Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

блажени поради гонения   вавилон   гледач   епископи   ипостасис   йерусалим   канибал   маркс   раждане на божия син   седмия ден  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на eureth
 
16.03.08 07:22


 

Във връзка с появата на променени "копия" на тази статия в Интернет, авторът напомня на всеки, който копира статията, да се съобразява с авторското право и да публикува само цели и точни копия на статията без да внася никакви свои промени.
При заварено положение, текстът на вече публикуван даден изменен вариант на тази статия трябва незабавно да се промени така, че да съдържа точно копие (без никакви изменения, липси или добавки) на целия текст на публикувания тук оригинал на статията.ДесятъкЪТ*


*"ДесятъкЪТ" - на нормален съвр. бълг. език: "десетата".
Умишлено е запазена формата "десятъкЪТ" дори и там, където думата не трябва да е членувана с пълен член, за да се подчертае най-малко неправилността на суеверието, че в Св. Писание се говори само за един вид даване на една десета
 - от нещо (напр. добитък, реколта)
 - на някого (напр. на потомците на Леви, които под Моисеевия закон по Божия заповед са работели в Божия дом и Бог им е забранил да имат имот и добитък)
 - по някакъв повод (напр. по Божия задължителна заповед или пък без задължение, самоволно).Тази статия не се занимава с волни дарения за цели, в които Бог благоволява, както например пише, че последователите на Божия син в Коринт, без някой да ги принуждава, нито бивайки задължени от някаква законодателно-наказателна система, като Мойсеевия закон, решили да подпомогнат гладуващите си братя в Йерусалим. Тези волни пожертвувания са били събрани само за тази определена цел и дори хора избрани от братята в Коринт са поканени да станат свидетели на предаването на тази тяхна милост на техните братя в Йерусалим. Нека и сега вярващите да постъпват с подобна мъдрост, когато решат да направят волни пожертвувание за нещо, в което Бог благоволява.

Волните дарения за цели, в които Бог благоволява, разбира се, са нещо много добро пред Бога и Бог със сигурност ще награди тези, които имат любов към Бога и хората, и желаят безвъзмездно да подпомогнат Божието дело по одобрен от Бога начин.

Но да се върнем сега на десятъкЪТ , който съвсем не е волно дарение за цели, в които Бог благоволява.


Съдържание

 • 1 Твърденията
 • 2 Истината. Какво казва Бог?
  • 2.1 Случката с Авраам и Мелхиседек
  • 2.2 Случката с Яков
  • 2.3 Израел под закона
  • 2.4 Потомците на Леви под закона
 • 3 Изводи
 • 4 Поборниците на десятъкЪТ


 

 

Твърденията


Едва ли на някой от т.нар. "протестантски" среди не му се е налагало да отговаря на зададения му въпрос: "Ти даваш ли си десятъкЪТ?".

Какво всъщност е това "десятъкЪТ"?

Има учение, разпространено основно сред т.нар. "протестантски" среди, което най-общо казано гласи, че всеки от вярващите в Исус членове на дадена религиозна фирма ("църква") е задължен (уж от Бога), под заплаха от наказание/финансово проклятие от Бога, да дава ежемесечно на собственика/ръководството на организацията, в която "членува", една десета (ост. "десятък") от доходите си.

Подробностите около това учение могат леко да варират или да са въпрос на дискусия, като например, дали "десятъкЪТ" да се дава след облагането с държавни данъци или преди това. Но така или иначе, постоянното задължително плащане на този църковен данък, подхранвано с обвинения в кражба спрямо Бога при отказ, и под заплаха от наказание/финансово проклятие от Бога, остава в сърцевината на това учение.


В опита си да докажат, че това учение е от Бога, неговите учители и поддръжници най-често цитират кн. на пророк Малахия, където пише:

пр.Мал.3:8
Ще краде ли човек Бога? А вие Ме крадете.
И казвате: В какво Те крадем?
В десетите и във възвишаемите приноси. Вие сте наистина проклети, защото Ме крадете, вие, целият народ! Донесете всичките десети в съкровищницата, за да има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега за това, казва ГОСПОД на Войнствата, дали няма да ви отворя небесните отвори и да ви излея благословение в изобилие! И заради вас ще смъмря изедника и няма вече да поврежда плодовете на земята ви, и лозата ви на полето няма да бъде безплодна, казва ГОСПОД на Войнствата.


И съответно казват, ето, ако не си даваш "десятъкЪТ" на...  собственика/ръководството на религиозната фирма ("църквата"), на която си член, ти крадеш от Бога и си проклет, и ще те следват финансови несполуки,

а иначе, ако редовно си даваш "десятъкЪТ" на религиозната фирма, в която членуваш, тогава ще те следват финансови благословения.Друг довод, който защитниците на това учение привеждат е:

Лука 11:42. Но горко вам, фарисеи, задето давате една десета от гьозум, седефче и от всякакъв зеленчук, а сте оставили правосъдието и любовта към Бога: това трябваше да правите, и онова да не оставяте.

Mатей 23:23. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето давате една десета от гьозум, копър и кимион, а сте оставили най-важното в закона: правосъдие, милост и вяра; това трябваше да правите, и онова да не оставяте.

Съответно, казват те, членовете на съответната религиозна фирма ("църква") не трябва да престават да си дават "десятъкЪТ" на ръководството й (обикновено съвсем не настояват да е „една десета от гьозум, седефче и от всякакъв зеленчук..., а хартиени fiat-пари),

ако и да има по-важни неща от него (т.е. "най-важното в закона: правосъдие, милост и вяра").Много от собствениците/директорите на частни/държавни религиозни организации редовно напомнят (поне по около 30 минути в началото на всяко тяхно представление/лекция, което наричат "църковна служба", "богослужение") на членската си маса, че членовете им са длъжни да им дават "десятъкЪТ" си, иначе крадели Бога, и съответно щели да бъдат виновни пред Бога, и щели да бъдат проклети.

Тъй като доходите от този църквиянски данък са един от основните доходи за техните религиозни фирми, то повечето хора биха си обяснили техния ентусиазъм за това постоянно напомняне.
 


Други доводи, които също се дават в подкрепа на учението за "десятъкЪТ" са:

Авраам е дал от плячката си (вж. случая с отвличането на Лот) една десета
на свещеника/царя Мелхиседек (преди Моисеевия закон) (Бит. 14:20)
Извод: "десятъкЪТ" "важел" и сега.

Яков се е обрекъл на Бога (макар и някак си с условие) да му даде една десета от всичко (преди Моисеевия закон) (Бит. 28:20)
Извод: "десятъкЪТ" "важел" и сега.

Други казват: "ДесятъкЪТ" не е отменен в НЗ.
Извод: "десятъкЪТ" "важел" и сега.
 


И също някои по-усложнени доводи, като това:

За да покаже, че свещеничеството на Исус, (което е според чина на свещеника Мелхиседек) е по-голямо от свещеничеството на свещениците под Мойсеевия закон
Павел обяснява, че

понеже Авраам (т.е. преди закона) е дал еднократно една десета на свещеника Мелхиседек (Бит. 14:20),

то, така да се каже, и Леви (живял след даването на закона), който е далечен внук на Авраам, понеже е бил в слабините на прадядо си Авраам,
също
е дал една десета на Мелхиседек (доЕвр7:9,10).

Т.е. свещеникът/царят Мелхиседек (който е свещеник според свещенически чин, различен от този на закона) така да се каже, е приел десета дори от свещеник който е под закона, Леви,

и поради това, съответно Божият син Исус, който е според чина на същия този Мелхиседек (а не под закона) е по-голям свещеник от свещениците под закона (което е един от въпросите, разглеждан в писмото до евреите),
понеже по-големият благославя по-малкия, а Мелхиседек е благословил Авраам (а не обратното), а, така да се каже, и Леви също.

Изводът от всичко това бил, че:
понеже Леви е живял под закона и е бил под закона, и е бил длъжен според закона да дава десета на Аарон,
и понеже, пише, че Леви (макар и само: "така да се каже") също е дал една десета на Мелхиседек чрез еднократното даването на Авраам,

то значи актът на еднократно даване на една десета от Авраам на Мелхиседек бил всъщност някак си под егидата на закона – т.е. по задължение от закона,
(въпреки че законът е даден 400 години след Авраам!).
 

Т.е. еднократната десета, дадена от Авраам,  някак си била уж под задължение от закона, въпреки че е преди закона,

понеже Леви (който така да се каже е дал чрез Авраам) е живял под закона и е бил задължен от закона да дава десета на Аарон, макар, че (сам Леви) дори не е е съществувал, когато Авраам е давал десета на Мелхиседек, 400 години преди закона.

Съответно, законът  - вкл. и частите за десетите на Левитите - (уж) някак си важел дори и когато още не е бил даден на хората,
а колко повече след като е даден на Израел, на Синай.

И съответно не можело да казваме, че Авраам не бил длъжен да си дава "десятъкЪТ" (ако и  само веднъж, еднократно, а не ежемесечно),
и съответно "десятъкЪТ" важел и сега, и трябвало да се плаща ежемесечно на религ. фирми.

Съответно, вярващите в Божия син Исус (уж) трябвало "да си дават десятъкЪТ" (и то ежемесеечно) на собственика/ръководството на религиозните организации ("църкви"), на които са членове.

 Истината. Какво казва Бог?


Някои насочващи въпроси:

1. Бог говорил ли е някога за някакъв универсален данък "десятъкЪТ", който Божиите хора през всички времена са задължени от Бога да дават на конкретен получател определен от Бога?
Ако да,
а) какъв точно е този универсален "десятъкЪТ" - земя ли е? жито ли е? домати ли е? пари ли , т.е. злато/сребро ли е? Съвременни т.нар. (fiat-)"пари" (т.е. всъщност fiat-банкови хартийки без реално стойностно покритие/стойност) ли е?
б) на кого точно е определил Бог повярвалите в Божия син  да плащат този "десятъкЪТ"?
б) кога точно Божиите хора трябва да се плащат "десятъкЪТ" на съответния определен от Бога получател?

2. Ако разпространеното учение за "десятъкЪТ" се окаже всъщност поредното лъжеучение на светската система "църква", тогава какво да правят повярвалите в Божия син хора?
И така,

В Св. Писания са описани поне 4 различни и несъвместими вида даване на една десета от най-различни неща,
давани от (конкретно) някого,
на (конкретно) някого:

- Някои са давани под закона, по задължение, със заплаха от наказание и проклятия от Бога.
Други са дадени самоволно, без да има някакво задължение или закон.

- За някои десети е даван самоволен обрек преди да бъдат дадени (за какво му е да се обрича някой, ако е бил задължен така или иначе и без задължението на обрека си да даде/дава десета от нещо на някого).
Други са давани без обрек

- Някои - с условие (при алтернативен превод на пасажа с Яков това отпада).
Други - безусловно.

- Някои са дадени еднократно,
други са давани постоянно.

- При някои дадената една десета е от плячка от клането на едни царе.
При други има обрек да се даде от всичко.

- Хората от народа на Израел под Мойсеевия закон (с изключение на получаващите) са давали/дават 1/10
от плодовете на земята и животните си (не пари! - т.е. злато/сребро)
конкретно на потомците на Леви.

А потомците на Леви са давали 1/10
от десетите получени от Израел,
конкретно на Аарон (на свещениците).
 
А Аарон (и свещениците) не пише да са давали десета от нещо на някого (?).
 

- Някои десети са дадени на хора: Авраам - на Млехицедек, Израел - на Леви и потомците му, Леви и потомците му - на Аарон.
Други - на Бога: Яков се обрекъл, че ще даде на Бога, не на човек.
Поради това, не може да се говори генерално за нещо наричано "десятъкЪТ".

А трябва да се уточнява кой случай/ситуация на даване на една десета на някого се има предвид,
дали е бил по здължение от Бога или по собствено желание,
и всеки случай да се разглежда конкретно в неговия контекст.Понеже иначе, щом някой (за да принуждава учениците на Исус да дават една десета на религиозните фирми) използва като довод това, че Авраам дал една десета от плячката си от клането на онези царе на царя Мелхиседек,

то по същия начин може например да се използва същата случка, за да се учи как трябва да си решаваме проблемите, когато отвлекат племенника ни –

напр. задължително, като Авраам,

отиваме с обучените си мъже и

изколваме похитителите и плячкосваме каквото имат
,

и след това, като Авраам,
даваме една десета от плячката
конкретно - на някой, който е и цар, и свещеник (не на слугите му, които да го ползват), какъвто е бил Мелхиседек.
Защо ли в НЗ Божиите мъже на вярата в Исус, които са даден за пример в НЗ, не са взели пример от Авраам, и не са правили такива неща дори, когато са им причинявали далеч по страшни неща?

Напр. вместо да "спретнат" една въоръжена армия от вярващи (все пак за кратко време вярващите в Божия син Исус са станали хиляди само в Ерусалим) и да почнат да колят тези, които се опитват да им навредят (напр. тези, които са убили Стефан с камъни), те оставяли справедливостта, съда и наказанието изцяло в ръцете на Бога,

както и техният господар, Божият син, Исус, правел преди това, и "пагубно" учели вярващите в Исус да не искат обратно това, което им отнемат, и да не отмъщават на тези, които им вършат зло (т.е. не просто да не си отмъщават лично, а изобщо да не си отмъщават, дори и посредством съд)).

Да вземем ли пример от Авраам, да не вземем ли...А да не забравяме, че Авраам, освен всичко, е посадил и дъбрава...
Съответно някои ревностни самоволни подражатели на Авраам може да стигнат и до неща като:

"Садиш ли си дъбраваТА?
Понеже ако не си я садиш, си под проклятие
".

 

 

 

1. Случката с Авраам и Мелхиседек


Бит.14:8
8Тогава содомският цар, гоморският цар, адманският цар, цевоимският цар и царят на Вала, която е Сигор, излязоха и се опълчиха против тях на бой в долината Сидим: 9против еламския цар Ходологомор, гоимския цар Тидал, сенаарския цар Амарфал и еласарския цар Ариох; четирима царе против петимата. 10А долината Сидим беше пълна със смолни ями; и царете на Содом и Гомора, като бягаха, паднаха в тях, а останалите избягаха в планината. 11И победителите взеха всичкия имот на Содом и Гомора и всичката храна и си отидоха. 12Взеха и Аврамовия племенник Лот, който живееше в Содом, заедно с имота му и си отидоха.
13А един от онези, които се избавиха, дойде и съобщи това на евреина Аврам; той живееше при дъбовете на аморееца Мамврий, брат на Есхол и брат на Анер, които бяха съюзници на Аврам. 14И когато Аврам чу, че брат му бил пленен, изведе своите триста и осемнадесет обучени мъже, родени в неговия дом, и гони враговете до Дан. 15И през нощта той и слугите му, като се разделиха против тях, ги поразиха и ги гониха до Хова, която е отляво на Дамаск. 16И възвърна всичкия имот, върна и брат си Лот с имота му, както и жените и народа.
17И като се върна Аврам, след като беше победил Ходологомор и царете, които бяха с него, содомският цар излезе да го посрещне в долината Сави, която е Царската долина. 18Така и Мелхиседек, царят на Салим, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино, 19и го благослови, като каза: Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Владетел на небето и на земята! 20Благословен и Всевишният Бог, който предаде враговете ти в ръката ти! И Аврам му даде десета от всичко.Обяснението й в п-мото до евр., 7гл.:
1Защото този Мелхиседек, цар Салимски, свещеник на всевишния Бог, който срещна Авраама когато се връщаше от поразяването на царете и го благослови, 2комуто Авраам отдели и една десета от цялата плячка,- той който първо се превежда "цар на правдата", а после и цар на Салем, т.е. "цар на мир",- 3без баща, без майка, без родословие, и няма нито начало на дни нито край на живот, но, уподобен на Сина Божия, пребъдва винаги свещеник.
4А вижте колко велик бе онзи, на когото патриарха Абраам даде и една десета от плячката. 5И които от Левиевите синове приимат свещенството имат заповед по закону да вземат една десета от народа, т.е., от братята си, ако и да са произлезли от слабините Авраамови; 6но той, който не се водеше от техният род, взе една десета от Авраама, и благослови тогози който имаше обещанията. 7А без всяко противоречие по-малкото се благославя от по-голямото. 8И тука вземат една десета смъртни хора; а там взема онзи, за когото се свидетелствува че живее. 9И така да река, самият Левий, който взема една десета, даде и той една десета чрез Авраама; 10защото беше още в слабините на баща си когато го срещна Мелхиседек.

11И тъй, ако бе било съвършенството чрез Левитското свещенство, (защото народът под него прие закона;) каква нужда вече да се привдигне друг свещеник по чина Мелхиседеков, и да се не казва по чина Ааронов? 12Защото когато се променя свещенството, по нужда става променение и на закона. 13Понеже този, за когото се говори това принадлежи на друго племе, от което никой не е приближил до олтаря. 14Понеже е явно че от племето Юдино произлезе нашия Господар, за което племе Моисей нищо не говори за свещенство.
15И още повече е явно, защото по подобие на Мелхиседека се издига друг свещеник, 16който не бе по закон на плътска заповед, а по сила на безкраен живот; 17защото свидетелствува и казва: «Ти си свещеник во веки по чина Мелхиседеков.» 18Защото става унищожение на по-предната заповед поради нейната слабост и безполезност; 19Поннеже не законът доведе нещо в съвършенство, а въвеждането на една по-добра надежда, чрез която се приближаваме при Бога.В какъв контекст е дадена тези еднократна десета:

- Без закона. Законът е даден 400 год. по-късно (за разлика от Израел под закона, които са били длъжни да дават една десета на потомците на Леви, а те една десета от десетите - на Аарон)

- На един човек, цар и свещеник, Мелхиседек (за разлика от Яков, който се обрекъл, че ще даде на Бога, а не на човек)

- Една десета от плячката си от клането, което е извършил, за да спаси роднината си Лот (за разлика от Яков, който се обрекъл, че ще даде от всичко, ако Бог е с него.)

- Еднократно. Освен единичния случай с Мелхиседек, не пише Авраам някога да е давал една десета от нещо на някого (за разлика от хората под закона по-късно, където задължението от Бога е било за редовно даване на една десета на потомците на Леви, а те една десета от десетите - на Аарон)

- Самоволно. Не пише Авраам да е бил задължен (за разлика от Израел под закона, които са били длъжни да дават една десета на потомците на Леви, а те една десета от получените десети - на Аарон)

- Без заплаха от наказание при не-даване на свещеника Мелхиседек (за разлика от даването на една десета под закона, при което ако не се дава една десета на потомците на Леви, идват Божиите проклятия от закона)

- Получателят е бил цар на гр. Салем и, както всеки цар, би трябвало да има голям имот, царски дом, земя, слуги и т.н. - каквото всеки цар има (за разлика от потомците на Леви под закона (които получавали десетите от народа на Израел), на които е било заповядано от Бога да нямат никакъв имот).

- Без да се обрича, че ще даде (за разлика от Яков, който се обрекъл, че ще даде на Бога ако Бог е с него)

- Без да поставя условия (за разлика от Яков, който се обрекъл, че ще даде на Бога, ако Бог е с него ( забележка: Това не би било вярно, ако изказването на Яков се преведе "Щом Бог ще бъде с мене..")  


 

 

2. Случката с Яков


Бит 28:18
11И стигна на едно място и пренощува там, защото слънцето беше залязло. И взе един от камъните на мястото и го сложи за възглавница, и легна да спи на това място. 12И сънува, и ето, стълба изправена на земята, чийто връх стигаше до небето, и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея. 13И ГОСПОД стоеше над нея и каза: Аз съм ГОСПОД, Бог на баща ти Авраам и Бог на Исаак. Земята, на която лежиш, ще дам на теб и на потомството ти. 14Твоето потомство ще бъде многочислено като земния пясък, ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг и в теб и в твоето потомство ще се благословят всички племена на земята. 15Ето, Аз съм с теб и ще те пазя, където и да отидеш, и ще те върна пак в тази земя, защото няма да те оставя, докато не извърша това, за което ти говорих.
16А когато Яков се събуди от съня си, каза: Наистина ГОСПОД е на това място, а аз не съм знаел. 17И се убоя, и каза: Колко е страшно това място! Това не е друго освен Божи дом, това е врата небесна.
18На сутринта Яков стана рано, взе камъка, който си беше сложил за възглавница, изправи го за стълб и изля масло на върха му. 19И нарече онова място Ветил, а преди това името на града беше Луз.
20Тогава Яков се обрече и каза: Ако Бог бъде с мен и ме запази в това пътуване, по което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, 21и се завърна с мир в бащиния си дом, тогава ГОСПОД ще бъде мой Бог, 22и този камък, който изправих за стълб, ще бъде Божи дом, и от всичко, което ми дадеш, ще дам една десета на Теб.
Какъв е контекстът около тези еднократна една десета?

- Без закона (за разлика от случаите, когато Израел под закона са били длъжни да дават една десета на потомците на Леви)

- На Бога (за разлика от Авраам, който веднъж дал на човек, свещеника Мелхиседек)

- 1/10 от всичко, което Бог му даде (за разлика от Авраам, който дал една десета само от плячката си от клането на онези царе)

- не е записано дали Яков е дал 1/10 на Бога, пише само, че се е обрекъл, че ще даде на Бога 1/10 от всичко

- Самоволно. Не пише да е бил задължен, или заплашен от наказание при не-обричане да даде на Бога (за разлика от случаите, когато Израел под закона са били длъжни да дават една десета на потомците на Леви, а те една десета от десетите - на Аарон)

- Обрекъл се че ще даде (на Бога) (за разлика от Израел под закона, които така или иначе е трябвало да дават една десета на потомците на Леви)

- Еднократно. Освен единичния случай, когато Яков се обрекъл, че ако Бог е с него, ще даде 1/10 от всичко на Бога, не пише Яков някога да се е обричал, че ще дава една десета от нещо на някого (за разлика от Израел под закона, които редовно е трябвало да дават една десета на потомците на Леви, а те една десета от получените десети - на Аарон)

- Поставяйки условия (за разлика от Израел под закона, които безусловно е трябвало да дават една десета на потомците на Леви)
 

3. Израел под закона


Лев.27:30:
Всяка една десета от земята, било от посевите на земята, или от плода на дърветата, е на ГОСПОДАРЯ; тя е свята на ГОСПОДАРЯ.

 


Лев.27:31: ("двайсятък" за откупване)
Ако някой поиска да откупи нещо от десетата си, да му добави петата част на цената му.


Очевидно десетата за която Бог говори тук, не е fiat-пари или пък истински пари - сребро/злато (а една десета от състои се от плодовете на земята и животните),

но Бог позволява тя да се откупи със сребро/злато (т.е. да се даде сребро/злато вместо едната десета от изброените неща), но само ако се добави една пета към стойността на самата десета.


Съответно тези, които искат вместо нормалната десета от всичко, което получават от земята и животните си, да дават на потомците на Леви не десета, а сребро/злато (което също не е съвр. "пари", т.е. fiat-хартийки без покритие), тогава трябва да добавят една пета към стойността на стоката-десета.


А за съвр. "пари", т.е. fiat-хартийки без покритие, изобщо няма инструкция от Бога - и ако имаше обезщетението щеше да бъде вероятно повече от една пета, понеже съвр. т.нар. "пари" (т.е. fiat-хартийки без покритие), именно нямат стойностно покритие и утре може да стават само за разпалки.Напр. ако имам 10 овце, и съответно трябва да дам 1 десета (т.е. 1 овца) на потомците на Леви, но не искам да дам тази овца, а искам да дам на потомците на Леви сребро вместо нея, то тогава ако овцата струва 100 гр.сребро аз трябва да дам на потомците на Леви с една пета повече сребро, т.е. 100 + (100/5) = 120гр. сребро.

А за съвр. fiat-пари (безстойностни банкови хартийки) обезщетението щеше да бъде вероятно дори повече от една пета, понеже съвр, "пари" (т.е. fiat-хартийки без покритие), именно нямат покритие.Това трябва добре да се знае, тъй като ако някой иска да дава истински пари - сребро/злато - на потомците на Леви, вместо една десета от плодовете на земята и животните, както изрично е заповядано от Бога, тогава задължително трябва да откупи десетата си като прибави към основната й стойност една пета.

(А за съвр. "пари" няма инструкции, но обезщетението щеше да бъде вероятно повече от една пета, понеже съвр. т.нар. "парите"(т.е. fiat-хартийки без покритие), именно нямат стойностно покритие.)


ИНАЧЕ ТАКЪВ НАРУШАВА ЗАКОНА И БОЖИИТЕ ПРОКЛЯТИЯ ОТ ЗАКОНА ИДВАТ.ПОВТАРЯМ:

ИНАЧЕ ТАКЪВ НАРУШАВА ЗАКОНА

И, СЪОТВЕТНО, БОЖИИТЕ ПРОКЛЯТИЯ ОТ ЗАКОНА ИДВАТ ВЪРХУ НАРУШИТЕЛЯ, КОЙТО Е ПОД ЗАКОНА

 
Лев.27:32:
И всяка една десета от едър и дребен добитък, от всичко, което при преброяване минава под тоягата, едната десета да бъде свята на ГОСПОДАРЯ.

 


Чис.18:24:
защото десетите, които израилевите синове принасят за възвишаем принос на ГОСПОДАРЯ, давам в наследство на потомците на Леви. Затова казах за тях: Те да нямат наследство между израилевите синове.


(затова и този, който е под закона и не дава една десета на потомците на Леви, краде от Бога понеже тази десета Бог е определил за себе си, и след това я дава на потомците на Леви.


На потомците на Леви ("леви-ти", левийци) изрично им е забранено от Бога да има имот.


Повтарям:

На потомците на Леви изрично им е забранено от Бога да имат имот.
Горко на онези, които са си сложили хомота на закона,
и които претендират, че са потомци на Леви и същевременно нарушават Божията заповед от закона
и имат имот,
и дори лъжат, и всъщност не са никакви потомци на Леви.
Втор 12:
3И да съборите жертвениците им, да строшите стълбовете им, да изгорите с огън ашерите им, да насечете изваяните образи на боговете им и да изличите имената им от онова място. 4А на ГОСПОДАРЯ, своя Бог, да не изработвате такива неща, 5а да отивате на мястото, което ГОСПОД, вашият Бог, ще избере от всичките ви племена, за да постави там Името Си за Свое обиталище; и там да отиваш. 6Там да донасяте всеизгарянията си, жертвите си, десетите си, възвишаемите приноси на ръката си, обреците си, доброволните си приноси и първородните от едрия и дребния си добитък. 7И там да ядете пред ГОСПОДАРЯ, вашия Бог и да се веселите, вие и домовете ви, във всичко, което е предприела ръката ви, в което ГОСПОД, твоят Бог, те е благословил. 8Да не правите така, както ние правим тук днес — всеки каквото му се вижда добро — 9защото още не сте дошли в почивката и в наследството, което ГОСПОД, твоят Бог, ти дава.
10Но когато преминете Йордан и се населите в земята, която ГОСПОД, вашият Бог, ви дава да наследите, и Той ви даде почивка от всичките врагове наоколо, така че да живеете безопасно, 11тогава на мястото, което ГОСПОД, вашият Бог, ще избере, за да настани там Името Си, там да донасяте всичко, което ви заповядвам: всеизгарянията си, жертвите си, десетите си, възвишаемия принос на ръката си и всичките си избрани обреци, които обричате на ГОСПОДАРЯ. 12И да се веселите пред ГОСПОДАРЯ, своя Бог, вие и синовете ви, и дъщерите ви, и слугите ви, и слугините ви, и левитът, който е вътре в портите ви, защото той няма нито дял, нито наследство с вас.
13Внимавай на себе си да не принасяш всеизгарянията си на всяко място, което видиш, 14а на това място, което ГОСПОД ще избере в едно от племената ти, там да принасяш всеизгарянията си и там да вършиш всичко, което ти заповядвам.

Тези които са под закона трябва добре да внимават къде точно, ще занесат десетите си за потомците на Леви, защото за Бога това определено е важно.Втор.12:17:
Не можеш да ядеш в жилището си десетата от житото си и от новото си вино, и от маслото си, от първородните на едрия и дребния си добитък, от който и да било от обреците си, които си обрекъл, и от доброволните си приноси, и от възвишаемия принос на ръката си,
18а пред ГОСПОДА, своя Бог, на мястото, което ГОСПОД, твоят Бог, ще избере, да ги ядеш, ти и синът ти, и дъщеря ти, и слугата ти, и слугинята ти, и потомъкът на Леви, който е вътре в портите ти; и да се веселиш пред ГОСПОДА, своя Бог, във всичко, което предприеме ръката ти. 19Внимавай на себе си, да не изоставиш потомъкът на Леви през всичките дни, докато живееш в земята си.

 


Втор.14:22:
Непременно да отделяш една десета от цялата реколта на посевите си, която нивата ти произвежда всяка година. И да ядеш една десета от житото си, новото си вино и маслото си, и първородните от едрия и дребния си добитък пред ГОСПОДАРЯ, своя Бог, на мястото, където Той избере да засели Името Си; за да се научиш да се боиш всякога от ГОСПОДАРЯ, своя Бог.
Но ако пътят е прекалено дълъг за теб
и не можеш да занесеш една десета, тъй като мястото, което ГОСПОД, твоят Бог, е избрал да засели Името Си, е прекалено далеч от теб, когато ГОСПОД, твоят Бог те благослови, да разменяш тази една десета за пари [т.е. злато/сребро м.б.] и да вържеш парите в ръката си, и да отидеш на мястото, което ГОСПОД, твоят Бог, е избрал. И да похарчиш парите за каквото душата ти пожелае: за говеда и овце, и за вино, и за спиртно питие, и за всичко, което душата ти поиска; и там да ядеш пред ГОСПОДАРЯ, своя Бог, и да се веселиш, ти и домът ти.

Да не изоставяш левита, който е вътре в портите ти, защото той няма нито дял, нито наследство с теб.
В края на всеки три години да изнасяш цялата една десета от реколтата си през онази година и да го слагаш вътре в портите си. И левитът — защото той няма нито дял, нито наследство с теб — и чужденецът, и сирачето, и вдовицата, които са вътре в портите ти, да дойдат и да ядат, и да се наситят; за да те благославя ГОСПОД, твоят Бог, в цялото дело на ръката ти, което вършиш.
 


Много е важно десетата да се занесе където трябва. Не може навсякъде!

Десетата не е сребро, и не е съвр fiat-"пари"
, но ако мястото, където Бог е определил е много далеко, тогава десетата може да се замени със сребро (като се добави една пета към първоначалната й стойност, вж. Лев27:31), за да може човек да отиде на мястото където Бог е избрал за името си за да ходят всички там и да дават десетите си на потомците на Леви.
 

Важно:
 
Не пише, че десетата може да се замени със съвр. "пари", т.е. безстойностни банкови fiat-"пари"-хартийки без стойностно покритие.
 
 
 В какъв контекст е давана тези редовна десета?

- Под закона (за разлика от Авраам, който е живял 400 год преди да бъде даден закона)

- По задължение от закона, със заплаха от Божиите проклятия от закона при не изпълнение (за разлика от Авраам, който е живял 400 год преди да бъде даден закона)

- Без да се обричат, че ще дадат на потомците на Леви (за разлика от Яков, който се обрекъл, че ще даде на Бога)

- Задължително безусловно (за разлика от Яков, който поставил условия на Бога (според единия вариант на превод))

- Задължително редовно (за разлика от Авраам, за когото само веднъж пише да е давал десета)

- От плодовете на земята им и на животните им, (за разлика от Авраам, който дал от плячката от клането на онези царе)

- На потомците на Леви (за разлика от Авраам, който дал на един цар и свещеник от друго племе, когато още Израел не е съществувал)

 4. Потомците на Леви под закона


Чис.18:26:
Говори на потомците на Леви и им кажи: Когато вземате от израилевите синове десетата, която ви дадох от тях за ваше наследство, тогава да принасяте от него една десета от десетата за възвишаем принос на ГОСПОДАРЯ. 27И възвишаемият ви принос ще ви се счита като жито от хармана и като изобилие на вино от лина. Така и вие да принасяте възвишаем принос на ГОСПОДАРЯ от всичките десети, които вземате от израилевите синове, и от тях да давате на свещеника Аарон възвишаем принос на ГОСПОДАРЯ.

Тези, които са потомци на Леви и нямат имот, след като получат десетите от народа, трябва задължително да дадат една десета от тези десети възвишаем принос на ГОСПОДАРЯ, като го дадат на Аарон (и на потомците му?).

Горко на онези, които претендират, че са потомци на Леви и същевременно нарушават Божията заповед от закона, като след като са получили едната десета от народа не принесат от нея една десета възвишаем принос на ГОСПОДАРЯ, давайки го на Аарон (и на потомците му ?) .

Чис.18:24:
защото десетите, които израилевите синове принасят за възвишаем принос на ГОСПОДАРЯ, давам в наследство на потомците на Леви. Затова казах за тях: Те да нямат наследство между израилевите синове.


Затова и този, който е под закона и не дава една десета на потомците на Леви, краде Бога, понеже за тази десета Бог е казал, че му принадлежи, и след това я е завещал на потомците на Леви.

На потомците на Леви ("леви-ти", левийци) изрично им е забранено от Бога да има имот.

Да, на потомците на Леви изрично им е забранено от Бога да имат имот.

Горко на онези, които претендират, че са потомци на Леви и същевременно нарушават Божията заповед от закона и имат имот.В какъв контекст е давана тези редовна десета:

- Под закона (за разлика от Авраам, който е живял 400 год преди да бъде даден закона)

- 1/10 от десетите, които получават от Израел (за разлика от Авраам, който дал от плячката от клането на онези царе)

- На Аарон, на свещениците (за разлика от Авраам, който дал на един цар и свещеник от друго племе)

- По задължение от закона, със заплаха от Божиите проклятия от закона при не изпълнение (за разлика от Авраам, който е живял 400 год преди да бъде даден закона)

- Без да се обричат, че ще дадат на Аарон (за разлика от Яков, който се обрекъл, че ще даде на Бога)

- Задължително безусловно (за разлика от Яков, който поставил условия на Бога (според единия вариант на превод))

- Задължително редовно (за разлика от Авраам, за който веднъж пише да е дал)

Очевидно тези всички десети се различават по много важни неща и в никакъв случай не могат общо да се наричат просто "десетаТА" (ост. "десятъкЪТ").


 

 

 

 

Изводи


Затова: В Св.Писания няма такова нещо "десятъкЪТ". Има най-различни видове десети.

Затова, когато някой Ви попита "Ти даваш ли си десятъкЪТ?", Вие на свой ред можете да го попитате:


"За коя десета от Писанието говориш?
1. Под закона, по задължение, със заплаха от наказание и проклятия от Бога? Или относно онези десети, които са самоволни, без да има някакво задължение или закон, или заплаха от наказание при не-даване.
2. Чрез обрек преди да бъде дадена или без обричане?
3. С условие или безусловно?
4. Еднократна или редовна?
5. От плячка от клането на царе или от плодовете на земята и животните?
6. Десета дадена на цар и свещеник или на Бога (като Яков)?
7. Десета давана на потомците на Леви или десета, която потомците на Леви са давали от десетите, които са получавали от Израел, на Аарон (и потомците му?).

За коя от всичките тези различни и противоречащи си една на друга десети от Писанието говориш?

И, ако намекваш, че съм длъжен/-а да давам на някого 10% от нещо
или, че бих бил виновен пред Бога ако не дам на някого 10% от нещо,
то къде точно Св. Писание задължава мен, човек, който вярва, че Исус е помазаникът, Божият син,  да давам някого конкретния вид десета (от всички тези различни десети, описани в Писанието), който ти имаш предвид в случая?"

Съответно, ако той не ви отговори изчерпателно на горните въпроси,
тогава такъв човек няма основание пред Бога да ви задължава да плащате 10% от нещо на някого.Разбира се, можете да го попитате също и: А ти садиш ли си дъбраваТА всеки месец? Или всъщност ти не си син на Авраам и не правиш това, което е правил Авраам още преди Мойсеевия закон?

Това, разбира се, би бил само един реторичен въпрос, който да покаже, несъстоятелността на довода, че, видете ли,
 

щом Авраам е изклал похитителите на Лот и им е взел каквото имат като плячка,
от която плячка

по свое желание, без да е задължен,
е дал 10%
еднократно
на един свещеник и цар 
 

то (забележете "логиката") тогава и вярващите в помазаника Исус били уж:

длъжни да дават
(за разлика от Авраам, който дал на онзи цар/свещеник по свое желание)

от парите си
(за разлика от Авраам, който си решил да даде на онзи цар/свещеник от плячката на изкланите похитители)

ежемесечно

(за разлика от Авраам, който си решил да дадена онзи цар/свещеник еднократно)

на нелегитимен пред Бога "глава" на група вярващи - собственика (т.нар.: "пастор") на религ. фирма, в чийто клуб членуват
(за разлика от Авраам, който си решил да даде на един легитимен пред Бога цар и свещеник)


По същата "логика" поборниците на десятъкЪТ утре могат
да задължат вярващите в помазаника Исус
ежемесечно

да пеят "Зайченцето бяло"
пред шефа на детската банда в техния квартал
примерно за да не са проклети по отношение на гласа си "според Мойсеевия закон"...
Поборниците на десятъкЪТ


Да разгледаме сега доводите на учителите и поддръжниците на учението за "десяткЪТ".

За да легитимират задължаването на повяравлите в Исус да дават:

- 10% от fiat-парите си

(а не десета от добив от растителна реколта и добитък, както Бог е определил за Израел под Мойсеевия закон)

- на собствениците на религ. фирми
, най-често имащи имоти
(а не на потомците на Леви, както Бог е определил за Израел под Мойсеевия закон, на които (левийците) Бог е забранил да имат имот)

- всеки месец
(за разл. от нареденото от Бога за Израел под Мойсеевия закон)


те обикновено цитират Божието обвинение към хора, които са (били) под Моисеевия закон:


пр.Мал.3:8
Ще краде ли човек Бога? А вие Ме крадете.

И казвате: В какво Те крадем?

В десетите и във възвишаемите приноси. Вие сте наистина проклети, защото Ме крадете, вие, целият народ! Донесете всичките десети в съкровищницата, за да има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега за това, казва ГОСПОД на Войнствата, дали няма да ви отворя небесните отвори и да ви излея благословение в изобилие! И заради вас ще смъмря изедника и няма вече да поврежда плодовете на земята ви, и лозата ви на полето няма да бъде безплодна, казва ГОСПОД на Войнствата.Т.е. тези хора всъщност се позовават на написното относно конкретно онази десета от различните и несъвместими десети,
която се отнася за Израел под Мойсеевия закон
 

Но с този цитат те съвсем не могат да докажат, че уж имало някакъв универсален данък "десятъкЪТ",
който дори повярвалите в Божия син трябвало да дават,
и то - на някакви религ. фирми (наречени "църкви"), за каквито Бог не е говорил в Н.З.

Т.е. този цитат съвсем не доказва, че повярвалите в помазаника Исус уж били задължени от Бога да дават нещо на някого.

 

Но цитирането му доказва нещо друго:

Щом тези хора цитират това място, те положително твърдят, че вярващите в Исус са под Мойсеевия закон и трябва да го изпълняват,

понеже това място ни препраща към заповедта на Бога в закона, даден на Израел чрез Моисей:

- да дават редовно една десета (или равностойността й и в сребро/злато (не съвр. fiat-"пари") + една пета от стойността й) от плодовете на земята и животните

- на потомците на Леви, на които им е забранено да имат имот,

- а самите потомци на Леви трябва да дават една десета от получените десети на Аарон.
 

При нарушаване на Мойсеевия закон, Бог е определил съответни проклятия, които да дойдат върху нарушителите на закона за наказание.

Но вярващите в Исус под Мойсеевия закон ли са?...
 

Вярващите в Исус под Мойсеевия закон ли са?...
 
 
До там ли стигнахте?...
 
 


А, между другото, самите тези учители и поддръжници на това учение учат ли и изпълняват ли точно всичко написано в Книгата на Закона, който натрапват на останалите вярващи в Исус? Както Бог казва, че който е под закона, трябва да изпълнява ВСИЧКО (всички 600+ заповеди) от Мойсеевия закон - иначе подлежи на проклятията от Втор. 28 гл.1. В кн.Дея.,15гл. пише, че който кара вярващите в Исус не-израелци да спазват закона, и освен да спазват закона, да се обрязват,
такъв извращават душите им.
А учителите на "десятъкЪТ" на практика учат хората именно да си сложат хомота на закона. Съответно излиза, че извращават душите им, както казва Писанието.

2. След като им поставят хомота на закона, тези учители, вместо да ги учат точно да изпълняват закона, те на практика ги учат да нарушават и престъпват Мойсеевия закон:

  а) Понеже Бог е заповядал в закона, че на потомците на Леви трябва да се дава десета от плодовете на земята и животните, а в случай, че този, който дава десетата иска да я откупи и да даде вместо това сребро/злато, такъв трябва да прибави една пета към първоначалната стойност.

А тези учители ги учат да дават просто съвр. "пари" (fiat-хартийки без покритие) - за което няма инструкции от Бога за обезщетение - дори не сребро/злато, истински пари.

и изобщо не споменават, че при превръщането на десетата в стойност от сребро/злато трябва задължително да се добави една пета,
 
и така на практика ги учат да крадат Бога и да нарушават Моисеевия закон.   б) Понеже Бог е заповядал в закона, че не може навсякъде да се дава десетата на потомците на Леви, а само на мястото където Той е определил да настани името си (т.е. където е бил Неговия каменен дом в Йерусалим) и там всички да идват при Него, за да се страхуват от Бога.

А тези учители ги учат да носят fiat-"пари" (а не десети според закона) всеки в религиозната фирма ("църква") на, която е член, и така да нарушават закона.


   в) Понеже Бог е заповядал в закона, че народът трябва да дава така определените десети (а не fiat-пари) на потомците на Леви, на които е заповядал да нямат имот, а самите потомци на Леви да дават една десета от тези десети на Аарон.

А тези учители ги учат да дават fiat-пари (а не десети според закона) на собственици/ръководства на частни/държавни религиозни фирми (а не на потомци на Леви),

като тези собственици/директори на частни/държавни религиозни фирми всъщност не са никакви потомци на Леви, което е потъпкване на закона,

и също така, тези псевдо-левийци обикновено имат имот, и то често голям, което е пълно потъпкване и престъпване на закона,

и също така тези собственици/директори на частни/държавни религиозни фирми не дават една десета от десетите, които получават, на Аарон, което също е престъпление на закона.


   г) В кн на пр. Малахия пише също, че не само десетите, но и "възвишаеми приноси" също задължително трябва да се донесат където трябва.

А тези учители ги учат, че това били някакви "доброволни дарения".

В кн. на пр. Малхаия не се говори за доброволни жертви, а за задължително даване на десети и на възвишаеми приноси, както Бог е заповядал в закона. Затова и Бог казва, че ако Израел не донесат десетите и възвишаемите приноси го крадат.
Така, че не само който под Мойсеевия закон не дава една десета (не fiat-пари) на потомците на Леви краде Бога и нарушава закона,
но и този, който не принася възвишаеми приноси по точния начин, също краде Бога и нарушава закона
.


   д) Понеже понякога тези учители казват, че макар че вярващите в Исус били под закона, то някои неща от закона били преминали, и не трябвало сега да се правят. Едно от тези неща било жертвоприношенията.
Но Божият син, Исус, всъщност казва, че "дори и точка или чертичка от закона няма да премине" (камо ли цели страници...).

Но дори и вярващите в Исус не-израелци да бяха под закона,
и жертвоприношенията да са били махнати от закона,
тогава защо тези учители държат да се продължава даването на десети на потомците на Леви, които са служели именно при принасянето на жертви?

Това просто си е живо ограбване на вярващите в Божия син Исус чрез всякакви лъжи, заблуди и изопачаване на Писанието!


Или другата възможност е те да учат, че сега отново има специални хора-жертвоприносители както и преди, и хората не могат директно да отидат при Бога, а трябва да общуват с Бога чрез тези специални нови жертвоприносители, на които трябва да се дава десети?

Т.е. Да не би да има други посредници между хората и Бога, освен единствения посредник между хората и Бога – човекът Исус от Назарет?

В Откр. 1гл Бог чрез Йоан нарича тези, които е откупил чрез кръвта на сина си, "царе и свещеници на Бога". В НЗ няма посредници-хора между Бога и хората, освен единственият посредник, Господарят Исус, чрез когот всички, които вярват в Него имат достъп до Бога, нашия Баща, чрез единия Дух.
Някои продължавайки да защитават това учение, казват, че в НЗ всички вярващи са свещеници и значи те били потомците на Леви.
Но тогава значи всички вярващи трябва да получават десети, защото всички левийци под закона са получавали десети (a не fiat-пари) от Изарел.
И освен това пише, че потомците на Леви не трябва да имат имот, тогава всички вярващи не трябва да имат имот.
И също така пише, че потомците на Леви после трябва да дават една десета от десетите, които са получили, на Аарон свещеника...

А може би Аарон изобразява господаря Исус?
Добре, но как ще дадат на господаря Исус, когото той не е тук сега ("бедните винаги са сред вас, но човешкият син не е винаги сред вас")?
Може би някак на неговото "тяло"?
Но нали вече всички вярващи (образни "потомци на Леви") получиха десети и сега трябва да дадат една десета от тези десети на Аарон?
И така не се получава...
А да не би всъщност учението за десятъкЪТ да е лъжеучение и заблуда?...

десета,   десятък,   десятъкът,   лъжеучения,   църковнически данък
 
Коментари
от Ники в 29.12.14 11:48
Отговори на това
Гост
Интересни разсъждения, само да питам колко са в днешно време хората живеещи в градовете които плодовете на труда им са плодове и зеленчуци ?
Плодовете на труда им са пари т.е. финикийски хартийки. Според вас да ходят да купуват плодове и зеленчуци и да ги даряват ?
Помислете и над този вариант защото иначе и според писаното от вас някак си не се връзва.

Отделно проповядването срещу, така наречените десятъци е нож с две остриета, има фирми които събират пари по този начин за себе си, но има и събрания които ги ползват за проповядване. Написано по начина по-горе, вредите и на двете.
от Гост в 16.09.17 23:28
Отговори на това
Гост
А колко са потомците на Леви, които имат нужда от десетък? Реално това е било събиране на храна за да имат какво да ядат тези, които служат на Бога, понеже те не са имали имот и ако не са получавали храна са били обречени на гладна смърт.

В днешно време хората от църквата трябва да я подкрепят и от това задължение Исус не ни е освободил, но никъде освен в Евреи 7-ма глава не пише да се плаща десетък и там се акцентира върху друго, а не върху плащането на десетък.
от eureth в 07.01.15 16:40
Отговори на това
Гост
Защо да има значение колко са в днешно време хората, живеещи в градовете, които плодовете на труда им са плодове и зеленчуци?
Ако някой е под Мойсеевия закон и съответно е задължен от Бога да дава 10% от добитъка и реколтата си на потомците на Леви, според както Бог е описал в подробности, то Бог ясно е заявил какво и как точно съответният човек трябва да дава на потомците на Леви.
Ако ти не разбираш защо (или пък не ти харесва, че) Бог е заповядал това за тези, които са под Мойсеевия закон, според мен е най-добре да попиташ него, понеже очевидно той е отговорен за своите си заповеди и воля.Ако дадено учение е лъже-учение, заблуда, то да се изобличи дадено лъже-учение е дори наредба от Бога: „Не участвайте в делата на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте“.

Допълнително, в документите на Н.З. има достатъчно примери как Бог или слугите му изобличават различни лъже-учения и заблуди – те са ни дадени както за пример за следване, така и за свидетелство на онези, които биха се поколебали или уплашили да последват техния пример.

Интересно е, че когато онази жена е счупила съд с много скъпо благоуханно миро и е изтрила краката на Исус с мирото и косата си, тя е била обвинена в разхищения и пренебрегване на бедните, но Божият син всъщност е потвърдил, че това, което тя е направила е доброто и истинното, независимо, че бедните в случая не са получили съответното сребро

Подобно и когато Божиите хора биват лъгани, манипулирани и ограбвани чрез дадено лъже-учение, то е добро да се изобличи греха и заблудата и да се спре заблуждаването, манипулирането и ограбването на Божиите хора, независимо, че някои от тези пари е възможно да се окажат използвани за нещо, което Бог принципно одобрява.

Не можеш да крадеш – и то от Божиите избрани, от Божия народ – с оправданието, че ще използваш краденото за „Божието дело“. Понеже Божието дело няма нищо общо с лъже-учения, лъгане, манипулиране и ограбване на Божиите хора, и даване на поредния повод на света да ругае вярата в Божия син.


Иначе, ако те е грижа за това, от къде ще се вземат средства за регламентирани в Н.З. нужди сред Божия народ, то Бог е дал указания за тези неща също за хората под новото Божие завещание. Но, отново, тези Божии наредби нямат нищо общо с нововъзникналото лъже-учение „десятъкЪТ“, с лъгане, манипулиране и ограбване на Божия народ.
от Elesar в 10.07.17 14:29
Отговори на това
Гост
Ако от църквите и църковните организации се махне десятъкЪТ, много от тях ще престанат да съществуват. Това пък илюстрира, какъв е мащаба на ограбването на хората и какво значи едно фалшиво учение, какви опустошения може да нанесе. Много от парите давани като десятък, биха изправили на крака много бедни хора, вместо да се дават за поредните празни дейности.
от Анонимен в 12.02.18 14:11
Отговори на това
Гост
Аз не си спомням да съм виждал църква, която да се интересува от бедните и нуждаещите се.
от Анонимен в 13.02.18 09:43
Отговори на това
Гост
Именно плодовете и зеленчуците са проблемите с десятъците -- това е данък за прехрана на свещенството под мойсеевия закон, а не е данък в събранието на Бога. Десятъкът е бил задължителен, но не се е давал от хора, които не са били земеделски производители: например за Исус никога не е казано, че е давал десятък и причината за това е, че не е бил производител на блага. Като дърводелец, той не е бил задължен да дава според закона на Мойсей десятък от произведените мебели, или каквото е правил. Той обаче е дал данък за храма, макар, че се е ограничил само със себе си и Симон.

След това, никъде в посланията не се говори за подобен данък, а винаги се говори за милостиня и служение на светиите. Причината е, че "Бог обича тези които дават от радостно сърце". Десятъкът е бил защото те не са имали Духа и не са разбирали. Днес във времето на Духа, ние не се нуждаем от закон, който да ни каже, че милостта е от Бога и че който се нуждае, има право на милост. Обаче днешното християнство е далеч от каквато и да е милост.
от Elesar в 14.02.18 14:01
Отговори на това
Гост
Това не е така, но и не само. Не е от неразбиране. Десятъкът е имал своята практична цел, той е определен от Бога, да се дава на левитите, именно под формата на земеделска продукция. Защото левитите са нямали собствена земя, която да обработват и така да се прехранват, следователно това е било формата на тяхната издръжка, определено от Бога за останалите. Това е справедливо. Именно затова Бог упреква израелтяните в Малахия 3, че не са били верни в даването на десятък на левитите и какво се е получило от това - липса на храна. Не на пари, а на храна. Защото земеделската продукция и животинската, означава храна. При условие, че днес няма левити, като отделно племе, а всички са наречени царски свещеници, няма храм, а самите ние сме Божий храм, на кого по-точно и по какви съображения трябва да се дава десятък? Да не говорим, че не сме под закон, а под благодат и който цитира закона днес, в подкрепа на тази порочна практика, той е отпаднал от благодатта и не разбира горните основни неща, поради които изобщо е съществувала тази форма на облагане. Жалко е за всички, които слушат такива хора и им се покоряват, тоест, биват ограбвани.
от Анонимна в 30.06.18 17:16
Отговори на това
Гост
Хора, четете си Библиите!!!
Християни, не вярвайте на всичко, което чувате да се проповядва в т.нар. евангелски църкви!!!
Никъде в Новият Завет не се казва да даваме десятък, по-скоро се казва всеки да дава според възможностите си, освен това по времето на ранната църква, пари се събираха, за да се подпомагат тези, които имаха нужда от това, т.е. за нуждите на хората, а не за строене на сгради, асансьори, балкони, наеми на помещения, заплати на т.нар. "христови служиветили", пари за организиране на конференции, семинари и тем подобни глупости, от които никой здравомислещ човек няма никаква нужда и полза. Разхищават се пари ей така, а за тези, които наистина имат нужда, никой не мисли. Закоравели сърца и всякаква сбирщина от хора, които изобщо не знаят за какво са отишли, ето това са църквите в днешно време. А за лъжеученията, които се прокарват пък да не говорим изобщо. Това не са църкви, това са секти, които ограбват хората, ама защо ги ограбват, ми защото няма кой да си отвори Словото и с помощта на Святият Дух да си чете и размишлява кое е правилно, кое не е и т.нат. Хора с промити мозъци, наричащи себе си християни, а нямащи никакви взаимоотношения с Този, с Чието Име се наричат.
Жалко, много жалко, наистина!!!
Радвам се, че има и здравомислещи хора, които разсъждават и четат самостоятелно, не приемат за истина всичко, което се говори и проповядва, което в голяма степен си е чиста лъжа и манипулация на простолюдието. А тези, които се имат за някакви пастори и не знам си още какви, дори си мислят, че правят нещо и изпълняват Божията воля, но повечето са хора, които никога не са били ръководени от Божият Дух.
Е, в крайна сметка, нали врагът на душите ни точно това цели. Чрез фината си заблуда така да оплита хората, че докато се усетят, вече може и да са са преминали границата, от която връщане назад не е възможно да има.
А всички тия т.нар. пастори, които събират десятъци в сектите си, използвайки тези пари за всичко друго, само не и за това, за което трябва /а именно в помощ на бедните и нуждаещите се/, о , колко страшна ще бъде участта им и те няма да имат извинение тогава.
Бог не е за подигравка, Словото Му също, но толкова малко разбират това в днешни дни!!!
от марио константинов в 30.07.18 23:44
Отговори на това
Гост
КОЛКО Е ШИРОКО СЪРЦЕТО НИ,НЕ СИ ПРОДАВАЙ ИМОТА И НЕ РАЗДАВАЙ НА БЕДНИТЕ,ПАЗИ САМО И САМО ПАЗИ ВСИЧКО,ЗА СЕБЕ СИ.АМИН
Скъпи мои братя
от марио константинов в 30.07.18 23:56
Отговори на това
Гост
КОЛКО Е ШИРОКО СЪРЦЕТО НИ,НЕ СИ ПРОДАВАЙ ИМОТА И НЕ РАЗДАВАЙ НА БЕДНИТЕ,ПАЗИ САМО И САМО ПАЗИ ВСИЧКО,ЗА СЕБЕ СИ.АМИН
Скъпи мои братя АТИ специалисти,спестявайте хилядите левове и евро само за себе си ,защото не е библейски да ги споделяте с бедните,но инвестирайте в нов бизнес,където
100% ще ги загубите,както времето е показало.
Инвестирай в божието дело,ако не знаеш къде,питай Бог ,Той Ще ти каже как и къде
НЕ СЕ ОБИЖДАЙ А СЕ ПОУЧИ И ВЪРВИ НАПРЕД
от марио константинов в 31.07.18 00:23
Отговори на това
Гост
Защо търсиме в Божието слово ,текстове където се говори против даването на слабите и немощните.Искам да те питам братко мой,как така ядеш суши в центъра на София и не ти минава през ума как във Африка християни умират от не дояждане.Може би си забравил,преди да те наемат на работа в София на работа как си гладувал на село или в някой провинциялен град.Когато си във пари и безгрижие,не разбираш нищо от Христовото състрадание,но се моли на Бога да ти да де изпитание или изпитания,за да се ВЪЗРАСТИШ
от eureth в 31.07.18 02:00
Отговори на това
Гост
За всеки случай искам да уточня, за да не се получи недоразумение относно изследването, което съм споделил в тази записка.


Налаганото от различни протестантски/евангелистки фирми (чрез произволно и изопачено (лъже-)цитиране на Писанията, и съотв. лъжливи клеветнически обвинения към братята) задължение върху членовете им да им дават ежемесечно 10% от парите си (т.е. “десятъкЪТ”)

няма нищо общо

с това някой Божий човек да помогне на някой Божий (а и на не-Божий) човек, когато той има нужда.

Смесването на горните две коренно различни неща може да доведе до редица ненужни обърквания и недоразумения.

Отново:

Да, статията отхвърля (лъже-)учението “десятъкЪТ”,

но тя определено утвърждава любовта към братството, която може при съотв. обстоятелства да се изрази и в това някой да помогне с пари (или пък храна, дрехи и т.н.) на брат си, който е в нужда.

И като казвам “да помогне на брат си” изобщо нямам предвид: “събиране на пари за “църковна (само-)дейност””,
а имам предвид: именно обич и помощ за братя и сестри, които (наистина) имат нужда от помощ.


А царският пратеник Павел дори забранява Божията общност в даден град да издържа вдовиците(!!!), които не отговарят на взискателните условия, които той е изредил.
А какво остава за толериране на лъжеучение, ограбващо (чрез изопачаване на Писанията, клевети и манипулации) Божия народ, в полза на човешката светска система “църква” и нейните (само-)дейности)...


Възлюблени, ако сърцето ни не ни осъжда, имаме дързновение у Бога; и каквото да поискаме приимаме отъ него, защото пазимъ заповедите негови и правимъ угодното предъ него. И тая е неговата заповедъ, да верваме въ името на Сина му Иисуса Христа, и да любимъ единъ другиго, както е даль намъ заповедъ.
/из I п-мо от Йоан, 3/

-------------------

ПП
Между другото кога точно в историята се е изпълнило следното Божие пророчество, дадено чрез Симон:


Но имало е и лъжливи пророци между народа, както и между васъ ще има лъжливи учители които ще въведатъ скрито губителни ереси, и ще се отричатъ и отъ Господаря си който ги е купиль, та ще навлекатъ на себе си скорошна погибель. И мнозина ще последватъ техните развращения, поради които пътътъ на истината ще се похули. И отъ любостяжание ще ви употребяватъ като търговия съ престорени думи: техното осъждане отколе приготвено не се забавя, и техната погибель не дреме.
/из II п-мо от Симон, 2/

от Владо в 12.05.19 17:35
Отговори на това
Гост
Много добър дебат и добри думи. Слава на Бога. Бих само допълнил, че според записаното Йешуа / Исус е Първосвещенник според чина на Мелхиседек - без род, без спомената родина (евреи). Също така ясно е описано, че Йешуа е от племето на Йехоуда / Юда, които НЕ ДАВАТ свещенническа деятелност, не свещенодействат.

С това се налага ясно отменяне на левитството според закона и установяване на друго свещенничество, според което един Свят, Велик, издигнат Първосвещенник, има редица събратя, които също свещеннослужат. Той е дарил една-единствена жертва веднъж-завинаги за греховете на своите събратя, а те, приели тази жертва, живеят в завет с Него и с Неговият Баща. Те имат достъп до Първосвещенника чрез Неговата кръв, с която са осветени веднъж - завинаги и имат Неговият Дух вътре в себе си.

Те са Неговият народ, неговата нация, родени по обещанието, изреено към Авраам и "Неговият потомък", който е Помазаника (гр. - "Христос").

Всеки, който настоява за десетата от парите на хората и учи неверно, че тези, които не дават са под проклетията на закона, отрича ТОЗИ ВЕЛИК Първосвещенник, новият завет, пролятата кръв на Голгота и опрощението на греховете на езичниците.

Също така, в Деяния ясно пише от какво да се пазят езичниците (кое е добре те да правят, от първостепенна важност за тях) :


Деяния 15:19. Затуй, аз съм на мнение да не отегчаваме тия измежду езичниците, които се обръщат към Бога;

15:20. но да им пишем да се въздържат от оскверненията чрез идоли, чрез блудство и чрез ядене удавено и кръв.

Деяния 15:29. да се въздържате от ядене идоложертвено, кръв и удавено, тоже и от блудство; от които ако се пазите, добре ще ви бъде. Здравейте.

Деяния 21:25. А колкото за повярвалите езичници, ние писахме решението си да се вардят от ядене идоложертвено, кръв, удавено, тоже и от блудство.

Тези, които твърдят, че ако не се дава десятък, се губи спасението и езичниците влизат под проклетията на закона на Моисей, смесват старият и новият договор, презират жертвата и я буквално отменят, в своето незнание и (евентуално) зло.

Така че е препоръчително да се следват писанията, а не ученията на пастори, които поробват хората, плашат ги с неправилно поставени стихове и изопъчават написаното от първите пратеници, за своя повреда в деня на Господаря, когато Той дойде!

Думите на Исус от новият завет, където Той споменава десетата :Матей 23:23. Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десетък от гйозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона - правосъдието, милостта и верността, но тия трябва да правите, а ония да не пренебрегвате.

- са напълно неправилно разбирани. Тук Исус не настоява за плащане на десятък, но бивайки ПОД ЗАКОН, обрязан, с дарени за душата му две гургулици и две гълъбчета, пита другите хора под закона на Моше / Моисей, защо "пренебрегват ПО-ВАЖНИТЕ НЕЩА НА ЗАКОНА - правосъдието, милостта и верността", а издребняват в даване на десетина от подправки.

Напомням, че десетината е БЛАГОДАРНОСТ И ИЗИСКАНА ДАН / ЖЕРТВА от евреите в чест на дарената им обещана земя - вино, жито, плодове, хляб, животни. За да не забравят кой ги въведе там и кому дължат благодарност.

Това е храна, част от която (1/10 също), самите левийски свещенници са изгаряли в полза Богу. Някой пастор да прави така?!

Не.

Поздрави на Божият народ!
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: