дойде след мен, нека се отрече от себе си нека си надене бесилото на врата (или пък: нека седне на електрическия стол) и така нека ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери. Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? или какво ще даде човек в замяна на живота си?


благодат,   благосклонност,   воюване по плът,   заблуди,   зъб за зъб,   мойсеевият закон,   око за око,   плътски оръжия,   реконструкционизъм,   спасение даром
 
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: