Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

божието дело   божието светилище   божии оръжия   дейвид брейнард   държавата отнема деца от родителите   кол. 1.15   лъжеучители   син   третото божие светилище   фалшиви посредници  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на eureth
 
26.07.11 23:44...по повод ужасяващите събития в Норвегия, предизвикани от масовия убиец Андерш Брайвик, който има наглостта да претендира безпочвено, че бил християнин,

който факт светът - медии, мюсюлмански лидери и други - манипулативно и умело използва, за да хули несправедливо и за своя гибел вярата в Исус от Назарет, който е помазаникът, Божият син и чиято царска власт и царство няма да има край, както пише.
Християнски терорист“?!   Същото е като да кажеш „християнски антихрист“ или „добър злодей“, или „червена зеленина“,  или „желязно дърво“, или някаква друга такава безсмислица.

Понеже ако е „християнски“, тогава не може да е „терорист“.

Ако пък е „терорист“, тогава не може да е „християнски“.

Поради това убиецът Андерш Брайвик и онези, които охотно повтарят след него мантрата-безсмислица „християнски (терорист)“, могат да си изберат само едното – или „християнски“, или „терорист“...


Какво означава полу-гръцката дума "християнин"?Ориг. гр. дума е „χριστιανός“ (от там и изфабрикуваната полу-гръцка нелепица: „християнин“, която  - понеже не е преведена - всеки може да си използва с каквито си иска значения, каквото и убиецът Брайвик, и светът, пригласящ му, правят в случая),

а „χριστιανός“ пък произлиза от гр. дума „χριστός“.За съжаление тези две гр. думи не  са преведени в „преводите“ на документите на Новото Божие завещание (НЗ)

За съжаление и още куп други гр. думи не са преведени в т.нар. "преводи" на НЗ,

чрез което вярата в Божия син умело се представя от сатаната и неговите роби, хората от света, като "религия", "християнска религия", "християнски ценности", поверие-бабини деветинини на платени погребални агенции (църкви) и други подобни,

с ясната сатанинска цел, хората от света да бъдат отблъснати от вярата в Божия син и Божието спасение, за да бъдат осъдени от Бога заради греховете си на наближаващия Божий съд,
а онези, които са повярвали в Божия син и са получили чрез тази вяра и поради Божието обещание опрощение на греховете си и вечен живот, ако е възможно да бъдат върнати отново в греха, в света, в тъмнината, за да погубят душите си и да бъдат осъдени от Бога на Божия съд.


Гр. дума „χριστός“ означава:
помазаник“(-цар) (букв. „помазан“)
и, във връзка с Божия начин на посочване на избран от Бога цар, става дума по-специално за:
избран от Бога цар (обикн. - над Божия народ) и, по Божия заповед, посочен на Божия народ чрез помазването/поливането му с (голямо количество) благоуханно миро/парфюм“.

А гр. дума „χριστιανός“ (от „χριστός“) означава съответно:
последовател на Божия помазаник(-цар)“' /букв. „помазянин“/ - т.е. „някой, който следва/служи, изпълнява заповедите/ (или: е съратник) на Божия помазаник(-цар)“.
(χριστός - χριστιανός,подобно на връзката „цар“ - „царист“ или пък „монарх“ - “монархист“)

Съответно полу-гр. дума „християнин“ би трябвало да означава именно това:

последовател на Божия помазаник(-цар)“'/букв. „помазянин“/,
т.е. „някой, който следва/служи, изпълнява заповедите/
на Божия помазаник(-цар)


Въпреки че, поради непревеждането на гр. дума (χριστιανός) в  "преводите" на НЗ и естествено следващата неяснота и объркване,
понякога под "християнин" някои хора имат предвид:
"етнически европеец или американец (вкл. безбожник/атеист)" или пък "не-мюсюлманин", или "българин" и т.н. подобни заблудителни представи.
Но не и в случая.


Непревеждането на гр. думи „χριστός“ и  „χριστιανος“ (в преводите на НЗ) на български (а и на други езици), разбира се, влиза в служба на сатаната и на антихристите (тези, които не признават Бащата и неговия Син Исус от Назарет, както пише /1Йн./),

които, следвайки греховните желания на плътта и духа си, се опитват да обвиняват Бога и вярата в Божия син, вероятно – с цел да се оправдаят, че отхвърлят Божия помазаник и неговото слово, и царска власт, както и неговото спасение (така всъщност отхвърляйки възможността да бъдат спасени от греховете си и съответно - от Божието справедливо осъждане в огъня на онези, които обичат греха и заблудата, и не желаят Божието безценно спасение, и то - даром).

Но въпреки всичко това, те по никакъв начин не могат да променят истината, записана в оригиналния текст на документите на новото Божие завещание („завет“),
вкл. - и истината за това, кого Бог определя и разпознава като „последовател на помазаникa-цар“ (гр. „χριστιανος“) си Исус от Назарет,
и кого – като враг на помазаника-цар (гр. „antichristos“) си.Кого Бог нарича "последовател на помазания от Бога цар"  (гр. „χριστιανος“)?

Понеже именно Бог - а не убиецът Брайвик или пригласящите му и зомбиращи хората светски пропагандни инструменти – определя и е определил кой е последовател на помазаника (гр„χριστιανος“).

И според Божието определение Брайвик далеч не е „последовател на помазаника-цар“ (гр.„χριστιανος“) или, казано на полу-гръцки - „християнин“

(както преводачите и съответните човешки групировки-поръчители, които стоят зад тях, са решили за съжаление да не го превеждат, да не би някой да разбере истината).

 

Бог е определил да се запише в НЗ, как Той нарича онези, които вярват в помазаника, Божия син и го следват:

ученици на Исус (помазаника-цар)“ - около 300 пъти в НЗ.


Същите тези ученици на помазаника Исус, са наречени 2-3 пъти също и: „последователи на помазаника-цар“ (на гр „χριστιανοι“, от там полугр. "християни")

Т.е. последователите на помазаника-цар (
гр.χριστιανοι“, от там полугр. "християни") са не кои да е, а: учениците на  Исус помазаника.
 
 

Т.е. който НЕ е ученик на Исус помазаник, той НЕ е и последовател на помазаника-цар (
гр. „χριστιανος“, от там полугр. "християнин").


 
(Това, разбра се, е ясно като бял ден, но в случая става дума не толкова за липса на информация за истината, а всъщност - за отхвърляне и омраза към истината, и към Божия син Исус и вярата, която той е прогласил на света
 
(дотолкова мразени са били неговите думи, че накрая светските религиозни иудеи са убили Божия син поради това, че словото му няма място у света),


която вяра, както пише, е животворно дихание за онези, които вярват в Божия помазан цар и го признават пред Бога и хората,

но е смъртоносно дихание за онези, които не вярват в Божия помазан цар и съответно не го признават пред Бога и хората, а предпочитат да асоциират масови убийци като Брайвик с господаря Исус от Назарет, който е помазаният от Бога цар, Божият син. Горко ви.)


И какво сега, да не би Брайвик да е ученик на помазаника Исус, та да се нарича „християнин“
(т.е. полу-гръцка версия на гр. дума „χριστιανος“)?...

Реторичен въпрос... Понеже, така да се каже, и на гаргите е ясно, че Брайвик не е ученик на Божия помазаник-цар, Исус от Назарет.
 

Но щом Брайвик не е ученик на помазаника, Божия син, то тогава очевидно той не е и „последовател на помазаника (гр. „χριστιανος“, от там полугр. "християнин").
Т.е., Брайвик не е "християнин".

Т.е. дали Брайвик е „последовател на помазаника (гр. „χριστιανος“, от там полугр. "християнин") определя не Брайвик, нито медии и ислямски фунйционери,

а Бог, бащата на Исус от Назарет, помазаникът-цар, Божият син,

и зависи от това, дали Брайвик се вмества в Божието определение за „последовател на помазаника (гр. „χριστιανος“, от там полугр. "християнин")
 
 

И Брайвик определено НЕ се вмества в Божиите критерии за „последовател на помазаника (гр. „χριστιανος“, от там полугр. "християнин")

Ама той сам бил казал, че е християнин...


И ако утре Андерш Брайвик вземе да твърди, че е, примерно, „теменужка“ или пък „спагети със сос“, отново ли светските хора в хор ще се съгласяват и ще повтарят подобни глупости след него, като в зомби-сеанс?... Съмнявам се.

Но защо не биха?
Е да, Брайвик най-малкото не прилича на растение или на макарони...

Хубаво. Но нима Брайвик прилича в постъпките си на Исус помазаника от Назарет, че да го кичат с несвойственото му понятие „християнин“ (последовател на помазаника-цар)?!
 

Не, разбира се, Брайвик върши отвратителни и зли грехове пред Бога
и не следва Божия помазан цар, Исус от Назарет,
и не е негов ученик.Но тогава защо светските хора упорито го наричат „християнин“ (или "християнски терорист")?...

Те си знаят, но очевидно не е поради това, че той действително е такъв или дори - че прилича на такъв, а поради някаква друга причина...
 

Те, разбира се, ще си отговарят пред Бога - както пише "Бог съди външните (т.е. в контекста: хората от света, външни за Божието царство)" и не е работа на Божиите хора да ги съдят, но е добре Божиите хора да посочват истината така или иначе.


 

Затова, който нарича Брайвик „християнин“, тогава да вземе да го нарича (желателно - по медиите, по няколко пъти на ден) примерно и: „теменушка с консервативни разбирания
или пък - „спагета анти-марксист“,
или нещо друго такова...


Андерш Брайвик може да е примерно „революционен фундаменталист“,

„светски фундаменталист“ (понеже не вярва в Божия помазан цар Исус и не го следва),

„лъжесвидетелски фундаменталист“(понеже лъже /или се заблуждава/, че е последовател на помазаника),

„терористичен фундаменталист“ (понеже е масов убиец)

и разни други подобни,


но очевидно в никакъв случай той не е последовател на помазаника (гр. „χριστιανός“), т.е. човек, който най-малко вярва (а да не говорим за делата...) основополагащите истини на вярата в помазаника, Божият син, която той, Исус от Назарет, е прокламирал на света, преди светът да го убие (както и - след съживяването му от мъртвите, чрез пратениците си)А светът го е убил, понеже у света няма място за словото на Божия син и, както пише, светът мрази Божия син,

понеже светият Божий син желае и изисква праведност и святост,
освен това, в милостта си и любовта си към греховния свят, дори предлага на света даром праведност и вечен живот, които могат да се получат чрез вярата в Него (т.е. вяра в това, кой е Той и какво точно е направил за падналото в грях човечество, и конкретно - за всеки човек, който пристъпва при Баща му чрез Него), заради неговата саможертва, принасяйки се в умилостивителна жертва на Бога своя баща, за да понесе греха на света - безпрецедентна милост нямаща и не можеща да има еквивалент,

а светът не желае Божието, а желае и върши грях (каквото пък Божият син осъжда), понеже светът е роб на греха и на сатаната, и мнозина от света не желаят дори да приемат прошка и освобождение от греховете си и смъртта чрез вярата в господаря Исус от Назарет, който е помазаникът, Божият син, и чрез следването му.
Затова по-добре не цапайте името на Исус от Назарет - помазаникът, Божият син - с убийци като Брайвик,

защото Той, господарят Исус, действително днес се смилява и опрощава, и спасява
от греха и смъртта вярващите в Него  чрез вярата в Него и в словото му, както и чрез следването му,

но утре ще съди враговете си и ще определи вечната им участ, както пише.
Кой има интерес хората от света и от Исусовото царство да бъдат упорито зомбирани с несмислената клевета (спрямо Божия син Исус), че Брайвик бил,  видите ли, християнин и по-специално „християнски терорист“, „християнски екстремист“ и не знам какви още ругателни вариации на тема „„християнски“ убиец“?

Сатаната има интерес мъртвите в греховете си хора от света да не вярват в Божия син, за да умрат в греховете си - без прошка от Божия син - и Бог да ги осъди справедливо на съда си. Един начин сатаната да отблъсква грешниците от Божия син, спасителят на греховния свят,  е да клевети Божия син – напр. лъжейки, че последователите Му са масови убийци. Понеже който повярва на сатаната, че Божият син е зъл, той не би отишъл при Божия син – елементарен похват, но действа, от хиляди години за погубване на хора в греховете им, вкл. и при погубването на първия човек, Адам.

Сатаната, разбира се, би могъл да използва всякакви способи на измамата и заблудата, за да изманипулира разни „подходящи“ хора да прокарат тактиката му и да му свършат „мръсната работа“ - например хора, които са били заблудени от сатаната, че вярата в Исус от Назарет, помазаникът, Божият син, е заблуда и съответно те в заблудата и в греховете си са я намразили.За тези вярващи в Божия син, които искат да воюват срещу плът и кръв, и с плътски оръжия

Прав ли е Брайвик (ако и по чудовищен и неприемлив начин да изразява позицията си) относно заплахата от светската мюсюлманска инвазия и превземане на Европейските народи и държави (които в мнозинството си може би вече са не по-малко светски от светската религия Ислям), и поробването им под ислямско робство (подобно на 500год. турско робство в България), след като примерно мюсюлманите чрез даден метод превземат властта в съответните държави (напр. като станат мнозинство и използват законно механизмите на прехвалената т.нар. (религия) „Демокрация“*1?

Може и да е прав, може и да не е. Бог знае.

(Аз лично изобщо не бих изключил подобно развитие на ситуацията, като зная как сатаната манипулира мюсюлманите и ги е излъгал, като им е пробутал текстовете „Коран“ (уж Божие слово), угаждащи на греховната им плът и водещи ги в не-опростените им грехове към осъждане на Божия съд, понеже те нямат достъп до умилостивителната жертва на Божия единствен син, Исус от Назарет за прошка на греховете им, когото (Исус) сатаната ги е излъгал да отхвърлят, за да нямат достъп до Божията прошка, и така да погуби душите им, и да бъдат хвърлени във вечния огън след Божия съд.)


Но как да реагират на подобна зловеща перспектива последователите на помазаника (гр. „χριστιανοι“) Исус? Да почнат да тренират бойни изкуства и да си купят автомати и мечове или пък да отидат да служат в армията на съответната държава, за да се бият против мюсюлманите, евентуално?...

(Между другото - като стана дума за армия - ако в дадена европейска държава е конституционно узаконена т.нар. „демокрация“ (всъщност: „мажоро-крация“) и мюсюлманите там станат  мнозинство (англ. majority), и съответно спечелят властта, упражнявайки законното си (според „Демокрация“, всъщ. „Мажоро-крация“) право на власт на мнозинството над малцинството европейци-не-мюсюлмани(такива като Брайвик),

тогава съответната държавна армия, ако е „демократична“ /всъщност „мажоро-кратична“/, би трябвало да служи на властта имаща в момента мнозинство (majority) - т.е. на мюсюлманите в случая,
а не - на народа
, каквато претенция "се носи" от термина "Демо-крация" /(уж) "народо-властие"/ )
Добре, каква е войната, в която Бог е поставил своя народ? Срещу кого е казал Бог да воюват Божиите хора? Кои са враговете, срещу които Божии хора трябва да воюват и да погубват, според Божията наредба в новото Божие завещание.
Срещу плът и кръв ли? Например - срещу мюсюлмани от плът и кръв??...


С какви оръжия воюват Божиите хора срещу съответните врагове във войната, в която Божият син ги предвожда?
С автомати, кунг-фу и мечове ли??...Какво е направил Божият син относно факта, че Израел е бил под римско (да кажем, подобно на мюсюлманското) робство по онова време?
Организирал е революционни партизански комитети за военно обучение и въоръжено въстание срещу римската империя и връщана на властта в ръцете на евреите ли??...

Какво е направил пратеникът на царя, Павел от Тарс, във връзка с факта, че Израел е бил под римско робство?
Организирал е революционни партизански комитети за въоръжено въстание срещу римската империя и връщана на властта в ръцете на евреите ли??...

Не, разбира се!


(А какво е направил Брайвик?... )
Да, следването на Божия син не е лесно решение (но е и безалтернативно за онези, които Го обичат и искат да стоят в живота и праведността, които той дарява.)
Но то не е лесно не поради неяснота в казаното от Божия син относно какво да правим и дадения от него и пратениците му пример,

а напротив - поради яснотата...

Който желае, нека воюва във войната на Божия син Исус от Назарет, срещу враговете, които Божият син е посочил и унищожавайки същите тези врагове чрез оръжията, които Божият син е посочил /вж НЗ, напр. п-мо до Еф. 6/.

А който не желае Божието, той може да се окаже воюващ във войната на Брайвик, унищожавайки врагове, които Брайвик е посочил...


-------

*1 По принцип преводът на ала-гръцката дума „демо-крация“ е: „народо-властие“,
но това, което в действителност се прави  от властващите поддръжници на "демокрация" е:
мажоро-крация“, т.е. „мнозинство-властие“, т.е. власт (не го наричат „диктатура“) на мнозинството от народа  над  малцинството от народа (а дали гласовете на гласувалите се броят коректно е отделен въпрос).

Но тъй като „мнозинство-властие“ („мажоро-крация“) съвсем не едно и също с „народо-властие“ („демо-крация“) - понеже "мнозинството от народа" не е едно и също с "народа", а само целият народ (т.е. малцинството също) е  народът  -
то излиза, че учението/религията "Демокрация" е всъщност поредната демагогия.
Понеже се нарича с наименование, което не отразява истинската му същност (Някои наричат подобно явление „лъжа“).


А да не говорим, че всъщност не просто народът не властва, но дори и мнозинството на практика не властва,
понеже най-често се получава така, че онези, които са се добрали до властта чрез гласовете на мнозинството от народа, не изпълняват онова, което са обещавали (на мнозинството) да изпълнят, както се вижда от историята.

Т.е. (независимо от идеята и претенцията на т.нар. "демокрация" (всъщност мажоро-крация)) на практика това, което в действителност се случва е власт на олигархия (а не на народа) - както над малцинството от народа, така всъщност - и над мнозинството от народа.

А по-лошото е това, че било под монархия, било под т.нар. "демокрация" ("мажорокрация"), хората, които не са родени от Бога и са роби на греха продължават да вършат зло пред Бога и пред хората, и върху хората, показвйки, че никоя политическа система сама по себе си не може да осигури добър живот на хората.


Но всъщност не ми е думата за земна политика/държавничество
. Земята е Божия и Бог е казал, че във времето на гнева си ще унищожи всички земни царства и ще разруши всички земни градове,

и голяма част от политически/социални "упражнения" и експерименти в историята на греховното човечство ще се окажат преливане от пусто в празно в най-добрия случай, а най-често оставящи зад себе си хиляди, че и милиони жертви, и почернящи живота на огромен брой хора.


Не би ли трябвало човек да не се запита: Защо е така, че какви ли не човешки политически системи(философско-религиозни учения) и експерименти не могат да донесат резултатите, за които бленуват техните автори и теоретици, а и онези, които са повярвали в тези системи?

Отговорът е: Защото хората сме продадени под грях чрез греха на Адам след атаката на сатаната в началото,
и в каквато и система да бъдем поставени, то, ако не бъдем спасени от робството на греха, ще продължим да вършим грях и да вредим на хората около нас и нас самите, а и с греховете си пред Бога да трупаме жар на главите си за  идващия Божий съд.
И вестниците ще продължат всеки ден да бълват това, с което и днес заливат читателите си – тонове документирани грехове и нещастия (както и заблуди).Понеже истинският ни проблем е греха пред Бога
и окаяното положение, в което се намираме, ако Бог не ни освободи от греха – понеже само Божият син Исус може да ни освободи от греха.

Божият син освобождава и днес от греха. И в неговото царство всички (ще) са щастливи и там няма да има смърт или болка, ако и в сегашното време да има страдания, които Бог е допуснал.

А за Божиите хора: „Дечица пазете се от (поклонение на) изображения.“/1Йн/anders breivik,   андерш брайвик,   брайвик,   християнин,   християнски you-name-it,   християнски антихрист,   християнски екстремист,   християнски терорист,   християнски убиец
 
Коментари
от Владо в 20.08.11 09:22
Отговори на това
Гост
Здравей, брате еурете. Най-после се стартира единни.ком отново. Честито, най-първо. Като второ и ако ти е от полза - преди тези глупости за "християнски екстремист", доколкото прочетох, Брайвик е пожелал да влезе в съда с тога на масоните, но категорично са му забранили. И вероятно след това тактиката е сменена.
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: