Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

анонимност   араби   божият гняв   за кой/какво бе убит сина божий   лгбт   лицемерие   мохамеданство   на когото простите греховете   нетаняху   разкр. 7:14  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на eureth
 
26.03.14 03:07


По повод: Налага ли Бог волята Си


Според мен има някакво объркване на понятията в горния материал.


Още от начало е ясно, че ако някой върши противното на това, което Бог му е казал да (не)върши (с предупреждение за наказание със смърт), Бог го наказва със смърт – напр. Адам, съотв. и децата му. Както и пише: “Заплатата за греха е смърт.”

Също ясно е казано, че ако остане във греха, човек няма да наследи Божието царство, дори и да знае за Божия син - до гал. 5.21.


Но ако и да е така, то все пак Бог не е наложил волята си на Адам, а го е оставил да се погуби, щом така е избрал, т.е. щом е избрал да върши противното на това, което Бог му е казал да не върши (т.е. грях), изрично предупреждавайки го за съответното Божие наказание.

Също, Бог не е наложил волята си и не е “сложил чатал на врата” на онези, които искат да вършат греховете, за които Павел, пратеникът на Царя, говори в п-мото си до гал. 5.21, и така да се погубят.


Т.е. Бог не налага волята си на хората.
Но същевременно ясно е заявил, че Божието царство ще наследят само онези, които вярват в Божия син и вършат онова, което Божият син им е казал, и съответно бягат от греха и тъмнината, така съблюдавайки Божията воля. А другите ще бъдат предадени от Бога на ужасяващо Божие наказание.
Ако Бог желаеше да наложи волята си, то Адам никога не би могъл да извърши противното на това, което Бог му е казал, т.е. Адам никога не би могъл да яде от плодовете на онова дърво, за което Бог му е казал да не яде от него, и че в противен случай ще умре.

Понеже: “Кой е устоял срещу волята му...” /до римл., 9/.
А Адам е ял...В Мт.18.15-20 господарят съвсем не илюстрира как Бог уж опитвал да си налага волята над хората
Бог там ни открива, че търпи дълго, за да се обърне съответният грешник.

Ако Бог искаше да си наложи волята, описаният човек никога нямаше да може да извърши съответния грях.

Понеже: “Кой е устоял срещу волята му...”.
А същевременно има такива хора, като описания...Да, Бог налага наказания, вкл. и невъобразими, като напр. езерото с огън и сяра, след съда на мъртвите. Но Бог не налага волята си.

Който го обича и вярва в сина му и така получава даром опрощение на греховете си и вечен живот, и върши волята му, такъв човек е добре дошъл в Божието царство, както пише.

А който не иска Божието, Бог не му налага волята си, а – напротив – му казва: „Неправедният нека върши още неправедност; нечистият нека се скверни още„ - щом така е избрал, да презре Божието велико спасение и да погуби душата си.Неправедният нека върши още неправедност; нечистият нека се скверни още„...
Ясно е и е известно, че Божията воля е Божиите деца да са единомислещи по отношение на казаното от Бога (не по отношение на човешки учения). Но – за добро или лошо – това, че някой си човек учел мнозината, съвсем не е гаранция, че това, което той учи е истина и всички трябва „като шарани да кълват“ и да му вярват. Поради това, както пише: „Трябва да има разцепления сред вас“, 1 до кор. 11:19.

Сега, ако някой е на различно мнение от съответния масов учител само заради това, да се чувства уникален или „велик“, а не понеже е прочел, че Бог казва така и така, а не както този учел, тогава това очевидно е тъмнина и празна работа.

Както пише, Божията воля е: ВЕЧЕН ЖИВОТ /Йн./.

При това, това дори е декларирано преди Божият син да се прослави, т.е. – на практика спрямо Божии врагове по естество и дела (както и господарят по онова време казва на учениците си: „вие, които сте зли“ Мт.).

Ако Бог желаеше да наложи волята си на хората, то абсолютно всеки човек, щеше, като на конвейер, да вярва и върши всичко, което Бог желае, и така да се окаже с вечен живот.

Но както Божият син е заявил, всъщност малко са онези, които са спасяват, а мнозинството ще се погубят.


Нима Бог е слаб да „наложи волята си“ и да наложи на всички хора вечен живот?... (Както и реконструкционистите в заблудите си на практика считат за слабост на Божия Дух, когато даден народ е избрал да не се обърне към Божия син.)

Не, разбира се, Бог не е слаб и може да наложи заявената си воля – вечен живот. Но очевидно Бог не желае да налага волята си върху хората и всъщност ги оставя да могат и да изберат да се погубят.
Разбира се, ако и да не им налага волята си, той изобщо не им спестява определените от него наказания, които той определено налага, както отсъди и определи.


А защо Бог не желае да налага волята си на хората е отделна тема, но според мен би трябвало да има връзка с осъщественото желание на Бога да създаде същество по свое подобие.


Отрицателният ефект от такова объркване на понятия може да бъде, че някои невярващи може да бъдат отблъснати от вярата в Божия син, поради неприемливото за тях евентуално отнемане на дадената им от Бога възможност да избират измежду нещата, които Бог им е дал да избират;


а за вярващите – съответно да охлади любовта им към Бога, поради душевната травма от подобна заблуда, т.е. че Бог уж им налага волята си и така им отнема възможността да избират сред нещата, които Бог всъщност им е дал да могат да избират, вкл. и да се погубят, ако така биха избрали.


Но ако и да говорим за такива страшни неща, все пак човек би трябвало повече да насочва погледа си към Божието велико спасително човеколюбие, показано на целия свят чрез помазаника, Божия син, който се е подложил на толкова страдания и на смърт, за да спаси нас, които сме му били врагове в греховете си – ако държим вярата и надеждата в него, и стоим далеч от греха и тъмнината.


 
Коментари
от Ferko в 26.03.14 08:18
Отговори на това
Гост
100% съм съгласен с казаното от теб. Но моята главна иде я е, че ние можем и трябва да настояваме в тялото Христово Божията воля да се върши без да се подаваме на манипулацията на тези които ни казват "Ама вие ми налагате вашата воля, оставете ме сам да се оправям с Господа" Ако ние настояваме да се върши Божията воля ни не настояваме да се върши нашата. Ние сме инструмент решил да бъде покорен на Този, който е решил да го използва за да бъде Неговата воля изпълнена там където Той трябва да е царя-в църквата. Така, че с написаното исках да кажа, че настояването на Божиите хора за вършене на Божията воля с предупреждения за дисциплина както и с прилагането на такава не е погрешно нещо. Да, това се прави защото Бог иска неговата воля да бъде извършена.
Изглежда обаче не съм се справил много добре с написаното (:
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: