Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

pilegesh   анабаптизъм   делото с белият папа   настойници или господари   нови учения   пророкуване   сферична земя   харизматизъм   църковен брак   църковнически данък  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на Владо
 
20.02.17 17:37


Съществуват две основни отклонения в съвременният християнски свят. 
Първото е пренебрегване и осмиване на писанията, обосновано на твърдението, че те са вече несъвременни, неактуални, остарели, нефункционални. 
Второто отклонение е тяхното обожествяване, което, за съжаление, виждам сред редица посветени и сериозни християни - те издигат писанията на пиедестала на Елохиим Адонай Циткену, ЙеХоВа, Творецът на всяка една душа. 
Тази група от вярващи смята, че в писанията е отговорът на всичко, че всичко трябва да бъде сравнявано с тях и че извън тях няма истина. 
Трудно е да се каже истината, но тя е, че това изявление противоречи на писанията.  :)  Какво имам впредвид? Безспорно писанията са Боговдъхновени и в тях винаги намираме истина, както и съвети за живота си. Но нека помислим рационално и спрямо това, което имаме като документи от новият, или от старият договор. Доколко "библейски" са книгите на Моисей, Исайа, Еремия, доколко "библейски издържани" са Псалмите и законът? На каква база те са приети като "Божествено вдъхновени"? Не искам да отивам към православните събори, приятели, но е факт, че тези книги са приети да са част от сборника, който днес четем на база ... МОЛИТВА И ВОДИТЕЛСТВО ОТ СВЯТИЯ ДУХ. Така че моята молба и молитва към редица братя и сестри, които живеят в изучаване на Писнията е : познавайте Бога чрез Духа, Който ни е дал! Писанията не са Бог. Те са ни оставени, за да придобием мъдрост, за да преценим ситуации, за да преценяваме различни неща, но Святият Дух, Духът на истината, е изпратен, за да ни води във всяка една истина и да прослави Сина. 

Първите вярващи в Исус НЕ СА ИМАЛИ БИБЛИИ. Първите вярващи често НЕ СА ИМАЛИ КНИГИ ОТ СТАРИЯТ ЗАВЕТ, НИТО КНИГИ НА ПРОРОЦИТЕ, ИЛИ ЗАКОНА. благовестието относно Помазаника, и то - лично от апостол, както и Святия Дух. За Святия Дух Исус казва :


 • Йоан 14:17. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде. 
 • Йоан 15:26. А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за Мене. 
 • Йоан 16:13. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.
Често първите вярващи са били назидавани и учени от пратениците / апостолите на учението на Помазаника / Христос на база на закона и пророците, също и Псалмите, където е "скрит" Помазаника. Било им е преподавано "учението", "Пътя". И това учение, именно, е повратната точка, в която мнозина се провалят. Ние мислим, че учението на Исус = благовестията, или че учението на Исус = библията, или поне на Новият Завет.ТОВА Е ОТЧАСТИ ВЕРНО.  :)   

Йешуа, Исус, никъде, НИКЪДЕ не каза "Който вярва в Мен редовно ще си чете билията", или пък "Ако иска някой да Ме следва - нека чете всеки ден новият завет!", или пък "Ако иска някой да ме следва - нека завърши Богословски университет!". 
Той показва съвършенно различен път; път, свързан с ДЕЙНОСТТА в живота на последователите Му. Той казва така : 

 • Йоан 5:36. Но Аз имам свидетелство по-голямо от Иоановото; защото ДЕЛАТА, които Отец Ми е дал да извърша, самите ДЕЛА, които върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил.

 • Йоан 10:25. Исус им отговори: Казах ви, и не вярвате. ДЕЛАТА, които върша в името на Отца Си, те свидетелствуват за Мене. 

 • Йоан 14:12. Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, ДЕЛАТА, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца.


От тези пасажи ние ясно виждаме съвременната заблуда на мнозина - ТЕ ИЗСЛЕДВАТ ПИСАНИЯТА, НО ТАМ НЕ МОГАТ ДА ИМАТ НИТО ЖИВОТА НА ХРИСТОС, НИТО ДА ГО НАМЕРЯТ НЕГО ЖИВ. 
ХРИСТОС ПОСОЧВА ЕДИНСТВЕНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЕБЕ СИ НЕ СВИДЕТЕЛСТВО ОТ ПОЗНАНИЯ НА ПИСАНИЯТА, А ОТ ДЕЛАТА, КОИТО ВЪРШИ.  

:)  Представям си ужасените лица на някои от вас, скъпи мои. Вие сигурно притретервате в душите си от стиха, в който Исус осъжда мнозина, които са извършили велики дела в Негово Име, а Той им отвръща  

 "Махнете се от Мене вие, които сте вършили беззаконие!"  
 . Безспорно такъв стих има, но Исус не казва  

" Махнете се от Мене вие, които сте вършили тези велики дела!"  
 ; Той споменава думата беззаконие - и това е липсата на покорство пред закона; именно - тези хора са гонили демони, изцелявали, вършили велики знамения, но са имали ГРЯХ в живота си. Това е наличието на БЕЗЗОКАНИЕ. А да върши някой делата на Христос 

 

 (Матей 10:8. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте. )  


не го прави виновен пред Същият Христос, нали? Той ясно казва :

 

 Йоан 14:12. Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца.   


Същината на следването на Бога стои непоклатима още в закона :

Изход 18:20. и поучавай ги в повеленията и законите и ПОКАЗВАЙ ИМ ПЪТЯ, по който трябва да ходят и ДЕЛАТА, които трябва да вършат. 

На база на това, а и на други основни дадени поучения лично от устата на Небесният Бог,
Исус казва :

 • Йоан 14:6. Исус му казва: Аз съм ПЪТЯТ, и истината, и животът; никой не ИДВА при Отца, освен чрез Мене.
На база именно НА ВЪРШЕНЕ НА ДЕЛА, А НЕ НА ПОЗНАНИЕ НА БИБЛИЯТА, Исус прави оценка на събранията на вярващи в книгата "Откровение" : 
 •  

  3:1. До ангела на сардикийската църква пиши: Това казва Оня, Който има седемте Божии духове и седемте звезди: Зная твоите ДЕЛА,че на име си жив но си мъртъв. 

 •   7. До ангела на филаделфийската църква пиши: Това казва Светият, истинският, у Когото е Давидовият ключ; който отваря, и никой няма да затваря; и затваря, и никой не отваря.   

 • 8. Зная твоите ДЕЛА .....


 •   14. До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал.   15. Зная ДЕЛАТА ТИ, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен, или топъл.

Същото е казано още в книгата на пророк Йесаиа :
 

Исая 66:18. Защото Аз зная ДЕЛАТА ИМ и помислите им,....


Искам да приключа с основен въпрос : в Кого вярваме? Разбира се, ще кажете - в Исус! А какви са делата ни?  :)  Ако следвате Него, вършете Неговите дела - пише ги в писанията, които четете. Но те са ни дадени не само да ги четеме, а и да ги ЖИВЕЕМЕ

 •  

  Марк 16:15. И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.   
 • 16. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.   
 • 17. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;   
 • 18. змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.   
 • 19. И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога.   
 • 20. А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.

ПП : Исус казва : 

 •  

  Лука 7:22. Тогава в отговор им каза: Идете, и разкажете на Иоана това, което видяхте, и чухте, че слепи прогледват, куци прохождат, прокажени се очистват, и глухи прочуват; мъртви биват възкресени, и на сиромасите се проповядва благовестието.   
 • 23. И блажен е оня, който не се съблазни в Мене.

- как мислите? 
Ако се съблазнявате в съвременни слуги на Йешуа, които вършат Неговите дела ...дали не се съблазнявате в Него, дали не съдите прибързано братята и не ставате пристрастни съдии?
Какво бихти решили за Йешуа, ако живеехте в Неговото време, знаехте ЗАКОНА, а виждате човек, който гони демони, излизащи с крясъци, потапя хора за покаяние от греховете и върши велики дела, претендирайки, че е Обещаният Пророк и Помазаник?  :)  
Нека размислим в сърцата си, но да не бързаме с отговора. 

Бързайте с едно нещо ... покайте се и се обърнете към Бога, защото БЛАГОВЕСТИЕТО НЕ Е БЕЗДЕЙСТВИЕ И ЧЕТЕНЕ НА "СЛОВОТО", А Е ПРИЕМАНЕ НА СИЛА ОТ СВЯТИЯ ДУХ И ВЪРШЕНЕ ДЕЛАТА НА ХРИСТОС. 

И АКО НЯМАТЕ ТЕЗИ ДЕЛА - ПОПРОСЕТЕ ПОМОЩ И МИЛОСТ ОТ БОГА - ТОЙ ВИНАГИ ДАРЯВА НА ВСЕКИ, КОЙТО ИСКА ОТ НЕГО. 
Бог с вас, дано да сте ме разбрали правилно, дано изберете пътя на живота!!!

Ваш в Христос, Божият Единствен Помазаник : Владо. 

обожествяване на писанията,   писанията,   святия дух
 
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: