Дейността на edinni.com е прекратена за неопределено време. Последващо отваряне е възможно, но за момента няма конкретни планове.

Благосклонност от Бога и мир на Божия народ, децата на Авраам — родените от Бога чрез вярата в Божия единствен Син и помазаник-Цар, Йесу̀с от Назарет!... Щастливец е онзи, който чете и онези, които слушат думите на това пророчество, и пазят нещата написани в него, защото часът е близо.

Йоа̀нес
До седемте общности в Мала Азия

Благосклонност и мир на вас от Онзи, който Е, и който е Бил, и който е Идният, и от седемте Духа, които са пред неговия престол, и от Йесу̀с, помазаника-Цар — верния свидетел, първородния от мъртвите и началникa на земните царе!

На този, който ни обикна и ни изми от греховете ни чрез кръвта си, и ни направи царе и свещеници на своя Бог и баща, на него нека бъде славата и властта във вечните векове! Амѐн.
Ето, идва с облаците и ще го види всяко око — и онези, които го прободоха — и ще заплачат пред него всички земни племена. Да. Амѐн."

Аз съм “А” и “Я” — началото и краят, казва Господарят, който Е, който е Бил, и който е Идният — всемогъщият.

Аз, Йоа̀нес, който съм и ваш брат, и съучастник в скърбите и в царството, и в търпението на Йесу̀с, помазаника-цар, се озовах на остров “Патмос”, заради Божието слово и заради свидетелството на Йесу̀с, помазаника-цар.

В деня на господаря се озовах в Духа и чух зад себе си силен глас, като тръба, казващ:
Аз съм “А” и “Я” — първият и последният ...

И аз се обърнах да видя гласа, който говореше с мен. И като се обърнах видях седем златни светила и сред седемте светила — [един, който беше] подобен на човешки син, облечен в роба и препасан през гърдите със златен пояс. А главата му и косите му, бели, като бяла вълна, като сняг. И очите му — като огнен пламък. И краката му - подобни на мед, като че нажежени в пещ. И гласът му беше като грохот от много води. И държеше в дясната си ръка седем звезди, и от устата му излизаше остър меч, заострен от двете страни. И лицето му — както слънцето свети в зенита си.

И когато го видях, паднах в краката му като мъртъв.

И той сложи дясната си ръка върху мен и ми каза:
Не се страхувай. Аз съм първият и последният, и живият. И умрях, но ето, жив съм за вечни векове — Амѐн! — и у мен са ключовете за подземното място и за смъртта ...

/ Разкр., 1 /