Покланям Ти се
Wayne & Cathy Perrin
(инстр. версия и превод)
Когато вгледам се във Твойта святост
и взирам се във Твойта красота,
когато всичко тука става сянка
пред Твойта светлина,

когато с радост се докосна до Теб
и волята ми следва Твоята любов,
когато всичко тука става сянка
пред Твойта светлина,

покланям Ти се,
покланям Ти се -   
живея, за да
се покланям на Теб.

Благосклонност от Бога и мир на Божия народ, децата на Авраам — родените от Бога чрез вярата в Божия единствен Син и помазаник-Цар, Йесу̀с от Назарет!

... Щастливец е онзи, който чете и онези, които слушат думите на това пророчество, и пазят нещата написани в него, защото часът е близо.

Йоа̀нес
До седемте общности в Мала Азия

Благосклонност и мир на вас от Онзи, който Е, и който е Бил, и който е Идният, и от седемте Духа, които са пред неговия престол, и от Йесу̀с, помазаника-Цар — верния свидетел, първородния от мъртвите и началникa на земните царе!

На този, който ни обикна и ни изми от греховете ни чрез кръвта си, и ни направи царе и свещеници на своя Бог и баща, на него нека бъде славата и властта във вечните векове! Амѐн.
Ето, идва с облаците и ще го види всяко око — и онези, които го прободоха — и ще заплачат пред него всички земни племена. Да. Амѐн."

Аз съм “А” и “Я” — началото и краят, казва Господарят, който Е, който е Бил, и който е Идният — всемогъщият. Аз, Йоа̀нес, който съм и ваш брат, и съучастник в скърбите и в царството, и в търпението на Йесу̀с, помазаника-цар, се озовах на остров “Патмос”, заради Божието слово и заради свидетелството за Йесу̀с, помазаника-цар.

В деня на господаря се озовах в Духа и чух зад себе си силен глас, като тръба, казващ:
Аз съм “А” и “Я” — първият и последният ...

И аз се обърнах да видя гласа, който говореше с мен. И като се обърнах видях седем златни светила и сред седемте светила — [един, който беше] подобен на човешки син, облечен в роба и препасан през гърдите със златен пояс. А главата му и косите му, бели, като бяла вълна, като сняг. И очите му — като огнен пламък. И краката му - подобни на мед, като че нажежени в пещ. И гласът му беше като грохот от много води. И държеше в дясната си ръка седем звезди, и от устата му излизаше остър меч, заострен от двете страни. И лицето му — както слънцето свети в зенита си.

И когато го видях, паднах в краката му като мъртъв.

И той сложи дясната си ръка върху мен и ми каза:
Не се страхувай. Аз съм първият и последният, и живият. И умрях, но ето, жив съм за вечни векове — Амѐн! — и у мен са ключовете за подземното място и за смъртта ...

...


Запиши това, което видя и какво означава

и - това, което ще стане след това.Тайната на седемте звезди, които видя в десницата ми и седемте златни светила [е следната]:
Седемте звезди са вестоносци до седемте общности. A седемте светила, които видя, са седемте общности.

До/По вестоносеца на общността в Ѐфесос напиши:
Така казва този, който държи в десницата си седемте звезди и който ходи сред седемте златни светила ...

...


След това видях и ето, отворена врата в небето, и предишният глас, който бях чул, като от тръба, говореше с мен, казвайки:
“Възкачи се тук, и ще ти покажа, какво трябва да стане след това. ...

...

И видях в десницата на онзи, който седеше на престола, свитък, изписан отвътре и отвън, запечатан със седем печата. ... И никой не можеше, нито на небето, нито на земята, нито под земята, да разгърне свитъка, нито да го гледа. ... И един от старейшините ми каза: Не плачи. Ето, лъвът, който е от коляното на Иуда̀, коренът на Давид, победи, за да може да разгърне свитъка и да разчупи седемте му печата.
...
И когато взе свитъка, четирите живи същества и двадесет и четирите старейшини паднаха пред Агнето, като всички имаха арфи и златни съдове изпълнени с благовония от жертвен дим, които са молбите на светите [хора], и пеят нова хвалебствена песен, казвайки:

“Достоен си да вземеш свитъка и да разчупиш печатите му,
защото си бил заклан и чрез твоята кръв си ни откупил за Бога,
от всяко племе, език, народ и нация,
и си ни направил царе и свещеници на нашия Бог,
и ще царуваме на земята.”
...

И видях, когато Агнето разчупи един от седемте печата ...


1-ви печат: Бял кон, Корона (Corona ??) и Лък (+ Стрели?)
??? (какво точно се случва на земята в резултат на това?)

... И видях, и ето, бял кон, и онзи, който седеше на него имаше лък. И дадена му бе корона. И той излезе като победител, и за да победи.


2-ри печат: Риж кон, голям Меч
Световна война(и)

... И излезе друг кон, риж. И на ездача му бе дадено да отнеме мира от земята, та хората един друг да се убиват. И даден му бе голям меч.


3-ти печат: Вран кон, Кантар
Недостиг на храна, глад, недоимък

... И видях, и ето, вран кон, и на него — ездач с кантар в ръка. И чух глас сред четирите животни, който говореше: “Хиникс{мярка за жито} жито за един денариос{римска монета, надница}, и три хиникса ечемик за денариос. Но дървеното масло и виното да не повредиш.”


4-ти печат: Сив кон, име "Смърт", Подз. място следва
Смърт по земята на 1/4 от хората, от меч, глад, мор и животни

... И видях, и ето, сив кон, и на него — ездач, чието име беше “Смърт”. И подземното място следваше след него. И им се даде власт да умъртвяват над една четвърт от земята — с меч и с глад, с мор и със земните диви животни.


5-ти печат:
Голямата скръб - Божие отмъщение спрямо плътския Израел /Лк.,21:23/ (заради убийството на Божия син)
и масово преследване и убиване на хората от Божия народ, заради вярата им в Исус, Божия единствен син и помазаник-Цар

... видях под жертвеника душите на закланите заради Божието слово и заради свидетелството, което държаха. И те викаха със силен глас, казвайки: “Докога, владетелю свети и истинни, няма да съдиш и да отмъстиш за кръвта ни на тези, които живеят на земята?”
И на всички [тях] им бяха дадени [да облекат] бели роби, и им бе казано да си почиват още малко време, докато се изпълнят [броя на] съ-слугите им и братята им, които ще бъдат убити, както и те са били убити.


6-ти печат:
Край на голямата скръб - Съживяването на праведните умрели в нетление и "Грабването" им (заедно с останалите живи Божии хора) горе при Бога.
Предстои да започне Божият Гняв (Денят на Господаря), Гневът на "Агнето" Исус от Назарет, Божието Слово, станало човек - Божият син и помазаник-Цар

... И ето, стана голямо земетресение и слънцето потъмня като влакнест мохер и луната стана като кръв, и небесните звезди паднаха на земята както смокиня мята ранните си смокини, когато е разклатена от силен вятър, и небето се оттегли като навито свитъче, и всички планини и острови се разместиха.
И земните царе, големите, богатите, хилядниците, силните, всеки роб и всеки свободен се изпокриха в пещерите и в пещерните скали на планините и казват на планините и на скалите: “Паднете върху нас и ни скрийте от лицето на онзи, който седи на престола и от гнева на Агнето! Защото великият ден на гнева му дойде и кой може да издържи!

И след това видях четирима вестоносци застанали на четирите ъгъла на земята ... И видях друг вестоносец да се издига от [посоката на] изгрева на слънцето, у когото бе печатът на живия Бог. ... Да не повредите земята, нито морето, нито дърветата докато не подпечатаме слугите на нашия Бог върху челата им.

И чух числото на подпечатаните — сто четиридесет и четири подпечатани от всеки род на Израел. ...
...
След това видях и ето, голямо множество, от всички нации, родове, народи, и езици, което никой не можеше да преброи, застанали пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, държащи палмови клонки в ръцете си ...

А един от старейшините заговори и ме попита: Тези, облечените в бели дрехи, кои са и откъде дойдоха...
... ми каза: Те са онези, които идват от голямата скръб. И опраха дрехите си, и ги избелиха с кръвта на Агнето.
Затова са пред престола на Бога, на когото и служат денем и нощем в неговия храм; и този, който седи на престола, ще населява над тях. ...


7-ти печат:
Започва Божият гняв - гневът на Агнето - върху оставените на земята

Когато разчупи седмия печат, настана тишина на небето, около половина час. И видях седемте вестоносци, които стояха пред Бога, и дадоха им се седем тръби. Тогава дойде друг вестоносец със златна кадилница и застана пред жертвеника; и му се даде много благоухание, така че с молитвите на всички свети хора да го сложи на златния жертвеник, какво беше пред престола.
Димът от тамяна с молитвите на светите хора се издигна от ръката на вестоносеца пред Бога.
...
вестоносецът взе кадилницата, напълни я с огън от жертвеника и я хвърли на земята; тогава се появиха гласове, гръмотевици, светкавици и земетресение.

И седемте вестоносци, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят.

Първият вестоносец затръби ...

/из Разкр. 1,4,6,7 /
Краят на епохата - хронологична таблица
Паралелни последвателни цитати, показващи хронологията на събитията в края на тази греховна епоха


Краят на епохата - времева диаграма

#Бог, #Исус Христос, #спасение, #краят на света, #краят на века