Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

occupy wall street   градът на христос   демагогия   държавна тирания   йезавел   куо вадис   раждане на божия син   саркози   свети   тони еленков  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на small axe
 
17.01.16 12:31


Когато размишлявам относно тези 144000 описани на две места в книгата откровение, строго пророческа книга изпълнена със образи , видения и символи, изхождам за разбирането и най - напред от строго доктриналните писма и поучения на апостолите. Те са тези които могат да ни дадат адекватна отправна точка за по нататъшни размишления относно базови положения. Най- първият и основен базов извод на който можем да стъпим, съм дискутирал тук във темата - "Църквата е Израел и Израел е Църквата". Този основен базов извод и основа е - кои са Божиите избрани, наследниците на обещанията дадени на Авраам, кои са Яков..И кой е маслината!

Темата със 144000 е така сериозна и обширна, че незнам дали в един пост бих могъл да я обхвана и да напиша всичко което мисля по нея, но ще се опитам, като впоследствие може да допълвам в други постинги още неща които може да съм пропуснал. По този въпрос не си служа с външни текстове , а споделям личното си вярване, като съзнавам че по такъв въпрос не може никой да е строго догматичен, но в общи линии може да предполагаме е правим изводи на база ясните места в писанието за да си изясним по неясните, според мъдростта която ни е дал Бог и до която сме достигнали. Съзнавам че мненията по този въпрос варират в много широки граници и хората интерпретират тази тема от гледната точка на тяхното разбиране за отношението между Израел и Църквата. Това естествено правя и аз. Оттук нататък всеки може да сравнява и мисли по различните мнения сравнявайки на писанието за да си изгради мнение, ако разбира се успее..

И така, имаме два текста конкретно по този въпрос в писанието, и доста други които не са конкретни, но биха могли да ни дадат определени насоки на мислене и изходни точки. Книгата откровение, не е последователна, тоест виденията в нея не следват непременно едно след друго като хронология. Аз забелязвам , че има ретроспекция в края на десета глава и след нея виждаме определени събития представени отново на читателя по друг начин и с повече детайли..В седма глава виждаме групата от 144 000 вярващи в Месията за пръв път. Там те са представени пред нас, като строго определено число, от строго определени племена на Израил и са подпечатани с печат. Тук не ни е казано нищо повече за тях, но ни е казано повече за една втора група, която се появява веднага след видението за 144 000. Това е едно огромно , неизброимо множество от хора от всички народи и езици , които Йоан вижда да седят пред престола и пред Агнето , облечени в бели дрехи. Интересното тук е , че не ни се казва това множество в каква форма се явява. Дали като души, или като хора в тела, споменава се само, че са облечени в бели дрехи, но малко по рано в предната глава виждаме едни души на мъченици, на които се дава бяла дреха, и им се казва да потърпят докле не се изпълни числото на техните братя които ще пострадат като тях за вярата в Исуса.

И така за мен става ясно че втората група е допълнила първата, и тези вторите са именно онези за които е казано на душите под олтара в 6 та глава да почакат докле не пострадат мъченически и тези тяхни съ служители и братя. Става ясно че всички тези стоят в Божия храм и Седящият на престола ще разпростре своята ски ия над тях завинаги. Това е такова грандиозно изявление, че то не може да не бъде свързано с нещо също толкова грандиозно, като възкресението на мъртвите.

Моето виждане относно тези хора- мъченици и хора държали вярата докрай, в шеста и седма глава на които Бог ще обърше всяка сълза, е че това са Христовите верни от всички поколения, народи и времена, идещи от всяка скръб, включително и от последната , най голяма такава. Дали са във възкресенски тела, или не все още, е отделен въпрос. Според мен, когато Йоан ги вижда, те или все още не са във своите възкресенски тела, но предстои да ги получат , или вече първото възкресение е станало и те са грабнати от Бога, според описаното в 1 Коринтяните 15 глава.

Кой от двата варианта е верен, зависи от това, какво смятаме за 144000 описани вярващи и защо едните са на земята( ако са само там непременно), а другите пред Божия престол. Също е важно какво смятаме че представлява Божият печат. Какво символизира, в какво се състои и защо е нужно тези да са подпечатани с него.

Знаем от книгата, че Бог има свои подпечатани и сатана има своите подпечатани. Виждаме че взелите печата на Сатаната попадат под гнева на Бога, а подпечатаните от Бога са предпазени от гнева и язвите. Бог дава безсмъртие и неуязвимост, а сатана само обещава явно такава, защото виждаме че носителите на дяволският печат се мъчат в определен период и искат да умрат, но смърта побягва от тях. Тоест за определено време, те са неубиваеми, но и в състояние да изпитват страдания, което е интересно като извод. Докато Божиите подпечатани през това време на гняв е невъзможно да бъдат повредени от язвите и катаклизмите, което също е интересно какво означава.. Може да означава няколко неща, и можем да го свържем със историята при нанасянето на язвите над египтяните, когато израилтяните бяха подминати. Старите неща в миналото са образи които ни говорят какво  ще се случи и в края. В края , по време на гнева, не засегнатите от язвите Божии хора, ще бъдат един крещящ знак за божиите противници. Те ще гледат как тези хора са неуязвими и ще познаят, че Бог ги е възлюбил, а самите те са под Божието проклятие и са обект на гняв.

Дали тези с Божият печат са във възкресенски тяло и неуязвимо за катаклизмите, не ни е казано, както незнаем и какво е естеството на Божият печат. Но можем да предполагаме, както ще направя и аз.
Знаем само че е на челото, докато на сатаната има опция и да е на ръката. Сатаната може да иска чрез технологии да постигне това което прави Бог без технологии, и тези два печата освен че са антагонисти, са и символ на борбата между Бога и дявола за душите на хората. Също така печата на сатаната може и да цели измама, за вярващите, че всъщност той е божият печат и приелите го са божии, а всъщност виждаме че приелие го са притежание на дявола.

Така или иначе е ясно че имаме една определена група вярващи която е на земята след голямата скръб и по време на изливането на гнева. Не ни е казано в какви тела са, и оттук вече можем да започнем да разглеждаме тази група от хора и да разсъждаваме за нея.

В посланието на Апостол Яков виждаме нещо интересно в началото на писмото. Апостолът пише до 12 те пръснати племена! Някой хора може да считат, че апостолът пише до юдеите, израилтяните по плът от авраам и оттам насетне да разсъждават за писмото. Само че в самото писмо, се вижда не насоченост към определена етническа група, а писмото е писано до братята в Господа. До християните. Тук отново става видно и това което Павел ни пише и което явно е било ясно и за останалите апостоли- че не е юдеин този който е с обрязана плът, но е юдеин оня който е с обрязани сърце, и че не всички които са от Израил, са Израил/ римляни.9/, но потомството е според обещанието и е по Исаак. Тоест обещанието е за онеЗи които са от вярата на Авраам, а това не е по етнос и кръвна линия, а по духовно родство. Сетне в същата глава , Павел се позовава на пророк Осия- " че Бог ще нарече негов народ, онзи който не беше такъв, и възлюбена онази която не беше възлюбена.." Тоест тук се говори за вярващите Аврамови чада, независимо от етноса им.. Става ясно , че те са Яков. Те са Израил и са наследниците на обещанията. Това са изходните точки за които споменах в началото на постинга си и от тази база ние можем да мислим за идентифицирането на 144000 вярващи в откровение.

И така , разбирането ни за тази група, освен горните уточнения, ще зависи и от това дали приемаме тази група за буквално число или за число което символизира нещо. Аз предпочитам да вярвам че нещо е символично ако намеря обяснение за символа. В откровение има обяснени символи, има и символи които не се нуждаят от обяснение, но специално тази група не спада според мен към никоя от тези две графи. Затова аз я разглеждам като буквална, докато не достигна да разбера какво тя би символизирала, ако наистина символизира нещо.

Цифрата 144000 , наистина е интересна и в писанието имаме доста референции водещи към нея. Тя е свързана не само с числото 12, колкото са апостолите и племената, но и с числото 24, колкото са старейшините в първите глави на откровение и са пред престола. Цифрата също е свързана и с описаните цифри в книгата 1 Летописи последните глави- 25 глава..нещо което ми направи впечатление наскоро когато я четях. Там става дума за определени гупи хора които имат различни функции в Божият дом/ земен храм тогава/и са хора определени от Давид за различни служби. Конкретно става дума за групата на хвалителие в Божия дом- 288 на брой! Те хвърлят жребий за задълженията си и първият жребий се пада на Асаф и за сина му- Йосиф. Сетне следват още 22 жребия и се разпределят още 23 рода. От всеки род по дванадесет души.. Значи общо- 24 по 12, тоест 288 всички което е 144по две. Интересното тук за мен е че при първия жребий , имаме само двама на лице!?! Липсват десет човека.. Това означава нещо.. Десет човека ми се губят от тези хвалители. Защо? В наши дни ни се губят десет племена... Просто си разсъждавам в тази връзка, за губещи се хора хвалители в Божият земен храм тогава.

Цифрите в старият завет, ако и буквални, ни говорят нещо за истинските реалности, както образите на земните неща , говорят неща за небесните реалности.
Дали са символно число ил не не мога да твърдя уверено, докато не съм наясно какво символизират. Затова по въпроса, дали е символно число изразяващо пълнотата на божиите хора, или е строго буквално, не заемам категорична позиция. Защо има сменени племена в изброените в седма глава на откр, също не знам. Чел съм разни обяснения отдавна за дановото племе. Кой знае..

Това което знам със сигурност са доктриналните думи на ап. Павел и от тях изхождам. И основното е , че вярващите в Исус преди второто пришествие, тоест преди първото възкресение на мъртвите са един народ, наследник на обещанията към Авраам-Божият Израел, независимо от етноса. Така тази група от 144000 влиза в определените от тази догма ( моя)рамки. Просто няма къде другаде да бъде позиционирана. Това означава, че или тази група са вярващи които са били живи по времето на скръбта, и оцеляли от гоненията на антихриста, или са хора,  съвършено верни на Агнецът светии от миналото, възкресени от Бога за това време. Няма дру вариант от тези двата.

Ако е първият вариант, то тези хора са онези за които говори Павел, които са останали живи до Господното пришествие, и са определени от Бога да са съвършено точен брой и от изброените племена, независимо от етноса им. Тоест те бидейки освен от онзи остатък от плътските потомци за които говори Павел, също и от езичниците, причислени духовно към някое от племената , за да се изпълни точната бройка която Господ ни изявява в тази цифра от 12 по 12, съвършени служители.. Тези останали живи, биват подпечатани от Бога и преминават през гнева. Това изсква пришествието на Месията да е накрая на гнева. Тогава живите и починалите в Господа възкръсват и получават нетленни тела и Господ царува за 1000 години. Това означава че думите- " ако не се съкратиха онези дни, не би се избавила никоя плът" може да визират именно и оцеляването на точният брой от тези избрани 144 000, но това е само един вариант..

Тази първа възможност която описвам изисква голямото множество пред престола да са мъченици от скръбта, които още нямат възкресенски тела, но имат бяла дреха също като душите в гл. 6, и всички те чакат края на гнева за всеобщото възкресение..така всички тези са един народ, Божи народ, но с различни функции, поради разликите във вярността си Бога през живота си в тялото. Това може и да е свързано с наградите, понеже виждаме че тези 144000 са описани като не осквернили се с жени и непорочни, следващи Агнето където и да отива. Тук се визира тяхната вярност на чистото Христови учение, а не се визира сексуална девственост. Това последното уточнение важи и за вторият вариант по който мога да разбирам идентичността на тези 144000.

Вариант 2/ има и под вариант/
144000 са възкресени светии, държащи чистото Христово слово и следващи Агнецът от всички времена. В тази група могат да са и Авраам и Исаак и Яков, които не се числят дори приживе към никое племе. В тази група могат да са не само мъже, но и верни на Бога жени- например Мария, майката на Исус.. В тази група може да са изброените герои на вярата описани в писмото до евреите- Давид,Гедеон, Самуил, Ефтай,Самсон, Рахав, Енох, Ной, Сара, Йосив... Моисей! За Моисей е казано че е счел опозоряването за Христос.. За по голямо богатство от Египетските съкровища.! В тази група могат да са избрани хора ,верни и от времето след първото идване на Месията, когато новият договор е бил вече сключен. Въпросът е в какви тела ще бъдат възкресени? В тленни или нетленни. Ако е първото, то те ще са като възкресеният Лазар, и като онези вярващи светии които възкръснаха с Господа при Неговото възкресение- Матей 27 глава! Дори може и да са самите те, понеже не ни е казано, нито кои са, нити колко са били, нито в какви тела са били възкресени. Ако са в тленни тела, и са взети като Енох , живи, то те трябва да се върнат на земята в телата си като група и да получат Божият печат, а като свърши гнева, да стане всеобщото възкресение и получаването на нетленни тела, на всички. На тях и на останалите Христови. Това изисква грабването и първото възкресение и пришествието,да са след гнева. И в Откровение има такива референции преди изливането на седмата чаша, при чието изливане, както и  при затръбяването на седмата тръба се случват грандиозни събития..

Под вариант на това мое разбиране, може да е възкресението и грабването стават преди гнева, а тези верни на чистото учение и следващи Агнецът без компромис/ които изброих горе/са допуснати да преминат през гнева в нетленните си тела и поради това да са недосегаеми за язвите. Тогава Божият печат се явява с функция- възкресенско тяло. В този ред на мисли, всички Божии хора са подпечатани, и са първи плодове на Бога и на Агнето, писанието подкрепя това напълно, но от тези първородни, първи плодове, са подбрани 144000 от всички Племена / Духовният Божи Израил/, а останалите, макар и мъченици, и Христови,също са от тези племена, но не са избрани да са в гнева видими за невярващите.

Засега моето мнение е че вярното разбиране е последното което съм написал. За момента това разбирам за тези 144000. Другите две същи са възможни, особено вар 2, но след като съм размишлявал над трите , разбирането ми клони към подварианта на вар.2.

Така истините които откривам в писмата и посланията на Новия завет, остават непокътнати. Това е единството на Божият народ, единство, но не и еднаквост.

Отхвърлям разбиранията на диспенсионализма по този въпрос, защото не са в синхрон с думите на Павел в доктриналните му послания. Но това си е мое мнение. Всеки да изследва и търси истината по този въпрос в писанието с молитва, защото всичко е свързано и писанието не е затворена книга, нито книгата откровение е затворена и неразбираема.. Днес мнозина избягват да четат тази книга, и също така се избягва размишляването върху нея, това е основно поради факта, че мнозина са прегърнали идеите на диспенсионализма, и за тях няма особено значение описаното в откровение, понеже те са измамени да вярват, че не се отнася за тях и те няма да с в тия времена на гонения.. Но ние знаем, че е писано, че този който прочита и този който слуша написаното в тази книга е блажен. Затова нека не игнорираме това обещание дадено ни от Божия Дух!


144000,   краят на епохата
 
Коментари
от small axe в 04.08.17 12:25
Отговори на това
Гост
за мислене, че има нужда
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: