Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

вечен съд   глобално затопляне   грях   дървото на познаване добро и зло   коледуване   красимир янакиев маринов   лийдъри   парусия   плътта на исус христос   седми световен съвет  

виж всички тематики

RSS Емисии
rss1.0
Всички записки / Записки на Владо
 
13.10.15 22:29


  Днес е редно да преосмислим малко богословието и учението, по което ходим. Благовестието, предадено от първите пратеници на Божият Син е подложено на други верни човеци усилено е атакувано с преправяне. 
  По църковните среди образът на Всевишния дотолкова е сведен до еднотипност, че вече дори и не наподобява езическо божество. Наподобява едно нищожество, едно безсмислено същество. Стиховете, написани от пратеника на Бога Йоан са дотолкова извратени (3:16), че единственото, което като някаква мантра повтарят вярващите е, че Бог е любов и "Той ми знае сърцето". 
  Всичките стихове за страха от Господа и дължимата почит към Всевишния, са прилежно пренебрегвани и освен Малахия 3:15 за десятъка, от Старият Договор не се чете много, освен ако не е за ползата на храма, който лъжливо учат че е днешната църковна сграда, или за левитите, които уж били днешното църковно настоятелство, църковно духовенство. И така бива предадена една невероятна смесица от лъжеучения, които хем са част от учението на Йешуа/ Исус, Божият Единствен, хем пък говорим за храм, а след смъртта и възкресението на Исус храм на Живият Бог, според документите на пратениците, са вярващите, изкупените от този свят хора от всеки народ и език. Те са "Тялото" на Исус. Те са Божият жив храм. 

  Това са все неща, които съм убеден че дразнят Бога, защото са лъжа и сквернословие към казаното от Него - Самият. Когато даваше заповедите на Синай, Бог каза на Моисей да внимава и да направи всичко така, както е видял образа на планината. При все че свещенослужеха, при все че бяха посочени и избрани от Сам Бог и върху им - излято благоуханно миро за помазване, Надав и Авиуд бяха убити пред очите на целият народ от Самият Бог. Моисей прилежно трябваше да направи всичко както е видял и не наруши нищо при правенето на скинията и нещата за срещането на Бога в нея. 
  Днес, противно на това страхопочитание и старание, се кара обсолютно през просото, вярващите биват учени, че живеем в благодат и че Бог ама толкова, ма толкова, ама толкова ги обича, че чак повече от Себе Си, защото е дал Сина Си за тях. 

Това така ли е? 

Каква арогантна безумна глупост към лицето на Всевишния!!! Бог, Който не е длъжен нито да ни дава дихание, ни живот, ни нищо и пред Когото сме като нечисто пране, прави всичко за Своя прослава. Той е пратил Спасител за Своя прослава. 
Той позволи Спасителя да бъде убит за Своя прослава и Го възкреси от мъртвите за Своя прослава. Бог не обича никой човек повече от Сина Си!

Бог приема човека поради покаянието и приемането на Сина, но никога - просто защото някой е човек. 

Защото Бог е превъзвишен, а човека е нископоставен и мерзък. Ние не заслужаваме нищо. 

Но Бог освен любов дали изпитва и други чувства? 

Не, искам да го напиша като основно мото, над което ще размишлявам : 

ОСВЕН ЛЮБОВ БОГ ИЗПИТВА ЛИ ДРУГО, ИЗПИТВА ЛИ ДРУГИ ЧУВСТВА?

  Защото днес се учи, че Бог изпитва САМО ЛЮБОВ, че Бог е само "любов" и частично може да се ядоса .... ако не си дадеш десятъка - и да те прокълне, та да нямаш пари и да страдаш. 
  Пиша този труд поради усърдието на мнозина да обременяват последователите на Божият Син да ги манипулират да дават парите си в църковните дарения, като им казват, че това било "за Бога", но това не е за Бога, нито съвременните църкви са модернистични храм-чета Соломонови, нито пък неделните проповедници са съвременни левити. 

  Искам да наблегна, че именно това учение е учението на "НИКОЛАИТИТЕ", гръцки вярващи, които първи са учели че вярващите се делят на "духовенство" и "миряни" - обикновени вярващи. Самият Първороден казва, че ГИ МРАЗИ. 

  И така, ето първата точка : наистина ли Бог може да се ядоса САМО в случаите, когато не си даваме парите в църковните касички, нашите десятъци за църковните нужди - заплати, данъци, плащания?
Това е едно невероятно твърдение, не смятате ли?

___КОНЦЕПЦИЯТА ЗА___ 
___ГНЕВЪТ НА ВСЕВИШНИЯ___

Категорично отхвърлям горното твърдение поради следните точки : 

 • 1. Малахия 3:10 ясно пише : "  10. Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има ХРАНА в дома Ми,..." стихът говори ясно за ХРАНА, а не за ПАРИ.  

 • 2. Поради следните пункта и части от писанията : 
- СЛУЧАЯТ "ТАВЕРА" : 
 
Числа 11
 •   
 • 1. И людете зле роптаеха в ушите на Господа; и Господ чу, и гневът Му пламна; и огън от Господа се запали между тях та пояждаше неколцина в края на стана.   
 • 2. Тогава людете извикаха към Моисея; и Моисей се помоли Господу, и огънят престана.   
 • 3. И нарече се онова място Тавера {Т.е.: Горене.}, защото огън от Господа гореше между тях.  

- ПРОКАЗАТА НА МЕРИАМ : 

Числа 12  
 • 1. В това време Мариам и Аарон говориха против Моисея поради етиопянката, която бе взел за жена, (защото беше взел една етиопянка); и рекоха:   
 • 2. Само чрез Моисея ли говори Господ? не говори ли и чрез нас? И Господ чу това. .....
 •  6. И рече: Слушайте сега думите Ми. Ако има пророк между вас, Аз Господ ще му стана познат чрез видение, на сън ще му говоря.   7. Но слугата Ми Моисей не е така поставен, той, който е верен в целия Ми дом;   
 • 8. с него Аз ще говоря уста с уста, ясно, а не загадъчно; и той ще гледа Господния Образ. Как, прочее, не се убояхте вие да говорите против слугата Ми Моисея?   
 • 9. И гневът на Господа пламна против тях, и Той си отиде.   
 • 10. И като се оттегли облакът от шатъра, ето, Мариам беше прокажена, бяла като сняг; като погледна Аарон на Мариам, ето, тя беше прокажена.  
- НЕДОПУСКАНЕТО ДО ОБЕЩАНАТА ЗЕМЯ :

 Числа 32
 • 10. И в оня ден гневът на Господа пламна, и той се закле казвайки:   11. Ни един от ония мъже, които излязоха из Египет, от двадесет години и нагоре, няма да види земята, за която съм се клел на Авраама, Исаака и Якова, защото не Ме последваха напълно,   
 • 12. освен Халева син на Ефония Кенезов, и Исуса Навиевият син, защото те напълно последваха Господа.   
 • 13. Гневът на Господа пламна против Израиля, и Той ги направи да се скитат из пустинята за четиридесет години, догде се довърши изцяло онова поколение, което беше сторило зло пред Господа. 
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДА НЕ СЕ РАЗГНЕВЯВА БОГ : 

Второзаконие 6   

 • 13. От Господа твоя Бог да се боиш, Нему да служиш, и в Неговото Име да се кълнеш.   
 • 14. Да не следвате други богове, от боговете на племената, които са около вас,   
 • 15. (защото Господ, твоят Бог всред тебе, е Бог ревнив), за да не пламне гневът на Господа твоя Бог против тебе и те изтреби от лицето на земята.  

- ОЩЕ ЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДА НЕ СА РАЗГНЕВЯВА БОГ : 

 Второзаконие 7
 •  3. да се не жениш между тях, и да не даваш дъщеря си на сина му, нито да вземаш неговата дъщеря за своя син;   
 • 4. защото ще отвърнат синовете ти от да Ме следват, за да служат на други богове, и така ще пламне против вас гневът на Господа, който скоро ще те изтреби.  

- ОЩЕ ЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДА НЕ СЕ РАЗГНЕВЯВА БОГ :

 Второзаконие 11

 •   16. Внимавай на себе си, да не би да се измами сърцето ви, и престъпите като служите на други богове и им се кланяте,   
 • 17. та пламне против вас гневът на Господа, и Той да затвори небето, за да не вали дъжд и да не дава земята плода си, та скоро да бъдете изтребени от добрата земя, която Господ ви дава.  

- ОЩЕ ЕДНО ТАКОВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : 

  Второзаконие 29 

 • 18. тъй щото да няма между вас мъж или жена, семейство или племе, чието сърце да се отклонява днес от Господа нашия Бог, за да иде да служи на боговете на ония народи; тъй щото да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин,   
 • 19. та, когато чуе думите на тая клетва, да ласкае себе си в сърцето си и да рече: Аз ще имам мир, ако и да ходя с упорито сърце и притурям пиянство на жаждата.   
 • 20. Бог няма да се умилостиви на него, но изведнъж гневът на Господа и ревнивостта Му ще пламнат против тоя човек; и всяка проклетия, която е написана в тая книга, ще падне на него, и Господ ще изличи името му под небето.   
 • 21. Господ ще го отдели от всичките Израилеви племена за погибел, според всичките проклетии на завета написан в тая книга на закона.

  Изразът "Гневът на Господа пламна" в книга "Съдии" се среща 4 (четири) пъти на следните места : 2:14, 2:20, 3:8, 10:7. 
  Прочутото преброяване на Израил от цар Давид, което на друго паралелно място пише, че е от сатана, книга 2 царе 24:1 го представя, че "... гневът на Господа пак пламна против Израиля, и Той подбуди Давида против тях, казвайки: Иди, преброй Израиля и Юда. "

- 4 Царе 13:3 - отново гневът на Господа пламва към Израил. 

- 1 Летописи 13:10 - Бог "разкъсва" Оза и Давид нарича в скръбта си онова място "Оза Фарес" - "проломът на Оза". 

- 2 Летоп.12:12 - цар Ровоам се смирява и гневът на Господа се отвръща от него. 

- 2 Летоп. 25:15 - гневът на Господа пламва към цар Манасия

- СЛЕДВА ПЛАМВАНЕ НА ГНЕВА ГОСПОДЕН КЪМ ИЗРАИЛ И ПРЕДАВАНЕТО ИМ В РОБСТВО ЗА 70 (седемдесет) ГОДИНИ. Подчертавам следният пасаж :

2 Летоп. 36:16

 • 16. Но те се присмиваха на Божиите посланици, презираха словата на Господа, и се подиграваха с пророците Му, догдето гневът Му се издигна против людете Му така, че нямаше изцеление. 
- писмото на Шаул/ Павел до вярващите в Рим : 1:18, 2:5, 2:8, 3:5, 4:15, 5:9, 12:19, 13:4.

- писмото на Шаул до вярващите в Ефес :

Ефесяни 5
6. Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на непокорството. 
- писмото на Шаул до вярващите в Колос :

Колос. 3
5. Затова умъртвете природните си части, които действуват за земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство;   
6. поради които иде Божият гняв върху рода на непокорните; ...

- писмото на Шаул до вярващите в Солун :
1 Солунци 1
10. и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Когото възкреси от мъртвите, Който ни избавя от идещия гняв

1 Солунци 2
16. като ни забраняват да говорим на езичниците, за да се спасят. Така те винаги допълнят мярката на греховете си; но безграничният гняв ги постигна. 

1 Солунци 5
9. Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, ...

- в книгата на пратеника Йоханан / Йоан Откровение се описва Божият гняв в 8 (осем) стиха :
6:17, 11:18, 14:10, 14:19, 15:1, 16:1, 16:19, 19:15 
Ето някои от тях : 
Откр-е 14
  9. И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си,   
10. той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. 

Откровение 15
1. И видях на небето друго знамение голямо и чудно: седем ангела, които държаха седем язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв

Откровение 16
1. И чух из храма силен глас, който казваше на седемте ангела: Идете та излейте на земята седемте чаши на Божия гняв

Откровение 19
 15. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.   
16. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите. 

- КНИГАТА НА ПРОРОК ЙЕШАИА / ИСАЯ 
ПЪРВА УТВЪРЖДАВА КОНЦЕПЦИЯТА 
ЗА ___ДЕНЯТ НА ГОСПОДНИЯТ ГНЯВ___, 
КОЙТО ИДВА : 


 Йешаиа 30 
  27. Ето, името на Господа иде от далеч; Гневът Му е пламнал, и гъстият Му дим се издига; Устните Му са пълни с негодувание, Езикът Му е като поглъщащ огън,   
28. И дишането Му като прелял поток, Който достига дори до шия; За да пресее народите в ситото на погублението; И в челюстите на племената ще има юзда, Която ще ги накара да се заблуждават.   
29. У вас ще има песен както в нощта на тържествен празник, И сърдечна веселба както, когато тръгват със свирки, За да отидат при канарата Израилева, в Господния хълм.   
30. И Господ ще направи да се чуе славния Му глас, И да се види тежкото слагане на мишцата Му, С гневно негодувание и с пламък на поглъщащ огън, С буен дъжд, с буря и с едър град.   
..... 
  
33. Защото Тофет отдавна е приготвен, Да! за царя приготвен; Той го направи дълбок и широк; Куп огън има в него и много дърва; Дишането Господно, като поток от сяра, ще го запали.
 
- ДЕНЯТ НА ГНЕВА В КНИГАТА НА ЦЕФАНИАХУ/СОФОНИЯ : 

Цефаниафу 22. 
Преди да влезе указът в сила, - (Денят минава като плява,) - Преди да ви сполети лютия гняв Господен, Преди да ви постигне денят на гнева Господен
- в кн. Ийоб/Йов : 
Ийоб 20
28. Богатството на дома му ще изчезне, В деня на Божия гняв ще се разпилее.

Ийоб 21
28. Защото думате: Где е къщата на княза? И где е шатърът, гдето живееха нечестивите?   
29. Не сте ли попитали минаващите през пътя? И не разбирате ли бележитите им примери, -   
30. Че нечестивият се пази за ден на погибел, И че в ден на гняв ще бъде закаран?

- в кн. Притчи : 
Притчи 11
4. В ден на гняв богатството не ползува, А правдата избавя от смърт. 

- в кн. Иурмеяху/Еремия : 
Иурмеяху 12
13. Сеяха жито, но са пожънали тръни; Трудиха се, но никак не се ползуват; Посрамете се, прочее, от тия си произведения, Поради пламенния гняв на Господа.  
- в кн. Плачът на Иурмеяху:
Плачът на Иурмеяху 11
2. Немарите ли, всички вие, които заминавате по пътя? Погледнете и вижте, има ли страдание като страданието, което падна на мене, Когото Господ оскърби в деня на пламенния Си гняв.
  
- Цефаниафу още веднъж : 
Цефаниафу 11
5. Ден на гняв е оня ден, Ден на смущение и на утеснение, Ден на опустошение и на разорение, Ден на тъмнина и на мрак, Ден на облак и на гъста мъгла,...

Цефаниафу 3
8. Затова чакайте Мене, казва Господ, До деня когато се повдигна за да обирам. Защото решението Ми е да събера народите, И да прибера царствата, За да излея върху тях негодуванието Си, Всичкия Си лют гняв; Понеже цялата земя ще бъде погълната От огъня на ревнивостта Ми.
- в писмото на пратеника Шаул / Паблос / Павел до вярващите в Рим :
Римляни 2
5. а с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога,...

- в книгата на пратеника Йоханан / Йоанис/ Йоан Откровение : 
Откровение 6
17. Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои? 

- благовестието според Матиаху / Матей : 
Матиаху 3
7. А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв

- благовестието според Лука :  
Лука 3
7. И тъй, той казваше на множествата, които излизаха да се кръщават от него: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв

В Откровение 14 Йоханан описва това : 
  6. И видях друг ангел че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде.   
7. И каза със силен глас: Бойте се от Бога, и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори

  Нека на Бог да бъде славата и величието и почитта. Нека Божиите хора не стенат под хомота на задължителният налог десета от техните заплати. 
Молитвата ми е Божиите люде да започнат отново да съграждат Тялото на Помазаника - не умрели църковни сгради на различните деноминации, а ЖИВОТО ТЯЛО НА ПЪРВОВЪЗКРЕСЕНИЯТ ОТ МЪРТВИТЕ. 

Амин. 

бог,   божията общност
 
Коментари
от брат в 15.10.15 09:56
Отговори на това
Гост
Фил.2:12 Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни - не само в моето присъствие, но сега много повече в моето отсъствие - изработвайте спасението си със страх и трепет,
Фил.2:13 защото Бог е Този, който действа във вас, за да желаете и да постъпвате според Неговото благоволение.

от Анонимен в 19.11.16 00:27
Отговори на това
Гост
Много насърчително!!! Бог да те Благославя от Богатството си в слава!!!
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: