Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

джон арнот   дингъл   йешуа   който ме люби   писание   теодора   тод бентли   четвърти вселенски събор   чилтън   щастливи преследваните за праведността  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на eureth
 
26.11.09 11:53


(по повод: Секта)


Анонимен:


Стефан Главчев стои ли на чело на секта?Тъй като понятието "секта" е доста неопределено и се използва с най-различни и, бих казал, произволни значения (ако и най-често с отрицателна окраска),
то това е основа за "говорене на различни езици" в случая.
(Да зная етимологията на думата. Както обаче и това, че етимологията няма никакво определящо значение в случая. И това не е изолирано явление.)

За мен например вярващите в религията (авто-)"Еволюця" са секта,
както също и отричащите, че Исус от Назарет е помазаният от Бога цар, Божият син,
както и много други формирования и групи, било то физически "корпорации" или виртуални такива (примерно източно-римската източно-"православна" секта и под-сектите й , и западната "римо-католическа" секта, както примерно и сектата на Г.Бакалов или П.Цолов).


От друга страна Бог не е казал, че който "е в секта"/"е сектант"/и т.н., то такъв не е в Божието царство и не е Божий син/дъщеря,
или пък че който "е в секта", такъв няма да бъде спасен и ще бъде осъден и хвърлен в огъня.

Т.е. това дали някой казва, че някой е "в секта" или че е "сектант", или дори, че е "водач на секта",
няма никакво определящо значение пред Бога относно това, дали съответният човек е роден от Бога човек, чрез вярата в Божия помазан цар и син, Исус от Назарет и ходи в Божията праведност и се пази от греха, и ще наследи Божието царство.

За Бога, според Божиите декларации и обещания, съвсем други неща са определящи за Божието царство, праведността, прошката заради смъртта на Божия син, и за вечния живот с Бога.
И Бог е декларирал пределно ясно тези неща, и който се интересува, винаги може да ги научи, понеже Бог е направил така, че да ги има добре документирани по целия свят.Т.е. накратко, няма никакво значение за Божиите неща дали някой е асоцииран от някого с произволното съвременно "жълто" понятие "секта", за което понятие Бог не е регламентирал и декларирал нищо и то няма никаква определяща роля относно Божиите неща.
Както например за тези неща няма значение дали някой обича да пие боза или по-скоро би предпочел кисело мляко.В България дадени кръгове са успели да наложат до голяма степен отрицателно значение на произволното съвременно понятие "секта",
и много Божии хора се поддават да ги интересува какво светът мисли за тях и как ги нарича и прочее (примерно "секта" или "глупави", или "невежи" и т.н.).

Ами то оставаше и злият греховен зблуден в тъмнината свят да обича Божия син, Исус от Назарет (и неговото слово) и да го признава, и да говори истината, и да върши добро, и да обича и приема онези, които вярват в Божия син и се пазят от греха, най-малко изобличаващи така света...

Естествено, че не го обича и не го признава.
И докато дойде Божият гняв и огненото езеро след съда, светът ще гледа да прави зло на Божия народ и да го преследва,
както например е правил и бившият [враг на помазания цар] (antichristos) Савел от Тарс, по-късно Павел (всъщност: Паулос).
Освен онези хора от света, които променят мисленето си и се обърнат от греховете си и повярват в Божия син Исус от Назарет, и го признаят пред Бога и хората, и следват светия и праведен Божий Дух, а не злите греховни желания на плътта си - и така излязат от света. Което е немислимо Божие чудо, извършвано от Бога безброй пъти в цялата история.


Естествено, че който вярва в Божия син, за света ще (трябва да) е "заблуден", "лош", "виновен", "сектант", "мектант" и каквото там светът още си наизмисли, в обречените си опити да се изкара праведен, добър, истинен и т.н., когато всъщност (очевдино) е зъл и заблуден, и под робството на греха и смъртта.

Понеже ако онези, които викат "Променете мисленето си и повярвайте в Божия помазан цар и син, Исус от Назарет, за да получите заради смъртта му безценния Божий дар (прошка, праведност, вечен живот) и да не се погубите в греховете си!" са прави и добри,

то тогава светът явно (ще трябва да признае, че) е зъл и заблуден и че Исус от Назарет е помазаният Божий цар, Божият единствен син.

Но светът сам по себе си няма как да поиска подобно нещо. И за да не признае светът злината си и заблудата си и обречеността си,
то трябва Божият син и думите му да бъдат отречени и вярващите в Него да бъдат изкарани зли и заблудени, и каквото там друго подобно може да послужи за борба против светлината и истината, която е самият Исус от Назарет, Божието Слово слязъл на земята, в света, и заченат от светия Божий Дух в Мариам, станал плът, човек, роден от жена и обявен за Божият син.

И ако за подобна цел може да се използва и думата "секта", "сектант",... ,  тогава защо не...
И ако светът - конкр. израелските водачи - без да му мигне окото, използва заговор и лъжесвидетели, и се изгаври и преби, и окървави с римски бич съвършения и безгрешен в слово и дело Божий помазан цар и единствен син, Исус от Назарет,
и след това демонстративно го закова с пирони на дървен стълб - долна и мъчителна екзекуция за римски роби - заедно с двама злодеи,

то какво биха могли да очакват все още не така съвършените Божии хора (ако и Бог да им е дал вечен живот и нов дух, в който обитава Божията святост, а не грях и зли желания както у греховните роби в света)...

Ако не са виновни конкретно в нещо, клеветникът (гр. "diabolos"), сатаната, може да ги наклевети, 
а ако паднат в даден грях, той може да използва всяко такова нещо против тях и в крайна сметка против истината относно Исус от Назарет,

за да продължи да държи в робството на греха и смъртта останалите, хората от света, и те да не излязат от това робство през Вратата
(а ако може дори и избраните да погуби обратно в греха, ако не се обърнат когато паднат в грях или заблуда),

през която Врата ако някой премине, ще има и прошка, и праведност, и чиста съвест, и вечен живот, и всяко духовено Божие благословение и жива надежда за славата и живота, който скоро предстои да се разкрие пред всички творения, за слава на Бога, който е спасителят на всички, които приемат спасението му.


Да, има много лъже-Божии хора, които могат да бъдат използвани за омаскаряване и на истинските Божии хора и на истината за спасителя на света, Исус от Назарет, Божият помазан цар и син, и на Бога - в крайна сметка.

Но въпреки това, Божиите хора не трябва да се поддават да приемат и използват подвеждащи и произволни нерегламентирани оценки и квалификации на света (прим. "секта", "фундаменталист") когато изобличават грях или заблуда,
а трябва да изтъкват и използват и приемат Божията преценка и Божиите квалификации. Дори когато изобличват лъже-учители, лъже-учения, заблуди, грехове и т.н.

Ако някой отрича Божия син, Исус от Назарет, тогава нека бъде изобличаван конкретно относно това.
Ако някой разпространява лъжеучение относно вярата в Божия син, тогава нека бъде изобличаван конкретно относно това лъжеучение.
Ако някой не се грижи за своите си, тогава нека бъде изобличаван конкретно относно това.
Ако някой обижда родителите си или други хора, тогава нека бъде изобличаван конкретно относно това.
Ако някой е развратник или извратен, тогава нека бъде изобличаван конкретно относно това.
Ако някой лъже или краде, или върши някакъв друг грях, тогава нека бъде изобличаван конкретно относно съответния грях.

В този смисъл не е смислено и полезно за Божието царство Божиите хора да използват  нерегламентираното от Бога произволно понятие "секта" в своите изобличения на нещо греховно, заблудително и т.н..
Понеже Бог преценява и определя по свои критерии, които той ясно е декларирал. А не по светски критерии и квалификации. Който иска, може да прочете в новия завет.


(Например светът нарича хората, които вярват във (окачествени от някого като) "фундаментални" истини на вярата (
 напр. че Исус е Божият син и помазан цар,  
 че е бил съживен (телесно) от мъртвите,
 че Бог е създал чрез Словото си (станало през Ιв. човека Исус от Назарет) небесата и земята за 6 дни х 24 ч, и т.н. важни истини) ,
с придобилото отрицателна окраска понятие "фундаменталисти",

понеже на света не му харесва какво учи Бог по тези въпроси и светът иска да си вярва в неговите си религии (авто-)"Еволюция", "Ислям" и във всякакви антихристки заблуди
(като напр., че Исус от Назарет уж не бил (и) човек, или че не е бил телесно съживен от мъртвите, или че Бог не е създал небесата и земята за 6 дни (х24ч.) и т.н.).

И някои Божии хора се подвеждат да вярват, че подобно понятие е уместно да се използва в отрицателен смисъл спрямо Божии хора - напр. "Христянски фундаменталист! (т.е. нещо отрицателно)".

Да не говорим, че Божиите хора не само трябва да вярват подобни фундаментални истини, декларирани и потвърдени от Божия син и неговите пратеници, но и много повече от тези.

Разбира се, всеки може да си влага какъвто си реши смисъл в дадено понятие. Но все пак Божиите хора не бива да "пригласят" на заблудите и на антихристския свят.)
От какво точно, казва Божият син (а и пратениците му в света), че зависи прошката, живота, праведността и спасението на греховния роб и приемането му от Бога в царството му?

Какви условия и деклараци е поставил и направил Божият син относно всички тези неща?

Тези неща са важни.
Т.е. какво Бог е декларирал и обещал и как Бог оценява.
А не какво светът бил казвал и мислел, и как светът в заблудите си и греховете си бил оценявал или квалифицирал някого си със своите си негодни пред Бога критерии.

Понеже Бог ще съди всички и ще определи или за вечен живот, или за вечния неугасим огън.
А не светът, който е подсъдим пред Бога.
Поради това, щом искат нека си измислят и приказват: "секта", "мекта", "религия", "фундаменталист", ... - това ни най-малко не променя Божиите безценни декларации и обещания,

нито пък Божията десница е отслбнала да спасява и благославя поради Божията милост и любов, с която - въпреки цялата му непоносима гнусна злина и греховност - Бог е обикнал света и е предал на страдания и смърт своя единствен син Исус от Назарет,

за да понесе той греха на света, така че всеки човек от света, който  повярва в него и го признае пред Бога и хората и следва праведните желания на Божия Дух, а не греха, такъв да не се погуби, а да има вечен живот,
а който не признае Божия син, да бъде съден според злите си дела.


секта,   секти
 
Коментари
от Анонимна в 01.07.18 16:19
Отговори на това
Гост
Секта е всяка една общност, организация, църква, в която се проповядват фалшиви библейски доктрини, нагласени по такъв начин, че да принасят някаква полза на тези, които ги проповядват и целящи да отклонят човека от Словото на Истината, макар и тази цел не винаги да е осъзната от тези, които си позволяват да прокарват фалшивите си доктрини.
В тази връзка много от т.нар.евангелски църкви, са секти, защото проповядват доктрини, които не съответстват на това, което Библията казва.
Например темата за "десятъка", е изопачавана по такъв начин, че човек който не се стреми да достигне сам за себе си до истините в Божието Слово, четейки и изучавайки с помощта на Божия Дух, би си помислил, че ако не дава десятък в "църквата", ще бъде проклет или Бог няма да го благославя или не е покорен на Бога, изобщо насажда се едно чувство за някаква вина за нещо, което всъщност човек изобщо не е извършил ако не дава в т.нар "църква", поне десет процента от доходите си за месеца.
И не е само тази доктрина изопачена. Доктрината за говоренето на езици и кръщението в Святият Дух също се манипулира и изопачава в т.нар. евангелски среди.
Преди доста време си мислех, че секти са само "Свидетелите на Йехова" и "Адвентистите от седмият ден", но в последствие се убедих от личен опит, че почти всички евангелски църкви имат нещо сектантско от гледна точка на ученията, които проповядват.
В тази връзка може да се каже, че и православната църква също е секта, защото има неправилни доктрини за толкова неща - молитви за мъртви, задушници, курбани, разни измислени традиции и тем подобни други простотии, които в Словото изобщо не съществуват. Да не говорим, че за повечето православни братя и сестри, авторитет не е Божието Слово, а писанията на святите отци, както те ги наричат.

от Анонимен в 15.12.19 22:30
Отговори на това
Гост
Щом Бог не е регламентирал понятието "секта", то няма никакво значение пред Бога какви значения си му приписват на това изфабрикувано удобно понятие отделните хора. Важно е какво Бог казва, а не хората, понеже Бог е съдията и от него зависи всичко.

Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: