Покланям Ти се 

Wayne & Cathy Perrin
(инстр. версия и превод)


Когато вгледам се във Твойта святост
и взирам се във Твойта красота,
когато всичко тука става сянка
пред Твойта светлина,

когато с радост се докосна до Теб
и волята ми следва Твоята любов,
когато всичко тука става сянка
пред Твойта светлина,

покланям Ти се,
покланям Ти се -
живея, за да
се покланям на Теб.


Благосклонност от Бога и мир на Божия народ, децата на Авраам — родените от Бога чрез вярата в Божия единствен Син и помазаник-Цар, Йесу̀с от Назарет!

“А относно идването на нашия Господар Йесу̀с помазаника-Цар и събирането ни при него, молим ви, братя, да не се поклащате лесно от здравия разум, нито да се смущавате било то от дух или от говорене, или от писмо, уж от нас изпратено, като че ли е дошъл денят на помазаника-цар. ...

Защото [това няма да стане] ако първо не дойде отдръпването* и [като резултат от това] не се разкрие човекът на греха, синът на гибелта, който се противи и се превъзнася над всичко, наричано Бог или обект на благоговеене, така че той като Бог да седне в Божия дом*, показвайки относно себе си, че [уж] е Бог*. Не помните ли, че ви казах това, още когато бях с вас?

И сега знаете това, което [го] задържа, за да се разкрие той [чак] на своето си време — защото беззаконническата тайна вече действа * — [но това ще продължи така] само докато Онзи, който сега задържа това, се отдръпне отсред пътя [ѝ/му].

И тогава ще се разкрие беззаконникът, когото господарят ще погуби с Духа от устата си и ще го премахне при явяването на идването си. Чието идване{на беззаконника} е според действието на сатаната с всяка сила и знамения, и лъжливи чудеса, и с всяка измама на неправедността [действаща и приемана] сред загиващите хора *.

Защото те не приеха да обичат истината, за да се спасят, и поради това Бог им праща действие на измамата, за да повярват на лъжата — за да бъдат осъдени всички, които не вярват истината, а са благоволили в неправедността.”
/из II п-мо до сол./

Това, което ще стане...
в края на греховната епоха           
Разкриване на това, което Бог е определил или допуснал да стане
1. ПРЕДИ началото на страданията (и след това - голямата скръб)
2. и СЛЕД ТОВА, т.е. започвайки с началото на страданията...

Разкриване [на бъдещето] от Йесу̀с, помазаника-Цар, дадено му от Бога, за да покаже на слугите си нещата, които трябва да се случат скоро. И той го показа, изпращайки го чрез вестителя си до слугата си Йоа̀нес, който засвидетелства казаното от Бога и засвидетелстваното от Йесу̀с, помазаника-цар, и нещата, които видя.

Щастливец е онзи, който чете и онези, които слушат думите на това пророчество, и пазят нещата написани в него, защото часът е близо.


Йоа̀нес
До седемте общности в Мала Азия

Благосклонност и мир на вас от Онзи, който Е, и който е Бил, и който е Идният, и от седемте Духа, които са пред неговия престол, и от Йесу̀с, помазаника-Цар — верния свидетел, първородния от мъртвите и началникa на земните царе!

На този, който ни обикна и ни изми от греховете ни чрез кръвта си, и ни направи царе и свещеници на своя Бог и баща, на него нека бъде славата и властта във вечните векове! Амѐн.
Ето, идва с облаците и ще го види всяко око — и онези, които го прободоха — и ще заплачат пред него всички земни племена. Да. Амѐн."

Аз съм “А” и “Я” — началото и краят, казва Господарят, който Е, който е Бил, и който е Идният — всемогъщият.

Аз, Йоа̀нес, който съм и ваш брат, и съучастник в скърбите и в царството, и в търпението на Йесу̀с, помазаника-цар, се озовах на остров “Патмос”, заради Божието слово и заради свидетелството за Йесу̀с, помазаника-цар.

В деня на господаря се озовах в Духа и чух зад себе си силен глас, като тръба, казващ:
Аз съм “А” и “Я” — първият и последният ...

И аз се обърнах да видя гласа, който говореше с мен. И като се обърнах видях седем златни светила и сред седемте светила — [един, който беше] подобен на човешки син, облечен в роба и препасан през гърдите със златен пояс. А главата му и косите му, бели, като бяла вълна, като сняг. И очите му — като огнен пламък. И краката му - подобни на мед, като че нажежени в пещ. И гласът му беше като грохот от много води. И държеше в дясната си ръка седем звезди, и от устата му излизаше остър меч, заострен от двете страни. И лицето му — както слънцето свети в зенита си.

И когато го видях, паднах в краката му като мъртъв.

И той сложи дясната си ръка върху мен и ми каза:
Не се страхувай. Аз съм първият и последният, и живият. И умрях, но ето, жив съм за вечни векове — Амѐн! — и у мен са ключовете за подземното място и за смъртта ...

...


Запиши това, което видя и какво означава

и - това, което ще стане след това.Тайната на седемте звезди, които видя в десницата ми и седемте златни светила [е следната]:
Седемте звезди са вестоносци до седемте общности. A седемте светила, които видя, са седемте общности.

До/По вестоносеца на общността в Ѐфесос напиши:
Така казва този, който държи в десницата си седемте звезди и който ходи сред седемте златни светила ...

...
След това видях и ето, отворена врата в небето, и предишният глас, който бях чул, като от тръба, говореше с мен, казвайки:
“Възкачи се тук, и ще ти покажа, какво трябва да стане след това. ...

...

И видях в десницата на онзи, който седеше на престола, свитък, изписан отвътре и отвън, запечатан със седем печата. ... И никой не можеше, нито на небето, нито на земята, нито под земята, да разгърне свитъка, нито да го гледа. ... И един от старейшините ми каза: Не плачи. Ето, лъвът, който е от коляното на Иуда̀, коренът на Давид, победи, за да може да разгърне свитъка и да разчупи седемте му печата.
...
И когато взе свитъка, четирите живи същества и двадесет и четирите старейшини паднаха пред Агнето, като всички имаха арфи и златни съдове изпълнени с благовония от жертвен дим, които са молбите на светите [хора], и пеят нова хвалебствена песен, казвайки:

“Достоен си да вземеш свитъка и да разчупиш печатите му,
защото си бил заклан и чрез твоята кръв си ни откупил за Бога,
от всяко племе, език, народ и нация,
и си ни направил царе и свещеници на нашия Бог,
и ще царуваме на земята.”
...


И видях, когато Агнето разчупи един от седемте печата ...


1-ви печат: Бял кон, Корона (Corona ??) и Лък (+ Стрели?)
??? (какво точно се случва на земята в резултат на това?)

... И видях, и ето, бял кон, и онзи, който седеше на него имаше лък. И дадена му бе корона. И той излезе като победител, и за да победи.2-ри печат: Риж/Червен кон, голям Меч
Световна война(и)

... И излезе друг кон, риж/червен. И на ездача му бе дадено да отнеме мира от земята, та хората един друг да се убиват. И даден му бе голям меч.3-ти печат: Вран кон, Кантар
Недостиг на храна, глад, недоимък

... И видях, и ето, вран кон, и на него — ездач с кантар в ръка. И чух глас сред четирите животни, който говореше: “Хиникс{мярка за жито} жито за един денариос{римска монета, надница}, и три хиникса ечемик за денариос. Но дървеното масло и виното да не повредиш.”4-ти печат: Сив кон, име "Смърт", Подз. място следва
Смърт по земята на 1/4 от хората, от меч, глад, мор и животни

... И видях, и ето, сив кон, и на него — ездач, чието име беше “Смърт”. И подземното място следваше след него. И им се даде власт да умъртвяват над една четвърт от земята — с меч и с глад, с мор и със земните диви животни.5-ти печат:
Голямата скръб - Божие отмъщение спрямо плътския Израел /Лк.,21:23/ (заради убийството на Божия син)
и масово преследване и убиване на хората от Божия народ, заради вярата им в Исус, Божия единствен син и помазаник-Цар

... видях под жертвеника душите на закланите заради Божието слово и заради свидетелството, което държаха. И те викаха със силен глас, казвайки: “Докога, владетелю свети и истинни, няма да съдиш и да отмъстиш за кръвта ни на тези, които живеят на земята?”
И на всички [тях] им бяха дадени [да облекат] бели роби, и им бе казано да си почиват още малко време, докато се изпълнят [броя на] съ-слугите им и братята им, които ще бъдат убити, както и те са били убити.6-ти печат:
Край на голямата скръб - Съживяването в нетление на умрелите праведни и "Грабването" им (заедно с останалите живи Божии хора) горе при Бога.
Предстои да започне Божият Гняв (Денят на Господаря), Гневът на "Агнето" Исус от Назарет, Божието Слово, станало човек - Божият син и помазаник-Цар

... И ето, стана голямо земетресение и слънцето потъмня като влакнест мохер и луната стана като кръв, и небесните звезди паднаха на земята както смокиня мята ранните си смокини, когато е разклатена от силен вятър, и небето се оттегли като навито свитъче, и всички планини и острови се разместиха.
И земните царе, големите, богатите, хилядниците, силните, всеки роб и всеки свободен се изпокриха в пещерите и в пещерните скали на планините и казват на планините и на скалите: “Паднете върху нас и ни скрийте от лицето на онзи, който седи на престола и от гнева на Агнето! Защото великият ден на гнева му дойде и кой може да издържи!

И след това видях четирима вестоносци застанали на четирите ъгъла на земята ... И видях друг вестоносец да се издига от [посоката на] изгрева на слънцето, у когото бе печатът на живия Бог. ... Да не повредите земята, нито морето, нито дърветата докато не подпечатаме слугите на нашия Бог върху челата им.

И чух числото на подпечатаните — сто четиридесет и четири подпечатани от всеки род на Израел. ...
...
След това видях и ето, голямо множество, от всички нации, родове, народи, и езици, което никой не можеше да преброи, застанали пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, държащи палмови клонки в ръцете си ...

А един от старейшините заговори и ме попита: Тези, облечените в бели дрехи, кои са и откъде дойдоха...
... ми каза: Те са онези, които идват от голямата скръб. И опраха дрехите си, и ги избелиха с кръвта на Агнето.
Затова са пред престола на Бога, на когото и служат денем и нощем в неговия храм; и този, който седи на престола, ще населява над тях. ...7-ти печат:
Започва Божият гняв - гневът на Агнето - върху оставените на земята

Когато разчупи седмия печат, настана тишина на небето, около половина час. И видях седемте вестоносци, които стояха пред Бога, и дадоха им се седем тръби. Тогава дойде друг вестоносец със златна кадилница и застана пред жертвеника; и му се даде много благоухание, така че с молитвите на всички свети хора да го сложи на златния жертвеник, какво беше пред престола.
Димът от тамяна с молитвите на светите хора се издигна от ръката на вестоносеца пред Бога.
...
вестоносецът взе кадилницата, напълни я с огън от жертвеника и я хвърли на земята; тогава се появиха гласове, гръмотевици, светкавици и земетресение.


И седемте вестоносци, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят.
Първият вестоносец затръби ...

/из Разкр. 1,4,6,7 /


Вторият...

Третият...

Четвъртият...

...


И когато (във времето на Божия гняв) затръбява и последният, седмият вестоносец

(преди да продължи с разкриването на края на Божия гняв /т.е. яростното унищожаване от Бога в праведния му гняв и на големия земен град, който царува над земните царе - реален земен град, духовно наричан от Бога: "Содом", "Египет", "Вавилон" и изобразен от Бога във видението чрез гнусна, зла и алчна за греховна власт и богатство жена-развратница, магьосница и убийца/)

Бог се връща назад в събитията и отново, и от друг ъгъл, ни разкрива в ретроспекция (вероятно за да разбираме по-добре пред-историята в контекста на последващия Божий гняв върху оставените на земята врагове на истинския Божий Син и помазаник-Цар, Исус от Назарет)

1. Съживяването от мъртвите на Божия Син и помазаник-Цар Исус от Назарет и възкачването му в Божиите небеса при Бога, неговия Баща, да седи от дясно на Бога, докато Бог сложи враговете му под краката му

2. Времето на голямата скръб (за плътския Израел и за Божия народ)

и, след голямата скръб,

3. Съживяването на праведните умрели в нетление и изменението на останалите живи праведни в нетление
и грабването на всички тях горе пред Божия престол, за да са и те там, където е Божият Син и помазаник-Цар Исус /Йн.,14.3/.
1. Кратки предистория и обзор на бъдещи събития

1.1 Преди съживяването от мъртвите на Божия Син и помазаник-Цар Исус от Назарет

И яви се на небето голям знак: Жена, облечена в слънцето и луната – под краката ѝ, а на главата ѝ – венец от дванадесет звезди. Тя беше бременна и викаше от родилни болки, и се мъчеше да роди.

След това се появи друг знак на небето: Ето, огромна огнено-червена змия със седем глави и десет рога, а на главите ѝ – седем корони и опашката ѝ влачи една трета от небесните звезди; и ги свали на земята. И голямата змия застана пред жената, която щеше да ражда, така че когато роди детето си, да го изяде.

1.2 Съживяването от мъртвите на Божия Син и помазаник-Цар Исус от Назарет и възкачването му в Божиите небеса, където седи от дясно на Бога, докато се изпълни времето да се върне и да съди, и царува тук
И тя{т.е. жената} роди син, момче, който ще пасе всички народи с желязна тояга. И детето ѝ бе грабнато и занесено при Бога и престола му.

1.3 По-късно, чак по времето на голямата скръб "жената" ще бъде преследвана от сатаната 3г. и половина /или 42 месеца /или 1260 дни
И жената побягна в пустинята, където тя имаше приготвено място от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шейсет дни.
Непосредствено преди голямата скръб:

И стана война на небето. Михаел и вестоносците му воюваха с голямата змия, а голямата змия и вестителите ѝ воюваха [против тях]. И не победиха, и мястото им вече не беше на небето.

И хвърлена бе огромната змия – древната змия, наричана “клеветник”{гр.: διάβολος - “клеветник”} и “сатан[ас]”{от евр. שָּׂטָן: враг, противник}, която мами цялата земя – хвърлена бе [долу] на земята, а заедно с нея бяха хвърлени и вестителите ѝ.

И чух на небето силен глас да говори: “Сега настана спасението и силата, и царството на нашия Бог и властта на неговия Помазаник-Цар! Понеже обвинителят{не: “клеветник”} на братята ни, който ги обвиняваше{не: “клеветеше”} пред нашия Бог денем и нощем, бе хвърлен долу.
И те го победиха с кръвта на Агнето и със словото на свидетелството си, и не обикнаха душите си, дори до смърт.
Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях!

Горко на вас, които населявате земята и морето, защото клеветникът слезе при вас с голям гняв, знаейки, че му остава малко време.”
Голямата скръб /страдания
- сатаната преследва плътския Израел, които масово започват да вярват в истинския Божий помазаник-цар и син, Исус от Назарет и така да стават част от Божия народ Израел,
- след това сатаната започва да преследват Божия народ (повярвалите в Божия син Исус) от другите плътски народи1. Преследването на жената, която бе родила момчето
А когато голямата змия видя, че е хвърлена на земята, започна да преследва жената, която бе родила момчето. И на жената ѝ бяха дадени две крила на голям орел, за да лети до пустинята, до своето място, където е хранена време, времена и половин време, далеч от лицето на змията.
И змията изпусна от устата си след жената вода, като река, за да направи реката да я отнесе. И земята помогна на жената, и земята отвори устата си, и погълна реката, която голямата змия бе изпуснала от устата си.2. Преследването на останалите от потомството ѝ, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството на Йесу̀[с] помазаника-цар
И голямата змия се разгневи против жената, и отиде да води война с останалите от потомството ѝ, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството на Йесу̀[с] помазаника-цар.

2.1 Първото животно - световен сатанински цар, лъже-"божий" лъже-помазаник-цар, служещ на сатаната
И застанах на морския пясък и видях от морето да се издига [хищно] животно{или: хищник. Също възм.: “звяр”} със седем глави и десет рога{вероятно разположени на гърба му}. На роговете му имаше десет корони, а на главите му — хулни имена. И животното, което видях, приличаше на пантера, краката му бяха като на мечка, а устата му — като уста на лъв. И змията му даде силата си, и престола си, и голяма власт.

И видях една от главите му, като че смъртоносно{т.е. би трябвало да умре} заклана. Но смъртоносната му рана бе излекувана. И по цялата земя [мнозина] удивени последваха животното. И се поклониха на змията{т.е. — на сатаната, вж. 12.9}, която бе дала власт на животното. Поклониха се и на животното, казвайки: “Кой е като животното! Кой може да воюва с него!”

И дадена му бе уста, която говори големи неща и хули. И дадено му бе да упражнява власт четиридесет и два месеца. Тогава отвори устата си за хула спрямо Бога, да похули името му, шатрата му и онези, които живеят в небето.

И му бе дадено да воюва със светите [хора] и да ги победи.

И му бе дадена власт над всеки род, език и народ. И ще му се поклонят всички живеещи на земята, чиито имена не са записани от създанието на света в Книгата на живота [, която принадлежи] на закланото Агне.

Ако някой има ухо, да слуша. Ако някой откарва някого в плен, сам в плен отива. Ако някой убива с меч, трябва [и] той с меч да бъде убит. Тук е търпението и вярата на светите [хора].

2.2 Второто животно - лъжепророк, служещ на сатаната и на първото "животно"
И видях друго животно да излиза от земята. И имаше чифт рога, като на агне. И говореше като змия. И упражнява цялата власт на първото животно.

И прави [така, че] земята и живеещите на нея да се поклонят на първото животно, чиято смъртоносна рана бе излекувана. И върши големи знамения, до там да прави и огън да слиза от небето на земята пред [очите на] хората.


2.3 Подобието/фигурата на първото животно, направено от хората по измамата на лъжепророка(второто животно)
- поради сатанинската измама на второто животно, хората изработват подобие/фигура на първото животно
- Бог допуска на това подобие/фигура да му бъде дадено дух и то проговаря
- и тогава подобието/фигурата въвежда (сред измаменото население) насилствено поклонение на сатанинския лъже-помазаник-цар (технически подобно на принудителните vacca-сини и маски по времето на лъжливата П(Л)АНдемия-култ "Covid" / "коронов вирус")
- който човек се поклони на първото животно, такъв получава белег на дясната ръка или на челото и му е позволено да купува и да продава (технически подобно на vacca-синационен пропуск/"паспорт" по времето на лъжливата П(Л)АНдемия-култ "Covid" / "коронов вирус")
- останалите хора не могат нито да купуват, нито да продават (и също биват преследвани и убивани от властите в служба на сатаната)


И, чрез знаменията, които му бе дадено да направи пред животното, измамва живеещите на земята, казвайки на живеещите на земята да направят подобие/фигура (гр. εἰκών [ейкòн /(виз.) икòн]) на животното, което имаше рана от меч, но оживя.

И му{т.е. на второто животно} бе дадено да даде дух на подобието на животното{първото}, така че подобието на животното хем да проговори, хем да направи така, че онези, които не биха се поклонили на подобието на животното да бъдат убити. И [то, подобието] прави [така,че на] всички малки и големи, богати и бедни, свободни и роби да им бъде направен белег на дясната ръка или на челата им,
и никой да не може нито да купува, нито да продава, освен онзи, който има белега или името на животното, или числото на името му.


Тук е мъдростта. Който има [нужния] ум, нека преброи числото на животното. Понеже е число на човек. И числото му е 666 (χξς)


Край на голямата скърб
- предстои съжиявяването на праведните умрели в нетление и изменението останалите живи праведно в нетлетни
- след това - грабването на всички тях горе пред Божия престол, за да са там където е и Божият Син и помазаник-Цар Исус /Йн.,14.3/
- предстои и Божият гняв след това


След това видях: ето, Агнето стои на планина Сион, и с него сто четиридесет и четири хиляди, които имаха на челата си написано името на неговия баща.

И чух глас от небето като шум от много води и като звук от силен гръм; чух глас на гуслари, които свирят на гуслите си и пеят като че ли нова песен пред престола и пред четирите животни и старейшините; и никой не можеше да научи тази песен, освен онези сто четиридесет и четири хиляди, които бяха откупени от земята. Тези са, които не се оскверниха с жени, защото са девствени; тези са, които вървят след Агнето, където и да отиде. Тези са откупени сред хората, начатъци на Бога и Агнето,
и в устата им измама не се намери: те са непорочни пред престола Божий.


И видях друг вестоносец да лети посред небето, който имаше вечно добра новина, за да благовести на жителите земни, на всяко племе и коляно, език и народ; той говореше с висок глас: Страхувайте се от Бога и му въздайте слава, защото настъпи часът на неговия съд, и поклонете се на онзи, който е сътворил небето и земята, морето и водните извори.

И друг вестоносец последва и казваше: Падна, падна Вавилон, великият град, защото опи всички народи с яростното вино на разврата си.

И трети вестоносец ги последва, като говореше с висок глас: Ако някой се поклони на животното и на образа му, и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на яростта Божия, вино неразводнено, налято в чашата на гнева му, и ще бъде измъчен с огън и сяра пред светите вестоносци и пред Агнето.
И димът от мъчението им се издига за вечни векове. И нямат почивка нито денем, нито нощем онези, които се покланят на животното и на подобието му, и които приемат белега на името му.

Тук е търпението на светите [хора]; тук са тези, които пазят заповедите Божии и вярата в Йесу̀[с].
И чух глас от небето да ми казва: напиши: щастливци са мъртвите, които умират в господаря отсега. Да, казва Духът, нека починат от трудовете си: делата им вървят заедно с тях.


Божият син и помазаник-цар Исус от Назарет съживява в нетление праведните умрели и променя в нетление останалите живи праведни,
и неговите вестоносци ги грабват всички тях горе пред Божия престол

И видях: ето, светъл облак, и на облака седеше Някой, подобен на човешкия син; на главата си той имаше златен корона, а в ръката — остър сърп.
И друг вестоносец излезе от храма и извика с висок глас на онзи, който седеше на облака: Прати сърпа си и пожъни, защото дойде ти часът за жетва: жетвата на земята е узряла.

И Седналият на облака хвърли сърпа си на земята, и земята беше пожъната.

/из Разкр. 12, 13, 14 /

Краят на епохата - хронологична таблица
Паралелни последвателни цитати, показващи хронологията на събитията в края на тази греховна епоха


Краят на епохата - времева диаграма

#Бог, #Исус Христос, #спасение, #краят на света, #краят на века
Това, което е сега...
Текущи събития, които имат някакво отношение към предстоящите събития в края на тази греховна епоха, които Бог е описал в своите Свети Текстове (вж в ляво)

bitchute  childrenshealthdefense  dailyexpose  globalresearch  healthimpactnews  thecovidblog  thecovidworld