Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

банки   василий врач   евангелие на просперитета   лъжеапостоли   македоноиди   пастири и учители   предателят юда   прощаване на греховете   сабя   свидетелства  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на Владо
 
29.05.09 10:59


  Тези размисли и неща аз отдавна ги премислям и отдавна са ми в сърцето. Много от тези неща ми ги е показал Боги  ще ги публикувам за обща полза и за да се прослави Той.

  Предварително казвам, че има някои дълги пасажи, които съм пейстнал и които можем да прочетем още веднъж, въпреки че ги знаем, за размисъл и да ни послужат.

  Много пъти, докато съм минавал различни битки с изкушения и със самият изкусител и бащата на лъжата, Бог ми Е говорил за моето синовство пред Него и за това, че съм от различен род, осветен и измит в кръвта на Христа- да, пише си го ясно в словото, но когато дойде изкусителят понякога забравяме всичко и за съжаление оставаме в битката като прости хора срещу един вековен лъжец. Тогава е редно да използваме силата на Божието слово и да не облягаме на своят си разум, тогава е редно въпреки емоциите и вероятните си мисли и логика и реално положение на ситуацията и нещата и хората и света и всичко .... да се покорим на Божието слово, което трае до века, слава на Единородният Син.

  Но какво значи да да си назарей? Самият Помазаник, Сина, Беше назован "Назарей"

19 А като умря Ирод, ето ангел от Господа се явява насъне на Иосифа в Египет и казва:
20 Стани, вземи детето и майка му, и иди в Израилевата земя; защото измряха ония, които искаха живота на детето.
21 И тъй той стана, взе детето и майка му, и дойде в Израилевата земя.
22 Но като чу, че над Юдея царувал Архелай, наместо баща си Ирода, страхуваше се да иде там; и, предупреден от Бога насъне, оттегли се в галилейските страни,
23 дойде и се засели в един град наречен Назарет; за да се сбъдне реченото чрез пророците, че ще се нарече Назарей. (благата вест според брат ни Матей, 2гл.)

  Назарей, от древни времена, преди явяването на Сина в плът, подобна на човешката, преди да се изпълнят времената, означава "отделен", "отделен за Бога(за служба на/към Бога)". Такива са били мнозина достойни мъже във времената до идването на Помазаника на земята в плът. Бог е говорил, отделял, привиквал зъ изпълнение на воята свята воля и в мнозина случаи човеците са били покорни (къде - докрай, къде- до време, като ние трябва трезво да извлечем поука от техните грешки и отклонения, а не да се имаме за мъдри).

 Самият Божий Син Беше наричан редица пъти с имена, свързани с родното Му място и с имена, свързани с назарейството (отделеността Му за служба пред Бога, за да Бъде употребен от Бога). Например :

Марк 1:9
През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан.

Лука 4:16
И дойде в Назарет, дето беше отхранен, и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете.

Матей 21:11
А народът казваше: Той е пророкът Исус, Който е от Назарет галилейски.

Марк 1:24
[Остави ни!] Какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий.
Марк 10:47
И като чу, че бил Исус Назарянинът, почна да вика, казвайки: Исусе, сине Давидов, смили се за мене!
Марк 14:67
...и като видя Петра че се грее, взря се в него и каза: И ти беше с Назарянина, с Исуса.

Лука 18:37
И казаха му, че Исус Назарянинът минава.

Деяния 10:38
... именно, Исус от Назарет, - как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола (харесвам този пасаж!); защото Бог беше с Него.

  Разбира се, това не е богословски труд, нито някакво библийско дълбоко проучване- просто пиша накратко за полза на неколцина, ако Бог реши да използва написаното , разбира се.

  Назарянина, пророкът от Назарет, Исус Назарянина.... Учителят, от Който започна учението, дало живот и надежда и на нас, езичниците- колко велика е Божията благодат и милост към нас, присадените клонки към вековната Божия лоза, Израел...слава на Бога.

  Та Този Назарянин, Божият Син и Сам Той - Бог, изкупвайки ни от греха ни призова в Своето царство и царството на Баща Си, където ние влизаме по благодат, без силата и правата на делата ни . Но редица пасажи ни говорят за нашата отделеност и святост, нашата ПРИНАДЛЕЖНОСТ към нещо ново и нашата отговорност да бъдем РАЗЛИЧНИ  от този свят и теченията му и СЪОБРАЗНИ (по образ, спрямо даден имидж, съ-образ на някому) със святият образ на Божият Велик Син и Агнец. Той Беше Назарянин, отделен за Божия употреба и служба.
19 Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си,
20 защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии]. (1-то писмото на нашият брат Павел към коринтската общност,6гл. )

   Ние принадлежим на едно различно царство. Има човешки царства, както знаем, управлявани къде - по-добре, къде- по-зле и по- греховно, но има и Божие царство, но което принадлежим и е добре да го схванем, защото спрямо нашата степен на принадлежност и посветеност както към това царство, така и спрямо Царят му, ние ще достигнем до : 

Откровение 19:9
И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето.  

 Според мен назарейството е свързано и е неделима част от понятията "християнин", "ученик на Исус Назарянина, Учителят и Божият Син". Защо? Защото ни сме

1 Петрово 2:9
Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби ( т.е. - ние сме Негови, не на нас си, нито на "църквата", нито на нищо и никой, но ПРИНАДЛЕЖИМ на Бога - за свята и чиста употреба...святи съдове в ръцете Му), за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина:...

  ...и защото трябва да живеем спрямо ТАЗИ ИДЕНТИЧНОСТ, СЪОБРАЗНОСТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТ. О, КОЛКО НЕЩА ЩЯХА ДА НИ БЪДАТ СПЕСТЕНИ, АКО ИМАХМЕ РАЗБИРАНЕТО , ЧЕ СМЕ НЕГОВИ И БЯХМЕ ПОКОРНИ ДЕЦА, АКО СЪРЦАТА НИ БЯХА КАТО ПОКОРНИ ВОДИ ПОД РЪКАТА НА ЦАРЯТ....но ние все изопъчаваме учението на Царят и това непременно ни довежда до редица болки и тъги, с които сами се пронизваме. Може да е различно. Трябва да е различно. Нужно е да е различно. Назарей....Божий син и дъщеря...отделен от греховността на този свят, съобразявайки се предимно и единствено с волята на Небесният Баща.

  Наскоро (де-факто- вчера) един човек ме нарече "фанатизиран вярващ" и аз му отговорих, че това е ГОРДОСТ ЗА МЕН- ТОВА НЕ Е ОБИДА, А СЕ ГОРДЕЯ С ТОВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Това е чудесно в моите уши. Радва ме. Нека греховните човеци пищят и си запушват ушите от учението и светлината, която носим! Нека бъдем "град, поставен на високо", "светило, което свети ярко и силно", а не мъждукащо и странно мъгляво. В Неговата светлина ние трябва да стоим, в истината Му да живеем и да дишаме ... ние сме назареи, различен род, ние не принадлежим нито на този свят, нито на никой- НИЕ ПРИНАДЛЕЖИМ ЕДИНСТВЕНО И САМО НА ВСЕВИШНИЯТ СВЯТ И ЖИВ БОГ, СЪЗДАТЕЛ НА ВСИЧКО И СЪДИЯ НА ЖИВИТЕ И МЪРТВИТЕ. Слава на Него.  

 
Призива на нашият брат във вярата Петър

14 Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във време на незнанието си;
15 но, както е свет Тоя, Който ви е призовал, така бивайте свети и вие в цялото си държане;
16 защото е писано: "Бъдете свети, понеже Аз съм свет".
17 И ако призовавате като Отец Този, Който без лицеприятие съди, според делото на всекиго, то прекарайте със страх времето на вашето престояване,
18 като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви,
19 но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,
20 Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за вас,
21 които чрез Него повярвахте в Бога, Който го възкреси от мъртвите и Му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога.
22 Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце,
23 тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века].
24 Защото "Всяка твар е като трева, И всичката й слава като цвят от трева; Тревата изсъхва, и цветът й окапва,
25 Но Словото божие трае до века"; и това е словото, което ви е благовестено. (1 писмо , 1глава )

  е спрямо Божият призив към народа Му отпреди идването на Божият Месия в плът и преди да бъдат привлечени към благата вест и езичниците, чрез които да се прослави също Бога на Израил :

Левит 19:2
Кажи на цялото общество израилтяни, като им речеш: Свети бъдете, защото Аз Господ, вашият Бог, съм свет.

Левит 11:45
Защото Аз съм Господ, който ви изведох из Египетската земя, за да ви бъда Бог; бъдете, прочее, свети, защото Аз съм свет.

 
Също така, думите на Исуса :

Йоан 8:23
И рече им: Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе. Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят
.

 ....ясно ни дават да разберем, че Той НИКОГА не е търсил НИЩО от този свят, ОСВЕН да изпълни волята на Баща Си, заради и което Беше пратен тук :

4 Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове.
5 Затова Христос, като влиза в света, казва: - "Жертва и принос не си поискал, Но приготвил си Ми тяло;
6 Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са угодни.
7 Тогава рекох: Ето, дойдох, (В свитъка на книгата е писано за Мене), Да изпълня Твоята воля, о Боже" -
8 Като казва първо: "Жертви и приноси и всеизгаряния и приноси за грях не си поискал, нито Ти са угодни", (които впрочем се принасят според закона),
9 после казва: "Ето, дойдох да изпълня волята Ти". Ще каже: Той отмахва първото, за да постанови второто.
10 С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги.
11 И всеки свещеник, като стои та служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове;
12 но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога,
13 та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие.
14 Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават.
15 А и Светият Дух ни свидетелствува за това; защото след като е казал: -
16 Ето заветът, който ще направя с тях След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърцата им, И ще ги напиша в умовете им", прибавя:
17 "И греховете им и беззаконията им няма да помня вече".
18 А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях.
19 И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището,
20 през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си,
21 и като имаме велик Свещеник над Божия дом,
22 нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода;
23 нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оня, Който се е обещал;
24 и нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела,
25 като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.  (от писмото към евреите, 10гл.)
             
  Та - нека да живеем отделени от този свят, назареи Богу, свят род и свещенници, хора, чиито грехове веднъж- завинаги са измити и опростени в кръвта Божия, Негова принадлежност и Негово наследство, частици от Божиите изкупени тук, на земята, очакващи идването на Нашият Господар от небесата, когато стихиите сгорещени ще падат и творението ще претърпи невероятното второ идване на Божият Син в Неговата слава, с Неговите ангели, за да управлява тук като Цар над царете и Велик Господар над всички господари, министри, управители, кметове, закони, конституции, членове, постановления и разбирания....тогава и ще 


22 Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят.
23 Но всеки на своя ред; Христос първият плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови.
24 Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила.
25 Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си.
26 И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена,
27 защото Бог "е покорил всичко под нозете Му". А когато ще е казал, че всичко е вече покорено, (с явно изключение на Този, Който Му е покорил всичко),
28 когато казвам, ще Му е било покорено всичко, тогава и Сам Синът ще се покори на Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог все във все(така, както Е Бил в началото, да се свети Името Му свято!!!).
29 Иначе, какво ще правят тия, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите никак не се възкресяват, защо се и кръщават заради тях?
30 Защо и ние се излагаме на бедствия всеки час?
31 Братя, с похвалата, с която се гордея за вас в Христа Исуса нашия Господ, аз всеки ден умирам.
32 Ако, по човешки казано, съм се борил със зверове в Ефес, какво ме ползува? Ако мъртвите не се възкресяват "нека ядем и пием, защото утре ще умрем".
33 Не се мамете. "Лошите другари покварят добрите нрави".
34 Отрезнейте към правдата, и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да ви направя да се засрамите.
35 Но някой ще рече: Как се възкресяват мъртвите? и с какво тяло ще дойдат?
36 Безумецо, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре.
37 И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго;
38 но Бог му дава тяло каквото му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло.  (от писмата на брат ни Павел до коринтяните, 1-во писмо)

  И, непременно, назарейството е свързано със себеотречеността, борбата с греха и страстите му в телата ни, освещане чрез словото на истината, да се любим и да стоим в единство- НИЕ, КОИТО СМЕ НЕГОВАТА ОБЩНОСТ, ПОХВАЛА И СЛАВА НА ЦАРЯТ НА ЦАРЕТЕ. 

Йоан 18:36
Исус отговори: Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството Ми не е оттук. 

 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

  Поздрави, избранници Божии, бъдете святи и с добра и праведна обхода, за да Се слави Бога и да се срамят враговете Му. Безспорно ние сме ухание, което докарва смърт на едни и вечен живот на други. Нека Бъде прославен Царят ни! Нека Бъде слава на Името на ЕДИНСТВЕНИЯТ ИСТИНЕН, ВЕРЕН, ПРАВЕДЕН И СВЯТ БОГ, ЕДИНСТВЕН КОЙТО ПРОЩАВА ГРЕХОВЕТЕ И В ЧИЕТО ИМЕ Е СПАСЕНИЕТО НИ И НАДЕЖДАТА НИ НЯМА ДА СЕ ПОСРАМИ.

божий отделен народ,   божий свят народ,   назарей,   назарейство,   назаретянин,   свещеничество
 
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: