Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

божие наказание   вяра в еволюция   дали обича бог света   джендър   други езици   изображения   пълно понасяне на греховете   сатана   стремеж към богатство   финансово робство  

виж всички тематики

RSS Емисии
rss1.0
Всички записки / Записки на Ферко
 
22.02.15 12:07


                                            Доктрини и чудеса  
 

    Причината да напиша следното е погрешното схващане на мнозина относно чудесата и нуждата от тях в наше време, както и неправилното място, отредено на Писанията поради погрешното разбиране за чудесата.
   Пътувал съм с евангелизаторска група от САЩ, която се занимава само с проповядване на евангелието и с това си  изкарва парите, силно насърчава чудеса и се моли за такива. Чувал съм много техни свидетелства за чудеса на техните крусейди, но докато аз съм  бил с тях, никога не съм бил свидетел на такова. Жена ми е пътувал с тази евангелизаторска група пет поредни години, по три месеца всеки път, помагайки на жените с отглеждането и грижите за деца, както и служейки им като преводачка, когато проповядват в България. За толкова време прекарано с тази група, която проповядва евангелието много интензивно, моята съпруга свидетелства, че никога не е виждала чудо. Нищо, че в новинарските писма на членове от тази група са описани безброй чудеса, на които жена ми е присъствала.
    Нека преди да продължа нататък, поясня, че аз вярвам, че Бог може да върши чудеса и днес, понеже е способен. Това, срещу което заставам, е идеята, че Той се е задължил да прави чудеса винаги, за да потвърждава словото Си, както го е правил в Стария завет и с апостолите. Бог вършеше чудеса чрез апостолите, за да утвърди тяхното свидетелство на очевидци на възкресението и да потвърди тяхната доктрина. Не бива да мислим, че Той е обещал да потвърждава така и нашето свидетелство. Ние не сме апостоли, нито очевидци на Неговото възкресение.

Цялото поучение тук

заблуди,   лъжливи учения
 
Коментари
от предишното е недовършено, някак се самоизпрати, а това е цялото в 24.02.15 17:36
Отговори на това
Гост
Има няколко сериозни грешки в това изказване. Основната е поставянето на разделителна линия между апостолите, тоест пратениците и нас, както и между Стария Завет и пророците и нас. Нека да видим как третира тази тема Библията.

"14. Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. 15. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят. 16. И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. 17. Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца; 18. и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си. "

Яков ни насърчава да се молим за изцеление един за друг, като ни дава за пример пророк Илия. Това е точно обратното на горното твърдение, че ние не сме като тях. Яков казва че сме.

После Бог твърди, че ни е дал дарби и една от тях е чудеса, друга е вяра, други са на изцеления.

"7. А всекому се дава явлението на Духа за полза.
8. Защото едному се дава чрез Духа слово на премъдрост, а другиму слово на знание по истия Дух;
9. другиму пък вера чрез истия Дух, а другиму дарби на изцеления пак чрез истият Дух се дават;
10. а другиму действие на чудеса, другиму пророчество, а другиму разпознаване на духовете, и другиму различни езици, другиму пак тълкуване на езици.
11. А всичко това го действува единият и този истий Дух, който всекиму особно разделява както му е угодно. "

и също:

"5. така и ние многото едно тело сме в Христа, а всеки от нас сме удове един на друг.
6. И като имаме дарования различни по дадената нам благодат, ако е пророчество, да пророчествуваме съразмерно на верата;
7. ако ли служене, да прилежаваме в служението; ако учи некой, да пребъдва в учението;
8. ако увещава, в увещанието; който раздава, да раздава с простота; който началствува, да началствува с усърдие; който милва, да милва доброволно. "

Няма нито една отмяна на дарбите. Ние продължаваме да сме тялото на Помазания и до днес и до края на времената.

Дори сам Господарят, за да е сигурен, че сме разбрали ясно, ни дава следното обещание:
“12. Истина, истина ви казвам: който верва в мене, делата които правя аз и той ще ги прави; и по-големи от тех ще прави, защото аз отхождам при Отца си.?"

Аз не мисля, че Исус говори само за чудесата, които върши, но те са включени в делата му така или иначе. Така ние имаме обещание да вършим каквото Исус, ако вярваме.

Нещата не спират до там:

"26. И който победи, и който упази до край моите дела, нему ще дам власт над народите; 27. и "ще ги управлява със жезъл железен: ще се строшат като съдовете грънчарски,"- както и аз приех от Отца си."

От последния цитата се вижда, че това да вършим неговите дела не е само обещание, но и задължение/заповед свързана с ново обещание.

Писанието не спира и там:
" 3. И по това знам че сме го познали, ако пазим неговите заповеди. 4. Който казва: 'Познах го', а заповедите му не пази, лъжец е, и истината не е в него. 5. А който пази неговото слово, в него наистина Божията любов е съвършена. По това знаем че сме в него. 6. Който казва че в него пребъдва длъжен е както е он ходил така и той да ходи. "

Така че не е само обещание, нито само задължение, но дори твърдението, че го познаваш, те обвързва да пазиш заповедите му и да ходиш/се обхождаш като него.

Нека да се върнем в днешно време. Ферко, ти и жена ти може и да не сте видели чудеса, чакайки ги от група амерканци. Но много хора не чакат група американци, а се молят един за друг и получават от Бога, точно както е писано:

"32. И какво още да говоря? защото не ще ми постигна време да приказвам за Гедеона и Варака и Самсона и Иефтае, за Давида още и Самуила и пророците;
33. които с вера победиха царства, работиха правда, сполучиха обещания, затулиха уста на лъвове,
34. угасиха сила огнена, избегнаха от острото на ножа, замогнаха се от болести, станаха силни на бой, обърнаха в бег чужди войски.
35. Приеха жени мъртвите си възкръснали, а други беха мъчени като не рачиха да приемат изкупуването, за да получат по-добро възкресение.
36. Други пак претеглиха присмехи и биения, а още и окови и тъмници;
37. с камене бидоха убити, с трион претрити, с мъки мъчени, с нож заклани умреха, скитаха се в овчи и кози кожи, и търпеха оскъдност, бедствия и злострадания;
38. (те за които светът не бе достоен) скитаха се по пустините, по горите, по пещерите, и пропастите на земята."

Така и днес има хора, които вярват на Бога, че е наш Баща, и че каквото е обещал все още изпълнява, ако и да има условия към неговите обещания. Така че тези хора гледат да се очистят, да стоят във вяра и да вършат каквото е угодно пред Него без да се съмняват. Тези хора и виждат неговите чудеса.от Ferko в 24.02.15 22:07
Отговори на това
Гост
Ти си много предубеден вече към мен и въобще не си прецизен. Моля те прочети още веднъж въведението, което съм написал и виж каква е причината да напиша цялото поучение.
от Alesyz в 31.03.15 15:15
Отговори на това
Гост
Чудеса може и да се случват, но не и за потвърждение на Словото. То вече е потвърдено. Какъв е смисълът да се потвърждава отново?
от Здравко в 27.05.15 13:24
Отговори на това
Гост
Чудесата са за тези, които имат нужда - болните, слепите, куците, сакатите. завладените от демони, диабетиците, - изобщо хората, които имат нужда в телата си и в умовете си. Само коравосърдечен човек, не може да види ползата от чудесата.

Това не означава, че много хора с дарби не се опитват да извлекат полза от дадения им дар и превръщат служението в печалбарство, но всеки така или иначе ще получи според делата си в онзи ден.

Затова ни е казано да копнеем за духовните дарби, за обща полза.
от Alesyz в 10.09.15 14:17
Отговори на това
Гост
Аз не мисля, че чудесата са се случвали заради хората, а по-скоро за да утвърдят изпратения от Бога като такъв, без всякакво съмнение. Помощта за някои е била вторичен ефект от това. Така е било с Моисей, така и с Исус. Хората са трябвало да вярват, че и Моисей и Исус за изпратени от Бога и чудесата са били потвърждение точно за това. А не че Исус е вършил каквото е вършил, защото имало болни хора по Неговото време. Болни има винаги и навсякъде. Исус сам каза, че ако не го вярват по думите, нека тогава да вярват по делата, защото именно делата показват, че Той е бил изпратен от Бога. И тук искам да направя една разграничителна линия, която е между чудесата и духовните дарби. Дарбите са дадени за утвърждаване на Христовото Тяло и работят винаги в контекста на Тялото, а чудесата са дадени за потвърждение на Словото пред света, който не вярва. Защото света има нужда да бъде убеден, че този човек е изпратен от Бога с чудеса, а не църквата. Нима Христовото Тяло има съмнения относно това кой е Исус? Нима има нужда Словото да се потвърждава отново и отново за църквата? Това е безсмислено. В църквата действат дарбите, които могат да бъдат аналогични на чудесата, но тяхната цел и посока не е като тази на чудесата. Последните както казах, са демонстрация на Божията сила пред света и служат за потвърждение на Словото. От дистанцията на времето, днес ние имам нужда не от чудеса, а от това да вярваме това Слово, което ни е дадено, а то самото е потвърдено от верни Божии слуги по безспорен начин. Другото е да изпитваме Бога, дали Словото Му е вярно.
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: