Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

вина   добро и зло   евангелизация   иван зарев   ипотека   коран   лъжепомазаници   мария магдалина   освещаване   тимотей митев  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на small axe
 
17.01.16 12:31


Когато размишлявам относно тези 144000 описани на две места в книгата откровение, строго пророческа книга изпълнена със образи , видения и символи, изхождам за разбирането и най - напред от строго доктриналните писма и поучения на апостолите. Те са тези които могат да ни дадат адекватна отправна точка за по нататъшни размишления относно базови положения. Най- първият и основен базов извод на който можем да стъпим, съм дискутирал тук във темата - "Църквата е Израел и Израел е Църквата". Този основен базов извод и основа е - кои са Божиите избрани, наследниците на обещанията дадени на Авраам, кои са Яков..И кой е маслината!

Темата със 144000 е така сериозна и обширна, че незнам дали в един пост бих могъл да я обхвана и да напиша всичко което мисля по нея, но ще се опитам, като впоследствие може да допълвам в други постинги още неща които може да съм пропуснал. По този въпрос не си служа с външни текстове , а споделям личното си вярване, като съзнавам че по такъв въпрос не може никой да е строго догматичен, но в общи линии може да предполагаме е правим изводи на база ясните места в писанието за да си изясним по неясните, според мъдростта която ни е дал Бог и до която сме достигнали. Съзнавам че мненията по този въпрос варират в много широки граници и хората интерпретират тази тема от гледната точка на тяхното разбиране за отношението между Израел и Църквата. Това естествено правя и аз. Оттук нататък всеки може да сравнява и мисли по различните мнения сравнявайки на писанието за да си изгради мнение, ако разбира се успее..

И така, имаме два текста конкретно по този въпрос в писанието, и доста други които не са конкретни, но биха могли да ни дадат определени насоки на мислене и изходни точки. Книгата откровение, не е последователна, тоест виденията в нея не следват непременно едно след друго като хронология. Аз забелязвам , че има ретроспекция в края на десета глава и след нея виждаме определени събития представени отново на читателя по друг начин и с повече детайли..В седма глава виждаме групата от 144 000 вярващи в Месията за пръв път. Там те са представени пред нас, като строго определено число, от строго определени племена на Израил и са подпечатани с печат. Тук не ни е казано нищо повече за тях, но ни е казано повече за една втора група, която се появява веднага след видението за 144 000. Това е едно огромно , неизброимо множество от хора от всички народи и езици , които Йоан вижда да седят пред престола и пред Агнето , облечени в бели дрехи. Интересното тук е , че не ни се казва това множество в каква форма се явява. Дали като души, или като хора в тела, споменава се само, че са облечени в бели дрехи, но малко по рано в предната глава виждаме едни души на мъченици, на които се дава бяла дреха, и им се казва да потърпят докле не се изпълни числото на техните братя които ще пострадат като тях за вярата в Исуса.

И така за мен става ясно че втората група е допълнила първата, и тези вторите са именно онези за които е казано на душите под олтара в 6 та глава да почакат докле не пострадат мъченически и тези тяхни съ служители и братя. Става ясно че всички тези стоят в Божия храм и Седящият на престола ще разпростре своята ски ия над тях завинаги. Това е такова грандиозно изявление, че то не може да не бъде свързано с нещо също толкова грандиозно, като възкресението на мъртвите.

Моето виждане относно тези хора- мъченици и хора държали вярата докрай, в шеста и седма глава на които Бог ще обърше всяка сълза, е че това са Христовите верни от всички поколения, народи и времена, идещи от всяка скръб, включително и от последната , най голяма такава. Дали са във възкресенски тела, или не все още, е отделен въпрос. Според мен, когато Йоан ги вижда, те или все още не са във своите възкресенски тела, но предстои да ги получат , или вече първото възкресение е станало и те са грабнати от Бога, според описаното в 1 Коринтяните 15 глава.

Кой от двата варианта е верен, зависи от това, какво смятаме за 144000 описани вярващи и защо едните са на земята( ако са само там непременно), а другите пред Божия престол. Също е важно какво смятаме че представлява Божият печат. Какво символизира, в какво се състои и защо е нужно тези да са подпечатани с него.

Знаем от книгата, че Бог има свои подпечатани и сатана има своите подпечатани. Виждаме че взелите печата на Сатаната попадат под гнева на Бога, а подпечатаните от Бога са предпазени от гнева и язвите. Бог дава безсмъртие и неуязвимост, а сатана само обещава явно такава, защото виждаме че носителите на дяволският печат се мъчат в определен период и искат да умрат, но смърта побягва от тях. Тоест за определено време, те са неубиваеми, но и в състояние да изпитват страдания, което е интересно като извод. Докато Божиите подпечатани през това време на гняв е невъзможно да бъдат повредени от язвите и катаклизмите, което също е интересно какво означава.. Може да означава няколко неща, и можем да го свържем със историята при нанасянето на язвите над египтяните, когато израилтяните бяха подминати. Старите неща в миналото са образи които ни говорят какво  ще се случи и в края. В края , по време на гнева, не засегнатите от язвите Божии хора, ще бъдат един крещящ знак за божиите противници. Те ще гледат как тези хора са неуязвими и ще познаят, че Бог ги е възлюбил, а самите те са под Божието проклятие и са обект на гняв.

Дали тези с Божият печат са във възкресенски тяло и неуязвимо за катаклизмите, не ни е казано, както незнаем и какво е естеството на Божият печат. Но можем да предполагаме, както ще направя и аз.
Знаем само че е на челото, докато на сатаната има опция и да е на ръката. Сатаната може да иска чрез технологии да постигне това което прави Бог без технологии, и тези два печата освен че са антагонисти, са и символ на борбата между Бога и дявола за душите на хората. Също така печата на сатаната може и да цели измама, за вярващите, че всъщност той е божият печат и приелите го са божии, а всъщност виждаме че приелие го са притежание на дявола.

Така или иначе е ясно че имаме една определена група вярващи която е на земята след голямата скръб и по време на изливането на гнева. Не ни е казано в какви тела са, и оттук вече можем да започнем да разглеждаме тази група от хора и да разсъждаваме за нея.

В посланието на Апостол Яков виждаме нещо интересно в началото на писмото. Апостолът пише до 12 те пръснати племена! Някой хора може да считат, че апостолът пише до юдеите, израилтяните по плът от авраам и оттам насетне да разсъждават за писмото. Само че в самото писмо, се вижда не насоченост към определена етническа група, а писмото е писано до братята в Господа. До християните. Тук отново става видно и това което Павел ни пише и което явно е било ясно и за останалите апостоли- че не е юдеин този който е с обрязана плът, но е юдеин оня който е с обрязани сърце, и че не всички които са от Израил, са Израил/ римляни.9/, но потомството е според обещанието и е по Исаак. Тоест обещанието е за онеЗи които са от вярата на Авраам, а това не е по етнос и кръвна линия, а по духовно родство. Сетне в същата глава , Павел се позовава на пророк Осия- " че Бог ще нарече негов народ, онзи който не беше такъв, и възлюбена онази която не беше възлюбена.." Тоест тук се говори за вярващите Аврамови чада, независимо от етноса им.. Става ясно , че те са Яков. Те са Израил и са наследниците на обещанията. Това са изходните точки за които споменах в началото на постинга си и от тази база ние можем да мислим за идентифицирането на 144000 вярващи в откровение.

И така , разбирането ни за тази група, освен горните уточнения, ще зависи и от това дали приемаме тази група за буквално число или за число което символизира нещо. Аз предпочитам да вярвам че нещо е символично ако намеря обяснение за символа. В откровение има обяснени символи, има и символи които не се нуждаят от обяснение, но специално тази група не спада според мен към никоя от тези две графи. Затова аз я разглеждам като буквална, докато не достигна да разбера какво тя би символизирала, ако наистина символизира нещо.

Цифрата 144000 , наистина е интересна и в писанието имаме доста референции водещи към нея. Тя е свързана не само с числото 12, колкото са апостолите и племената, но и с числото 24, колкото са старейшините в първите глави на откровение и са пред престола. Цифрата също е свързана и с описаните цифри в книгата 1 Летописи последните глави- 25 глава..нещо което ми направи впечатление наскоро когато я четях. Там става дума за определени гупи хора които имат различни функции в Божият дом/ земен храм тогава/и са хора определени от Давид за различни служби. Конкретно става дума за групата на хвалителие в Божия дом- 288 на брой! Те хвърлят жребий за задълженията си и първият жребий се пада на Асаф и за сина му- Йосиф. Сетне следват още 22 жребия и се разпределят още 23 рода. От всеки род по дванадесет души.. Значи общо- 24 по 12, тоест 288 всички което е 144по две. Интересното тук за мен е че при първия жребий , имаме само двама на лице!?! Липсват десет човека.. Това означава нещо.. Десет човека ми се губят от тези хвалители. Защо? В наши дни ни се губят десет племена... Просто си разсъждавам в тази връзка, за губещи се хора хвалители в Божият земен храм тогава.

Цифрите в старият завет, ако и буквални, ни говорят нещо за истинските реалности, както образите на земните неща , говорят неща за небесните реалности.
Дали са символно число ил не не мога да твърдя уверено, докато не съм наясно какво символизират. Затова по въпроса, дали е символно число изразяващо пълнотата на божиите хора, или е строго буквално, не заемам категорична позиция. Защо има сменени племена в изброените в седма глава на откр, също не знам. Чел съм разни обяснения отдавна за дановото племе. Кой знае..

Това което знам със сигурност са доктриналните думи на ап. Павел и от тях изхождам. И основното е , че вярващите в Исус преди второто пришествие, тоест преди първото възкресение на мъртвите са един народ, наследник на обещанията към Авраам-Божият Израел, независимо от етноса. Така тази група от 144000 влиза в определените от тази догма ( моя)рамки. Просто няма къде другаде да бъде позиционирана. Това означава, че или тази група са вярващи които са били живи по времето на скръбта, и оцеляли от гоненията на антихриста, или са хора,  съвършено верни на Агнецът светии от миналото, възкресени от Бога за това време. Няма дру вариант от тези двата.

Ако е първият вариант, то тези хора са онези за които говори Павел, които са останали живи до Господното пришествие, и са определени от Бога да са съвършено точен брой и от изброените племена, независимо от етноса им. Тоест те бидейки освен от онзи остатък от плътските потомци за които говори Павел, също и от езичниците, причислени духовно към някое от племената , за да се изпълни точната бройка която Господ ни изявява в тази цифра от 12 по 12, съвършени служители.. Тези останали живи, биват подпечатани от Бога и преминават през гнева. Това изсква пришествието на Месията да е накрая на гнева. Тогава живите и починалите в Господа възкръсват и получават нетленни тела и Господ царува за 1000 години. Това означава че думите- " ако не се съкратиха онези дни, не би се избавила никоя плът" може да визират именно и оцеляването на точният брой от тези избрани 144 000, но това е само един вариант..

Тази първа възможност която описвам изисква голямото множество пред престола да са мъченици от скръбта, които още нямат възкресенски тела, но имат бяла дреха също като душите в гл. 6, и всички те чакат края на гнева за всеобщото възкресение..така всички тези са един народ, Божи народ, но с различни функции, поради разликите във вярността си Бога през живота си в тялото. Това може и да е свързано с наградите, понеже виждаме че тези 144000 са описани като не осквернили се с жени и непорочни, следващи Агнето където и да отива. Тук се визира тяхната вярност на чистото Христови учение, а не се визира сексуална девственост. Това последното уточнение важи и за вторият вариант по който мога да разбирам идентичността на тези 144000.

Вариант 2/ има и под вариант/
144000 са възкресени светии, държащи чистото Христово слово и следващи Агнецът от всички времена. В тази група могат да са и Авраам и Исаак и Яков, които не се числят дори приживе към никое племе. В тази група могат да са не само мъже, но и верни на Бога жени- например Мария, майката на Исус.. В тази група може да са изброените герои на вярата описани в писмото до евреите- Давид,Гедеон, Самуил, Ефтай,Самсон, Рахав, Енох, Ной, Сара, Йосив... Моисей! За Моисей е казано че е счел опозоряването за Христос.. За по голямо богатство от Египетските съкровища.! В тази група могат да са избрани хора ,верни и от времето след първото идване на Месията, когато новият договор е бил вече сключен. Въпросът е в какви тела ще бъдат възкресени? В тленни или нетленни. Ако е първото, то те ще са като възкресеният Лазар, и като онези вярващи светии които възкръснаха с Господа при Неговото възкресение- Матей 27 глава! Дори може и да са самите те, понеже не ни е казано, нито кои са, нити колко са били, нито в какви тела са били възкресени. Ако са в тленни тела, и са взети като Енох , живи, то те трябва да се върнат на земята в телата си като група и да получат Божият печат, а като свърши гнева, да стане всеобщото възкресение и получаването на нетленни тела, на всички. На тях и на останалите Христови. Това изисква грабването и първото възкресение и пришествието,да са след гнева. И в Откровение има такива референции преди изливането на седмата чаша, при чието изливане, както и  при затръбяването на седмата тръба се случват грандиозни събития..

Под вариант на това мое разбиране, може да е възкресението и грабването стават преди гнева, а тези верни на чистото учение и следващи Агнецът без компромис/ които изброих горе/са допуснати да преминат през гнева в нетленните си тела и поради това да са недосегаеми за язвите. Тогава Божият печат се явява с функция- възкресенско тяло. В този ред на мисли, всички Божии хора са подпечатани, и са първи плодове на Бога и на Агнето, писанието подкрепя това напълно, но от тези първородни, първи плодове, са подбрани 144000 от всички Племена / Духовният Божи Израил/, а останалите, макар и мъченици, и Христови,също са от тези племена, но не са избрани да са в гнева видими за невярващите.

Засега моето мнение е че вярното разбиране е последното което съм написал. За момента това разбирам за тези 144000. Другите две същи са възможни, особено вар 2, но след като съм размишлявал над трите , разбирането ми клони към подварианта на вар.2.

Така истините които откривам в писмата и посланията на Новия завет, остават непокътнати. Това е единството на Божият народ, единство, но не и еднаквост.

Отхвърлям разбиранията на диспенсионализма по този въпрос, защото не са в синхрон с думите на Павел в доктриналните му послания. Но това си е мое мнение. Всеки да изследва и търси истината по този въпрос в писанието с молитва, защото всичко е свързано и писанието не е затворена книга, нито книгата откровение е затворена и неразбираема.. Днес мнозина избягват да четат тази книга, и също така се избягва размишляването върху нея, това е основно поради факта, че мнозина са прегърнали идеите на диспенсионализма, и за тях няма особено значение описаното в откровение, понеже те са измамени да вярват, че не се отнася за тях и те няма да с в тия времена на гонения.. Но ние знаем, че е писано, че този който прочита и този който слуша написаното в тази книга е блажен. Затова нека не игнорираме това обещание дадено ни от Божия Дух!


144000,   краят на епохата
 
Коментари
от small axe в 04.08.17 12:25
Отговори на това
Гост
за мислене, че има нужда
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: