Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

τιμη   апостолос   безценното за исус   бил гейтс   градината   духовна канара   еволюционен   очистване   сабя   той ще ми бъде син  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на Владо
 
11.12.19 11:04


 

 

ДЕНЯТ НА ЙХВХ, ГОСПОДАРЯТ  

---------------------------

 

Когато говорим за нашата вяра има много теми, по които да спорим, теми, по които да се съгласим, теми, по които можем заедно да пеем псалми и да се радваме, но има теми, по които има наложено табу (устна възбрана поради страх от всевишна сила). Една от тези теми е темата за "ДЕНЯТ", или "ДЕНЯТ НА ГОСПОДАРЯ", както го описват пророците. Това е денят, в който Господарят, за който ние всички пишем, молим се в Името Му, надяваме се на спасението Му, преобразяваме се по образа Му, приели сме от Духа Му и следваме пътеките Му, ЩЕ ДОЙДЕ НА ТАЗИ ЗЕМЯ. 

 

Още от древни дни пророците пишат за този ден, треперейки от УЖАС и ГОЛЯМ СТРАХ - вълнения, непознати на съвременното модерно "християнство". Именно този ДЪЛБОК УЖАС и този разтърсващ ДЪЛБОК СТРАХ са подготвяли хората в древни дни да срещнат ГОСПОДАРЯ, ВСЕМОГЪЩИЯ, ПРЕВЪЗВИШЕНИЯ, ДРЕВНИЯТ ПО ДНИ, очи в очи. Всеки, който го е видял, почти е припадал от УЖАС, разтърсващ съществото му до микромолекулярно ниво, до неутроните в атомите в молекулите на тялото и душата му. 

 

ДЕНЯТ, В КОЙТО САМИЯТ ЙХВХ, ГОСПОДАРЯТ, ЩЕ ДОЙДЕ 

--------------------------------------------------------------------

 

Ето ни и нас - езичниците, кой от кой по-странен, с почти луди идеи за Бога, четейки писанията, разбирайки отчасти записаното, ние се радваме за нашето спасение, за което пророци и древните се надяваха да видят, но пророкувайки, разбраха, че не за техните дни говори Бог, а за ЕДНО ДАЛЕЧНО БЪДЕЩЕ. 

 

В денят, в който Бог определи, ЙХВХ, ГОСПОДАРЯТ, зададе въпрос на небесата : "КОЙ ЩЕ ОТИДЕ В НАШЕТО ИМЕ?" и само ЕДИН можеше да отговори : "ЕТО МЕ, ИЗПРАТИ МЕН!", защото ТОЙ БЕШЕ определен за това и ЕДИНСТВЕН достоен да извърши ИЗКУПЛЕНИЕТО на рода на Адам. 

 

Исая 6:8. После чух гласа на ГОСПОДАРЯ, КОЙТО казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето МЕ, изпрати МЕНЕ! 

 

МАСЛИНАТА И НЕЙНИЯТ КОРЕН 

--------------------------

Проповядвайки за езическият свят и причината за НАШЕТО СПАСЕНИЕ - моето и твоето, Шаул - Савел - Павел, пише, че причината за спасяването на езичниците е една : ДА ВЪЗБУДИ РЕВНОСТ ЙХВХ У СВОЯТ НАРОД И ТАКА ДА ОБЪРНЕ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА СПАСЕНИЕ КЪМ СЕБЕ СИ. 

 

После ще има какво да се случи и ще настъпи ДЕНЯТ - моментът, в който ВСИЧКО ЩЕ СПРЕ ДА СЪЩЕСТВУВА, защото Създателят ще сложи край на всичко!! Той ще сложи край на земята и делата, които се вършат тук. Ще дойде НЕГОВИЯТ СЪД. 

 

Надявам се да ме разбирате и при това - да ме разбирате правилно. ДЕНЯТ, В КОЙТО ГОСПОДАРЯТ ЩЕ ДОЙДЕ НИЕ ЩЕ ЗАСТАНЕМ С ОТКРИТИ ЛИЦА ПРЕД СЪДИЛИЩЕТО МУ. Всеки от нас ще отговаря за делата си. Както аз, така и ти.

 

И тук са моите съвети към вас, моите братя и сестри в Исус, Божият Единствен, Божията Вечна жертва, Изкупителят на Яков, НАДЕЖДАТА на Йезраил : БЪДЕТЕ МЪДРИ! ОЧИСТЕТЕ ДРЕХИТЕ СИ ОТ МЪРСОТИЯТА НА ТОЗИ СВЯТ! БЪДЕТЕ СВЯТО СВЕЩЕНСТВО НА ЦАРЯ НА ЦАРЕТЕ, ЗНАЕЙКИ, ЧЕ ВЛИЗАМЕ НЕ В ЗЕМНО СВЕТИЛИЩЕ И НЕ ПРИСТЪПВАМЕ КЪМ ЗЕМЕН ОЛТАР, НО ПРИСТЪПВАМЕ КЪМ НЕБЕСНИЯТ ОЛТАР, ПРОПРЪСКАНИ С КРЪВТА НА ЕДИНОРОДНИЯ, ВЛИЗАЙКИ В НЕБЕСНОТО СВЕТИЛИЩЕ...

 

Надявам се да съм ясен, въпреки че често съм тежкоезичен и неразбрано говоря. 

 

Люде, които Бог придоби, за да възвести ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА ТОЗИ, КОЙТО СЪДИ И ВОЮВА ПРАВЕДНО, чуйте ме! Има мнозина от нас, които живеят в грях и търпят зло в сърцата си, които обичат прелъстителността на този свят и губят с всеки ден спасението на душите си, изпитвайки дълготърпението на нашият БОГ! Спрете се, покайте се! Знайте, че е страшно човек да падне в ръцете на Бога! Нашият БОГ извърши велико и страшно спасение за нас - КОЙ ЩЕ ПОМРАЧИ ВСЕВИШНИЯТ В СЪВЕТИТЕ МУ?! Кой е този от нас, който би защитил греха си и злините си, заставайки пред лицето на ТОЗИ, от КОГОТО ще побегнат слънце, луна и звездите ще падат в НЕГОВИЯТ ДЕН, когато той дойде?!

 

Братя и сестри, не смейте да думате : "НО ЩЕ СЕ ПОКАЯ, АЗ ЗНАЯ, ЧЕ ТОЙ Е ЛЮБОВ!" Не пише ли, че БОГ И ДО ЗАВИСТ РЕВНУВА ЗА ДУХА, Който ни е дал? Не погуби ли Бог Единственият Си Син като жертва за греховете ни? ДОКОГА ЩЕ РАЗПВАМЕ ОЩИ И ОЩЕ Сина вътре в нас?

 

Народе на ГОСПОДАРЯ, призовавам ви към очистване и молитва за прошка на греховете ни!

 

ЗАЩОТО ДЕНЯТ НАИСТИНА ИДЕ! Чуйте ме! Има един лъжлив дух, който Бог е позволил да замъгли умовете на мнозина, говорейки, че Бог още дълго ще се бави!! И ще имаме време да се покаем за това, що вършим в тайно!

 

НЕ СИ ИГРАЙТЕ С БОГА! НЕ ПРЕЗИРАЙТЕ ДЪЛГОТЪРПЕНИЕТО НА ВСЕВИШНИЯ И НЕ СЧИТАЙТЕ ДАДЕНАТА НИ БЛАГОДАТ КАТО СРЕДСТВО ДА ПРОКРИЕТЕ ГРЕХОВЕТЕ СИ!

 

Сами себе си погубваме в нашето безумие....

 

СКЪПИ МОИ, ПОРАДИ НАС, НАРОДА НА ГОСПОДАРЯ, ДОЙДЕ ТОВА ЗЛО НАД СТРАНАТА НИ - УПРАВНИКА БОРИСОВ, КОЙТО ДОНЕСЕ РАЗРУХА НАВСЯКЪДЕ!! НЕКА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ БОГА, ДА ИЗПОВЯДАМЕ ГРЕХОВЕТЕ СИ, НЕКА ДА ПОТЪРСИМ ВСЕВИШНИЯ, ДОКАТО Е БЛИЗО, ДА СЕ ХВАНЕМ ЗА ПОЛИТЕ МУ И ДА ПЛАЧЕМ ЗА ГРЕХОВЕТЕ СИ!

 

НАШИЯТ БОГ ИДЕ! КАКТО Е ПИСАНО : "ПРОКЛЕТ, КОЙТО НЕ ЛЮБИ ГОСПОДАРЯ!" И ПОСТОЯНСТВА ВЪВ ВЪРШЕНЕТО НА ЗЛО! МАРАНАТА! 
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: