Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

аушвиц   божието слово   възгордяване   господна вечеря   злоупотреба с държавна власт   почитание   притежание на исус   сираци   третият божий дом   чарлз капс  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на Владо
 
01.01.11 00:29


 Наскоро в нашето събрание възникна интерес към нефилимите, към тези древни същества, описани в Битие 6гл. Предлагам прост превод на думата, употребена от еврейски, с нейните многолики значения. Има много дълбок смисъл в целият образ на тези същества.


НЕФИЛИМИ

- От Битие 6:4 -

H5303
נפל    נפיל

(от Н5307)
-жесток, тиранин, подтисник, някой, който тормози и малтретира, гигант, повалям, събарям, жесток, безпощаден, безмилостен. H5307
נפל
- да падне, да бъде хвърлен, запокитен, тръшнат на земята.
-направен да- доведен до- готов да- ПАДНЕ.
-далеч, надалеч, долу- касаят, отнасят се до –ПАДНАЛ.
-да бъде осъден, да бъде изправен по силата на обвинение пред висшестоящ орган, пред съд.
-причинявам някой да бъде излъган.-изгубен.
-лъжещ, лъган.
-повалям, прекатурвам, преобръщам, събарям.
-поражение, провал, сваляне от власт.
-гния, загнивам, гниене, гнилота, плесен.
-поквара, развала, деморализация, поредица от провали и неуспехи.
-убивам.
-правя силно впечатление, шашвам.
-наказвам, поразявам, измъчвам.
-хвърлям долу (на земята). Може да се молим и да разсъдим върху тези значения, обрисуващи тези древни същества, даващи ни палитра от значения относно техният ХАРАКТЕР И СЪЩНОСТ.

 По-натам може да се отворят няколко продължителни теми относно спецификите им, техният характер и същност. Какво ни ползва тази информация и защо я публикувам? Информацията относно писанията винаги обогатява и дава сила в духа на тези, които могат да я приемат. Информацията може да направи мъдър и способен един човек, но това са отделни и несвързани тематично неща.

  Нека Бог ни помогне да разберем неща и да ни отвори очите за работи, които биха ни помогнали във вярата ни. 
 
  Преди да продължа моля всеки да размисли с оглед на изнесената информация до тук по НОВ и ЗАЛЪБОЧЕН начин върху първите думи на Бог, даващ заповедите :


- Exo 20:1  And God spake all these words, saying,
Exo 20:2  I am the LORD thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
Exo 20:3  Thou shalt have no other gods before me.
Exo 20:4  Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth:
Exo 20:5  Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;
Exo 20:6  And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.

ВЕРЕН (2001)
Изход 20
  1. Тогава Бог изговори всички тези думи, като каза:
  2. Аз съм ГОСПОД, твоят Бог, който те изведох от египетската земя, от дома на робството.
  3. Да нямаш други богове освен Мен!
  4. Да не си правиш кумир {или: идол, образ на божество от камък, дърво или метал} или каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу, или което е във водата под земята;
  5. да не им се покланяш*, нито да им служиш, защото Аз, ГОСПОД, твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам вината на бащите върху синовете до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят,
  6. а оказвам милост към хиляди поколения на онези, които Ме любят и спазват Моите заповеди.
 
•   - преводът и значението на „покланяш- поклон” тук е твърде плитък.

H7812
שׁחהshâchâh
shaw-khaw'гнетя, угнетявям, подтискам, падам духом, отслабвам, намалявам, понижавам, снишавам, наклонявам, натискам, проснат, прострян, легнал, събарен, повален, унижен, някой , който пълзи по корем в унижението си, смъкнат от власт, детрониран, смазан, съсипан, капнал,  навеждам се, свивам се, приведен, свит, кланям се, свит, в легнало положение, паднал долу, легнал/проснат на земята, ИЗРАВНЕН СЪС ЗЕМЯТА, скромно, смирено, покорно, бедно, просто непретенциозно моля настоятелно някого, ПРОСЯ, поклон, реверанс, почит, уважение, навеждам се, унижавам се (за да успея и достигна целта).

Искам да хвърля светлина, да обърна внимание, на следният аспект от така откритите неща.

-   царят на Египет, фараон беше санкциониран жестоко от Бог поради игото, подтисничеството, хегемонията му, малтретирането на , Неговият народ. Сега, понеже темата е доста широка и може да се напишат буквално томове, то ми е трудно да я „zip”-на, но ще се постарая.
-1- Бог направи нарочно фараонът да бъде в състояни на закоравеност, да закорави сърцето и съвестта му към страданието на Израил, към явно демонстрираното господство на Богът на Боговете, Сам ИХВХ, Сам Елохим, Сам Ел-Елион над боговете на Египет и над самият-него, който се наричаше царят-слънце, боготворян и обожаван като владетел.
Ето една повърхностна и елементарна информация, която слагам поради невъзможност сам да отворя необходимата литература. Имам литературата, но нямам време. Моля да ми простите това.
„Фараонът носи двойна корона,наречена Пшент, символ на обединението на Горен Египет (бяла корона)и Долен Египет (червена), украсена с кобра (авт.доп-е : замислете се, хора на Бога относно произхода на слаганите от някои християни „мартеници”). Скиптърът и камшикът са символ на всемогъщство.
Фараонът притежава цялата земя, на която е абсолютен господар. Учи се да чете, пише, смята, ловува и плува, да се бие и командва още от четири годишен. Жени се на 8-10 години за своя истинска или полусестра, която става велика царска съпруга, но има право и на други жени. Великият Рамзес II е имал 162 деца.
Фараонът осъществява връзката между хората и боговете. Той е земно проявление на Хор, а след смъртта си се отъждествява с Озирис. Той е превилигерован да царува и след смъртта си, РЕДОМ ДО БОГОВЕТЕ. В текстове от Старото царство се казва, че  ФАРАОН СЕ ИЗКАЧВА ДО НЕБЕТО, РЕДОМ ДО ЗВЕЗДИТЕ (?!!!!).”
-2- Сега обърнете внимание на няколко неща, които са основни : - пирамидите, които са вечен дом и демонстрация на величието на управлението и на вечният живог (фа-ра-он озн. „дом”, „голям дом”, „палат”) явно демострират едно нещо : ТИРАНИЯ И ВЕЛИЧЕСТВЕНО ГОСПОДСТВО НА НЯКОЙ –НАД НЯКОИ, демонстрация на власт и господство, на превъзходство.

  Също така пирамидата е израз и на отношение към Този, Който е Превъзвишен - това отношение е на бунт , на отхвърляне на Неговата власт.

  Бог Е против такъв тип и вид тирания. Видно е от писанията, че този, който възвишава себе си, ще бъде смирен, също препоръчвам текста от Исая 14гл – с акцент на стиховете 13,14. Нека не ги четем набързо, обаче. Има много смисъл и дълбочина в тях. Основното е отношението „АЗ искам, АЗ ще, АЗ, АЗ, АЗ искам да бъда подобен/равен/равносилен по позиция и функция/ на Всевишният”. Думата от англ.ез. , употребена за Всевишен е „Most High” – този, който е най-нависоко, най-величествен, най-нависоко поставен, най-главен, най- голям, най-силен, най-висок, под-и. Думата от евр.ез. е El-yon - H5945
עליון    - Превъзвишеният, Който обитава на най- високо, Който е Най- Висок.

  Стремежът към това да бъде някой подобен, равен на Всевишният е от произход сатана.
  Стремежът на самата плътта е в крайна сметка и единствено, смърт. Стремежът на един, който пожела да бъде равен на Самият Единствен Бог, да бъде в същото положение на власт, сила и господство, се оказа ГИБЕЛЕН за него. Нека го напиша още веднъж, простете за повтаряемостта :  „Стремежът на един, който пожела да бъде равен на Самият Единствен Бог, да бъде в същото положение на власт, сила и господство, се оказа ГИБЕЛЕН за него.” Защо ? Защото той застана ПРОТИВ Божията воля, съдба и желание за него и неговият живот. Това е мъдро да се разбере.

  Докато този херуб, този херув, херувим, не се беше изпълнил с тези мисли и не БЕШЕ ИМ СЕ ПОКОРИЛ, той беше това :   Thou SEALEST UP THE SUM, FULL OF WISDOM, and PERFECT IN BEAUTY.
Eze 28:13  Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created.
Eze 28:14  Thou art the ANOINTED CHERUB THAT COVERETH ; and I have set thee so: thou wast upon the holy mountain of God; thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire.
Eze 28:15  Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee.

    За тези, които искат да разберат повече предлагам да прочететат отначало докрай главата, като наблегнат на нещата, които Бог осъжда : „Сърцето ти се надигна и ти каза : АЗ СЪМ БОГ. А ти си човек, а не си Бог, но ПРАВИШ СЪРЦЕТО СИ като Божие сърце.” – ст.2 – ставаш подобен на Самият Всевишен, Самият Превъзвишен, ставаш това, което не ти е дадено, стремиш се към нещо, ЗА КОЕТО НЕ СИ СЪЗДАДЕН И КОЕТО Е ПРОТИВНО НА НАПРАВАТА, НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО, НА ЦЕЛТА, за която ти си създаден, „…сърцето ти се навдигна поради богатството ти . - and thine heart is lifted up because of thy riches: ” (KJV) – ст.5, „Поради това, вследствие на това, по тази причина, затова, следователно …защото правиш сърцето си като Божието сърце…” – ст.6. – следва наказание и съд от Бога върху личността. Натам е описанието, дадено горе на самият СЪВЪРШЕН в КРАСОТА и МЪДРОСТ херувим, който падна, който се поквари и се намери скверен в очите на Всемогъщият.
Преди да продължа натам искам да публикувам по-обширното значение на думата, на глагола, употребен в Езек.28 и касаещ херува. Свикнали сме с традиционният превод, представящ думата като "херувим, помазан за да ЗАСЕНЯВА". Лично на мен този превод нищо не ми говори. Правя аналогия с чадър, който нося- нищо повече, или с козирка на къща, непозволяваща светлината да влиза на първият етаж.
 
  Когато започнах да изследвам и преглеждам нещата, аз бях УДАРЕН от значението на думата. То е :    спрямо англ. дума "covereth" H5526  
 - защитавам, покривам, обгръщам, закрилям, защитавам, закътвам (с, в- себе си). שׂכך    סכך
   sâkak  śâkak  Далечен, първичен корен, преплитам, сплита, вия – венец, обвивам, обгръщам, увивам се , нещо като :
-параван, прикритие, екран, също така : във военното дело – кораби, изпратени за прикритие, покровителствам, пазя ,прикривам, прожектирам, преглеждам внимателно,); ограда, фехтовка, борба с шпаги, заграждам, ограждам, пазя, защитавам, фехтувам се, бия се с шпага, покривам, закривам, защита, ограждане, жип плет, преграда, препятствие, ограждам, окръжавам.  Виждайки вече тази нова картина на оригиналният еврейски глагол "sakak sakak" , аз добих вече по-реалистична представа за дейността на този херуб, който беше създаден
като образец, като модел на, като съвършенна представа на красота и мъдрост. Той, светии, е вплетен в структурите на този свят като жив плет, той покрива и защитава ума на хората и техните сърца и съвести, за да не видят и да не се обърнат към Бога, той загражда човеците, които са в грях, като им прожектира (вероятно) в ума и сърцето своите идеи, филосифии, желания и мисли. Така той ги прави наистина по свой образ и подобие. Изратени, бунтовни, зли в дела и мисли спрямо Истинският Бог.На този фон от мисли нека си представим какво означава „- Покайте се, понеже наближи небесното царство!”, казано от Исус. Това означава не просто емоционално разбиране на греховността и нуждата от Спасител от огнените пламъци. Това е един съзнателен процес на разплитане от властта на мрака и разкъсване на идеи, начини на мислене и начини на поведение, които са ни управлявали. Това е едно ПЪЛНО ИЗЛИЗАНЕ И РАЗДИРАНЕ на оплетеното около човека, хората, от сатана. Не отвън – но отвътре. Неслучайно първата заповед е „…да нямаш други богове, освен Мен!” – всъщност другите богове, олтари и нечестие сатана е изплел, поставил, изградил вътре, в сърцата и умовете на човеците от този свят. Покаянието е излизане от културата на този свят, мода, всичко, всичко. Пример в това отношение е родоначалникът на еврейската нация, Авраам. Него Бог призова да излезе от бащиният си дом, родина, земя. Той остави ВСИЧКО и последва Бога. В НЗ Исус говори да оставим всичко, за да влезем в Небесното царство.

Това е дълбок и силен призив. Нещата са отчасти свързани  и с новата тема за „Религията на робите”. Ние, които сме били доскоро езичници трябва да разкъсаме много неща, които дори имат вид и на „християнски”, но не са свързани с обръщането към Живият Бог.


великани,   гиганти,   нефилими
 
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: