Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

анхелика самбрано   атанасианство   ирод   исус и дървото на живота   победа над себе си   премахване на семейството   просперитет   пръски думи   религиозен дух   треблинка  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на Тигър
 
27.10.08 17:55


Като съвременни модерни хора ние сме свикнали да получаваме всичко бързо и лесно. С едно натискане на бутон ние чистим, перем, готвим, пием, ядем и получаваме информация. Всичко в нашия свят е бързо и се получава лесно. Не че това само по себе си може да бъде охарактеризирано с някаква морална оценка - добро или лошо, но то ни е формирало като манталитет. Дяволът с радост се възползва от този манталитет, за да пробута гибелните ереси на ХХ и ХХІ век - "розовото евангелие", както аз си го наричам - евангелието което прави Бог слуга на нашите човешки желания.

Това евангелие казва:
Бог ще те изцери, Той иска да си съвършено здрав
Бог иска да си проспериращ, да си облечен най-хубаво, да имаш най-скъпите материални блага
Бог иска да те благослови във всяка област от твоя живот.
Бог иска да си като Него! Твоите думи имат творческа сила, и т.н. и т.н. и т.н.  Покаяние, страдание, Божии наказания и други подобни не влизат в това благовестие.

И не е чудно, че милиони души вървят след подобно евангелие, което обещава всичко срещу нищо. То обещава небето - веднага! (е, само за който дава десятък)

Само че има нещо много по-чудовищно и страшно от "розовото евангелие". И това са многообразните форми на друго благовестие и друг Исус, нямащ нищо общо с Истинския Исус, които се проповядват и приемат на шир и длъж по света, а най-вече в петдесятните и харизматичните общества.

Отлично съзнавам, че зомбираните последователи на тези култове едва ли четат този сайт. Тъй като те не четат нищо, без санкцията и разрешението на техния амвонен бог, който ги води направо към ада. И все пак е добре на български език да излиза някаква информация за еретиците, превзели тотално евангелистките черкви, отколкото да няма нищо. Все някой пък може да прочете и да размисли. Да се върне от гибелния път към единственото, истинско Евангелие на Исус Христос. Т.е. - да почне да чете Библията си БЕЗ розови очила.

Започвам с един материал за Кенет Хегин, "бащата на движението на вярата". За този еретик и богохулник има написана една прекрасна книга: "Друго благовестие" на д-р Макконъл, както и много информация в интернет.

Дано даде Господ да се спра и на други форми на фалшивото евангелие като "духовното воюване" на Робъртс Лиардън, но просто са толкова много, че на човек сигурно ще е нужна поне година, за да опише всичко.

Хората, посещаващи места, където се прокарват ученията на Хегин, Копланд, Лиардън, Хин и много, много други еретици, трябва да знаят, че ако не спрат да пият от виното на тези заблуди, то ще ги отрови и ще погуби душите им.

Този текст е от сайта:
http://www.cuttingedge.org/news/n1825.html


Исус отиде в ада под робството на сатана


Тази доктрина звучи невероятно. Със сигурност никой не вярва, че Исус Христос, Синът на живия Бог трябва да бъде “новороден”. Прибавете на това и идеята, че Той прие природата на сатана и стана точно толкова долен в Своя дух, колкото е самият дявол! Би ли могла тази идея или доктрина всъщност да бъде в самата основа на религиозно движение, което нарича себе си християнско? Вярно е, макар и трудно да се приеме, че водещи служители, които са следвани от милиони по цял свят всъщност учат тази тъмна доктрина.
Ето думи на Кенет Хегин:

“Физическата смърт не би могла да премахне нашите грехове. Той вкуси смърт за всеки човек – духовна смърт. Исус е първата личност, която е новородена. Защо Неговия дух трябваше да се новороди? Защото той беше отчужден от Бога.” (“Името на Исус”, Кенет Хегин, стр.29-30)

Хегин напълно отрича, че физическата смърт, проливането на Исусовата кръв, премахва нашите грехове. Продължавайки в този дух, той казва, че: “духовната смърт също означава да имаш сатанинска природа.” (Пак там, с.31) С други думи, Исус трябваше да приеме демоничната природа на дявола и да отиде в ада. Докато бил в ада, под робството на сатана, Божият Син бил “новороден”. За да направи нещата още по-лоши, Хегин ясно декларира, че Исус не е бил Единородния Божи Син до преди да се “новороди” в ада и после да възкръсне. Само от този момент нататък, Той е “Единородния”.
Ето думите му: “Не, “Ти си мой Син, този ден аз те родих”, не говори за деня, когато Той прие тяло. Тогава кой ден беше това? Денят на възкресението! Защо имаше нужда Той да се ражда? Защото Той стана както ние бяхме, отделен от Бога. Защото Той вкуси смърт за всеки човек. Неговият дух, Неговият вътрешен човек отиде в ада на наше място” (Пак там, с.29)

Хегин отрича кръста

Единственото разумно обяснение на цялата доктрина за “новородения Исус” е отхвърляне на кръста на Исус Христос. Кръвта на нашето изкупление като единствен план или възможност за прощаване и ново-изкупен живот е тотално отречена от Кенет Хегин, Кенет Копланд, Бени Хин, Пол и Джан Крауч и по-голямата част от харизматичния свят.

Ясното становище на Хегин, че “физическата смърт не би могла да премахне нашите грехове” е едно решително изказване.

Единственият начин Неговата кръв да може да се пролее за нас е чрез Неговата физическа смърт. Да се предполага каквото и да е извън действието “проливане на кръв” е ерес. Сам Исус каза: “Свърши се.” (Йоан 19:30)

С други думи, Хегин учи, че в момента в който Исус “предаде дух”, Той все още не е изкупил човечеството от греха! Това е отвратителна ерес, защото “свърши се” на гръцки се превежда като “дългът е напълно платен” (Стронг, номер 5055, teleo, означава “свършено или платено”, Христос удовлетвори Божията справедливост, умирайки за всички, за да плати за греховете на избраните” - Strong's Greek & Hebrew Dictionary)


Библейската доктрина е, че в момента, в който Исус произнесе тези думи на кръста и умирайки предаде дух, греховният дълг пред Бога беше напълно платен и човечеството напълно изкупено!

Кенет Хегин не приключва съмнителното учение на това ниво. Той ясно заявява, че никой не може да разбере властта в Името на Исус докато не разбере “новородения Исус”. Той подчертава това по следния начин:

“Вие няма да сте способни да разберете властта в името на Исус докато не разберете този факт. Долу в затвора на страданието, долу в самия ад, Исус удовлетвори изискванията на справедливостта за всеки от нас, защото Той умря като наш заместител”. (Пак там, с.33)

Хегин прави Исус напълно различна личност от “Божието Агне, което носи греха на света” (Йоан 1:29). Пророческата идея за агнето като тип на Христовата смърт беше в сърцето на стария завет. Исусовата смърт беше съвършено изпълнение на сянката на стария завет. Всички пророчества за Месия показваха Неговата “кръвна жертва” като съвършен акт на изкупление. Целият стар завет учи, че Бог приема “кръвта” като приемлива жертва за греховете. Всеки по-нататъшен спор омаловажава фактите. И все пак, ето един текст за доказателство:
“… под закона почти всичко е изчистено чрез кръв, и без проливането на кръв няма нито освобождаване от греха и неговата вина нито опрощение на греховете” (Евр.9:22, KJV с обяснения)

Докато Хегин развива своето учение по тази тема, изглежда той също поддържа идеята на ереста “Само Исус”. Той цитира книга на Е.Кениън, който е добре известен като писател от метафизичния култ (въпреки, че всъщност се нарича християнин, бел.тигъра). Хегин цитира Кениън: “Той Му даде име, което съдържа пълнотата на божеството.” (Пак там, с.37).

Това е погрешно цитиране на Писанието. Ето коректния библейски стих:
”Защото в Него телесно обитава всичката пълнота на Божеството” (Кол. 2:9)

Пропускането на библейската дума “телесно” тотално променя Писанието, както е писано от ап.Павел. Исус не беше просто “пълнота на Божеството”, но “телесна пълнота на Божеството”. В Неговата личност като Човешки Син на човечеството се откри всичко, което Бог е.

Кенет Копланд: към друго ниво

Кенет Хегин е наставник на Кенет Копланд. Както винаги при фалшивите доктрини, идеите продължават да се развиват по спиралата на нанадолнището. Копланд развива тази идея още по-екстремно. Ето негови думи:

“Духът на  Бог ми говори и каза: “Сине, разбери това. Сега ме следвай в това. Не позволявай твоята традиция да те препъва.” Той каза: “Мисли по този начин. Два пъти роденият човек побеждава сатана в неговото собствено владение…”

Нека спрем точно тук, защото Копланд използва много важен окултен термин. Той казва, че “Духът на Бог” му казал, че “два пъти роденият” човек побеждава сатана в неговото собствено владение! Този термин “два пъти роден” е критично важен масонски термин (съществуват свидетелски данни от бивши масони, че Копланд е член на масонска ложа – масон 33 степен! бел.тигър), който е използван заменимо с библейския термин “новороден”.

Ето какво обяснява масонския автор Манли Хол:

“Всички символи имат своя произход в нещо триъгълно, и Фениксът е един знак на тайните ордени от античността и също в приемния ритуал на тези ордени, защото е било прието да се отнася до приетия човек в тези храмове, като човек два пъти роден, или пре-роден. Мъдростта удостоява с нов живот, и тези, които стават мъдри са родени отново.” [Manly P. Hall, The Secret Destiny of America , 1958, p. 176-77]

Дали е просто случайност, че преподобния Кенет Копланд използва тайния масонски термин “два пъти роден”? Съществуват много слухове, че Копланд е масон 33°, и използвайки този термин само засилва подозренията, че тези слухове са истина. Нека сега се върнем на този цитат от Копланд, където той продължава да казва на своята аудитория новото откровение – новата доктрина, която “Духът на Бога” му дава:

“… Аз захвърлих моята Библия и казах: “Какво! Той каза: “Новороденият е победил сатана. Първородният от много братя го е победил.” Той каза: “Ти си самият образ и самото копие на Този.” Аз казах: “Божичко, Боже мой!” И то просто започна, аз започнах да виждам какво става там. И казах: “Е, сега, ти не мислиш, ти не би посмял да имаш предвид, че аз бих направил същото нещо.” Той каза: “О, да, ако ти би знаел и би имал знание за Словото на Бога, какво Той направи, ти би направил същото нещо, защото ти също си прероден човек.” Той каза: “Същата сила, която Аз използвах да Го възкреся от мъртвите, използвах да възкреся теб от твоята смърт в прегрешения и грехове.” Той каза: “Аз трябваше да имам копие от този образец, за да установя присъда над сатана, така че да мога да пресъздам едно дете и едно семейство, и цяла нова човешка раса.(оцветяване-тигър) И Той каза: “Ти си в Неговия образ.”

Идеята за “новородения Исус” разкрива какво лежи в сърцето на това учение. Те не се занимават с мъже и жени, спасени чрез Кръвта, а с култовата идея за създаване на свръх-раса от богоподобни човеци. Забележете думите на Копланд, които идват към него в откровение от този тип дух.
По-нататък, забележете, че това “Духът на Бога” значително издига Копланд, казвайки му: “ако ти би знаел и би имал знание за Словото на Бога, какво Той (Исус) направи, ти би направил същото нещо.”

За какво “нещо” говорят те? Те говорят за “два пъти роден” Исус, който е способен да победи сатана в неговото собствено владение! Така, Копланд би могъл да победи сатана в неговото собствено владение, ада, защото той също е “два пъти роден”! Когато “духът” каже на обикновен смъртен човек, че той би могъл да победи сатана в ада и да изкупи човечеството, това е чиста, неподправена ерес!

“Аз трябваше да имам копие на този образец, за да установя съд над сатана така че да мога да пресъздам дете и семейство, и цяла нова човешка раса.”
Още веднъж, в това твърдение се отразява ужасно зла ерес, защото Исус дойде да изкупи човеците от техните грехове, не да създаде “една нова човешка раса”!

Това зло учение звучи много като някои от култовете на религията Ню ейдж, която учи, че напълно нова раса е на път да измени нормалната човешка природа, създавайки духовни и физически свръх-човеци.

Фредерик Прайс: Към още по-дълбоко ниво – сатанинските мъчения! 

Нека да видим какво казва Фред Прайс относно отровата, която Кениън, Хегин и Копланд направиха толкова популярна. Прайс казва:

Мислите ли, че наказанието за нашия грях беше в смъртта на кръста? Ако случаят беше такъв, двамата разбойници биха платили цената за теб. Не, наказанието беше отиване в самия ад и прекарване на време там, отделен от Бога… Сатана и всички демони от ада мислеха, че те са го пленили, те хвърлиха мрежа върху Исус и Го влачиха долу в самата яма на ада за да понесе нашата присъда.
 ("Ever Increasing Faith Message", June 1980 Audio).

Това изречение безцеремонно отрича пролятата кръв като жертва на кръста. Най-много от всяка истина в Светото Писание сатана мрази кръвта. Нищо не побеждава така тотално дявола, както “скъпоценната кръв на Божието Агне”.

Джан Крауч отива още по-далече, което е описано в книгата на Пол Билхаймер “Измамата за новородения Исус. Тя говори за Исус, горящ в ада като бисквита. Нека прочетем какво тя казва в едно предаване по TBN по време на служба с причастие:

Защото Той направи греха “импрегниран с грях” и стана самата същност на греха, на кръста Той беше отхвърлен от Божието присъствие като гадно нещо. Той и грехът станаха синоними. Не беше достатъчно за Христос да пожертва само Своя физически живот на кръста. Неговия чист човешки дух трябваше да “слезе” в ада… Неговият дух не само слезе в ада, но в най-долния ад… Отец го предаде не само на агония и смърт на Голгота, но на сатанински мъчения в Неговия чист дух като част от “справедливия десерт” на греха на цялата раса. Докато Христос беше отъждествен с греха, сатана и ордите на ада властваха над Него както върху всеки загубен грешник. По време на това изглеждащо безкрайно време в долната геена на смъртта, сатана правеше с Него каквото желае и целият ад беше на карнавал. ("Destined For The Throne", Paul E. Billheimer, Sped., pp. 83-84; Emphasis added)

Каква абсолютна, отявлена и небиблейска глупост! Истинската причина Бог да затвори канона след апостолската ера беше да предотврати такъв вид духовна глупост, която сега се пропагандира. Когато Исус се въплъти в утробата на Мария, Той беше самия Бог; когато Той отиде на кръста, Той го направи според плана, който Той и Отец създадоха във вечността; когато Той умря на кръста, Исус възтържествува славно в Своята смърт. След като умря, Исус не отиде в ада да бъде измъчван със сатанински мъчения. Библейският стих, който говори за отиването на Исус в ада е:

Ефес.4:9-10: “А "възкачи се" що означава, ако не това, че Той е и слязъл по-напред в най-долните места на земята? Слезлият е Същият, Който се и възкачи по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко.


Много хора мислят, че този пасаж означава слизане на Исус в ада. Не е така! Ето обяснението, дадено от
Hebrew-Greek Key Word Study Bible:

“Този пасаж разглежда подробно въплъщението на Христос, възкресението и възнесението. В 9 стих Павел използва фразата: “Сега, Този, който се възкачи”, който е предназначен да обясни факта, че Христос се възкачи на небесата след възкресението. Стихът продължава, отбелязвайки, че ако Христос се възкачи (на небесата), той очевидно е трябвало да дойде (“слязъл”) на земята преди това. Следователно, “слизането” на Исус “в най-долните места на земята” е Неговото въплъщение, което Го прави способен да преживее смърт. “Възкачването” е Неговото възнесение от земята на небето след възкресението Му. [P. 1467]

Би ли могъл един осквернен Исус да те спаси?

Въпросът, който търси нашия отговор е “би ли могъл един осквернен Исус, който е придобил сатанинската природа да спаси човечеството от греха?” Забележете, че г-н Билхаймер казва, че Исус бил “импрегниран (просмукан) с грях”. Той нарича Исус “гадно нещо”. Библията говори за Него като “бидейки направен съвършен” в Своето страдание, а не “гадно нещо”.

Удивително е да се прочете новото издание на книгата на Пол Билхаймер, издадена след неговата смърт. Неговата жена казва следното относно използването на книгата му за очевидна подкрепа на “новородения Исус” и промените, които са направени под нейно ръководство.

“Преди смъртта си, г-н Билхаймер изразяваше загриженост, че някои от неговите твърдения са били разтегнати до небиблейски крайности от читателите на "Destined For The Throne". Това ревизирано издание, променено под мое ръководство към по-прецизно изразяване на неговите възгледи, подчертава разликата между Бог и Неговото създание, и в този свят и по време на нашето вечно царуване с Христос. То също прави ясно, че кръста като фокус на Христовите завършени страдания.” (Ibid., General Editor's Preface.)

Бени Хин получава същото откровение

Доктрината за “новородения Исус” е наречена “знание по откровение”. Почти всеки, който изучавах, повтаря същата фалшива доктрина. Джан Крауч казва за Пол Билхаймер (Paw Creek video, "The Born Again Jesus Deception), че е получил това откровение. Тя казва колко завладян бил той и колко трудно време имал дори да го напише. Тя също казва, че издателите спорели относно издаването му. Помнете, библията не е частна интерпретация (2 Петр.1:20). Можете да сте сигурни, че всеки път, когато някой излезе с идеята за “знание по откровение”, имате работа с измама. Дяволът е майстор на имитацията и ако той може да накара религиозните хора да отидат отвъд чистата истина в мистични доктрини, той може да причини опустошение.

Чуйте как Бени Хин получава “знание по откровение” точно в програма на телевизия TBN:

“О, знаете ли, уоу! Светия Дух точно ми показа едни неща, свят ми се зави! Казвам ви истината – то е, то е толкова силно точно сега върху мен… Той (има предвид Исус) е в подземния свят сега. Бог не е там, и Библията казва, че Той беше създаден. Знаете ли какво означава думата “създаден”? Тя значи прероден. Искате ли още един шок? Били ли сте вие създадени? Така е бил и Той. Не позволявайте на никой да ви мами. Исус беше прероден. Ти казваш: “за какво говориш?” Той беше прероден, Той трябваше да бъде прероден… Ако Той не беше прероден, аз не бих могъл да бъда прероден. Исус беше новороден… Ако Той не беше прероден, аз никога не бих могъл да бъда прероден. Как мога да се изправя пред Исус и да кажа, Исусе, ти премина през всичко, през което и аз преминах, освен новорождението?”… (Benny Hinn, "Our Position in Christ". Part One. Video tape # TV - 254.)

Връзката “Jesus Only" (Само Исус)

Идеята за “новородения Исус”е необичайно свързана с доктрината “Само Исус”. В двата лагера имате ограничена картина на раждането на Исус Христос, когато Той е помазан, когато Той е заченат и други съмнителни доктрини. Уилиям Братам е приветстван днес от харизматичните лидери като велик пророк. Той твърди, че неговите чудеса били изпълнени с помощта на неговия ангел. Той често е рисуван с ореол около главата. Той е бил истински вярващ в “Само Исус”. Според него, библейската доктрина за “Троицата на Отец, Син и Светия Дух” била “дяволска доктрина”. Ето негов цитат от проповед, излъчвана по:
R. G. Stair's radio

“Как може Той да бъде вечния Син, когато вечността никога не свършва, а Синът е нещо, което е създадено, което няма смисъл?” (Radio Message, undated.)

Как могат съвременните лидери да наричат този човек велик пророк, ако те не споделят неговите учения за “Само Исус”?

Финис Дейк в свои библейски коментари, ясно представя един Исус, пропускащ библейския модел. Докато Дейк не показва склонност към “новородения Исус” или “Само Исус”, неговите доктрини определено бяха подети от харизматични лидери като Копланд, Хин и други. Прочетете внимателно тези коментари, които Дейк използва да започне новозаветните коментари:

“Христос. “Помазан” – използвано в новия завет 577 пъти. Като името “Исус” то не се отнася до божество, но до човешката същност на Божия Син, който стана Христос или “Помазаника” 30 години след като беше роден от Мария. Бог “Го направи” и Господ и Помазаник. Еврейската дума е “Месия”. (Dalce's Annotated Reference Bible, Finis Jennings Dake, published by Dake Bible Sales, mc, Lawrenceville, Georgia, New Testament, p. 1.)

Заключение

Има огромно разнообразие от небиблейски доктрини, вярвани от харизматичните кръгове. Вероятно една идея, вярвана от лидерите на почти всички харизматични кръгове е учението за “новородения Исус”. Това също е най-пъкленото учение сред тях.
 
Сатана мрази простото Евангелие. Само кръвта на Исус може да изкупва и преобразява душата в ново създание. Всяко учение или доктрина, което намалява или отразява негативно Кръста, трябва да бъде отхвърлено. Апостол Павел, ветерана в духовната война казва:“Но Бог да забрани да се хваля, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез когото светът е разпънат за мен и аз за света” (Гал.6:14)

Докато отстъпничеството на християнската църква става по-широко и по-дълбоко и неговите вълни по-високи, пророчеството на апостол Павел във 2 Солунци 2:3 става по-ясно в наши дни. Павел казва, че антихрист не би могъл да се издигне докато първо не дойде отстъпничеството на църквата. След като веднъж голямото отпадане на църквата от чистите исторически доктрини на Библията достигне определена точка, антихрист може да се издигне.

Цялото духовенство, което учи еретични религиозни доктрини, пременено като християнско е виновно за отварянето на вратата за антихрист.

Готови ли сте духовно? А вашето семейство? Можете ли адекватно да предпазите любимите ви хора? Причината за това служение е да ви направи способни първо да разберете опасността, пред която сте изправени, и после да ви помогне да развиете стратегия да предупредите и предпазите любимите си хора.

Веднъж след като сте добре обучени, вие бихте могли да използвате знанието като средство за отваряне на врата за дискусия с неспасени хора. Аз съм бил способен да го използвам многократно и съм виждал хора да идват при Исус Христос. Опасните времена са също времена, когато можем да достигнем много души за Исус Христос.
Ако вие сте приел Исус Христос като личен Спасител, но сте били доста хладки в духовния си живот с Него, вие имате нужда веднага да Го помолите за прошка и обновление. Той ще ви прости и ще изпълни сърцето ви с радост от Светия Дух. След това е необходимо да започнете всекидневен живот на молитва и лично библейско изучаване.

Ако никога не сте приемали Исус Христос като Спасител, но сте разбрали Неговата реалност и наближаващия край на века и искате да приемете Неговия безплатен дар на вечен живот, можете да го направите в уюта на вашия дом. Веднъж, след като Го приемете за Спасител, вие сте духовно новородени. Тогава, можете да сте спокойни,че царството на антихрист няма да ви докосне духовно.
(край на превода)
В преведения по-горе текст са изложени само някои от гибелните ереси на така нареченото харизматично движение. Защо са ереси и защо са гибелни? Ереси - защото лукаво подменят самия фундамент на християнската вяра, а именно, че само пречистия Божий Син, Който е и Сам Бог можеше да изкупи падналото човечество от греха. Той беше чист и свят когато дойде в този свят, беше свят и чист, умирайки на кръста, където ни изкупи, такъв беше когато възкръсна, такъв е и днес и вовеки веков. Новият Завет категорично говори, че сме изкупени чрез пролятата кръв на голготския кръст. Отричането на факта на изкуплението чрез кръвта на пресвятия Божий Агнец, Самото Слово Божие, е отричане от самата същност на християнската вяра.

Защо гибелни? Защото вярването, че Христос е станал грешник, и даже нещо повече - приел бил демонична природа и страдал в ада, води до гибел на душата, която е приела да вярва така. Защото приемайки тези вярвания, човек приема друго евангелие и друг Исус, който не може да спаси.

1 Петр.1:18. като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите,
19. но с драгоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос"

Евр.4:14. И тъй, като имаме велик Първосвещеник, Който е преминал през небесата, Иисуса, Сина Божий нека се държим о вероизповеданието.
15. Защото ние имаме не такъв първосвещеник, който не би могъл да ни съчувствува в нашите немощи, а такъв,
Който е изкушен като нас във всичко, освен в грях.

Евр.7:26. Защото такъв Първосвещеник ни и трябваше: свет, незлобив, непорочен, отделен от грешниците и станал по-висок от небесата,
27. Който няма нужда всекидневно, както първосвещениците, да принася жертви първом за Своите грехове, та сетне за греховете на народа, защото Той извърши това веднъж завинаги, като се принесе Сам в жертва.

Евр. 9:11. Но Христос, като дойде Първосвещеник на бъдещите блага, с по-голяма и по-съвършена скиния, неръкотворна, сиреч не от обикновена направа,
12. нито с козя и телешка кръв, но със Своята кръв влезе веднъж завинаги в светилището и придоби вечно изкупление.

Евр. 10:5. Заради това Христос, влизайки в света, казва: "жертва и принос Ти не пожела, а тяло Ми приготви.
6. Всесъжения и жертви за грях не Ти са угодни.
7. Тогава рекох: ето, ида (писано е за Мене в началото на книгата), да изпълня, Боже, Твоята воля".
8. Като каза по-горе: "жертва и принос, всесъжения и жертви за грях (които се принасят според закона) Ти не пожела и не Ти са угодни",
9. сетне рече: "ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля". С това Той отменява първото, за да постави второто.
10. По тая воля сме осветени чрез извършеното веднъж завинаги принасяне на Иисус Христовото тяло.
11. И всеки свещеник стои та служи всекидневно и много пъти принася едни и същи жертви, които никога не могат да премахнат грехове;
12. а Той, като принесе само една жертва за грехове, завинаги седна отдясно Богу,
13. очаквайки по-нататък, докле враговете Му бъдат турени подножие на нозете Му.
14. Защото чрез едно само принасяне Той направи освещаваните съвършени завинаги.

Ето какво се казва в Библията за ученията на Хегин, Копланд, Хин и сие:

Евр.10:28. Ако оня, който се е отрекъл от Моисеевия закон при двама или трима свидетели, безмилостно се наказва със смърт,
29. колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи пък оня, който е потъпкал Сина Божий и счел за нечиста кръвта на завета, чрез която е осветен, и е похулил Духа на благодатта
?

Ето до къде води това друго евангелие, което отрича изкуплението чрез пролятата кръв на след което са тръгнали такива множества: стих 29 на Евр.10 глава!


бени хин,   заблуди,   кенет копланд,   кенет хегин,   кенет хейгън,   лъжеучения,   манли хол,   нео-харизматизъм,   нео-харизматици,   нео-харизматични лъжеучения,   робъртс лиардън,   фредерик прайс,   харизматизъм,   харизматици
 
Коментари
от vminev в 03.11.08 13:39
Отговори на това
Гост

Докъде ще те доведе следването на еретиците, можеш да прочетеш заключителните ми думи в "Гибелни ереси в съвремието" в личния ми дневник. Приятно четене.


Благодаря за пожеланието, Тигър. Както виждам, ти не само се вживяваш в ролята на женски пророк- изобличител (не ти се сърдя- просто си ми интересна), но и си далече от от примера на поведение, оставен ни от апостолите – както за жените, така и за мъжете..... !cry

Длъжен съм да ти напиша следното :

-1- не виждам смисъл повече да ти се извинявам, след като ТИ ТЕНДЕНЦИОННО имаш ДЕМОНСТРИРАНО ГРУБО ОТНОШЕНИЕ И ЕЗИК, като използваш словото за покриване .

-2- Кои са еретици и кои- не, ПОМИСЛИ СИ ДАЛИ Е ТВОЯ РАБОТА, СЛЕД КАТО НЕ СИ ЗАДЕЙСТВАНА ОТ ЛЮБОВ КЪМ КОГОТО И ДА БИЛО,- най- малко пък имаш обич към падналите (или, да кажем тези, които ти си мислиш, че са такива) и , следователно, ти СИ ИЗПЪЛНИТЕЛКА НА СТИХА : " И как ще кажеш на брат си : Остави ме да извадя треската от окото ти,- а ЕТО- В ТВОЕТО ОКО ИМА ГРЕДА ?!! ".

Проследявам постингите ти и виждам, че наистина имаш желание да „вадиш наяве гнусотиите на еретиците (мой израз)” q като не виждам НИКЪДЕ в редовете ти искренна обич към този, или онзи.


Предупрждавам те като твой брат в Исуса, Който идва, да внимаваш в думите си, защото езика, както казва Яков, може да достигне ада и да се запали оттам.
Твоя работа си е, аз ти пиша с възможно най- искрен тон. Какво ще правиш, си е твоя работа!
Умолявам те наистина да размислиш за езика си.

**--++++--**Твой в Исус, Който идва, за да съди живите и мъртвите: Владо**--++++--**

от eureth в 03.11.08 15:24
Отговори на това
Гост

“Христос. “Помазан” – използвано в новия завет 577 пъти. Като името “Исус” то не се отнася до божество, но до човешката същност на Божия Син, който стана Христос или “Помазаника” 30 години след като беше роден от Мария. Бог “Го направи” и Господ и Помазаник. Еврейската дума е “Месия”. (Dalce's Annotated Reference Bible, Finis Jennings Dake, published by Dake Bible Sales, mc, Lawrenceville, Georgia, New Testament, p. 1.)Без да симпатизирам на нещата, които в материала са заблуди, все пак не разбирам какъв точно проблем се посочва в цитата от Дейк. Не зная точната дата, на която Исус от Назарет е направен помазаник и господар от Бога, но че е бил направен такъв го пише в Де.2гл

Тук бях пуснал преди един материал:
Κυριος = Господ?


от george в 03.11.08 15:41
Отговори на това
Гост
1Петрово 3:18 Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух;

19 с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата,

20 които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, то ест, осем души, се избавиха чрез вода.

21 Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа;

22 Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и Комуто се покориха ангели, власти и сили.

и глава 4:1 И тъй понеже Христос пострада по плът

Тук не виждам да се поменава, че моя Господ е пострадал по дтуг начин и за "гаври в ада над Него"?!?

от Тигър в 03.11.08 15:46
Отговори на това
Гост
Еурет, цитата който си посочил действително не е много ясен, целта на автора е да покаже връзката с лъжеучението Jesus Only. Прочетох линка "кириос-Господ?", наистина е добре да се прави това разграничение. Но си мислех, че хората добре знаят, че Христос не е фамилното име на Исус , а означава точно Месия (на гръцки), както и че Господ значи господар, но се ползва за да се разграничи от другите видове господари (земни хора).

Все пак това е бял кахър, в сравнение с отвратително богохулните ереси, които отричат, че Исус е изкупил човечеството от греховете му чрез физическата си смърт на кръста, отричат въобще смисъла на физическото изкупление и богохулно творят някакви научни фантастики за изкупление в ада.


от Тигър в 03.11.08 16:02
Отговори на това
Гост
Джордж, това за гаврите в ада е просто богохулна, отвратителна ерес!

Владо каза: "Както виждам, ти не само се вживяваш в ролята на женски пророк- изобличител" - там е работата, че не се вживявам в такива роли. Не съди за другите по себе си.

Какво ми намираш кусур на поведението? Какво ме заплашваш ни в клин ни в ръкав с ада? Моля те, отбележи си, че ти не стоиш зад амвон, а аз отдавна не съм петдесятно-харизматична евангелистка!!!!!!! В този смисъл, ти нямаш никаква духовна власт над мен, за да ме заплашваш.

Поместването на статии и мои материали с цел изобличаване на ереси, които водят към ада е с цел спасяване на заблудени души. Споменатите от мен ереси и еретици водят милиони към гибел и е мой християнски дълг да предупреждавам тръгналите натам. Който послуша, послуша.

Казваш, че имам груб език. Обвиняваш ме в липса на любов към падналите. Прочети посланието на Юда, второто на Петър, посланията на Павел към Тимотей, и 2 посл. на Йоан и виж как те се отнасят към еретиците. Определено не искат от християните да ги обичат

от eureth в 03.11.08 16:36
Отговори на това
Гост

Но си мислех, че хората добре знаят, че Христос не е фамилното име на Исус , а означава точно Месия (на гръцки),


Питал съм мнозина, повечето не знаеха какво означава гръцката дума (нарицателно) "χριστος".
Отделно от това, повечето също не знаеха и еврейската дума "машиах" (или през арам->гръцки „мессиа[с]“) - напр. някои мислеха, че „машиах“ означава „спасител“, а съм виждал как и невярващи хора я употребяват в такъв смисъл.

И тъй като повечето не знаят нито какво означава евр. „машиах“ нито гр „χριστος“, то най-добре е явно да се говори на български, както и Божиите пратеници са говорили на гърците на гръцки, като са превеждали евр. „:машиах“ на гръцки, за да разбират гърците какво Бог им казва.
(Между другото, бях направил един малък „речник“ преди и бях започнал наскоро да го редактирам, за да го пусна тук, но все не успявам да го довърша. Надявам се, скоро.)

А пасажът в Де.2гл е показателен за това,ч е трябва да се превежда и да не се държат хората в неведение (поне за мен, така излиза, че става накрая).


За „Само Исус“, ясно. Но не разбирам какъв проблем конкретно внася Дейк в случая...


Иначе отричането, че Божият син (за да ни спаси) е понесъл греховете ни в тялото си, определено е лъжеучение.

от Тигър в 03.11.08 17:01
Отговори на това
Гост
Относно Дейк, можеш да прочетеш оригинала в линка, даден в началото. Може нещо да не съм превела както трябва.
от george в 04.11.08 10:24
Отговори на това
Гост
Територията на греха е плътта.
Грехът се ражда от страстта и когато се развие напълно - довежда до смърт!
Исус Христос дойде в "плът подобна на човешката" (Римл.8:3) и осъди греха!
Когато беше на кръста преди да умре Той предаде духа си на своя Баща!
Нещо не схващам как тогава как е имало "карнавал" в ада?
от Тигър в 04.11.08 15:57
Отговори на това
Гост
Няма нужда да схващаш! Това за "карнавала в ада" е творение на болни еретични мозъци. Това съм го слушала лично от един софийски пастор-еретик.
Както и останалите гадости, с които водят милиони към погибел.

А най-отвратителното е, че такива като Хегин, Копланд и още само Бог знае колко оправдават ересите си със срещи и разговори със Самия Господ. Исус им се явил на земята, в ада ги водил, в рая ги развеждал, стратегии им давал.... А то само Исус да беше, някои цели интервюта са правели с вече преминали на онзи свят Божии люде. И така, лъжейки, те примамват новоповярвали хора и се застраховат срещу всяка опозиция с позицията: отхвърляйки мен, отхвърляш Исус.

Не една и две ереси са пробутвани в църковната история по този долен начин, и все пак еретиците никога не са били толкова нагли, както в днешно време. Но сега е техния час.
от eureth в 04.11.08 16:52
Отговори на това
Гост
А, Тигър, погледнах го оригинала, но аз също не виждам някакви смислови разминавания в превода.

Според мен този откъс от Дейк е даден, поради това, че на пръв поглед отрича неща, които традиционно са приемани, но не са били "синхронизирани" с Де. 2 гл.

Когато се покаже Де.2гл, тогава това цитиране на този откъс от Дейк в негативна светлина, просто се обезсмисля, и по-скоро показва, че цитиращият сам не взема предвид какво е казано в Де.2гл. и просто "изобличава" несправедливо и неоснователно.

Поне за сега така ги виждам нещата във връзка с това място.

от Тигър в 04.11.08 17:32
Отговори на това
Регистриран на: 17.05.08 09:33
Коментари: 217
Все пак едно неточно цитиране не означава, че демоничните доктрини изброени в статията не са такива.
от eureth в 04.11.08 17:41
Отговори на това
Коментари: 521
Да, така е. И аз изрично казах в началото, че говоря само за това конкретно, защото то ми направи впечталение в случая.

от eureth в 04.11.08 17:27
Отговори на това
Гост
Пуснах една тема по повод някои от раглежданите въпроси в метариала:

Къде е бил духът на Исус, веднага след като Исус е умрял, до момента, когато е съживен от мъртвите?

от vminev в 05.11.08 10:40
Отговори на това
Гост
В отговор на Тигър: братски думи
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: