Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

solomon network   ενοτητα του πνευματος   богатство под нозете на исус   божието говорене   гаврещи се с тялото   десятъци   заводи на епъл   людмил   първи вселенски събор   спасително покаяние  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на Владо
 
29.12.12 22:00


Напоследък много размишлявам относно лъжепреводната дума (нарочно и тенденциозно преведена!) "Църква" (спрямо каквото и да е веро-изповедание - било то православно, било то протестантско, било евангелско, или каквото и да е друго).   
 • Когато един човек се спаси от греха чрез покаяние и молитва към Бога, изповядваща греховете му пред свидетели, то на него се представя идеята, че след като е християнин, то той трябва да чете "библия" (гр.ез., озн.  "книга"), да "ходи на Църква" - тоест там, където той е повярвал (ОБЦ , ЕПЦ, АРЦ, "Ново поколение", "Прелом", "Храм Свети седемдесет великомъченици", "Храм Света Петка Самарджийска", ...тнтнт) - сграда, в която се събират определени вярващи, членове, части на дадената "Църква". 
Неговата вяра започва да се свързва с посещаването на "богослуженията в Църквата", с различни мероприятия, инициирани от въпросната "Църква" и нейното ръководство(евангелизации, прожектирането на филми в читалища, молитвени събрания, събрания за неженени, събрания на хвалителите, събрания на носачите, събрания на разпоредителите, на книжарницата, тнтнтн...), също с даването на "Десятък" и дарения. 
Човекът започва да ходи в този път, с този образ на вярата в Помазаника от Назарет - "ходене на Църква"-та на пастор Еди-кой си/ поп Еди-кой си / отец - владика - Еди - кой си, който е "духовен глава" (лидер, водач) на събранието на вярващите и те са под неговата духовна власт (негово "паство", "миряни"). Въпросният пастор Еди-кой / поп-владика-отец Еди -кой си, може да е повече, или по-малко властнически настроен като в единият случай се казва, че "лидерът е силен в духа и разполага с голяма духовна власт", а във вторият, по - либерален модел, се казва, че "пастор Еди -кой си е добър човек и не е като някои други лидери, които прекаляват с духовната власт". 
Това са  все неща, които не са засвидетелствани в новият завет на Господ Исус. 
      ТАКА СТИГАМЕ ДО ОСНОВЕН ВЪПРОС : КАКЪВ Е ОБРАЗЕЦА НА ВЯРАТА НИ?

  Думата „църква” е уж преводна дума на гръцката „еклесия” и на еврейската дума „гахал”. И едната и другата дума имат смисъл на „народ” и „общество, група от хора”. 
Когато Бог изведе прабаща ни по вяра Авраам, то Той не му каза : „Ще направя от теб велика ЦЪРКВА” (например - " Ще направя от теб най-великата "Църква", а ти ще си `и "пастор"), а каза : „Ще направя/ създам от теб велик НАРОД” – и така и стана – ние сме родените по това обещание. Това е правилната основа за размисъл.

В контекста на „народ” и „общество”, а не на "църковна организация, разполагаща с храмове за организиране на неделни срещи на вярващите/членовете с Бог", може правилно да се размишлява относно всичко – вярата в Бога, даването на заповедите и целият закон, заповедта за освещане на НАРОДА (а не на „църква/ черквата”), появата на пророците сред народа, издигнатите съдии и царе всред народа, идването на Месията към народа Израел. Първите поучения и свидетелства на пратениците на Исус (гр.ез.- "апостоли"), техните писма и служене.
Чрез Исус ние започваме да се събираме в духовен дом, който е Тялото на Помазаният Спасител и Син, ние извършваме нещо свято. Дали това предизвиква сатан? По какъв начин? Какво би направил притивника?


НАИСТИНА, КАКВО БИ НАПРАВИЛ САТАНА, ЗА ДА ВЪЗПРЕПЯТСТВА БОЖИИТЕ МЪДРИ НАМЕРЕНИЯ ЗА НАРОДА МУ? 


  Когато говорим за учението на Исус и целта на учението Му, ние трябва да сме убедени, че говорим истината, защото това са святи и опасни неща, при които ако утвърдим нещо неправилно и лъжовно, и така научим хората, ще бъдем виновни за огненото езеро. 
  Нека да видим от писанията дали има противоречие и несъвместимост между това, което днес представлява т.н. "църква" и това, на което е учил Исус и това, което Неговите пратеници са оставили като образец на вярата и учението. •                НА КАКВО УЧЕШЕ ИСУС
 • Мат. 2:

1. А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. - Исус не се ражда в църква, а сред народа Израел, в града Витлеем. Народ, с който Бог Беше поставил своят свят договор и разпоредби. Така се и и сбъдва древното пророчество, изречено от Бог чрез пророк в Израел : 6. "И ти, Витлееме, земьо Юдова, Никак не си най-малък между Юдовите началства, защото от тебе ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моя народ Израил" - обещанието за Исус е че Той ще бъде пастир, овчар, на народа Израел. 
 • Не се споменава никаква "църква", камо ли че Сам Исус е "пастОр" на тази църква. Например : "6. "И ти, Витлееме, земьо Юдова, Никак не си най-малък между Юдовите началства, Защото от тебе ще произлезе Вожд, Който ще бъде патриарх на Моята Православна Единноапостолическа и Свята Църква, със свети свети Синод в Цариград", или : 
  • "6. "И ти, Витлееме, земьо Юдова, Никак не си най-малък между Юдовите началства, Защото от тебе ще произлезе Вожд, Който ще бъде апостол на Моята реформирана единственоистинна апостолска църква, с офис в София, България", или подобни глупости и безумни неща според писанията. Не.


Потапянето във вода, в знак на покаяние от Йоан, на Исус, стана в контекста на историята на народът Израел, не се говори за никаква църква - ето текстът :


 • Мат.3:

13. Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти /оригин. дума е редно да се преведе "потапям във вода"/ от него.

14. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене?

15. А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави.
 • Не се казва, че Йоан е кръщавал на река Йордан всичките членове на църква еди-коя си, нито че Исус е станал член на църквата на Йоан, или нещо подобно - обърнете внимание на езика на писанията
Думите, които се използват са свързани с живота и ежедневието на един народ, а не на една църква, с нейните богослужения, деятелности и "обществени задължения"!! 
ДА НЕ ГОВОРИМ, ЧЕ НИКОЙ БОЖИ ЧОВЕК НИКОГА НЕ Е "РЕГИСТРИРАЛ" ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД СВЕТСКИ СТРУКТУРИ НА ВЛАСТ. Бог не е човек, та да моли който и да е управител, да Му разреши да прави каквото Му е угодно. Книги като "Данаил" и "Царе" ясно показват Кой е ЕДИНСТВЕНИЯТ ГОСПОДАР, КОМУТО СЕ КЛАНЯТ ЦАРЕ И УПРАВНИЦИ, да се свети Името Му.


 • Самото родословие, потеклото, на Помазаният, Сина на Всевишния, е в контекста на народа - народа Израел :


" 23. И сам Исус беше на около тридесет години, когато почна да поучава, и, както мислеха, беше син на Иосифа; който бе син Илиев.

24. А Илий, Мататов; Матат, Левиев; Левий, Мелхиев; Мелхий, Яанайев; Яанай, Иосифов; ...,.....,.....
,..." - евангелието според Лука 3гл.


Родословието не е според членство в църковна организация :


" 23. И сам Исус беше на около тридесет години, когато почна да поучава, и, както мислеха, беше син на Иосифа; който бе от Илий - от ЕПЦ,.

24. А Илий, - от Матат, който също е от ЕПЦ ; и тнтнт
" - като вместо ЕПЦ може да се сложи и АРЦ и БПЦ и всяка една съвременна популярна "Божия" църква.

След като е бил опитан / изкушен от противника в юдейската пустиня, Исус отива в гр. Капернаум и оттам Той започва да проповядва, да възвестява учението Си с думите : "Покайте се, понеже наближи небесното царство!" :

Мат. 4 :

13. И като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум край езерото {Гръцки: Морето. Така и навсякъде в това евангелие.}, в Завулоновите и Нефталимовите предели;

14. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: -

15. "Завулоновата земя и Нефталимовата земя, Край езерото, отвъд Иордан, Езическа Галилея;

16. Людете, които седяха в тъмнина. Видяха голяма светлина И на ония, които седяха в страната на мрачната сянка, На тях изгря светлина".

17. От тогава Исус започна да проповядва, казвайки: Покайте се, защото наближи небесното царство.
- и всичко това е свързано с историята и народът Израел, не се споменава за никаква организация, за никакви "неделни богослужения", "проповеди", "Богословски институти", "Евангелски институти", "Православна Свята Eдинно-Апостолическа Църква", "Божия Църква", "Апостолска Реформирана Църква", "Петдесятен Евангелски Съюз", или каквото и да е обединение, фракция*, или движение - няма такова нещо!! 
* - лат. - обособена група в дадена друга, по-голяма, която прокарва различна от общоприетата, политика, разединяване, разцепване от дадено общо нещо
 • Тогава защо сега те определят какво е вярата и как човек да спасява душата си..?! 
  • Явно има нещо, което е установило новата структура на учението на Исус във времето и тя е узурпирала мястото на " Проповедник на истината, царството и Сам Бог ". 
 • ?! Но кое и кой е зантересован да установи тази система, тази структура на власт, която не е основана в писанията? Продължавам с примерите.
ТАКА МОЖЕМ ДА СТИГНЕМ ДО ТВЪРДЕ КРАЙНИ ИЗВОДИ, КОИТО ДА НИ СТРЕСНАТ 

Самото представяне на Месията, на Помазаника, става в контекста не на Църква, а на народ : Лука 4:

15. И Той поучаваше по синагогите им; и всички Го прославяха.

16. И дойде в Назарет, дето беше отхранен, и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете.

17. И подадоха Му книгата на пророк Исаия; и Той, като отвори книгата, намери мястото дето бе писано: -

18. "Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; Прати Ме да проглася освобождение на пленниците, И прогледване на слепите, Да пусна на свобода угнетените,

19. Да проглася благоприятната Господна година".

20. И като затвори книгата, върна я на служителя и седна; а очите на всички в синагогата бяха впити в Него.

21. И почна да им казва: Днес се изпълни това писание във вашите уши.

22. И всички Му засвидетелствуваха, чудещи се на благодатните думи, които излизаха из устата Му. И думаха: Тоя не е ли Иосифовият син?


- забележете изразът "Йосифовият син" - те не казаха : "Тоя не е ли от ББЦ? " , или "Тоя не е ли от ЕПЦ, АРЦ, ОБЦ, ....? " Има, лично за мен, една невероятна несъвместимост между "народ" и "църковна структура / организация". Едното е живо, а другото - една бездушна храмова организация, претендираща за библейско съществуване.  

 • Самият живот и служене на Помазаният Исус бяха в изпълнение на пророческите думи, казани на един народ : Матей 8:17. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: "Той взе на себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе" - не се сбъднаха пророческите новогодишни думи, казани на Апостолската Реформирана Църква, с главен обединяващ апостол Георги Бакалов, нито пък не се сбъднаха думи, обещани на " Святата Българска Първоапостолическа Църква " с патриарх на целият български народ Максим (вече не е) - нека да не демагогстваме спрямо това, което Сам Бог е казал и Сам Бог - направил! 

Разпането на Исус беше в изпъление на казаните от пророка думи тук :


Псалми 110

Давидов псалом

1. Иеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми Докле положа враговете ти за твое подножие.

2. Господ ще простре от Сиона скиптъра на силата ти; Владей всред враговете си.

3. В деня, когато събереш силата си, твоите люде ще представят себе си доброволно, в света премяна; Твоите млади ще дойдат при тебе като росата из утробата на зората.

4. Господ се закле, (и не ще се разкае), като каза: Ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков.

5. Господ, стоящ отдясно ти, Ще порази царя в деня на гнева си.

6. Ще извърши съд между народите, ще напълни земята с трупове, Ще смаже главата на неприятелите по широкия свят.

7. Ще пие от потока край пътя; Затова ще дигне глава високо.


 • Пак не виждам основание, нито причина за създаването и съществуването на днешнитте формирования и фракции, наричани "Божии църкви". 


Сега ще разгледам основанията на официалните структурирани религиозни формации за тяхното съществуване. Информацията е взета от моята библия, сложена е накрая от издателство "Верен", но повечето църковни структури по презумция са приели същите части от писанията в подкрепа на своята идеология, пропаганда и основателна причина за съществуване.1. довод : произход на църквата : ефес. 1 : 3-6

текст : 3. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места;

4. както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов;

5. като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля,

6. за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения Си, ...
- някой да вижда тук Павел да пише за "църква"? Аз не чета Павел да пише до своята църква, коята той е регистрирал и със своите верни членове да е построил сградата `и/ храма
 • Също така аз лично чета обръщението на Павел към хора, последователи на учението на Исус, това е послание към група от хора, а не към църковни членове, събиращи се в една църковна сграда / храм, на литургия / проповед.

Вече тълкуванието че тази група от хора е била "църква" трябва да се защити и обоснове, но да продължим натам.


2. довод : пророкувана от Исус /тук вече има сериозна претенция!!/ : Мт. 16:16-18


текст: 16. Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос {Т. е. Месия, Помазаник.}, Син на живия Бог.

17. Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата.

18. Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър {Значи: Канара} и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.

19. Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. • Така, сега аз на моя глава съм допълнил и ст.19. Нека видим сега разговорът - той се води от Шимон, наречен от Исус "Кифа" /прякор, озн. "Канара"/ и Самият Исус. След въпрос, на който Канарата /гр.ез. - "Petros"/ отговаря правилно, Исус му отвръща че на тази "канара" , или "основа", или "пророческо откровение", дадено на Кифа от Бащата на Исус, Сам Исус ще съгради .... и тук е ЛЪЖАТА
Думата в оригиналните писма е "eklessia" и означава "събрание от хора", също озн. и "общество от хора". Ние не трябва да осмисляме текста тук :

18. Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър /означава "Канара"/ и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.

в този смисъл :


18. Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър
/всъщност Исус го е нарекъл "Кифа", по еврейски, а не по гръцкото "Петър", означаващо и на двата езика -"Канара"/ и на тая канара ще съградя Моята църковна организация, която ти ще трябва да регистрираш пред Рим, да построиш на църковната Ми организация сгради и да имате богослужения всяка неделя; и портите на ада ТАКА (по този начин, като следваш тези мои предписани / казани съвети) няма да й надделеят.


Никак не може думата "eklessia" да се превежда "църква" - думата е свързана с живота на народа Израел, но никак Исус не е имал впредвид някаква СЪЩЕСТВУВАЩА по Неговото време, ИЛИ ЗА В БЪДЕЩЕ - НОВА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, С ГЛАВА ПАСТОР, АПОСТОЛ, ИЛИ ПАТРИАРХ, ЕПИСКОП, АРХИ-ЕПИСКОП, или нещо друго - основание за такова нещо НЯМАМЕ.

Всичко произтича от нарочно преведената дума "eklessia", която има значение, свързано с обществото и народа, а не с някаква организирана структура - било религиозна, или светска. Оттук вече всеки може да избере - или да се довери на ЛЪЖАТА че "eklessia" означава "църква/ религиозна структура със сграда", а именно - някакъв от съвременните варианти за доминиране и владеене над вярващите от някакъв клир / духовенство, или да се приеме простата истина, че "eklessia" означава това, което Сам Исус е имал предвид /тук вече е моята смела претенция/ - че означава "група от хора на едно място, събрани от обща идея и план за нещо". 
 • Мисля че всеки, който известно време се е занимавал с гръцки език и преводи, ще се съгласи. Приемам и корекции, които са обосновани и реални. 

!!!! Кой зъл гений би преобърнал и извратил учението на Божият Син, предадено на пратениците и записано в святите писания, до една организация със сграда ? 
 • !!! Кой зъл гений би дал такава пагубна алтернатива на един път, водещ към живот през братолюбие и взаимопомощ до една стройноорганизирана и работеща система по образ на системите на този свят? Кой зъл гений би извратил смисъла на писанието? 
  • !!! Кой зъл гений би дал друг "Спасител" и друга блага вест? Кой зъл гений би свел учението до "неделна проповед " и различни поучения, нямащи за крайна цел да приготвят хората за денят на гнева Господен и Неговият Агнец ?!!! Кой зъл гений би пожелал хората да не влезнат в завет с Всемогъщият, но да последат ЗАБЛУДА?

От години изследвах нещата в контекста на "църквата" - от лъжепророчества през лъжеучения - до ненужно внесените думи, символи и титли. Започнах да проглеждам, че стоя в матрица и че трябва да излезна, за да видя реално дейността `и. Сторих го и бях УЖАСЕН, но освободен от ненужни товари.

εκκλησια,   божията общност,   заблуди,   лъжливи учения,   църква
 
Коментари
от Julian в 11.12.12 06:56
Отговори на това
Гост
Тук е разгледан, сравнително подробно, превода на думата eklessia:
Би било добре да се разгледа употребата на думата и в Септуагинта.

http://edinni.com/w/index.php/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1
от eureth в 11.12.12 17:06
Отговори на това
Гост
Владо:

"eklessia" означава това, което Сам Исус е имал предвид /тук вече е моята смела претенция/ - че означава "група от хора на едно място, събрани от обща идея и план за нещо"


Преди няколко години пуснах тази статия:

Εκκλησια ,

която разяснява значението на думата в контекста на употребата й в документите на Новото Божие завещание.

От употребата на думата ясно се вижда, че тази дума не е някаква специална Божия, 'Божий народ'-на, 'Божий Израел'-ска, верска, благочестива, или пък „християнска“, религиозна, теологична, богословска, сотериологична, еклесиологична, христологичина, манастирологична, иконологична, тамянологична, канонологична и прочее дума,

а е най-обикновена дума, която всеки човек, говорещ съответния език разбира – вкл. и онези, които никога не са чували за Божия син и за Бога, неговия баща.

Например
тълпа служители на изображения/статуи (или на полу-гръцко-бълг.: „идоло-поклонници“), които мразят вярата в Божия помазаник-цар Исус от Назарет, са εκκλησια,

както и сесиите на местната римска управа са също εκκλησια,

и напр. римските управници, както и онази тълпа разгневени дребни бизнесмени със засегнати бизнес интереси, фенове на гнусотата "Артемида"/"Диана" (изображението/статуята ("идолът") в центъра на Ефес), разбират това, чисто езиково, много добре.Евр. קהל[qâhal] също е някъде там.Според употребата й, думата всъщност не обозначава (задължително)събрана група хора, или "на едно място". И затова от години рекламираното от някои алтернативно (уж универсално) значение, „събрание“, излиза, че не е добър превод на εκκλησια, особено в случаите, когато става дума за някакви хора, които не са събрани на едно място (и съответно не са „събрание“), но все пак са наречени εκκλησια.


Тук също има информация относно църковническите оправдания относно разпространения лъжлив превод на гр. дума εκκλησια във всички български „преводи“:

Църква ,

пълни и с още куп заблуди по отношение на превода (в англ. и много от другите преводи положението е подобно).

Тук още информация по темата: Църковническо-български речник


Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: