Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

100 палатки за евразия   barbara spectre   ангел динов   арианство   атанасиани   благодат   добрич   избори   кенет хегин   народите овце и кози  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на eureth
 
07.08.19 18:57


 

/по повод темата кандидат-пророчество: Армията на последното време/

 

 

 

 

Аз и Бог от понеделник до събота / youtube:

 

"Искам да споделя част от това, което аз виждам. Защото Словото казва "Отчасти виждаме, отчасти пророкуваме"."

 

 

 

 

Наистина ли "Словото казва" такова нещо?

 

Всъщност – не.

 

 

 

Пише друго:

 

"Любовта никога не отпада; другите обаче, пророчества ли сѫ, ще се прекратятъ; езици ли сѫ, ще престанатъ; знание (т.е. Слово на знание, м.б.) ли е, ще изчезне: Защото отъ части знаемъ, и отъ части пророкуваме; но когато дойде съвършеното, тогазь това което е отъ части ще се прекрати."

 

/из 1-во п-мо до кор., 13/

 

 

 

 

 

 

 

За всеки случай исках да уточня следното по-долу и затова отворих тази тема.

 

(Може в случая цялото това напомняне и "предпазна мярка" да е напълно ненужно, но вярвам, че поне не е вредно да се напомнят подобни неща.)

 

 

 

 

 

 

 

От горното /1 до кор., 13/, където Бог чрез Павел, царския пратеник, ни просветлява относно важността на любовта, разбираме, че любовта (за разлика от много други неща) никога няма да изгуби важността си, да престане, да не бъде от значение – дори и когато отидем при Бога.

 

 

 

Относно другите неща, които там са посочени (т.е. сегашните скъпоценни дух-овни дарове, които именно Божият Дух ни дава за изграждането на Божията общност в сегашно трудно време на спасение от греха и смъртта, и на воюване на живот и смърт със сатанинските сили на тъмнината /вж Еф.6:10-/) – напр. пророчества, езици, (предп.: Слово на) знание и подобни,

 

ще дойде онзи момент, когато – Амен! – отидем при Бога, и тогава от тези другите споменати неща просто няма да има нужда и съответно Божият Дух няма да върши конкретно тези Божии дела в нас и с нас.

 

 

Понеже вече ще сме там, при Бога и при "Агнето", и няма да ни трябват подобни "известия" и "предизвестия" от Бога, понеже ще сме при него и той ще ни казва директно, каквото иска да ни каже, а не както е сега, когато той е на небесата, а ние сме на земята

 

(ако и Божият свят Дух да е тук с нас и в нас, понеже Божият син, Господарят Исус, ни е обещал, че няма да ни остави сираци, възкачвайки се в Божиите небеса, и сядайки на престол отдясно на Бога, неговия баща).

 

 

 

 

 

 

 

 

Но тук трябва да е съвсем ясно следното:

 

 

 

Когато Бог дава на някого пророчество, това е нещо, което Бог знае и е решил да го открие и на даден човек. Т.е. става дума за нещо, което човек сам няма как да разбере преди Бог да му го каже, понеже то е скрито – например бъдещите събития, които още не са се случили.

 

 

 

Когато Бог дава слово на знание, е подобно. Т.е. човек няма как сам да узнае това нещо, което Бог му открива.

 

 

 

Т.е. тези неща не са нещо, които ние някак си можем сами да "видим", ако Бог не ни ги каже конкретно, както например Бог е казал на Исая или на Езекил, с ясни и конкретни Божии думи.

 

 

 

Когато Бог обяснява, че ние сега "отчасти пророкуваме" и "отчасти знаем (т.е. чрез давано от Бога Слово на знание)", то това идва да каже,

 

че когато Бог дава пророчество на някого, то Бог не му е открил цялата истина относно всичко в творението му, вкл. миналото и бъдещето,

 

а му е открил само точно определена част от цялата истина

 - но НАПЪЛНО истинна част! А НЕ отчасти истина, отчасти заблуда

(напр. открил му е какво конкретно ще стане веднага след края на Голямата скръб, и само това, но то цялото това е истина, а не е отчасти истина, отчасти заблуда).

 

 

 

 

 

В този смисъл, когато този човек казва:

 

"Искам да споделя част от това, което аз виждам. Защото Словото казва "Отчасти виждаме, отчасти пророкуваме""

 

(очевидно твърдейки, че в Божиите свети Писания пишело нещо , което всъщност съвсем не го пише),

 

 

 

 

 

то покрай всичко това има опасност някой лесно да се заблуди, че хората (особено в сегашното ни немощно състояние) са един вид "застраховани" от Божия съд,

 

 

 

в смисъл, че ако част от това, което някой твърди в Божието име след това се окаже, че отчасти не е истина, а е заблуда,

 

то дори самият Бог уж бил казал, че такива не-истини и заблуди са нещо съвсем нормално и приемливо пред Бога...

 

и че няма проблем пред Бога да говорим от Божие име и с Божий авторитет неща, които не са истинни и които Бог не е казал,

 

 

понеже напр. уж пишело, че ние "отчасти виждаме, отчасти пророкуваме".

 

(Съмнвявам се този човек умишлено да е целил подобно нещо, а по-скоро казвам, че поради специфичната ситуация, някой гледащ това видео може да се подмами да си помисли подобни неща.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Няма такова нещо.

 

Нито Бог е казал "Отчасти виждаме",

 

нито пък Бог ни е позволил да говорим от Негово име и с Негов авторитет, неща, които Той не ни е казал, и които са само отчасти истина,

 

както напр. Бог е казал конкретно и ясно на Исая или на Езекил, или на другите пророци конкретни неща, които те са записали с конкретни думи, които са Божии думи, а не заблуди в стил "отчасти виждаме, отчасти не виждаме".

 

 

 

 

 

Вярно е, че в тази греховна плът, в която се намираме и остатъците от светските заблуди в умовете ни, ние не винаги можем докрай правилно и истинно, и в праведност да разсъждаваме относно дадени писмени или събитийни факти, и не винаги ни достига нужната мъдрост, праведност, упование на Божиите обещания за дадена ситуация и т.н,

 

 

но това няма нищо общо с написаното в 1-во п-мо до кор., 13.

 

 

 

 

 

 

 

Поради това, когато Бог ни каже нещо конкретно, то ние можем с Божия помощ да го предадем точно и коректно на другите, дори и не всичко да разбираме в момента. Напр. Исая едва ли е разбирал (и "виждал") всичко тогава, но въпреки това записаните от Исая, предадени му от Бога, Божии конкретни истинни думи си остават Божии и истинни, и конкретни.

 

 

Но ако Бог не е казал нещо конкретно на някого, със задача да го предаде на другите (както напр. Исая или Езекил),

 

тогава никой няма оправдание (и "застраховка") пред Бога ако лъже другите, а и себе си, че Бог уж му бил казал нещо, но като не стане, то това било понеже той отчасти виждал, отчасти не виждал.

 

 

 

 


отчасти знаем,   отчасти пророкуваме,   пророчества
 
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: