Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

edinni.com:правила   божието светилище   византийски цазаропапизъм   изопачаване   неженени   общността в турция   пастор   поробената воля   святост пред бога   социален пол  

виж всички тематики

RSS Емисии
rss1.0
Всички записки / Записки на Владо
 
21.12.14 08:20


 • Преди всичко искам да се помолим : - Боже, нека страх от Теб обитава сърцата ни и нека любов към истината бъде основата за написването както на тази статия, така и на прочитането `и. Молим Те да ни осветлиш очите на сърцето, да ни откриеш повече от писанията като разбиране и Твоя воля. Молим Те, ако сме съгрешили, да ни спреш от вироглавия и упоритият път на нашите сърца, които все се борят с Теб и писанията. 

  •   Молим Те да ни дадеш сили и благодат да Те почетем Теб - извора на живота и Животе наш, безценен! Покланяме се и Те почитаме. Заставаме с почит и благоговение в сърцата си и искаме потвърждение от Святия Дух, Който Ти изпрати към този свят, за грях, за правда и за съдба.   Ако сме се увлекли към идолите на този свят и сме повлекли хора след нас - молим Теб - прости ни този грях и спри ни, осветли умовете ни, които така лесно се покриват от падналият керувим, Твоят противник и винаги противящият се на истината. Бащата на лъжата и самият лъжец. Клеветника на братята, обвинителя.   Почитаме Теб. Богоговеем пред Теб. Чакаме на Духа Ти. Амен. Свидетелствай сега Ти за истинността, или лъжата на Тези редове, Боже мой, защото пред Теб стоя, Господарю и пред Теб Единствен Ги пиша.   

Искам Твоята правда и правдата на царството Ти. Бъди Ти Единствен Почетен. Нека всяко човешко мислене се сниши, нека всеки човек замълчи. Оставям на Теб, Духа и истината да свидетелстват. Амен. Почит на Теб, благодарности и преклонение пред кръста на Сина, чрез който кръст света е разпнат за учениците и те - за света.   Амен.
 •  ___ххх___ххх___ 

 По повод зачестилите спекулации и твърдоглаво прокарваната теза, че Божият свят народ може да почита празника на този свят, известен като "Коледа", или "Рождеството на Помазаника (Христос)", съм дълбоко възмутен и подтикнат в духа си да застана и изоблича тази лъжа от дявола.   Тази статия има две основни цели :   

 • 1. да предпази Божиите хора от идолопоклонство, поради който грях може да се стовари Божият свят гняв върху някого, нищо че е оправдан в Името на Сина  

 • 2. да накарам да се засрамят тези, които проповядват идолопоклонството и вървенето след други богове

 •   Почти се бях отказал да пиша тази статия, когато вчера, уморен извънредно в тялото си, но бистър и силен в духа си, не разгледах святите писания и за пореден път бях окуражен да пиша.   И така, нека пристъпим към изследавнето на писанията и разкриваенто на Божията воля! Амен. Слава на Бога.  Стиха, който се слага като основен постулат, въз основа на който Божиите хора могат да ПРАЗНУВАТ празника "Рождеството на Помазаника (Христос)", е от писмото до коринтските вярващи, 8гл. :    
  1. А относно идоложертвеното: Знаем, че ние всички уж имаме знание да разрешим въпроса! Но знанието възгордява, а любовта назидава.     2. Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както трябва да познава.     
3. Но, ако някой люби Бога, той е познат от Него.    
4. Прочее, относно яденето от идоложертвеното, знаем, че никакъв бог, изобразен от идол, няма на света, и че няма друг Бог освен един.    
5. Защото, ако и да има така наричани богове, било на небето или на земята, (както има много богове, и господари много),     
6. но за нас има само един Бог, Отец, от Когото е всичко, и ние за Него, и един Господ, Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него.     
7. Но това знание го няма у всички; и някои, като и до сега имат съзнание за идолите, ядат МЕСОТО като жертва на идолите; и съвестта им като слаба, се осквернява.     
8. А това що ядем, не ще ни препоръчва на Бога; нито ако не ядем, губим нещо; нито ако ядем, печелим нещо.     
9. Но внимавайте да не би по някакъв начин тая ваша свобода да стане спънка на слабите.     
10. Защото, ако някой види, че ти, който имаш знание, седиш на трапеза в идолско капище, не ще ли съвестта му да се одързости, ако е слаб, та и той да яде идоложертвено (МЕСО - доб. от мен)?     
11. И поради твоето знание слабият погива, братът за когото е умрял Христос.     
12. А като съгрешавате така против братята, и наранявате слабата им съвест, вие съгрешавате против Христа,     13. Затуй, ако това що ям съблазнява брата ми, аз няма да ям МЕСО до века, за да не съблазня брата си.  
 •  ___ххх___ххх___  
 • Сега, или аз не чета правилно, или тук става на въпрос за нещо СЪВСЕМ РАЗЛИЧНО. Този пасаж НЕ КАСАЕ ПРАЗНУВАНЕ НА ПРАЗНИК, а ЯДЕНЕ НА МЕСО.   Като Павел ясно заключава, че може да се яде месо, което се продава, заклано в чест на "богове" и ясно заключава, че е много по-важно да не се съблазни няой от неукрепналите, та дори той не би ял месо до века, ако това ще руши вярата в Единородният Божи Син някому!   Братя и сестри, моля ви!

 •  ТУК СТАВА НА ВЪПРОС ЗА ЯДЕНЕ НА МЕСО, НЕ ЗА ПОЧИТАНЕ НА ЕЗИЧЕСКИ ПРАЗНИК!  

Да, Павел глобализира в някои от стиховете, казвайки "идоложертвено", но конкретиката е че става на въпрос за ядене на МЕСО. И това е съвсем разбираемо, тъй като в Гърция е имало страшно много богове и неща, на които са се кланяли :   


 22. И тъй, Павел застана всред Ареопага и каза: Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни.   

23. Защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих и един жертвеник, на който бе написано: На непознатия Бог. Онова, прочее, на което се кланяте, без да го знаете, това ви проповядвам. - Деяния 8гл. 
 
 •  Но нека се върнем към тълкуването на пасажа от писмото. Дали Павел е давал основание на коринтските вярващи да празнуват празниците на този свят и най-вече - да идолопоклонстват ?   Сега, искам да напиша няколко реда за празника, известен като  "Рождество" : 
 1. не е описан в писанията  

2. не е упоменато раждането на Самият Син кога точно е станало   

3. вярващите ученици не са частвали такъв празник  

 • Сега искам да опиша празника "Коледа" :   

 • 1. езически   

 • 2. ритуално-магьоснически, изричат се ритуални заклинания   

 • 3. има ритуална празнична трапеза, типична за поклонение на божество  

 • 4. очакван, почитан, уважаван празник от света, честван от "цялата вселена", както пише за божеството Диана - "... оная, на която цяла Азия и вселената се покланят."- Деяния 19.   

Следователно нямаме НИКАКВО основание на база на писанията, да ПРАЗНУВАМЕ (не да купуваме месо, или храна, които са били посветени на езически богове, какъвто е текста от 1кор.8!!) този празник.   

Но нека продължим с текста в 1кор.8глава, за да не кажат някои, че въпреки всичко имат право да празнуват. 

Нека продължим в 10глава и да видим там какво пише Павел :  

СТРАННО ЗАЩО СЕГА ПЪК ПАВЕЛ ГОВОРИ ИМЕННО ЗА ПРАЗНУВАНЕ - И ТО КАКВО ПРАЗНУВАНЕ!  

Павел описва едно празненство на народа на Бога, който е ходел и пиел от Канарата, която е Помазаника, но пак Бог не е благоволил в тях поради ЕДНА ПРИЧИНА. Поради ЕДНО ПРАЗНУВАНЕ.   Павел казва, че Бог ги е "изморил в пустинята" и че в тези неща те са ни станали пример ние ДА НЕ ПОСТЪПВАМЕ ТАКА. Как?   Ясно е написано :    


  6. А в тия неща те ни станаха примери, та да не ПОХОТСТВАМЕ ЗА ЗЛОТО , както и те похотствуваха.     

7. Нито бивайте ИДОЛОПОКЛОННИЦИ,както някои от тях според писаното: __хх__!!__"Людете седнаха да ядат и да пият, и станаха да играят".хх __!!__(ПРОЧЕТИ ОЩЕ ВЕДНЪЖ!)    

8. Нито да БЛУДСТВАМЕ,както блудствуваха някои от тях, и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души.     

9. Нито да ИЗПИТВАМЕ Господа, както някои от тях Го изпитаха, и погинаха от змиите.     

10. Нито РОПТАЙТЕ, както възроптаха някои от тях, и погинаха от изтребителя.     

11. А всичко това им се случи за ПРИМЕРИ и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена.     

12. Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.  
 
 • ___ххх___

  Нека обобщим : 

 •  1. похот, силна страст за зло

 • 2. идолопоклонство, свързано с ядене, пиене и хороиграние

 • 3. блудство

 • 4.изпитване на Господа

 • 5.роптание  Сега вече съм съгласен, сега текста ясно презентира, касае, обсъжда КОНКРЕТНО ПРАЗНУВАНЕ, което е раздразнило Бога да КРАЙНОСТ и Той в резултат на това празнуване не ги допусна до обещаната земя, до ОБЕЩАНАТА ПОЧИВКА.   
Скъпи мои. С благодатта, дадена ми от Бога, искам да ви обърна внимание, че обещаната почивка *  касае нас, повярвалите в Неговият Син, що бе разпнат за греховете ни, защото тази почивка е наслада във вършенето на Божията воля и оставянето на платските дела на кръста на Господаря.   Но нека проследим натам текста, даден ни от пратеника на Божият Син, Шаул : 


14. Затова, възлюбени мои, бягайте от идолопоклонството.     
15. Говоря като на разумни човеци; сами вие съдете за това, което казвам.     
16. Чашата, която биде благословена, и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло?     
17. тъй като ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участвуваме.     
18. Гледайте Израиля по плът; тия, които ядат жертвите, нямат ли общение в олтара? Тогава що?     
19. Казвам ли аз, че идоложертвеното е нещо, или че идолът е нещо? Не.   
ххх__!_ххх 20. Но казвам, че онова, което жертвуват езичниците, жертвуват го на бесовете, а не на Бога; но аз не желая вие да имате общение с бесовете. 

ххх__!_ххх  __!!!__ 21. Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша; не можете да участвувате в Господната трапеза и в бесовската трапеза. __!!!__ - Да, тук Павел говори за трапеза вече, конкретно.   

22. Или искаме да подбудим Господа на ревнивост? Ние по-силни ли сме от Него?     

23. Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко е позволено, но не всичко е назидателно.   

__!!!__  24. Никой да не търси своята лична полза, но всеки ползата на другиго.    

25. Всичко, що се продава на МЕСАРНИЦАТА, яжте без да изпитвате за него заради съвестта си;    

26. защото "Господна е земята и всичко що има в нея".     
27. Ако някой от невярващите ви покани на угощение, и вие желаете да отидете, яжте каквото сложат пред вас, без да изпитвате за него заради съвестта си.   
__!!!__28. Но, ако някой ви рече: Това е било принесено в жертва, не яжте, заради тогова, който ви е известил, и заради съвестта, - (това конкретно касае празнуването и почитането на други богове)  29. съвест, казвам, не твоята, но на другия; (понеже, защо да се съди моята свобода от друга съвест?   
30. Ако аз с благодарение Богу участвувам в яденето, защо да ме злословят за онова, за което благодаря?)    

31. И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава.   
 • Братя мои и сестри в Господа! Този пасаж трябва да се чете ясно и разбираемо! Прочетете го още веднъж, защото той именно касае празнуването и почитането на други богове и отношението на вярващия към идолопоклонството.   Павел пише, че ако го покани невярващ на трапеза, ще яде без да изпитва съвестта си дали е жертвано, НО АКО езичника, невярващият, каже ясно, че храната е посветена на други богове, то вярващият НЕ ТРЯБВА ДА Я ДОКОСВА!   

Не е ли "Коледа" и "Рождество" един езически празник? Не се ли слага ритуална трапеза? Не се ли поставя и зелено дърво, белег на древно божество, което се възражда тогава?!   
 • Срам е, братя и сестри, че се подвеждате да чествате идолите и божествата на този свят!   ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТНОСНО 1 КОР.8ГЛ. :Пасажът, посочен като основание за празнуване е касаещ яденето на месо - пояснено ясно в 10гл на 1кор. :  
 25. Всичко, що се продава на МЕСАРНИЦАТА, яжте без да изпитвате за него заради съвестта си;   
26. защото "Господна е земята и всичко що има в нея". 
 •   Текстове относно празнуването на идоли и божества намираме най-ясно именно в 10гл на 1кор - Павел ясно и категорично РАЗГРАНИЧАВА бесовете на този свят и Единственият Свят Бог, НЕ ДАВАЙКИ И ПОМЕН И МИЛИМЕТЪР място да си мислим, че можем да ядем и пием идоложертвено.   

Идоложертвено ли е яденето на Рождество? Ами отговорете си сами на този въпрос! Защо трапезата е "ритуална" - на кой е посветена? Защо има определени храни? На кой са те посветени? На Бога ли?   Сега искам да чуете много внимателно моето предупреждение.  1. един от страшните грехове е сливането на идолопоклонството с измислен от човек уж празник на Бога : прочетете тук - Изход 32гл. 

  
Обърнете внимание на този пасаж :
  3. И тъй, всичките люде извадиха златните обеци, които бяха на ушите им, и донесоха ги на Аарона.   
4. А той, като ги взе от ръцете им, даде на златото образ с резец, след като направи леяно теле; и те рекоха: Тия са боговете ти, о Израилю, които те изведоха из Египетската земя.     
5. И като видя това, Аарон издигна олтар пред него; и Аарон прогласи, казвайки: УТРЕ ЩЕ БЪДЕ ПРАЗНИК НА ГОСПОДА (на ИХВХ, доб. и подч.-мое).     
6. И на следния ден, като станаха рано, пожертвуваха всеизгаряне и принесоха примирителни приноси: после людете седнаха да ядат и да пият, и станаха да играят    
7. Тогава Господ каза на Моисея: Иди, слез, защото се РАЗВРАТИХА твоите люде, които си извел из Египетската земя. 
 •   Моля, прочетете 6-ти стих : хората принесоха приноси, поднесоха всеизгаряния, седнаха .... да ядат и да пият, и станаха да играят. Братя и сестри! Да дразним с ревнувание Господа, дал Сина Си в жертва за нашите грехове?   Да сливаме ли идолите на този свят с измислен от ЧОВЕК "празник на Господа"?!! Без разум ли сме, без ум и очи ли сме, не четем ли написаното ясно?   Бог след като вижда РАЗВРАТА (идолопоклонството е свързано и със сексуална нечистота, людете са паднали и в този грях), казва на Моисей "твоите хора"! "Твоите"! Те не бяха вече "Негови" - и защо? Защото се поклониха, братя и сестри на друг бог.   

Не е ли "Коледа" божество - не дарява ли подаръци, не се ли очаква явяването му като на бог? Няма ли трапеза, посветена нему, с ритуалност, с думи и канене?   Кому се покланяте, кого чествате? Бесовете, братя и сестри - бесовете чествате! Пиете, или се опитвате да пиете и бесовската и Господната чаша. Опитвате се да ядете идоложертвено с "чиста съвест", при положение, че цял свят казва : "БЕСОВСКА Е ТРАПЕЗАТА, ПОСВЕТЕНА Е НА КОЛЕДА", то вие казвате - "Не, но ние имаме чиста съвест"! 

 • И там, където трябда да се види, че сте Господни, вие представяте себе си като едни от този свят.   И ставате ли "нечии други"? Не отхвърляте ли и не презирате ли кръвта на Голгота, братя и сестри?  Не, ще каже някой, не я презирам! Тогава, братко или сестро, прочети още веднъж : 
 ххх__!_ххх  20. Но казвам, че онова, което жертвуват езичниците, жертвуват го на бесовете, а не на Бога; но аз не желая вие да имате общение с бесовете. 
ххх__!_ххх  __!!!__ 21. Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша; не можете да участвувате в Господната трапеза и в бесовската трапеза. __!!!__  
 Братя и сестри, отрезнейте към правдата, с Чиито рани бяхте изцелени!  Какъв празник на Господа вие празнувате, след като никъде в писанията не е упоменат, а цял свят се кланя на "Коледа"?  Не правите ли като Аарон и Израел - да смесвате идолите на този свят с празник на Господа? Чуйте какво казва Бог след това на Моисей : 
   9. Рече още Господ на Моисея: Видях тия люде, и, ето, коравовратни люде са;   
10. сега, прочее, остави Ме, за да пламне гневът Ми против тях и да ги изтребя; а тебе ще направя велик народ. - Изход 32
  Не казва ли същото и Павел тук :

   22. Или искаме да подбудим Господа на ревнивост? Ние по-силни ли сме от Него? - 1кор.10гл ?! 
  По-силни ли сте от Бога, та да Му обясните чий празник празнувате, чия трапеза ядете, кого почитате на този ден?! Срам за вас! Отрезнейте, братя и сестри!  Пазете се от идолопоклонство! Не смесвайте празниците на този свят с празник на Господа!! Не ги смесвайте!!!  Чуйте, прочете тези пасажи :  
 •   25. А като видя Моисей, че людете бяха съблечени, (защото Аарон ги беше съблякъл за срам между неприятелите им),   

 • 26. застана Моисей при входа на стана и рече: Който е от към Господа нека дойде при мене. И събраха се при него всичките Левийци.     

 • 27. И рече им: Така говори Господ, Израилевият Бог: Препашете всички меча на бедрото си, минете насам натам от врата на врата през стана, и убийте всеки брата си, и всеки другаря си и всеки ближния си. - Изх. 32ххх___ххх
  
  11. Пази това, което ти заповядвам днес. Ето Аз изгонвам пред тебе аморееца, ханаанеца, хетееца, ферезееца, евееца и евусееца;   
12. но внимавай да не направиш договор с жителите на земята, гдето отиваш, да не би да стане примка между вас.   

13. Но жертвениците им да събориш, стълбовете им да строшиш и ашерите им да изсечеш;   
14. защото ти не бива да се кланяш на друг Бог, понеже Иеова, чието име е Ревнив, е ревнив Бог.   
15. Внимавай да не би да направиш договор с жителите на земята, та когато те блудствуват след боговете си, и жертвуват на боговете си, да не поканят и теб, да не ядеш от жертвите им;  

16. и да не вземеш от дъщерите им за синовете си, та тия техни дъщери, като блудствуват след боговете си, да направят и твоите синове да блудствуват след боговете им. - Изход 34 
 •  ххх___ххх
 
   31. И ще поставя пределите ти от Червеното море до Филистимското море, и от пустинята до река Евфрат; защото ще предам местните жители в ръката ви, и ти ще ги изпъдиш отпред себе си.   
32. Да не направиш завет с тях нито с боговете им.   
33. Да не живеят в земята ти, да не би да те накарат да съгрешиш против Мене; защото ако служиш на боговете им, това непременно ще ти бъде примка. - Изход 23гл 
 •  ххх___ххх 
 
13. И внимавайте във всичко що съм ви говорил; и име на други богове да не споменавате, нито да се чува то из устата ви. - Изх.23 
 •  ххх___ххх  

И все Бог повтаря и все потретва отново и отново : 

 • 15. Да пазиш празника на безквасните хлябове... - защото ние сме БЕЗКВАСЕН хляб, скъпи в Господа братя и сестри, но как ще сте безквасни, ако имате в себе си кваса на този свят, ако викате с множеството имената на идолите на този свят, ако се кланяте тях и ядете от храната, посветена на тях, ако им изговаряте и имената?  

Не е ли "Коледа" древният Талмуз, който се ново-ражда тези дни? Не се ли почита именно това божество, този бес, този демон?!!  

БРАТЯ И СЕСТРИ, ОТСТЪПЕТЕ ОТ ИДОЛОЖЕРТВЕНОТО, НЕ ПРАЗНУВАЙТЕ КОЛЕДА, НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ РЕВНОСТТА ГОСПОДНА!!    

 • Не си прави идол, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята; да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди. 

 Предизвиквате ли Божията Ревност върху себе си, домовете и децата си?! И не казвайте, че любите Господа, защото ако честавете идолите, то вие жертвате на тях, тях любите, а Господа мразите!   
Исус казва : 

 • Йоан 14:21. Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему.  
 Амен. Отстъпете от този свят и празнуванията му. Почитайте Христос всеки ден, Той няма рожден ден, защото ТОЙ Е ОТ ВЕЧНОСТТА.   Писанията именно това свидетелстват, но ако вие сте по-силни, по-истинни от тях - вървете напред, погубете себе си, но не увличайте след себе си други невинни души!!! 
 •  

 • Ваш в Идващия : Владо.

божията общност,   други вери,   заблуди,   идоложертвено,   коледа,   лъжливи учения,   празници,   религии,   рождество христово,   светски празници,   суеверия